Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on itsenäinen viranomainen, joka vastaa opetuksen ja koulutuksen kansallisesta arvioinnista.

Karvi kehittää laatuindikaattoreiden pohjalta kansallista varhaiskasvatuksen arviointijärjestelmää ja arviointityökaluja...
20/10/2020

Karvi kehittää laatuindikaattoreiden pohjalta kansallista varhaiskasvatuksen arviointijärjestelmää ja arviointityökaluja. Työkaluja pilotoidaan otokseen valikoituneissa kunnissa, ja lisätietoa pilotoinnista löytyy Karvin sivuilta https://bit.ly/3dEyiUO.

Karvi pitää infowebinaarin 2.11.2020 kello 14-16 jossa esitellään arviointijärjestelmän kehittämistä ja pilotointia. Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti varhaiskasvatuksen johdolle. Ilmoittaudu tilaisuuteen 29.10 mennessä tästä linkistä: http://bit.ly/webropol. Tilaisuus tallennetaan.

Karvissa on toteutettu kesän ja syksyn aikana arviointia poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutuksista tasa-arvon ...
20/10/2020
Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen - Karvi.fi

Karvissa on toteutettu kesän ja syksyn aikana arviointia poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutuksista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Korkeakoulutusta koskevista tuloksista ja alustavista johtopäätöksistä keskustellaan webinaarissa pe 30.10. kello 12-14. Lisätiedot webinaarista sivulta https://karvi.fi/event/poikkeustilan-vaikutukset-korkeakoulujen-toimintaan-webinaari-alustavista-tuloksista-30-10-2020-klo-12-14/ . Tervetuloa mukaan keskustelemaan!

Arvioinnista tarkemmin sivulla https://karvi.fi/korkeakoulutus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/poikkeuksellisten-opetusjarjestelyjen-vaikutukset-tasa-arvon-ja-yhdenvertaisuuden-toteutumiseen/ .

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa koronaepidemiaan liittyvien poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutusten arvioinnin. Arviointi tuottaa tietoa poikkeustilan vaikutuksista k...

What did we learn from a cycle of institutional reviews? Join our webinar on 27 November to discuss results of instituti...
09/10/2020
Webinar: What did we learn from a cycle of institutional reviews? - Karvi.fi

What did we learn from a cycle of institutional reviews? Join our webinar on 27 November to discuss results of institutional reviews of higher education institutions in Finland and Iceland. For more info https://karvi.fi/event/what-did-we-learn-from-a-cycle-of-institutional-reviews/ .

Results and synthesis of institutional reviews of higher education institutions in Iceland and Finland A joint webinar of FINEEC and…

Opettaja, tiesitkö tämän: ✏ Millaisia tunteita kirjoittaminen oppilaissa herättää? ✏ Mikä innostaa oppilaita kirjoittama...
07/10/2020

Opettaja, tiesitkö tämän:

✏ Millaisia tunteita kirjoittaminen oppilaissa herättää?
✏ Mikä innostaa oppilaita kirjoittamaan?
✏ Missä seikoissa oppilaat kokevat olevansa hyviä?
✏ Mitkä asiat aiheuttavat huolta ja jopa estävät ilmaisemasta itseään kirjoittamalla?
✏ Miksi toisilla oppilailla on vahva itseluottamus ja motivaatio kirjoittamiseen ja toisilla taas ei?

Oppilaat kertovat kirjoittamiseen liittyvistä kokemuksistaan ja tunteistaan kaksikielisessä artikkelikokoelmassa "Kirjoitan, siis ajattelen. Näkökulmia kirjoittamisen opetukseen / Jag skriver, alltså tänker jag. Perspektiv på skrivpedagogik"
(toim. Jan Hellgren & Merja Kauppinen).

Kokoelma on saatavissa Karvin nettisivulta
https://karvi.fi/publication/kirjoitan-siis-ajattelen-nakokulmia-kirjoittamisen-opetukseen/

Tervetuloa keskustelemaan korkeakoulutuksen joustavista opintopoluista Unesco-hankkeen maakohtaiseen raportin julkistami...
06/10/2020

Tervetuloa keskustelemaan korkeakoulutuksen joustavista opintopoluista Unesco-hankkeen maakohtaiseen raportin julkistamiswebinaariin pe 30.10. klo 9.30-11.00! Lisätiedot ja ilmoittautumiset sivulla https://karvi.fi/event/a-webinar-flexible-learning-pathways-in-finnish-higher-education/. Raportti sivulla
https://karvi.fi/app/uploads/2020/09/KARVI_1220.pdf .

Welcome to the discussion webinar on flexible learning pathways (FLPs) in Finnish higher education on Friday 30 October 2020 at 9.30-11.00! More information and registration: https://karvi.fi/event/a-webinar-flexible-learning-pathways-in-finnish-higher-education/ . Report:https://karvi.fi/app/uploads/2020/09/KARVI_1220.pdf

Niondeklassarna går ut grundskolan med mycket ojämna läs- och skrivfärdigheter – skrivandet behöver ett lyftElevernas lä...
01/10/2020
Niondeklassarna går ut grundskolan med mycket ojämna läs- och skrivfärdigheter – skrivandet behöver ett lyft - Karvi.fi

Niondeklassarna går ut grundskolan med mycket ojämna läs- och skrivfärdigheter – skrivandet behöver ett lyft

Elevernas läs- och skrivfärdigheter är mycket ojämna i slutet av årskurs 9 i Svenskfinland. Skillnaderna syns bl.a. mellan olika kommuner, skolor, och framför allt mellan flickor och pojkar. Intresset för studierna och för läsning och skrivande har ett mycket starkt samband med goda läs- och skrivfärdigheter. Flickorna verkar delvis presterar bättre för att de helt enkelt satsar mer på att utföra uppgifterna väl. Skrivundervisningen i grundskolan borde vara mer målmedveten.

https://karvi.fi/sv/2020/10/01/niondeklassarna-gar-ut-grundskolan-med-mycket-ojamna-las-och-skrivfardigheter-skrivandet-behover-ett-lyft/

Elevernas läs- och skrivfärdigheter är mycket ojämna i slutet av årskurs 9 i Svenskfinland. Skillnaderna syns bl.a. mellan olika kommuner,…

Blogissa: Onko korona kansainvälistymisen loppu?Ounastelija pohtii Karvin blogissa sitä, miten koronakriisi on riepottel...
01/10/2020
Onko korona kansainvälistymisen loppu?

Blogissa: Onko korona kansainvälistymisen loppu?

Ounastelija pohtii Karvin blogissa sitä, miten koronakriisi on riepottellut kansainvälistymistä korkeakoulutuksen kehittämisessä.

✈ Kuinka kauan matkustamisen rajoitusten täytyy kestää, että kansainvälisyys menettää keskeisen asemansa korkeakoulutuksen tavoitteena?

✈ Muuttuvatko vain kansainvälisyyden tavat, vai tuleeko niiden tilalle jotakin muuta?

Lue kirjoitus Karvin blogista:
https://blogi.karvi.fi/2020/10/01/onko-korona-kansainvalistymisen-loppu/

Onko korona kansainvälistymisen loppu? 1.10.2020– Ounastelija – Koko kuusitoistavuotisen korkeakoulujen arviointiurani ajan kansainvälisyys tai kansainvälistyminen on ollut yksi keskeisimmistä tavoitteista. Olemme rakentaneet yhteistä eurooppalaista koulutusaluetta tavoitteena saada ihmiset...

Liput liehumaan, tänään juhlistetaan Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivää! Tänään on myös järjestöjen päivä...
01/10/2020

Liput liehumaan, tänään juhlistetaan Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivää!

Tänään on myös järjestöjen päivä, ja haluammekin kiittää järjestöjä ja sidosryhmiämme hyvästä yhteistyöstä.

Juhlapäivän teemoja ovat yhdenvertaisuus, osallisuus ja yhteistyö, jotka ovat myös Karvin arviointitoiminnan kulmakiviä.

Lue lisää Karvin toteuttamasta kehittävästä arvioinnista:https://karvi.fi/app/uploads/2020/04/KARVI_T0820.pdf

#kansalaisvaikuttaminen

Tule meille viestijäksi!Karvissa on haettavana kaksi määräaikaista viestinnän paikkaa:Viestintäasiantuntija, 1.11.2020–3...
25/09/2020
Rekrytointi

Tule meille viestijäksi!

Karvissa on haettavana kaksi määräaikaista viestinnän paikkaa:

Viestintäasiantuntija, 1.11.2020–31.12.2021, haku päättyy 6.10.2020 klo 16.15
Tarkemmat tiedot ja hakeminen Valtiolle.fi-sivustolta:
https://haku.valtiolle.fi/Public/Assignment.aspx?guidAssignment=9cbcce93-d314-4e7d-af73-1a734dcf9c44

Viestintäassistentti, vuorotteluvapaan sijaisuus 17.11.2020–10.3.2021, haku päättyy 7.10. klo 16.15
Tarkemmat tiedot ja hakeminen Valtiolle.fi-sivustolta:
https://haku.valtiolle.fi/Public/Assignment.aspx?guidAssignment=ecdf0a65-96c2-41c9-92fb-e7b324d09a49

Tule kehittämään ja toteuttamaan valtion viranomaisen viestintää yhteiskunnallisesti tärkeällä alalla!

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tuottaa arviointitietoa kansallisen ja paikallisen kehittämisen perustaksi. Sen tehtävänä on muun muassa arvioida opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaa ja oppimistuloksia sekä tukea koulutuksen järjestäjiä arvioint...

Utvärdering av högre utbildning inom social- och hälsoområdet fortsättar mot insamlingen av utvärderingsdata. Tack för i...
25/09/2020
Utvärdering av högre utbildning inom social- och hälsoområdet - Karvi.fi

Utvärdering av högre utbildning inom social- och hälsoområdet fortsättar mot insamlingen av utvärderingsdata. Tack för intressengrupperna och utvärderingsgruppen! Sammanfattning av projektplanen finns här:

https://karvi.fi/sv/hogre-utbildning/tema-och-systemutvarderingar/utvardering-av-hogre-utbildning-inom-social-och-halsoomradet/?fbclid=IwAR2yYufYoR0nAIHr_NsLC6ZvSbb_Pkloxovb-zat7HqIegU-1cSceeX01A0

#SOMEkoulutusarviointi

Åren 2020–2021 genomförs utvärdering av högre utbildningen inom social- och hälsoområdet. Utvärdering av utbildningsområden inom högre utbildning producerar en helhetsbild…

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arvioinnin hankesuunnitelmassa tartutaan alan ajankohtaisiin ja tuleviin haas...
25/09/2020
Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen arviointi - Karvi.fi

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arvioinnin hankesuunnitelmassa tartutaan alan ajankohtaisiin ja tuleviin haasteisiin. Kiitos laajoihin taustakuulemisiin osallistuneille sekä asiantuntevalle ja työhönsä paneutuneelle arviointiryhmälle!

Tutustu arviointikysymyksiin ja tavoitteisiin hankesivuilla:
https://karvi.fi/korkeakoulutus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/sosiaali-ja-terveysalan-koulutuksen-arviointi/ #SOTEkoulutusarviointi #korkeakoulutus

    Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arviointi toteutetaan vuosina 2020–2021. Koulutuksen arviointisuunnitelman (2020–2023) mukaisesti korkeakoulutuksen koulutusala-arvioinnit tuottavat kokonaiskuvan tarkasteltavien koulutusten…

Karvi on arvioinut viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun tavoitteiden toteutumista. Viisivuotiaiden maksut...
18/09/2020
"Toista ei saa lyödä, mutta halata saa", sen oppi jo 5-vuotias päiväkodissa – ilmainen varhaiskasvatus lisää suosiotaan

Karvi on arvioinut viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun tavoitteiden toteutumista. Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatuskokeilu lisäsi lasten osallistumista varhaiskasvatukseen, muttei kaikkien lasten osalta. Osallistuminen lisääntyi erityisesti matalan keskitulon perheissä.

https://yle.fi/uutiset/3-11550306

Perheen tulotasolla on iso vaikutus siihen, miten viisivuotiaat osallistuvat varhaiskasvatukseen.

Toivotamme kaikki korkeakoulutuksen laadunhallinnan parissa työskentelevät ja teemasta kiinnostuneet tervetulleiksi kork...
16/09/2020
Laatua verkossa - Korkeakoulujen laatuseminaari 2020 - Karvi.fi

Toivotamme kaikki korkeakoulutuksen laadunhallinnan parissa työskentelevät ja teemasta kiinnostuneet tervetulleiksi korkeakoulujen laatuseminaariin 10.11.2020! Teemana ovat korkeakoulujen laadunhallinnan verkkototeutukset ja digitaaliset käytännöt. Ohjelma ja ilmoittautuminen (20.10. mennessä): https://karvi.fi/event/korkeakoulujen-laatuseminaari-2020/

Korkeakoulujen laatuseminaari 2020 toteutetaan webinaarina, ja teemana ovat korkeakoulujen laadunhallinnan verkkototeutukset ja digitaaliset käytännöt. Uusien sisältöjen ohella jatkamme tuttuja perinteitä kuulemalla mm. parhaita paloja korkeakouluissa tehdyistä kehittämistoimenpiteistä audi...

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
14/09/2020

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Kirjoitan, siis ajattelen: Näkökulmia kirjoittamisen opetukseenPerusopetuksessa on yhdeksän vuoden aikana tarkoitus pait...
09/09/2020

Kirjoitan, siis ajattelen: Näkökulmia kirjoittamisen opetukseen

Perusopetuksessa on yhdeksän vuoden aikana tarkoitus paitsi opetella kirjoittamaan myös kehittyä yhä taitavammaksi ja monipuolisemmaksi kirjoittajaksi. Tavoite on kaikille oppilaille yhtäläinen, mutta tosiasiassa osa oppilaista kehittyy paremmiksi kirjoittajiksi kuin toiset.

Pitäisikö kirjoittamisen opetuksen olla koulussa johdonmukaisempaa ja päämäärätietoisempaa kaikilla vuosiluokilla?

Lue Karvin artikkelikokoelma 9.-luokkalaisten kirjoittamistaidoista!

https://karvi.fi/2020/09/09/uusi-julkaisu-kirjoitan-siis-ajattelen/

Pride-teemaviikko muistuttaa yhdenvertaisuudesta, joka on keskeinen arvo myös Karvin toteuttamissa koulutuksen arvioinne...
08/09/2020

Pride-teemaviikko muistuttaa yhdenvertaisuudesta, joka on keskeinen arvo myös Karvin toteuttamissa koulutuksen arvioinneissa.

Vaalitaan yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä vuoden jokaisena päivänä!

Hyvää kansainvälistä lukutaitopäivää!Karvin alkumittauksen perusteella valtaosalla ensimmäisen luokan oppilaista on koul...
08/09/2020

Hyvää kansainvälistä lukutaitopäivää!

Karvin alkumittauksen perusteella valtaosalla ensimmäisen luokan oppilaista on kouluun tullessaan melko sujuva sanatasoinen lukutaito tai ainakin erittäin hyvät lukemisen valmiudet.

Oppiakseen lukemiseen tarvittavia taitoja lapset tarvitsevat päivittäin runsaasti kokemuksia lukemisesta ja niin puhutusta kuin kirjoitetusta kielestä. On tärkeää, että lapsi saa toistuvia varhaisia lukukokemuksia sekä kotona että varhaiskasvatuksessa.

Alkumittaus:https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/KARVI_T1320.pdf

Valtakunnallinen liikenneturvallisuusviikko meneillään 7.–11.9.2020. Tämän vuoden teemana on ”Näe ja näy”:* Näy pimeässä...
07/09/2020
Liikenneturvallisuusviikko: näe ja näy

Valtakunnallinen liikenneturvallisuusviikko meneillään 7.–11.9.2020. Tämän vuoden teemana on ”Näe ja näy”:

* Näy pimeässä.
* Näe ympäristösi.
* Näe koululainen liikenteessä.

Valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa vietetään kouluissa jälleen 7.-11.9.2020. Tämän vuoden teemana on näe ja näy liikenteessä. Liikenneturva muistuttaa myös kotiväkeä juttelemaan liikenneturvallisuudesta lasten kanssa.

Hyvää tasa-arvon & yhdenvertaisuuden viikkoa! Vi firar Pride-veckan och jämställdhet 7.-13.9!
07/09/2020

Hyvää tasa-arvon & yhdenvertaisuuden viikkoa! Vi firar Pride-veckan och jämställdhet 7.-13.9!

Hyvää tasa-arvon & yhdenvertaisuuden viikkoa! Vi firar Pride-veckan och jämställdhet 7.-13.9!

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
07/09/2020

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Vielä ehtii! Kuka mielestäsi ansaitsee Cygnaeus-palkinnon 2020?Cygnaeus-palkinnonsaajaa voi ehdottaa vielä kahden viikon...
02/09/2020
Opetushallituksen Cygnaeus-palkinto 2020 nostaa esiin osallisuutta ja saavutettavuutta edistäviä toimintatapoja

Vielä ehtii! Kuka mielestäsi ansaitsee Cygnaeus-palkinnon 2020?

Cygnaeus-palkinnonsaajaa voi ehdottaa vielä kahden viikon ajan. Viime vuonna uudistuneella palkinnolla nostamme esiin toimintaa, joka edistää oppimista ja huomioi erilaisten oppijoiden tarpeet sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.

Tänä vuonna korostamme palkintokriteereissä erityisesti osallisuutta, saavutettavuutta ja inkluusiota edistäviä toimintatapoja.

Jätä ehdotuksesi Cygnaeus-palkinnon saajaksi 13.9.2020 mennessä verkkolomakkeella https://bit.ly/31zJCx5

Opetushallitusta edeltäneen Kouluhallituksen aikoinaan perustamaa Cygnaeus-palkintoa myönnettiin alun perin elämäntyöpalkintona. Vuonna 2019 palkintoa alettiin jakaa uudistuneena.

Blogissa: Kehittävä arviointi — korkeakoulujen auditointien menestystekijä SuomessaKehittävä arviointi ja eurooppalaiset...
01/09/2020
Kehittävä arviointi — korkeakoulujen auditointien menestystekijä Suomessa

Blogissa: Kehittävä arviointi — korkeakoulujen auditointien menestystekijä Suomessa

Kehittävä arviointi ja eurooppalaiset laadunhallinnan periaatteet (ESG) ovat korkeakoulujen laadunhallinnan ja auditointien kulmakivi Suomessa.

Mirella Nordblad ja Marja-Liisa Saarilammi esittelevät Karvin blogissa korkeakoulujen auditointien kehityskaarta ja painotuksia sekä pohtivat kehittävän arvioinnin merkitystä ja arviointitoiminnan tulevaisuutta:

https://blogi.karvi.fi/2020/09/01/kehittava-arviointi-korkeakoulujen-auditointien-menestystekija-suomessa/

Kehittävä arviointi — korkeakoulujen auditointien menestystekijä Suomessa 1.9.2020Kehittävä arviointi ja eurooppalaiset laadunhallinnan periaatteet (ESG) ovat korkeakoulujen laadunhallinnan ja auditointien kulmakivi Suomessa. Suomen korkeakoulujen auditointimalli on perustunut pitkäjänteise...

Karvi järjestää Maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun toisen vaiheen arvioinnin julkaisutilaisuuden 18.9.2020 klo 9:00-11:...
26/08/2020
Käynnissä olevat kansalliset arvioinnit: Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arviointi 2019–2021 - Karvi.fi

Karvi järjestää Maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun toisen vaiheen arvioinnin julkaisutilaisuuden 18.9.2020 klo 9:00-11:00. Tilaisuudessa julkaistaan maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arvioinnin toisen vaiheen tulokset sekä keskustellaan arvioinnin hyödyntämisestä varhaiskasvatuksen kehittämiseksi.

Webinaaripaikkoja on 250 ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen ja ohjelmatiedot Karvin sivuilla: https://bit.ly/3hjkJvb Lämpimästi tervetuloa!

Suomen kielen ja kirjallisuuden arvioinnin julkistus tänään 25.8.:Yhdeksäsluokkalaisten suomen kielen ja kirjallisuuden ...
25/08/2020
Kirjoittaminen | Tyttöjen ja poikien kirjoitustaidoissa on eroa jopa yhden kouluarvosanan verran

Suomen kielen ja kirjallisuuden arvioinnin julkistus tänään 25.8.:

Yhdeksäsluokkalaisten suomen kielen ja kirjallisuuden oppimistulosarvioinnissa asenteilla havaittiin olevan selvä yhteys nuorten lukemisen ja kirjoittamisen taitoihin.

https://karvi.fi/2020/08/25/perusopetuksen-paattavilla-nuorilla-merkittavia-eroja-kielellisessa-osaamisessa-asenteilla-selva-yhteys-lukemisen-ja-kirjoittamisen-taitoihin/

Osaamisessa on eroja myös alueellisesti. Suurin ero, 1,5 kouluarvosanan verran, oli Lapin tyttöjen ja Itä-Suomen poikien välillä.

Osoite

Mannerheiminaukio 1A
Helsinki
00100

Nettisivu

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Kansallinen koulutuksen arviointikeskus :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Lähellä hallituksen palvelut


Kommentit

Milloin ja miten saadaan seuraavan kerran tietoa matematiikan osaamisesta? Voisiko arviointiseminaarit lähettää Ylen kanavilla, jotta kansa saisi tietoa osaamisen todellisesta tasosta?
NCU på Turné. Hälsningar från Åbo!