Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Yhdenvertaisuuden puolesta - syrjintää vastaan
För likabehandling- mot diskriminering
For equality - against discrimination Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää alkuperän, kielen, kansalaisuuden, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, vamman tai muun henkilöön liittyvä syyn perusteella. Yhde

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää alkuperän, kielen, kansalaisuuden, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, vamman tai muun henkilöön liittyvä syyn perusteella. Yhde

Operating as usual

Tänään kello 15 Hekma Peltonen Students of Colourista tulee keskustelemaan oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutet...
21/09/2021

Tänään kello 15 Hekma Peltonen Students of Colourista tulee keskustelemaan oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun instaliveen antirasismista koulumaailmassa - tuu kuulolle! Liveä voi seurata yhdenvertaisuusvaltuutetun instatililtä.

Jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen ja yhdenvertaiseen oppimisympäristöön. Rasismiin ja syrjintään on puututtava aktiivisesti ja tietoisesti kaikkialla koulumaailmassa – yhdenvertaisuuden edistäminen on oppilaitosten lakiin kirjattu velvollisuus.

Koulumaailmassa on syrjintää ja rasismia. Valkonormatiivisuudesta poikkeaminen vaikuttaa siihen, miten oppilas tulee koulussa nähdyksi ja kohdelluksi. Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksestä afrikkalaistaustaisten ihmisten kokemasta syrjinnästä käy ilmi, että rasismia esiintyy kaikilla koulutusasteilla, jo varhaiskasvatuksesta alkaen.

Selvä enemmistö selvityksen vastaajista on kokenut rasistista syrjintää koulutuksessa. Rasismia ilmenee sekä muiden opiskelijoiden että opetushenkilökunnan taholta, m***a myös muun henkilökunnan taholta. Eniten syrjintää on koettu vuorovaikutustilanteissa muiden oppilaiden kanssa poissa opettajien valvovan silmän alta, esimerkiksi välitunnilla.

Koulumaailmassa on myös rakenteellista syrjintää ja rasismia. Selvityksen mukaan rodullistavaa ohjausta tapahtuu ainakin kahdessa koulutuksen rakenteessa: oppilaanohjauksessa sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -aineeseen (S2) ohjauksessa.

Rasismiin ja syrjintään puuttuminen on oppilaitosten velvollisuus. Oppilaitoksissa olisi hyvä olla selkeät prosessit ja yhteyshenkilö tilanteeseen, jossa oppilas kokee rasismia. Myös opettajien taholta tulevaan syrjintään ja rasismiin puuttumiseen olisi hyvä olla olla lasten ja nuorten itsensä saatavilla olevia keinoja.

Jos rakenteellisen rasismin annetaan kukkia koulutusjärjestelmässämme, pidämme instituutioidemme ytimessä yllä valtarakenteita, jotka rajoittavat eri taustoista tulevien ihmisten tosiasiallisia mahdollisuuksia kouluttautua. Aktiivinen rasismin vastainen toiminta, antirasismi, on avain rakenteellisen rasismin purkamiseen.

Lisää ajatuksia antirasismista koulumaailmassa voi lukea viime keväänä julkaistusta Janina Ojalan blogista: https://syrjinta.fi/-/antirasismi-mahdollistaa-yhdenvertaisuuden-koulutusjarjestelmassamme

#OlenAntirasisti

Tänään kello 15 Hekma Peltonen Students of Colourista tulee keskustelemaan oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun instaliveen antirasismista koulumaailmassa - tuu kuulolle! Liveä voi seurata yhdenvertaisuusvaltuutetun instatililtä.

Jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen ja yhdenvertaiseen oppimisympäristöön. Rasismiin ja syrjintään on puututtava aktiivisesti ja tietoisesti kaikkialla koulumaailmassa – yhdenvertaisuuden edistäminen on oppilaitosten lakiin kirjattu velvollisuus.

Koulumaailmassa on syrjintää ja rasismia. Valkonormatiivisuudesta poikkeaminen vaikuttaa siihen, miten oppilas tulee koulussa nähdyksi ja kohdelluksi. Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksestä afrikkalaistaustaisten ihmisten kokemasta syrjinnästä käy ilmi, että rasismia esiintyy kaikilla koulutusasteilla, jo varhaiskasvatuksesta alkaen.

Selvä enemmistö selvityksen vastaajista on kokenut rasistista syrjintää koulutuksessa. Rasismia ilmenee sekä muiden opiskelijoiden että opetushenkilökunnan taholta, m***a myös muun henkilökunnan taholta. Eniten syrjintää on koettu vuorovaikutustilanteissa muiden oppilaiden kanssa poissa opettajien valvovan silmän alta, esimerkiksi välitunnilla.

Koulumaailmassa on myös rakenteellista syrjintää ja rasismia. Selvityksen mukaan rodullistavaa ohjausta tapahtuu ainakin kahdessa koulutuksen rakenteessa: oppilaanohjauksessa sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -aineeseen (S2) ohjauksessa.

Rasismiin ja syrjintään puuttuminen on oppilaitosten velvollisuus. Oppilaitoksissa olisi hyvä olla selkeät prosessit ja yhteyshenkilö tilanteeseen, jossa oppilas kokee rasismia. Myös opettajien taholta tulevaan syrjintään ja rasismiin puuttumiseen olisi hyvä olla olla lasten ja nuorten itsensä saatavilla olevia keinoja.

Jos rakenteellisen rasismin annetaan kukkia koulutusjärjestelmässämme, pidämme instituutioidemme ytimessä yllä valtarakenteita, jotka rajoittavat eri taustoista tulevien ihmisten tosiasiallisia mahdollisuuksia kouluttautua. Aktiivinen rasismin vastainen toiminta, antirasismi, on avain rakenteellisen rasismin purkamiseen.

Lisää ajatuksia antirasismista koulumaailmassa voi lukea viime keväänä julkaistusta Janina Ojalan blogista: https://syrjinta.fi/-/antirasismi-mahdollistaa-yhdenvertaisuuden-koulutusjarjestelmassamme

#OlenAntirasisti

Hyvää kansainvälistä kuurojen viikkoa! Tällä viikolla 20.-26.9. vietetään kuurojen viikkoa. Kuurojen maailmanliitto WDF:...
20/09/2021

Hyvää kansainvälistä kuurojen viikkoa!

Tällä viikolla 20.-26.9. vietetään kuurojen viikkoa. Kuurojen maailmanliitto WDF:n teema tämän vuoden kuurojen viikolla on ”Juhlimme vahvaa maailmanlaajuista kuurojen yhteisöä. Suomessa voi osallistua kuurojen viikon juhlintaan esimerkiksi Kuurojen liiton juhlalähetystä seuraamalla. Kuurojen Liitto ry juhlistaa viikkoa perjantaina 24.9. klo 18–20 lähettämällä juhlalähetyksen suorana osoitteessa: www.kuurojenliitto.fi.

Kuurojen päivää on vietetty vuodesta 1958 lähtien ja myöhemmin se on laajentunut kansainväliseksi kuurojen viikoksi. Kuurojen viikolle osuu myös kansainvälinen viittomakielten päivä, jota vietetään keskiviikkona 23.9.2021.

Esteetön ja saavutettava yhteiskunta on edellytys osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Ketään ei saa syrjiä esimerkiksi kielen tai vammaisuuden perusteella. Asiointi omalla äidinkielellä on tärkeää yhdenvertaisuuden kannalta. Suomessa on käytössä kaksi viittomakieltä, suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli.

Jos olet kohdannut tai havainnut syrjintää, voit ottaa yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutetun asiakaspalveluun. Asiakaspalvelumme yhteystiedot: https://syrjinta.fi/asiakaspalvelu

Hyvää kansainvälistä kuurojen viikkoa!

Tällä viikolla 20.-26.9. vietetään kuurojen viikkoa. Kuurojen maailmanliitto WDF:n teema tämän vuoden kuurojen viikolla on ”Juhlimme vahvaa maailmanlaajuista kuurojen yhteisöä. Suomessa voi osallistua kuurojen viikon juhlintaan esimerkiksi Kuurojen liiton juhlalähetystä seuraamalla. Kuurojen Liitto ry juhlistaa viikkoa perjantaina 24.9. klo 18–20 lähettämällä juhlalähetyksen suorana osoitteessa: www.kuurojenliitto.fi.

Kuurojen päivää on vietetty vuodesta 1958 lähtien ja myöhemmin se on laajentunut kansainväliseksi kuurojen viikoksi. Kuurojen viikolle osuu myös kansainvälinen viittomakielten päivä, jota vietetään keskiviikkona 23.9.2021.

Esteetön ja saavutettava yhteiskunta on edellytys osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Ketään ei saa syrjiä esimerkiksi kielen tai vammaisuuden perusteella. Asiointi omalla äidinkielellä on tärkeää yhdenvertaisuuden kannalta. Suomessa on käytössä kaksi viittomakieltä, suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli.

Jos olet kohdannut tai havainnut syrjintää, voit ottaa yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutetun asiakaspalveluun. Asiakaspalvelumme yhteystiedot: https://syrjinta.fi/asiakaspalvelu

Ensi viikolla Olen Antirasisti -kampanjassa on luvassa viisi kiinnostavaa keskustelua Instagramin puolella!Laita nämä aj...
17/09/2021

Ensi viikolla Olen Antirasisti -kampanjassa on luvassa viisi kiinnostavaa keskustelua Instagramin puolella!

Laita nämä ajat muistiin ja tule seuraamaan Instagram-live keskusteluja yhdenvertaisuusvaltuutetun Instagram-tilille @yhdenvertaisuus.

🔹Maanantaina 20.9. klo 15 puhutaan liittolaisuudesta somevaikuttaja Jenni Rotosen kanssa.

🔹Tiistaina 21.9. klo 15 teemana on antirasismi koulumaailmassa ja vieraana on Hekma Peltonen Students of Colourista.

🔹Keskiviikkona 22.9. klo 17 keskustellaan antirasismista urheilussa Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itanin kanssa.

🔹Torstaina 23.9. klo 17 vieraana on diversiteetti- ja inkluusiokonsultti Fatima Verwijnen ja hänen kanssaan puhutaan antirasismista työelämässä.

🔹Perjantaina 24.9. klo 16 aiheena on arjen antirasistiset teot ja vieraanamme on Mixed Finns.

Instalivejä voi seurata yhdenvertaisuusvaltuutetun Instagram-tilillä, ja ne tulee juontamaan oikeusministeriön hankepäällikkö Nitin Sood.

Oikeusministeriö ja yhdenvertaisuusvaltuutettu järjestävät Instagram live -tilaisuudet yhteistyössä osana Olen Antirasisti -kampanjaa.

📸Kuva Mixed Finnsistä: Milja Laakso

#OlenAntirasisti

Ensi viikolla Olen Antirasisti -kampanjassa on luvassa viisi kiinnostavaa keskustelua Instagramin puolella!

Laita nämä ajat muistiin ja tule seuraamaan Instagram-live keskusteluja yhdenvertaisuusvaltuutetun Instagram-tilille @yhdenvertaisuus.

🔹Maanantaina 20.9. klo 15 puhutaan liittolaisuudesta somevaikuttaja Jenni Rotosen kanssa.

🔹Tiistaina 21.9. klo 15 teemana on antirasismi koulumaailmassa ja vieraana on Hekma Peltonen Students of Colourista.

🔹Keskiviikkona 22.9. klo 17 keskustellaan antirasismista urheilussa Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itanin kanssa.

🔹Torstaina 23.9. klo 17 vieraana on diversiteetti- ja inkluusiokonsultti Fatima Verwijnen ja hänen kanssaan puhutaan antirasismista työelämässä.

🔹Perjantaina 24.9. klo 16 aiheena on arjen antirasistiset teot ja vieraanamme on Mixed Finns.

Instalivejä voi seurata yhdenvertaisuusvaltuutetun Instagram-tilillä, ja ne tulee juontamaan oikeusministeriön hankepäällikkö Nitin Sood.

Oikeusministeriö ja yhdenvertaisuusvaltuutettu järjestävät Instagram live -tilaisuudet yhteistyössä osana Olen Antirasisti -kampanjaa.

📸Kuva Mixed Finnsistä: Milja Laakso

#OlenAntirasisti

Ame tšeeraha kaan rasismosta phirro aaȟȟime Finitiko them ta sakka iek vojula te ȟluutaves te aaȟȟes dielos datta ömsibo...
16/09/2021

Ame tšeeraha kaan rasismosta phirro aaȟȟime Finitiko them ta sakka iek vojula te ȟluutaves te aaȟȟes dielos datta ömsibosta.

Romaneihin kohdistuva syrjintä ja rasismi ovat vakava ihmisoikeusongelma Suomessa. Romanien yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa tulee edistää määrätietoisesti. Romanien syrjintä näkyy niin rakenteissa kuin arkipäivän tilanteissa esimerkiksi loukkaavana häirintänä tai niin, että palvelu evätään tai tarjotaan rajoitetummin.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulleista yhteydenotoista käy ilmi, että romanit kokevat syrjintää erityisesti yksityisissä palveluissa ja asumisessa. Valtuutettu käsittelee säännöllisesti myös yhteydenottoja etnisen profiloinnin kokemuksista vartioinnissa.

Syrjintä ja rasismi eivät kuulu yhdenvertaiseen yhteiskuntaan. Kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja syrjintä kielletään monissa kansallisissa laeissamme, yhdenvertaisuuslaissa ja rikoslaissa sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.

Lisäksi kaikilla viranomaisilla, koulutuksen järjestäjillä ja työnantajilla on lakiin kirjattu velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuden edistämisen täytyy olla konkreettisesti viranomaisilla agendalla, ei ainoastaan pykälänä laissa.

Syrjintätapauksia ei myöskään tule nähdä ainoastaan yksittäisinä tapauksina, vaan on tunnistettava niiden takana oleva rakenteellinen syrjintä ja rasismi. Yhdenvertaisuus on jokaisen oikeus.

Rasismista vapaata Suomea luodaan nyt ja jokainen meistä voi päättää olevansa osa tätä muutosta.

Jos kohtaat rasistista syrjintää, voit olla yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutettuun: https://syrjinta.fi/asiakaspalvelu

#OlenAntirasisti #Yhdenvertaisuus

Ame tšeeraha kaan rasismosta phirro aaȟȟime Finitiko them ta sakka iek vojula te ȟluutaves te aaȟȟes dielos datta ömsibosta.

Romaneihin kohdistuva syrjintä ja rasismi ovat vakava ihmisoikeusongelma Suomessa. Romanien yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa tulee edistää määrätietoisesti. Romanien syrjintä näkyy niin rakenteissa kuin arkipäivän tilanteissa esimerkiksi loukkaavana häirintänä tai niin, että palvelu evätään tai tarjotaan rajoitetummin.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulleista yhteydenotoista käy ilmi, että romanit kokevat syrjintää erityisesti yksityisissä palveluissa ja asumisessa. Valtuutettu käsittelee säännöllisesti myös yhteydenottoja etnisen profiloinnin kokemuksista vartioinnissa.

Syrjintä ja rasismi eivät kuulu yhdenvertaiseen yhteiskuntaan. Kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja syrjintä kielletään monissa kansallisissa laeissamme, yhdenvertaisuuslaissa ja rikoslaissa sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.

Lisäksi kaikilla viranomaisilla, koulutuksen järjestäjillä ja työnantajilla on lakiin kirjattu velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuden edistämisen täytyy olla konkreettisesti viranomaisilla agendalla, ei ainoastaan pykälänä laissa.

Syrjintätapauksia ei myöskään tule nähdä ainoastaan yksittäisinä tapauksina, vaan on tunnistettava niiden takana oleva rakenteellinen syrjintä ja rasismi. Yhdenvertaisuus on jokaisen oikeus.

Rasismista vapaata Suomea luodaan nyt ja jokainen meistä voi päättää olevansa osa tätä muutosta.

Jos kohtaat rasistista syrjintää, voit olla yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutettuun: https://syrjinta.fi/asiakaspalvelu

#OlenAntirasisti #Yhdenvertaisuus

Rasismmas luovos Suopma dahkkojuvvo dál, ja mun mearridan leat oassi dán nuppástusas. Leatgo don mielde?Rasismist luovân...
15/09/2021

Rasismmas luovos Suopma dahkkojuvvo dál, ja mun mearridan leat oassi dán nuppástusas. Leatgo don mielde?

Rasismist luovânâm Suomâ ráhtoo tääl, já mun meridâm, ete lam taan nubástus uási. Lah-uv tun mieldi?

Rasiismâst frijj Lääʹddjânnam raajât ååʹn, da mon mieʹrrääm, što leäm vueʹssen tän muttõõzzâst. Leäk-a ton mieʹldd?

Rasismista vapaata Suomea luodaan nyt, ja jokainen voi päättää olla osa tätä muutosta. Oletko sä mukana?

Saamelaisiin kohdistuva rasismi ei kuulu yhdenvertaiseen yhteiskuntaan. Rasismi on vakava ongelma ja se estää monelta oikeuden yhdenvertaisuuteen.

Saamelaiset ovat yksi maailman alkuperäiskansoista ja Euroopan unionin alueen ainoa virallisesti tunnustettu alkuperäiskansa. Saamelaisilla alkuperäiskansana on Suomen perustuslaissa turvattu oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan.

Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö. Ymmärrys rasismin historiallisista ja rakenteellisista ulottuvuuksista, sekä niiden vaikutuksista rasismia kohtaavaan ihmiseen ja laajemmin yhteiskuntaan, on keskeistä antirasismissa.

Saamelaiset kohtaavat edelleen suomalaisessa yhteiskunnassa syrjintää, rasismia ja vihapuhetta. Syrjivät asenteet saamelaisia kohtaan näkyvät esimerkiksi ihmisten ennakkoluuloina ja stereotypioina.

Rasismia ja vihapuhetta ei voida hyväksyä, eikä sitä voida ohittaa olankohautuksella. Saamelaisiin kohdistuvan syrjinnän ja rasismin kitkemisen ei myöskään pitäisi olla ainoastaan alkuperäiskansaan kuuluvien ihmisten harteilla - meistä jokainen voi toimia rasismista vapaan Suomen puolesta.

#OlenAntirasisti

Rasismmas luovos Suopma dahkkojuvvo dál, ja mun mearridan leat oassi dán nuppástusas. Leatgo don mielde?

Rasismist luovânâm Suomâ ráhtoo tääl, já mun meridâm, ete lam taan nubástus uási. Lah-uv tun mieldi?

Rasiismâst frijj Lääʹddjânnam raajât ååʹn, da mon mieʹrrääm, što leäm vueʹssen tän muttõõzzâst. Leäk-a ton mieʹldd?

Rasismista vapaata Suomea luodaan nyt, ja jokainen voi päättää olla osa tätä muutosta. Oletko sä mukana?

Saamelaisiin kohdistuva rasismi ei kuulu yhdenvertaiseen yhteiskuntaan. Rasismi on vakava ongelma ja se estää monelta oikeuden yhdenvertaisuuteen.

Saamelaiset ovat yksi maailman alkuperäiskansoista ja Euroopan unionin alueen ainoa virallisesti tunnustettu alkuperäiskansa. Saamelaisilla alkuperäiskansana on Suomen perustuslaissa turvattu oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan.

Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö. Ymmärrys rasismin historiallisista ja rakenteellisista ulottuvuuksista, sekä niiden vaikutuksista rasismia kohtaavaan ihmiseen ja laajemmin yhteiskuntaan, on keskeistä antirasismissa.

Saamelaiset kohtaavat edelleen suomalaisessa yhteiskunnassa syrjintää, rasismia ja vihapuhetta. Syrjivät asenteet saamelaisia kohtaan näkyvät esimerkiksi ihmisten ennakkoluuloina ja stereotypioina.

Rasismia ja vihapuhetta ei voida hyväksyä, eikä sitä voida ohittaa olankohautuksella. Saamelaisiin kohdistuvan syrjinnän ja rasismin kitkemisen ei myöskään pitäisi olla ainoastaan alkuperäiskansaan kuuluvien ihmisten harteilla - meistä jokainen voi toimia rasismista vapaan Suomen puolesta.

#OlenAntirasisti

Sanoilla on valtaa. Kieli ja sanavalinnat muokkaavat yhteiskuntaa ja käsitystämme maailmasta. Käsitteet ja esimerkiksi u...
14/09/2021

Sanoilla on valtaa. Kieli ja sanavalinnat muokkaavat yhteiskuntaa ja käsitystämme maailmasta. Käsitteet ja esimerkiksi uudet termit, joilla voidaan sanoittaa yhteiskunnan ilmiöitä, ovat tärkeitä työkaluja antirasismissa. Sanoilla voidaan edistää yhdenvertaisuutta.

Antirasismi on esimerkiksi sitä, että oppii toimimaan paremmin. Tämä voi tarkoittaa muun muassa uusien termien oppimista. Olemme koonneet olenantirasisti.fi-verkkosivulle antirasismiin liittyviä termejä - Klikkaa siis itsesi Olen Antirasisti -kampanjan verkkosivulle osoitteeseen olenantirasisti.fi ja ota termit haltuun!

Termit löytyvät tästä linkistä: https://yhdenvertaisuus.fi/sanasto

Ord har makt. Språk och ordval formar samhället och hur vi ser världen. Begrepp och till exempel nya termer som kan användas för att beskriva samhällsfenomen är viktiga verktyg i antirasism. Ord kan främja likabehandling.

Antirasism är till exempel att man vill lära sig att agera på ett bättre sätt. Det kan till exempel mena att man lär sig nya ord. Du kan lära dig mer om antirasistisk terminologi på webbsidan jagärantirasist.fi.

Antirasistisk terminologi finns här: https://yhdenvertaisuus.fi/sv/ordlista

#OlenAntirasisti #JagÄrAntirasist

Sanoilla on valtaa. Kieli ja sanavalinnat muokkaavat yhteiskuntaa ja käsitystämme maailmasta. Käsitteet ja esimerkiksi uudet termit, joilla voidaan sanoittaa yhteiskunnan ilmiöitä, ovat tärkeitä työkaluja antirasismissa. Sanoilla voidaan edistää yhdenvertaisuutta.

Antirasismi on esimerkiksi sitä, että oppii toimimaan paremmin. Tämä voi tarkoittaa muun muassa uusien termien oppimista. Olemme koonneet olenantirasisti.fi-verkkosivulle antirasismiin liittyviä termejä - Klikkaa siis itsesi Olen Antirasisti -kampanjan verkkosivulle osoitteeseen olenantirasisti.fi ja ota termit haltuun!

Termit löytyvät tästä linkistä: https://yhdenvertaisuus.fi/sanasto

Ord har makt. Språk och ordval formar samhället och hur vi ser världen. Begrepp och till exempel nya termer som kan användas för att beskriva samhällsfenomen är viktiga verktyg i antirasism. Ord kan främja likabehandling.

Antirasism är till exempel att man vill lära sig att agera på ett bättre sätt. Det kan till exempel mena att man lär sig nya ord. Du kan lära dig mer om antirasistisk terminologi på webbsidan jagärantirasist.fi.

Antirasistisk terminologi finns här: https://yhdenvertaisuus.fi/sv/ordlista

#OlenAntirasisti #JagÄrAntirasist

Address

Ratapihantie 9
Helsinki
00520

Telephone

+358295666817

Products

Apua ja neuvontaa syrjintää kokeneille. Yhdenvertaisuuden edistämistä.

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Yhdenvertaisuusvaltuutettu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Yhdenvertaisuusvaltuutettu:

Videos

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää alkuperän, kielen, kansalaisuuden, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, vamman tai muun henkilöön liittyvä syyn perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävään kuuluu myös ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman edistäminen. Tämän lisäksi valtuutetulla on erikoistehtävänä valvoa ulkomaalaisten maastapoistamista ja toimia kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Sukupuoleen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvää syrjintää käsittelee tasa-arvovaltuutettu. ************************** Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet som har till uppgift att främja likabehandling och ingripa i diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen kan kontaktas av den som har upplevt eller observerat diskriminering på grund av ursprung, språk, nationalitet, religion, övertygelse, åsikt, politisk aktivitet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, ålder, sexuell läggning, hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Till diskrimineringsombudsmannens uppgifter hör också att främja utlänningars ställning och rättigheter. Ombudsmannen har dessutom till särskild uppgift att övervaka avlägsnandet av utlänningar ur landet och att vara nationell rapportör om människohandel. Diskriminering på grund av kön eller könsidentitet behandlas av jämställdhetsombudsmannen. ************************* The Non-Discrimination Ombudsman is an independent and impartial authority responsible for promoting equality and tackling discrimination. The Non-Discrimination Ombudsman may be contacted by those who have experienced or observed discrimination on the grounds of origin, language, nationality, religion or belief, opinion, political or trade union activity, family circumstances, age, sexual orientation, health, disability or any other personal characteristics. The Non-Discrimination Ombudsman also promotes the rights and status of foreigners in Finland. Furthermore, the Ombudsman supervises the enforcement of removals from the country and acts as the National Rapporteur on Trafficking in Human Beings. Issues relating to discrimination on the grounds of gender and gender identity are dealt with by the Ombudsman for Equality.

Nearby government services


Other Valtion organisaatiot in Helsinki

Show All

Comments

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on tehnyt päätöksen, että tässä alla olevassa kolumnissa on jotakin yhdenvertaisuuslain vastaista häirintää. Haluaisin tietää, mikä siinä häiritsee, koska en ymmärrä. Uusi Tie-lehdessä 17.3.2021 julkaistu kolumni kehottaa oman lukemiseni perusteella ajattelemaan, kuten hyvän kolumnin kuuluukin, ja viittaa biologisiin faktoihin mm. synnytyselimistä. Jos opettaja koulussa viittaa toistuvasti biologiaan ja yksilölliseen ajatteluun, saako hän todella potkut, kuten iittiläistä lukion opettajaa kuulemma uhataan? Haluaisin nyt todella ymmärtää itsekin opettajana. Kolumni tässä alla: Objektiivisen moraalin puolustaja on aikamme vihollinen Eettisten kriteerien puuttuessa ketään ei voi enää aidosti arvostella moraalittomista teoista, koska ei ole olemassa mitään absoluuttista moraalia. Teksti: Matti Leisola Jokaiseen kulttuuriin ja historian ajanjaksoon on kuulunut hyväksyttyjä ja ”mahdottomia” asioita. Esimerkiksi avoliitot, homoliitot ja abortti olivat nuoruudessani mahdottomia. Pedofilia, eläimiin sekaantuminen ja vammaisten surmaaminen ovat edelleen mahdottomien listalla. Millä perusteella sitten päädymme pitämään jotakin käsitystä oikeana ja toista vääränä? Edesmenneen Chicagon yliopiston filosofi Richard Rortyn mukaan ei ole olemassa mitään ”neutraalia, kulttuurirajat ylittävää epähistoriallista kriteeriä erilaisten arvostusten luokitteluun”. Jotkut filosofit pitävät etiikkaakin vain geenien aiheuttamana harhana. Miksi sitten esimerkiksi Puolan päätös tiukentaa aborttilakia herättää niin jyrkkiä reaktioita? Olisikohan yksi syy siinä, että monien mielestä päätös loukkaa ihmisen vapautta? Yhteiskunnassamme eettinen tunto rakentuu humanistiselle näkemykselle, jonka mukaan ihminen löytää itsestään käsin oikeat arvot. Ne muuttuvat kuitenkin nopeasti, koska ei ole olemassa mitään lopullista syytä kieltää mitään. Ainoaksi ehdottomaksi arvoksi on noussut yksilön täydellinen vapaus. Eettisten kriteerien puuttuessa ketään ei voi enää aidosti arvostella moraalittomista teoista, koska ei ole olemassa mitään absoluuttista moraalia. Tällaisessa maailmassa viholliseksi tulee henkilö, jonka mukaan on olemassa todellisia perusteita oikealle ja väärälle. Koska yhteiskuntamme eettiset perusteet ovat suhteellisia, jää ainoaksi keskusteltavaksi asiaksi yhteiskuntamme oikea ja väärä seuraavien vuosien aikana. Keskustelun tulokset määräytyvät ennustettavasti enemmistön toiveiden ja mielipiteiden mukaan – niin kirkossa kuin lakituvissakin. Objektiivisten kriteerien puuttuessa yhteiskuntamme on ajautumassa illuusioihin, jossa todellisuuden rajat hämärtyvät ja miehetkin alkavat synnyttää. Kirjoittaja on bioprosessitekniikan emeritusprofessori.
https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/5040300/Sdpn+eduskuntaryhma+Jarjestoille+on+korvattava+rahapelituottojen+vahenemisesta+aiheutuvat+tukimenetykset?fbclid=IwAR1MLY-w7Qq9Q9yT6w4qPKQwz4ofoLKmk39EXXS4ML1VMJbW9bE-7GAvimc Miten voidaan olla yhdenvertaisessa asemassa jos jotkut maksaa veroja ja toiset ei? Kun Suomessa verotetaan yksityishenkilöitä, yrityksiä jne jne niin miksi järjestöt,säätiöt ja yhdistykset voivat rahoittaa omaa toimintaa verovapaasti???
Oikeesti mikä kesätoimittaja tämä pelle on. Eikö tuo asia nyt ole kyselytutkimuksissakin todettu noin 30 vuoden ajan, esim Jaakkolan/TM:m/TEM:in tutkimukset ja miljoona muuta. TAUSTOITA ARTSUSI, PELLE!
https://www.is.fi/politiikka/art-2000006498520.html?fbclid=IwAR0Uihh1XRFHNnfbr5aAIeiu0SANptUEAwUgdzd4HQo39MipPB_rQrJZ9kE Selkeää syrjintää muita ihmisiä kohtaan... Ajoteko tehdä siis jotakin ?
Yle harjoittaa kuulo- ja kuulonäkövammaisten syrjintää tehostehelvetillään. Tehosteet tulevat sellaisella volyymilla , ettå puheen kuuemiseksi volyymi täytyy olla hyvin suurella. Ylen ohjelmat eivät siis ole kaikkien saavutettavissa. Suomesssa on 720 00 kuulovammaista, joten en puhu mistään marginaaliryhmästä, sillä tähän ryhmään kuuluu yli 10 % suomalasista. Lisäksi on vielä näkö-kuulovammaisia. Olen pari kertaa ottanut yhteyttä Ylen palautesivuille - tuloksetta. Yle voisi - jos haluaisi, hoitaa asian siten että kaukosäätimellä voisi valita haluaako tehosteet katsomansa ohjelmaan vai ei. Tiedäm että kuulovammainen voi valita teksityksen jos ei kuule tarpeeksi hyvin - m***a se ei saisi tapahtua siksi että kaikissa asiaohjelmissakin suurivolyymiset äänet peittävät puheen. Entä Näkö-kuulovammaiset, kun molemmat aistit ovat huonot? Itse olen vaikeasti näkövammainen, mitä minunlaisene tekevät, se tekstiys ei minua auta lainkaan, kun tehosteääni peittää puheäänen? haittaa on myös perheissä, kun jonkun perheessä pitää nukkua ja toiset valvoo (lapset, vuorotyöläiset). Lisäksi tayhtiöiden järjestysäännöissä on määräyksiä meluhatoista. Koti ei ole elokuvateatteri!
Suomessa vietetään vain naisten muttei miesten päivää. Miesten päivä on tänään. Tässä adressi joka vaatii miesten päivän samanveroiseksi almanakkaamme kuin naisten päivä jo on:
Vammaisten ihmisten oikeudet vaativat sen, että Suomeen tulee perustaa vammaisasiavaltuutetun virka. Nyt moni joutuu viemään oikeuksiensa saamiseksi asiansa oikeuteen asti. Niin ei saa olla❗️ Vammaisasiavaltuutetun tehtävänä on valvoa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen toteutumista. Toivomme kaikilta aktiivisuutta 5.8.19 alkaen, että sana leviää ja saamme tarpeeksi allekirjoituksia tähän tärkeään kansalaisaloitteeseen. #vammaisasiavaltuutettu Tehdään tästä yhdessä totta❗
UUSI BLOGI! Pyörätuolimatkailu Klikkaa “audio versiota” kuunnellaksesi Pyörätuolissa matkustaminen on jo oma seikkailunsa. Siinä on omat temppunsa ja niksinsä, m***a siinä ei mitään, mitä ei voisi oppia.
Hei, Jotkut ovat esittäneet nykyisen miehiä koskevan asevelvollisuuden korvaamista asevelvollisuudella, joka määräytyisi kunkin nuoren henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella siten, että asepalveluksen suorittaisi sama määrä ihmisiä. Eli sukupuolen sijasta palvelukseen pakotettaisiin henkisten ja fyysisten ominaisuuksien perusteella. Tiedustelen miten Yhdenvertaisuusvaltuutettu näkee tälläisen mallin toteutuvan yhdenvertaisuuden kannalta, ja mitkä ovat sellaisia ominaisuuksia, joiden perusteella nykylainsäädännön voimassaollessa olisi sallittua pakottaa palvelukseen, ja minkälaisten ominaisuuksien ei? Rikotaanko yhdenvertaisuutta esim. silloin, kun samoilla ominaisuuksilla varustetuista nuorista toinen pakotetaan palvelukseen ja toinen ei?
Minkälaisen mielipiteen esittämistä voi käyttää syrinnän perusteena?
p***a lafka,ei oo tarkoitettu vääryyttä kärsiville valkolaisille jotka eivät ole homoja.lesboja.transsuja tai mustaihoisia.romaaneja tai muita maahanmuutajia!tämä on suojatyöpaikka vain heille! joutais koko p***a pulju kiinni!
Vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista on edesauttanut yhdenvertaisuuslain muutos vuonna 2015 ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimen perustaminen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on tuonut toiminnassaan näkyviin vammaisten henkilöiden kohtaamaa syrjintää ja pyrkinyt edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista. P***A PUHETTA ,EI OO TULLU MITÄÄN APUJA!