Ylioppilastutkintolautakunta - Studentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta - Studentexamensnämnden www.ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkintolautakunta vastaa tutkinnon johtamisesta, järjestämisestä ja toimeenpanosta. Studentexamen leds av studentexamensnämnden, som också anordnar och genomför examen.
(10)

Avaa kuten tavallisesti

Studentexamensnämnden har beslutat ändra provdagarna våren 2021 så att de två realprovsdagarna delas upp på fyra dagar o...
10/11/2020
Provdagarna för vårens studentexamen ändras eftersom coronavirusläget fortsätter

Studentexamensnämnden har beslutat ändra provdagarna våren 2021 så att de två realprovsdagarna delas upp på fyra dagar och dagen för proven i matematik delas upp på två dagar. Syftet med ändringen är att säkerställa att vårens examen kan anordnas tryggt också om coronavirusläget fortsätter.

Examinanderna kan anmäla sig till sådana prov som normalt skulle infalla på samma provdag. Ändringarna underlättar situationen för examinander vars planer har ändrats på grund av att de själva insjuknat eller av någon annan orsak.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/aktuellt/meddelanden/1023-provdagarna_for_varens_studentexamen_andras_for_att_coronaviruslaget_fortsatter

Studentexamensnämnden har beslutat ändra provdagarna våren 2021 så att de två realprovsdagarna delas upp på fyra dagar och dagen för proven i matematik delas upp på två dagar.

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt muuttaa kevään 2021 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäks...
10/11/2020
Kevään ylioppilastutkinnon koepäiviä muutetaan koronavirustilanteen jatkumisen vuoksi

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt muuttaa kevään 2021 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja matematiikan koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi. Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon turvallinen järjestäminen keväällä koronavirustilanteen jatkuessa.

Kokelas voi halutessaan ilmoittautua suorittamaan sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin samana tutkintopäivänä. Muutos helpottaa niiden kokelaiden tilannetta, joiden tutkintosuunnitelmat muuttuivat oman sairastumisen tai muun syyn vuoksi.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/1022-kevaan_ylioppilastutkinnon_koepaivia_muutetaan_koronavirustilanteen_jatkumisen_vuoksi%20

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt muuttaa kevään 2021 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja matematiikan koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi.

01/10/2020

Purkukoodin täydennysosa to 1.10. on: termi matkailu
Dekrypteringskodens kompletterande del tors 1.10 är: termi matkailu

30/09/2020

Purkukoodin täydennysosa ke 30.9. on: kurki suorite
Dekrypteringskodens kompletterande del ons 30.9 är: kurki suorite

29/09/2020

Purkukoodin täydennysosa ti 29.9. on: tosikko kirveli
Dekrypteringskodens kompletterande del tis 29.9 är: tosikko kirveli

28/09/2020

Purkukoodin täydennysosa ma 28.9. on: tarjous pakko
Dekrypteringskodens kompletterande del mån 28.9 är: tarjous pakko

25/09/2020

Purkukoodin täydennysosa pe 25.9. on: sekoitin lupiini
Dekrypteringskodens kompletterande del fre 25.9 är: sekoitin lupiini

24/09/2020

Purkukoodin täydennysosa to 24.9. on: poismeno kaluste
Dekrypteringskodens kompletterande del tors 24.9 är: poismeno kaluste

22/09/2020

Purkukoodin täydennysosa ti 22.9. on: naula napsu
Dekrypteringskodens kompletterande del tis 22.9 är: naula napsu

21/09/2020

Purkukoodin täydennysosa ma 21.9. on: perua optio
Dekrypteringskodens kompletterande del mån 21.9 är: perua optio

18/09/2020

Purkukoodin täydennysosa pe 18.9. on: ankaruus arkku
Dekrypteringskodens kompletterande del fre 18.9 är: ankaruus arkku

17/09/2020

Purkukoodin täydennysosa to 17.9. on: etusuora jalokivi
Dekrypteringskodens kompletterande del tors 17.9 är: etusuora jalokivi

16/09/2020

Purkukoodin täydennysosa 16.9. on: korento lammas
Dekrypteringskodens kompletterande del 16.9 är: korento lammas

14/09/2020

Purkukoodin täydennysosa 14.9. on: saareke eristys
Dekrypteringskodens kompletterande del 14.9. är: saareke eristys

De sammanlagda poängen i provprestationsutskrifterna fel i vissa prov. Nya provprestationsutskrifter blir stegvis tillgä...
13/05/2020
De sammanlagda poängen i provprestationsutskrifterna fel i vissa prov

De sammanlagda poängen i provprestationsutskrifterna fel i vissa prov. Nya provprestationsutskrifter blir stegvis tillgängliga. De nya utskrifterna beräknas alla vara klara senast den 14.5 kl. 15.

Ett fel har uppdagats i de provprestationsutskrifter för vårens prov som publicerades på onsdagen den 13.5 kl. 9. De sammanlagda poäng som anges i samband med provprestationerna innehåller inte poängen från de centrerat bedömda uppgifterna. Detta gäller endast de prov som innehållit denna ...

Koesuorituskopioissa ilmoitettu yhteispistemäärä on virheellinen osassa kokeita. Uudet suorituskopiot tulevat nähtäville...
13/05/2020
Koesuorituskopioissa ilmoitettu yhteispistemäärä virheellinen osassa kokeita

Koesuorituskopioissa ilmoitettu yhteispistemäärä on virheellinen osassa kokeita. Uudet suorituskopiot tulevat nähtäville vaiheittain korjauksen edetessä. Kaikki uudet suorituskopiot ovat valmiita arviolta 14.5. klo 15 mennessä.

Keskiviikkona 13.5. klo 9 julkaistuissa kevään ylioppilaskokeiden koesuorituskopioissa on virhe. Suorituskopioissa ilmoitetusta yhteispistemäärästä puuttuvat keskitetysti arvosteltujen tehtävien pisteet, jos kokeessa on ollut tämän tyyppisiä tehtäviä. Yksittäisten tehtävien pisteet ova...

08/05/2020

Provdagarna i höstens examen samt avgifterna för omtagning av vissa prov i höstens examen ändras på grund av coronavirusläget. Mer info på nämndens webbplats: https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/

08/05/2020

Syksyn yo-tutkinnon koepäiviin ja joidenkin syksyn tutkinnon kokeiden uusintojen koekohtaisiin maksuihin tulee muutoksia koronatilanteen takia. Lisätietoja verkkosivuilla: https://www.ylioppilastutkinto.fi

Nämndens infosida gällande coronaviruset har uppdaterats med anvisningar gällande bland annat ansökningar och utdelninge...
14/04/2020
Beredskap gällande coronaviruset

Nämndens infosida gällande coronaviruset har uppdaterats med anvisningar gällande bland annat ansökningar och utdelningen av betygen för vårens examen samt om anmälningar och ansökningar inför examen hösten 2020.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/beredskap-gallande-coronaviruset

Studentexamensnämnden följer med situationen och samarbetar med övriga myndigheter enligt de riktlinjer statsrådet och ministerierna ger. Undervisningsväsendet har anvisats följa hälsomyndigheternas anvisningar.

Lautakunnan tiedotussivulle koronavirukseen varautumisesta on lisätty ohjeita mm. kevään tutkintoa koskevista hakemuksis...
14/04/2020
Koronaviruksen leviämiseen varautuminen

Lautakunnan tiedotussivulle koronavirukseen varautumisesta on lisätty ohjeita mm. kevään tutkintoa koskevista hakemuksista ja todistusten jakamisesta sekä syksyn 2020 tutkinnon ilmoittautumisista ja hakemuksista.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen

Ylioppilastutkintolautakunta seuraa tilannetta ja tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa valtioneuvoston ja ministeriöiden linjausten pohjalta. Opetustoimea on ohjeistettu noudattamaan terveysviranomaisen ohjeita.

Det förekom en störning i Studentexamensnämndens bedömningstjänst den 1 april kl. 18.54–21.48.
02/04/2020
Störning i bedömningstjänsten den 1 april kl. 18.54–21.48

Det förekom en störning i Studentexamensnämndens bedömningstjänst den 1 april kl. 18.54–21.48.

Det förekom en störning i Studentexamensnämndens bedömningstjänst den 1 april kl. 18.54–21.48. På grund av ett fel med uppdateringen kunde man inte under tiden se anmärkningar i examinanders prestationer som gjorts med Abittis egna formeleditor. Störningen angår inte andra svarstyper. Und...

Ylioppilastutkintolautakunnan arvostelupalvelussa oli virhetilanne 1.4. klo 18.54–21.48.
02/04/2020
Arvostelupalvelussa virhetilanne 1.4. klo 18.54–21.48

Ylioppilastutkintolautakunnan arvostelupalvelussa oli virhetilanne 1.4. klo 18.54–21.48.

Ylioppilastutkintolautakunnan arvostelupalvelussa oli virhetilanne 1.4. klo 18.54–21.48. Päivityksessä tapahtuneen virheen vuoksi kokelaiden suorituksissa ei ollut kyseisellä aikavälillä nähtävissä Abitin omalla kaavatyökalulla tehtyjä merkintöjä. Virhetilanne ei koske muita vastaustyy...

23/03/2020

Purkukoodin täydennysosa ma 23.3.2020 on: mansikka ortopedi

Dekrypteringskodens kompletterande del ma 23.3.2020 är: mansikka ortopedi

Störning i bedömningstjänsten och den preliminära bedömningen, meddelandet uppdaterat kl. 16.50https://www.ylioppilastut...
21/03/2020
Störning i bedömningstjänsten och den preliminärä bedömningen

Störning i bedömningstjänsten och den preliminära bedömningen, meddelandet uppdaterat kl. 16.50

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/aktuellt/meddelanden/929-problem_med_bedomningstjansten

Bedömningstjänsten hade problem på grund av belastning på lördagen den 21.3.2020. Tjänsten var på grund av störningen och åtgärderna för att lösa problmet delvis ur bruk ända till kl. 16. Problemet har lokaliserats och åtgärdats. Möjliga andra problem uppföljs. Lärare kan vid behov...

Häiriö arvostelupalvelussa ja alustava arvostelu, tiedotetta päivitetty klo 16.50https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajank...
21/03/2020
Häiriö arvostelupalvelussa ja alustava arvostelu

Häiriö arvostelupalvelussa ja alustava arvostelu, tiedotetta päivitetty klo 16.50

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/928-hairio_arvostelupalvelussa

Arvostelupalvelussa oli kuormituksesta aiheutuneita ongelmia lauantaina 21.3.2020. Palvelu oli häiriöiden ja korjaustoimenpiteiden johdosta osittain pois käytöstä klo 16 saakka. Ongelmakohta on paikallistettu ja korjattu. Muiden ongelmien varalta tilannetta seurataan. Opettajat voivat tarvittae...

21/03/2020

Aamupäivällä 21.3. ilmennyt häiriötilanne arvostelupalvelussa jatkuu vielä. Selvitys- ja korjaustyö on meneillään. Pahoittelemme tilannetta.

Den störning som uppkom i bedömningstjänsten på förmiddagen den 21.3, fortsätter ännu. Orsaken till störningen utreds och åtgärdas som bäst. Vi beklagar situationen.

20/03/2020

Purkukoodin täydennysosa pe 20.3.2020 on: valvomo mureke

Dekrypteringskodens kompletterande del fre 20.3.2020 är: valvomo mureke

19/03/2020

Purkukoodin täydennysosa to 19.3.2020 on: optimi reksi
Huomaa, että päivän koetiedosto on päivätty 26.3.2020

Dekrypteringskodens kompletterande del to 19.3.2020 är: optimi reksi
Notera att dagens provfil är daterad 26.3.2020

18/03/2020

Purkukoodin täydennysosa ke 18.3.2020 on: levoton polvi

Dekrypteringskodens kompletterande del ons 18.3.2020 är: levoton polvi

17/03/2020

Purkukoodin täydennysosa ti 17.3.2020 on: kosketus kylkiluu
Huomaa, että päivän koetiedosto on päivätty 24.3.2020

Dekrypteringskodens kompletterande del ti 17.3.2020 är: kosketus kylkiluu
Notera att dagens provfil är daterad 24.3.2020

16/03/2020

Purkukoodin täydennysosa ma 16.3.2020 on: sivistys kivireki

Dekrypteringskodens kompletterande del må 16.3.2020 är: sivistys kivireki

Nämnden har uppdaterat webbsidan med information om beredskap gällande coronaviruset den 15.3.2020 kl. 16.20. Informatio...
15/03/2020
Beredskap gällande coronaviruset

Nämnden har uppdaterat webbsidan med information om beredskap gällande coronaviruset den 15.3.2020 kl. 16.20. Information om de alternativ examinanden har om hen inte kan delta i proven på grund av det rådande läget har samlats på en separat sida. På sidan ges också närmare anvisningar om hur man ansöker om annullering av anmälan och ändring av anmälningsuppgifter i det rådande läget.

Gymnasierna har informerats om saken även per e-post

Länk till sidan: https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/beredskap-gallande-coronaviruset

Studentexamensnämnden följer med situationen och samarbetar med övriga myndigheter enligt de riktlinjer statsrådet och ministerierna ger. Undervisningsväsendet har anvisats följa hälsomyndigheternas anvisningar.

Lautakunta on päivittänyt tiedotussivua koronaviruksen leviämiseen varautumisesta 15.3.2020 klo 16.20. Erilliselle sivul...
15/03/2020
Koronaviruksen leviämiseen varautuminen

Lautakunta on päivittänyt tiedotussivua koronaviruksen leviämiseen varautumisesta 15.3.2020 klo 16.20. Erilliselle sivulle on koottu tiedot kokelaan vaihtoehdoista, jos kokelas ei pääse tilanteen johdosta osallistumaan kokeeseen. Sivulla neuvotaan myös tarkemmin, miten haetaan ilmoittautumisen mitätöintiä ja ilmoittautumistietojen muuttamista vallitsevassa tilanteessa.

Lukioille on lähetetty asiasta myös tieto sähköpostitse.

Linkki sivulle: https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen

Ylioppilastutkintolautakunta seuraa tilannetta ja tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa valtioneuvoston ja ministeriöiden linjausten pohjalta. Opetustoimea on ohjeistettu noudattamaan terveysviranomaisen ohjeita.

Osoite

Suvilahdenkatu 10 B
Helsinki
00580

Yleistä tietoa

www.ylioppilastutkinto.fi

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:15
Tiistai 08:00 - 16:15
Keskiviikko 08:00 - 16:15
Torstai 08:00 - 16:15
Perjantai 08:00 - 16:15

Puhelin

0295338200

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Ylioppilastutkintolautakunta - Studentexamensnämnden :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Lähellä hallituksen palvelut


Kommentit

Hei! Olisiko mahdollista siirtää S2-koe pois äidinkielen jo valmiiksi täpötäydestä koepäivästä? Lyhyiden kielten kanssa samaan?
Olisiko mahdoton ajatus, että ytl eläisi ajantasalla yliopistojen valintaperiaatteiden kanssa? Tällä hetkellä yliopistojen yhteishaku päättyy ennen kuin kokelaat ovat saaneet alustavat pisteet kevään yo-kokeista. Joitain kokeita ei ole tällöin edes vielä pidetty. Syksyn yo-kokeisiin ilmoittautuminen päättyy ennen kuin hakijat saavat tietää sisäänpääsystään yliopistoihin. Tarvitsemiaan reaaleita ei välttämättä voi uusia samalla kirjoituskerralla. Esim. halutessani uusia fysiikan ja biologian menee tähän kaksi kirjoituskertaa eli yksi vuosi. Ideana todistusvalinnan käyttöön otossa lienee ollut nopea siirtyminen lukiosta yliopistoon. Kuitenkin ytl pitää kiinni vanhoista toimintamalleistaan, eikä näytä muokkaavan rakenteitaan sisäänpääsyuudistukseen sopivaksi. Miksi siis reaalipäiviä ei ole esimerkiksi neljää kahden sijasta? Miksi ilmoittautuminen syksyn kirjoituksiin ei voisi jatkua pidemmälle? Ja miksi ytl ja yliopistot eivät sovita aikataulujaan yhteen, jotta siirtyminen lukiosta yliopistoihin olisi sulavampaa, eikä kokelailla menisi aikaa hukkaan byrokratian ja järjestelmän rakenteiden joustamattomuuden vuoksi?
Saako jostain tietää, miten kevään oikaisupyyntöjen osalta kävi? Kuinka moni meni läpi, kuinka moni oikaisu hylättiin? Saako tietoa oppiaineittain?
Meidän tytön mies Matematiikan tohtori Oulun yliopistosta arvosteli anonyymisti 500 kokelaan matetamatiikan tulokset etätyönä kotonaan .🇫🇮👍
Ongelmat jatkuvat myös näin sunnuntaina.
Jag försöker rätt, men kommer inte in på sidan. Min kollega har samma problem
Lyhyen saksan kokeen arvostelupalvelusta puuttuu opettajan pisteitysruutu kohdasta 21.2. Miten toimitaan?
Onko ylioppilastutkintalautakunta lainkaan miettinyt, kun aikaistivat reaaliaineet viikolla. Nyt vietiin kokonainen viikko lukuaikaa valmistautua tähän koska reaalikoe on heti matikkakokeen jälkeen, eli jos satsataan 100% matikkaan niin reaalikokeeseen jää hyvin vähän aikaa, tämä asettaa heidät hyvin hankalaan tilanteeseen ja luo kovia paineita nuorille. Pyytäisin että harkitaan alkuperäisen päivämäärän palauttamista
Yhteiskuntaopin kokeessa ja etenkin hyvän vastauksen piirteissä taas karkea virhe (tehtävä 5) joka tällä kertaa vaikuttaa kyllä tehtävän arviointiin. Olisiko tällä kertaa mahdollista saada korjaus myös hyvän vastauksen piirteisiin? "Vuokratakuu" on virheellinen käsite itsessään (oik. vuokravakuus) eikä ennakkovuokraa missään tapauksessa voi mennä tulkitsemaan vuokravakuudeksi. Tästä löytyy oikeustapauksiakin. Jos kokelailta vaaditaan käsitteiden hallintaa, miksi tehtävässäkin käytetään vääriä käsitteitä - ja väärä käsite ja väärä tulkinta myös hyvän vastauksen piirteissä.
Korjatkaa keskipitkän ruotsin hyvän vastausten sisältöjen kohta 19.3.
Miksi pisterajat eivät näy ja kello on 9.05?
Hei, voisitteko ystävällisesti korjata ison virheen yhteiskuntaopin hyvän vastauksen piirteissä, tehtävä 8.3 "Hallitus voi yrittää vaikuttaa Euroopan unionissa niin, että keskuspankin viitekorko olisi suhdannetilanteeseen järkevä". Todellisuudessa Suomen hallitus ei saa vaikuttaa ja jäsenmaat ovat sitoutuneet olemaan vaikuttamatta EKP:n päätöksiin. EKP on riippumaton. "EKP:n riippumattomuus on vahvistettu SEUT:n 130 artiklassa, jossa määrätään, että käyttäessään sille perussopimuksilla ja EKPJ:n ja EKP:n perussäännöllä annettuja valtuuksiaan tai suorittaessaan niillä sille annettuja tehtäviään ja velvollisuuksiaan Euroopan keskuspankki tai kansallinen keskuspankki taikka Euroopan keskuspankin tai kansallisen keskuspankin päätöksentekoelimen jäsen ei pyydä eikä ota ohjeita unionin toimielimiltä, elimiltä tai laitoksilta, jäsenvaltioiden hallituksilta eikä miltään muultakaan taholta” Tämä EKP:n riippumattomuus on aivan perusasia YH2-kurssilla ja tällaisenaan julkaistut virheelliset ohjeet hämmentävät sekä nyt kirjoittaneita kokelaita, että jatkossa kokeisiin valmentautuvia lukiolaisia.