Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi

Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi Ajankohtaisia uutisia, blogeja, oppimisresursseja ja keskustelua aikuisten oppimisesta. Jaa kanssamme tietoa ja parhaita käytäntöjä ja verkostoidu aikuiskoulutuksen ammattilaisten kanssa Euroopan laajuisesti!
(1)

EU:n Erasmus+ -ohjelma aikuiskoulutukselle edistää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä, aikuiskoulutushenkilöstön osaamisen kehittämistä ja aikuiskoulutusorganisaatioiden kansainvälistymistä. Ohjelma on suunnattu kaikille aikuiskoulutusorganisaatioille. Lisätietoja Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmus. Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelma tukee aikuiskoulutusalan liikkuvuutta, verkostoja ja projekteja Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ohjelmaan voivat osallistua kaikki aikuiskoulutuksen parissa toimivat organisaatiot, sekä vapaan sivistystyön että ammatillisen aikuiskoulutuksen alalla toimivat. Lisätietoja Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelmasta: www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/kansainvalistymisrahoitus/nordplus

Missio: Opetushallitus toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla tukien koulutuksen kehittämistä ja suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Opetushallitus edistää kansainvälistymistä monin eri tavoin. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme EU-ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Tuemme Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa ja teemme maailmalla tunnetuksi suomalaista koulutusta. Keräämme, tuotamme ja välitämme kansainvälistymistä koskevaa tietoa kansalaisille, eri alojen asiantuntijoille ja päätöksentekijöille. Intohimonamme on oppiminen. Kehitämme opetusta ja koulutusta ja edistämme kansainvälisyyttä - jotta jokainen voi kasvaa potentiaaliinsa. Lisätietoja meistä: hwww.oph.fi/opetushallitus/kansainvalinen_toiminta

Avaa kuten tavallisesti

Elinikien pidentyessä ikäihmisillä on lisääntyvä tarve säilyä merkityksellisinä yhteiskunnan jäseninä. Osallisuuteen tar...
16/11/2020

Elinikien pidentyessä ikäihmisillä on lisääntyvä tarve säilyä merkityksellisinä yhteiskunnan jäseninä. Osallisuuteen tarvitaan paitsi elinikäistä oppimista myös ikäihmisiä koskevien vanhentuneiden asenteiden päivitystä.

Tutustu EPALEn loka-joulukuun teemaan ikäihmisten sosiaalinen osallisuus ja sukupolvien välinen oppiminen tuoreen artikkelimme avulla:

➡️ bit.ly/EPALEQ4teema1

Ikäihmisten sosiaalisen osallisuuden aihetta kanssamme pohtivat Vanhustyön keskusliitto ry'n Ystäväpiiri-toiminnan päällikkö Anu Jansson sekä Itä-Suomen yliopisto - University of Eastern Finland (UEF)'n tutkija Elisa Tiilikainen.

#EPALE #jatkuvaoppiminen #elinikäinenoppiminen #osallisuus

Jatkuvaa oppimista uudistetaan parhaillaan - uudistuksen tavoitteena on vastata työelämän muutoksista aiheutuviin osaami...
13/11/2020

Jatkuvaa oppimista uudistetaan parhaillaan - uudistuksen tavoitteena on vastata työelämän muutoksista aiheutuviin osaamistarpeisiin eli tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää torstaina 19.11. sidosryhmäseminaarin aiheesta. Verkossa järjestettävässä tilaisuudessa keskustellaan uudistuksen tavoitteista ja linjausehdotuksista, joiden valmisteluun myös sidosryhmien ja alan toimijoiden toivotaan osallistuvan.

📆 to 19.11. (ilmoittaudu viim. 17.11.)
🕐 klo 9.15-12.00

Tapahtuman tiedot ➡️ bit.ly/We1911

Tule kuulolle kanssamme tähän mielenkiintoiseen ja ajankohtaiseen tapahtumaan!

#jatkuvaoppiminen #osaamisenkehittäminen

Tekoälyn ja aikuisoppimisen välinen yhteys on vielä hämärä, ja tekoälyn hyödyntäminen on suhteellisen tutkimatonta maape...
12/11/2020

Tekoälyn ja aikuisoppimisen välinen yhteys on vielä hämärä, ja tekoälyn hyödyntäminen on suhteellisen tutkimatonta maaperää useimmille aikuiskouluttajille ja aikuiskoulutuksen järjestäjille.

Aiheeseen pureutuvassa podcastissa EPALEn temaattinen koordinaattori Gina Ebner, aikuiskoulutuspolitiikan asiantuntija Anni Karttunen ja Belgraden yliopiston apulaisprofessori Maja Maksimovic keskustelevat tekoälyn mahdollisuuksista aikuisoppimisen sektorilla aina validoinnista uudistavaan oppimiseen.

Kuinka aikuiskoulutus voisi riisua mystiikan viitan tekoälyn yltä?

Kuuntele podcast ➡️ bit.ly/Podi_AI

#aikuisoppiminen #aikuiskoulutus #tekoäly

Haluatko tietää, miten edistää demokratiaa aikuiskoulutuksen avulla? Miten taistella muukalaispelkoa ja nationalismia va...
11/11/2020

Haluatko tietää, miten edistää demokratiaa aikuiskoulutuksen avulla? Miten taistella muukalaispelkoa ja nationalismia vastaan?

Tule mukaan Together for change -verkkokurssille, joka tarkastelee aikuiskoulutusta yhteiskunnallisen ja yksilöllisen muutoksen välineenä. Kurssilla pääset käsittelemään teemoja mm. webinaarien, resurssien ja verkkokeskustelujen myötä. Kurssi on interaktiivinen, joten osallistujia kehotetaan osallistumaan ja jakamaan ideoitaan!

📆 livewebinaarit 12.11., 26.11. ja 10.12.
🕐 14:00 (CET)
➡️ bit.ly/FLAEweb

#EPALE #aikuiskoulutus #FuturelabAE

Euroopan ammattitaitoviikko on Euroopan komission aloite, jolla lisätään tietoisuutta ammatillisesta koulutuksesta. Tänä...
10/11/2020

Euroopan ammattitaitoviikko on Euroopan komission aloite, jolla lisätään tietoisuutta ammatillisesta koulutuksesta. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään kokonaan verkossa 9.-13.11. Vuoden teemana on ammatillinen koulutus vihreille ja digitaalisille toimijoille.

Osana Pohjoismaista yhteistyötä Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Islanti julkaisivat Euroopan ammattitaitoviikosta temaattisen koontisivun, johon on kerätty aikuisten ammatilliseen koulutukseen liittyviä linkkejä kaikista Pohjoismaista.

Lue lisää EPALEsta ➡️ bit.ly/VETweek20
Tapahtuma Facebookissa ➡️ bit.ly/VETweek2020

#EPALE #aikuiskoulutus #ammatillinenkoulutus

Jokaisella on oikeus oppimiseen riippumatta työmarkkina-asemasta. Toimiessamme uusissa ympäristöissä tai joutuessamme uu...
09/11/2020

Jokaisella on oikeus oppimiseen riippumatta työmarkkina-asemasta. Toimiessamme uusissa ympäristöissä tai joutuessamme uuteen tilanteeseen saatamme huomata tarvitsemamme uudenlaisia kompetensseja selviytyäksemme meihin kohdistuvista vaatimuksista tai toimiaksemme tarkoituksenmukaisesti. Tarve uusien taitojen oppimiseen kumpuaa pohjimmiltaan arjen parantamisesta, liittyi se sitten töihin, opintoihin tai vapaa-aikaan.

Opintokeskus Sivis ja Kansanvalistusseura - Kvs-säätiö kehittivät yhteistyössä oppijalähtöisen Kaikkien-mallin aikuisten vaikuttavaan perustaito-opetukseen. Äitiyden tuoman muutoksen kokeneelle kohderyhmälle haluttiin tarjota vertaistukea ja mahdollisuus pysähtyä pohtimaan omaa hyvinvointiaan.

Lue lisää ➡️ bit.ly/HyvÄid

#EPALE #aikuiskoulutus #osallisuus #jatkuvaoppiminen

Europass Europe yhdenmukaistaa osaamisen tunnistamista, helpottaa oman kehityksen seuraamista ja tarjoaa uusia työskente...
06/11/2020

Europass Europe yhdenmukaistaa osaamisen tunnistamista, helpottaa oman kehityksen seuraamista ja tarjoaa uusia työskentely- ja opiskelumahdollisuuksia.

Europassi Suomi järjestää ti 10.11. webinaarin Europassin portfoliosta ja Europassi-ansioluettelosta ja niiden käytöstä. Webinaari on tarkoitettu kaikille ohjauksen ja neuvonnan ammattilaisille, jotka neuvovat Europassin käyttämisessä.

📆 ti 10.11.
🕐 klo 10.00-10.30

Ilmoittaudu webinaariin 9.11. mennessä.

Lisätietoa ja ilmoittautumislinkki ➡️ bit.ly/EP101120

#EPALE #aikuiskoulutus

Miten hallinnonrajat ylittävää ilmiötä, pitkäjänteistä elinikäistä oppimista johdetaan? Miten elinikäisen oppimisen poli...
05/11/2020

Miten hallinnonrajat ylittävää ilmiötä, pitkäjänteistä elinikäistä oppimista johdetaan? Miten elinikäisen oppimisen politiikan vaikuttavuutta arvioidaan? Millaisilla rakenteilla Pohjoismaat ohjaavat elinikäistä oppimista?

Sitra järjestää Elinikäisen oppimisen johtaminen läpileikkaavana kokonaisuutena ja pohjoismaiset rakenteet -verkkotapahtuman ke 11.11. Tapahtumassa tuodaan esille kokonaiskuvaa elinikäisen oppimisen johtamisesta Suomessa ja vertaillaan Pohjoismaita. Tilaisuudessa tarjotaan myös näkökulmia ilmiölähtöisen johtamisen jatkokehittelyyn.

🕐 11:45-13:00
📆 11.11.2020

Tapahtuman ohjelma, lisätiedot ja ilmoittautuminen ➡️ bit.ly/Sitra111120

#EPALE #elinikäinenoppiminen

Lähde: Sitra

FLIP-IDEAL – Flipped Learning in Adult Education -hankkeen tavoitteena oli kehittää yhdessä eurooppalaisten kumppanien k...
04/11/2020

FLIP-IDEAL – Flipped Learning in Adult Education -hankkeen tavoitteena oli kehittää yhdessä eurooppalaisten kumppanien kanssa aikuisille perustaitojen oppijoille – esimerkiksi kotoutumiskoulutuksen opiskelijoille – soveltuvia käänteisen oppimisen malleja ja siten helpottaa aikuiskouluttajien käytännön työtä.

Maanantaina 16.11.2020 järjestetään webinaari, jossa jaetaan FLIP-IDEAL -hankkeen tuloksia ja kokemuksia. Tervetuloa herättelemään ajatuksiasi käänteisestä oppimisesta!

🕐 klo 12.30-15.30
📆 ma 16.11. (ilmoittaudu viim. pe 6.11.)

Lue lisää ja tule mukaan ➡️ bit.ly/FLIPOp161120

#perustaidot #aikuisoppiminen #osallisuus

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa yksilön aiempi osaaminen tunnistetaan, dokumentoidaan, arvio...
03/11/2020

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa yksilön aiempi osaaminen tunnistetaan, dokumentoidaan, arvioidaan ja tunnustetaan. Validointi tarjoaa kaikenlaiselle oppimiselle näkyvyyttä ja arvostusta sekä pyrkii tekemään näkyväksi työelämässä ja arjessa hankittuja taitoja.

Validoinnin parissa toimivien työn tueksi julkaistiin artikkelikirja, Making Policy Work – Validation of Prior Learning for Education and the Labour Market. Kirjassa käsitellään validoinnin organisatorisia järjestelyjä, rahoitusta, menettelyjä, työkaluja ja lainsäädäntöä.

Lue lisää resurssista ➡️ bit.ly/ValidKirja

#EPALE #validointi #osallisuus

EPALE Suomi laajenee - löydät meidät nyt myös LinkedInistä!EPALEn LinkedIn-kanavan kautta voit seurata aikuisoppimisen u...
02/11/2020
EPALE - Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi | LinkedIn

EPALE Suomi laajenee - löydät meidät nyt myös LinkedInistä!

EPALEn LinkedIn-kanavan kautta voit seurata aikuisoppimisen uusimpia kehityssuuntia, lukea, kommentoida ja jakaa erityisesti jatkuvaa oppimista ja ammatillista kehittymistä koskevia julkaisujamme sekä verkostoitua Euroopan laajuisesti.

EPALE tarjoaa sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden jakaa näkemyksiäsi ja hyviä käytäntöjä. Liity kollegojesi joukkoon yhteiseurooppalaiseen keskusteluun!

Seuraa meitä LinkedInissä
➡️ linkedin.com/company/epale-suomi

#aikuisoppiminen #aikuiskoulutus #elinikäinenoppiminen #linkedin

EPALE - Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi | 8 followers on LinkedIn. Ajankohtaisia uutisia, blogeja, oppimisresursseja ja keskustelua aikuisten oppimisesta. Tule mukaan! | EPALE – Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi on avoin, monikielinen verkkoyhteisö aikuiskoulutuksen ammattilaisill...

Miten sinä määrittelet tehokkuuden? Miten tehokkuus näyttäytyy aikuiskoulutuksen ja työelämän parissa työskenteleville n...
30/10/2020

Miten sinä määrittelet tehokkuuden? Miten tehokkuus näyttäytyy aikuiskoulutuksen ja työelämän parissa työskenteleville nyt ja tulevaisuudessa?

Aikuiskasvatustieteen maisteri Paula Halme pohtii EPALEssa olemisen tehokkuutta, oikeiden asioiden tekemistä, tekemättä jättämistä, vähemmän on enemmän -ajattelua ja eteenpäin menemisen sijasta matkustamista omaan itseen.

Tutustu blogiin ja jaa omat vinkkisi ➡️ bit.ly/Tehokkuus

#aikuisoppiminen #aikuiskoulutus

Yhteisövoimaisen oppimisen prosessissa aikuisoppijoiden ryhmässä yksilöllisestä oppimisesta voi muodostua luova yhteisöl...
29/10/2020

Yhteisövoimaisen oppimisen prosessissa aikuisoppijoiden ryhmässä yksilöllisestä oppimisesta voi muodostua luova yhteisöllinen kokemus. Tämän kokemuksen mahdollistaa aikuiskouluttajan menetelmällinen osaaminen aikuisten oppimisen tukemisessa.

Yhteisövoiman teoriaa voidaan käyttää toiminnallisessa oppimisessa, jossa opittavia ilmiöitä tutkitaan ja opiskellaan aikuisten kokemukset huomioon ottaen. Yhteisövoimainen oppimisprosessi merkitsee inhimillisen ja ihmisennäköisen demokraattisen yhteiskunnan vakautta ja kehittymistä.

Lue lisää ➡️ bit.ly/Yhteisovoima

#EPALE #aikuisoppiminen #aikuiskoulutus

Väestörakenteen muuttuessa ikäihmisten elinikäisen oppimisen tarpeiden tulisi olla koulutuksen järjestäjien prioriteetti...
28/10/2020

Väestörakenteen muuttuessa ikäihmisten elinikäisen oppimisen tarpeiden tulisi olla koulutuksen järjestäjien prioriteetti, kuten myös korkealaatuisten, erityisesti ikäihmisille suunnattujen koulutusohjelmien kehittämisen. Samaan aikaan sukupolvien välinen oppiminen tuo oman lisänsä sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen edistämällä eri sukupolvien välistä yhdessä tekemistä.

Tänään klo 11:00 alkaa EPALEn online-keskustelu ikäihmisten sosiaalisesta osallisuudesta ja sukupolvien välisestä oppimisesta, liity mukaan!

🗓 28. lokakuuta 2020
⏰ klo 11.00 alkaen

Osallistu keskusteluun ➡️ bit.ly/KeskusteluIkaihmiset

#aikuisoppiminen #elinikäinenoppiminen #osallisuus

Aikuiskouluttaja, vastaa lyhyeen kyselyyn ja auta meitä kehittymään!Miten EPALE - Aikuiskoulutuksen eurooppalainen fooru...
27/10/2020

Aikuiskouluttaja, vastaa lyhyeen kyselyyn ja auta meitä kehittymään!

Miten EPALE - Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi on onnistunut tänä vuonna? Miten käytät EPALEn verkkofoorumia, miten olemme olleet sinulle hyödyksi ja kuinka voimme kehittyä ensi vuotta silmällä pitäen?

Vastaa perjantaihin mennessä EPALEn vuoden 2020 pohjoismaiseen käyttäjäkyselyyn ja auta meitä olemaan parempi aikuisoppimista koskevan tiedon jakamisen, kansainvälisen verkostoitumisen ja ammatillisen kehittymisen kanava juuri sinulle! Kyselyyn vastaaminen kestää 2-5 minuuttia.

Kiitos jo etukäteen avustasi!

⏰ Vastaa pe 30.10. mennessä
📝 Vastaaminen kestää 2-5min
➡️ bit.ly/EPALEkysely2020

#EPALE #aikuisoppiminen #jatkuvaoppiminen #kansainvälisyyskuuluukaikille

EPALEn loka-joulukuun teemaan ikäihmisten sosiaalinen osallisuus ja sukupolvien välinen oppiminen syventyminen jatkuu!Uu...
26/10/2020

EPALEn loka-joulukuun teemaan ikäihmisten sosiaalinen osallisuus ja sukupolvien välinen oppiminen syventyminen jatkuu!

Uudessa temaattisessa julkaisussamme kaksi Erasmus+ aikuiskoulutukselle -hanketta Tahtoa ja taitoa (Skill and Will) sekä Ge&In (Generations in Interaction) pohtivat kauden teemaan nivoutuvien hankkeidensa muutosvoimaa, epätoivon ja onnistumisen hetkiä sekä hyvien käytäntöjen jakamista ammatilliselle yhteisölle.

Lue blogi täältä ➡️ bit.ly/EPALEQ4hankkeet

Tulossa myös online-keskustelu ke 28.10 klo 11 ja ajankohtaisia julkaisuja aikuisoppimisesta viikon mittaan. Pysy kuulolla ja jaa ajatuksesi kanssamme!

#EPALE #ErasmusPlus #hankkeet #osallisuus #kansainvalisyyskuuluukaikille

23/10/2020
Erasmus+ aikuiskoulutukselle: ideoita ja näkökulmia hankehakuun

Erasmus+ aikuiskoulutukselle -hankkeiden akkreditointihaku ja lisähakukierros ovat käynnissä aina 29.10.2020 asti.

Poimi talteen viimeiset vinkit hyvän hankehakemuksen kirjoittamiseen oheiselta infovideolta ja lue kollegojesi kokemuksia hanketyöstä!

#EPALE #ErasmusPlus #hankkeet #kansainvalisyyskuuluukaikille #plussaaerasmusplussasta

Vapaaehtoistoiminnasta saa osaamista, ja tämän osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen on jo kehitetty monenlaisia ty...
22/10/2020

Vapaaehtoistoiminnasta saa osaamista, ja tämän osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen on jo kehitetty monenlaisia työkaluja. Kuitenkin epävirallisen ja arkioppimisen kautta hankittu osaaminen on yhä heikosti tunnustettua formaalissa koulutuksessa ja työmarkkinoilla.

Tästä syystä eurooppalainen yhteistyöhanke Improval on selvittänyt, miten vapaaehtoiset itse sekä vapaaehtoistoimintaa ylläpitävät organisaatiot ovat voineet hyödyntää osaamisen tunnistamisen ja tunnistamisen prosessin tuloksia - vai onko niitä pystytty hyödyntämään lainkaan?

Tutustu resurssiin ➡️ bit.ly/ValidointiVapaaehtoistoiminta

#EPALE #osaamisentunnistaminen #sosiaalinenosallisuus

Väestön ikääntyessä ikäihmisten elinikäisen oppimisen tarpeiden tulisi olla koulutuksen järjestäjien prioriteetti, kuten...
21/10/2020

Väestön ikääntyessä ikäihmisten elinikäisen oppimisen tarpeiden tulisi olla koulutuksen järjestäjien prioriteetti, kuten myös korkealaatuisten, erityisesti ikäihmisille suunnattujen koulutusohjelmien kehittämisen. Samaan aikaan sukupolvien välinen oppiminen tuo oman lisänsä sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen edistämällä eri sukupolvien välistä yhdessä tekemistä.

EPALE järjestää online-keskustelun ikäihmisten sosiaalisesta osallisuudesta ja sukupolvien välisestä oppimisesta keskiviikkona 28. lokakuuta klo 11:00 alkaen.

Keskustelun kommentointi on jo auki, joten voit halutessasi esitellä itsesi keskustelusivulla ja julkaista ajatuksesi etukäteen.

➡️ bit.ly/EPALEnOnlUutinen10

#EPALE #osallisuus #elinikäinenoppiminen

Digitalisaatio ja koronan tuoma digiloikka ovat mahdollistaneet opintojen saatavuuden yhä useammalle erilaisissa elämänt...
21/10/2020

Digitalisaatio ja koronan tuoma digiloikka ovat mahdollistaneet opintojen saatavuuden yhä useammalle erilaisissa elämäntilanteissa olevalle. Verkossa suoritettavat opinnot antavat joustoa ja toisaalta edellyttävät itsensä johtamisen taitoja.

EPALEn uudessa blogissa Paula Halme pohtii opintojen ja perhe-elämän yhdistämistä. Näiden onnistunut yhdistely tukee sekä osallisuutta yhteiskuntaan, sukupolvien välistä oppimista että yksilön hyvinvointia. Blogissa Halme kertoo kokeneensa opiskelujen täydentävän vauva-arkea rikastuttavalla tavalla.

Lue lisää ja kerro blogin alle omat kokemuksesi opintojen tai työn ja perhe-elämän yhdistämisestä:

➡️ bit.ly/OpiskeluJaVauva

#EPALE #aikuisoppiminen #elinikäinenoppiminen #osallisuus

Mitkä ovat Suomen vahvuudet ja haasteet epävirallisessa oppimisessa? Entä mikä on suomalaisen aikuiskoulutuksen rooli gl...
20/10/2020

Mitkä ovat Suomen vahvuudet ja haasteet epävirallisessa oppimisessa? Entä mikä on suomalaisen aikuiskoulutuksen rooli globaalista kriisistä selviämisessä?

EPALEn tuoreimmassa blogissa käsitellään jatkuvan oppimisen uudistusta ja kuullaan opetusministeri Li Anderssonin mietteitä edellä mainittuihin kysymyksiin.

Tutustu julkaisuun ➡️ bit.ly/AnderssonHaastattelu

Julkaisun yhteistyökumppani: Elm magazine
Kuva: Laura Kotila

#jatkuvaoppiminen #osaaminennäkyväksi

Jatkuvan oppimisen uudistuksessa tarkastellaan, kuinka opintojen aikainen toimeentulo tulisi järjestää, millaista ohjaus...
19/10/2020

Jatkuvan oppimisen uudistuksessa tarkastellaan, kuinka opintojen aikainen toimeentulo tulisi järjestää, millaista ohjausta tarvitaan ja kuinka osaamista tulisi kehittää työelämässä. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on, että osaamisen päivittämisestä on tehtävä helpompaa.

Tavoitteena on, että yhä useammassa työyhteisössä voi jatkuvasti oppia uutta. Myös muualla kuin koulutusjärjestelmässä hankittu osaaminen on tehtävä näkyväksi, sillä usein uuden oppiminen tapahtuu arjessa työpaikoilla.

Tutustu uutiseen ➡️ bit.ly/JatkuOppiUudistus

#EPALE #jatkuvaoppiminen #arkioppiminen #osaaminennäkyväksi

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö

EPALEn syksyn kolmannessa Aikuisten oikeesti -podcast-jaksossa keskustellaan ikäihmisten sosiaalisesta osallisuudesta.Mi...
19/10/2020

EPALEn syksyn kolmannessa Aikuisten oikeesti -podcast-jaksossa keskustellaan ikäihmisten sosiaalisesta osallisuudesta.

Mitä on hyvä elämä kolmannella iällä, mikä rooli aikuisoppimisella on sen tavoittelemisessa, miten valjastaa ikäihmisten potentiaali yhteiskunnan hyödyksi ja miten ehkäistä sosiaalista syrjäytymistä?

Keskustelemassa mukana ovat Vanhustyön keskusliitto ry'n Ystäväpiiri-toiminnan päällikkö, väitöskirjatutkija Anu Jansson sekä yksi Aktivistimummot -liikkeen perustajajäsenistä, kolmatta ikää itsekin viettävä Eeva-Riitta Piispanen.

Kuuntele nyt ➡️ bit.ly/EPALEAMpodi3

#EPALE #osallisuus #aikuisoppiminen

16/10/2020
EPALE ja Erasmus+ aikuiskoulutukselle

EPALE - Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi on osa Erasmus+-ohjelmaa. Siksi kanavissamme vietetään tällä viikolla ErasmusDays-juhlaa!

Katso infovideolta mitä EPALE tarjoaa aikuiskoulutuksen hankkeille ja mistä löydät lisätietoa aiheesta!

#EPALE #ErasmusDays2020 #aikuisoppiminen #kansainvalisyyskuuluukaikille

Tänään alkaa ErasmusDays! Tarjolla on kolme päivää Erasmus+-ohjelman juhlintaa, johon Suomi osallistuu 26 tapahtuman voi...
15/10/2020

Tänään alkaa ErasmusDays! Tarjolla on kolme päivää Erasmus+-ohjelman juhlintaa, johon Suomi osallistuu 26 tapahtuman voimin.

Tapahtumat vaihtelevat somehaasteista robotiikkatyöpajaan ja valokuvanäyttelyistä videoihin sekä verkkovälitteisiin konferensseihin. Onpa joukossa yökoristurnauskin!

Myös sinä voit osallistua tapahtumiin tai jakaa oman Erasmus+ tai aiemman Erasmus-kokemuksesi tunnisteilla #ErasmusDays ja #ErasmusDaysFinland.

Lue lisää Opetushallituksen verkkosivuilta:
➡️ bit.ly/ErasmusDaysFI

----------

Idag börjar ErasmusDays! Under tre dagar som uppmärksammar Erasmus+-programmet erbjuder vi också 26 evenemang i Finland.

Det finns ett varierande utbud med allt från utmaningar i sociala medier till robotikworkshoppar och från fotoutställningar till videor och digitala konferenser. Plats bland evenemangen får också en natturnering!

Förutom händelserna kan du delta genom att dela med dig av dina Erasmus+ eller tidigare Erasmus-erfarenheter i sociala medier med #ErasmusDays och #ErasmusDaysFinland.

Läs mer på Utbildningsstyrelsens webbsidor:
➡️ bit.ly/ErasmusDaysFIsv

14/10/2020
Kansainvälisten kumppanuushankkeiden lisähaku

Tiesitkö, että kansainvälisille Erasmus+ kumppanuushankkeille on käynnissä parhaillaan lisähaku! Tartu mahdollisuuteen mikäli organisaatiosi haluaa mukaan kansainvälistymään ja kehittämään toimintaansa strategisesti! Infovideolta kuulet haun painopisteet ja tärkeät päivämäärät.

Lisää hausta verkossa:
➡️ bit.ly/EPlusLisähaku2020

#ErasmusPlus #kansainvalisyyskuuluukaikille

Erasmus+-liikkuvuushanke vei Suomen arkkitehtuurimuseo'n kirjastonhoitaja Suvi Juvosen ja viestinnän suunnittelija Ilona...
14/10/2020

Erasmus+-liikkuvuushanke vei Suomen arkkitehtuurimuseo'n kirjastonhoitaja Suvi Juvosen ja viestinnän suunnittelija Ilona Hildénin Puolaan opintomatkalle. Hankkeen myötä arkkitehtuurimuseon asiantuntijat laajensivat osaamistaan Job Shadowing -menetelmää hyödyntämällä.

Matkan aikana Juvonen ja Hildén pääsivät myös tutustumaan Varsovan monipuoliseen koulutus- ja kulttuurikeskukseen, Poliniin. Poliniin tutustuminen tarjosi loistavan tilaisuuden esikuva-analyysille Arkkitehtuurimuseon mahdollista perusnäyttelyn uudistamista ja yleisötyötä ajatellen.

Lue blogista lisää Juvosen ja Hildénin hankekokemuksista
➡️ bit.ly/ArkMuseoPuola

#EPALE #ErasmusPlus #arkkitehtuurimuseo #aikuisoppiminen #osaaminen

Osoite

Hakaniemenranta 6
Helsinki
00530

Puhelin

+358295331696

Nettisivu

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi :lle:

Videot

EPALE

Liity nyt Euroopan laajimman aikuiskoulutusyhteisön jäseneksi!

Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi on monikielinen ja avoin yhteisö opettajille, kouluttajille, tutkijoille, päättäjille sekä kaikille muille aikuiskoulutuksesta kiinnostuneille. EPALE:ssa jaat oman työsi parhaita käytäntöjä uutisten, blogikirjoitusten, tietolähteiden ja tapahtumien muodossa. Liity toimijayhteisöihin, osallistua online-keskusteluihin ja olla yhteydessä kollegoihisi yli maan rajojen. Temaattisten aihealueiden kautta voit tutustua aikuisoppimisen ajankohtaisia aiheita käsitteleviin artikkeleihin ja tietolähteisiin.

EU:n Erasmus+ -ohjelma aikuiskoulutukselle edistää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä, aikuiskoulutushenkilöstön osaamisen kehittämistä ja aikuiskoulutusorganisaatioiden kansainvälistymistä. Ohjelma on suunnattu kaikille aikuiskoulutusorganisaatioille. Lisätietoja Erasmus+ -ohjelmasta. Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelma tukee aikuiskoulutusalan liikkuvuutta, verkostoja ja projekteja Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ohjelmaan voivat osallistua kaikki aikuiskoulutuksen parissa toimivat organisaatiot, sekä vapaan sivistystyön että ammatillisen aikuiskoulutuksen alalla toimivat. Lisätietoja Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelmasta.

Lähellä hallituksen palvelut


Kommentit

Hei? kiinnostaako tulevaisuustaidot ja/tai järjestö/vapaaehtoistoiminta? Ylihuomenna 29.5. Opintokeskus Siviksen ja Future Skills for Volunteering Erasmus+-hankkeen Tulevaisuuden osaajat järjestötoiminnassa -seminaarissa kerromme vapaaehtoisten tulevaisuutaidoista, suunnitteluajattelun hyödyntämisestä ja ennakoinnista. Tilaisuus on täynnä, mutta avaamme mahdollisuuden seurata osaa siitä verkossa. Aloitamme klo 9 ja linkki on tässä: https://zoom.us/meeting/776573378 Hankkeella on tulossa kesäkuussa kaksi kiinnostavaa englanninkielistä tilaisuutta, joihin mahtuu vielä: 13.6. klo 13-14:30 meillä on webinaari, jossa esittelemme lyhyesti työkaluja järjestöjen käyttöön mm. ennakoinnin tueksi. Ilmoittaudu: https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/koulutus/22185 Sokerina pohjalla meille tulee kansainvälisiä vieraita, joiden kanssa järjestämme englanninkielisen seminaarin 18.6. klo 14-16 Sosten tiloissa. heittäydy eurooppalaisten tuulien vietäväksi ja tule mukaan! Ilmoittaudu täällä: https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/koulutus/21852 18.6. seminaari myös striimataan verkossa, jos et pääse paikalle. Linkki: http://videonet.fi/web/sivis/ Tulevaisuus kutsuu, Tervetuloa!
Opetuksen pelillistäminen edellyttää, että olet valmis kokeilemaan, olet valmis yhteistyöhön, ja että olet valmis jakamaan aineistoasi muiden kanssa. Leikillisyys ja pelillisyys ovat avainasemassa, kun haluat luoda jotain uutta. Kyse on kuitenkin vakavasta asiasta, ja usein pelit ja leikit ovat niitä kaikkein vakavimpia asioita, joissa olemme mukana. Kyse on siitä, että otamme itsemme vakavasti, kuuntelemme muita, ja eläydymme muiden ihmisten kokemuksiin, sanoo apulaisprofessori Rikke Toft Nørgard, Århusin yliopistosta. Hän on ollut mukana luomassa Erasmus+ -rahoitettua Play and Learn Digimedia avointa eurooppalaista kurssia, joka alkaa maanantaina 18.3. https://sites.google.com/view/playlearndigimedia/home
Uusia tuulia aikuisten perustaidoissa! Tule kuulemaan suomalaisten aikuisten perustaitoja kehittävien hankkeiden parhaita tuloksia maksuttomaan englanninkieliseen webinaariin 27.9. klo 13.30-15.00. Kuulet samalla Euroopan perustaitoverkoston toiminnasta. Tule mukaan ja jaa tietoa kollegoillesi myös kansainvälisesti. Webinaarin järjestää ESR-koordinaatihanke Taikoja. Tervetuloa!
Hei kollega, kiinnostaako aikuiskoulutus Portugalissa? Opintokeskus Sivis saa ensi viikolla mielenkiintoisia vieraita! Lígia Martins ja Maria Helena Castro Agrupamento de Escolas de Valongosta vierailevat luonamme osana Erasmus+ KA1-hanketta ja esittelevät aikuiskoulutusta Portugalissa epämuodollisesti Siviksen Helsingin toimistolla (Pitkänsillanranta 3B, 5. krs.) ensi viikon perjantaina 18.5. klo 14. Tilaisuus kestää noin tunnin. Haluatko kuuntelemaan? Ilmoittaudu mukaan minulle sähköpostitse marion.fields(a)ok-sivis.fi ke 16.5. mennessä!
Welcome to Digi4Adults webinar 19.9.2017 at 13.30 CEST (14.30 Finnish time). More information about the webinar in our blog:
Huomenna tiistaina 12.9.2017 klo 14.30-15.30 hankkeemme järjestää webinaarin, jonka aiheena on opettajien ja opiskelijoiden digiosaamisen kehittäminen. Tervetuloa mukaan: http://bit.ly/liitywebinaariin
Is your dream an own company or are you just interested in business? http://perho.fi/get-busy/ – it's time to get busy! Apply now!
Harvemmin sitä Erasmus plus -hankkeen kanssa ihan parlamenttiin pääsee, mutta kesäkuussa Opintokeskus Siviksen koordoinima Future Skills for the Third Sector (FUTUR3) -hanke pääsi kesän aikana kylään Britannian parlamenttiin keskelle kuumimnta Brexit-tohinaa. Kaksivuotisen hankkeemme päätöskokous järjestettiin Lontoossa kesäkuun lopussa. Isäntäorganisaatiomme ECO Communitiesin paikallinen kansanedustaja Heidi Alexander on ollut kiinnostunut hankkeestamme ja eurooppalaisesta yhteistyöstä, joten pääsimme esittelemään tuloksiamme parlamenttitaloon. Siviksestä Marion Fields ja Marja Anitta Pehkonen saivat koordinaattorin ominaisuudessa esitellä tuloksiamme, ja mukana oli myös paikallisia vapaaehtoisia. Keskustelimme mukavan hetken verran työelämän tulevaisuudesta järjestösektorille ja eurooppalaisesta yhteistyöstä. Loppuseminaarissamme keskusteltiin vapaaehtoisten ammattimaisen ohjaamisen ja vapaaehtoistyön tulevaisuudesta. Se striimattiin suorana, ja sen voi nyt katsoa tallenteena: https://www.youtube.com/watch?v=JxEcy_vRCQQ&feature=youtu.be&app=desktop
Hei! Erasmus+-hankkeemme Future Skills for the third Sector pitää huomenna paikallisen levitysseminaarin. Tilaisuus tuli nopeasti täyteen, ja suuren suosion takia olemme lisänneet mahdollisuuden seurata sitä verkossa Adobe Connectin välityksellä klo 9-11.30. 9.00 FUTUR3-hankkeen esittely 9.25 VTT Tarja Ketola: Tulevaisuustyö järjestöissä 10.10 Keskustelua (tämä osuus voi olla vaikea seurata, joten todennäköisesti tauko) 10.40 Marion Fields ja Riitta Tervasmäki: Digitaidoista ihmistuntemukseen - Mitä järjestötyöntekijän tulee osata tulevaisuudessa? 11.10 Vertaisoppimista tulevaisuutta varten -kokemuksia ryhmistä 11.30 verkkolähetys päättyy Seuraa lähetystä tämän linkin takaa: https://sivis.adobeconnect.com/futur3 Käytämme twitterissä aihetunnisteita #järjestöt #tulevaisuus #futur3skills