Aluehallintovirasto

Aluehallintovirasto Aluehallintovirasto eli avi toimii ihmisten ja alueiden parhaaksi. Facebookissa kerromme ajankohtaisia asioita aluehallintoviraston toiminnasta.

Aiheitamme ovat mm. #opetus #varhaiskasvatus #kirjastot #nuorisotyö #sote #varautuminen #alkoholiluvat #ympäristöluvat #saavutettavuus #rahanpesu #valvonta #ohjaus

Voit osallistua keskusteluun päivityksiämme kommentoimalla tai kirjoittamalla seinällemme. Yksityisviestejä meille ei voi Facebookissa lähettää. Voit lähettää viestisi sähköpostilla kirjaamoihimme, joiden kautta yhteydenottosi otetaan käsittelyyn. Katso kirjaamojen yhteystiedot: http://www.avi.fi/web/avi/yhteystiedot

Avaa kuten tavallisesti

Maaston kuivuus on lisännyt metsäpalojen tähystyslentoja ja niillä on havaittu toistakymmentä paloa viikon aikana. Lento...
11/06/2021

Maaston kuivuus on lisännyt metsäpalojen tähystyslentoja ja niillä on havaittu toistakymmentä paloa viikon aikana. Lentoja on ollut yli 100. Illalla 10.6.2021 Muoniossa tapahtui pakkolasku ilman henkiövahnkoja tai vaurioita, kertoo Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69912058

Maaston kuivuus on lisännyt metsäpalojen tähystyslentoja ja niillä on havaittu toistakymmentä paloa viikon aikana. Lentoja on ollut yli 100. Illalla 10.6.2021 Muoniossa tapahtui pakkolasku ilman henkiövahnkoja tai vaurioita, kertoo Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69912058

Vielä ehdit mukaan huomenna järjestettävään infotilaisuuteen, jossa käsitellään voimassa olevia kokoontumisrajoituksia j...
10/06/2021
Tapahtuma-alan infotilaisuus: voimassa olevat kokoontumisrajoitukset ja ohjeet

Vielä ehdit mukaan huomenna järjestettävään infotilaisuuteen, jossa käsitellään voimassa olevia kokoontumisrajoituksia ja tapahtumien turvallista järjestämistä. Tilaisuus on valtakunnallinen ja se järjestetään Microsoft Teamsissa.

Lue tarkemmat tiedot tilaisuudesta ja ilmoittaudu täältä: https://bit.ly/357TE9Y.

Ilmoittautuminen sulkeutuu tänään 10.6. klo 16.

Tervetuloa aluehallintovirastojen infotilaisuuteen, jossa käsitellään voimassa olevia kokoontumisrajoituksia ja turvallisen tapahtuman järjestämistä. Tilaisuus on valtakunnallinen ja se on suunnattu tapahtuma-alan toimijoille. Asiantuntijamme vastaavat tilaisuudessa kysymyksiin voimassa olevis...

Ministeri Aino-Kaisa Pekonen vieraili Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Vaasan toimipaikalla maanantaina 7.6. Y...
09/06/2021

Ministeri Aino-Kaisa Pekonen vieraili Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Vaasan toimipaikalla maanantaina 7.6.

Ylijohtaja Marko Pukkisen isännöimän ministeritapaamisen keskusteluissa nousivat esiin mm. aluehallintoviraston rooli ja tehtävät koronan vastaisessa taistelussa, poikkihallinnollisuus ja viranomaisyhteistyö sekä työsuojelun ajankohtaiset ilmiöt ja haasteet. Yhdessä todettiinkin, että poikkihallinnollinen yhteistyö on kaiken a ja o!

Ministeri Aino-Kaisa Pekonen vieraili Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Vaasan toimipaikalla maanantaina 7.6.

Ylijohtaja Marko Pukkisen isännöimän ministeritapaamisen keskusteluissa nousivat esiin mm. aluehallintoviraston rooli ja tehtävät koronan vastaisessa taistelussa, poikkihallinnollisuus ja viranomaisyhteistyö sekä työsuojelun ajankohtaiset ilmiöt ja haasteet. Yhdessä todettiinkin, että poikkihallinnollinen yhteistyö on kaiken a ja o!

Epidemiatilanne Pohjois-Suomessa on rauhoittunut ja yleinen tautitilanne on parantunut jo pitkään. Aluehallintoviraston ...
09/06/2021
Tiedote - Aluehallintovirasto

Epidemiatilanne Pohjois-Suomessa on rauhoittunut ja yleinen tautitilanne on parantunut jo pitkään. Aluehallintoviraston yleisten kokousten kokoontumisrajoitukset ovat päättyneet sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Kainuussa 1.6.2021. Alueet ovat perustasolla, mutta tartuntatautilain 58 c pykälän määräyksiä, rajanylityspaikoilla terveystarkastuksia koskevia aluehallintovirastojen päätöksiä sekä valtioneuvoston asettamia ravintolarajoituksia on yhä noudatettava.
Puheenjohtaja, ylijohtaja Terttu Savolainen näki koronakriisin osoittaneen kaikille, että alueellinen työ on vahva tapa hallita laajoja kriisejä myös tulevaisuudessa. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Petteri Koskinen esitti tilannekatsauksen alueellisen huoltovarmuuden toteutumisesta koronakriisissä. Huoltovalmius perustuu alueellisiin ja kansallisiin riskiarvioihin, joihin tehdään jatkossa tarvittavat päivitykset.

”Koronapandemiasta aiheutuviin alueellisen huoltovarmuuden riskeihin vastaaminen ja alueen elinkeinoelämän jatkuvuudenhallinta on onnistunut joustavasti ja riittävällä tasolla. Siten muun muassa alueen väestölle välttämättömät palvelut ja kriittinen infrastruktuuri ovat toimineet lähes normaalisti, huolimatta poikkeuksellisesta koronatilanteesta. Toisaalta alueellisessa huoltovarmuudessa havaittiin myös parannettavaa, kuten osin varautumisen tasossa ja yksittäisten kriittisten materiaalien saatavuudessa. Yhteenvetona voidaan arvioida, että verkostomaisella alueellisen huoltovarmuuden toimintamallilla kyetään torjumaan myös koronakriisiä,” Petteri Koskinen totesi.

Pohjois-Pohjanmaalla alueellinen koronakoordinaatioryhmä ja Kainuun alueellinen koronakoordinaatioryhmä pohtivat 15.6.2021 epidemiatilannetta ja tiedottavat tarvittaessa suosituksistaan ja päätöksistään. Valmiustoimikunnan seuraava kokous on 24. elokuuta 2021, mutta kokous voidaan kutsua koolle aina tarvittaessa.
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69911757

Puheenjohtaja, ylijohtaja Terttu Savolainen näki koronakriisin osoittaneen kaikille, että alueellinen työ on vahva tapa hallita laajoja kriisejä myös tulevaisuudessa. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Petteri Koskinen esitti tilannekatsauksen alueellisen huoltovarmuuden toteutum...

Aluehallintovirasto valvoi kuluttajaluottojen myöntäjiä ja aloitti rekisteriin merkittyjen toimijoiden tietojen ajantasa...
08/06/2021
Pressmeddelande - Aluehallintovirasto

Aluehallintovirasto valvoi kuluttajaluottojen myöntäjiä ja aloitti rekisteriin merkittyjen toimijoiden tietojen ajantasaisuuden tarkastuksen

Lue lisää aluehallintoviraston tiedotteesta https://bit.ly/3py2qqQ

Regionförvaltningsverket övervakade beviljarna av konsumentkrediter och inledde en granskning av att uppgifterna om de aktörer som antecknats i registret är aktuella

Läs mer i regionförvaltningsverkets meddelandet https://bit.ly/2T9KLK0

En av tyngdpunkterna för regionförvaltningsverkets egenkontroll åren 2020 och 2021 är att kontrollera att uppgifterna om företagen som antecknats i registret är aktuella. Regionförvaltningsverket har år 2020 kontaktat sådana registrerade bolag där förändringar i ansvarspersonerna har obs...

Myönsimme noin 17 miljoonaa euroa 235 kunnalle harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseksi. Avustusta sai yhteensä 226 h...
08/06/2021
Tiedote - Aluehallintovirasto

Myönsimme noin 17 miljoonaa euroa 235 kunnalle harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseksi. Avustusta sai yhteensä 226 hanketta 💵✅

Harrastamisen Suomen mallissa pyritään lisäämään koululaisten hyvinvointia harrastusten avulla - lapset ja nuoret saavat itse vaikuttaa harrastussisältöihin 🎭🎨🤸

Lue tiedote ja katso avustuksen saajat: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69911483
Harrastamisen Suomen mallista löydät lisätietoa opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla: https://minedu.fi/suomen-malli

Harrastamisen Suomen mallissa pyritään lisäämään lasten ja nuorten hyvinvointia harrastusten avulla. Mallin ensimmäisessä vaiheessa mukana ovat perusopetuksen vuosiluokat 1−9. Avustusta myönnetään kunnille, mutta harrastusten järjestäjinä voivat toimia lisäksi sekä yksityisen että...

Lähes miljoona euroa Liikkuva opiskelu -hankkeille Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtionavustusta toisen asteen l...
07/06/2021
Tiedote - Aluehallintovirasto

Lähes miljoona euroa Liikkuva opiskelu -hankkeille

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtionavustusta toisen asteen liikunnan tukemiseen 997 700 euroa. Avustusta myönnettiin 59 oppilaitokselle, jotka tarjoavat lukio ja ammatillista opetusta.

Pyrkimyksenä on, että jokainen opiskelija liikkuu vähintään tunnin päivässä. Liikkuva opiskelu -hanke laajentaa peruskoulujen Liikkuva koulu -toiminnan ideaa toiselle asteelle.

Lue lisää aluehallintoviraston tiedotteesta: Liikkuva opiskelu -hankkeille lähes miljoona euroa. https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69911466

Kehittämisavustuksilla tuetaan kuntia ja koulutuksen järjestäjiä Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa. Keskeisintä toiminnassa on jokaisen oppilaitoksen mahdollisuus toteuttaa liikkuvampia opiskelupäiviä omalla tavallaan. Pyrkimyksenä on, että jokainen ...

Nästan en miljon 997 700 euro till Studier i rörelse-projekten Regionsförvaltningsverken har beviljat ett statsunderstöd...
07/06/2021

Nästan en miljon 997 700 euro till Studier i rörelse-projekten

Regionsförvaltningsverken har beviljat ett statsunderstöd på 997 700 euro för att stödja den motionsinrik-tade verksamheten på andra stadiet. Understöd beviljades 59 läroanstalter som erbjuder gymnasie- och yrkesutbildning.

Målsättningen är att varje elev ska röra på sig minst en timme om dagen. Projektet Studier i rörelse utvid-gar idén om grundskolornas Skolan i rörelse-verksamhet till andra stadiet.

Läs mera i regionförvaltningsverkets meddelandet Nästan en miljon 997 700 euro till Studier i rörelse-projekten. https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69911482

Nästan en miljon 997 700 euro till Studier i rörelse-projekten

Regionsförvaltningsverken har beviljat ett statsunderstöd på 997 700 euro för att stödja den motionsinrik-tade verksamheten på andra stadiet. Understöd beviljades 59 läroanstalter som erbjuder gymnasie- och yrkesutbildning.

Målsättningen är att varje elev ska röra på sig minst en timme om dagen. Projektet Studier i rörelse utvid-gar idén om grundskolornas Skolan i rörelse-verksamhet till andra stadiet.

Läs mera i regionförvaltningsverkets meddelandet Nästan en miljon 997 700 euro till Studier i rörelse-projekten. https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69911482

Lintuinfluenssatilanne jatkuu Pohjois-Karjalassa. 27.5.2021 varmistui kevään ensimmäinen lintuinfluenssatapaus. Kiteeltä...
04/06/2021
Tiedote - Aluehallintovirasto

Lintuinfluenssatilanne jatkuu Pohjois-Karjalassa. 27.5.2021 varmistui kevään ensimmäinen lintuinfluenssatapaus. Kiteeltä kuolleena löydetyllä valkoposkihanhella todettiin Ruokaviraston tutkimuksissa H5N1-tyypin lintuinfluenssaa. Viimeisimmät tautitapaukset on löydetty Kiteeltä ja Tohmajärveltä. Kuolleisiin lintuihin ei pidä koskea - ilmoita havainnoista kunnaneläinlääkärille. https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69911442

Kiteeltä 17. toukokuuta löytynyt valkoposkihanhi oli ensimmäinen varmistunut tautitapaus, jossa todettiin linnuilla korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaa korkeapatogeenista H5N1-tyypin lintuinfluenssaa. Viimeisimmät tautitapaukset Itä-Suomessa ovat Kiteeltä ja Tohmajärveltä löydetyt valkoposkih...

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston uutiskirjeessä #pohjoispohjanmaa #kainuu #tapahtuma järjestäjille on tärkeää infoa. ...
04/06/2021

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston uutiskirjeessä #pohjoispohjanmaa #kainuu #tapahtuma järjestäjille on tärkeää infoa. #Ylijohtaja @TeSavolainen kertoo hallinnon muutostarpeista ja monet virkamiehet oman toimialueensa haasteista. Kannattaa tutustua!
bit.ly/3vTX6k5

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston uutiskirjeessä #pohjoispohjanmaa #kainuu #tapahtuma järjestäjille on tärkeää infoa. #Ylijohtaja @TeSavolainen kertoo hallinnon muutostarpeista ja monet virkamiehet oman toimialueensa haasteista. Kannattaa tutustua!
bit.ly/3vTX6k5

Uudenkaupungin makeanvedenaltaan säännöstely muuttuu Vedenpinnan korkeuden ylä- ja alaraja ei tarvitse enää muuttaa kerr...
04/06/2021
Tiedote - Aluehallintovirasto

Uudenkaupungin makeanvedenaltaan säännöstely muuttuu

Vedenpinnan korkeuden ylä- ja alaraja ei tarvitse enää muuttaa kerran vuosikymmenessä, kuten lupaehdoissa ennen edellytettiin. Uudenkaupungin Veden tulee tarkkailla altaan ja meren vedenpinnan korkeutta sekä Sirppujoen vedenkorkeutta automaattisilla vedenkorkeusasemilla.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 3.6.2021 päätöksen asiasta.

Lue lisää aluehallintoviraston tiedotteesta: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69911345

Vesitalouslupaa on muutettu siten, että määräys vedenpinnan säännöstelyn ylä- ja alarajojen muuttamista on poistettu. Säännöstelyn ylä- ja alarajat ovat vuonna 1974 myönnetyn luvan mukaiset, eikä niitä tarvitse muuttaa kerran vuosikymmenessä. Luvan haltijan tulee myös tarkkailla alt...

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yleisötilaisuuksien järjestäjille suunnattu tiedotustilaisuus 3.6.2021 tavoitti 260 ...
03/06/2021
Tiedote - Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yleisötilaisuuksien järjestäjille suunnattu tiedotustilaisuus 3.6.2021 tavoitti 260 tapahtumatuottajaa tai niiden järjestämisestä kiinnostunutta kuulijaa, sekä alan yrittäjiä. Tiedote on luettavissa osoitteessa: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69911308

Tilaisuudesta julkaistaan perjantaina tallenne, josta voi nähdä suullisesti esitetyt vastaukset. Etukäteen kerättyihin kysymyksiin vastattiin myös kirjallisesti. Vastaukset löytyvät tämän tiedotteen lopussa olevasta linkistä, sekä Usein kysyttyjen kysymysten sivustolta aluehallintovirasto...

Hyvästä maailman paras - rohkeita ratkaisuja hallinnon uudistamiseen. Virtuaalisen aluekierroksen Itä-Suomen tilaisuus v...
03/06/2021
Hyvästä maailman paras Rohkeita ratkaisuja hallinnon uudistamiseen - Valtiovarainministeriö

Hyvästä maailman paras - rohkeita ratkaisuja hallinnon uudistamiseen. Virtuaalisen aluekierroksen Itä-Suomen tilaisuus vuorossa seuraavana 8.6.2021 klo 14.

Miten julkisen hallinnon strategia voi palvella arjen työtä ja uudistamista? Erityisenä teemana: Digitalisaatio, asiakaslähtöinen palvelu ja yhteistyö – keinoja alueiden palvelujen turvaamiseksi.

Tilaisuuden avaa kuntaministeri Sirpa Paatero ja strategian esittelee toimitusjohtaja Minna Karhunen Kuntaliitosta. Itä-Suomen näkökulmaa julkisen hallinnon tulevaisuuteen avaa ylijohtaja Soile Lahti ja julkisen hallinnon digitalisaation tilannekuvasta kertoo finanssineuvos Maria Nikkilä.

Itäsuomalaista näkökulmaa kommenttipuheenvuoroillaan tilaisuuteen tuovat terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä, sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti, johtaja Anu Liljeström, poliisipäällikkö Mikko Masalin, akateeminen rehtori Tapio Määttä, ylijohtaja Jari Mutanen, johtaja Johanna Ahonen sekä hallituksen puheenjohtaja, partneri Antti Haapakorva. Loppusanat lausuu ja katseen tulevaan luo alivaltiosihteeri Päivi Nerg.

Tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena. Ilmoittautumalla saat linkin, jolla pääset osallistumaan tilaisuuteen.

Tilaisuuden tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen osoitteessa:
https://vm.fi/tapahtumat/2021-06-08/hyvasta-maailman-paras-rohkeita-ratkaisuja-hallinnon-uudistamiseen

Tervetuloa mukaan keskustelemaan!

Julkisen hallinnon strategian lupaus yhteiskunnalle on ”Julkinen hallinto rakentaa tulevaisuuden kestävää arkea ja kaikissa tilanteissa toimivaa ja turvallista yhteiskuntaa”. Järjestämme eri teemaisia virtuaalisia aluekierroksia toukokuussa yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa. Tule...

❓Miten voimme puuttua perintätoimistojen lain tai hyvän perintätavan vastaiseen toimintaan? ✔Aluehallintovirastolla on l...
03/06/2021
Onko aluehallintovirastolla keinoja puuttua perintätoimistojen perintään? - Aluehallintovirasto

❓Miten voimme puuttua perintätoimistojen lain tai hyvän perintätavan vastaiseen toimintaan?
✔Aluehallintovirastolla on lain mukaan tähän monia keinoja, mutta seuraamusharkinnassa on noudatettava suhteellisuusperiaatetta. Yleensä seuraamuksissa edetään lievimmästä ankarimpaan:
▶️ huomion kiinnittäminen
▶️ varoitus
▶️ määräaikainen toimintakielto
▶️ yhtiön poistaminen perintätoiminnan harjoittajien rekisteristä.

Mitä ankarammasta seuraamuksesta on kyse, sitä vakavampaa ja toistuvampaa lainrikkomusta lainsäädännössä edellytetään. Määräaikainen toimintakielto on erittäin ankara seuraamus.

Lue lisää blogistamme, millaisia seikkoja täytyy huomioida, kun harkitsemme seuraamuksia perintäyhtiöille näiden lain tai hyvän perintätavan vastaisesta toiminnasta. 👇 https://avi.fi/blogi/-/blogs/onko-aluehallintovirastolla-keinoja-puuttua-perintatoimistojen-perintaan-

  Helsingin Sanomat on uutisoinut (23.5. ja 25.5.) näyttävästi perintätoimistojen toimintatavoista ja toimialan epäkohdista. Osansa on saanut myös Etelä-Suomen aluehallintovirasto...

Kokoontumisrajoitukset Pohjois-Savossa, Itä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa lakkaavat tänään 2.6.2021 klo 17. Etelä-Savon ...
02/06/2021
Rajoituksia puretaan Itä-Suomen alueella - Essoten alueella rajoitukset jäävät voimaan | Aluehallintovirasto

Kokoontumisrajoitukset Pohjois-Savossa, Itä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa lakkaavat tänään 2.6.2021 klo 17. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin osalta voimassa olevaa rajoituspäätöstä ei kumota, vaan edellinen päätös (17.5.2021) pysyy voimassa 17.6.2021 saakka. https://www.sttinfo.fi/tiedote/rajoituksia-puretaan-ita-suomen-alueella---essoten-alueella-rajoitukset-jaavat-voimaan?publisherId=69818103&releaseId=69911135

Itä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa 17.5.2021 antamansa päätöksen koskien yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien rajoittamista Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Päätös tulee voimaan 2.6.2021 klo 17. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin osa...

Tule kuulemaan miten julkishallinnon uusi strategia tukee viranomaisten ketterästi yhdessä toimimista. Tänään 2.6. klo 1...
02/06/2021
Hyvästä maailman paras Rohkeita ratkaisuja hallinnon uudistamiseen - Valtiovarainministeriö

Tule kuulemaan miten julkishallinnon uusi strategia tukee viranomaisten ketterästi yhdessä toimimista. Tänään 2.6. klo 14-16 keskustelemassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntajohtajat Kari Häkämies ja Asko Aro-Heinilä, Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula ja Rauman kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa. Alustajina ministeri Sirpa Paatero ja alivaltiosihteeri Päivi Nerg. Liity mukaan: https://vm.fi/tapahtumat/2021-06-02/hyvasta-maailman-paras-rohkeita-ratkaisuja-hallinnon-uudistamiseen

Julkisen hallinnon strategian lupaus yhteiskunnalle on ”Julkinen hallinto rakentaa tulevaisuuden kestävää arkea ja kaikissa tilanteissa toimivaa ja turvallista yhteiskuntaa”. Järjestämme eri teemaisia virtuaalisia aluekierroksia touko-kesäkuussa yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa...

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kumosi kokoontumisrajoituksethttps://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69911009Yleisötilaisuuk...
01/06/2021
Tiedote - Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kumosi kokoontumisrajoitukset
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69911009
Yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin määrätyt aluehallintoviraston kokoontumisrajoitukset lopetetaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntien alueilla tänään. Päätös koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaisia aluehallintoviraston rajoituksia. Tapahtumien järjestäjien tulee kuitenkin edelleen noudattaa tartuntatautilain 58 c §:ssä säädettyjä velvoitteita koronaviruksen leviämisen estämiseksi.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kumoaa voimassa olevat kokoontumisrajoituksensa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 1.6.2021 klo 18.00 alkaen.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kumoaa voimassa olevat kokoontumisrajoituksensa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 1.6.2021 klo 18.00 alkaen.

Osoite

Ratapihantie 9
Helsinki
00520

Yleistä tietoa

Facebook-kanavamme keskustelua seuraavat viestintäyksikön työntekijät. Pyrimme vastaamaan yleisluontoisiin kysymyksiin ja opastamaan eteenpäin. Du kan även diskutera med oss på svenska. Toivomme sinulta asiallista ja muiden mielipiteitä kunnioittavaa keskustelua. Poistamme mahdolliset asiattomat sekä henkilökohtaisia tietoja sisältävät viestit. Myös tuotteiden mainostaminen on kielletty. Kirjaamojen ja vaihteiden yhteystiedot: http://www.avi.fi/web/avi/yhteystiedot

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:15
Tiistai 08:00 - 16:15
Keskiviikko 08:00 - 16:15
Torstai 08:00 - 16:15
Perjantai 08:00 - 16:15

Nettisivu

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Aluehallintovirasto :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Aluehallintovirasto :lle:

Videot

Our Story

Tervetuloa keskustelemaan ja kommentoimaan! Facebook-sivulla kerromme ajankohtaisia asioita aluehallintovirastojen toiminnasta. Aluehallintovirasto edistää alueellaan perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Hoidamme lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Toivomme asiallista ja muiden lukijoiden mielipiteitä kunnioittavaa keskustelua. Emme vastaa käyttäjien linkityksistä emmekä niiden sisällöstä. Poistamme mahdolliset asiattomat sekä henkilökohtaisia tietoja sisältävät viestit.

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki

Kommentit

Hei, Olen käynyt läpi nuo usein kysytyt kysymykset yksityitilaisuuksiin liittyen..ja nämä kokoontumisrajoitukset eivät siis koske yksityistilaisuuksia. Alueella on toukokuun loppuun kokoontumisrajoitus 6hlöä ja mainittu että koskee myös yksityistilaisuuksia (suositus) niin Jos rekisteröity yhdistys pitää ensin vuosikokouksen (15 hlö) sehän on siis sallittu ja sen jälkeen jatkaa sauna-illalla samaisella hlömäärällä niin ONKO TÄMÄ SAUNA-ILTA SALLITTU ?? Näin on eräs yhdistys ilmoittanut kokouksen pitopaikkaan. saunatiloja on mahoton valvoa, että terveysturvallinen asia hoituu, tosin kokouksen voi vahtia ravintola salissa. Jos tähän nyt saisi vastauksen joka olisi selkeä :) Kiitos :)
Minäkin kritisoin. Ihmiset tekevät näitä päätöksiä, eivätkä koneet.
Koska tähän saadaan muutos? Miten voi olla näin eriarvoistavaa kohtelu? Säästäkää meidät tyhjiltä fraaseilta joissa vedotaan lakiin, myöntäkää että tilanne on täysin kestämätön ja absurdi.
Eikö teidän olisi korkea aika jo höllentää kokoontumisrajoituksia ja ulkona tapahtuvaa yleisötapahtumien rajoituksia?!! Antakaa ihmisten elää ja nauttia edes vähäsen, kiitos!
Moi AVI :) Kivaa että ravintolat on jälleen auki, mulle tosin jäi vähän epäselväksi ainakin yksi käytännön juttu, johon toivoisin teiltä tarkennusta. Jos esim. ulkoterassin täytyy mennä kiinni tasan klo 19.00 niin, ettei siellä ole enää asiakkaita sen jälkeen, niin miten aterioinnin loppuvaiheessa olevan ruoka-annosten kanssa tulee toimia? Pitääkö ne kerätä pois kesken syömisen, ja jos pitää, niin kerääkö ne asiakas ja vie mennessään vai henkilökunta, vai pitääkö siirtyä esim. syömään jalkakäytävälle tai parkkipaikalle tms.? Entä jos ruoka syödään terassilla loppuun, ateriointi päättyy esim. klo 19.03, niin aiheutuuko siitä jonkinlaisia sanktioita ravintoloitsijalle? Olisi tosi sääli jos moisesta rikkeestä ravintola olisi kiinni esim. 2 viikkoa. Vai olenko ymmärtänyt jotain väärin? Onko jossain kirjallinen ohje, josta asian voisi tarkistaa?
Muutama ihmetys... 19.4 lähtien aikuiset pääsee baareihin ja ryyppäämään m***a ei harrastamaan ja viettämään terveellistä elämää! 19.4 edelleenkään vanhemmat ku 2008 synt eivät saa harrastaa! Eihän lasten ja nuorten harrastamiseen pitänyt puuttua ja nyt 2 vkon heidän rajoitukset kestäny 5 vkoa! M***a aikuiset pääsee ryyppään! Jos baareissa saa olla, miksei vaikka uimahallissa, varsinki kun eilen julkistettiin tulokset että korona virus kuolee 30 sek uima-altaassa..? Porukkaa kun pipoa puistoissa ym, kaupoissa ym m***a silti harrastaa ei saa!! Käsittämätöntä!! Kun yhtään enempää ei kontaktia harrastamisessa synny ku baareissakaan!! Miten voidaan olla noin tyhmiä että baarit just ja just 1 kk pidetään kiinni ja kauheella kiireellä taas auki m***a sitte harrastukset jäissä jo yli puoli vuotta?! Katsotasmpa tilastoja... Mistä eniten tartuntoja? No baareista!! Nyt oikeesti järki käteen kun ei ole perusteita enää evätä terveellistä elämäntapaa minkään ikäisiltä! Kukaan ei sitäpaitsi sairaana ees urheile m***a baariin voi pikku köhä päällä mennä... Kysyn vaan että MIKSI? Kaikki on nyt vaan sikisokin ja ei yhtään ees tajua enää että mill perusteella enää mitään tehdään...
Aluehallintovirasto eli avi toimii ihmisten ja alueiden parhaaksi..... tänään piti tulla tiedote siitä aukeeko salit varsinaissuomessa vai ei. Ollaan saatu pelkkää hiljaisuutta ja lukemattomat ihmiset kyylää teidän sivuja odottaen infoa. Täysin ala-arvoista toimintaa!
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69905854 Toisaalla ollaan purkamassa rajoituksia ja tämä päätös kyllä tullee lisäämään "kansalaistottelemattomuutta".
Minun käy suoraan sanoen sääliksi tätä yrittäjää, toivon, että kuuntelette hänen terveisensä. https://www.facebook.com/aki.sutinen.9/videos/4469259596421577
Joko kaikilla raja-asemilla testataan matkustajien lisäksi myöskin rekkamiehet, sieltä se korona on ainakin vuotanut jo pitkään