Eduskunnan oikeusasiamies / Riksdagens justitieombudsman

Eduskunnan oikeusasiamies / Riksdagens justitieombudsman Eduskunnan oikeusasiamiehen Facebook-sivusto Ratkaisut verkossa ja kantelu oikeusasiamiehelle

Verkossa julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuja, joilla on joko oikeudellista tai yleistä mielenkiintoa.

Ratkaisut ovat saatavilla verkossa vuodesta 2001 lähtien. http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/ratkaisut/index.htx

Eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä, kun epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan tai jos kantelija epäilee, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti. http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/kantelu/index.htx

Avaa kuten tavallisesti

25/01/2021
Oikeusasiamiehelle ennätysmäärä kanteluja vuonna 2020 - Tiedotteet - Oikeusasiamies

År 2020 mottog riksdagens justitieombudsman (JO) rekordartade 7059 klagomål. Detta är cirka 800 fler än 2019 (6267 klagomål), vilket också var ett rekordår i antalet klagomål https://www.oikeusasiamies.fi/sv/web/guest/-/oikeusasiamiehelle-ennatysmaara-kanteluja-vuonna-2020

Eduskunnan oikeusasiamiehelle (OA) saapui vuonna 2020 ennätykselliset 7059 kantelua. Tämä on noin 800 kantelua enemmän kuin vuonna 2019 (6267 kantelua), joka myös oli ennätysvuosi...

25/01/2021
Oikeusasiamiehelle ennätysmäärä kanteluja vuonna 2020 - Tiedotteet - Oikeusasiamies

Eduskunnan oikeusasiamiehelle (OA) saapui vuonna 2020 ennätykselliset 7059 kantelua. Tämä on noin 800 kantelua enemmän kuin vuonna 2019 (6267 kantelua), joka myös oli ennätysvuosi kantelumäärissä https://www.oikeusasiamies.fi/fi/web/guest/-/oikeusasiamiehelle-ennatysmaara-kanteluja-vuonna-2020

Eduskunnan oikeusasiamiehelle (OA) saapui vuonna 2020 ennätykselliset 7059 kantelua. Tämä on noin 800 kantelua enemmän kuin vuonna 2019 (6267 kantelua), joka myös oli ennätysvuosi...

13/01/2021
Matti Marttunen oikeusasiamiehen kanslian kansliapäälliköksi - Tiedotteet - Oikeusasiamies

Matti Marttunen valittu kansliapäälliköksi. Matti Marttunen ny kanslichef.
https://www.oikeusasiamies.fi/fi/web/guest/-/matti-marttunen-oikeusasiamiehen-kanslian-kansliapaallikoksi
https://www.oikeusasiamies.fi/sv/web/guest/-/matti-marttunen-oikeusasiamiehen-kanslian-kansliapaallikoksi

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on nimittänyt valiokuntaneuvos, oikeustieteen tohtori, varatuomari Matti Marttusen oikeusasiamiehen kanslian kansliapäälliköksi. Marttunen aloittaa...

18/12/2020
Mitä tehdä silloin, kun koko yhteiskunta tuntuu hylkäävän? Oikeusasiamiehen erityistehtävä on valvoa lasten ja nuorten o...
22/05/2020

Mitä tehdä silloin, kun koko yhteiskunta tuntuu hylkäävän? Oikeusasiamiehen erityistehtävä on valvoa lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista. Kuka tahansa – niin lapsi kuin aikuinenkin –voi tehdä kantelun helposti ja maksuttomasti. Lue lisää meistä https://www.oikeusasiamies.fi/100v

Vad ska man göra då det känns som om hela samhället överger en? Justitieombudsmannens specialuppgift är att övervaka att barns och ungas rättigheter tillgodoses. Vem som helst – såväl barn som vuxna – kan enkelt och avgiftsfritt lämna in ett klagomål. Läs mer om oss https://www.oikeusasiamies.fi/sv/100ar

Vad innebär grundläggande och mänskliga rättigheter i praktiken för läroanstalter ? Ny juridisk och pedagogisk guide om ...
23/04/2020

Vad innebär grundläggande och mänskliga rättigheter i praktiken för läroanstalter ? Ny juridisk och pedagogisk guide om grundläggande rättigheter och mänskli­ga rättigheter inom pedagogik.

Hurudana klagomål får JO i anknytning till pedagogik och läroanstalter?

Bekanta dig med guiden och övrigt utbildningsmaterial:
https://www.manniskorattscentret.fi/?x180676=738224

Uusi perus- ja ihmisoikeuksia kasvatusalalla käsittelevä oikeudellinen ja pedagoginen opas on julkaistu!Mitä perus- ja i...
23/04/2020

Uusi perus- ja ihmisoikeuksia kasvatusalalla käsittelevä oikeudellinen ja pedagoginen opas on julkaistu!

Mitä perus- ja ihmisoikeudet tarkoittavat oppilaitosten arjessa? Millaisia kanteluita oikeusasiamiehelle opetustoimesta tyypillisesti tulee?

Tutustu oppaaseen ja muuhun ihmisoikeuskasvatusmateriaaliin ➡️
https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/?x5822114=9087696

16/04/2020
Oikeusasiamiehelle paljon poikkeusoloihin liittyviä kanteluita - Tiedotteet - Oikeusasiamies

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on vastaanottanut yli 100 poikkeusoloihin ja koronapandemiaan liittyvää kantelua. Lisäksi kansliassa on vireillä useita omia aloitteita.
Kanteluita on saapunut kaikkiin hallinnonaloihin liittyen. Monet kanteluista liittyvät terveydenhoitoon, sosiaalihuoltoon ja sosiaalivakuutukseen. https://www.oikeusasiamies.fi/fi/web/guest/-/oikeusasiamiehelle-paljon-poikkeusoloihin-liittyvia-kanteluita

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on vastaanottanut yli 100 poikkeusoloihin ja koronapandemiaan liittyvää kantelua. Lisäksi kansliassa on vireillä useita omia aloitteita. Kanteluita on...

Visste du att justitieombudsmannen står på barnens sida genom att övervaka att deras rättigheter tillgodoses?  Om ett ba...
06/03/2020

Visste du att justitieombudsmannen står på barnens sida genom att övervaka att deras rättigheter tillgodoses? Om ett barn till exempel inte har fått rätt vård eller service på ett daghem, inom socialväsendet eller på en hälsovårdscentral, kan man gratis lämna ett klagomål till justitieombudsmannen. Läs mer om vårt arbete: www.oikeusasiamies.fi/sv/100ar

Tiesitkö, että oikeusasiamies pitää lasten puolia valvomalla heidän oikeuksiensa toteutumista?  Jos esimerkiksi päiväkod...
06/03/2020

Tiesitkö, että oikeusasiamies pitää lasten puolia valvomalla heidän oikeuksiensa toteutumista? Jos esimerkiksi päiväkodissa, sosiaalitoimessa tai terveyskeskuksessa ei ole saanut oikeanlaista hoitoa tai palvelua, asiasta voi tehdä maksuttoman kantelun oikeusasiamiehelle. Lue lisää työstämme: https://www.oikeusasiamies.fi/100v

Eduskunta - Riksdagen
11/02/2020

Eduskunta - Riksdagen

Eduskunnan oikeusasiamies / Riksdagens justitieombudsman täyttää 100. Se on maailman toiseksi vanhin oikeusasiamiesinstituutio. Oikeusasiamies valvoo viranomaisten ja virkamiesten toiminnan laillisuutta. Kuka vain voi tehdä kantelun oikeusasiamiehelle, itseään koskevasta asiasta tai toisen puolesta. Tänään järjestetyssä satavuotisjuhlassa läsnä oli koko joukko oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusmiehen tehtäviä hoitaneita. Lue lisää juhlavuoden ohjelmasta: https://www.oikeusasiamies.fi/fi//web/guest/100v

Riksdagens justitieombudsman firar sitt hundraårsjubileum i år. Institutionen är världens näst äldsta justitieombudsmannainstitution. Justitieombudsmannen övervakar att myndigheterna i sin verksamhet följer lag. Vem som helst kan lämna in ett klagomål till justitieombudsmannen, för sin egen del eller på någon annans vägnar. Läs mer om jubileumsårets program: https://www.oikeusasiamies.fi/sv/web/guest/100ar

Juhlakuvia. Bilder från festen #100vuottaoikeusturvaa
11/02/2020

Juhlakuvia. Bilder från festen #100vuottaoikeusturvaa

De mänskliga och grundläggande rättigheterna tillhör alla. Justitieombudsmannen har en särskild skyldighet att regelbund...
27/01/2020

De mänskliga och grundläggande rättigheterna tillhör alla. Justitieombudsmannen har en särskild skyldighet att regelbundet besöka fängelser och andra slutna anstalter för att göra inspektioner. Läs mer om oss och vårt jubileumsår: https://www.oikeusasiamies.fi/sv/100ar

Ihmis- ja perusoikeudet kuuluvat kaikille. Oikeusasiamiehellä on erityinen velvollisuus käydä säännöllisesti tarkastuksi...
27/01/2020

Ihmis- ja perusoikeudet kuuluvat kaikille. Oikeusasiamiehellä on erityinen velvollisuus käydä säännöllisesti tarkastuksilla vankiloissa ja muissa suljetuissa laitoksissa. Lue lisää meistä ja juhlavuodestamme: https://www.oikeusasiamies.fi/fi/100v

Eduskunnan oikeusasiamies / Riksdagens justitieombudsman
27/01/2020

Eduskunnan oikeusasiamies / Riksdagens justitieombudsman

Eduskunnan oikeusasiamies / Riksdagens justitieombudsman's cover photo
27/01/2020

Eduskunnan oikeusasiamies / Riksdagens justitieombudsman's cover photo

AOA Maija Sakslin osallistuu myös työpajoihin ja istuntoihin. BJO Maija Sakslin deltar också i programmet tillsammans me...
15/11/2019

AOA Maija Sakslin osallistuu myös työpajoihin ja istuntoihin. BJO Maija Sakslin deltar också i programmet tillsammans med barnen.

Ensi keskiviikkona sata lasta ja nuorta eri puolelta Suomea valtaavat valtioneuvoston. Luvassa on työpajoja, joiden anti esitellään Lasten istunnossa ministereille. istunto striimataan täällä Facebookissa, klikkaa itsesi tapahtumaan 👉https://www.facebook.com/events/490868628441233/

Tapahtuma juhlistaa lapsen oikeuksien sopimuksen 30-vuotisjuhlavuotta. #lapsenoikeudet #valtioneuvostonvaltaus

Oikeusasiamiehen kanslia järjesti tänään tilaisuuden vanhusten oikeuksista Jyväskylässä. Ennen tilaisuutta kanslia tarka...
06/11/2019

Oikeusasiamiehen kanslia järjesti tänään tilaisuuden vanhusten oikeuksista Jyväskylässä. Ennen tilaisuutta kanslia tarkasti tehostettua palveluasumista sekä Jyväskylän kotihoidon.

JO-kansliet presenterade äldre personers rättigheter i Jyväskylä. Innan evenemanget inspekterade kansliet effektiverat serviceboende och hemvården i Jyväskylä.

AOA Pölönen tarkastamassa Suomen kriisinhallintajoukkoja Libanonissa 16.-19.9. BJO Pölönen inspekterar Finlands krishant...
17/09/2019

AOA Pölönen tarkastamassa Suomen kriisinhallintajoukkoja Libanonissa 16.-19.9. BJO Pölönen inspekterar Finlands krishanteringstrupper i Libanon må-to.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen luovutti tiistaina 11.6. vuoden 2018 toimintakertomuksen eduskunnan puhemie...
11/06/2019

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen luovutti tiistaina 11.6. vuoden 2018 toimintakertomuksen eduskunnan puhemiehelle.
Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen överlämnade tisdagen 11.6 verksamhetsberättelsen för år 2018 åt riksdagens talman.

Euroopan oikeusasiamies Emily O´Reilly vierailee Suomessa. Tänään hän tapasi oikeusasiamiehen sekä muuta kanslian väkeä....
03/06/2019

Euroopan oikeusasiamies Emily O´Reilly vierailee Suomessa. Tänään hän tapasi oikeusasiamiehen sekä muuta kanslian väkeä. Europeiska justitieombudsmannen Emily O´Reilly besökte i dag JO-kansliet för att diskutera med bl.a. JO Petri Jääskeläinen.

Miten avoimuus toteutuu EU-lainsäädännön ja päätöksenteon valmistelussa? Miten EU sääntelee lobbausta? Miten kansalaiset...
28/05/2019

Miten avoimuus toteutuu EU-lainsäädännön ja päätöksenteon valmistelussa? Miten EU sääntelee lobbausta? Miten kansalaiset voivat vaikuttaa? Haluatko tietää lisää näistä aiheista? Osallistu seminaariin 6.6: http://europarl.europa.eu/finland/fi/tapahtumat/tapahtumat2/oikeusasiamies060619.html

Hur förverkligas öppenheten/transparensen inom EU-lagstiftningen och beslutsfattandet i Finland? Hur reglerar EU lobbyverksamheten? Hur kan invånarna påverka? Kolla in ett aktuellt seminarium 6.6.

16/01/2019
Oikeusasiamiehelle yli 5500 kantelua vuonna 2018 - Tiedotteet - Oikeusasiamies

Vuonna 2018 oikeusasiamiehelle saapui 5591 kantelua. Määrä on erittäin suuri, vaikka se jää hieman vuoden 2017 kaikkien aikojen ennätyksestä (6192). Sosiaalihuollon (1097), poliisin (632) ja terveyden hallintoalaan (612) kohdistui eniten kanteluja 2018. https://www.oikeusasiamies.fi/fi/web/guest/-/oikeusasiamiehelle-yli-5500-kantelua-vuonna-2018

Vuonna 2018 oikeusasiamiehelle saapui 5591 kantelua. Määrä on erittäin suuri, vaikka se jää hieman vuoden 2017 kaikkien aikojen ennätyksestä (6192). Sosiaalihuollon (1097), poliisin (632) ja...

Osoite

Arkadiankatu 3
Helsinki
00102

Yleistä tietoa

Facebook: Pelisäännöt / Spelregler Eduskunnan oikeusasiamiehen Facebook-sivustolla kerromme oikeusasiamiehen työstä ja kanslian ajankohtaisista tapahtumista. Sivuston avulla haluamme edistää kansalaisten tietämystä omista oikeuksistaan, hyvästä hallintotavasta sekä oikeusasiamiehen toiminnasta ja päätöksistä. Sivustoa ylläpitää kanslian tiedotus. Sivustoa päivitetään muutaman kerran viikossa virka-aikana. Asiallisiin ja tiiviisiin oikeusasiamiehen toimintaan yleisesti liittyviin kysymyksiin yritämme vastata mahdollisimman pian. Voit kommentoida sivun sisältöjä. Kommentin kirjoittajana olet vastuussa omasta kirjoituksestasi. Kaikki kommentit julkaistaan, kunhan viestien sisältö ei riko lakia eikä hyviä tapoja. Sivustolla on estolista, joka poistaa sopimattomia sanoja sisältävät viestit automaattisesti. Kanslian tiedotus voi poistaa asiattomat kommentit tai linkitykset eikä vastaa keskusteluissa ja kommenteissa esitetyistä mielipiteistä, väitteistä, linkityksen kohteista tai niiden seurauksista. Koska Facebook on julkinen, myös henkilötietoja, salassa pidettäviä tai muuten arkaluonteisia tietoja sisältävät viestit poistetaan. Jos haluat kannella, ota yhteyttä "Haluatko kannella" -sovelluksen kautta. Tätä sivustoa ei ole tarkoitettu kantelukanavaksi, eivätkä sivuston ylläpitäjät vastaa henkilökohtaisiin tai tiettyä kantelua koskeviin kysymyksiin. Oikeusasiamies.fi-palvelussa on laajasti tietoa kantelun tekemisestä. Kantelun tekemiseen liittyvää neuvontaa antavat kanslian neuvontalakimiehet, puhelin (09) 4321 ma - pe klo 9 - 16. Yksittäisen kantelun vaihetta koskeviin tiedusteluihin vastaa kanslian kirjaamo, puhelin (09) 4321 (eduskunnan vaihde), klo 9 - 16. Hyödyllisiä linkkejä: Oikeusasiamiehen verkkosivut: www.oikeusasiamies.fi Kantelulomake: http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/kantelu/kantelu.htx Oikeusasiamiehen ratkaisut verkossa: http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/ratkaisut/paatokset.htx Spelregler Allmän information: På justitieombudsmannens facebook-sidor berättar vi om justitieombudsmannens arbete och om aktuella händelser på kansliet. Med sidorna vill vi främja medborgarnas vetskap om de egna rättigheterna och om god förvaltning samt om justitieombudsmannens verksamhet och beslut. Sidorna upprätthålls av kansliets informationsansvariga. Sidorna uppdateras på tjänstetid några gånger i veckan. På sakliga, koncentrerade och allmänna förfrågningar om justitieombudsmannens verksamhet försöker vi besvara så fort som möjligt. Webbsidan är inte avsedd för inlämnande av klagomål och förfrågningar som gäller personliga eller enskilda klagomål besvaras heller inte. Du kan kommentera innehållet på justitieombudsmannens facebook-sida. Som skribent är du ansvarig för det du skriver. Alla kommentarer publiceras ifall de inte innehåller material som bryter mot någon lag eller god sed. Kansliets informationsansvariga kan radera osakliga kommentarer och länkar. De ansvarar heller inte för åsikter, påståenden, länkobjekt eller konsekvenserna av att använda sådana länkar som inte publicerats av kansliet. Eftersom facebook är öppen för alla, raderas även kommentarer eller skrivelser som innehåller personuppgifter, sekretessbelagda uppgifter eller annars känsligt material. På webbsidan ombudsman.fi finns allmän information om klagomål till justitieombudsmannen. Information om hur man lämnar in ett klagomål ges av kansliets rådgivande jurister. De är anträffbara på tfn (09) 4321 mån - fre kl. 09 – 16. Förfrågningar som gäller ett enskilt klagomål besvaras av kansliets registratorkontor, tfn (09) 4321 (riksdagens växel). Nyttiga länkar: justitieombudsmannens webbsida: www.ombudsman.fi Responsblankett: http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/svenska/public-sve.htx Klagomålsblankett: http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/feedback/plaza-sve.htx Justitieombudsmannens avgöranden på webben: http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/svenska/avgoranden/beslut.htx

Aukioloajat

Maanantai 09:00 - 16:00
Tiistai 09:00 - 16:00
Keskiviikko 09:00 - 16:00
Torstai 09:00 - 16:00
Perjantai 09:00 - 16:00

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Eduskunnan oikeusasiamies / Riksdagens justitieombudsman :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Eduskunnan oikeusasiamies / Riksdagens justitieombudsman :lle:

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki