Valtion liikuntaneuvosto

Valtion liikuntaneuvosto kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa rauhallista joulua sekä onnellista uutta vuotta!Staten...
21/12/2020

Valtion liikuntaneuvosto kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa rauhallista joulua sekä onnellista uutta vuotta!
Statens idrottsråd tackar för det gångna året och önskar god jul och gott nytt år!
Kuva/Bild: Jussi Eskola

Valtion liikuntaneuvosto on käynnistänyt arvioinnin Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksesta (KIHU). Arvioinnissa t...
18/12/2020
KIHU:n arviointi käynnistyy – Toteutuksesta vastaa Owal Group

Valtion liikuntaneuvosto on käynnistänyt arvioinnin Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksesta (KIHU). Arvioinnissa tuotetaan tietoa KIHU:n nykytilasta, asemasta ja merkityksestä suomalaisessa huippu-urheilussa sekä KIHU:n toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikutuksista. Lisäksi arvioinnissa tuotetaan kokonaiskuva huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilasta Suomessa sekä KIHU:n valtionhallinnon ohjauksesta. Arviointi sisältää KIHU:n toiminnan kansainvälisen vertailun sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymysten tarkastelun. Arviointi valmistuu kesäkuussa 2021. Arvioinnin toteutuksesta vastaa Owal Group Oy.

https://www.liikuntaneuvosto.fi/2020/12/18/kihun-arviointi-kaynnistyy/

Valtion liikuntaneuvosto on käynnistänyt arvioinnin Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksesta (KIHU).

11/12/2020

Kannanotto: Lasten ja nuorten kestävyyskunnon laskukierre voidaan pysäyttää yhdessä.

Move!-järjestelmässä on oleellista keskittyä jatkossa etenkin siihen, mitä tapahtuu ennen mittauksia ja niiden jälkeen. Tärkeää on huolehtia, että tulokset käsitellään oppilaiden ja perheiden kanssa, ja tuetaan erityisesti niitä lapsia ja nuoria, joilla todetaan fyysisen toimintakyvyn haasteita. Move!:n parempaan hyödyntämiseen tarvitaan entistä enemmän eri alojen ammattilaisten yhteistyötä. Lue lisää:
https://www.liikuntaneuvosto.fi/lausunnot-ja-julkaisut/kannanotto-lasten-ja-nuorten-kestavyyskunnon-laskukierre-voidaan-pysayttaa-yhdessa/

Move!-mätningarna 2020: Barns och ungas uthållighet har försämrats, men inga betydande förändringar inom den fysiska fun...
09/12/2020
Move! 2020: Barns och ungas uthållighet har försämrats

Move!-mätningarna 2020: Barns och ungas uthållighet har försämrats, men inga betydande förändringar inom den fysiska funktionsförmågan på övriga delområden. Resultaten varierar dock landskapsvis. En stillasittande livsstil och ensidig fysisk aktivitet syns också i utmaningar gällande motorisk rörlighet. Läs mera: https://www.liikuntaneuvosto.fi/sv/move-matningarna-2020/

Move!-mätningarna av elevernas fysiska funktionsförmåga 2020: Barns och ungas uthållighet har försämrats

Lasten ja nuorten kestävyyskunto on heikentynyt, mutta muilla fyysisen toimintakyvyn osa-alueilla ei ole tapahtunut merk...
09/12/2020
Move!-mittaukset 2020: Lasten ja nuorten kestävyyskunto on heikentynyt

Lasten ja nuorten kestävyyskunto on heikentynyt, mutta muilla fyysisen toimintakyvyn osa-alueilla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tuloksissa on kuitenkin maakunnallista vaihtelua. Istuva elämäntapa ja yksipuolinen liikunta näkyvät myös kehon liikkuvuuden haasteissa, selviää tänään julkistetuista Move!-mittausten 2020 tuloksista. Lue lisää:
https://www.liikuntaneuvosto.fi/2020/12/09/move-2020-lasten-ja-nuorten-kestavyyskunto-on-heikentynyt/

Koululaisten fyysisen toimintakyvyn Move!-mittaukset 2020: Lasten ja nuorten kestävyyskunto on heikentynyt.

Syksyn 2020 Move!-mittausten tulokset julkistetaan etänä järjestettävässä tilaisuudessa keskiviikkona 9.12.2020 kello 12...
17/11/2020

Syksyn 2020 Move!-mittausten tulokset julkistetaan etänä järjestettävässä tilaisuudessa keskiviikkona 9.12.2020 kello 12.00-15.00. Lisäksi tilaisuudessa esitellään Move!-mittauksiin liittyviä tutkimus- ja kehittämistoimenpiteitä sekä alueellisia hyviä käytänteitä. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:
https://www.liikuntaneuvosto.fi/tapahtuma/move-mittaustulosten-julkistaminen/

Valtion liikuntaneuvosto antoi lausunnon televisio- ja radiotoiminta-asetuksen muuttamisesta:Valtion liikuntaneuvosto pi...
06/11/2020
Lausunto televisio- ja radiotoiminta-asetuksen muuttamisesta

Valtion liikuntaneuvosto antoi lausunnon televisio- ja radiotoiminta-asetuksen muuttamisesta:

Valtion liikuntaneuvosto pitää tärkeänä ja perusteltuna päivityksenä, että yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listaan on asetusluonnoksessa lisätty miesten kilpailuja vastaavat naisten kilpailut (jalkapallo ja jääkiekko).

Valtion liikuntaneuvosto pitää välttämättömänä ja perusteltuna, että myös paralympialaiset lisätään yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listaan.

Valtion liikuntaneuvoston lausunto televisio- ja radiotoiminta-asetuksen muuttamisesta

Liikuntafoorumi-webinaarin (27.10.) videotallenne (ei tekstitystä) on nyt katsottavissa. Webinaarin teemoina olivat koro...
02/11/2020
Liikuntafoorumi - Ti 27.10.2020 9:00

Liikuntafoorumi-webinaarin (27.10.) videotallenne (ei tekstitystä) on nyt katsottavissa. Webinaarin teemoina olivat koronapandemian vaikutukset väestön liikuntaan ja liikuntatoimialaan sekä muut liikuntapolitiikan ajankohtaiset asiat. Videotallenteen oikeassa laidassa on ohjelma, jonka otsikoita klikkaamalla pääsee suoraan katsomaan kyseistä puheenvuoroa tai osiota.

https://www.webcasting.fi/liikuntaneuvosto/QnebDdc2

Barns och ungas motionsaktivitet har minskat avsevärt under coronapandemin. Förändringen kan förklaras särskilt av att s...
28/10/2020
Coronapandemins konsekvenser för befolkningens motionsaktivitet

Barns och ungas motionsaktivitet har minskat avsevärt under coronapandemin. Förändringen kan förklaras särskilt av att skolgymnastiken och motionen i samband med skolresor har minskat. Hos unga verkar polariseringen vad gäller motionen ha ökat, det vill säga uppdelningen i unga som motionerar aktivt och unga som motionerar bara lite.

Även den arbetsföra befolkningens motion i samband med arbetsresor har minskat under pandemin. Den totala motionsaktiviteten har dock inte minskat, utan kan däremot ha ökat. Hos äldre människor har motionsaktiviteten minskat mindre än väntat under pandemin. Den äldre befolkningen har uppehållit och till och med ökat sin motionsaktivitet.

Idrottarna har i huvudsak tränat som normalt under pandemin. Skadorna och infektionerna har minskat under restriktionstiden, och pandemin har inte visat sig ha några betydande konsekvenser för det psykiska välbefinnandet. En del idrottare upplevde dock att pandemitiden har varit tung. Läs mera:
https://www.liikuntaneuvosto.fi/sv/coronapandemins-konsekvenser-for-befolkningens-motionsaktivitet/

Coronapandemins konsekvenser för den finska befolkningens motionsaktivitet

Children and young people’s physical activity rates decreased significantly during the pandemic. It appears that this ch...
28/10/2020
Impacts of the coronavirus pandemic on population’s physical activity

Children and young people’s physical activity rates decreased significantly during the pandemic. It appears that this change is explained by reduced physical activity at school and during school travel, in particular. The pandemic seems to have increased polarisation in physical activity rates among young people, or the division of young people into those who are highly active and those who do little physical activity.

The rate of active commuting among working age people decreased during the pandemic. Their total amount of physical activity did not decrease, however, and in some cases it even increased. Physical activity among older people decreased less than anticipated during the pandemic. A large proportion maintained their activity rate or even increased it.

Many athletes trained normally during the pandemic. The number of injuries and infections decreased while the restrictions were in place, and no significant effects on mental well-being caused by the pandemic were observed. Some athletes found the pandemic stressful, however. Read more:
www.liikuntaneuvosto.fi/en/impacts-of-the-coronavirus-pandemic-on-populations-physical-activity/

The impacts of the coronavirus pandemic and the restrictive measures associated with it on Finnish population’s physical activity

Kiitos kaikille osallistumisesta Liikuntafoorumi-webinaariin. Webinaari keräsi reilut 650 ilmoittautunutta ja linjoilla ...
27/10/2020

Kiitos kaikille osallistumisesta Liikuntafoorumi-webinaariin. Webinaari keräsi reilut 650 ilmoittautunutta ja linjoilla oli keskimäärin 400-500 osallistujaa. Kiitos myös kaikille foorumin yhteistyökumppaneille webinaarin mahdollistamisesta.

Vuoden päästä on palattu toivottavasti normaaliaikaan, ja kansallisessa liikuntafoorumissa voidaan tavata jälleen kasvotusten. Ensi vuonna liikuntafoorumi on tarkoitus järjestää Kouvolassa 1.-2.11.2021. Tervetuloa Kouvolaan!

Lasten ja nuorten liikkuminen väheni koronapandemian aikana merkittävästi erityisesti arkipäivinä. Muutosta vaikuttavat ...
27/10/2020

Lasten ja nuorten liikkuminen väheni koronapandemian aikana merkittävästi erityisesti arkipäivinä. Muutosta vaikuttavat selittävän erityisesti koulupäivän aikaisen liikkumisen ja koulumatkaliikunnan vähentyminen. Nuoret kokivat yleisimmäksi liikkumisen esteeksi korona-aikana etäopiskelusta johtuvan koulutehtävien kuormituksen, selviää tänään Liikuntafoorumi-webinaarissa julkaistusta tutkimuskatsauksesta Koronapandemian vaikutukset väestön liikuntaan. Lue lisää: https://www.liikuntaneuvosto.fi/2020/10/27/koronapandemia-on-lisannyt-vaeston-liikunnan-polarisaatiota/Lii

Liikuntafoorumi-webinaari on käynnistynyt. Ilmoittautuneita ilahduttavasti reilut 600 osallistujaa ja linjoilla parhaill...
27/10/2020

Liikuntafoorumi-webinaari on käynnistynyt. Ilmoittautuneita ilahduttavasti reilut 600 osallistujaa ja linjoilla parhaillaan noin 450 osallistujaa. Webinaarin avaa tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko luomalla katsauksen liikuntapolitiikkaan.

Koronapandemia ja -rajoitukset ovat vaikuttaneet väestön liikkumiseen ja liikuntaan vaihtelevasti. Pandemia näyttää lisä...
27/10/2020
Koronapandemia on lisännyt väestön liikunnan polarisaatiota

Koronapandemia ja -rajoitukset ovat vaikuttaneet väestön liikkumiseen ja liikuntaan vaihtelevasti. Pandemia näyttää lisänneen liikunnan polarisaatiota eri väestöryhmissä. Lasten ja nuorten liikkuminen on vähentynyt erityisesti arkipäivinä. Työikäisillä työmatkaliikunta on vähentynyt, mutta liikunnan kokonaismäärä ei ole laskenut. Iäkkäistä suurin osa on vähintään ylläpitänyt liikkumista, mutta monilla iäkkäistä elinpiiri on supistunut, mikä voi lisätä vakavien toimintarajoitteiden riskiä. Urheilijoilla loukkaantumiset ja infektioiden määrät ovat vähentyneet, mutta osa urheilijoista on kokenut pandemian kuormittavaksi, selviää tänään julkaistavasta Valtion liikuntaneuvoston teettämästä tutkimuskatsauksesta Koronapandemian vaikutukset väestön liikuntaan. Lue lisää:
https://www.liikuntaneuvosto.fi/2020/10/27/koronapandemia-on-lisannyt-vaeston-liikunnan-polarisaatiota/

Koronapandemia on lisännyt väestön liikunnan polarisaatiota - Tutkimuskatsaus koronapandemian vaikutuksista väestön liikuntaan julkaistu

Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella. Yhdeksi ...
23/10/2020
KIHU:n arviointi käynnistyy - Arvioinnin toteutuksesta pyydetään tarjouksia

Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella. Yhdeksi liikuntaneuvoston toimikauden 2019–2023 arvioinnin kohteeksi on valittu Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU). Arvioinin tarkoituksena on tuottaa tietoa KIHU:n nykytilasta, asemasta ja merkityksestä suomalaisessa huippu-urheilussa sekä KIHU:n toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikutuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriö/valtion liikuntaneuvosto pyytää tarjouksia KIHU:n arvioinnin toteuttamisesta. Lue lisää:
https://www.liikuntaneuvosto.fi/2020/10/23/kilpa-ja-huippu-urheilun-tutkimuskeskuksen-arviointi-kaynnistyy/

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen arviointi käynnistyy - Arvioinnin toteutuksesta pyydetään tarjouksia.

Valtion liikuntaneuvosto nostaa esiin lausunnossaan valtion talousarviosta 2021:1) Veikkausvoittovarojen laskun kompensa...
22/10/2020
Valtion liikuntaneuvoston lausunto valtion talousarvioesityksestä 2021

Valtion liikuntaneuvosto nostaa esiin lausunnossaan valtion talousarviosta 2021:
1) Veikkausvoittovarojen laskun kompensaatio vuodelle 2021 on tärkeä toimenpide. Jatkossa liikuntatoimialan rahoituksen turvaamiseksi on löydettävä pysyvämpiä ratkaisuja esimerkiksi siirtämällä rahoitusta valtion budjettirahoituksen piiriin.
2) Arkiaktiivisuutta edistäviä Liikkuvat-ohjelmia tulee rahoittaa pitkäjänteisesti.
3) Kävelyn ja pyöräilyn sekä ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön edistämiseen tarvitaan lisäpanostuksia.

Lue lausunto kokonaisuudessaan:
https://www.liikuntaneuvosto.fi/lausunnot-ja-julkaisut/lausunto-valtion-talousarvioesityksesta-2021/

Valtion liikuntaneuvosto on antanut lausunnon valtion talousarvioesityksestä 2021

Valtion liikuntaneuvosto pitää tärkeänä hallituksen 15.10.2020 tekemää linjausta lasten ja nuorten harrastustoiminnan ja...
21/10/2020
Kannanotto liikunnan ja urheilun harrastamisen jatkumisen turvaamisesta

Valtion liikuntaneuvosto pitää tärkeänä hallituksen 15.10.2020 tekemää linjausta lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkumisen turvaamisesta. Liikuntaneuvosto pitää niin terveydellisesti kuin sosiaalisesti perusteltuna jatkaa myös aikuisten liikunnan ja urheilun harrastustoimintaa, mutta harrastamisen turvallisuudesta on huolehdittava. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ikääntyneiden ja erityistä tukea tarvitsevien väestöryhmien mahdollisuuksiin harrastaa turvallisesti liikuntaa myös poikkeusaikana.

Liikuntaneuvosto esittää, että harrastamisen jatkuminen mahdollistetaan tarkentamalla siihen liittyviä turvallisuusohjeita ja käytäntöjä. Viestintää turvallisen liikunnan harrastamisen ohjeistuksesta tulee selkeyttää. Lisäksi on varmistettava kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden sekä liikkujien sitoutuminen turvallisuusohjeiden noudattamiseen. Vasta viimeisenä keinona tulee ottaa käyttöön alueelliseen ja paikalliseen tautitilanteeseen perustuen liikunnan harrastamisen kannalta äärimmäiset rajoitustoimenpiteet, kuten liikuntapaikkojen sulkeminen kokonaan.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan:
https://www.liikuntaneuvosto.fi/lausunnot-ja-julkaisut/kannanotto-liikunnan-ja-urheilun-harrastamisen-jatkumisen-turvaamisesta/

Valtion liikuntaneuvoston kannanotto liikunnan ja urheilun harrastamisen jatkumisen turvaamisesta

Kaikille avoin ja maksuton Liikuntafoorumi-webinaari järjestetään tiistaina 27.10.2020. Webinaarin teemoina ovat koronap...
13/10/2020

Kaikille avoin ja maksuton Liikuntafoorumi-webinaari järjestetään tiistaina 27.10.2020. Webinaarin teemoina ovat koronapandemian vaikutukset väestön liikuntaan ja liikuntatoimialaan sekä muut liikuntapolitiikan ajankohtaiset asiat. Tutustu webinaarin päivitettyyn ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan 22.10. mennessä:

https://www.liikuntaneuvosto.fi/tapahtuma/liikuntafoorumi-webinaari/

Valtion liikuntaneuvosto pitää välttämättömänä, että yhteiskunnallisesti merkityksellisen ja arvokkaan liikuntatoimialan...
08/10/2020
Liikuntaneuvoston lausunto arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtion liikuntaneuvosto pitää välttämättömänä, että yhteiskunnallisesti merkityksellisen ja arvokkaan liikuntatoimialan rahoitus turvataan kompensoimalla veikkausvoittovarojen lasku. Arpajaisveron väliaikainen alentaminen on kannatettava keino, jolla voidaan akuutisti kompensoida veikkausvoittovarojen laskua. Lisäksi varsin nopealla aikataululla on löydettävä pysyvämpiä ratkaisuja liikunnan rahoituksen turvaamiseksi.

Lue lisää:
https://www.liikuntaneuvosto.fi/lausunnot-ja-julkaisut/lausunto-arpajaisverolain-valiaikaisesta-muuttamisesta/

Valtion liikuntaneuvoston lausunto arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Liikunnan tulee olla keskeinen osa ennaltaehkäisevää terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, sairauksien hoitoa ja kuntou...
11/09/2020
Valtion liikuntaneuvoston lausunto sote-uudistuksesta

Liikunnan tulee olla keskeinen osa ennaltaehkäisevää terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, sairauksien hoitoa ja kuntoutusta. Sote-uudistuksessa tulee varmistaa elintapaohjauksen ja liikuntaneuvonnan palveluketjujen saumattomuus sote-maakuntien ja kuntien välillä sekä kouluterveydenhuollon yhteys kunnan palveluihin Move!-järjestelmässä. Kuntien valtionosuuden HYTE-kerrointa tulee nostaa todellisen kannustinvaikutuksen saavuttamiseksi, toteaa valtion liikuntaneuvosto lausunnossaan sote-uudistuksesta.

Lue lausunto kokonaisuudessaan:
https://www.liikuntaneuvosto.fi/lausunnot-ja-julkaisut/sote-uudistus/

Valtion liikuntaneuvoston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotus sisältää valtion liikuntatoimen määrärahoihin kestämättömän leikkauksen. Liik...
10/09/2020
Liikuntaneuvoston lausunto talousarvioehdotuksesta 2021

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotus sisältää valtion liikuntatoimen määrärahoihin kestämättömän leikkauksen. Liikuntatoimialalle on kompensoitava veikkausvoittovarojen lasku. Myös kävelyn ja pyöräilyn, luonnon virkistyskäytön ja väestön toimintakyvyn edistämisen rahoitus on turvattava tulevina vuosina. Tärkeää on huomioida, että liikunnan resursseihin vaikuttaa välillisesti myös yleisen taloustilanteen heikentyminen.

Lue liikuntaneuvoston lausunto kokonaisuudessaan:
https://www.liikuntaneuvosto.fi/lausunnot-ja-julkaisut/lausunto-talousarvioehdotuksesta-2021/

Valtion liikuntaneuvoston lausunto valtiovarainministeriön talousarvioehdotuk-sesta 2021

Valtion liikuntaneuvoston syyskausi käynnistyi kokouksella ja tutustumisella uudistettuun Olympiastadioniin. Kokouksessa...
10/09/2020

Valtion liikuntaneuvoston syyskausi käynnistyi kokouksella ja tutustumisella uudistettuun Olympiastadioniin. Kokouksessa jaettiin opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä liikuntakulttuurin ansiomitali kullattuna hallintopäällikkö Hilkka Pöyhöselle. Lämpimät onnittelut Hilkalle!

Työsuhde-etujen verotukseen ehdotetaan muutoksia, kuten työsuhdepolkupyöräedun säätämistä verovapaaksi eduksi 750 euroon...
08/09/2020
Valtion liikuntaneuvoston lausunto verotuesta työsuhdepolkupyörille

Työsuhde-etujen verotukseen ehdotetaan muutoksia, kuten työsuhdepolkupyöräedun säätämistä verovapaaksi eduksi 750 euroon asti vuodessa. Valtion liikuntaneuvosto kannattaa esitystä työsuhdepolkupyörän tuloverovapaudesta. Uudistuksella on paljon potentiaalia lisätä pyörän käyttöä etenkin lyhyehköillä työmatkoilla henkilöauton sijaan sekä samalla vähentää liikenteen päästöjä. Uudistus voi olla myös vaikuttava ja kustannustehokas keino fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan lisäämiseksi niin uusien kuin nykyisten pyöräilijöiden keskuudessa.

Lue lausunto kokonaisuudessaan:
https://www.liikuntaneuvosto.fi/lausunnot-ja-julkaisut/valtion-liikuntaneuvoston-lausunto-verotuesta-tyosuhdepolkupyorille/

Valtion liikuntaneuvosto kannattaa lausunnossaan esitystä työsuhdepolkupyörän tuloverovapaudesta.

Perinteisen Kansallisen liikuntafoorumin tilalla järjestetään tänä vuonna tiistaina 27.10. kaikille avoin ja maksuton we...
19/08/2020

Perinteisen Kansallisen liikuntafoorumin tilalla järjestetään tänä vuonna tiistaina 27.10. kaikille avoin ja maksuton webinaari, jonka teemoina ovat koronapandemian vaikutukset väestön liikuntaan ja liikuntatoimialaan sekä muut liikuntapolitiikan ajankohtaiset asiat. Webinaarin alustava ohjelma on julkaistu ja ilmoittautuminen avattu. Tervetuloa mukaan!

Lue lisää:
https://www.liikuntaneuvosto.fi/tapahtuma/liikuntafoorumi-webinaari/

Osoite

Meritullinkatu 1
Helsinki

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Valtion liikuntaneuvosto :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Valtion liikuntaneuvosto :lle:

Videot

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki