Ylioppilastutkintolautakunta - Studentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta - Studentexamensnämnden www.ylioppilastutkinto.fi
Ylioppilastutkintolautakunta vastaa tutkinnon johtamisesta, järjestämisestä ja toimeenpanosta. Studentexamen leds av studentexamensnämnden, som också anordnar och genomför examen.
(7)

Avaa kuten tavallisesti

Preliminära uppgifter om anmälan till studentexamen hösten 2021https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/aktuellt/meddelanden...
29/06/2021
Preliminära uppgifter om anmälan till studentexamen hösten 2021

Preliminära uppgifter om anmälan till studentexamen hösten 2021

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/aktuellt/meddelanden/1126-preliminara_uppgifter_om_anmalan_till_studentexamen_hosten_2021

Sammanlagt cirka 45 200 examinander har anmält sig till examen hösten 2021, vilket är ungefär 1 300 mindre än hösten 2020. Sammanlagt har 91 900 anmälningar till prov i olika ämnen och lärokurser gjorts, alltså cirka 6 000 anmälningar mindre än ett år sedan. I detta antal ingår både...

Alustavia tietoja syksyn 2021 ylioppilastutkinnon ilmoittautumisistahttps://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/tied...
29/06/2021
Alustavia tietoja syksyn 2021 ylioppilastutkinnon ilmoittautumisista

Alustavia tietoja syksyn 2021 ylioppilastutkinnon ilmoittautumisista

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/1125-alustavia_tietoja_syksyn_2021_ylioppilastutkinnon_ilmoittautumisista

Syksyn 2021 tutkintoon on ilmoittautunut noin 45 200 kokelasta, noin 1 300 vähemmän kuin syksyllä 2020. Ilmoittautumisia on noin 91 900 eri aineissa ja oppimäärissä, noin 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Luvussa ovat mukana sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotk...

Ett blogginlägg har publicerats på nämndens webbplats (Aktuellt > Bloggar) gällande de centrala förändringar som medförs...
26/04/2021
Den nya examensstrukturen ger väg för nya möjligheter

Ett blogginlägg har publicerats på nämndens webbplats (Aktuellt > Bloggar) gällande de centrala förändringar som medförs av examensreformen våren 2022.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/aktuellt/bloggar/1100-den_nya_examensstrukturen_ger_vag_for_nya_mojligheter

De examinander som börjar avlägga sin studentexamen på våren 2022 avlägger sin studentexamen enligt den nya examensstrukturen. I fortsättningen bör man inkludera prov i minst fem examensämnen i studentexamen.

Lautakunnan verkkosivuilla (Ajankohtaista > Blogitekstit) on julkaistu blogikirjoitus, jossa käydään läpi keväällä 2022 ...
26/04/2021
Uusi tutkintorakenne avaa uusia mahdollisuuksia

Lautakunnan verkkosivuilla (Ajankohtaista > Blogitekstit) on julkaistu blogikirjoitus, jossa käydään läpi keväällä 2022 voimaan tulevan tutkintouudistuksen keskeisiä muutoksia. https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/blogitekstit/1099-uusi_tutkintorakenne_avaa_uusia_mahdollisuuksia

Keväällä 2022 ylioppilastutkinnon aloittavat kokelaat tekevät ylioppilastutkintonsa uuden tutkintorakenteen mukaisesti. Ylioppilastutkintoon on jatkossa sisällytettävä vähintään viiden tutkintoaineen kokeet.

07/04/2021

Purkukoodin täydennysosa ke 7.4. on: taipale kotisima
Dekrypteringskodens kompletterande del ons 7.4 är: taipale kotisima

31/03/2021

Purkukoodin täydennysosa ke 31.3. on: merisumu kapseli
Dekrypteringskodens kompletterande del ons 31.3 är: merisumu kapseli

30/03/2021

Purkukoodin täydennysosa ti 30.3. on: vinoilu verotulo
Dekrypteringskodens kompletterande del tis 30.3 är: vinoilu verotulo

29/03/2021

Purkukoodin täydennysosa ma 29.3. on: tehoton purnaaja
Dekrypteringskodens kompletterande del mån 29.3 är: tehoton purnaaja

26/03/2021

Purkukoodin täydennysosa pe 26.3. on: tahditon syyskuu
Dekrypteringskodens kompletterande del fre 26.3 är: tahditon syyskuu

25/03/2021

Purkukoodin täydennysosa to 25.3. on: pilata elanto
Dekrypteringskodens kompletterande del tor 25.3 är: pilata elanto

24/03/2021

Purkukoodin täydennysosa ke 24.3. on: asentaja vilkku
Dekrypteringskodens kompletterande del ons 24.3 är: asentaja vilkku

23/03/2021

Purkukoodin täydennysosa ti 23.3. on: putka kuunvalo
Dekrypteringskodens kompletterande del tis 23.3 är: putka kuunvalo

22/03/2021

Purkukoodin täydennysosa ma 22.3. on: maaliton kisailu
Dekrypteringskodens kompletterande del mån 22.3 är: maaliton kisailu

19/03/2021

Purkukoodin täydennysosa pe 19.3. on: talvikki naaraus
Dekrypteringskodens kompletterande del fre 19.3 är: talvikki naaraus

18/03/2021

Purkukoodin täydennysosa to 18.3. on: perikuva savulasi
Dekrypteringskodens kompletterande del tors 18.3 är: perikuva savulasi

16/03/2021

Purkukoodin täydennysosa ti 16.3. on: juureton unitauti
Dekrypteringskodens kompletterande del tis 16.3 är: juureton unitauti

Ylioppilastutkintolautakunnan koronasivua on päivitetty 1.2.2021. / Studentexamensnämndens coronasida har uppdaterats de...
02/02/2021
YTL:n koronatiedotussivua päivitetty

Ylioppilastutkintolautakunnan koronasivua on päivitetty 1.2.2021. / Studentexamensnämndens coronasida har uppdaterats den 1 februari 2021.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/1047-koronatiedotussivua_paivitetty

Ylioppilastutkintolautakunnan koronasivua on päivitetty 1.2.2021. Maskin käyttöä koskevia ohjeita on tarkennettu. Kokelaiden välisistä etäisyyksistä huolehditaan käytettävissä olevien tila-, valvoja- ja muiden resurssien puitteissa. Ohjeisiin on myös tarkennettu toimintaohjeita tilantees...

Tietoa kevään 2021 ylioppilastutkinnon ilmoittautumisista: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/10...
22/01/2021
Anmälningarna till examen våren 2021

Tietoa kevään 2021 ylioppilastutkinnon ilmoittautumisista:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/1045-kevaan_2021_ylioppilastutkintoon_ilmoittautuneet

Anmälningarna till studentexamen våren 2021:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/aktuellt/meddelanden/1046-anmalningarna_till_examen_varen_2021%20

Sammanlagt cirka 47 000 examinander har anmält sig till examen våren 2021, vilket är ungefär 4 000 fler än våren 2020. Sammanlagt gäller detta 145 000 anmälningar till prov i olika ämnen och lärokurser, alltså cirka 11 000 anmälningar fler än ett år sedan. I detta antal ingår både ex...

Studentexamensnämnden har beslutat ändra provdagarna våren 2021 så att de två realprovsdagarna delas upp på fyra dagar o...
10/11/2020
Provdagarna för vårens studentexamen ändras eftersom coronavirusläget fortsätter

Studentexamensnämnden har beslutat ändra provdagarna våren 2021 så att de två realprovsdagarna delas upp på fyra dagar och dagen för proven i matematik delas upp på två dagar. Syftet med ändringen är att säkerställa att vårens examen kan anordnas tryggt också om coronavirusläget fortsätter.

Examinanderna kan anmäla sig till sådana prov som normalt skulle infalla på samma provdag. Ändringarna underlättar situationen för examinander vars planer har ändrats på grund av att de själva insjuknat eller av någon annan orsak.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/aktuellt/meddelanden/1023-provdagarna_for_varens_studentexamen_andras_for_att_coronaviruslaget_fortsatter

Studentexamensnämnden har beslutat ändra provdagarna våren 2021 så att de två realprovsdagarna delas upp på fyra dagar och dagen för proven i matematik delas upp på två dagar.

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt muuttaa kevään 2021 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäks...
10/11/2020
Kevään ylioppilastutkinnon koepäiviä muutetaan koronavirustilanteen jatkumisen vuoksi

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt muuttaa kevään 2021 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja matematiikan koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi. Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon turvallinen järjestäminen keväällä koronavirustilanteen jatkuessa.

Kokelas voi halutessaan ilmoittautua suorittamaan sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin samana tutkintopäivänä. Muutos helpottaa niiden kokelaiden tilannetta, joiden tutkintosuunnitelmat muuttuivat oman sairastumisen tai muun syyn vuoksi.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/1022-kevaan_ylioppilastutkinnon_koepaivia_muutetaan_koronavirustilanteen_jatkumisen_vuoksi%20

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt muuttaa kevään 2021 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja matematiikan koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi.

01/10/2020

Purkukoodin täydennysosa to 1.10. on: termi matkailu
Dekrypteringskodens kompletterande del tors 1.10 är: termi matkailu

30/09/2020

Purkukoodin täydennysosa ke 30.9. on: kurki suorite
Dekrypteringskodens kompletterande del ons 30.9 är: kurki suorite

29/09/2020

Purkukoodin täydennysosa ti 29.9. on: tosikko kirveli
Dekrypteringskodens kompletterande del tis 29.9 är: tosikko kirveli

28/09/2020

Purkukoodin täydennysosa ma 28.9. on: tarjous pakko
Dekrypteringskodens kompletterande del mån 28.9 är: tarjous pakko

25/09/2020

Purkukoodin täydennysosa pe 25.9. on: sekoitin lupiini
Dekrypteringskodens kompletterande del fre 25.9 är: sekoitin lupiini

24/09/2020

Purkukoodin täydennysosa to 24.9. on: poismeno kaluste
Dekrypteringskodens kompletterande del tors 24.9 är: poismeno kaluste

22/09/2020

Purkukoodin täydennysosa ti 22.9. on: naula napsu
Dekrypteringskodens kompletterande del tis 22.9 är: naula napsu

21/09/2020

Purkukoodin täydennysosa ma 21.9. on: perua optio
Dekrypteringskodens kompletterande del mån 21.9 är: perua optio

18/09/2020

Purkukoodin täydennysosa pe 18.9. on: ankaruus arkku
Dekrypteringskodens kompletterande del fre 18.9 är: ankaruus arkku

17/09/2020

Purkukoodin täydennysosa to 17.9. on: etusuora jalokivi
Dekrypteringskodens kompletterande del tors 17.9 är: etusuora jalokivi

16/09/2020

Purkukoodin täydennysosa 16.9. on: korento lammas
Dekrypteringskodens kompletterande del 16.9 är: korento lammas

Osoite

Hakaniemenranta 6
Helsinki
00530

Yleistä tietoa

www.ylioppilastutkinto.fi

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:15
Tiistai 08:00 - 16:15
Keskiviikko 08:00 - 16:15
Torstai 08:00 - 16:15
Perjantai 08:00 - 16:15

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Ylioppilastutkintolautakunta - Studentexamensnämnden :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki

Kommentit

Miksi ette taaskaan saa pisterajoja julki ilmoittamananne ajankohtana? Mikä siinä voi olla niin ylivoimaisen vaikeaa?
Hei! Olisiko mahdollista siirtää S2-koe pois äidinkielen jo valmiiksi täpötäydestä koepäivästä? Lyhyiden kielten kanssa samaan?
Olisiko mahdoton ajatus, että ytl eläisi ajantasalla yliopistojen valintaperiaatteiden kanssa? Tällä hetkellä yliopistojen yhteishaku päättyy ennen kuin kokelaat ovat saaneet alustavat pisteet kevään yo-kokeista. Joitain kokeita ei ole tällöin edes vielä pidetty. Syksyn yo-kokeisiin ilmoittautuminen päättyy ennen kuin hakijat saavat tietää sisäänpääsystään yliopistoihin. Tarvitsemiaan reaaleita ei välttämättä voi uusia samalla kirjoituskerralla. Esim. halutessani uusia fysiikan ja biologian menee tähän kaksi kirjoituskertaa eli yksi vuosi. Ideana todistusvalinnan käyttöön otossa lienee ollut nopea siirtyminen lukiosta yliopistoon. Kuitenkin ytl pitää kiinni vanhoista toimintamalleistaan, eikä näytä muokkaavan rakenteitaan sisäänpääsyuudistukseen sopivaksi. Miksi siis reaalipäiviä ei ole esimerkiksi neljää kahden sijasta? Miksi ilmoittautuminen syksyn kirjoituksiin ei voisi jatkua pidemmälle? Ja miksi ytl ja yliopistot eivät sovita aikataulujaan yhteen, jotta siirtyminen lukiosta yliopistoihin olisi sulavampaa, eikä kokelailla menisi aikaa hukkaan byrokratian ja järjestelmän rakenteiden joustamattomuuden vuoksi?
Saako jostain tietää, miten kevään oikaisupyyntöjen osalta kävi? Kuinka moni meni läpi, kuinka moni oikaisu hylättiin? Saako tietoa oppiaineittain?
Meidän tytön mies Matematiikan tohtori Oulun yliopistosta arvosteli anonyymisti 500 kokelaan matetamatiikan tulokset etätyönä kotonaan .🇫🇮👍
Ongelmat jatkuvat myös näin sunnuntaina.
Jag försöker rätt, men kommer inte in på sidan. Min kollega har samma problem
Lyhyen saksan kokeen arvostelupalvelusta puuttuu opettajan pisteitysruutu kohdasta 21.2. Miten toimitaan?
Onko ylioppilastutkintalautakunta lainkaan miettinyt, kun aikaistivat reaaliaineet viikolla. Nyt vietiin kokonainen viikko lukuaikaa valmistautua tähän koska reaalikoe on heti matikkakokeen jälkeen, eli jos satsataan 100% matikkaan niin reaalikokeeseen jää hyvin vähän aikaa, tämä asettaa heidät hyvin hankalaan tilanteeseen ja luo kovia paineita nuorille. Pyytäisin että harkitaan alkuperäisen päivämäärän palauttamista
Yhteiskuntaopin kokeessa ja etenkin hyvän vastauksen piirteissä taas karkea virhe (tehtävä 5) joka tällä kertaa vaikuttaa kyllä tehtävän arviointiin. Olisiko tällä kertaa mahdollista saada korjaus myös hyvän vastauksen piirteisiin? "Vuokratakuu" on virheellinen käsite itsessään (oik. vuokravakuus) eikä ennakkovuokraa missään tapauksessa voi mennä tulkitsemaan vuokravakuudeksi. Tästä löytyy oikeustapauksiakin. Jos kokelailta vaaditaan käsitteiden hallintaa, miksi tehtävässäkin käytetään vääriä käsitteitä - ja väärä käsite ja väärä tulkinta myös hyvän vastauksen piirteissä.
Korjatkaa keskipitkän ruotsin hyvän vastausten sisältöjen kohta 19.3.
Miksi pisterajat eivät näy ja kello on 9.05?