Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Helsingin kaupungin pelastuslaitos Stadin Brankkari auttaa aina 24/7/365 - Turvallisuus tehdään yhdessä - Hätätilanteessa soita 112 Facebook-sivuillamme keskitymme turvallisuusviestintään.

Lisäksi kerromme pelastuslaitoksen toiminnasta ja tapahtumista. Seuraavien ohjeiden avulla on tarkoitus, että voimme tarjota kaikille mahdollisimman laadukasta palvelua ja sivujen tarjoama sisältö on kaikille hyödyllistä. Luethan siis seuraavat ohjeet:

Keskustelun säännöt

Otamme mielellämme vastaan kysymyksiä, kommentteja ja rakentavaa palautetta. Vaikka emme pystykään toimimaan reaaliajassa, py

rimme osallistumaan keskusteluun parhaamme mukaan. Koska haluamme tarjota sivuillamme kaikkia hyödyntävää ja laadukasta informaatiota, on tärkeää, että myös sinä osallistut siihen toisia kunnioittavasti ja yhteisön sääntöjä noudattaen. Viestien ja häiritsevien käyttäjien poistaminen ovat viimeisiä keinoja, joita haluamme käyttää, m***a Helsingin kaupungin pelastuslaitos varaa kaikki oikeudet tehdä niin. Erityisesti seuraavanlaiset viestit ovat kiellettyjä:

- haukkuminen, syyttely, kiroilu, uhkailu, häiritseminen
- rasismi, henkilöihin, organisaatioihin tai kieliryhmiin kohdistuvat vihaviestit
- tuotteiden ja palveluiden mainonta ja markkinointi poliittiset kannanotot.
- väärän informaation jakaminen
- tahallinen keskustelun häirintä (trollaus)
- yksityisyyden suojaan kuuluvat asiat
- spammaus
- linkkien jakaminen haittasivustoille tai aiheeseen kuulumattomille sivustoille

"Hän on läsnä, ja ennen kaikkea hänen työvuorossaan on hyvä olla."🏆Stadin brankkari 2023 – paloesimies Harri Hopponen🏆Ar...
29/09/2023

"Hän on läsnä, ja ennen kaikkea hänen työvuorossaan on hyvä olla."

🏆Stadin brankkari 2023 – paloesimies Harri Hopponen🏆

Arvostettu, monitaitoinen, hyvä johtaja, osaa kuunnella, on läsnä. Muun muassa näin kollegat kuvailevat paloesimies Harri Hopposta, vuoden 2023 Stadin brankkaria.
Paloesimies Harri Hopponen Malmin pelastusasemalta sai Stadin brankkari -tunnustuksen tänä vuonna.

Hopponen on pitkän linjan palomies. Valintaperusteissa todetaan, ettei Hopponen tee itsestään numeroa, hän on erittäin monitaitoinen ja hänellä on paljon erikoisosaamista.
Kollegoiden mukaan Hopposen työvuoro on hyvin johdettu, ja vuorossa on hyvä henki. Hopponen osaa kuunnella henkilöstöä. Hän on läsnä, ja ennen kaikkea hänen työvuorossaan on hyvä olla.

”Se kertoo tästä henkilöstä lähes kaiken. Kukapa ei haluaisi, että töissä on hyvä olla, ja voi luottaa sekä tukeutua omaan esihenkilöön. Henkilökohtaisesti arvostan erittäin korkealla hyvän henkilöstöjohtamisen näinä muuttuvina aikoina”, pelastusjohtaja Marko Rostedt sanoo.

Hän jatkaa, että Stadin brankkari -tunnustus menee juuri oikealle henkilölle: Hopponen johtaa edestä ja samalla osaa myös huomioida johdettavien näkemykset ja osaa johtaa heitä yksilöinä.

”Hyvä johtaminen tuottaa myös henkistä hyvinvointia ja auttaa jaksamaan etulinjan työssä”, Rostedt tiivistää.

Stadin brankkari Harri Hopposelle kunnianosoitus tuli täytenä yllätyksenä.

”Koen, että tunnustus on koko työyhteisölle, ei vain minulle”, Hopponen sanoo.

Hän jatkaa:

”Tätä parempaa työporukkaa tuskin löytyy. Mielekästä tulla töihin jokaiseen työvuoroon: kertaakaan ei ole harmittanut tulla töihin.”

Hopposta kehutaan moni- ja erityisosaajaksi. Hän kuuluu muun muassa MIRG-meripelastusryhmään (Maritime Incident Response Group).

Hopponen aloitti työt Helsingin pelastuslaitoksella vuonna 1993, ja sitä ennen Pelastuskoulun aikana työskenteli jo vuoroissa vuodesta 1991 lähtien. Ensin hän työskenteli Haagan, nyttemmin Malmin pelastusasemalla.

Helsingin pelastuslaitoksen henkilöstö valitsee vuosittain vuoden Stadin brankkarin.
Pelastuslaitos aloitti vuonna 2011 Stadin brankkari -tunnustuspalkinnon myöntämisen ansioituneelle palomies-ensihoitajalle, paloesimiehelle tai asemamestarille, jotka toimivat pelastus- ja ensihoitotyön etulinjassa.

Valinta tehdään työtovereiden äänestyksen perusteella. Kriteereinä ovat ammattitaito, motivaatio, ryhmähenki, arvostus, oma-aloitteisuus, esimerkillisyys, oikeudenmukaisuus, rehtiys, inhimillisyys, laaja-alaisuus, oman tehtävän kiitettävä hoitaminen, poikkeuksellinen uhrautuvuus sekä, sitoutuneisuus ammattiin, Helsingin kaupunkiin ja pelastuslaitokseen.

Aiemmin tunnustuksen ovat saaneet
Petri Pitkäjärvi 2022
Johan Majuri 2021
Karim Lounes 2020
Valentin Haralambiev 2019
Mika Korhonen 2018
Mika Jyrkämö 2017
Sami Sotikoff 2016
Pekka Halkosaari 2015
Jyrki Oksanen 2014
Marko Tuominen 2013
Timo Aaltonen 2012
Juha Tarvainen 2011

📸OP

Helsingin Pelastuskoulu harjoittelemassa Tukkutorilla 26.09.2023Harjoitusskenaariossa on tapahtunut vaarallisen aineen o...
26/09/2023

Helsingin Pelastuskoulu harjoittelemassa Tukkutorilla 26.09.2023

Harjoitusskenaariossa on tapahtunut vaarallisen aineen onnettomuus. Harjoituksia pidetään säännöllisesti ja niihin osallistuu kohteen työntekijöitä.

Valmiuspäälliköksi meille?Valmiuspäällikkönä vastaat pelastuslaitoksen sisäiseen ja ulkoiseen riskienhallintaan sekä org...
20/09/2023

Valmiuspäälliköksi meille?

Valmiuspäällikkönä vastaat pelastuslaitoksen sisäiseen ja ulkoiseen riskienhallintaan sekä organisaatioturvallisuuteen liittyvien asioiden valmistelusta, ohjauksesta ja koordinoinnista sekä pelastuslaitoksen henkilöstön ohjaamisesta ja opastamisesta organisaatioturvallisuuteen liittyvissä asioissa.
Tehtävään kuuluu myös tiivis yhteistyö pelastuslaitoksen johtavan valmiussuunnittelijan kanssa pelastuslaitoksen varautumisen, valmiussuunnittelun ja jatkuvuudenhallinnan osa-alueilla.
Valmiuspäällikön tehtäviä ohjaa pelastuslaitoksen ylin johto, jolle myös raportoit tehtäväalueesi asioista.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto, ja suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.
Edellytämme lisäksi muun muassa hyvää paineensietokykyä, organisaatio- ja kokonaisturvallisuuteen liittyvää osaamista ja riskienhallinnan menetelmäosaamista.

Katso lisätiedot tehtävästä ja hakuohje oheisestä linkistä.
Hakuaika päättyy torstaina 28.9. kello 16.
https://www.hel.fi/fi/avoimet-tyopaikat/avoimet-tyopaikat/sotepe-04-132-23

Pelastuslaitoksella on keskiviikkoaamun aikana ollut kymmeniä vahingontorjuntatehtäviä  'myrskyn vuoksi. Pääasiassa kaat...
20/09/2023

Pelastuslaitoksella on keskiviikkoaamun aikana ollut kymmeniä vahingontorjuntatehtäviä 'myrskyn vuoksi. Pääasiassa kaatuneita puita, myös laitureista irronneita veneitä. Jätkäsaaressa (kuva) ravintolalaiva irtosi osittain laiturista: tilanne on saatu hallintaan ja laiva on kiinnitetty uudelleen. Vahingontorjunta tehtävät jatkuvat pitkälle päivään.

19/09/2023

Ilmatieteenlaitos on antanut Uudellemaalle tuulivaroituksen vuorokaudeksi 20.9. keskiyöstä alkaen. Varoituksen mukaan säätilanne on erittäin vaarallinen. Pahin myräkkä osuu aamuliikenteen aikaan.

Kehotamme kaikkia varovaisuuteen ja toimimaan säätilan vaatimalla tavalla.

Olemme itse varautuneet myrskyn aiheuttamiin hälytystehtäviin nostamalla valmiutta tilannekeskuksessa.

Koskelassa syttyi rakennuspalo maanantaina 18.09.23 aamupäivästä.Ensitietojen mukaan kohteena oli päiväkoti, joka tarken...
18/09/2023

Koskelassa syttyi rakennuspalo maanantaina 18.09.23 aamupäivästä.

Ensitietojen mukaan kohteena oli päiväkoti, joka tarkentui myöhemmin lastenkodin rakennustyömaana.

Alkuvaiheessa kohteeseen lähetettiin useita pelastusyksiköitä lähes kaikilta Helsingin pelastusasemilta. Helsingin poliisi hoiti mm. liikenteen ohjaamista ja paikan eristämistä.
Tulipalo pääsi leviämään kattorakenteissa nopeasti ja paikalle hälytettiin runsaasti lisäapua, kuten johtokeskus, varushuoltoyksikkö, säiliöautoja ja pelastusyksiköitä. Lisäksi kohteessa oli pelastuslaitoksen ensihoidon yksikkö.

Helsingin sopimuspalokuntia saatiin myös alkuvaiheessa avuksi ja sopimuspalokunnat hoitavat mm. tulipalon jälkisammutustöitä. Työmaan oma henkilöstö avusti sammutustöissä raivaamalla palopaikkaa.

Pelastuslaitos tekee tulipalosta palontutkinnan, jossa arvioidaan tulipalon syttymissyy, selvitetään palon syttymiseen ja leviämiseen vaikuttaneet tekijät, selvitetään palosta aiheutuneet vahingot ja vahinkojen laajuuteen vaikuttaneet tekijät ja kartoitetaan pelastustoiminnan kulku. Vastuu- ja syyllisyyskysymysten selvittäminen ei sisälly pelastusviranomaisten tutkintaan, vaan sitä tutkii Helsingin poliisilaitos - siksi pelastuslaitos ei kommentoi syttymissyytä.

Lue lisää aiheesta https://pelastustoimi.fi/pelastustoimi/onnettomuuksien-ehkaisy/palontutkinta

Tulipalosta aiheutui mittavat vahingot, ei henkilövahinkoja.

Kuvat ASn

Ensihoidon ammattilainen - tervetuloa joukkoomme! Haemme Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ensihoitoyksikköön ensiho...
18/09/2023

Ensihoidon ammattilainen - tervetuloa joukkoomme!
Haemme Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ensihoitoyksikköön ensihoitomestaria vakituiseen virkaan. Tehtävä sijoittuu ensihoitopalvelun materiaalihallinnan tiimiin.
Ensihoitomestarin tehtävänä on mm. ohjata, kehittää ja ylläpitää ensihoidon viestiliikennettä ja suuronnettomuusvalmiutta. Ensihoitomestarina toimit myös päivystävänä ensihoidon kenttäjohtajana. Työaika on 40 h/viikko, joka jakaantuu toimistotyön ja päivystysvuorojen välillä.
Ensihoidon kenttäjohtajana johdat operatiivista ensihoidon kenttätoimintaa ja ihmisiä.
Katso tehtävän kelpoisuusvaatimukset, lisätiedot ja hakuohjeet oheisesta linkistä.
Hakuaika tehtävään päättyy keskiviikkona 4.10. kello 16.
https://www.hel.fi/fi/avoimet-tyopaikat/avoimet-tyopaikat/sotepe-05-24-23

Rakennuspalo Oulunkylässä. Tulipalo on syttynyt rakennustöiden yhtedessä.Pelastuslaitos kohteessa usealla pelastusyksikö...
18/09/2023

Rakennuspalo Oulunkylässä. Tulipalo on syttynyt rakennustöiden yhtedessä.
Pelastuslaitos kohteessa usealla pelastusyksiköllä.

Tulipalosta liikennehaittaa. Rakennus on remontissa oleva päiväkoti, ihmisiä ei ole sisällä.

Ajantasaisesti pelastuslaitoksen Twitteristä.

Rakennuspalo Oulunkylässä. Tulipalo on syttynyt rakennustöiden yhtedessä. Pelastuslaitos kohteessa usealla pelastusyksiköllä.

Tuorein pelastajakurssi PK47 tapasi pelastuskomentaja Jani Pitkäsen ja pelastusjohtaja Marko Rostedtin.Helsingin Pelastu...
15/09/2023

Tuorein pelastajakurssi PK47 tapasi pelastuskomentaja Jani Pitkäsen ja pelastusjohtaja Marko Rostedtin.
Helsingin Pelastuskoululla käytiin kahvikupposten äärellä vapaamuotoista, m***a arvokasta ja tärkeää keskustelua työskentelystä pelastuslaitoksella.

Hyvää viikonloppua!

📸ASn

Sisäministeri vieraili tänään torstaina 14.9.23 Kallion keskuspelastusasemalla: ”Väestönsuojelu tärkeä osa yhteiskunnan ...
14/09/2023

Sisäministeri vieraili tänään torstaina 14.9.23 Kallion keskuspelastusasemalla: ”Väestönsuojelu tärkeä osa yhteiskunnan kriisinkestävyyden kivijalkaa”

Lue juttu vierailusta www.pelastustoimi.fi sivuilta:
https://pelastustoimi.fi/-/sisaministeri-rantanen-vaestonsuojelu-tarkea-osa-yhteiskunnan-kriisinkestavyyden-kivijalkaa-

Sisäministeri Mari Rantanen vieraili torstaina Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella. Hän nosti esille, kuinka riittävä määrä osaavia pelastajia ja sopimuspelastajia on ratkaisevan tärkeä voimavara myös poikkeusoloissa.

14/09/2023

Ajatko liian lähellä? 🚒🚑 ⚠️
Muista, että havaittu ajoneuvo lisää turvallista hälytysajoa.

Kör du för nära? 🚒🚑 ⚠️
Kom ihåg att ett synligt fordon ökar en trygg utryckning.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos - Räddningsverket i Östra Nyland
Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Huomio kasiluokat! Tämä pelastustaitokampanja on juuri teille.
13/09/2023

Huomio kasiluokat! Tämä pelastustaitokampanja on juuri teille.

Nyt on oikea aika ottaa paloturvallisuus haltuun! 🔥

Ilmoittautuminen vuoden 2024 NouHätä! -kampanjaan on alkanut.

Linkki ilmoittautumiseen: https://nouhata.fi/ilmoittautuminen/

Harjoittelemme tänään keskiviikkona Vuosaaren satamassa yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Harjoitus kestää noin kello...
13/09/2023

Harjoittelemme tänään keskiviikkona Vuosaaren satamassa yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Harjoitus kestää noin kello 13 asti.

Jokainen tie on koulutie.Liikenneturvallisuusviikon teema on turvallisesti perille niin kotiin, kouluun kuin harrastuksi...
12/09/2023

Jokainen tie on koulutie.

Liikenneturvallisuusviikon teema on turvallisesti perille niin kotiin, kouluun kuin harrastuksiin. Teema kannustaa keskustelemaan kotona ja kouluissa matkojen turvallisuudesta.

Samalla on hyvä hetki muistuttaa aikuisia siitä, että lasten ja nuorten liikenneturvallisuus on aikuisten vastuulla. Huomaa koululainen liikenteessä vuoden jokaisena päivänä.

Kurkkaa vinkit Liikenneturvallisuusviikon viettoon osoitteesta
👉 https://liikenneturvallisuusviikko.fi

Liikenneturva

Valtakunnallista Liikenneturvallisuusviikkoa vietetään 11.-15.9.2023 teemalla turvallisesti perille – niin kouluun, koti...
11/09/2023

Valtakunnallista Liikenneturvallisuusviikkoa vietetään 11.-15.9.2023 teemalla turvallisesti perille – niin kouluun, kotiin kuin harrastuksiin.

Tässä muutama hyvä liikenneturvallisuusteko. Kerro mielellään kommenteissa lisää!
✅ Iltojen hämärtyessä tarkistan, että vaatteissani on riittävästi heijastimia.
✅ Pyöräillessä käytän kypärää ja valot ovat kunnossa (valkoinen eteenpäin ja punainen taaksepäin).
✅ En kuljeta matkustajaa sähköpotkulaudalla ja pysäköin laudan turvallisesti.
✅ En säntää paniikissa tien yli, vaikka meinaan missata bussin tai ratikan. Seuraava tulee kyllä.
✅ Kulkumuodosta riippumatta keskityn liikenteeseen. Noudatan sääntöjä ja hyviä tapoja.


Liikenneturva

Hyvää kansainvälistä lukutaitopäivää! Lukusuosituksena Palovaarin kirjat - luettuna tai Palovaarin itsensä kertomana 📚
08/09/2023

Hyvää kansainvälistä lukutaitopäivää! Lukusuosituksena Palovaarin kirjat - luettuna tai Palovaarin itsensä kertomana 📚

Palovaari opettaa turvallisuustaitojaHätätilanteessa on tärkeää osata toimia oikein ja ripeästi. Palovaari ja partacollie Pentti ohjaavat turvallisuustaitoje...

Onnea Helsingin Pelastuskoulun 45. kurssilta valmistuneille uusille pelastajille 💐. Tervetuloa Stadin Brankkareihin! Pää...
08/09/2023

Onnea Helsingin Pelastuskoulun 45. kurssilta valmistuneille uusille pelastajille 💐.

Tervetuloa Stadin Brankkareihin! Pääsette nyt merkitykselliseen ja tärkeään työhön toimimaan yhteiskunnan parhaaksi. Kohta myös alkaa perustason ensihoitajaksi opiskelu oppisopimuksella.

"Jatkamme Helsingissä laadukasta pelastajien koulutusta - tavoitteemme mukaan koko Uudenmaan tarpeisiin ja turvaamiseen", sanoi pelastuskomentaja Jani Pitkänen juhlapuheessaan.

Haku Helsingin Pelastuskoulun seuraava kurssi alkaa vuodenvaihteessa. Infoa 👉

https://pelastustoimi.fi/helsinki/helsingin-pelastuskoulu/haku-pelastajakoulutukseen

Kuvat: Ossi Pietiläinen

Runeberginkatu 63:n kohdalla on raitiotien ajolanka pudonnut alas kuorma-auton nosturin osuttua siihen lastin purkamisti...
07/09/2023

Runeberginkatu 63:n kohdalla on raitiotien ajolanka pudonnut alas kuorma-auton nosturin osuttua siihen lastin purkamistilanteessa. Kaupunkiliikenne Oy raivausyksikkö, RHE125 hoitaa tilannetta,
Helsingin poliisilaitos ohjaa liikennettä onnettomuuspaikan ohi. Liikennehaitta kestää n. 1 tunnin.

Ajantasaisesti viestipalvelu X:ssä

Runeberginkatu 63:n kohdalla on raitiotien ajolanka pudonnut alas kuorma-auton nosturin osuttua siihen lastin purkamistilanteessa. HKL:n raivausyksikkö, RHE125 hoitaa tilannetta, ohjaa liikennettä onnettomuuspaikan ohi. Liikennehaitta kestää n. 1 tunnin.

Osallistumme tiistaina 5.9.   rauniopelastusharjoitukseen yhdessä Kaartin jääkärirykmentti - Guard Jaeger Regiment ja He...
05/09/2023

Osallistumme tiistaina 5.9. rauniopelastusharjoitukseen yhdessä Kaartin jääkärirykmentti - Guard Jaeger Regiment ja Helsingin poliisilaitos kanssa.

Monikansallinen Reccex 23 -harjoitus (Reconnaissance Exercise) järjestetään Lounais- ja Etelä-Suomen alueella 27.8.-8.9....
04/09/2023

Monikansallinen Reccex 23 -harjoitus (Reconnaissance Exercise) järjestetään Lounais- ja Etelä-Suomen alueella 27.8.-8.9.2023. Harjoitukseen osallistuu joukkoja Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta.

Maanantai-iltana 4.9. harjoittelimme Kampin kauppakeskuksessa ja harjoitus kestää yön yli tiistain puolelle.

Päivitämme kuvagallerian myöhemmin harjoituksesta.

Lue HS:n juttu harjoituksesta https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009831388.html

Haemme kahta autonasentajaa Stadin Brankkarille. Luvassa on monenlaista korjaus- ja halutessasi myös kaluston kehittämis...
04/09/2023

Haemme kahta autonasentajaa Stadin Brankkarille. Luvassa on monenlaista korjaus- ja halutessasi myös kaluston kehittämishommaa erilaisten autojen ja muun kaluston parissa.

Edellytämme autonasentajan ammattitutkintoa tai vastaavaa koulutusta, usean vuoden kokemusta vastaavista tehtävistä, C-ajokorttia ja ajo-oikeutta yli 7 500 kg.

Hakuaika päättyy perjantaina 22.9.
Lisätiedot ja hakuohjeet löydät oheisesta linkistä.

31/08/2023

Helsingin yli kulkenut ukkosrintama aiheutti meille yön ja aamun aikana useita hälytystehtäviä. Vahingontorjuntatehtäviä oli 15 ja sade- ja ukkosrintamaan liittyviä paloilmoitintehtäviä 4 kappaletta.

Sateen jälkitilanne jatkuu edelleen. Tulvavedet aiheuttavat ongelmia ja rakennuksissa paljastuu vesivahinkoja. Akuuteissa ja vaarallisissa tilanteissa tulee soittaa hätänumeroon 112, vähemmän kiireellisessä oikea osoite on huoltoyhtiö tai jälkivahingon torjuntaa tekevä yhtiö.

Stadin Brankkari ja sopimuspalokunnat ovat hoitaneet tilannetta. Päällekkäisiä tehtäviä oli paljon, ja joissain kohteissa asiakas on joutunut odottamaan avun saantia.

Vuoden 2023 asuintalojen paloturvallisuuden itsearvioinnin palautusaika päättyy elokuun lopussa. Mukana olevat asuinalue...
29/08/2023

Vuoden 2023 asuintalojen paloturvallisuuden itsearvioinnin palautusaika päättyy elokuun lopussa. Mukana olevat asuinalueet ja lisätietoa itsearvioinnista löydät täältä: https://pelastustoimi.fi/helsinki/palvelut/valvonta-ja-palotarkastukset/asuintalojen-valvonta

Itsearviointi koskee kaikkia pelastussuunnitelmavelvollisia asuintaloja mukana olevilla alueilla – eli taloja, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa.

Tarkistattehan, että asuintalonne itsearviointi on tehty ja palautettu! Jos tarvitsette lisäaikaa arvioinnin tekemiseen, voitte ilmoittaa asiasta sähköpostitse: [email protected]

Itsearviointiin saa maksutonta tukea helsinkiläisiltä sopimuspalokunnilta. Asuintalojen itsearvioinnissa 2023 ovat mukana:

Helsingin VPK, Laajasalon VPK - Asema 74, Länsi-Helsingin Sopimuspalokunta, Malmin VPK, Marjaniemen VPK, Oulunkylän VPK, Pukinmäen VPK, Tammisalon VPK - Asema 73, Tapanilan VPK ja Vuosaaren VPK.

28/08/2023

Eri puolilla kaupunkia on teille kaatuneita puita ja muita myrskytuhoja. Myrskyyn liittyneitä tehtäviä on nyt paljon. Olemme nostaneet valmiustasoamme ja hälyttäneet sopimuspalokuntia varikkovalmiuteen. Nyt kannattaa olla varovainen kaupungilla ja luonnossa liikkuessa.

Voiko syyttä hälyttävän palovaroittimen vaientaa itse?Palotarkastaja Lauri Salomäki antaa oheisessa jutussa ohjeita: "– ...
28/08/2023

Voiko syyttä hälyttävän palovaroittimen vaientaa itse?
Palotarkastaja Lauri Salomäki antaa oheisessa jutussa ohjeita:
"– Jos olet siinä tilassa, missä palovaroitin hälyttää, eikä siellä ole havaittavissa mitään normaalista poikkeavaa, voit vaientaa palovaroittimen. Käytännössä palo haisee tai näkyy – erityisesti haisee, sanoo Helsingin kaupungin päivystävä palotarkastaja Lauri Salomäki.
Hän kuitenkin neuvoo, että tila on oletetun vikahälytyksen vaimennuksen jälkeen hyvä tarkistaa vielä hetken kuluttua uudelleen. Näin tietää varmasti, että kaikki on kunnossa."

Jutussa on myös muita vinkkejä ja ohjeita paloturvallisuuteen liittyen. Kannattaa lukea!

Jos palovaroitin piippaa, m***a savusta tai tulesta ei ole tietoakaan, alkaa ihmettely: miksi ihmeessä palovaroitin huutaa ilman syytä?

Olemme mukana syyskuun ensimmäisen viikon harjoituksissa, jotka kehittävät yhteistä turvallisuutta, viranomaisyhteistyöt...
25/08/2023

Olemme mukana syyskuun ensimmäisen viikon harjoituksissa, jotka kehittävät yhteistä turvallisuutta, viranomaisyhteistyötä ja kykyä varautua häiriötilanteisiin. Harjoittelemme erilaisia pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun liittyviä tilanteita. Harjoittelevia viranomaisia tulee näkymään eri puolilla pääkaupunkiseutua.

Paikallispuolustusta harjoitellaan koko maan alueella 1.–8. syyskuuta. Harjoitukset kehittävät yhteistä turvallisuutta, viranomaisyhteistyötä ja kykyä varautua häiriötilanteisiin eri puolilla Suomea. Yhdessä harjoitellaan esimerkiksi erilaisia pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun liit...

Tekemistä viikonlopulle! Lauantaina Helsingin sopimuspalokunnista toimintaansa esittelevät Lauttasaaren, Malmin, Marjani...
25/08/2023

Tekemistä viikonlopulle!

Lauantaina Helsingin sopimuspalokunnista toimintaansa esittelevät Lauttasaaren, Malmin, Marjaniemen, Pitäjänmäen ja Vuosaaren VPK:t.

Lauttasaaren VPK on mukana Lauttasaari-päivässä kello 12-16.30 (osoite Kuikkarinne 1, Helsinki)

Malmin VPK esittelee toimintaansa Malmin asemalle kello 11–14 (osoite Askartie 8, Helsinki)

Marjaniemen ja Vuosaaren VPK:t ovat mukana Vuosaaren satamapäivillä kello 11-15 (osoite Hansa-terminaali, Provianttikatu 5, Helsinki).

Marjaniemen VPK on mukana Herttoniemen Tuorinniemen Venetsialaisissa kello 18-20. Palokunnan jäsenet esittelevät paloautoa ja antavat alkusammutuskoulutusta.

Pitäjänmäen VPK
Yleisölle avoin tapahtuma kello 11-13.
(Osoite Viinentie 6, 00370 Helsinki)

Kuva väestönsuojasta, jossa Malmin ja Pukinmäen VPK:t tutustuivat väestönsuojelun vapaaehtoisten johdolla suojan toimintoihin.

Matkalla onnettomuus- tai tulipalopaikalle on kiire. Hälytysajossa joudutaan välillä ajamaan vastoin yleisiä liikennesää...
24/08/2023

Matkalla onnettomuus- tai tulipalopaikalle on kiire. Hälytysajossa joudutaan välillä ajamaan vastoin yleisiä liikennesääntöjä, kuten raitiovaunukiskoilla tai punaisia valoja päin. Haluamme kuitenkin aina päästä perille turvallisesti – ja että sinäkin pääset.

Huomioi siniset vilkkuvalot tai hälytysajoneuvon ääni. Pysy rauhallisena. Anna tietä, m***a älä aiheuta vaaraa äkkinäisillä liikkeillä tai pysähdyksillä.

Muista itse ja muistuta myös lapsille, että liikenteessä kulkiessa – niin kävellessä, pyöräillessä, skuuttaillessa kuin autoillessa – puhelimen on parempi pysyä taskussa ja huomion liikenteessä. Jos kuuntelet musiikkia, pidä volyymi maltillisena, niin kuulet hälytysajoneuvon lähestyvän.

📸: OP

Väestönsuojelun suunnittelijaksi meille? Työssä mm. suunnittelet, toteutat ja kehität väestönsuojeluharjoituksia sekä os...
24/08/2023

Väestönsuojelun suunnittelijaksi meille?
Työssä mm. suunnittelet, toteutat ja kehität väestönsuojeluharjoituksia sekä osallistut väestönsuojelun osaamisen kehittämiseen eri yhteistyötahoille ja niiden kanssa. Tehtävä linkittyy tiiviisti poikkeusoloja koskevaan väestönsuojelun suunnitteluun.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena ovat soveltuva alempi korkeakoulututkinto, erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja vähintään tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Hyvä englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito katsotaan eduksi. Lisäksi luemme eduksi työkokemuksen valmius- ja harjoitussuunnittelusta ja aikuispedagogiikasta sekä verkostot viranomaisorganisaatioissa.

Hakuaika tehtävään päättyy keskiviikkona 20.9.2023 kello 16.

Katso lisätiedot hakuilmoituksesta:
https://www.hel.fi/fi/avoimet-tyopaikat/avoimet-tyopaikat/sotepe-05-23-23

  jatkuu, ja myös loppuviikosta on tapahtumia Helsingissä aihepiiriin liittyen.KESKIVIIKKO 23.8:Marjaniemen VPK on mukan...
23/08/2023

jatkuu, ja myös loppuviikosta on tapahtumia Helsingissä aihepiiriin liittyen.

KESKIVIIKKO 23.8:
Marjaniemen VPK on mukana Kulosaari-päivässä kello 17.30-20. Palokunnan jäsenet esittelevät paloautoa ja antavat alkusammutuskoulutusta.
Paikka Eugen Schaumanin puisto

TORSTAI 24.8:
Puistolan VPK
Avoimet viikkoharjoitukset alueella kello 18.30.
Osoite Puistolan raitti 5 a, Helsinki

LAUANTAI 26.8:
Lauttasaaren VPK
Mukana Lauttasaari-päivässä kello 12-16.30. Paikalla Kasinonrannassa on paloauto.
Osoite Kuikkarinne 1, Helsinki

Malmin VPK
Hälytysosasto esittelee toimintaansa Malmin asemalle kello 11–14.
Osoite Askartie 8, Helsinki

Marjaniemen ja Vuosaaren VPK:t
Marjaniemen ja Vuosaaren VPK:t ovat mukana Vuosaaren satamapäivillä kello 11-15.
Osoite Hansa-terminaali, Provianttikatu 5, Helsinki

Marjaniemen VPK on mukana Herttoniemen Tuorinniemen Venetsialaisissa kello 18-20. Palokunnan jäsenet esittelevät paloautoa ja antavat alkusammutuskoulutusta.

Pitäjänmäen VPK
Yleisölle avoin tapahtuma kello 11-13.
Osoite Viinentie 6, 00370 Helsinki.

Lisätietoja viikon ohjelmasta löydät täältä: https://www.palokuntaan.fi/sopimuspalokuntaviikko
Sopimuspalokuntaviikon järjestää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK.

Sopimuspalokunnat kilpailivat Palokuntien SM- eli Jehu-malja -kisassa toukokuussa Helsingissä.
Kuva: Helsingin pelastuslaitos

Hyviä neuvoja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) johtavalta asiantuntijalta Seppo Niemeltä: - Varavirtalähteiden...
23/08/2023

Hyviä neuvoja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) johtavalta asiantuntijalta Seppo Niemeltä:

- Varavirtalähteiden palot ovat yksittäistapauksia, m***a sattuessaan palo on räjähdyksenomainen.

- Useimmiten palo alkaa latauksesta. Laitetta ei tulisi ladata valvomatta eikä "pistää yöksi tyynyn alle".

-Mikäli tulipalo alkaa, tulee laite viskata mahdollisimman nopeasti veteen jäähtymään.

- Kärähtämisen syitä on laitteen vaurioituminen ja syväpurkautuminen.

- Vaaran merkkejä: laitteen kapasiteetin lasku, epänormaali toiminta, kuumeneminen, turpoaminen.

Yleensä tulipalot syntyvät, kun vioittunut varavirtalähde laitetaan latautumaan. Kärähtänyt laite tulisi heittää välittömästi veteen viilentymään.

Mukaan sopimuspalokuntatoimintaan? Nyt on mahdollisuus tutustua Helsingin sopimuspalokuntien toimintaan lähemmin.   Tänä...
22/08/2023

Mukaan sopimuspalokuntatoimintaan? Nyt on mahdollisuus tutustua Helsingin sopimuspalokuntien toimintaan lähemmin.

Tänään tiistaina 22.8. toimintaansa esittelee ainakin kolme sopimuspalokuntaa:

Länsi-Helsingin Sopimuspalokunta
Hälytysosaston avoimet viikkoharjoitukset kello 17.45–20.
Osoite Krämertintie 8, Helsinki

Tammisalon VPK
Hälytysosasto esittelee toimintaansa ja kalustoaan kello 18–20.
Osoite Tammisalontie 7, Helsinki

Tapanilan VPK
Hälytysosaston avoimet viikkoharjoitukset kello 18.
Osoite Päivöläntie 50, Helsinki

Kuvassa Malmin VPK:n jäseniä väestönsuojaharjoituksessa maanantaina 21.8.

Asuinrakennusten turvallisuudesta huolehditaan useilla erilaisilla rakenteellisilla ja teknisillä ratkaisuilla. M***a ai...
22/08/2023

Asuinrakennusten turvallisuudesta huolehditaan useilla erilaisilla rakenteellisilla ja teknisillä ratkaisuilla. M***a aivan oleellista arjen turvallisuuden kannalta on se, osaavatko talon asukkaat tunnistaa riskejä, ehkäistä onnettomuuksia ja toimia oikein, jos jotain sattuu.

Helsinkiläiset sopimuspalokunnat kouluttavat maksutta taloyhtiöitä, asukasyhdistyksiä ym. toimijoita. Kysy lisää suoraan palokunnilta!

Asuintalojen paloturvallisuuden itsearviointikierroksella 2023 ovat mukana:

Helsingin VPK, Laajasalon VPK - Asema 74, Länsi-Helsingin Sopimuspalokunta, Malmin VPK, Marjaniemen VPK, Oulunkylän VPK, Pukinmäen VPK, Tammisalon VPK - Asema 73, Tapanilan VPK ja Vuosaaren VPK

Koulutusta voi pyytää myös muilta helsinkiläisiltä sopimuspalokunnilta.

Lisälukemista:
👉 https://pelastustoimi.fi/koti-ja-arki

Sopimuspalokuntaviikkoa vietetään tänä vuonna 21.–27.8. Tavoitteena on innostaa sopimuspalokuntia rekrytoimaan uusia jäs...
21/08/2023

Sopimuspalokuntaviikkoa vietetään tänä vuonna 21.–27.8. Tavoitteena on innostaa sopimuspalokuntia rekrytoimaan uusia jäseniä sekä kertomaan palokuntatoiminnan monipuolisuudesta valtakunnallisesti.

Helsingistä mukana on kahdeksan sopimuspalokuntaa, kansankielellä VPK:ta. Pääset tutustumaan mukana olevien sopimuspalokuntien toimintaan pitkin viikkoa ainakin seuraavissa tapahtumissa Helsingissä:

TIISTAI 22.8:

Länsi-Helsingin Sopimuspalokunta
Hälytysosaston avoimet viikkoharjoitukset kello 17.45–20.
Osoite Krämertintie 8, Helsinki

Tammisalon VPK
Hälytysosasto esittelee toimintaansa ja kalustoaan kello 18–20.
Osoite Tammisalontie 7, Helsinki

Tapanilan VPK
Hälytysosaston avoimet viikkoharjoitukset kello 18.
Osoite Päivöläntie 50, Helsinki

KESKIVIIKKO 23.8:
Marjaniemen VPK on mukana Kulosaari-päivässä kello 17.30-20. Palokunnan jäsenet esittelevät paloautoa ja antavat alkusammutuskoulutusta.
Paikka Eugen Schaumanin puisto

TORSTAI 24.8:

Puistolan VPK
Avoimet viikkoharjoitukset alueella kello 18.30.
Osoite Puistolan raitti 5 a, Helsinki

LAUANTAI 26.8:

Lauttasaaren VPK
Mukana Lauttasaari-päivässä kello 12-16.30. Paikalla Kasinonrannassa on paloauto.
Osoite Kuikkarinne 1, Helsinki

Malmin VPK
Hälytysosasto esittelee toimintaansa Malmin asemalle kello 11–14.
Osoite Askartie 8, Helsinki

Marjaniemen ja Vuosaaren VPK:t ovat mukana Vuosaaren satamapäivillä kello 11-15.
Osoite Hansa-terminaali, Provianttikatu 5, Helsinki

Marjaniemen VPK on mukana Herttoniemen Tuorinniemen Venetsialaisissa kello 18-20. Palokunnan jäsenet esittelevät paloautoa ja antavat alkusammutuskoulutusta.

Pitäjänmäen VPK
Yleisölle avoin tapahtuma kello 11-13.
Osoite Viinentie 6, 00370 Helsinki.

Toivottavasti nähdään siellä!

Lisätietoja viikon ohjelmasta löydät täältä: https://www.palokuntaan.fi/sopimuspalokuntaviikko
Sopimuspalokuntaviikon järjestää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK.

Kuva Sopimuspalokuntien Palokuntien SM- eli Jehu-malja -kisasta toukokuussa Helsingissä.

Nyt kannattaa hakea meille töihin! Paikkoja on päälliköstä harjoittelijaan:OPERATIIVISTEN PALVELUIDEN YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖV...
21/08/2023

Nyt kannattaa hakea meille töihin! Paikkoja on päälliköstä harjoittelijaan:

OPERATIIVISTEN PALVELUIDEN YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ
Vahva kokemus pelastustoimen tai ensihoidon henkilöstöjohtamisesta, laaja pelastusalan osaaminen, sujuva englannin kielen taito, ratkaisukeskeisyys, inspiroiva tyyppi.
Onko sinulla ainakin nämä ominaisuudet? Jos vastaat kyllä, kannattaa tsekata tarkemmin Stadin Brankkareissa avoinna olevan operatiivisten palveluiden yksikön päällikön virkasuhteen vaatimukset ja laittaa hakemus sisään keskiviikkoon 6.9. kello 16 mennessä.
Lisätiedot tehtävästä ja hausta: https://www.hel.fi/…/avoi…/avoimet-tyopaikat/sotepe-05-21-23

PALOTARKASTAJIA
Haemme Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen riskienhallintaosastolle kahta (2) palotarkastajaa vakituiseen virkaan. Vakituisten virkojen lisäksi voidaan täyttää kaksi (2) määräaikaista viransijaisuutta.
Tehtävä edellyttää vähintään alempaa soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Lisäksi edellytämme erinomaista suomen tai ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä toisesta edellä mainitusta kielestä vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Ajokorttiluokan tulee olla vähintään B.
Hakuaika päättyy maanantaina 28.8. kello 16.
Katso lisätiedot ja hakuohjeet: https://www.hel.fi/…/avoi…/avoimet-tyopaikat/sotepe-05-22-23

VARASTOTYÖNTEKIJÄ
Oletko kiinnostunut varastohommista? Onko sinulla BC-ajokortti? Onko sinulla varasto- tai logistiikka-alan ammattitutkinto tai muuta vastaavaa koulutusta sekä vähintään kolme vuotta työkokemusta vastaavista tehtävistä?
Haemme varastotyöntekijää vakinaiseen työsuhteeseen Helsingin pelastuslaitokselle. Jos kiinnostuit, lue lisätiedot ja hakuohjeet linkistä.
HUOM! Hakuaika päättyy maanantaina 21.8. kello 16.
https://www.hel.fi/…/avoi…/avoimet-tyopaikat/sotepe-05-18-23

KORKEAKOULUHARJOITTELIJA
Haemme suunnittelu- ja kehittämispalvelu -yksikköön korkeakouluharjoittelijaa kolmeksi kuukaudeksi lokakuusta joulukuuhun.
Harjoittelija osallistuu tutkimuksen ja data-analytiikan tekemiseen. Työtehtäviin kuuluu muun muassa tutkimusaineistojen kokoamista, käsittelyä ja analysointia.
Hakijalta edellytetään mm. hyvää suomenkielen kirjallista ilmaisutaitoa, soveltuvaa alempaa korkea-asteen tutkintoa ja hyviä ryhmätyötaitoja. Etuna on, jos hakijalla on esimerkiksi aiempaa kokemusta data-analytiikasta ja pelastusalan tuntemusta.
HUOM! Haku päättyy keskiviikkona 23.8.
Katso lisätiedot tehtävästä ja hausta: https://www.hel.fi/…/avo…/avoimet-tyopaikat/sotepe-04-101-23

Finn Rescue Teamin joukkueen johtaja, pelastuskomentaja Jani Pitkänen raportoi Portugalista: Suomalaisten pelastajien os...
18/08/2023

Finn Rescue Teamin joukkueen johtaja, pelastuskomentaja Jani Pitkänen raportoi Portugalista: Suomalaisten pelastajien osallistuminen Portugalin metsäpalojen samm***amiseen on ennakoivaa varautumista Suomessa mahdollisesti yleistyviin maastopaloihin.

Ryhmä näki lentokoneesta ison metsäpalon, m***a tositoimiin ei ole vielä päästy. Meneillään on viimeiset koulutukset paikallisten pelastajien kanssa. Osa ryhmästä on jo valmiudessa myös itse pelastustoimintaan.

Finn Rescue Teamin joukkueen johtaja Jani Pitkänen kertoo, että maastopalojen sammutuskoulutus on ennakoivaa varautumista yhä lämpenevän ilmaston olosuhteisiin.

Pienet – ja isommatkin – koululaiset ovat kulkeneet koulutiellä taas viikon verran. On tärkeää muistaa, että turvallisuu...
17/08/2023

Pienet – ja isommatkin – koululaiset ovat kulkeneet koulutiellä taas viikon verran. On tärkeää muistaa, että turvallisuus ei rakennu vain ensimmäisten koulupäivien aikana vaan se tehdään joka päivä uudelleen. Me aikuiset huolehdimme siitä, että lasten koulutie on turvallinen lukuvuoden jokaisena päivänä.

Liikenneturvan tekemässä nopeusrajoitusten seurannassa tulokset olivat huolestuttavia. Pystymme tätä parempaan, eikö niin?

👉 https://www.liikenneturva.fi/ajankohtaista/edes-suojatie-ei-kevenna-autoilijoiden-kaasujalkaa/

Jokainen tie on koulutie.

Osoite

AgricolanKatu 15 A
Helsinki
00530

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Helsingin kaupungin pelastuslaitos :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Helsingin kaupungin pelastuslaitos :lle:

Videot

Jaa


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki

Kommentit

Metodistikirkon spiira Fredrikintorilla on hiukan vinossa oikealle, olisiko myrskytuulten aiheuttamaa. Yritin soittaa pelastuslaitokselle, m***a se on sunnuntaina kiinni. Netti tarjoaa lomaketta, jonka täyttäminen oli konstikasta. Soitin sitten anteeksipyydellen 112, jossa asia jotenkin noteerattiin.
Voiko vaarasta ilmoittaminen olla näin vaikeaa?
22.8.2021 klo 12,15
Onnistuuko kalusto esittely kallion aseman kalustosta esim HE101,HE105
Siirtäkää Helsinki päivät 13.6
onko koulutuvantie 9 saavutettavissa talvikautena 10-20 min sisällä..? ..siis talvikautena kun on reilusti lunta ja ajoneuvot parkissa ko.tien varrella..?? t. pm
Kari Kujala st.oy
Hyvää ja rauhallista Uutta Vuotta 2021 teille kaikille !
Moikka.
Ajattelin heittää tänne kysymyksen kerrostaso-oven tiiviyden merkityksestä palotilanteessa ja mahdollisista määräyksistä tiiviyden suhteen?
Nyt ei siis niinkään kiinnosta eristävyys, vaan tiiviysmääräykset.
Hei. Teettekö tiedotusta paloturvallisista toimintatavoista maahanmuuttajayhteisöiden kanssa? Ajattelen, että tietoa kaivattaisiin myös heidän kielillään.
#}