Helsingin Biopankki

Helsingin Biopankki Helsingin Biopankki on Suomen suurin biopankki. Biopankkiimme on talletettu yli miljoonan potilaan näytteitä. Toimimme HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan ja Helsingin yliopiston yhteydessä.

Olemme osa Meilahden kampusta.

Avaa kuten tavallisesti

Tällä viikolla vietetään muistiviikkoa, jota vietetään vuosittain Maailman Alzheimer-päivän (21.9) yhteydessä🧠💜Alzheimer...
21/09/2021

Tällä viikolla vietetään muistiviikkoa, jota vietetään vuosittain Maailman Alzheimer-päivän (21.9) yhteydessä🧠

💜Alzheimerin tauti on yleisin muistisairaus ja sen esiintyvyys kasvaa väestössä iän myötä.

💜Alzheimerin tauti on aivoja rappeuttava etenevä muistisairaus, jonka perimmäistä syytä ei tiedetä.

💜Ensimmäinen ja merkittävä oire on muistin heikentyminen, sairauden edetessä oirekuva laajenee.

💜Alzheimerin taudin oireita voidaan lievittää ja taudin etenemistä hidastaa lääkkeillä.

💜Nykyistä tarkempi ja helppokäyttöisempi taudin varhaisvaiheen diagnostiikka olisi tärkeää paitsi mahdollisimman aikaisen hoidon aloituksen myös uusien hoitomuotojen ja taudinkulun seurannan kannalta.

💜Itä-Suomessa alkaa ensimmäinen FinnGen-tutkimuksen osahanke, jossa osallistujia kutsutaan paikan päälle tarkempiin jatkotutkimuksiin.

💜Hankkeessa selvitetään Alzheimerin taudin ja lievempien muistihäiriöiden etenemisen tutkimiseen soveltuvia menetelmiä.

💜Tavoitteena on parantaa Alzheimerin taudin varhaisvaiheen diagnostiikkaa ja lisätä ymmärrystä Alzheimerin taudin biologisista syntymekanismeista.

👉🏽Lue lisää

https://www.finngen.fi/fi/finngen-tutkimuksen-osallistujille-jatkotutkimuksia-alzheimer-osahankkeessa

📝Myös sinä voit antaa biopankkisuostumuksen, ja voit olla omalta osaltasi edistämässä tutkimusta.

#helsinginbiopankki #tutkimus #tiede #muistiviikko #muistisairaus #maailmanalzheimerpäivä #alzheimer #alzheimersresearch

Tällä viikolla vietetään muistiviikkoa, jota vietetään vuosittain Maailman Alzheimer-päivän (21.9) yhteydessä🧠

💜Alzheimerin tauti on yleisin muistisairaus ja sen esiintyvyys kasvaa väestössä iän myötä.

💜Alzheimerin tauti on aivoja rappeuttava etenevä muistisairaus, jonka perimmäistä syytä ei tiedetä.

💜Ensimmäinen ja merkittävä oire on muistin heikentyminen, sairauden edetessä oirekuva laajenee.

💜Alzheimerin taudin oireita voidaan lievittää ja taudin etenemistä hidastaa lääkkeillä.

💜Nykyistä tarkempi ja helppokäyttöisempi taudin varhaisvaiheen diagnostiikka olisi tärkeää paitsi mahdollisimman aikaisen hoidon aloituksen myös uusien hoitomuotojen ja taudinkulun seurannan kannalta.

💜Itä-Suomessa alkaa ensimmäinen FinnGen-tutkimuksen osahanke, jossa osallistujia kutsutaan paikan päälle tarkempiin jatkotutkimuksiin.

💜Hankkeessa selvitetään Alzheimerin taudin ja lievempien muistihäiriöiden etenemisen tutkimiseen soveltuvia menetelmiä.

💜Tavoitteena on parantaa Alzheimerin taudin varhaisvaiheen diagnostiikkaa ja lisätä ymmärrystä Alzheimerin taudin biologisista syntymekanismeista.

👉🏽Lue lisää

https://www.finngen.fi/fi/finngen-tutkimuksen-osallistujille-jatkotutkimuksia-alzheimer-osahankkeessa

📝Myös sinä voit antaa biopankkisuostumuksen, ja voit olla omalta osaltasi edistämässä tutkimusta.

#helsinginbiopankki #tutkimus #tiede #muistiviikko #muistisairaus #maailmanalzheimerpäivä #alzheimer #alzheimersresearch

Syyskuussa vietetään gynekologisten syöpien  tietoisuuskuukautta. Maailmanlaajuista gynekologisten syöpien teemapäivää @...
20/09/2021

Syyskuussa vietetään gynekologisten syöpien tietoisuuskuukautta. Maailmanlaajuista gynekologisten syöpien teemapäivää @worldgoday (World Oncology Awareness Day) vietetään 20.9.2021. Gynekologisilla syövillä tarkoitetaan syöpiä jotka ovat lähtöisin naisen lisääntymiselimistä. Syöpä voi sijaita ulkosynnyttimissä, munasarjoissa, kohdunrungossa, kohdunkaulassa tai emättimessä.

Helsingin Biopankkiin kerättyjä näytteitä käytetään muun muassa gynekologisten syöpien tutkimuksiin. Tutkimusten avulla pystytään kehittämään uusia, tehokkaampia turvallisempia ja yksilöllisempiä hoitoja sekä selvittämään sairaudelta ennaltaehkäiseviä tekijöitä.

Meneillä oleviin biopankkitutkimuksiin voit tutustua osoitteessa www.helsinginbiopankki.fi -> tutkimukset

#goforfuture #goforcommunication #helsinginbiopankki #tutkimus #tiede

Syyskuussa vietetään gynekologisten syöpien tietoisuuskuukautta. Maailmanlaajuista gynekologisten syöpien teemapäivää @worldgoday (World Oncology Awareness Day) vietetään 20.9.2021. Gynekologisilla syövillä tarkoitetaan syöpiä jotka ovat lähtöisin naisen lisääntymiselimistä. Syöpä voi sijaita ulkosynnyttimissä, munasarjoissa, kohdunrungossa, kohdunkaulassa tai emättimessä.

Helsingin Biopankkiin kerättyjä näytteitä käytetään muun muassa gynekologisten syöpien tutkimuksiin. Tutkimusten avulla pystytään kehittämään uusia, tehokkaampia turvallisempia ja yksilöllisempiä hoitoja sekä selvittämään sairaudelta ennaltaehkäiseviä tekijöitä.

Meneillä oleviin biopankkitutkimuksiin voit tutustua osoitteessa www.helsinginbiopankki.fi -> tutkimukset

#goforfuture #goforcommunication #helsinginbiopankki #tutkimus #tiede

14/09/2021
Rare3k

Rare3k-tutkimushankkeessa on tavoitteena kehittää diagnostinen algoritmi harvinaissairauksia sairastavien potilaiden tunnistamiseksi.

🔎Ensivaiheessa hankkeessa pyritään tunnistamaan Helsingin Biopankin näytteenantajien joukosta henkilöitä, jotka sopivat oirekuvaltaan neljään harvinaissairauteen: Wilsonin tautiin, transtyretiini-amyloidoosiin, akondroplasiaan ja perinnölliseen verkkokalvon rappeumatautiin.

🔎Kokemusten perusteella hanketta on tarkoitus laajentaa uusiin harvinaissairauksiin ja yhteensä 3000 näytteeseen.

🔎HUSin kliinikkojen osallistuminen tutkimushankkeeseen helpottaa tutkimuslöydösten siirtymistä terveydenhuollon käyttöön.

🔎Tarkka diagnoosi voi auttaa hoidon suunnittelussa, mahdollistaa ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja seurannan sekä edesauttaa potilaiden pääsyä kohdennettujen hoitojen piiriin.

🔎Hankkeeseen osallistuvat ensimmäisessä vaiheessa HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Helsingin Biopankki, Blueprint Genetics sekä Pfizer Finland.

HUSin mediatiedote:
https://www.hus.fi/ajankohtaista/tavoitteena-nopeampi-diagnoosi-genomitietoa-hyodyntava-yhteistutkimushanke-pyrki

01/09/2021

Uusi geneettinen markkeri auttaa tunnistamaan yleistä geenimuutosta kantavat suomalaiset otsalohkodementia- ja ALS- potilaat

💭Itä-Suomen yliopiston johtamassa tuoreessa kansainvälisessä yhteistyötutkimuksessa löydettiin uusi geneettinen markkeri.

💭Yleisin geneettinen syy otsalohkodementian ja ALS-taudin taustalla on kuuden emäksen toistojaksomonistuma C9orf72-geenissä. Suomalaisilla potilailla se on erityisen yleinen.

💭Geneettinen markkeri voi auttaa tunnistamaan otsalohkodementia- ja ALS-potilaat laajoista väestöpohjaisista aineistoista, jotka kantavat kyseistä toistojaksomonistumaa.

💭Tutkimuksessa etsittiin yhden nukleotidin muutoksia eli snippejä SNP tai niiden joukkoja, joiden avulla voitaisiin erottaa monistumaa kantavat potilaat niistä, joilla sitä ei ole. Nyt löydettiin uusi, aiemmin tunnistamaton SNP, jonka perusteella voitiin vielä paremmin erottaa suomalaiset monistumaa kantavat potilaat.

💭Seuraavaksi käytettiin laajaa FinnGen aineistoa, jolla selvitettiin millaisiin tautidiagnooseihin nyt tunnistettu uusi SNP liittyy.

💭Kyseinen SNP löytyi pääasiassa potilailta, joilla on otsalohkodementian tai ALS-taudin diagnoosi.

📄Lue koko juttu: https://www.psshp.fi/-/uusi-geneettinen-markkeri-auttaa-tunnistamaan-yleista-geenimuutosta-kantavat-suomalaiset-otsalohkodementia-ja-als-potilaat?redirect=https%3A%2F%2Fwww.psshp.fi%3A443%2Fhaku%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-0%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_3_keywords%3DUusi%2Bgeneettinen%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch&inheritRedirect=true

#tutkimus #tiede #ALS #otsalohkodementia #FinnGen

Tutkimushoitajat tutkijoiden tukena👩🏼‍⚕️Tutkimushoitajan työnkuva on laaja, johon yhtenä osa-alueena kuuluu olla tutkijo...
26/08/2021

Tutkimushoitajat tutkijoiden tukena

👩🏼‍⚕️Tutkimushoitajan työnkuva on laaja, johon yhtenä osa-alueena kuuluu olla tutkijoiden tukena biopankkitoiminnassa.

👩🏼‍⚕️Tutkimushoitaja lisää tutkimusryhmän tietoisuutta biopankkitoiminnasta ja sen mahdollisuuksista.

👩🏼‍⚕️Tutkimushoitajat kouluttavat tutkimusryhmää siihen, miten potilasta osallistetaan biopankkitutkimukseen.

👩🏼‍⚕️Tutkimushoitaja ohjaa sekä tutkimusryhmää että potilasta biopankkinäytteistä.

👩🏼‍⚕️Meillä työskentelee neljä tutkimushoitajaa, he ovat yhteistyössä omien vastuualueidensa tutkimusryhmien kanssa.

Photos from Suomen Biopankit's post
17/08/2021

Photos from Suomen Biopankit's post

Tutkimustieto vaikuttaa innovaatioiden syntyyn, tarjoaa uusia näkökulmia ja tuulettaa vanhoja käsityksiä. Tiede kuuluu k...
12/08/2021

Tutkimustieto vaikuttaa innovaatioiden syntyyn, tarjoaa uusia näkökulmia ja tuulettaa vanhoja käsityksiä. Tiede kuuluu kaikille ja siksi Helsingin Biopankki osallistuu tieteiden yö tapahtumaan. Seuraa mielenkiintoista ohjelmaa ja tule mukaan geenien kiehtovaan maailmaan!

#tieteidenyö2022 #hus #helsinginbiopankki #tiede #tutkimus

”Helsingin Biopankki”, sihteeri vastaa puhelimeen. Hän muun muassa opastaa hoitohenkilökuntaa biopankkinäytteiden tilaam...
06/08/2021

”Helsingin Biopankki”, sihteeri vastaa puhelimeen. Hän muun muassa opastaa hoitohenkilökuntaa biopankkinäytteiden tilaamisessa, ohjaa tutkijoita biopankkinäytteiden lainahakemusten kanssa sekä vastaa kansalaisia askarruttaviin kysymyksiin.

Asiakaspalvelun lisäksi toimistolla käsitellään päivittäin suostumuksia, joita tulee sekä sairaalan yksiköistä että suoraan potilailta. Sihteerit vievät tiedon suostumuksesta potilastietoihin sekä biopankin järjestelmään ja tekevät suostumuksenantajalle lähetteen biopankkinäytteeseen. Ilman tätä työtä näytteitä ei olisi tutkimushankkeilla käytettävissä.

⬇️⬇️⬇️
Jos sinulla herää kysymyksiä biopankkitoimintaan liittyen, voit olla yhteydessä meihin 📧[email protected] tai soittamalla 📞050 421 7659.
Autamme mielellämme!
⬆️⬆️⬆️

Kuvassa ihanat sihteerimme Viktoria ja Ilona 😊

”Helsingin Biopankki”, sihteeri vastaa puhelimeen. Hän muun muassa opastaa hoitohenkilökuntaa biopankkinäytteiden tilaamisessa, ohjaa tutkijoita biopankkinäytteiden lainahakemusten kanssa sekä vastaa kansalaisia askarruttaviin kysymyksiin.

Asiakaspalvelun lisäksi toimistolla käsitellään päivittäin suostumuksia, joita tulee sekä sairaalan yksiköistä että suoraan potilailta. Sihteerit vievät tiedon suostumuksesta potilastietoihin sekä biopankin järjestelmään ja tekevät suostumuksenantajalle lähetteen biopankkinäytteeseen. Ilman tätä työtä näytteitä ei olisi tutkimushankkeilla käytettävissä.

⬇️⬇️⬇️
Jos sinulla herää kysymyksiä biopankkitoimintaan liittyen, voit olla yhteydessä meihin 📧[email protected] tai soittamalla 📞050 421 7659.
Autamme mielellämme!
⬆️⬆️⬆️

Kuvassa ihanat sihteerimme Viktoria ja Ilona 😊

Sinun ei tarvitse olla erikoissairaanhoidon potilas voidaksesi antaa biopankkisuostumuksen.   ✅ Voit antaa suostumuksesi...
30/07/2021

Sinun ei tarvitse olla erikoissairaanhoidon potilas voidaksesi antaa biopankkisuostumuksen.
✅ Voit antaa suostumuksesi, olit sitten potilas, omainen tai hoidon kehittämisestä kiinnostunut.
✅ Ainoa edellytys on suomalainen henkilötunnus, jonka avulla näytteesi rekisteröidään.

#biopankki #tutkimus #osanatiedettä

Sinun ei tarvitse olla erikoissairaanhoidon potilas voidaksesi antaa biopankkisuostumuksen.
✅ Voit antaa suostumuksesi, olit sitten potilas, omainen tai hoidon kehittämisestä kiinnostunut.
✅ Ainoa edellytys on suomalainen henkilötunnus, jonka avulla näytteesi rekisteröidään.

#biopankki #tutkimus #osanatiedettä

29/07/2021

Haluatko edistää lääketieteellistä tutkimusta?
Se onnistuu helposti antamalla suostumuksen ja näytteen biopankkiin📋🩸
🔹Suostumuksen voit antaa nettisivuillamme, Maisassa tai käydessäsi erikoissairaanhoidon hoitoyksikössä tai HUSLAB laboratoriossa.
🔹Näyte otetaan seuraavalla kerralla kun menet laboratorioon verikokeisiin.

HUSLABilla aulahenkilö Jan ottaa vastaan biopankkisuostumuksesi, jos sellaisen haluat Kampin laboratoriossa antaa! Kiito...
12/07/2021

HUSLABilla aulahenkilö Jan ottaa vastaan biopankkisuostumuksesi, jos sellaisen haluat Kampin laboratoriossa antaa! Kiitos Jan biopankkitoiminnan edistämisestä🤗

HUSLABilla aulahenkilö Jan ottaa vastaan biopankkisuostumuksesi, jos sellaisen haluat Kampin laboratoriossa antaa! Kiitos Jan biopankkitoiminnan edistämisestä🤗

08/07/2021

Tutkija!
Mietityttääkö näytteiden hakuprosessi?
Ota stepit haltuun videolta!

#tutkimus #hus #helsinginbiopankki #tutkija #finngenious

Potilailla on genetiikasta paljon tietoa, m***a myös vääriä käsityksiä ja liian optimistisia toiveita. Potilastyössä oli...
06/07/2021

Potilailla on genetiikasta paljon tietoa, m***a myös vääriä käsityksiä ja liian optimistisia toiveita. Potilastyössä olisi hyvä hallita perustiedot geeni- ja genomidiagnostiikasta. Tsekkaa Duodecimin kurssi aiheesta!
👉Geeni- ja genomitutkimus terveydenhuollossa

Potilailla on genetiikasta paljon tietoa, m***a myös vääriä käsityksiä ja liian optimistisia toiveita. Potilastyössä olisi hyvä hallita perustiedot geeni- ja genomidiagnostiikasta. Tsekkaa Duodecimin kurssi aiheesta!
👉Geeni- ja genomitutkimus terveydenhuollossa

Alaikäisten biopankkisuostumus Helsingin Biopankissa👶🏼👧🏼🧒🏼👦🏼🧸📝Alle 18-vuotiaalle on oma alaikäisen biopankkisuostumus, j...
05/07/2021

Alaikäisten biopankkisuostumus Helsingin Biopankissa👶🏼👧🏼🧒🏼👦🏼

🧸📝Alle 18-vuotiaalle on oma alaikäisen biopankkisuostumus, jonka huoltaja allekirjoittaa alaikäisen puolesta.

💉Seuraavien verinäytteiden yhteydessä lapsesta otetaan yksi ylimääräinen verinäyte, joka talletetaan biopankkiin. Lapsesta verinäyte otetaan aina muun näytteenoton yhteydessä.

🎂Kun lapsi täyttää 18vuotta, Biopankki ottaa lapseen yhteyttä ja kertoo, että hänestä on tallennettu näyte biopankkiin. 18 vuotta täyttänyt voi halutessaan perua biopankkisuostumuksen tai käyttää muita näytteenantajan oikeuksiaan.

🧬Biopankkinäytteistä tutkijat voivat selvittää, mistä eri sairaudet johtuvat ja millä tavalla sairaudet periytyvät.

🔍Tutkimusten avulla voidaan löytää uusia parempia hoitoja niin pienille kuin isoillekin potilaille.

🤝💙Teemme yhteistyötä Uuden lastensairaalan kliinisen tutkimusyksikön kanssa, joka edistää Helsingin biopankkitoimintaa.

#tutkimus #osanatiedettä #hus #helsinginbiopankki #lapsenbiopankkisuostumus

Alaikäisten biopankkisuostumus Helsingin Biopankissa👶🏼👧🏼🧒🏼👦🏼

🧸📝Alle 18-vuotiaalle on oma alaikäisen biopankkisuostumus, jonka huoltaja allekirjoittaa alaikäisen puolesta.

💉Seuraavien verinäytteiden yhteydessä lapsesta otetaan yksi ylimääräinen verinäyte, joka talletetaan biopankkiin. Lapsesta verinäyte otetaan aina muun näytteenoton yhteydessä.

🎂Kun lapsi täyttää 18vuotta, Biopankki ottaa lapseen yhteyttä ja kertoo, että hänestä on tallennettu näyte biopankkiin. 18 vuotta täyttänyt voi halutessaan perua biopankkisuostumuksen tai käyttää muita näytteenantajan oikeuksiaan.

🧬Biopankkinäytteistä tutkijat voivat selvittää, mistä eri sairaudet johtuvat ja millä tavalla sairaudet periytyvät.

🔍Tutkimusten avulla voidaan löytää uusia parempia hoitoja niin pienille kuin isoillekin potilaille.

🤝💙Teemme yhteistyötä Uuden lastensairaalan kliinisen tutkimusyksikön kanssa, joka edistää Helsingin biopankkitoimintaa.

#tutkimus #osanatiedettä #hus #helsinginbiopankki #lapsenbiopankkisuostumus

🔵HUSin ja Helsingin yliopiston yhteisessä tutkimushankkeessa iCANissa käynnistetään syksyllä 2021 syöpänäytteiden moleky...
01/07/2021

🔵HUSin ja Helsingin yliopiston yhteisessä tutkimushankkeessa iCANissa käynnistetään syksyllä 2021 syöpänäytteiden molekyyliprofilointi.

🟣Näytteet kerätään potilailta eri puolilla HUSia biopankkisuostumuksella, eli ne ovat myös muiden tutkijoiden hyödynnettävissä

🔵Molekyyliprofiloinnissa selvitetään molekyylitasolla syöpäkasvaimen ominaisuuksia, joita tunnistamalla on mahdollista kehittää tarkasti kohdennettua diagnostiikkaa ja hoitoa.

🟣Molekyyliprofilointi on tärkeä työvaihe syövän täsmälääketieteen kehittämisessä.

🔵Tutkimuksessa tuotettu molekyyliprofilointi palautuu hankkeen jälkeen biopankkiin tulevaisuuden tutkimuksia varten.

👉🏽Lisätietoja www.ican.fi, www.helsinginbiopankki.fi

#tutkimus #iCAN #HUS #helsinginbiopankki #osanatiedettä #molekyyliprofilointi

🔵HUSin ja Helsingin yliopiston yhteisessä tutkimushankkeessa iCANissa käynnistetään syksyllä 2021 syöpänäytteiden molekyyliprofilointi.

🟣Näytteet kerätään potilailta eri puolilla HUSia biopankkisuostumuksella, eli ne ovat myös muiden tutkijoiden hyödynnettävissä

🔵Molekyyliprofiloinnissa selvitetään molekyylitasolla syöpäkasvaimen ominaisuuksia, joita tunnistamalla on mahdollista kehittää tarkasti kohdennettua diagnostiikkaa ja hoitoa.

🟣Molekyyliprofilointi on tärkeä työvaihe syövän täsmälääketieteen kehittämisessä.

🔵Tutkimuksessa tuotettu molekyyliprofilointi palautuu hankkeen jälkeen biopankkiin tulevaisuuden tutkimuksia varten.

👉🏽Lisätietoja www.ican.fi, www.helsinginbiopankki.fi

#tutkimus #iCAN #HUS #helsinginbiopankki #osanatiedettä #molekyyliprofilointi

25/06/2021

Minä avaan syömeni selälleen ja annan päivän paistaa, minä tahdon kylpeä joka veen ja joka marjan maistaa.

Minun mielessäni on juhannus ja juhla ja minttumaari, ja jos minä illoin itkenkin niin siellä on sateenkaari.

-- Eino Leino --

Hyvää valon ja keskikesän juhlaa toivottaen Helsingin Biopankin väki! ☀️

Kuva: pixapay

#juhannus #helsinginbiopankki

24/06/2021

Biopankitettavan verinäytteen matka suostumuksen antamisesta Helsingin Biopankin säilytykseen.

📝Suostumuksen biopankkiin voit antaa sähköisesti tai paperisella suostumuslomakkeella.

🧪Biopankkinäyte otetaan normaalisti hoitoon liittyvien tutkimusten yhteydessä laboratoriossa. Yleisin biopankkinäyte on 10ml verinäyteputki, joka on tavoite saada kaikista biopankkisuostumuksen antaneista.

🏥Biopankin laboratoriossa nimi ja henkilötunnus poistetaan näytteen tiedoista ja korvataan koodilla.

🔬Laboratoriossa näyte käsitellään ja jaetaan pienempiin putkiin, jotta näyte voidaan luovuttaa useampaan eri tutkimukseen.

🗃Näytteet pakastetaan odottamaan tutkimuskäyttöä.

22/06/2021

🔹Jokaisella potilaalla on yhdenvertainen oikeus ottaa kantaa näytteidensä tutkimuskäyttöön

🔹Jotta potilas voi ottaa kantaa, on hänen saatava tietoa biopankkitoiminnasta.

🔹Siksi yliopistosairaalassa biopankkitoiminta on osa potilaan hoitopolkua.

#HUS #Eksote #Kymsote #phhyky

18/06/2021

🧬 Aiemmin vuonna 2004 julkaistu versio ihmisen geenikartasta oli vajaa. Nyt uusien tekniikoiden avulla geenikartta on täydentynyt. Perimässämme vaikuttaa 19 969 geeniä ja vain noin 60-70 geeniä on enää selvittämättä.

🧬 Täydennettyjen geenien löytyminen ja paikantaminen on tärkeää ihmisen terveyden ja sairauksien tutkimuksessa. Esimerkiksi geenimutaatioiden löytyminen syöpäkasvaimesta on yhä helpompaa ja tämä tieto voi auttaa syöpien täsmähoitojen kehittämisessä.

🧬 Ihmisen geenitietoa hyödynnetään myös biopankkitutkimuksissa. Biopankkitoiminta tähtää sairauksien ennaltaehkäisyyn, uusien hoitojen ja lääkkeiden kehittämiseen.

📝 Antamalla biopankkisuostumuksen ja verinäytteen voit osallistua helposti uusien hoitojen ja parempien hoitojen kehittämiseen. Biopankkisuostumuksen antaminen käy kätevästi Helsingin Biopankin verkkosivuilla: www.helsinginbiopankki.fi.

👉🏼 Voit lukea koko artikkelin täältä: https://www.hs.fi/tiede/art-2000008027599.html

#tutkimus #osanatiedettä #helsinginbiopankki #biopankkisuostumus

Osoite

Haartmaninkatu 3
Helsinki
00029 HUS

Yleistä tietoa

Helsingin Biopankki on yksi Suomen kuudesta alueellisesta biopankista.

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Helsingin Biopankki :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Helsingin Biopankki :lle:

Videot

Ole osana tiedettä - yhdessä kohti yksilöllistä hoitoa

Antamalla näytteesi Helsingin Biopankille olet mukana kehittämässä hoitoja, edistämässä terveyttä ja mahdollistamassa suomalaisen biopankkitutkimuksen.

Helsingin Biopankki on yksi Suomen kuudesta alueellisesta biopankista ja sen omistavat HUS (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri), Helsingin yliopisto, Carea (Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) ja Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri).

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki