Saksan suurlähetystö Helsinki - Deutsche Botschaft Helsinki

Saksan suurlähetystö Helsinki - Deutsche Botschaft Helsinki Möchten Sie beim Konsulat (geöffnet werktags von 9 bis 12 Uhr) vorsprechen, dann vereinbaren Sie bitte einen Termin unter https://helsinki.diplo.de/fi-de/service/-/2168544

Avaa kuten tavallisesti

📝 Suurlähettilään kynästä: “Meidän meri” - meri, joka tekee meistä naapureita📕 Itämeren alueella on aina ollut keskeinen...
18/10/2021
„meidän meri“ – meri, joka tekee meistä naapureita

📝 Suurlähettilään kynästä: “Meidän meri” - meri, joka tekee meistä naapureita

📕 Itämeren alueella on aina ollut keskeinen merkitys suomalais-saksalaisille suhteille: Hansaliitto yhdisti maitamme tiiviisti jo vuosisatoja sitten ja myös ajatusten vaihdolla on ollut vaikutuksensa maittemme kulttuuriseen historiaan – mainittakoon Mikael Agricolan matka Lutherin Wittenbergiin, näin kirjoittaa Saksan suurlähettiläs Konrad Arz von Straussenburg pullopostissaan Centrum Balticumille.

📕 Itämeren rooli tavaraliikenteessä on edelleen merkittävä, kun 90 % Suomen viennistä ja 70 % sen tuonnista kulkee Itämeren kautta. Myös tavaraliikenne tärkeimmän kauppakumppanimaa Saksan kanssa (noin 15 %) kulkee tätä reittiä. Tavaraliikenne on kuitenkin edelleen vain osa moninaisista kahdenvälisistä suhteistamme. Itämeren aluetta koskevien aiheiden kirjo on laaja, joten meillä on suuri intressi jatkaa ja syventää maittemme yhteistyötä.

📕 Yhteistyömme perustuu sekä Saksan että Suomen politiikkaa leimaaviin periaatteisiin, eli aktiiviseen monenkeskisyyteen ja avoimeen vuoropuheluun. Itämeripolitiikka tarjoaa kaikille rannikkovaltioille EU-jäsenyydestä riippumatta tärkeän foorumin vuoropuhelulle. Siksi ilmastopolitiikan ja ihmisoikeusteemojen nouseminen osaksi Itämeren valtioiden neuvoston yhteistä visiota vuodelle 2023 on menestys. Syy on selvä: ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä ihmisten välinen kohtelu eivät tunne rajoja tai rantaviivoja. Sen takia käymme edelleen tuottoisaa vuoropuhelua kaikkien Itämeren rannikkovaltioiden kesken siitä, miten voimme luoda sellaisen kestävän Itämeren alueen, joka tarjoaa nykyiselle alueen nuorisolle pitkälläkin aikavälillä hyvän ja houkuttelevan paikan elää. Tavoitteen saavuttamiseksi käymme tiivistä kahdenvälistä yhteistyötä erilaisissa alueellisissa toimielimissä, m***a myös EU:ssa ja laajemminkin, esimerkiksi Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio HELCOMissa, Itämeren valtioiden neuvostossa ja EU:n Itämeri-strategian sekä pohjoisen ulottuvuuden puitteissa.

📕 Suomen Itämeri-suurlähettiläs Helena Tuuri kirjoitti edellisessä Pullopostissaan, että nyt olisi näytön paikka. Olen samaa mieltä. Käytännönläheiset, matalan kynnyksen yhteistyömuodot ovat paras tapa saada keskeiset tekijät mukaan. Myös Saksa osallistuu yhteistyön vahvistamiseen kaikilla tasoilla ja erityisesti valtioidenvälisissä foorumeissa. Tavoitteemme tämän vuoden, eli puheenjohtajamaa Saksan, HELCOMin ministerikokoukselle 20.10. Lyypekissä on päivittää Itämeren suojelun toimintaohjelma vastaamaan nykyisen vuosikymmenen haasteisiin. Työt aloitettiin jo Suomen puheenjohtajakauden aikana. Vahvistamme edelleen yhteisiä päättäväisiä ponnistelujamme ilmastonmuutosta, lääkkeiden ja jätteiden aiheuttamaa meren saastumista, lisääntyvää vedenalaista melua sekä merenpohjan monimuotoisuuden katoamista ja vahingoittumista vastaan. Päivitetyn Itämeren suojelun toimintaohjelman selkeänä tavoitteena on saada Itämeren ekosysteemit hyvään kuntoon.

📕 Tämän vuoden Balex Delta -harjoitus antoi hyvän esimerkin yhteisistä ponnisteluistamme vastaamaan Itämeren alueen haasteisiin. HELCOMin jäsenmaiden osallistujat osoittivat Suomen merivartioston johdolla, että hyvin hoidetun viestinnän ja yhteistyön ansiosta jopa ennennäkemätön suuronnettomuus pystytään hallitsemaan tehokkaasti. Kuusi suomalaista ja mm. kaksi saksalaista alusta poistivat 20 000 tonnia raakaöljyä vastaavaa materiaalia, mikä on jopa 4 000 tonnia enemmän kuin Itämeren suurimmassa öljyonnettomuudessa 1981.

📕 Edessämme on kuitenkin lisää vaikeita tehtäviä. Itämeren vesistöissä piilee edelleen arviolta noin 300 000 tonnia tavanomaisia ampumatarvikkeita. Kyse on HELCOM-puheenjohtajakautemme tärkeästä aiheesta, johon ulkoministeri Maas viittasi vuoden 2020 Itämeren valtioiden neuvostossa, ja sitä korostivat myös Itämeren alueen parlamentaarinen konferenssi sekä hiljattain Saksan liittopäivät. Tässäkin asiassa tarvitsemme tiivistä alueellista yhteistyötä sekä vuoropuhelua niillä tutkimuksen ja kehityksen osa-alueilla, joilla kehitetään ratkaisuja ampumatarvikkeiden turvalliselle poistamiselle.

📕 Itämeri-kumppanina olemme haasteista huolimatta tulevaisuuden suhteen toiveikkaita: Saksan puheenjohtajuuskauden aikana tehty päätös EU:n Itämeren alueen strategiapisteen perustamisesta on tärkeä askel kohti kaikkien tasojen parempaa verkostoitumista EU:n Itämeren strategian puitteissa. Näemme Itämeren alueella tärkeää potentiaalia tulevaisuuden teknologian kehittämiselle. Alue kehittyy yhä enemmän vihreän, uusiutuvan energian lähteeksi, esimerkiksi merituulipuistojen laajentamisen avulla. Lisääntyvän energiatuotannon tavoitteet tulee kuitenkin yhteensovittaa merellisen ympäristön suojelun kanssa.

📕 Vuoden 2021 jälkeenkin Saksa tulee olemaan innokas ja aktiivinen kumppani Itämeren alueella. HELCOMin puheenjohtajakauden päätyttyä Saksa siirtyy 1.7.2022 Itämeren alueen neuvoston puheenjohtajamaaksi, mikä on meille merkittävä tilaisuus toteuttaa yhdessä kumppaneittemme kanssa kestävän Itämeren alueen visio.

🔗 https://www.centrumbalticum.org/uutishuone/julkaisut/pulloposti/meidan_meri_-_meri_joka_tekee_meista_naapureita.6550.news

Pulloposti 42 Konrad Arz von Straussenburg Saksan Suomen-suurlähettiläs

👥 Tuhansien ihmisten rohkeus ja tahto vapauteen entisessä DDR:ssä ja Itä-Euroopassa repivät muurit ja piikkilangat alas ...
03/10/2021

👥 Tuhansien ihmisten rohkeus ja tahto vapauteen entisessä DDR:ssä ja Itä-Euroopassa repivät muurit ja piikkilangat alas rauhanomaisesti 31 vuotta sitten. Saksan myöhempi jälleenyhdistyminen oli mahdollista naapureidemme ja liittolaistemme luottamuksen ja yhteistyön ansiosta. Historiamme on opettanut meitä, miten paljon hyvää voidaan saavuttaa, kun Eurooppa pitää yhtä. Meille se on toimeksianto edistää Euroopan valtioiden yhteistyötä, sillä se on ainoa tapa voittaa nykyiset haasteet, kuten koronaviruspandemia ja sen seuraukset. EU:n yhteinen elpymisväline on vahva osoitus eurooppalaisesta yhteenkuuluvuudesta. 🇩🇪🤝🇪🇺

👥 Tuhansien ihmisten rohkeus ja tahto vapauteen entisessä DDR:ssä ja Itä-Euroopassa repivät muurit ja piikkilangat alas rauhanomaisesti 31 vuotta sitten. Saksan myöhempi jälleenyhdistyminen oli mahdollista naapureidemme ja liittolaistemme luottamuksen ja yhteistyön ansiosta. Historiamme on opettanut meitä, miten paljon hyvää voidaan saavuttaa, kun Eurooppa pitää yhtä. Meille se on toimeksianto edistää Euroopan valtioiden yhteistyötä, sillä se on ainoa tapa voittaa nykyiset haasteet, kuten koronaviruspandemia ja sen seuraukset. EU:n yhteinen elpymisväline on vahva osoitus eurooppalaisesta yhteenkuuluvuudesta. 🇩🇪🤝🇪🇺

03/10/2021

📆 Missä olit 31 vuotta sitten? Saksassa oltiin ainakin kaduilla ja televisioiden ääressä, kun Berliinin muuri murtui ja Itä ja Länsi yhdistyivät jälleen. Siitä on kulunut 31 vuotta, ja kun Saksan yhtenäisyys on nykyään jopa itsestäänselvyys, suurlähettiläs Konrad Arz von Straussenburg kävi Helsingissä etsimässä sellaisia paikkoja, jotka osoittavat toisenlaista yhtenäisyyttä, eli eurooppalaista yhtenäisyyttä ja sitä, mitä yhdistää suomalaisia ja saksalaisia. Käykää katsomassa, mitä suurlähettiläs on löytänyt 👇

”Wo warst du vor 31 Jahren? In Deutschland war man auf den Straßen und vor den Fernsehern, als die Berliner Mauer fiel und der Osten und der Westen sich wiedervereinigten. Das ist nun 31 Jahre her und die deutsche Einheit ist heute sogar eine Selbstverständlichkeit. Botschafter Arz von Straussenburg machte sich daher in Helsinki auf die Suche nach Orten, die von einer anderen Einheit zeugen, nämlich der europäischen Einheit und davon, was Deutsche und Finnen verbindet. Schaut euch an, was der Botschafter gefunden hat!

🗺🇫🇮Tänään Keski-Suomessa: 🇩🇪Saksan suurlähettiläs tapaa Jyväskylän kaupunginjohtajan elinkeinoelämän brunssissa, vierail...
01/10/2021

🗺🇫🇮Tänään Keski-Suomessa: 🇩🇪Saksan suurlähettiläs tapaa Jyväskylän kaupunginjohtajan elinkeinoelämän brunssissa, vierailee Schaefflerin IoT-Solutions Centerissä ja käy yliopiston saksan oppiaineessa #satsaa_saksaan – ja @RallyFinland on toki myös pakko seurata! 🚘🏁

📚Kirjallisuudelle, suomalais-saksalaiselle kulttuurille ja vuoropuhelulle omistettu ura – yhteisessä videotervehdyksessä...
30/09/2021

📚Kirjallisuudelle, suomalais-saksalaiselle kulttuurille ja vuoropuhelulle omistettu ura – yhteisessä videotervehdyksessään 🇦🇹 ,🇨🇭 ja 🇩🇪suurlähettiläät kiittävät Saksalaisen kirjaston johtajaa Gabriele Schrey-Vasaraa hänen sitoutumisestaan.

Kaikkea hyvää eläkkeelle! Itävallan, Sveitsin ja Saksan suurlähettilät luovuttivat Gabriele Schrey-Vasaralle makean lahjan: Lahjakorista löytyy runsaasti syötäviä ja luettavia herkkuja. 🍬📚

Die Deutsche Botschaft suchtab 01. Januar 2022 bis voraussichtlich Ende August 2022 eine Assistentin / einen Assistenten...
29/09/2021

Die Deutsche Botschaft sucht
ab 01. Januar 2022 bis voraussichtlich Ende August 2022 eine Assistentin / einen Assistenten (w/m/d)
für das Referat Politik und Protokoll
für eine zeitlich begrenzte Elternzeitvertretung in Vollzeit (40-Stunden-Woche).

👉helsinki.diplo.de/fi-de

Die Deutsche Botschaft sucht
ab 01. Januar 2022 bis voraussichtlich Ende August 2022 eine Assistentin / einen Assistenten (w/m/d)
für das Referat Politik und Protokoll
für eine zeitlich begrenzte Elternzeitvertretung in Vollzeit (40-Stunden-Woche).

👉helsinki.diplo.de/fi-de

Onnittelut Saksan kielidiplomista! Kaikki 45 osallistujaa läpäisivät diplomin. @DSHelsinki rehtori Annette Carlilla ja s...
21/09/2021

Onnittelut Saksan kielidiplomista! Kaikki 45 osallistujaa läpäisivät diplomin. @DSHelsinki rehtori Annette Carlilla ja suurlähetystön kulttuuriyksikön päälliköllä oli ilo jakaa todistukset. Suomessa jaetaan n 200 todistusta - mahtavaa! #satsaa_saksaan 🇫🇮🤝🇩🇪

Am Freitag, 17.9., fand die Verleihung der Deutschen Sprachdiplome statt. Unsere Schulleiterin Annette Carl und die Vertreterin der Deutschen Botschaft Julia Kahrl gratulierten den Schüler*innen der 9. Klassen. Seela (3B) und Olav (9A) sorgten für die musikalische Untermalung. Die mündliche und schriftliche Prüfung hatten die Schüler*innen im vergangenen Schuljahr abgelegt. Die Ergebnisse kamen im Sommer: Alle 45 Schüler*innen haben die Prüfung erfolgreich auf dem Niveau B1 bestanden. Ein toller Erfolg, herzlichen Glückwünsch!

Saksan kielidiplomi on virallinen kielitutkinto, josta vastaavat Saksan liittotasavallan opetusviranomaiset. Helsingin Saksalaisen koulun rehtori, Annette Carl ja Julia Kahrl Saksan suurlähetystöstä jakoivat 9.- luokkalaisten tutkintotodistukset juhlassa, joka järjestettiin koululla perjantaina 17.9. Kokeeseen (taso B1) oli osallistunut 45 Helsingin Saksalaisen koulun oppilasta, jotka kaikki olivat läpäisseet sen hyväksytysti. Seela (3B) ja Olav (9A) huolehtivat tilaisuuden musiikillisesta puolesta. Onnittelemme kaikkia kielidiplomin suorittajia lämpimästi.

20/09/2021

#satsaa_saksaan – 2️⃣0️⃣0️⃣ kertaa! Tällä hetkellä myönnetään noin 200 🇩🇪 kielidiplomia kaikkialla Suomessa: Onnittelut kaikille kokeen läpäisseille! Tutkintotodistukset lähtevät matkalle Saksan suurlähetystöstä. 🏛

📕 DSD I, eli Saksan kielitutkinto taso I todistaa, että tutkinnon suorittanut on saavuttanut EU:n yhteisen kieliviitekehyksen tason B1, ja se mahdollistaa pääsyn saksalaisiin oppilaitoksiin. Kokeeseen voivat osallistua DSD-koulun oppilaat. DSD-koulut ovat osa nk. PASCH-verkostoa - nämä ovat kouluja, joissa saksan kielen opetuksella on erityisasema. Jos haluat tietää tästä lisää:

🔗 www.auslandsschulwesen.de
🔗helsinki.diplo.de/fi-de/themen/kultur/-/1892206
🔗www.hel.fi/kallil/fi/opiskelu/kielitarjonta/saksa

📕 Jos suorittaa myös DSD II -tutkinnon, voi opiskella jopa saksalaisessa yliopistossa! Ole rohkea ja #satsaa_saksaan , sillä se kannattaa: matkoille, vaihtoon, yliopistoon ja töihin! 🎓✈️🇩🇪

🎬 Tänään alkaa 34. Rakkautta & Anarkiaa | Helsinki International Film Festival, jossa esitetään 26.9. asti palkittuja ka...
17/09/2021
Elokuvafestivaali: Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa - Goethe-Institut Finnland

🎬 Tänään alkaa 34. Rakkautta & Anarkiaa | Helsinki International Film Festival, jossa esitetään 26.9. asti palkittuja kansainvälisiä elokuvia. Olemme iloisia, että Saksaa edustaa jopa neljä eri elokuvaa, jotka tuovat Saksan elokuvataidetta lähemmäksi suomalaista yleisöä. 🔗 https://hiff.fi/

🍿 Berlin Alexanderplatz (2020): Nuori mies selviytyy pakomatkalataan Afrikasta ja on Berliiniin saapuessaan uuden alun toiveissa. Suurkaupungin kokemukset ja ihmisten pahat puolet ovat kuitenkin yhtä armottomia kuin hänen kotimaassaan, josta nuori mies pakeni. 🔗 https://hiff.fi/elokuvat/berlin-alexanderplatz/

🍿 Bliss (2021): Henrika Kull kertoo kahden naisen tarinan, joiden elämä vie heidät berliiniläiseen bordelliin. Suurkaupungin kovan elämän ja Saksan maaseudun väliltä löytyy kaksi naista, jotka tekevät vaikutuksen rohkeudellaan ja itsemääräävällä luonteella. 🔗 https://hiff.fi/elokuvat/bliss/

🍿 Different from the others (1919): Saksan historian ensimmäinen elokuva, joka käsittelee konkreettisesti homoseksuaalisuutta, kertoo salaisuudestaan kärsivän nuoren miehen tarinan. Ennakkoluuloja välttävä elokuva oli aikansa edelläkävijä. 🔗 https://hiff.fi/elokuvat/different-from-the-others/

🍿 I’m your man (2021): Elokuva kertoo ihmisen ja koneen kohtaamisesta, joka ei voisi olla intiimimpi. Hän on menestyvä tutkija ja ”se” on tutkijalle luotu robotti, jonka olemisen ainoa tarkoitus on olla hänelle täydellinen kumppani. 🔗 https://hiff.fi/en/elokuvat/im-your-man/

#rakkauttajaanarkiaa Helsinki International Film Festival - Love & Anarchy

🔗 https://www.goethe.de/ins/fi/fi/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=22344431

TO, 16.09.2021 - SU, 26.09.2021

🚘 Lisää sähköistä liikennettä🇫🇮:lle ja 🇩🇪:lle: Saksan suurlähettiläs @ValmetAutomotive’n uuden akkutehtaan avajaisissa @...
14/09/2021

🚘 Lisää sähköistä liikennettä🇫🇮:lle ja 🇩🇪:lle: Saksan suurlähettiläs @ValmetAutomotive’n uuden akkutehtaan avajaisissa @UusikaupunkiFI’ssä. Täällä valmistetaan autoja myös Mercedekselle–parasta🇫🇮🇩🇪 -yhteistyöta, myös hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ajatellen #vihreäsiirtymä

Photos from Metropolia Ammattikorkeakoulu's post
09/09/2021

Photos from Metropolia Ammattikorkeakoulu's post

📣📣 Turun Aurajoenrannan FACES OF EUROPE -näyttely on esillä vielä 12.9. asti. Yksi valokuvatuista on saksalainen juutala...
09/09/2021

📣📣 Turun Aurajoenrannan FACES OF EUROPE -näyttely on esillä vielä 12.9. asti. Yksi valokuvatuista on saksalainen juutalainen Walter Frankenstein, joka sotavuosina onnistui piiloutumaan Berliinissä natsien hirmuhallinnolta ja nykyään asuu Ruotsissa. Kuunnellaksesi Walterin omia kertomuksia lataa getbaff-sovellus ja suuntaa kamera muotokuvaa kohti. Samassa videossa haastatellaan myös erästä toista eurooppalaista - Abba-yhtyeen Björn Ulvaeusta.

🇪🇺🇫🇮🇩🇪

📣📣 Turun Aurajoenrannan FACES OF EUROPE -näyttely on esillä vielä 12.9. asti. Yksi valokuvatuista on saksalainen juutalainen Walter Frankenstein, joka sotavuosina onnistui piiloutumaan Berliinissä natsien hirmuhallinnolta ja nykyään asuu Ruotsissa. Kuunnellaksesi Walterin omia kertomuksia lataa getbaff-sovellus ja suuntaa kamera muotokuvaa kohti. Samassa videossa haastatellaan myös erästä toista eurooppalaista - Abba-yhtyeen Björn Ulvaeusta.

🇪🇺🇫🇮🇩🇪

Ulkoministeri Heiko Maasin tervehdys juutalaisen uudenvuoden 5782 johdosta (Roš hašana):Onnittelut juutalaisen uudenvuod...
06/09/2021

Ulkoministeri Heiko Maasin tervehdys juutalaisen uudenvuoden 5782 johdosta (Roš hašana):

Onnittelut juutalaisen uudenvuoden 5782 juhlasta (Roš hašana)

Sydämestäni toivotan kaikille juutalaisille, heidän perheilleen ja ystävilleen Saksassa ja koko maailmassa siunattua, onnellista ja tervettä uutta vuotta 5782!

Tänä vuonna juhlimme yhdessä 1 700 vuotta juutalaista elämää Saksassa. Viime kuukausien lukuisat tapahtumat sekä Saksassa että ulkomailla osoittivat meille vaikuttavalla tavalla juutalaisen elämän merkitystä, sen moninaisuutta ja vuosisatojen aikana muodostunutta syvää suhdetta Saksan yhteiskuntaan. Vuosijuhla tarjoaa tilaisuuden ymmärtää, muistaa, ja muotoilla kulkusuuntaa tulevaan. Olemme hyvin iloisia, että Unescon maailmanperintöluetteloon lisättiin tänä vuonna historiallisesti merkittävät ja koko maailmassa tunnetut juutalaisuuden keskukset eli niin sanotut SchUM-kaupungit Mainz, Worms ja Speyer. Päätös korostaa juutalaisuuden syvää suhdetta Saksaan ja samalla motivoi meitä uudelleen löytämään tämän historiamme tärkeän osan ja viestimään siitä entistä vaikuttavammin nuorelle sukupolvelle. Olen kiitollinen, että Saksa on nykyään monien juutalaisten koti ja että he jatkavat rikkaita perinteitään.

Mennyt vuosi oli kuitenkin myös vaikea, kun Saksassa antisemitismi näytti jälleen kerran rumat kasvonsa. Pandemia-ajan rajoituksia vastustavissa mielenosoituksissa kuultiin häpeällisiä, antisemistisia lausuntoja, m***a etenkin toukokuussa tapahtuneet hyökkäykset ja levottomuudet osoittivat, minkälaisia uhkia Saksan juutalaiset kohtaavat edelleen. Emme anna periksi, kun vastustamme holokaustin vähättelemistä ja antisemitismia. Vastustamme antisemitismia, romanien syrjintää ja rasismia lukuisilla aloitteilla ja projekteilla Saksassa, Euroopan unionissa, Kansainvälisessä holokaustin muistoa kunnioittavassa liitossa ja Euroopan neuvostossa - nämä aiheet nimittäin koskevat meitä kaikkia! Haluamme yhdessä puolustaa avoimen ja liberaalin yhteiskuntamme yhteenkuuluvuutta.

Onnittelen myös Israelia uudenvuoden juhlasta! Olen erittäin kiitollinen Israelin osoittamasta myötätunnosta ja valmiudesta auttaa heinäkuun jälkeisessä tulvakatastrofissa Saksassa. Se osoittaa läheisten, moninaisten ja erinomaisten suhteidemme syvät yhteiskunnalliset juuret. Haluamme edelleen vahvistaa suhteitamme.

Toivotan teille mukavia pyhiä ja että kaikki toiveenne uudelle vuodelle toteutuvat. Pysykää terveinä! Shana tova u’metuka!

Heiko Maas
Saksan liittotasavallan ulkoministeri

Copyright photos:
Puutarjotin, jossa omenoita ja hunajaa / Colourbox
Granaattiomena, omenoita ja hunajalasi / Colourbox
Leikattuja granaattiomenoita ja laatikossa olevia sitruunoita / Botschaft Tel Aviv

Osoite

Krogiuksentie 4
Helsinki
00340

Ab Helsinki (Zentrum): Mit Bus 194, 194a oder 195 (Haltestelle: Kamppi) bis Kuusisaari (Haltestelle: Kuusiniementie). Die Botschaft liegt schräg gegenüber in der Krogiuksentie 4. Ab Bahnhof Pasila: Mit Bus 506 oder 551 (Haltestelle: Pasilansilta) bis Kuusisaari (Haltestelle: Kuusiniementie).

Yleistä tietoa

Code of conduct: http://www.helsinki.diplo.de/codeofconduct

Aukioloajat

Maanantai 09:00 - 12:00
Tiistai 09:00 - 12:00
Keskiviikko 09:00 - 12:00
Torstai 09:00 - 12:00
Perjantai 09:00 - 12:00

Puhelin

+358 9 458 580

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Saksan suurlähetystö Helsinki - Deutsche Botschaft Helsinki :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Videot

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki