Clicky

Eduskunnan oikeusasiamies / Riksdagens justitieombudsman

Eduskunnan oikeusasiamies / Riksdagens justitieombudsman Eduskunnan oikeusasiamiehen Facebook-sivusto Ratkaisut ovat saatavilla verkossa vuodesta 2001 lähtien.

Ratkaisut verkossa ja kantelu oikeusasiamiehelle

Verkossa julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuja, joilla on joko oikeudellista tai yleistä mielenkiintoa. http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/ratkaisut/index.htx

Eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä, kun epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan tai jos kantelija epäilee,

että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti. http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/kantelu/index.htx

Avaa kuten tavallisesti

21/12/2021
25/01/2021
Oikeusasiamiehelle ennätysmäärä kanteluja vuonna 2020 - Tiedotteet - Oikeusasiamies

År 2020 mottog riksdagens justitieombudsman (JO) rekordartade 7059 klagomål. Detta är cirka 800 fler än 2019 (6267 klagomål), vilket också var ett rekordår i antalet klagomål https://www.oikeusasiamies.fi/sv/web/guest/-/oikeusasiamiehelle-ennatysmaara-kanteluja-vuonna-2020

Eduskunnan oikeusasiamiehelle (OA) saapui vuonna 2020 ennätykselliset 7059 kantelua. Tämä on noin 800 kantelua enemmän kuin vuonna 2019 (6267 kantelua), joka myös oli ennätysvuosi...

25/01/2021
Oikeusasiamiehelle ennätysmäärä kanteluja vuonna 2020 - Tiedotteet - Oikeusasiamies

Eduskunnan oikeusasiamiehelle (OA) saapui vuonna 2020 ennätykselliset 7059 kantelua. Tämä on noin 800 kantelua enemmän kuin vuonna 2019 (6267 kantelua), joka myös oli ennätysvuosi kantelumäärissä https://www.oikeusasiamies.fi/fi/web/guest/-/oikeusasiamiehelle-ennatysmaara-kanteluja-vuonna-2020

Eduskunnan oikeusasiamiehelle (OA) saapui vuonna 2020 ennätykselliset 7059 kantelua. Tämä on noin 800 kantelua enemmän kuin vuonna 2019 (6267 kantelua), joka myös oli ennätysvuosi...

13/01/2021
Matti Marttunen oikeusasiamiehen kanslian kansliapäälliköksi - Tiedotteet - Oikeusasiamies

Matti Marttunen valittu kansliapäälliköksi. Matti Marttunen ny kanslichef.
https://www.oikeusasiamies.fi/fi/web/guest/-/matti-marttunen-oikeusasiamiehen-kanslian-kansliapaallikoksi
https://www.oikeusasiamies.fi/sv/web/guest/-/matti-marttunen-oikeusasiamiehen-kanslian-kansliapaallikoksi

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on nimittänyt valiokuntaneuvos, oikeustieteen tohtori, varatuomari Matti Marttusen oikeusasiamiehen kanslian kansliapäälliköksi. Marttunen aloittaa...

18/12/2020
Mitä tehdä silloin, kun koko yhteiskunta tuntuu hylkäävän? Oikeusasiamiehen erityistehtävä on valvoa lasten ja nuorten o...
22/05/2020

Mitä tehdä silloin, kun koko yhteiskunta tuntuu hylkäävän? Oikeusasiamiehen erityistehtävä on valvoa lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista. Kuka tahansa – niin lapsi kuin aikuinenkin –voi tehdä kantelun helposti ja maksuttomasti. Lue lisää meistä https://www.oikeusasiamies.fi/100v

Vad ska man göra då det känns som om hela samhället överger en? Justitieombudsmannens specialuppgift är att övervaka att barns och ungas rättigheter tillgodoses. Vem som helst – såväl barn som vuxna – kan enkelt och avgiftsfritt lämna in ett klagomål. Läs mer om oss https://www.oikeusasiamies.fi/sv/100ar

Vad innebär grundläggande och mänskliga rättigheter i praktiken för läroanstalter ? Ny juridisk och pedagogisk guide om ...
23/04/2020

Vad innebär grundläggande och mänskliga rättigheter i praktiken för läroanstalter ? Ny juridisk och pedagogisk guide om grundläggande rättigheter och mänskli­ga rättigheter inom pedagogik.

Hurudana klagomål får JO i anknytning till pedagogik och läroanstalter?

Bekanta dig med guiden och övrigt utbildningsmaterial:
https://www.manniskorattscentret.fi/?x180676=738224

Uusi perus- ja ihmisoikeuksia kasvatusalalla käsittelevä oikeudellinen ja pedagoginen opas on julkaistu!Mitä perus- ja i...
23/04/2020

Uusi perus- ja ihmisoikeuksia kasvatusalalla käsittelevä oikeudellinen ja pedagoginen opas on julkaistu!

Mitä perus- ja ihmisoikeudet tarkoittavat oppilaitosten arjessa? Millaisia kanteluita oikeusasiamiehelle opetustoimesta tyypillisesti tulee?

Tutustu oppaaseen ja muuhun ihmisoikeuskasvatusmateriaaliin ➡️
https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/?x5822114=9087696

16/04/2020
Oikeusasiamiehelle paljon poikkeusoloihin liittyviä kanteluita - Tiedotteet - Oikeusasiamies

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on vastaanottanut yli 100 poikkeusoloihin ja koronapandemiaan liittyvää kantelua. Lisäksi kansliassa on vireillä useita omia aloitteita.
Kanteluita on saapunut kaikkiin hallinnonaloihin liittyen. Monet kanteluista liittyvät terveydenhoitoon, sosiaalihuoltoon ja sosiaalivakuutukseen. https://www.oikeusasiamies.fi/fi/web/guest/-/oikeusasiamiehelle-paljon-poikkeusoloihin-liittyvia-kanteluita

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on vastaanottanut yli 100 poikkeusoloihin ja koronapandemiaan liittyvää kantelua. Lisäksi kansliassa on vireillä useita omia aloitteita. Kanteluita on...

Visste du att justitieombudsmannen står på barnens sida genom att övervaka att deras rättigheter tillgodoses?  Om ett ba...
06/03/2020

Visste du att justitieombudsmannen står på barnens sida genom att övervaka att deras rättigheter tillgodoses? Om ett barn till exempel inte har fått rätt vård eller service på ett daghem, inom socialväsendet eller på en hälsovårdscentral, kan man gratis lämna ett klagomål till justitieombudsmannen. Läs mer om vårt arbete: www.oikeusasiamies.fi/sv/100ar

Tiesitkö, että oikeusasiamies pitää lasten puolia valvomalla heidän oikeuksiensa toteutumista?  Jos esimerkiksi päiväkod...
06/03/2020

Tiesitkö, että oikeusasiamies pitää lasten puolia valvomalla heidän oikeuksiensa toteutumista? Jos esimerkiksi päiväkodissa, sosiaalitoimessa tai terveyskeskuksessa ei ole saanut oikeanlaista hoitoa tai palvelua, asiasta voi tehdä maksuttoman kantelun oikeusasiamiehelle. Lue lisää työstämme: https://www.oikeusasiamies.fi/100v

Eduskunta - Riksdagen
11/02/2020

Eduskunta - Riksdagen

Eduskunnan oikeusasiamies / Riksdagens justitieombudsman täyttää 100. Se on maailman toiseksi vanhin oikeusasiamiesinstituutio. Oikeusasiamies valvoo viranomaisten ja virkamiesten toiminnan laillisuutta. Kuka vain voi tehdä kantelun oikeusasiamiehelle, itseään koskevasta asiasta tai toisen puolesta. Tänään järjestetyssä satavuotisjuhlassa läsnä oli koko joukko oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusmiehen tehtäviä hoitaneita. Lue lisää juhlavuoden ohjelmasta: https://www.oikeusasiamies.fi/fi//web/guest/100v

Riksdagens justitieombudsman firar sitt hundraårsjubileum i år. Institutionen är världens näst äldsta justitieombudsmannainstitution. Justitieombudsmannen övervakar att myndigheterna i sin verksamhet följer lag. Vem som helst kan lämna in ett klagomål till justitieombudsmannen, för sin egen del eller på någon annans vägnar. Läs mer om jubileumsårets program: https://www.oikeusasiamies.fi/sv/web/guest/100ar

Juhlakuvia. Bilder från festen
11/02/2020

Juhlakuvia. Bilder från festen

De mänskliga och grundläggande rättigheterna tillhör alla. Justitieombudsmannen har en särskild skyldighet att regelbund...
27/01/2020

De mänskliga och grundläggande rättigheterna tillhör alla. Justitieombudsmannen har en särskild skyldighet att regelbundet besöka fängelser och andra slutna anstalter för att göra inspektioner. Läs mer om oss och vårt jubileumsår: https://www.oikeusasiamies.fi/sv/100ar

Ihmis- ja perusoikeudet kuuluvat kaikille. Oikeusasiamiehellä on erityinen velvollisuus käydä säännöllisesti tarkastuksi...
27/01/2020

Ihmis- ja perusoikeudet kuuluvat kaikille. Oikeusasiamiehellä on erityinen velvollisuus käydä säännöllisesti tarkastuksilla vankiloissa ja muissa suljetuissa laitoksissa. Lue lisää meistä ja juhlavuodestamme: https://www.oikeusasiamies.fi/fi/100v

Eduskunnan oikeusasiamies / Riksdagens justitieombudsman
27/01/2020

Eduskunnan oikeusasiamies / Riksdagens justitieombudsman

Eduskunnan oikeusasiamies / Riksdagens justitieombudsman's cover photo
27/01/2020

Eduskunnan oikeusasiamies / Riksdagens justitieombudsman's cover photo

AOA Maija Sakslin osallistuu myös työpajoihin ja istuntoihin. BJO Maija Sakslin deltar också i programmet tillsammans me...
15/11/2019

AOA Maija Sakslin osallistuu myös työpajoihin ja istuntoihin. BJO Maija Sakslin deltar också i programmet tillsammans med barnen.

Ensi keskiviikkona sata lasta ja nuorta eri puolelta Suomea valtaavat valtioneuvoston. Luvassa on työpajoja, joiden anti esitellään Lasten istunnossa ministereille. istunto striimataan täällä Facebookissa, klikkaa itsesi tapahtumaan 👉https://www.facebook.com/events/490868628441233/

Tapahtuma juhlistaa lapsen oikeuksien sopimuksen 30-vuotisjuhlavuotta.

Oikeusasiamiehen kanslia järjesti tänään tilaisuuden vanhusten oikeuksista Jyväskylässä. Ennen tilaisuutta kanslia tarka...
06/11/2019

Oikeusasiamiehen kanslia järjesti tänään tilaisuuden vanhusten oikeuksista Jyväskylässä. Ennen tilaisuutta kanslia tarkasti tehostettua palveluasumista sekä Jyväskylän kotihoidon.

JO-kansliet presenterade äldre personers rättigheter i Jyväskylä. Innan evenemanget inspekterade kansliet effektiverat serviceboende och hemvården i Jyväskylä.

AOA Pölönen tarkastamassa Suomen kriisinhallintajoukkoja Libanonissa 16.-19.9. BJO Pölönen inspekterar Finlands krishant...
17/09/2019

AOA Pölönen tarkastamassa Suomen kriisinhallintajoukkoja Libanonissa 16.-19.9. BJO Pölönen inspekterar Finlands krishanteringstrupper i Libanon må-to.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen luovutti tiistaina 11.6. vuoden 2018 toimintakertomuksen eduskunnan puhemie...
11/06/2019

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen luovutti tiistaina 11.6. vuoden 2018 toimintakertomuksen eduskunnan puhemiehelle.
Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen överlämnade tisdagen 11.6 verksamhetsberättelsen för år 2018 åt riksdagens talman.

Euroopan oikeusasiamies Emily O´Reilly vierailee Suomessa. Tänään hän tapasi oikeusasiamiehen sekä muuta kanslian väkeä....
03/06/2019

Euroopan oikeusasiamies Emily O´Reilly vierailee Suomessa. Tänään hän tapasi oikeusasiamiehen sekä muuta kanslian väkeä. Europeiska justitieombudsmannen Emily O´Reilly besökte i dag JO-kansliet för att diskutera med bl.a. JO Petri Jääskeläinen.

Miten avoimuus toteutuu EU-lainsäädännön ja päätöksenteon valmistelussa? Miten EU sääntelee lobbausta? Miten kansalaiset...
28/05/2019

Miten avoimuus toteutuu EU-lainsäädännön ja päätöksenteon valmistelussa? Miten EU sääntelee lobbausta? Miten kansalaiset voivat vaikuttaa? Haluatko tietää lisää näistä aiheista? Osallistu seminaariin 6.6: http://europarl.europa.eu/finland/fi/tapahtumat/tapahtumat2/oikeusasiamies060619.html

Hur förverkligas öppenheten/transparensen inom EU-lagstiftningen och beslutsfattandet i Finland? Hur reglerar EU lobbyverksamheten? Hur kan invånarna påverka? Kolla in ett aktuellt seminarium 6.6.

Osoite

ArkadianKatu 3
Helsinki
00102

Aukioloajat

Maanantai 09:00 - 16:00
Tiistai 09:00 - 16:00
Keskiviikko 09:00 - 16:00
Torstai 09:00 - 16:00
Perjantai 09:00 - 16:00

Puhelin

+35894321

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Eduskunnan oikeusasiamies / Riksdagens justitieombudsman :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Eduskunnan oikeusasiamies / Riksdagens justitieombudsman :lle:


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki
x

Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa (näytä kaikki)

Ulkoministeriö - utrikesministeriet Puolustusvoimat - Försvarsmakten Parliament House, Helsinki Eduskunta - Riksdagen Eduskuntatalo Embajada de México en Finlandia / Embassy of Mexico in Finland Business Helsinki Verke Euroopan parlamentti - Europaparlamentet Euroopan komissio Suomessa - Europeiska kommissionen i Finland Finnish Institute of International Affairs - FIIA Elävä perintö Helsinki Education Hub European Chemicals Agency ECHA