Clicky

Valtion liikuntaneuvosto

Avaa kuten tavallisesti

Arviolta 15 % liikuntatutkijoista on kokenut työssään vaikuttamista tai painostamista. Lisäksi häirintää tai maalittamis...
26/04/2022
Arviolta 15 % liikuntatutkijoista kokenut vaikuttamista tai painostamista

Arviolta 15 % liikuntatutkijoista on kokenut työssään vaikuttamista tai painostamista. Lisäksi häirintää tai maalittamista oli kokenut 6 % tutkijoista. Vaikuttaminen ja häirintä näyttävät kohdistuvan tutkijoihin erityisesti liikunta-alan sisältä ja liittyvän erityisesti liikunnan tai urheilun kannalta negatiivisiin tutkimusaiheisiin ja -tuloksiin, selviää tänään julkaistun valtion liikuntaneuvoston toteuttaman kyselyn tuloksista. Lue lisää:

Valtion liikuntaneuvosto toteutti syksyllä 2021 liikuntatutkijoille kyselyn, jolla selvitettiin tutkijoihin kohdistuvaa vaikuttamista, painostamista, häirintää ja maalittamista.

Liikunnan ja liikkumisen terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat merkittäviä julkisen talouden kestävyyden kannalta. Yht...
25/04/2022
Lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023–2026

Liikunnan ja liikkumisen terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat merkittäviä julkisen talouden kestävyyden kannalta. Yhteiskunnallisesti merkittävän liikuntatoimialan rahoituksen nykytaso tulee turvata pitkäjänteisesti uudessa rahoitusmallissa. Lisäksi liikkumisen edistämisen resurssit tulee huomioida eri hallinnonaloilla, kuten ulkoiluun, kävelyyn ja pyöräilyyn sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen. Lue valtion liikuntaneuvoston lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023–2026 kokonaisuudessaan:

Valtion liikuntaneuvoston lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023–2026

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan kuulemaan liikuntatutkijoihin kohdistuvasta vaikuttamisesta ja häirinnästä. Liikuntaneuv...
19/04/2022
Liikuntatutkijoihin kohdistuva vaikuttaminen ja häirintä -selvityksen julkistamistilaisuus 26.4.2022 – Valtion liikuntaneuvosto

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan kuulemaan liikuntatutkijoihin kohdistuvasta vaikuttamisesta ja häirinnästä. Liikuntaneuvoston toteuttaman kyselyn tulokset julkaistaan etätilaisuudessa tiistaina 26.4. klo 13.00–14.30. Ilmoittautuminen tilaisuuteen päättyy perjantaina 22.4. Lue lisää:

Tilaisuudessa julkistetaan tulokset kyselystä, jolla selvitettiin liikuntatutkijoihin kohdistuvaa vaikuttamista, painostamista, häirintää ja maalittamista.

Valtion liikuntaneuvosto toteutti syksyllä 2021 kyselyn, jolla selvitettiin liikuntatutkijoihin kohdistuvaa vaikuttamist...
04/04/2022
Liikuntatutkijoihin kohdistuva vaikuttaminen ja häirintä -selvityksen julkistamistilaisuus 26.4.2022 – Valtion liikuntaneuvosto

Valtion liikuntaneuvosto toteutti syksyllä 2021 kyselyn, jolla selvitettiin liikuntatutkijoihin kohdistuvaa vaikuttamista, painostamista, häirintää ja maalittamista. Kyselyn tulokset julkaistaan maksuttomassa ja kaikille avoimessa etätilaisuudessa tiistaina 26.4.2022 kello 13.00–14.30. Tutustu tilaisuuden ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

Tilaisuudessa julkistetaan tulokset kyselystä, jolla selvitettiin liikuntatutkijoihin kohdistuvaa vaikuttamista, painostamista, häirintää ja maalittamista.

Valtion liikuntaneuvosto kiittää, että lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen luonnokseen on sisällytetty erillisenä os...
01/04/2022
Lausunto lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta

Valtion liikuntaneuvosto kiittää, että lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen luonnokseen on sisällytetty erillisenä osiona liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointi. Kyseessä on tärkeä uudistus, joka auttaa eri hallinnonaloja tunnistamaan ja arvioimaan säädösehdotuksen tai politiikkatoimen vaikutuksia väestön liikkumiseen ja liikuntaan. Liikuntaneuvosto esittää lisäyksiä ympäristövaikutusten arviointiin ja tietoyhteiskuntaa koskevaan arviointiin, jotta myös näissä huomioisiin liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointi. Lue lausunto:

Valtion liikuntaneuvoston lausunto lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta

Vammaispalvelulain uudistuksessa tulee huomioida nykyistä paremmin toimintakyvyn edistäminen fyysisen aktiivisuuden ja l...
31/03/2022
Lausunto vammaispalvelulainsäädännön uudistuksesta

Vammaispalvelulain uudistuksessa tulee huomioida nykyistä paremmin toimintakyvyn edistäminen fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan avulla. Uudistuksen vaikutukset vammaisten henkilöiden liikuntaan tulee arvioida. Liikunta on vammaisten henkilöiden perusoikeus, ja sille on järjestettävä tarvittavat tukitoimet osana vammaispalvelulain turvaamia palveluita. Fyysisellä aktiivisuudella ja liikunnalla edistetään laajasti vammaispalvelulain tavoitteita vammaisten hyvinvoinnista ja itsenäisestä toimimisesta yhteiskunnassa. Lue lausunto:

Valtion liikuntaneuvosto nostaa esiin, että vammaispalvelulain uudistuksessa tulee huomioida nykyistä paremmin toimintakyvyn edistäminen fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan avulla.

Valtion liikuntaneuvosto tukee suomalaisten ja kansainvälisten liikuntajärjestöjen tekemiä päätöksiä Venäjän ja Valko-Ve...
03/03/2022
Venäjä ja Valko-Venäjä suljettava ulos kansainvälisestä urheilusta

Valtion liikuntaneuvosto tukee suomalaisten ja kansainvälisten liikuntajärjestöjen tekemiä päätöksiä Venäjän ja Valko-Venäjän sulkemisesta ulos kansainvälisestä urheilusta. Liikuntaneuvosto pitää tärkeänä, että näin toimitaan kaikissa lajeissa. Lue kannanotto:

Liikuntaneuvosto tukee suomalaisten ja kansainvälisten liikuntajärjestöjen päätöksiä Venäjän ja Valko-Venäjän sulkemisesta ulos kansainvälisestä urheilusta.

Liikuntahallinto on toiminut valtionhallinnossa edelläkävijänä kestävän kehityksen edistämisessä esimerkiksi integroimal...
20/01/2022
Kestävä kehitys valtion liikuntaa ja urheilua edistävissä toimenpiteissä

Liikuntahallinto on toiminut valtionhallinnossa edelläkävijänä kestävän kehityksen edistämisessä esimerkiksi integroimalla teeman järjestöjen yleisavustusten kriteeristöön. Kestävän kehityksen systemaattiseen edistämiseen on kuitenkin vielä matkaa, selviää tänään julkaistusta valtion liikuntaneuvoston tilaamasta arvioinnista Kestävä kehitys valtion liikuntaa ja urheilua edistävissä toimenpiteissä. Lue lisää:

Valtion liikuntahallinnon ohjauksella ollut vaikutusta erityisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liikuntasektorilla - Ympäristönäkökulmat eivät nouse vielä merkittävästi esiin

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan 20.1. järjestettävään tilaisuuteen ”Kestävä kehitys valtion liikuntaa ja urheilua edistä...
14/01/2022
Kestävä kehitys valtion liikuntaa ja urheilua edistävissä toimenpiteissä 20.1.2022

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan 20.1. järjestettävään tilaisuuteen ”Kestävä kehitys valtion liikuntaa ja urheilua edistävissä toimenpiteissä”. Ilmoittautuminen tilaisuuteen päättyy 17.1. Tilaisuudessa kuullaan valtion liikuntaneuvoston tilaaman saman nimisen arvioinnin tulokset. Lue lisää:

Tilaisuudessa julkaistaan tulokset arvioinnista ”Kestävän kehityksen edistäminen valtion liikuntaa ja urheilua edistävissä toimenpiteissä”.

Valtion liikuntaneuvosto pitää niin terveydellisesti kuin sosiaalisesti välttämättömänä, että lasten ja nuorten harrastu...
11/01/2022
Lasten ja nuorten harrastamisen jatkuminen turvattava

Valtion liikuntaneuvosto pitää niin terveydellisesti kuin sosiaalisesti välttämättömänä, että lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkuminen sallitaan. Harrastustoiminta on lapsille ja nuorille pandemia-aikana korostuneen tärkeä mielenterveyden tuki ja hyvinvoinnin lähde. Lasten ja nuorten harrastamisen rajoittamisessa haitat ylittäisivät hyödyt. Lue kannanotto kokonaisuudessaan:

Valtion liikuntaneuvoston kannanotto lasten ja nuorten harrastamisen jatkumisen turvaamiseksi

Tervetuloa kuulemaan 20.1.2022 tuloksia valtion liikuntaneuvoston tilaamasta arvioinnista ”Kestävän kehityksen edistämin...
22/12/2021
Kestävä kehitys valtion liikuntaa ja urheilua edistävissä toimenpiteissä 20.1.2022

Tervetuloa kuulemaan 20.1.2022 tuloksia valtion liikuntaneuvoston tilaamasta arvioinnista ”Kestävän kehityksen edistäminen valtion liikuntaa ja urheilua edistävissä toimenpiteissä”. Tilaisuudessa kuullaan, miten kestävää kehitystä on edistetty ja Agenda 2030:n tavoitteita on toimeenpantu opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntahallinnossa.

Kaikille avoin ja maksuton etätilaisuus järjestetään 20.1.2022 klo 10.00-12.00. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:

Tilaisuudessa julkaistaan tulokset arvioinnista ”Kestävän kehityksen edistäminen valtion liikuntaa ja urheilua edistävissä toimenpiteissä”.

Valtion liikuntaneuvosto käynnistää arvioinnin liikunnan koulutuskeskuksista (urheiluopistot). Arvioinnin tavoitteena on...
20/12/2021
Liikunnan koulutuskeskusten arviointi käynnistyy – Valtion liikuntaneuvosto

Valtion liikuntaneuvosto käynnistää arvioinnin liikunnan koulutuskeskuksista (urheiluopistot). Arvioinnin tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva liikunnan koulutuskeskusten toiminnan nykytilasta, asemasta ja merkityksestä osana liikunta-alan ja koulutusalan toimijakenttää. Arvioiti tuottaa myös suosituksia koulutuskeskusten roolin, toiminnan, valtionohjauksen ja yhteistyön kehittämiseksi. Arvioinnin toteutuksesta vastaa Owal Group Oy. Arviointi valmistuu syyskuussa 2022.

Valtion liikuntaneuvosto käynnistää arvioinnin liikunnan koulutuskeskuksista (urheiluopistot). Arvioinnin toteutuksesta vastaa Owal Group Oy.

20/12/2021
Valtion liikuntaneuvosto – Koululaisten ja varusmiesten fyysinen toimintakyky 2021 – Ke 15.12.2021 10:00

Koululaisten ja varusmiesten fyysinen toimintakyky 2021-tilaisuuden (15.12) videotallenne on nyt katsottavissa. Tilaisuudessa julkistettiin vuoden 2021 Move!-mittausten ja varusmiesten kuntotestien tulokset. Lisäksi tilaisuudessa kuultiin asiantuntijoiden näkemyksiä lasten ja nuorten sekä varusmiesten fyysisestä toimintakyvystä ja sen yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tekstitetty tallenne julkaistaan samassa osoitteessa noin viikon kuluttua. Katso tallenne:

Miltä näyttää lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky uusimpien Move!-mittausten ja varusmiesten kuntotestien valossa? Vaikuttaako korona? Entä kestääkö kansanterveys ja -talous sekä puolustuskyky?

Barns och ungas fysiska funktionsförmåga på oroväckande nivå. Hos omkring 40 procent av eleverna i årskurs 5 och 8 är de...
15/12/2021
Barns och ungas fysiska funktionsförmåga på oroväckande nivå

Barns och ungas fysiska funktionsförmåga på oroväckande nivå. Hos omkring 40 procent av eleverna i årskurs 5 och 8 är den fysiska funktionsförmågan på en nivå som kan göra det svårare att orka i vardagen. Särskilt har bålens muskelkondition försvagats jämfört med året innan. Move!-mätresultaten uppvisar stor regional variation. År 2021 var beväringarnas uthållighet näst sämst i mätningshistorien. Andelen beväringar med god muskelkondition har minskat något under de senaste åren och andelen beväringar med dålig kondition har ökat. Läs mera:

Move!-mätningarna och konditionstesten för beväringar: Barns och ungas fysiska funktionsförmåga på oroväckande nivå

Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky on huolestuttavalla tasolla. Tuoreiden Move!-mittausten mukaan noin 40 prosentil...
15/12/2021
Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky huolestuttavalla tasolla

Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky on huolestuttavalla tasolla. Tuoreiden Move!-mittausten mukaan noin 40 prosentilla 5. ja 8. luokan oppilaista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista. Erityisesti keskivartalon lihaskunto on heikentynyt edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2021 varusmiesten kuntotesteissä varusmiesten kestävyyskunto oli mittaushistorian toiseksi huonoin. Lihaskunnoltaan hyväkuntoisten varusmiesten osuus on viime vuosina hieman laskenut ja heikkokuntoisten osuus kasvanut. Lue lisää: www.liikuntaneuvosto.fi/2021/12/15/lasten-ja-nuorten-fyysinen-toimintakyky-huolestuttavalla-tasolla/

Vuoden 2021 Move!-mittaukset ja varusmiesten kuntotestit: Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky on huolestuttavalla tasolla

Kaavoitus- ja rakentamislain luonnoksessa ei tunnisteta riittämättömän fyysisen aktiivisuuden yhteiskunnallista haastett...
19/11/2021
Valtion liikuntaneuvoston lausunto esityksestä kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Kaavoitus- ja rakentamislain luonnoksessa ei tunnisteta riittämättömän fyysisen aktiivisuuden yhteiskunnallista haastetta eikä kaavoituksen ja rakentamisen vaikutuksia väestön fyysiseen aktiivisuuteen. Liikuntaneuvosto esittää seuraavia muutoksia luonnokseen hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi:

1) Lisätään tavoitteeksi fyysisen aktiivisuuden edistäminen
2) Lisätään fyysisen aktiivisuuden vaikutusten arviointi eri tasojen kaavoitusprosesseihin
3) Edistetään fyysistä aktiivisuutta tukevaa yhdyskuntarakennetta
4) Korostetaan liikunta- ja lähiliikuntapaikkojen, leikkipaikkojen, liikuntareittien, luontoalu-
eiden ja vesille pääsyn tärkeyttä, määrää ja saavutettavuutta
5) Korostetaan yhdyskuntarakenteen esteettömyyttä ja saavutettavuutta

Lue lausunto kokonaisuudessaan: www.liikuntaneuvosto.fi/lausunnot-ja-julkaisut/lausunto_esitykseksi_kaavoitus-ja-rakentamislaiksi/

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi.

18/11/2021
Hilma

Valtion liikuntaneuvosto käynnistää arvioinnin liikunnan koulutuskeskuksista. Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa kokonaiskuva liikunnan koulutuskeskusten toiminnan nykytilasta, asemasta ja merkityksestä osana liikunta-alan ja koulutusalan toimijakenttää. Arviointi tuottaa myös suosituksia koulutuskeskusten roolin, toiminnan, olosuhdeinfran, valtionohjauksen ja yhteistyön kehittämiseksi. Tutustu tarjouspyyntöön arvioinnin toteutuksesta:

Miltä näyttää lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky uusimpien Move!-mittausten ja varusmiesten kuntotestien valossa? V...
10/11/2021
Koululaisten ja varusmiesten fyysinen toimintakyky 2021

Miltä näyttää lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky uusimpien Move!-mittausten ja varusmiesten kuntotestien valossa? Vaikuttaako korona? Entä kestääkö kansanterveys ja -talous sekä puolustuskyky?

Tervetuloa kuulemaan uusinta tietoa lasten ja nuorten sekä varusmiesten fyysisestä toimintakyvystä. Koululaisten ja varusmiesten fyysinen toimintakyky 2021 -tilaisuudessa 15.12.2021 kello 10.00–12.30 julkistetaan vuoden 2021 Move!-mittausten ja varusmiesten kuntotestien tulokset. Lisäksi tilaisuudessa kuullaan asiantuntijoiden näkemyksiä lasten ja nuorten sekä varusmiesten fyysisen toimintakyvystä ja sen yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Tilaisuutta voi seurata etänä tai paikan päällä Säätytalolla, Helsingissä (paikan päällä osallistujamäärä rajattu 60 henkilöön). Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin, m***a vaatii ennakkoilmoittautumisen 9.12 mennessä. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:

Koululaisten ja varusmiesten fyysinen toimintakyky 2021 -tilaisuudessa 15.12.2021 julkistetaan vuoden 2021 Move!-mittausten ja varusmiesten kuntotestien tulokset.

Liikuntafoorumin viimeisissä vaihtopenkin porinoissa huippu-urheilusta keskustelemassa paraurheilija Toni Piispanen, Suo...
01/11/2021

Liikuntafoorumin viimeisissä vaihtopenkin porinoissa huippu-urheilusta keskustelemassa paraurheilija Toni Piispanen, Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki, Urhean toimitusjohtaja Simo Tarvonen sekä cheerleadingmaajoukkueen päävalmentaja Maria Wahlroos.

Liikuntafoorumissa liikunnan ja urheilun rahoituksesta keskustelemassa Suomen Voimisteluliiton puheenjohtaja Kaisa Vikku...
01/11/2021

Liikuntafoorumissa liikunnan ja urheilun rahoituksesta keskustelemassa Suomen Voimisteluliiton puheenjohtaja Kaisa Vikkula, opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen johtaja Tiina Kivisaari sekä Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan pormestari Paavo Arhinmäki. Keskusteluttajana Ylen toimittaja Jussi Paasi.

Liikuntafoorumissa, vaihtopenkin porinoissa, liikunnan ja urheilun arvoista keskustelemassa Kansainvälisen olympiakomite...
01/11/2021

Liikuntafoorumissa, vaihtopenkin porinoissa, liikunnan ja urheilun arvoista keskustelemassa Kansainvälisen olympiakomitean urheilijakomission puheenjohtaja Emma Terho, Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani sekä Suomen Palloliiton kehityspäällikkö Heidi Pihlaja. Keskusteluttajana Ylen toimittaja Jussi Paasi.

Liikuntafoorumi-webinaarin teemana on tänä vuonna liikunnan arvo. Webinaari on juuri käynnistynyt tiede- ja kulttuurimin...
01/11/2021

Liikuntafoorumi-webinaarin teemana on tänä vuonna liikunnan arvo. Webinaari on juuri käynnistynyt tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen katsauksella liikuntapolitiikkaan.

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan Liikuntafoorumi-webinaarin 1.11. – Ilmoittautuminen päättyy 27.10!Kaikille avoimen ja ma...
25/10/2021
Liikuntafoorumi-webinaari 1.11.2021

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan Liikuntafoorumi-webinaarin 1.11. – Ilmoittautuminen päättyy 27.10!

Kaikille avoimen ja maksuttoman webinaarin teemana on tänä vuonna liikunnan arvo. Lisäksi webinaarissa on esillä liikunnan ja urheilun rahoitus, urheilun eettiset asiat sekä katsaus päättyneeseen huippu-urheilun olympiadiin. Luvassa on paljon mielenkiintoisia puheenvuoroja ja keskustelua liikuntapolitiikan ajankohtaisista teemoista.

Tutustu webinaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan keskiviikkoon mennessä:
www.liikuntaneuvosto.fi/tapahtuma/liikuntafoorumi-webinaari-2021/

Kasvokkaisen liikuntafoorumin tilalla järjestetään tänä vuonna 1.11.2021 kaikille avoin ja maksuton Liikuntafoorumi-webinaari, jonka teemana on liikunnan arvo.

Valtion liikuntaneuvosto nostaa esiin lausunnossaan luonnon virkistyskäyttöstrategiasta:1. Valtaosa väestöstä liikkuu li...
18/10/2021
Valtion liikuntaneuvoston lausunto luonnon virkistyskäytön strategiasta

Valtion liikuntaneuvosto nostaa esiin lausunnossaan luonnon virkistyskäyttöstrategiasta:

1. Valtaosa väestöstä liikkuu liian vähän – Luontoympäristön merkitys liikkumispaikkana on keskeinen.
2. Poikkihallinnollisen yhteistyön merkityksen tunnistaminen on strategian vahvuus – Vastuista ja toimenpiteistä on tärkeää sopia tarkemmin.
3. Strategiassa tulee tuoda vahvemmin esille luonnossa tapahtuva liikunta ja urheilu sekä liikuntamatkailu.
4. Strategiassa tulee tuoda vahvemmin esille esteettömyyden edistäminen.

Lue lausunto kokonaisuudessaan: www.liikuntaneuvosto.fi/lausunnot-ja-julkaisut/lausunto-luonnon-virkistyskayton-strategiasta/

Kansallinen luonnon virkistyskäytön strategia laaditaan Suomessa ensimmäistä kertaa. Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoja strategian luonnoksesta.

Osoite

Meritullinkatu 1
Helsinki

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:00
Tiistai 08:00 - 16:00
Keskiviikko 08:00 - 16:00
Torstai 08:00 - 16:00
Perjantai 08:00 - 16:00
Lauantai 08:00 - 15:00
Sunnuntai 08:00 - 15:00

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Valtion liikuntaneuvosto :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Valtion liikuntaneuvosto :lle:

Videot

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki