Clicky

Puolustusvoimat - Försvarsmakten

Puolustusvoimat - Försvarsmakten Puolustusvoimat vastaa Suomen sotilaallisesta puolustuksesta. Keskustele kanssamme! Asiattomat viestit poistetaan ja häiriköiden pääsy sivulle voidaan estää.

Pelisäännöt keskusteluun ovat:
- Esiinny omalla nimelläsi ja asiallisesti.
- Kunnioita muita osallistujia. Eri mieltä saa olla, perustele tosiseikoin ja vältä henkilöön menevää arvostelua. Älä loukkaa toisen kunniaa, mainetta, yksityisyyttä tai tunteita keskusteluissa.
- Alatyyli, laiton sisältö tai linkin kohde sekä kaupalliset ilmoitukset ja markkinointi mukaan lukien poliittinen mainonta ovat kaikissa muodoissaan kiellettyjä sivulla.

Avaa kuten tavallisesti

Etukäteen on helppo arvioida ja sanoa, mistä mennään mitenkin ja millä aikataululla. Todellisuus on sitten se, että... (...
03/10/2022

Etukäteen on helppo arvioida ja sanoa, mistä mennään mitenkin ja millä aikataululla. Todellisuus on sitten se, että... (jaa todellisuus kommenteissa)

Kadetit viettivät viime viikon syksyisessä Syndalenissa. Kyseessä oli johtamisen harjoitus, jonka päätavoitteena oli harjaantua niin komppanian päällikön, sekä joukkueen-, ja ryhmänjohtajan rooleissa. Viiden päivän aikana kadetit suorittivat useita useamman tunnin kaksipuoleisia taisteluja, joissa johtotehtäviä vaihdeltiin.

Käytössään joukolla oli KASI simulaattorijärjestelmä, joka antaa dataa joukon liikkumisesta, tappioista ja vaikuttamisesta. Simulaattorijärjestelmä mahdollistaa toiminnan seurannan ja siten arvioinnin ja kattavamman palautteen antamisen.

Jokaisen vedon jälkeen joukkue reflektoi ensin itse toimintaansa, minkä jälkeen joukkueiden mukana kulkevat kouluttajat antavat joukkuekohtaisen palautteen.

-Kokonaisuutena ollut nousujohteinen viikko - päivä päivältä on menty eteenpäin ja johtamisessa on tullut selvää kehitystä. Sopivasti on ollut myös pilkettä silmäkulmassa, kuten kuuluukin. Tällainen harjoitus antaa tosi paljon koko joukolle, iloitsee harjoituksen johtaja, komentajakapteeni Ilkka Stenberg.

Maanpuolustuskorkeakoulu

30/09/2022

Tasavallan presidentti on 30.9.2022 valtioneuvoston esityksestä tehnyt seuraavat päätökset kenraalin virkaan nimittämisistä ja tehtävään määräämisistä Puolustusvoimissa:

🔸 Prikaatikenraali Jukka Erkki Paavali Jokisen määrääminen Maavoimien esikuntaan esikuntapäällikön tehtävään 1.1.2023 lukien
🔹 Prikaatikenraali Tero Juhani Ylitalon määrääminen Pääesikunnan suunnittelupäällikön tehtävään 1.1.2023 lukien
🔸 Eversti Jyri Juhani Raitasalon nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2023-31.12.2027 ja määrääminen Karjalan prikaatin komentajan tehtävään 1.1.2023 lukien
🔹 Eversti Sami-Antti Takamaan nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2023-31.12.2027 ja määrääminen Maavoimien operaatiopäällikön tehtävään 1.1.2023 lukien

Tiedote: https://www.defmin.fi/ajankohtaista/tiedotteet_ja_uutiset/virkaan_nimittamisia_ja_tehtavaan_maaraamisia_kenraalikunnassa.13094.news#9ab3a2b5

Naton Euroopan-joukkojen varakomentaja (Deputy Supreme Allied Commander Europe) komentaja, kenraali Sir Tim Radford vier...
27/09/2022

Naton Euroopan-joukkojen varakomentaja (Deputy Supreme Allied Commander Europe) komentaja, kenraali Sir Tim Radford vierailee Suomessa 26.-27.9.2022.

Vierailun isännöi Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Vesa Virtanen. Vierailun aikana kenraali Radford tapaa puolustusministeri Antti Kaikkosen ja tutustuu puolustushaarojen toimintaan.

https://puolustusvoimat.fi/-/naton-euroopan-joukkojen-varakomentaja-vierailee-suomessa

26/09/2022

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on valtuuttanut Puolustusvoimat solmimaan sopimuksen kevyiden 66 KES 12 -kertasinkojen lisähankinnasta Nammo Lapua Oy:n kanssa.

- Saamillamme lisäresursseilla täydennämme puolustustarvikkeiden varastojamme monin tavoin. Kertasinkojen hankinnalla kotimaasta vahvistamme myös kotimaista puolustusteollisuutta ja työllisyyttä, puolustusministeri Kaikkonen toteaa.

Tiedote ➡️ https://www.defmin.fi/ajankohtaista/tiedotteet_ja_uutiset/puolustusvoimille_hankitaan_kevyita_kertasinkoja.13084.news#c1479e37

“SRA on laji, mikä tukee tätä meidän reservin aseenkäsittelytaitoa ja ampumataitoa.”Tämän viikon  on kapteeni Aku Saarel...
23/09/2022

“SRA on laji, mikä tukee tätä meidän reservin aseenkäsittelytaitoa ja ampumataitoa.”

Tämän viikon  on kapteeni Aku Saarelainen , joka on töissä Lapin aluetoimistossa vapaaehtoisen maanpuolustuksen upseerina. Videolla hän toimii sovelletun reserviläisammunnan Suomen mestaruuskilpailujen varoupseerina.

Sovellettu reserviläisammunta (SRA) on reserviläisurheiluliiton kilpaurheilulaji, jonka tarkoituksena on harjoituttaa ja vertailla reserviläisten aseenkäsittelyä ja ampumataitoa.

SRA:n SM-kilpailut ammuttiin tänä vuonna Lapissa Rovajärven ampumakenttäalueella Heinuvaarassa 6.–7.8.2022. Kilpailujen järjestelyistä vastasi Reserviläisurheiluliitto, Lapin Reserviupseeripiiri ja Lapin Reserviläispiiri yhteistyössä Jääkäriprikaatin sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa.

Katso uusi Perjantaipuolustaja storysta nyt!

   

🇫🇮 ja 🇪🇪 pääesikunnan päällikköjen vuosittainen tapaaminen – kenraaliluutnantti Vesa Virtanen ja prikaatikenraali Enno M...
22/09/2022

🇫🇮 ja 🇪🇪 pääesikunnan päällikköjen vuosittainen tapaaminen – kenraaliluutnantti Vesa Virtanen ja prikaatikenraali Enno Möts keskustelivat ajankohtaisista aiheista ja tutustuivat kertausharjoitukseen Upinniemessä.

Det årliga mötet mellan chefen för Huvudstaben i 🇫🇮 och hans 🇪🇪 kollega – generallöjtnant och brigadgeneral Enno Möts diskuterade aktuella teman och bekantade sig med en krigsövning som pågår i Obbnäs.

Annual meeting of the Chief of Defence Command 🇫🇮 and Chief of Staff of the Headquarters of the 🇪🇪 Defence Forces – Lieutenant General Vesa Virtanen and Brigadier General Enno Möts discussed topical themes and visited a refresher training exercise in Upinniemi.

21/09/2022

Olemme jo pidempään ottaneet huomioon omassa varautumisessamme tämänkaltaisen tilannekehityksen, jossa Venäjä mobilisoi yhteiskuntaa kyetäkseen ylläpitämään sodankäyntikykyään. Suomeen ei edelleenkään kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa.

Vi har under lång tid i vår egen beredskap tagit hänsyn till den här typen av situationsutveckling, där Ryssland mobiliserar samhället för att kunna upprätthålla sin förmåga att föra krig. Det finns fortfarande inget omedelbart militärt hot mot Finland.

We have for a long time in our own preparedness taken into account this kind of situational development, in which Russia mobilizes society to be able to maintain its ability to wage war. There is still no immediate military threat to Finland.

20/09/2022

🇫🇮 Ilmavoimat järjestää Ruska 22 -ilmaoperaatioharjoituksen 3.‒8.10.2022. Harjoitukseen osallistuu yhteensä 50 lentokonetta ja noin 3 700 henkilöä eri puolilla Suomea.

Ruska 22 on Ilmavoimien vuoden 2022 pääsotaharjoitus. Kaikki Ilmavoimien joukko-osastot ovat mukana harjoituksessa, joka näkyy ja kuuluu suuressa osassa maata. Tänä vuonna koulutetaan erityisesti Lapin lennoston ja Ilmasotakoulun reserviläisiä, joten harjoituksen päätukikohdat ovat Rovaniemi ja Jyväskylän Tikkakoski.

‒ Ruska 22 on tärkeä harjoitus erityisesti Ilmavoimien reserviläisten kouluttamisen kannalta. Reserviläisistä koostuvat joukot ovat keskeinen osa hajautettua ja liikkuvaa taistelutapaamme. Ruskan kaltaiset harjoitukset ylläpitävät ja kehittävät valmiuttamme toteuttaa vaativia ilmaoperaatioita laajaa tukikohtaverkostoa hyödyntäen, kertoo harjoituksen johtaja, Ilmavoimien operaatiopäällikkö eversti Henrik Elo.

Lue lisää: https://ilmavoimat.fi/-/ruska-22-harjoituksessa-mukana-50-lentokonetta-ja-3-700-sotilasta

🇸🇪 Flygvapnets luftoperationsövning Ruska 22 ordnas under perioden 3.‒8. oktober 2022. I övningen deltar totalt 50 flygplan och omkring 3 700 personer runt om Finland.

Ruska 22 är Flygvapnets huvudkrigsövning under år 2022. Alla Flygvapnets truppförband deltar i övningen, som syns och hörs i stora delar av landet. I år utbildas speciellt reservister i Lapplands flygflottilj och Luftkrigsskolan, så övningens huvudbaser är Rovaniemi och Tikkakoski i Jyväskylä.

‒ Ruska 22 är en viktig övning speciellt för att utbilda Flygvapnets reservister. Trupper bestående av reservister är en hörnsten av vårt spridda och rörliga stridssätt. Övningar som Ruska upprätthåller och utvecklar vår beredskap att genomföra krävande luftoperationer och utnyttja det omfattande nätet av baser, berättar övningens ledare, Flygvapnets operationschef överste Henrik Elo.

Läs mer: https://ilmavoimat.fi/sv/-/i-ovningen-ruska-22-deltar-50-flygplan-och-3-700-soldater

🇬🇧 The Finnish Air Force will arrange the Ruska 22 air operations exercise on 3‒8 October 2022. The exercise will involve 50 aircraft and around 3,700 personnel at different locations across Finland.

Ruska 22 will be the Finnish Air Force’s main exercise in 2022. All Air Force units will participate in the event that can be seen and heard across a large part of Finland. This year, the focus will be on training the reservists of Lapland Air Command and Air Force Academy. Consequently, the main bases will Rovaniemi and Tikkakoski in Jyväskylä.

‒ Ruska 22 is an important exercise especially in terms of training our reservists. Troops consisting of reservists are a cornerstone of the Air Force’s dispersed and mobile operational concept. Exercises such as Ruska maintain and develop our readiness to execute demanding air operations by taking advantage of the extensive base network, says Exercise Director, Deputy Chief of Staff, Air Force Command Finland, Colonel Henrik Elo.

Read more: https://ilmavoimat.fi/en/-/ruska-22-to-involve-50-aircraft-and-3-700-personnelLapin lennosto Ilmasotakoulu - Air Force Academy

Naton ylin sotilaallinen komitea. Suomi tarkkailijajäsenenä ensimmäistä kertaa mukana kaikissa osioissa.Sotilaskomitean ...
20/09/2022

Naton ylin sotilaallinen komitea. Suomi tarkkailijajäsenenä ensimmäistä kertaa mukana kaikissa osioissa.

Sotilaskomitean kokous järjestettiin Tallinnassa ja siihen osallistuivat jäsenvaltioiden komentajat.

Keskusteluissa käsiteltiin Naton operaatioita ja liittouman tulevaisuuden kehitystä, Ukrainan sotaa unohtamatta.

Sotilaskomitea vastaa Naton ylimmistä sotilaallisista asioista. Se myös valmistelee sotilaalliset neuvot Naton korkeimmalle päätöksentekoelimelle, Pohjois-Atlantin neuvostolle.

Tarkkailijajäsenenä Suomi voi osallistua Naton kokouksiin. Suomella on kokouksissa puheoikeus, m***a ei äänioikeutta.

Toistetaan vielä kerran:
Suomi oli ensimmäistä kertaa tarkkailijajäsenenä kutsuttuna Naton sotilaskomitean kokouksen kaikkiin osioihin yhdessä jäsenvaltioiden komentajien kanssa.

Vid militärkommitténs möte deltar försvarscheferna för Natos medlemsländer och nu för första gången försvarscheferna för Finlands och Sveriges försvarsmakt som observatörsmedlemmarna i hela programmet.

At the meeting of the Military Committee, the chiefs of defence of NATO member countries and now, for the first time, the chiefs of defence of the Finland and Sweden participate as observer members in the entire programme.

📸Estonian Defence Forces

”Heräsin tähän alaan kokelaskaudella, kun tajusin, ettei minulla ole intin jälkeen opiskelupaikkaa, eikä työpaikkaa.” Vo...
16/09/2022

”Heräsin tähän alaan kokelaskaudella, kun tajusin, ettei minulla ole intin jälkeen opiskelupaikkaa, eikä työpaikkaa.”

Voisiko upseerin ura olla sinunkin polkusi?

Jos asia ei ole enää sinulle ajankohtainen, jaa oletko ikinä harkinnut Puolustusvoimia työnantajana.

Tämän viikon on luutnantti Juuso Vistala, joka toimii pioneerilinjan kouluttajana Reserviupseerikoululla.

Katso uusi Perjantaipuolustaja storysta nyt!

Timeline photos
16/09/2022

Timeline photos

Nainen, huomio! Oletko 18–29 -vuotias Suomen kansalainen? Kiinnostaako maanpuolustus ja uuden oppiminen? Hae palvelukseen 15.1. mennessä!

Näin haet:

👉 Mieti, milloin haluat palvelukseen ja mihin tehtävään. Voit hakea palvelukseen aikaisintaan sinä vuonna, kun täytät 18 vuotta. Voit tutustua eri palvelustehtäviin intti.fi-sivustolla.

👉 Täytä sähköinen hakemus. Haku tapahtuu Puolustusvoimien asiointipalvelussa. Vastaa kysymyksiin ja kerro toiveesi palveluspaikasta ja -ajasta.

👉 Käy lääkärintarkastuksessa. Varaa aika omasta terveyskeskuksestasi tai oppilaitoksestasi ja ilmoita tulevasi palveluskelpoisuustarkastukseen. Ota mukaasi tuloste hakemuksestasi ja ”Lääkärinlausunto terveydentilasta” -lomake. Voit hakea kustannuksiin kulukorvausta Puolustusvoimilta. Muista pyytää kuitti tai tosite terveyskeskuksesta!

👉 Viimeistele hakemus. Lääkärintarkastuksen jälkeen liitä lääkärinlausunto hakemukseesi. Lähetä hakemus liitteineen viimeistään 15.1. mennessä!

Lue lisää: https://intti.fi/naisten-vapaaehtoinen-asepalvelus

📷: viestintävarusmies Suni

🇫🇮Keskiviikkona 14. syyskuuta 1 303 varusmiestä päättää varusmiespalveluksensa ja siirtyy reserviin. Nyt kotiutuvista na...
14/09/2022

🇫🇮Keskiviikkona 14. syyskuuta 1 303 varusmiestä päättää varusmiespalveluksensa ja siirtyy reserviin. Nyt kotiutuvista naisia on 84. Asevelvollisuusaika jatkuu sen vuoden loppuun asti, jolloin asevelvollinen täyttää 60 vuotta.

https://puolustusvoimat.fi/-/asevelvollisuus-jatkuu-reservissa-puolustusvoimista-reserviin-1-303?languageId=fi_FI

🇸🇪Onsdagen den 14 september avslutar 1 303 värnpliktiga sin beväringstjänstgöring och förflyttas till reserven. Nu är 84 av de hemvändande kvinnor. Värnpliktsperioden fortsätter till utgången av det år då den värnpliktige fyller 60 år.

https://puolustusvoimat.fi/-/asevelvollisuus-jatkuu-reservissa-puolustusvoimista-reserviin-1-303?languageId=sv_SE

🇬🇧On Wednesday, September 14, 1,303 conscripts will end their conscript service and be transferred to the reserve. Now 84 of the returning are women. The conscription period continues until the end of the year in which the conscript reaches the age of 60.

https://puolustusvoimat.fi/-/asevelvollisuus-jatkuu-reservissa-puolustusvoimista-reserviin-1-303?languageId=en_US

”Aika paljon tulee kylmää vettä naamalle, uuden rakentaminen ei ole aina ketterää.”Tämän viikon  on majuri Jyrki Kalliol...
02/09/2022

”Aika paljon tulee kylmää vettä naamalle, uuden rakentaminen ei ole aina ketterää.”

Tämän viikon  on majuri Jyrki Kalliola, joka toimii digitalisaatio-palveluiden tuoteomistajana.

Katso uusi Perjantaipuolustaja storysta nyt!

   

Willkommen, Gorch Fock🇩🇪Suomessa vierailee parhaillaan Saksan laivaston ylpeys, Gorch Fock. Vajaa 90-metrinen, kolmimast...
30/08/2022

Willkommen, Gorch Fock🇩🇪

Suomessa vierailee parhaillaan Saksan laivaston ylpeys, Gorch Fock. Vajaa 90-metrinen, kolmimastoinen purjealus rakennettiin vuonna 1958 ja on edelleen aktiivisessa koulutuskäytössä. Merivoimien kadetit tutustuivat alukseen saksalaisten kadettien opastuksella.

Yleisöllä on mahdollisuus päästä käymään aluksella keskiviikkona klo. 13-17 Katajanokan laiturilla, jolla se on ankkuroitu torstaihin asti.

”Ollaan alokaskaudesta asti unelmoitu juuri siitä, että päästään alukselle palvelemaan.”Tämän viikon  on alikersantti Is...
26/08/2022

”Ollaan alokaskaudesta asti unelmoitu juuri siitä, että päästään alukselle palvelemaan.”

Tämän viikon  on alikersantti Isabella Scotto di Marco, joka toimii merenkulkualiupseerina.

Katso uusi Perjantaipuolustaja storysta nyt!

   

23/08/2022

Päivä alokkaan silmin! Kävimme seuraamassa Kaartin jääkärirykmentin alokkaiden koulutuspäivää ja katsomassa, miten alokkaat selviytyvät esimerkiksi puolijoukkueteltan pystytyksestä, ammunnoista ja polttotaisteluradasta. Entä onko kaasunaamari kaikilla tiiviisti puettuna?

Puolustusvoimien arvoperustaan kuuluu asevelvollisten ja palkatun henkilöstön oikeudenmukainen kohtelu.Syrjintää ja epäa...
15/08/2022

Puolustusvoimien arvoperustaan kuuluu asevelvollisten ja palkatun henkilöstön oikeudenmukainen kohtelu.

Syrjintää ja epäasiallista käyttäytymistä ei hyväksytä.

Jokaisella on oikeus hyvään työ- ja palveluspäivään.

Asevelvollisia, opiskelijoita sekä henkilökuntaa rohkaistaan kertomaan epäkohdista. Kenenkään ei pidä pelätä syrjinnän tai epäasiallisen toiminnan esille ottamista. Epäasiallisen kohtelu ei saa jäädä piiloon, jotta siihen voidaan puuttua ja käsitellä se asianmukaisesti.

Tietoa syrjinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisystä Puolustusvoimissa löytyy nyt Puolustusvoimien nettisivuilta.

https://puolustusvoimat.fi/epaasiallisen-kaytoksen-ehkaisy

---

Till Försvarsmaktens värdegrund hör att bemöta värnpliktiga och anställd personal rättvist och sakligt.

Diskriminering och osakligt beteende godtas inte.

Var och en har rätt till en bra arbets- och tjänstgöringsdag.

Värnpliktiga, studerande samt personalen uppmuntras att berätta om olägenheter. Ingen ska behöva vara rädd för att ta upp diskriminering eller osakligt agerande. Osakligt bemötande får inte gömmas undan, utan det måste lyftas fram, så att man kan ingripa i det och behandla det på ett korrekt sätt.

Information om förebyggande av diskriminering och osakligt beteende inom Försvarsmakten finns nu på Förvarsmaktens webbplats.

https://puolustusvoimat.fi/sv/forebyggande-av-diskriminering

14/08/2022
Suomipoppia! Varusmiessoittokunta

Puolustusvoimien varusmiessoittokunta ylpeänä esittää: Suomipoppia!

Varusmiessoittokunnan vuoden huipentuma on jälleen kerran täällä! Elokuun kiertueella soittokunta esittää suomipopin kuuluisimpia ja rakastetuimpia kappaleita vuosien varrelta. Tätä hienoa musiikkisanomaa levittää soittokunnan suuri kokoonpano, johon kuuluu muun muassa sinfoninen puhallinorkesteri, jousisto ja kaksi pop rock-komppibändiä laulajineen.

Valmistaudu loppukesän energisimpään kiertueeseen!

16.8 Verkatehdas, Hämeenlinna
17.8. Verkatehdas, Hämeenlinna
18.8. Tapiolasali, Espoo
19.8. Logomo, Turku
20.8. Sibelius-talo, Lahti
23.8. Madetojan sali, Oulu
27.8. Tampere-talo, Tampere
28.8. Musiikkikeskus, Kuopio

Liput:
https://www.lippu.fi/artist/puolustusvoimien-varusmiessoittokunta/

https://www.ticketmaster.fi/artist/puolustusvoimien-varusmiessoittokunta-joulupop-tickets/1016857?language=en-us

Video: Puolustusvoimat / Leevi Aila & Karun Verma

Huomio! Uutta sisältöä Puolustusvoimien YouTube-kanavalla: Heavy Lift.Merivoimien valmiusyksikkö siirrettiin rannikolta ...
11/08/2022

Huomio! Uutta sisältöä Puolustusvoimien YouTube-kanavalla: Heavy Lift.

Merivoimien valmiusyksikkö siirrettiin rannikolta saaristoon yhteisoperaatiolla , ja yhdysvaltalaisten kumppaneidemme kanssa.

Operaatioon osallistui yhteensä 18 helikopteria.

Puolustusvoimilla on kyky siirtää joukkoja nopeasti sinne, missä ikinä niitä tarvitaan.

📸Combat CameraFinnish Navy Readiness Unit was transported swiftly from Finnish coastal areas to the archipelago with a joint operation together with Finnish Army, Finnish Air Force and our US partners.

Operation was carried out with total amount of 18 helicopters.

Finnish Defence Forces has a capability to move troops quickly in the areas of need to protect the stability and security of Baltic Sea region.

Lentäjä ja lentokone. Harrier ja Hornet. Suomi ja Yhdysvallat.Ilmavoimat on mukana Merivoimien harjoittelussa USS Kearsa...
11/08/2022

Lentäjä ja lentokone. Harrier ja Hornet. Suomi ja Yhdysvallat.

Ilmavoimat on mukana Merivoimien harjoittelussa USS Kearsargen kanssa Itämerellä. Hangon edustalla lennettyyn yhteistoimintakierrokseen osallistui suomalaisia F/A-18 Hornet -hävittäjiä ja Yhdysvaltain merijalkaväen AV-8B Harrier II -hävittäjiä. 🇫🇮🇺🇸

Ilmavoimien osalta harjoittelun tavoitteena on kehittää kansainvälistä ilma- ja yhteisoperaatioiden suunnittelua sekä yhteistoimintakykyä Yhdysvaltain merivoimien ja merijalkaväen kanssa.

📸 Ruotuväki / Ilmavoimat - Flygvapnet - Finnish Air Force / Satakunnan lennosto

Pilot and plane. Harrier and Hornet. Finland and USA.

The Finnish Air Force is taking part in the Finnish Navy's exercise activity with the USS Kearsarge in the Baltic Sea. Flown near Hanko, a training mission involved Finnish F/A-18 Hornets and United States Marine Corps AV-8B Harrier II fighters. 🇫🇮🇺🇸

For the Finnish Air Force, the aim of the exercise activity is to develop the planning of international air and joint operations, as well as to build interoperability with the United States Navy and the United States Marine Corps.

📸 Ruotuväki / Finnish Air Force / Satakunta Air Command

Thanks for the visit USS Kearsarge! Now it’s time to practice with  Kiitos pistäytymisestä USS Kearsarge! Nyt on aika ha...
08/08/2022

Thanks for the visit USS Kearsarge! Now it’s time to practice with

Kiitos pistäytymisestä USS Kearsarge! Nyt on aika harjoitella kanssa.

“Vapautta saa, m***a tulee myös vastuuta tyylillä toimii täällä aika hyvin.”

Tämän viikon   on Matruusi Perttu Raita, j...
05/08/2022

“Vapautta saa, m***a tulee myös vastuuta tyylillä toimii täällä aika hyvin.”


Tämän viikon   on Matruusi Perttu Raita, joka toimii Upinniemen Rannikkolaivaston
Kansijoukkueen tähystäjänä
Katso uusi Perjantaipuolustaja storysta nyt!

   

Puolustushallinnon vastuullisuusraportti 2021 on nyt julkaistu! YK julkisti globaalin kestävän kehityksen Agenda 2030 -t...
02/08/2022

Puolustushallinnon vastuullisuusraportti 2021 on nyt julkaistu!

YK julkisti globaalin kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman vuonna 2015. Se sisältää 17 tavoitetta, jotka kaikkien maiden tulisi yhdessä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Vastuu tavoitteiden saavuttamisesta on maiden hallituksilla.

Yhteiskuntavastuu on osa myös puolustushallinnon tavoitteita ja toimintaa. Nyt ensimmäistä kertaa julkaistussa vastuullisuusraportissa on esitetty puolustushallinnolle asetetut vastuullisuuden tavoitteet, niiden mittarit sekä arvio siitä, miten tavoitteisiin päästiin vuonna 2021.

Lue lisää: https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2015387/Puolustushallinnon_vastuullisuusraportti_2021.pdf/7fb89f56-e3e0-b715-73ca-83de8fde5980/Puolustushallinnon_vastuullisuusraportti_2021.pdf?t=1659434714032

Osoite

Pääesikunnan Viestintäosasto
Helsinki
00130

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Puolustusvoimat - Försvarsmakten :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Videot


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki
x

Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa (näytä kaikki)

Ulkoministeriö - utrikesministeriet Eduskunta - Riksdagen Parliament House, Helsinki Eduskuntatalo Verke Embajada de México en Finlandia / Embassy of Mexico in Finland Business Helsinki Finnish Institute of International Affairs - FIIA Euroopan parlamentti - Europaparlamentet Euroopan komissio Suomessa - Europeiska kommissionen i Finland Helsinki Education Hub Elävä perintö European Chemicals Agency Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas ECHA