Aluehallintovirasto

Aluehallintovirasto Aluehallintovirasto eli avi toimii ihmisten ja alueiden parhaaksi. Facebookissa kerromme ajankohtaisia asioita aluehallintoviraston toiminnasta.

Aiheitamme ovat mm. #opetus #varhaiskasvatus #kirjastot #nuorisotyö #sote #varautuminen #alkoholiluvat #ympäristöluvat #saavutettavuus #rahanpesu #valvonta #ohjaus

Voit osallistua keskusteluun päivityksiämme kommentoimalla tai kirjoittamalla seinällemme. Yksityisviestejä meille ei voi Facebookissa lähettää. Voit lähettää viestisi sähköpostilla kirjaamoihimme, joiden kautta yhteydenottosi otetaan käsittelyyn. Katso kirjaamojen yhteystiedot: http://www.avi.fi/web/avi/yhteystiedot

Avaa kuten tavallisesti

23/04/2021

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkaa voimassa olevia kokoontumisrajoituksia Pohjois-Pohjanmaalla (10) ja Kainuussa (20). Samalla virasto on käynnistänyt arvioinnin rajoitusten nopeutetusta purusta, ja antaa uuden päätöksen viikon kuluessa.
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69907180

16/04/2021

Kolmelle paloasemahankkeelle Palosuojelurahaston avustusta

Länsi- ja Sisä-Suomi

Palosuojelurahasto on myöntänyt avustusta kolmen paloaseman rakennushankkeisiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Avustusta saivat seuraavat hakijat ja hankkeet:

• Toholammin kunta, kiinteistön hankinta sekä sen edellyttämä muutostyö- ja laajennushanke Toholammin uudeksi paloasemarakennukseksi 220.000 euroa
• Kannonkosken kunta, Kannonkosken paloaseman uudisrakennushanke 220.000 euroa
• Bosund Frivilliga Brandkår r.f, Bosund FBK r.f:n paloasemarakennuksen peruskorjaus ja laajennusrakentaminen 144.920 euroa

Lue lisää asiasta tiedotteesta https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69906481

16/04/2021

Tre brandstationsprojekt beviljades understöd av Brandskyddsfonden

Brandskyddsfonden har beviljat understöd för byggande av tre brandstationer inom Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område.

Understöd beviljades följande sökande och projekt:

• Toholampi kommun, förvärv av fastighet samt dithörande ändrings- och utvidgningsprojekt för Toholampis nya brandstationsbyggnad 220.000 euro
• Kannonkoski kommun, Kannonkoski brandstations nybyggnadsprojekt 220.000 euro
• Bosund Friviliga Brandkår r.f., grundläggande renovering och utbyggnad av Bosund FBK r.f:s brandstationsbyggnad 144.920 euro

Läs mer i pressmeddelandet https://bit.ly/3mUebGN

👉 Ravintoloiden sulku päättyy sunnuntaina 18.4. 👉 Valtioneuvosto on tänään muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravinto...
16/04/2021
Uusi asetus ravitsemisliikkeiden rajoituksista voimaan 19.4. lukien – tiukimmat rajoitukset pahimmille epidemia-alueille - Sosiaali- ja terveysministeriö

👉 Ravintoloiden sulku päättyy sunnuntaina 18.4.

👉 Valtioneuvosto on tänään muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravintoloiden aukiolo- ja anniskeluaikoja sekä asiakasmäärää maakunnittain. Uudet rajoitukset tulevat voimaan maanantaina 19.4.

👉 Vaikka me emme päätä ravintoloiden rajoituksista, ohjeistamme ja valvomme ravintoloita rajoitusten osalta.

Päivitämme uudet rajoitukset verkkosivuillemme maanantaina. Lisätietoa uusista rajoituksista löytyy Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta:

https://stm.fi/-/uusi-asetus-ravitsemisliikkeiden-rajoituksista-voimaan-19.4.-lukien-tiukimmat-rajoitukset-pahimmille-epidemia-alueille

Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Asetuksen muutos tulee voimaan 19. huhtikuuta klo 00. 

Metsäsairila Oy  Mikkelissä sai luvan laajentaa jätetäyttöaluettaanLaajennus tulee jätekeskusken alueen keskelle jo olem...
16/04/2021
Tiedote - Aluehallintovirasto

Metsäsairila Oy Mikkelissä sai luvan laajentaa jätetäyttöaluettaan

Laajennus tulee jätekeskusken alueen keskelle jo olemassa olevien täyttöalueiden väliin. Laajennusalueelle saa sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle tarkoitettuja jätteitä 5 000 tonnia vuodessa.

Luvan saajan on seurattava jätetäytön painumaa ja sisäisen veden korkeutta, suotovesien laatua sekä vesienhallintajärjestelmien kuntoa.

#ympäristö #AVIluvittaa

Lue lisää asiasta Itä-Suomen aluehallintoviraston tiedotteesta https://bit.ly/3tAWJKl

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Metsäsairila Oy:lle ympäristönsuojelulain mukaisen luvan jätekeskuksen toiminnan olennaiselle muutokselle. Lupa koskee jätekeskuksen nykyisen jätetäyttöalueen laajentamista nojaavana rakenteena vanhan, käytöstä poistetun jätetäytön luiskaa...

Pielisen vedenkorkeutta voidaan säädellä nyt tilannekohtaisestiAluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, joka antaa pysyv...
16/04/2021

Pielisen vedenkorkeutta voidaan säädellä nyt tilannekohtaisesti

Aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, joka antaa pysyvän luvan poiketa luonnonmukaisesta juoksutuksesta Kaltimon voimalaitoksella. Enää ei tarvitse hakea poikkeuslupaa juoksutukselle.

Näin voidaan varautua ennustettavissa oleviin poikkeukselliseen vesitilanteesiin. Poikkeusjuoksutus on mahdollista valvontaviranomaisen eli Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen aloitteesta.

Vedenkorkeuden vaihtelu aiheuttaa haittaa mm. teollisuudelle, taajamille ja haja-asutusalueille. Tulvat vaikeuttavat vesiliikennettä ja rantojen käyttöä. Kun vesi on alhaalla, aiheuttaa se maisemahaittaa ja vaikeuttaa Pielisen rantojen ja rantakiinteistöjen käyttöä, uittoa, vesiliikennettä ja kalastusta

Lue lisää asiasta Itä-Suomen aluehallintoviraston tiedotteesta https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69906241

Pielisen vedenkorkeutta voidaan säädellä nyt tilannekohtaisesti

Aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, joka antaa pysyvän luvan poiketa luonnonmukaisesta juoksutuksesta Kaltimon voimalaitoksella. Enää ei tarvitse hakea poikkeuslupaa juoksutukselle.

Näin voidaan varautua ennustettavissa oleviin poikkeukselliseen vesitilanteesiin. Poikkeusjuoksutus on mahdollista valvontaviranomaisen eli Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen aloitteesta.

Vedenkorkeuden vaihtelu aiheuttaa haittaa mm. teollisuudelle, taajamille ja haja-asutusalueille. Tulvat vaikeuttavat vesiliikennettä ja rantojen käyttöä. Kun vesi on alhaalla, aiheuttaa se maisemahaittaa ja vaikeuttaa Pielisen rantojen ja rantakiinteistöjen käyttöä, uittoa, vesiliikennettä ja kalastusta

Lue lisää asiasta Itä-Suomen aluehallintoviraston tiedotteesta https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69906241

16/04/2021

Valmistelemme Kainuun maakunnan alueelle alle 20 hengen yleisten kokousten sallimista virusturvatoimin, kerrotaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta. Jatkopäätös rajoitukselle valmistellaan ensi viikolla. Uusi rajoitus astunee voimaan sunnuntaina 25.4.2021

Lapin aluehallintovirasto kieltää edelleen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kunnissa kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjest...
15/04/2021
Kuuden hengen kokoontumisrajoitus jatkuu Länsi-Pohjan kunnissa | Aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto kieltää edelleen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kunnissa kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 6 henkilöä. Määräys on voimassa 26.4.–9.5.2021.

Covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi Lapin aluehallintovirasto kieltää edelleen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kunnissa kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 6 henkilöä.

14/04/2021

Kiitos, että välität ja toimit vastuullisesti! ❤️
Vaikka paikoitellen olemme palanneet epidemian perustasolle,
jokaisen on yhä syytä jatkaa vastuullista toimintaa ja muistaa rajoitukset. Tietoa aluehallintovirastojen eri alueita koskevista koronarajoituksista löydät seuraavasta #UKK-linkistä: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-mTD6W4UKNDbW-48320023
#korona #koronavirus

Kuule, näe ja ymmärrä! Lasten ja nuorten eriarvoistumista vastaan taistellaan viranomaisten yhteistyöllä, lasten ja nuor...
13/04/2021

Kuule, näe ja ymmärrä! Lasten ja nuorten eriarvoistumista vastaan taistellaan viranomaisten yhteistyöllä, lasten ja nuorten aidolla kuuntelulla ja palveluilla, jotka vastaavat asiakkaiden yksiköllisiin tarpeisiin. Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sovitaan aina seuraava askel valmiiksi.

Lue lisää blogikirjoituksestamme: https://avi.fi/blogikirjoitukset/-/blogs/kuule-nae-ja-ymmarra-lasten-ja-nuorten-eriarvoistumista-vastaan-taistellaan-tarpeita-vastaavilla-palveluilla

Kuule, näe ja ymmärrä! Lasten ja nuorten eriarvoistumista vastaan taistellaan viranomaisten yhteistyöllä, lasten ja nuorten aidolla kuuntelulla ja palveluilla, jotka vastaavat asiakkaiden yksiköllisiin tarpeisiin. Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sovitaan aina seuraava askel valmiiksi.

Lue lisää blogikirjoituksestamme: https://avi.fi/blogikirjoitukset/-/blogs/kuule-nae-ja-ymmarra-lasten-ja-nuorten-eriarvoistumista-vastaan-taistellaan-tarpeita-vastaavilla-palveluilla

Olemme tehneet päätöksen, jolla liikunta- ja virkistystilojen sulkumääräystä jatketaan Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä ...
09/04/2021
Liikunta- ja virkistystilojen sulku jatkuu Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä 28.4. asti | Aluehallintovirasto

Olemme tehneet päätöksen, jolla liikunta- ja virkistystilojen sulkumääräystä jatketaan Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä vielä kahden viikon ajan nyt voimassa olevan määräyksen jatkoksi eli 28.4. asti. Jo eilen uutisoimme, että vastaava sulkupäätös on voimassa Kymenlaaksossa 10.-23.4. välisen ajan ja Etelä-Karjalassa 23.4. asti.

Päätöksemme on tehty alueellisten koronakoordinaatioryhmien tilannearvion mukaisesti - sairaanhoitopiirien alueilla on edelleen liikaa tartuntoja, heikosti jäljitettäviä tartuntaketjuja ja riski sairaalahoidon ylikuormittumiselle, jotta sulkua olisi jo päästy purkamaan.

Hyvä uutinen on kuitenkin se, että Kanta-Hämeen epidemiatilanne on parantunut eikä siellä ole nykytilanteen perusteella tarvetta jatkaa sulkua 14.4. jälkeen. Hygieniavaatimuksia on sielläkin noudatettava ja turvavälit voitava varmistaa edelleen huhtikuun loppuun asti.

Ymmärrämme, että sulku on raskas toimenpide yrittäjille - ja palvelujen käyttäjillekin - ja varmasti kaikki toivomme, että nyt lähikontakteja kaikin keinoin edelleen välttämällä pääsemme mahdollisimman pian purkamaan rajoituksia.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa alueellisten koronakoordinaatioryhmien suositusten mukaisesti tilojen sulkumääräystä Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla 28.4.2021 asti.

Määräsimme eilen, että Etelä-Suomessa liikunta- ja virkistystiloja on pidettävä suljettuna 1.-14.4. Tänään julkaistussa ...
01/04/2021
Suljettavaksi määrättyjen liikunta- ja virkistystilojen käyttöä ei suositella yksityiselämänkään toimintaan tartuntariskin vuoksi | Aluehallintovirasto

Määräsimme eilen, että Etelä-Suomessa liikunta- ja virkistystiloja on pidettävä suljettuna 1.-14.4. Tänään julkaistussa tiedotteessa täsmennämme, että määräys ei koske yksityis- ja perhe-elämän toimintaa, m***a tämäkään toiminta ei ole tiloissa suositeltavaa tautiriskin vuoksi.

Haluamme myös muistuttaa, että jos yrittäjä on tietoinen määräyksestämme m***a päättää kuitenkin olla noudattamatta sitä, hän rikkoo lakia.

Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että epidemiatilanne saadaan paranemaan ja tiukkoja rajoituksia päästään purkamaan siellä, missä tilanne niitä tällä hetkellä vaatii.

https://www.sttinfo.fi/tiedote/suljettavaksi-maarattyjen-liikunta--ja-virkistystilojen-kayttoa-ei-suositella-yksityiselamankaan-toimintaan-tartuntariskin-vuoksi?publisherId=69818103&releaseId=69905402

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt mm. liikuntatiloja suljettavaksi osassa toiminta-aluettaan 1.-14.4.2021 väliseksi ajaksi. Sulkumääräys ei koske yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa, esimerkiksi syntymäpäiväjuhlien järjestämistä. Sairaanhoitopiirit suosit...

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen rajanylityspaikoilla otataan huomisesta alkaen käyttöön pakollinen terveystar...
01/04/2021
Tiedote - Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen rajanylityspaikoilla otataan huomisesta alkaen käyttöön pakollinen terveystarkastus. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 1.4.2021 tehnyt päätöksen maahantulijoiden pakollisesta terveystarkastuksesta alueensa rajanylityspaikoilla, lentokentillä sekä Kortesalmen ja Vartiuksen rajanylityspaikoilla. Määräys on voimassa 2.4.2021 - 31.5.2021.
"Vaapaehtoisuuteen perustuvat terveystarkastukset rajanylityspaikoilla ovat toimineet hyvin jo aiemmin. Käytännössä koronatestaukset ovat jo olleet kattavia massatestauksia erityisesti Kuhmon Vartiuksessa, jossa testataan - hyvään paikalliseen toimintamalliin perustuen - myös raskaan liikenteen kuljettajia. Käytännössä määräys muuttaa tilannetta hyvin vähän juuri tällä hetkellä. Pakollisen terveystarkastuksen käyttöönotto on kuitenkin välttämätöntä erityisesti virusvarianttien leviämisen ehkäisemiseksi. Päätöksellä myös ennakoidaan mahdollista matkustajamäärien kasvua. Päätös on osa kansallista toimintamallia rajanylityspaikkojen terveysturvallisuustoimista,” kommentoi aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola.
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69905386

Päätöksen myötä jokaisen rajanylityspaikan kautta maahan tulevan matkustajaliikenteen henkilön täytyy osallistua välittömästi maahantulon jälkeen terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirustesti.

01/04/2021

Toimentulotukihakemuksia ei saada käsiteltyä kaikissa kunnissa lain mukaisessa ajassa Etelä-Suomessa

Tukien käsittelystä vastaavat kunnat. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset on toimeentulotukilain mukaan käsiteltävä kunnassa seitsemän arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta. Kiireellisissä tilanteissa hakemus tulee käsitellä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta.

Määräaikojen noudattaminen on edelleen haaste joillekin kunnille.

Aluehallintovirasto valvoo toimeentulotukilain noudattamista.

Lue lisää aluehallintoviraston tiedotteesta https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69905360

Ansökningar om utkomststöd kan inte behandlas i alla kommuner i Södra Finland inom den tid som anges i lagen Kommunerna ...
01/04/2021
Pressmeddelande - Aluehallintovirasto

Ansökningar om utkomststöd kan inte behandlas i alla kommuner i Södra Finland inom den tid som anges i lagen

Kommunerna ansvarar för behandlingen av stöden. Ansökningar om kompletterande och förebyggande #utkomststöd ska enligt lagen om utkomststöd behandlas i kommunen inom sju vardagar från det att ansökan inkommit. I brådskande fall ska ansökan behandlas samma eller senast följande vardag efter det att ansökan inkommit.

Iakttagandet av tidsfristerna är fortfarande en utmaning för vissa kommuner.

#Regionförvaltningsverket övervakar att ansökningarna om utkomststöd i kommunerna behandlas i enlighet med lagen.

Läs mer i pressmeddelandet https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69905362

Tillgången till kompletterande och förebyggande utkomststöd har ställvis fördröjts i Södra Finland. Kommunerna ansvarar för behandlingen av stöden. Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjorde i oktober 2020 en enkät i ärendet. Enligt enkäten klarar 10 av de kommuner, samkommuner oc...

Koronavuosi oli aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueelle haasteellinen, m***a auttoi kehittämään...
29/03/2021
Tiedote - Aluehallintovirasto

Koronavuosi oli aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueelle haasteellinen, m***a auttoi kehittämään uusia toimintatapoja - tiedot käyvät ilmi toimintakertomuksestamme ℹ️📖

Siirsimme merkittävän määrän koulutustilaisuuksia verkkoon ja tavoitimme yhä enemmän osallistujia. Opetukseen ja varhaiskasvatukseen liittyvä neuvonnan tarve kasvoi: valtakunnalliset sähköposti- ja puhelinrinkimme palvelivat asiakkaita koronaepidemiaan liittyvissä kysymyksissä. Valtionavustuspäätöksiä teimme peräti lähes 1000 enemmän kuin edellisvuonna.

Lue lisää tiedotteesta ja tutustu toimintakertomukseen: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69904790

Coronaåret förde med sig effektiviserad utbildningskommunikation och informationsstyrning - olika områden fick stöd i situationen. Mer i pressmeddelande: https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69904795

Koronaepidemian lisäämä neuvonnan ja tuen tarve työllisti aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimen asiantuntijoita merkittävästi viime vuonna. Myös uudet, koronaepidemiaan liittyvät valtionavustukset lisäsivät työmäärää. Toimintakyky säilyi kuitenkin pääosin hyvänä. Henk...

Lapin aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 15 pykälän nojalla alueensa kuntia järjestämään terveystarkastuksen k...
25/03/2021
Kaikille maahantulijoille on edelleen järjestettävä terveystarkastus Lapin rajanylityspaikoilla | Aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 15 pykälän nojalla alueensa kuntia järjestämään terveystarkastuksen kaikille henkilöille, jotka tulevat maahan kunnan alueella sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta.

Lapin aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 15 pykälän nojalla alueensa kuntia järjestämään terveystarkastuksen kaikille henkilöille, jotka tulevat maahan kunnan alueella sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta.

Tiedotimme eilen, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valvoo Ähtärin eläinpuiston toimintaa kokonaisuudessaan...
25/03/2021
Tiedote - Aluehallintovirasto

Tiedotimme eilen, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valvoo Ähtärin eläinpuiston toimintaa kokonaisuudessaan. Tiedote asiasta: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69904484

Taustalla on eläinpuiston karhuaitauksen yli rakennetusta vaijeriliukuradasta herännyt keskustelu. Tehtävänämme on varmistaa, että eläinten hyvinvointi ei vaarannu.

Ähtärin eläinpuiston karhuaitauksen yli rakennettu vaijeriliukurata on herättänyt runsasta keskustelua mediassa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valvoo eläinpuiston toimintaa kokonaisuudessaan. Ähtärin eläinpuiston karhujen hyvinvoinnin valvonta on vireillä aluehallintovirastos...

Kokoontumisrajoitukset säilyvät ennallaan Länsi-Pohjan kunnissa - kaikki yli 6 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokou...
24/03/2021
Kokoontumisrajoitukset säilyvät ennallaan Länsi-Pohjan kunnissa - kaikki yli 6 hengen yleisötilaisuudet kielletty | Aluehallintovirasto

Kokoontumisrajoitukset säilyvät ennallaan Länsi-Pohjan kunnissa - kaikki yli 6 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletty 25.4. saakka.

Covid-19-tartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lapin aluehallintovirasto jatkaa määräystä, joka kieltää Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kunnissa kaikki yli 6 henkilön sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Osoite

Ratapihantie 9
Helsinki
00520

Yleistä tietoa

Facebook-kanavamme keskustelua seuraavat viestintäyksikön työntekijät. Pyrimme vastaamaan yleisluontoisiin kysymyksiin ja opastamaan eteenpäin. Du kan även diskutera med oss på svenska. Toivomme sinulta asiallista ja muiden mielipiteitä kunnioittavaa keskustelua. Poistamme mahdolliset asiattomat sekä henkilökohtaisia tietoja sisältävät viestit. Myös tuotteiden mainostaminen on kielletty. Kirjaamojen ja vaihteiden yhteystiedot: http://www.avi.fi/web/avi/yhteystiedot

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:15
Tiistai 08:00 - 16:15
Keskiviikko 08:00 - 16:15
Torstai 08:00 - 16:15
Perjantai 08:00 - 16:15

Nettisivu

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Aluehallintovirasto :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Aluehallintovirasto :lle:

Videot

Our Story

Tervetuloa keskustelemaan ja kommentoimaan! Facebook-sivulla kerromme ajankohtaisia asioita aluehallintovirastojen toiminnasta. Aluehallintovirasto edistää alueellaan perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä. Hoidamme lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Toivomme asiallista ja muiden lukijoiden mielipiteitä kunnioittavaa keskustelua. Emme vastaa käyttäjien linkityksistä emmekä niiden sisällöstä. Poistamme mahdolliset asiattomat sekä henkilökohtaisia tietoja sisältävät viestit.

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki

Kommentit

Muutama ihmetys... 19.4 lähtien aikuiset pääsee baareihin ja ryyppäämään m***a ei harrastamaan ja viettämään terveellistä elämää! 19.4 edelleenkään vanhemmat ku 2008 synt eivät saa harrastaa! Eihän lasten ja nuorten harrastamiseen pitänyt puuttua ja nyt 2 vkon heidän rajoitukset kestäny 5 vkoa! M***a aikuiset pääsee ryyppään! Jos baareissa saa olla, miksei vaikka uimahallissa, varsinki kun eilen julkistettiin tulokset että korona virus kuolee 30 sek uima-altaassa..? Porukkaa kun pipoa puistoissa ym, kaupoissa ym m***a silti harrastaa ei saa!! Käsittämätöntä!! Kun yhtään enempää ei kontaktia harrastamisessa synny ku baareissakaan!! Miten voidaan olla noin tyhmiä että baarit just ja just 1 kk pidetään kiinni ja kauheella kiireellä taas auki m***a sitte harrastukset jäissä jo yli puoli vuotta?! Katsotasmpa tilastoja... Mistä eniten tartuntoja? No baareista!! Nyt oikeesti järki käteen kun ei ole perusteita enää evätä terveellistä elämäntapaa minkään ikäisiltä! Kukaan ei sitäpaitsi sairaana ees urheile m***a baariin voi pikku köhä päällä mennä... Kysyn vaan että MIKSI? Kaikki on nyt vaan sikisokin ja ei yhtään ees tajua enää että mill perusteella enää mitään tehdään...
Aluehallintovirasto eli avi toimii ihmisten ja alueiden parhaaksi..... tänään piti tulla tiedote siitä aukeeko salit varsinaissuomessa vai ei. Ollaan saatu pelkkää hiljaisuutta ja lukemattomat ihmiset kyylää teidän sivuja odottaen infoa. Täysin ala-arvoista toimintaa!
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69905854 Toisaalla ollaan purkamassa rajoituksia ja tämä päätös kyllä tullee lisäämään "kansalaistottelemattomuutta".
Minun käy suoraan sanoen sääliksi tätä yrittäjää, toivon, että kuuntelette hänen terveisensä. https://www.facebook.com/aki.sutinen.9/videos/4469259596421577
Joko kaikilla raja-asemilla testataan matkustajien lisäksi myöskin rekkamiehet, sieltä se korona on ainakin vuotanut jo pitkään
Nyt kun kahvilat yms on suljettu niin saako kuitenkin kioskien terassit olla avoinna?
Hei, Haluan AVI:lta selityksen sille, miksi taloyhtiöiden yhtiökokoukset eivät olisi kokouksia joissa korona voi levitä? Olen todella huolissani isännöitsijöiden puolesta, jotka joutuvat teidän ohjeistuksen myötä suureen vaaraan mikäli taloyhtiö vaatii fyysisesti paikanpäällä pidettävän yhtiökokouksen. Lisäksi on linjattu, että mikäli kokoukseen saapuisi joku henkilö, joka oireilisi, niin kenelläkään ei ole oikeutta vaatia häntä poistumaan. Käsitättekö päätöksenne vaikutuksia nyt alkuunkaan? Vaaraan joutuu koko työyhteisö ja työntekijöiden perheenjäsenet sekä kaikki asiakkaat, joita kokouksissa tapaamme. Vaadin, että muutatte linjauksenne tähän asiaan välittömästi. Tampereella 13.3.2021 Susanna Neva toimitusjohtaja REIM Tampere Oy
Taloyhtiön yhtiökokous Löytyykö teiltä vuokrattavaksi kokoustiloja taloyhtiön yhtiökokoukselle (riittävän isoja) – meillä, kun on niin pieni neukkari, että turvavälit ei onnistu. Samalla voisin pyytää, että siirtäisitte tupakkakopin neukkariin, jossa isännöitsijä (töissä) voisi osallistua kokoukseen korona-turvallisesti. Talvipäivää 😉 PS Monella muullakin isännöitsijällä voisi olla tilan tarve. Asko Laukkanen isännöitsijä
Onko REKO-myynteihin kiinnitetty huomiota? Ainakin Helsingin kantakaupungin REKOssa tungeksii ostajia ja myyjiä. Turvavälejä eivät kaikki noudata ja tuottajia tulee muualtakin kuin lähialueilta. Ei kuulemma kuulu Helsingin kaupungin valvontaan.
Hei. Olisin vaan kysyny. Nyt kun yampereella on viikonloppuna, pirkkahalissa yleisurheilu tapahtuma. Niin eikö sitä olisi voinu teidän kautta siirtää, niin että corona olisi menny pois. Nyt on vaara altistumisille. Kun sielä on paljon ihmisiä.