Taiteen edistämiskeskus - Taike

Taiteen edistämiskeskus - Taike Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Vastaamme
(3)

https://www.taike.fi/fi/myonnetyt-apurahat/taike-jakoi-25-miljoonaa-euroa-harvaan-asutun-maaseudun-kulttuuritoimintaan
05/07/2023
Taike jakoi 2,5 miljoonaa euroa harvaan asutun maaseudun kulttuuritoimintaan

https://www.taike.fi/fi/myonnetyt-apurahat/taike-jakoi-25-miljoonaa-euroa-harvaan-asutun-maaseudun-kulttuuritoimintaan

Taike rahoittaa 66 hanketta harvaan asutulla maaseudulla eri puolilla Suomea. Mukaan mahtuu monipuolinen joukko yhteisötaiteen, musiikin, teatterin ja osallistavan työpajatoiminnan hankkeita. Harvaan asutun maaseudun kulttuuritoiminnan erityisavustukset eli HAMA-avustukset jaettiin kolmatta ja tä...

Taike hakee taiteilija-asiantuntijaa kolmivuotiseen määräaikaiseen Mielenterveyden työkalupakki -kehittämishankkeeseen.T...
03/07/2023

Taike hakee taiteilija-asiantuntijaa kolmivuotiseen määräaikaiseen Mielenterveyden työkalupakki -kehittämishankkeeseen.

Taiteilija-asiantuntijan tehtävänä on vastata hankkeen asiantuntijatehtävistä, kuten taiteilijoille suunnattavien työhyvinvointia vahvistavien palvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta. Hanke päättyy vuoden 2024 lopussa, jonka jälkeen taiteilija-asiantuntijan tehtäviin kuuluu hankkeen jatkokehittäminen ja palvelujen suunnittelu osaksi Taiken tehtäviä.

Hakuaika päättyy 31.7. klo 16.

https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=29-251-2023

Taiken asiakaspalvelu on suljettuna 30.6.–31.7.Toivotamme kaikille mukavaa ja rentouttavaa kesää! 🌻🌞
30/06/2023

Taiken asiakaspalvelu on suljettuna 30.6.–31.7.

Toivotamme kaikille mukavaa ja rentouttavaa kesää! 🌻🌞

Taiken asiakaspalvelu on suljettu 30.6.–31.7. Asiakaspalvelu palvelee jälleen 1.8. alkaen. Heinäkuun aikana voit hyödynt...
29/06/2023

Taiken asiakaspalvelu on suljettu 30.6.–31.7. Asiakaspalvelu palvelee jälleen 1.8. alkaen. Heinäkuun aikana voit hyödyntää Taiken verkkosivuilta löytyvää Taika-bottia.

Suurin osa taiteilija-apurahapäätöksistä on lähetetty hakijoille. Arkkitehtuurin ja muotoilun taiteilija-apurahapäätökset lähetetään hakijoille elokuussa. Päätöslistat julkaistaan Taiken verkkosivuilla noin viikko päätösten lähettämisen jälkeen.

https://www.taike.fi/fi/uutiset/paatosaikataulu-ja-asiakaspalvelun-kesaaukioloajat

Taiken alueelliset taidetoimikunnat ovat jakaneet 2,8 miljoonaa euroa apurahoja vuodelle 2023. Työskentelyapurahoja myön...
29/06/2023
Taiken alueelliset taidetoimikunnat ovat jakaneet 2,8 miljoonaa euroa apurahoja

Taiken alueelliset taidetoimikunnat ovat jakaneet 2,8 miljoonaa euroa apurahoja vuodelle 2023. Työskentelyapurahoja myönnettiin 191 ja kohdeapurahoja 252. Alueellisille taidetoimikunnille tuli yhteensä 4365 hakemusta. Alueelliset apurahat jakautuvat poikkeuksellisen kattavasti eri puolille Suomea.

Kaikki myöntölistat löytyvät Taiken verkkosivuilta.

Taiteen edistämiskeskuksen alueelliset taidetoimikunnat ovat jakaneet vuoden 2023 työskentely- ja kohdeapurahat. Yhteensä apurahoina myönnettiin 2,8 miljoonaa euroa 443 taiteilijalle tai työryhmälle. Alueelliset apurahat jakautuvat poikkeuksellisen kattavasti eri puolille Suomea.

Taike on jakanut vuoden 2023 avustukset prosenttiperiaatteen mukaisiin taidehankkeisiin. Rahoitusta saa yhteensä 13 hank...
28/06/2023
Taike rahoittaa 13 prosenttitaidehanketta

Taike on jakanut vuoden 2023 avustukset prosenttiperiaatteen mukaisiin taidehankkeisiin. Rahoitusta saa yhteensä 13 hanketta. Kaikki avustuksen saajat yhtä lukuun ottamatta ovat kuntia tai kaupunkeja. Avustusten suuruus vaihtelee 20 000 eurosta 75 000 euroon.

Suurimmat avustukset, 75 000 euroa, jaettiin Kaarinan ja Nokian kaupungeille. Kaarinan kaupunki hankkii taidetta Valkeavuoren kampuksen ulkotiloihin ja koulutaloon, ja Nokia käyttää avustuksen kaupungin taidekokoelmaan kuuluvan Nancy Holtin Up and Under -teoksen peruskunnostukseen.

Taiteen edistämiskeskus on jakanut 500 000 euroa rakentamiseen yhdistettäviin taidehankintoihin. Avustuksia saivat pääosin kunnat ympäri Suomen.

📣 Merkitse kalenteriin: AVARA – Art & Tech < 3 Sustainability 16.–17.11.2023, OuluAVARA-tapahtuma on taide- ja teknologi...
20/06/2023
AVARA – Art & Tech

📣 Merkitse kalenteriin: AVARA – Art & Tech < 3 Sustainability 16.–17.11.2023, Oulu

AVARA-tapahtuma on taide- ja teknologia-alan verkostoitumis- ja yhteiskehittämistilaisuus. Tapahtumassa keskitytään erilaisiin digitaalisuuden ja kestävän kehityksen teemoihin luovilla aloilla.

Ilmoittautuminen aukeaa syyskuussa.

Tilaisuuden järjestävät Oulun ammattikorkeakoulun Centre for Arts Innovation ja Taiken Luova verkko -hanke (ESR+).

AVARA – Art & Tech

Taiken asiakaspalvelu on suljettuna 20.–21.6.
19/06/2023

Taiken asiakaspalvelu on suljettuna 20.–21.6.

Taike myönsi Lähi-idän naisten yhdistykselle vuonna 2022 avustuksen. Sen avulla yhdistys on muun muassa järjestänyt kult...
19/06/2023
Lähi-idän naisten yhdistys tarjoaa monipuolisesti palveluita ja tapahtumia

Taike myönsi Lähi-idän naisten yhdistykselle vuonna 2022 avustuksen. Sen avulla yhdistys on muun muassa järjestänyt kulttuuritapahtumia ja perinnejuhlia sekä ylläpitänyt erilaisia ryhmiä.

"Järjestimme esimerkiksi uudenvuodenjuhlan, joka oli avoin kaikille naisille. Lisäksi vietimme suomalaista ja arabialaista äitienpäivää. Saimme todella paljon asiakkaita ja uusia jäseniä", sanoo yhdistyksen perustaja Housana Alfashtaki.

جمعية المرأة الشرقية Lähi-idän naisten yhdistys ry

Lähi-idän naisten yhdistyksen ydintoimintaan kuuluvat tapahtumien järjestäminen, tukeminen arjen asioissa ja harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen. Taiken myöntämän avustuksen avulla yhdistys on esimerkiksi järjestänyt kulttuuritapahtumia ja perinnejuhlia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taike ovat kehittäneet Dialogikortti-työkalun, jonka avulla taide- ja kulttuuriorganis...
19/06/2023
Dialogikortit edistävät kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taike ovat kehittäneet Dialogikortti-työkalun, jonka avulla taide- ja kulttuuriorganisaatiot voivat muuttaa toimintaansa yhdenvertaisemmaksi ja kestävämmäksi.

Dialogikortteja käytetään kolme tuntia kestävissä työpajoissa, joissa pohditaan, miten kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys näkyvät työyhteisössä ja alalla sekä miten organisaatio voi ottaa ne toiminnassaan paremmin huomioon.

”Korteilla voi avata pienryhmissä keskustelua kulttuurisesta moninaisuudesta ja kestävästä kehityksestä, tutustua käsitteisiin ja hahmotella, mitä ne tarkoittavat omalla työpöydällä. Konkreettiset muutokset työssä voivat liittyä esimerkiksi rekrytointeihin, kierrätyskäytäntöihin tai vaikka yhdenvertaisuussuunnitelman kehittämiseen”, sanoo Taiken erityisasiantuntija Tomi Aho.

***

The Ministry of Education and Culture and the Arts Promotion Centre Finland (Taike) have developed a new Dialogue Card tool to help arts and culture organisations make their operations more equal and sustainable.

The dialogue cards are designed to be used in three-hour workshops in which participants discuss how cultural diversity and sustainable development are reflected within their work community and field, as well as how their organisation could better take them into account in its operations.

“The cards can be used to initiate a discussion about cultural diversity and sustainable development in small groups, help participants understand the concepts, and encourage individuals to consider what they mean in terms of their own activities. Concrete changes that can be made at work may involve, for example, recruitment, recycling practices or even the development of an equality plan,” says Tomi Aho, Special Advisor at Taike.

Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuria kaikille -palvelu

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen kehittämällä Dialogikortti-työkalulla taide- ja kulttuuriorganisaatiot voivat muuttaa toimintaansa yhdenvertaisemmaksi ja kestävämmäksi. Dialogikortit voi tilata käyttöönsä ilmaiseksi.

"Olisi sekä yhteiskunnan että taidekoulutuksen saaneiden etu, että alalle panostaminen ymmärrettäisiin investointina eik...
16/06/2023
Lukijan mielipide | Yhteiskunnan kannattaa sijoittaa taidealaan

"Olisi sekä yhteiskunnan että taidekoulutuksen saaneiden etu, että alalle panostaminen ymmärrettäisiin investointina eikä kulueränä", kirjoittaa Taiken johtaja Henri Terho tänään Helsingin Sanomien mielipideosastolla.

"Taide- ja kulttuurialaan liittyy Suomessa suuri hyödyntämätön potentiaali. Taide- ja kulttuurialan osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa toistaiseksi 3,1 prosenttia, mikä on selvästi alle EU:n keskiarvon, joka on 4,4 prosenttia. Kasvupotentiaalia on valtavasti. Vuonna 2020 valtion taide- ja kulttuurialalle maksama 1,2 miljardin tuki tuotti 13 miljardin euron tuoton koronaepidemiasta huolimatta", Terho jatkaa.

Alanvaihto on usein taloudellinen pakko, m***a samalla taiteilijat pyrkivät pitämään kiinni mahdollisuudesta tehdä taidetta.

Kesämuistio Taiken asiakkaille:🟠 Suurin osa taiteilija-apurahapäätöksistä lähetetään hakijoille kesäkuun loppuun menness...
15/06/2023
Päätösaikataulu ja asiakaspalvelun kesäaukioloajat

Kesämuistio Taiken asiakkaille:

🟠 Suurin osa taiteilija-apurahapäätöksistä lähetetään hakijoille kesäkuun loppuun mennessä. Arkkitehtuurin ja muotoilun taiteilija-apurahapäätökset lähetetään hakijoille elokuussa.

🟠 Päätökset erityisavustuksista harvaan asutun maaseudun kulttuuritoimintaan lähetetään hakijoille kesäkuun loppuun mennessä.

🟠 Taiken asiakaspalvelu on suljettuna 20.–21.6. ja 30.6.–31.7. Asiakaspalvelu palvelee jälleen 1.8. alkaen. Heinäkuun aikana voit hyödyntää Taiken verkkosivuilta löytyvää Taika-bottia.

Harvaan asutun maaseudun kulttuuritoimintaan kohdennettujen erityisavustusten päätökset ja suurin osa taiteilija-apurahojen päätöksistä lähetetään hakijoille kesäkuun loppuun mennessä. Taiken asiakaspalvelu on kesällä suljettuna 20.–21.6. ja 30.6.–31.7.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on julkaissut tutkimukseen pohjaavan tietokortin taiteilijoiden työskentelyede...
15/06/2023
Kulttuurihyvinvointialueita kartoittamassa

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on julkaissut tutkimukseen pohjaavan tietokortin taiteilijoiden työskentelyedellytyksistä kulttuurihyvinvoinnin parissa.

Tietokortissa esiin nostetut asiat ovat myös Taiken kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalveluiden työkentän ydintä.

”Autamme rakenteiden syntymistä ja yhteistyön muodostumista, jotta taiteilijan työ löytää tarvitsijansa hyte- ja sote-kentällä jatkossakin”, tiivistää erityisasiantuntija Satu Kokkoniemi.

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on julkaissut tutkimukseen pohjaavan tietokortin taiteilijoiden työskentelyedellytyksistä kulttuurihyvinvoinnin parissa. Erityisesti tietokortilla huomioidaan hyvinvointialueuudistus, jolla on suoria vaikutuksia taiteilijoiden työhön sekä kulttuurihyvin...

"Pitkäkestoisen rahoituksen tarve on luovilla aloilla ilmeinen. Sparrattavat näkivät kehittämiskohteita etenkin kentän t...
15/06/2023
Unelmointia, ongelmien tunnistamista ja ESR+-maailman kartanlukutaitoja

"Pitkäkestoisen rahoituksen tarve on luovilla aloilla ilmeinen. Sparrattavat näkivät kehittämiskohteita etenkin kentän toimijoiden osaamisessa ja yhteistyötahojen luovuuspotentiaalin hahmottamisessa", kirjoittaa blogikirjoituksessaan suunnittelija Milla Minerva Mertanen Luova verkko -hankkeen järjestämistä hakemussparrauksista.

Rahoituksen hakeminen on oma prosessinsa, joka on tuttua taiteen, kulttuurin ja luovan alan ammattilaisille. Usein siihen yhdistyy kumppanuuksien hakua, idean esittelyä uudestaan ja uudestaan, epävarmuutta, innostusta sekä näkökulmien puntarointia ja kiepsauttamista. Samanlaisia tunteita ja vai...

📣 Merkitse kalenteriin: Itä-Suomen kulttuurifoorumi 20.9.2023Päivän aikana kuullaan mm. tulevan hallitusohjelman kulttuu...
14/06/2023
Itä-Suomen kulttuurifoorumi

📣 Merkitse kalenteriin: Itä-Suomen kulttuurifoorumi 20.9.2023

Päivän aikana kuullaan mm. tulevan hallitusohjelman kulttuuripoliittisista linjauksista ja Taiken uudesta sillanrakentajat-toimintamallista. Lisäksi avataan monenlaisia kuntien ja taiteilijoiden välisiä toimintamalleja eri maakunnista. Edellisenä iltana 19.9. on luvassa vapaamuotoista verkostoitumista ja kevyttä ohjelmaa.

Keskiviikkona 20.9. Joensuussa järjestetään Itä-Suomen maakuntaliittojen ja Taiken yhteinen kulttuurifoorumi. Foorumin kokonaisteemana on kuntien, kulttuuriyhdistysten ja taiteilijoiden yhteistyön mallit.

Kulttuuriperinnön tutkimuksen dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti ja Taiken erityisasiantuntija Antti Huntus kirjoittav...
08/06/2023
Kulttuuri voi joko nopeuttaa vihreää siirtymää tai pahimmassa tapauksessa heikentää yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta

Kulttuuriperinnön tutkimuksen dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti ja Taiken erityisasiantuntija Antti Huntus kirjoittavat Suomen Kuvalehdessä kulttuurin ja kestävän kehityksen yhteydestä.

"Kulttuuri tulisikin aina nähdä elävänä ja dynaamisena. Se ei ole jähmeä traditioiden saareke, vaan elää voimakkaasti ajassa ja vaikuttaa laajasti yhteiskunnalliseen muutoskykyymme."

Kulttuuri ei ole jähmeä traditioiden saareke, vaan se elää ajassa ja vaikuttaa siihen miten kykenemme muuttamaan yhteiskuntaa.

Tänä kesänä toteutuu monia kiinnostavia tapahtumia, jotka ovat saaneet Taiken avustusta harvaan asutun maaseudun kulttuu...
08/06/2023
Kesätapahtumia ympäri Suomen harvaan asutun maaseudun rahoituksella

Tänä kesänä toteutuu monia kiinnostavia tapahtumia, jotka ovat saaneet Taiken avustusta harvaan asutun maaseudun kulttuuritoimintaan. Kesään mahtuu mm. ympäristötaiteen ja paikkasidonnaisen taiteen tapahtuma keskellä saaristoa, tikkuröijynäyttely sekä kuorma-auton kyydissä kiertävä teatterirakennus.

Katso tapahtumapoiminnat Taiken verkkosivuilta! 🌻

Tänä kesänä toteutuu monia kiinnostavia tapahtumia, jotka ovat saaneet Taiken avustusta harvaan asutun maaseudun kulttuuritoimintaan. Osuisiko jokin seuraavista poiminnoista reitillesi?

Miten voit, taiteilija?Taike & Cupore Talksissa kuullaan, millaisia näkemyksiä taiteilijoilla on työhyvinvoinnistaan. Ai...
07/06/2023
Taike & Cupore Talks: Taiteilijoiden työhyvinvointi

Miten voit, taiteilija?

Taike & Cupore Talksissa kuullaan, millaisia näkemyksiä taiteilijoilla on työhyvinvoinnistaan.

Aiheeseen johdattaa Cuporen tutkija Emmi Lahtinen, joka esittelee taidebarometrin tuloksia. Taiteilijakeskustelussa eri alojen taiteilijat keskustelevat barometrin tuloksista omien kokemustensa pohjalta.

📅 ti 20.6. klo 13.00–14.30
📍 Kuopion musiikkikeskus, Kuopio
🎥 Tilaisuus striimataan

Taike & Cupore Talksissa esitellään tuoreinta Taiteen ja kulttuurin barometria sekä keskustellaan sen tuloksista.

Kunnioitamme akateemikko Kaija Saariahon muistoa ja otamme osaa läheisten suruun. "Jotta en jäisi Suomen viimeiseksi säv...
03/06/2023

Kunnioitamme akateemikko Kaija Saariahon muistoa ja otamme osaa läheisten suruun.

"Jotta en jäisi Suomen viimeiseksi säveltäjä-akateemikoksi, on monen asian muututtava tässä maassa. On annettava jokaiselle suomalaiselle varhain mahdollisuus harrastaa ja kokea taidetta sen monissa muodoissa. Kaikkien tulisi kokea olevansa näiden kokemusten äärelle tervetullut, ja tulisi voida toivoessaan valita taide ammatiksi. On tärkeää opettaa, että kaiken arvoa ei voi laskea euroina, kaiken merkityksellisyys ei käy ilmi sekunnissa eikä ehkä vuodessakaan: ei tunteiden, ei metsien, ei musiikin. Maailmassa, jossa jokainen helposti elää omassa kuplassaan, on vaarana, että kokonaiset sukupolvet sulkeutuvat sisäänsä, ellei taidekoulutuksen ja taide-elämysten kautta jatketa ovien lakkaamatonta avaamista. Ovia, joiden kautta itsekin pääsin pienen suomalaisperheen tyttönä maailmalle, ja asemaan, johon minulla ei naisena ollut mallia." (lainaus Saariahon akateemikkopuheesta 31.3.2023; kuva Maarit Kytöharju)

Miten mielen hyvinvointia voisi omalla työpaikalla ja työyhteisössä edistää? Millä keinoilla vahvistaa mielenterveyttä o...
02/06/2023
Mielenterveyden aamu: työkaluja ja tukea työyhteisöille | Työterveyslaitos

Miten mielen hyvinvointia voisi omalla työpaikalla ja työyhteisössä edistää? Millä keinoilla vahvistaa mielenterveyttä osana työkykyä?

Mielenterveyden aamu -webinaari käynnistää mielenterveyden tuen keinoihin ja menetelmiin sekä eri ammattialojen tukeen keskittyvän Mielenterveyden työkalupakki -hankkeen. Tavoitteena on lisätä työyhteisöjen ja työpaikkojen kykyjä ja valmiuksia vastata muuttuvan työelämän vaatimuksiin henkisen työkyvyn osalta.

Hanke on osa Suomen Kestävän kasvun ohjelmaa. Taike on hankkeen kumppani taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan osalta.

📅 to 15.6. klo 9.00–10.00

Vietä tunti mielenterveyden parissa. Miten mielen hyvinvointia voisi omalla työpaikalla ja työyhteisössä edistää? Millä keinoilla vahvistaa mielenterveyttä osana työkykyä? Miten muutoksen tekemisessä pääsisi alkuun? Mielenterveyden työkalupakki tarjoaa ratkaisuja mielen hyvinvointia t...

Taiken kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalveluiden keväällä järjestetyssä webinaarissa keskusteltiin laadusta kulttuur...
02/06/2023
Taide vaikuttaa: Laadukas kulttuurihyvinvointi

Taiken kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalveluiden keväällä järjestetyssä webinaarissa keskusteltiin laadusta kulttuurihyvinvoinnissa. Tallenne tilaisuudesta on nyt katsottavissa Youtubessa.

Ohjelma: 00:00:14 Hyvää huomenta ja tervetuloa! Katri Leppisaari, taideasiantuntija Taike ja Isto Turpeinen, erityisasiantunt...

Taidekilpailujen järjestäjät voivat hakea kilpailujensa palkinnoille verovapautta lähettämällä hakemuksen Taikelle. Vero...
31/05/2023
Verovapaat taidekilpailut: hae verovapautta 31.8. mennessä

Taidekilpailujen järjestäjät voivat hakea kilpailujensa palkinnoille verovapautta lähettämällä hakemuksen Taikelle. Verovapautta haetaan nyt vuonna 2024 jaettaville palkinnoille.

📅 Hakuaika on 1.6.2023–31.8.2023.

Taidekilpailujen järjestäjät voivat hakea kilpailujensa palkinnoille verovapautta lähettämällä hakemuksen Taikelle. Hakemusten tulee olla perillä kirjaamossa viimeistään 31.8.2023 klo 16.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt Henri Terhon Taiken johtajaksi kesä-heinäkuun ajaksi. Terho toimii parhaill...
29/05/2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt Henri Terhon Taiken johtajaksi kesä-heinäkuun ajaksi. Terho toimii parhaillaan taiteen tukemisen päällikkönä Taikessa. Kaisa Rönkkö aloittaa johtajana 1.8.2023.

Pia Repo jatkaa Taiken Luova verkko -koordinaatiohankkeen (ESR+) asiantuntijan tehtävässä. Repo vastaa koordinaatiohankk...
26/05/2023
Pia Repo jatkaa Luovan verkon asiantuntijana

Pia Repo jatkaa Taiken Luova verkko -koordinaatiohankkeen (ESR+) asiantuntijan tehtävässä. Repo vastaa koordinaatiohankkeen tilaisuuksien, tapahtumien ja muiden toimintojen tuottamisesta. Asiantuntijan tehtävään tuli yhteensä 60 hakemusta.

Pia Repo jatkaa Taiteen edistämiskeskuksen Luova verkko -koordinaatiohankkeen (ESR+) asiantuntijan tehtävässä.

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen hankehakuun tuli yhteensä 81 hakemusta. Hakijoiden tukena toimii Taiken Luo...
17/05/2023
Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen hankehakuun tuli yhteensä 81 hakemusta

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen hankehakuun tuli yhteensä 81 hakemusta. Hakijoiden tukena toimii Taiken Luova verkko -koordinaatiohanke, joka on järjestänyt hankesparrausta ja rahoitusinfoja luovien alojen ammattilaisille.

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen valtakunnallisen ESR+-teeman hankehaku päättyi maanantaina 15.5. Ensimmäiselle hakukierrokselle osallistui runsaasti uusia hakijoita luovilta aloilta. Hakuun on varattu yhteensä kuusi miljoonaa euroa.

In the podcast episode, which is part of the   event, Arts Advisor Koko Hubara talks with Michelle A. Tisdel and Kaisa I...
17/05/2023

In the podcast episode, which is part of the event, Arts Advisor Koko Hubara talks with Michelle A. Tisdel and Kaisa Ilmonen about Black feminist epistemology, writing as liberatory practice, norms of knowledge, Black feminist authors everyone should know, and why intersectionality work cannot forget its roots in Black feminist work.

Listen to the episode ➡️ https://open.spotify.com/episode/0V6g3vxRH7c32Z2ME8ejXy?si=5-w9cKdOROW0X3j3ZjD-kg&nd=1

Toivotamme onnea viisufinaaliin Käärijälle ja Aija Puurtiselle, joka ahkeroi valtion musiikkitoimikunnan varapuheenjohta...
12/05/2023
Euroviisut | Käärijä ei laula live-esityksessään yksin

Toivotamme onnea viisufinaaliin Käärijälle ja Aija Puurtiselle, joka ahkeroi valtion musiikkitoimikunnan varapuheenjohtajana ja nyt myös Käärijän lauluvalmentajana, taustalaulajana ja lauluosuuksien tuplaajana 🫲🏻🟢🟢😎🟢🟢🫱🏻

Solistin äänen vireen korjailu ja ennalta äänitettyjen apulaulujen käyttö on Euroviisujen loppukilpailussa tiukasti kielletty.

Rekrytoimme kahta työparia alueellisiin kehittämishankkeisiin! 🎨✨Haemme taiteilija-asiantuntijaa ja taideasiantuntijaa t...
11/05/2023

Rekrytoimme kahta työparia alueellisiin kehittämishankkeisiin! 🎨✨

Haemme taiteilija-asiantuntijaa ja taideasiantuntijaa työskentelemään Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella. Vastaavasti haemme työpariksi taiteilija-asiantuntijaa ja taideasiantuntijaa työskentelemään Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella.

📅 Hakuaika tehtäviin päättyy 31.5. klo 16.00

➡️ https://www.taike.fi/fi/uutiset/taike-rekrytoi-kaksi-tyoparia-uusiin-alueellisiin-kehittamishankkeisiin

"Tiukkenevan talouden aikoina on kansanterveydellinen katastrofi leikata kulttuurista ja liikunnasta, etenkin kun tiedäm...
10/05/2023
Yhdessä olemme vahvoja

"Tiukkenevan talouden aikoina on kansanterveydellinen katastrofi leikata kulttuurista ja liikunnasta, etenkin kun tiedämme niiden vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen sekä syrjäytymisen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn", kirjoittavat opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Johanna Vuolasto ja ylitarkastaja Sari Virta.

Taiteen, kulttuurin ja liikunnan ammattilaisten olisi tärkeää yhdessä vaikuttaa toimialojensa myönteiseen kehitykseen.

Taiken johtaja Paula Tuovinen kävi tänään kuultavana hallitusneuvotteluissa:  ”Puhuin muun muassa luoviin aloihin panost...
10/05/2023

Taiken johtaja Paula Tuovinen kävi tänään kuultavana hallitusneuvotteluissa:

”Puhuin muun muassa luoviin aloihin panostamisen tarpeesta, taiteen perusrahoituksen turvaamisesta sekä taiteilijoiden ansainnan kehittämisestä. Jäsenet kyselivät myös siitä, miten taiteilijat saataisiin kouluihin työskentelemään lasten ja nuorten kanssa."

📣 Oletko kiinnostunut kulttuurihyvinvoinnista? Ilmoittaudu mukaan Kulttuurihyvinvointifoorumiin!Tilaisuuden teemoina ova...
09/05/2023
Kulttuurihyvinvointifoorumi | Taikusydän

📣 Oletko kiinnostunut kulttuurihyvinvoinnista? Ilmoittaudu mukaan Kulttuurihyvinvointifoorumiin!

Tilaisuuden teemoina ovat lasten ja nuorten hyvinvointi, kulttuurilähetetoiminnan kehittäminen, kulttuurihyvinvointipalveluiden konseptointi sekä taide mielenterveystyössä ja kokemusasiantuntijatoiminnassa.

⏰Ilmoittaudu 24.5. klo 16 mennessä
📅 ti 6.6. klo 9–15.20

Taikusydän

Taikusydän, Turun kaupungin kulttuurin kärkihanke ja Taiteen edistämiskeskus järjestävät yhteistyössä ensimmäisen valtakunnallisen Kulttuurihyvinvointifoorumin 6.6.2023 klo 9-15.20 Turussa.

Tervetuloa klo 9.00 alkaen seuraamaan keskustelua peleistä ja taiteesta! 🎮🕹️Game Amos on poikkitaiteellinen online-tapah...
09/05/2023
Game Amos

Tervetuloa klo 9.00 alkaen seuraamaan keskustelua peleistä ja taiteesta! 🎮🕹️

Game Amos on poikkitaiteellinen online-tapahtuma, jossa keskitytään peleihin taiteenlajina. Osallistujilla on mahdollisuus jättää kommentteja puhujille ja keskustella aiheista.

Linkki striimiin ➡️ https://enchant.fi/amosrex/game-amos

Game Amos on poikkitaiteellinen online-tapahtuma, jossa törmäytetään pelit ja muut taiteen alat siltoja rakentaen. Tapahtumassa keskitytään peleihin taiteenlajina, jota emme vielä tunne kovin hyvin. Haemme keskustelupintaa perinteisempien taiteiden parista, m***a myös yllättävistä uusista...

Läänintaiteilija Venla Korja, kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma ja asiantuntija Tuula Peltoniemi kirjoittavat blogite...
08/05/2023
Pyöreän pöydän ritarit merkityksellistä elämää mahdollistamassa - Etelä-Pohjanmaan liitto

Läänintaiteilija Venla Korja, kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma ja asiantuntija Tuula Peltoniemi kirjoittavat blogitekstissä kulttuurihyvinvoinnista ja sen eteen tehdystä työstä.

"Missiomme on saada kulttuurihyvinvointi juurrutettua osaksi strategisia suunnitelmia ja päätöksentekoa, jotta sen toteuttamiselle on parhaat mahdolliset edellytykset. Päämääränä on tarjota jokaiselle mielekäs ja hyvä elämä."

Kun nämä pyöreän pöydän ritarit kohtaavat, keskustelu virtaa ja polveilee. Välillä nauretaan ja sitten liikututaan. Keskusteluissa ovat läsnä ihmisyys, elämä ja kohtaaminen. Pöydässä pohditaan, miten inhimillinen ja merkityksellinen elämä varmistetaan kaikille, läpi elämänkaaren,...

Suomen Musiikintekijät, Suomen muusikkojen liitto ja Näyttelijäliitto kantelivat keväällä 2022 Taiken koronatukien jakam...
08/05/2023
Valtiontalouden tarkastusvirasto: Taiken koronatukien jakamisessa ei huomautettavaa

Suomen Musiikintekijät, Suomen muusikkojen liitto ja Näyttelijäliitto kantelivat keväällä 2022 Taiken koronatukien jakamisesta valtiontalouden tarkastusvirastolle. Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa tuoreessa vastauksessaan, että saatujen selvitysten perusteella kantelu ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Suomen Musiikintekijät, Suomen muusikoiden liitto ja Näyttelijäliitto kantelivat keväällä 2022 Taiken koronatukien jakamisesta valtiontalouden tarkastusvirastolle. Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa tuoreessa vastauksessaan, että saatujen selvitysten perusteella kantelu ei anna aihetta t...

"On tärkeää lisätä taiteilijoiden mahdollisuuksia normaaliin palkkatyöhön, esimerkiksi muuntamalla kilpaillut, määräaika...
08/05/2023
Lukijan mielipide | Sosiaaliturvajärjestelmä ei tunnista taiteilijoiden asemaa

"On tärkeää lisätä taiteilijoiden mahdollisuuksia normaaliin palkkatyöhön, esimerkiksi muuntamalla kilpaillut, määräaikaiset työskentelyapurahat ansiotulon muotoon, kuten Suomen Akatemian tutkijoilla", kirjoittaa Taiken johtaja Paula Tuovinen Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa.

Sosiaaliturvaratkaisuissa on otettava huomioon itsensä työllistäjät, alustatyöntekijät ja yrittäjät.

Ensi viikolla keskustellaan peleistä ja taiteesta – ilmoittaudu mukaan Game Amosiin! 🎮🕹️Game Amos on poikkitaiteellinen ...
04/05/2023
Game Amos

Ensi viikolla keskustellaan peleistä ja taiteesta – ilmoittaudu mukaan Game Amosiin! 🎮🕹️

Game Amos on poikkitaiteellinen online-tapahtuma, jossa keskitytään peleihin taiteenlajina. Keskustelupintaa haetaan perinteisempien taiteiden parista, m***a myös yllättävistä uusista suunnista. Osallistujilla on mahdollisuus jättää kommentteja puhujille ja keskustella aiheista.

Tapahtuman järjestämisessä on ollut mukana Taiken pelitaiteen läänintaiteilija Jaakko Kemppainen.

📅 ti 9.5. klo 9.00–14.00

Game Amos on poikkitaiteellinen online-tapahtuma, jossa törmäytetään pelit ja muut taiteen alat siltoja rakentaen. Tapahtumassa keskitytään peleihin taiteenlajina, jota emme vielä tunne kovin hyvin. Haemme keskustelupintaa perinteisempien taiteiden parista, m***a myös yllättävistä uusista...

Taideneuvosto painottaa hallitusohjelmaneuvotteluiden Osaava Suomi -neuvottelupöydän jäsenille lähettämissään terveisiss...
03/05/2023
Taideneuvoston terveiset hallitusohjelmaneuvotteluihin

Taideneuvosto painottaa hallitusohjelmaneuvotteluiden Osaava Suomi -neuvottelupöydän jäsenille lähettämissään terveisissä, että kulttuuri ei ole kuluerä vaan investointi.

🔷 Valtion, kuntien ja yksityisten toimijoiden uudenlaista yhteistyötä ja kumppanuutta tarvitaan. Nämä muutokset vaativat strategista otetta ja kulttuuripoliittista selontekoa.

🔷 Taideneuvosto esittää, että taiteen ja kulttuurin luvun 29.80 osuus valtion talousarviossa nostetaan vuoteen 2027 mennessä yhteen prosenttiin valtion kokonaismenoista. Tämä tarkoittaa 122,2 miljoonan euron lisäystä seuraavan hallituskauden aikana.

🔷 Taideneuvosto tukee monikanavaista rahoitusmallia, jossa useat ministeriöt osallistuvat kulttuurin rahoittamiseen. On olennaista kehittää rahoitusinstrumentteja, jotka mahdollistavat taide- ja kulttuurialojen tukemisen osana elinkeinopoliittisia palveluja.

🔷 Kulttuuripoliittisen selonteon valmistelussa on syytä ottaa lähtökohdaksi ministeriöiden välinen ja opetus- ja kulttuuriministeriön sisäinen hallinnonalarajat ylittävä tavoitteenasetanta, ja etsiä myös uusia hallinnollisia ratkaisuja rahoituskanavien sirpaleisuuden ja osittaisen päällekkäisyyden vähentämiseksi.

🔷 Taideneuvosto tukee valtionavustusjärjestelmän kehittämis- ja digitalisointihanketta ja sen tavoitteita. Sen sijaan emme näe hyötyä Veikkauksen edunsaajien yhteisestä avustuskeskuksesta, jollaisesta STM on käynnistänyt selvityksen.

🔷 Tukien osalta taideneuvosto suosittelee lähtökohdaksi sitä, että opetus- ja kulttuuriministeriön avustuspolitiikka tulisi nostaa strategiselle tasolle ja siirtää operatiiviset tukipäätökset virastotasolle Taikeen. Nykyisellään ministerin pöydälle tulee paljon pieniä avustuspäätöksiä, ja tukipolitiikan kokonaiskuva on sirpaleinen.

🔷 Muita tavoitteita ovat taiteilijaeläkkeiden määrän nosto, taiteilijoiden sosiaaliturvan parantaminen, starttiraha vastavalmistuneille taiteilijoille, kansainvälistyminen sekä Taiken uudistaminen ja sen roolin vahvistaminen.

Taideneuvosto lähetti tänään terveisensä hallitusohjelmaneuvotteluiden Osaava Suomi -neuvottelupöydän jäsenille. Taideneuvosto painottaa, että kulttuuri ei ole kuluerä vaan investointi.

"Polarisoituvan ja nykyisten konfliktien keskellä rykivän maailman asukkina poimin tässä ajassa tanssin tärkeäksi tarkoi...
28/04/2023
Tanssin tulevaisuus?

"Polarisoituvan ja nykyisten konfliktien keskellä rykivän maailman asukkina poimin tässä ajassa tanssin tärkeäksi tarkoitusperäksi kytkeytymisen. Tanssi voi toimia - ja osiltaan-muttei-aina-toimiikin - vastakkaisuuksien purkajana", sanoi koreografi, tanssitaiteilija, esitysten tekijä Maija Hirvanen Tanssin tulevaisuuspäivässä pitämässään keynote-puheenvuorossa.

"Myös toivomassani tulevaisuuden tanssissa korostuvat entisestään välisyys, suhteet, kytkeytyminen, kansainvälisyys, osallisuus."

Tämä Maija Hirvasen puheenvuoro pidettiin Taiken järjestämässä Tanssin tulevaisuus -päivässä 31.1.2023.

Osoite

Hakaniemenranta 6
Helsinki
00531

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:15
Tiistai 08:00 - 16:15
Keskiviikko 08:00 - 16:15
Torstai 08:00 - 16:15
Perjantai 08:00 - 16:15

Puhelin

+358295330700

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Taiteen edistämiskeskus - Taike :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Taiteen edistämiskeskus - Taike :lle:

Videot

Jaa


Kommentit

Kiitos TAIKE❤️
Elämäni ensimmäinen apuraha.
Sain uskoa valitsemalleni tielle🙏
Kiitos Taiteen edistämiskeskus - Taike 🙌 Jyväskylän taiteilijaseura odottavat ja me olemme iloinen etta pääsen näyttelyn 🙌
Hei Taiteen edistämiskeskus - Taike, miten mielestänne sopii yhteen tämä teksti nettisivuillanne https://www.taike.fi/fi/vastuullisuus ja se, ettette perustele päätöksiänne? Edes muutamalla sanalla tai laajemmin. Siten voitaisin saada tätä toimintaa läpinäkyvämmäksi.

Nyt monet ammattimuusikot ihmettelevät kielteisiä päätöksiään koronatuista. Siihen voisi auttaa se, jos vaikka kertoisitte kussakin päätöksessä vaikkapa parilla ranskalaisella viivalla miksi tuen sai tai sitä ei saanut.
Hei,

tahtoisin tietää miten on perusteltua että viime vuoden kolmesta eri korona-apuraha hauista on osalle myönnetty tuki jo toistamiseen, sekä myös jotkut sivutoimisesti freelancerina toimivat ovat tuen onnistuneet saamaan m***a sitten samalla joukossa on kaltaisiani, isolla volyymilla maakunnissa toimivia musiikin sekatyöläisiä jotka ansaitsevat ainoastaan kielteisiä päätöksiä? Kuullun perusteella veikkaan kuitenkin että oman keikkamäärän ja töiden putoaminen ei ole sieltä pienimmästä päästä.

Uskon tietäväni että hakemusten määrä on ollut merkittävä, varmasti joku sitten tarvitsee tukia enemmän kuin toiset selvitäkseen arjessaan, m***a silti tässä on mielestäni melko iso epäkohta.

En kaipaa mahdolliseen vastaukseen pahoitteluita ettei voitto osunut kohdalle, vaan ennemmin ajatuksenne mikä aiheuttaa tämän kaltaista eriarvoisuutta?

Kiitos, parempaa tulevaisuutta kaikille.
Moi, toivottavasti sopii julkaista - tervetuloa Valtakunnalliseen Lastenmusiikkipäivään Kuopiossakin 16.11. (täälläkin kasvaa uusia taiteentekijöitä)
https://www.facebook.com/events/2472562396361161/?ti=as
Hae nyt! Huippuinstrumentti Koistinen Electric 1 -sähkökantele on mahdollista saada lainakäyttöön kahden vuoden määräajaksi. Hakuaikaa on 31.7. saakka.
Rasmus ry kiittää Taiteen edistämiskeskusta Hyväpuhe-hankkeen rahoittamisesta!
Vaikka yhteiskunnassa tämä sanoma ei vielä toteudukaan, niin tässä tamperelaisten muusikkojen upeassa Hyvä puhe-hankkeelle tuotetussa musiikkivideossa “Värillä ei ole väliä” toivotaan, että jonain päivänä värillä ei oikeasti ole väliä, sillä kaikki on kultaa.
Laulussa käytetään myös arabiankielistä sanaa Aman, joka tarkoittaa rauhaa, turvaa, turvallisuutta, luottamusta.

Videolla esiintyvät: King Swiff, Sofy Kap, Abdullah Muayad ja EMP3ROR NOCO.
Santeri Pilli miksasi musiikin ja videon ohjasi ja editoi G . V . E / By LiL M*F As GREAT VIDEO https://www.facebook.com/GVEBYLiLM*F/. Ja ilman Afrofinns Afrofinns tämä upea musiikkivideo ei olisi toteutunut!


Katso tämä hieno musiikkivideo Youtube-linkistä! RASMUS ry Youtubesta löytyy muutakin!

Check the Youtube-link for more information on the artists!
https://www.youtube.com/watch?v=NPplwQI5TBs
Saako jakaa, Taiken tukema Hyväpuhe-hankkeen tapahtuma. Ja 18.3 alkaa Rasmus ry-Facebook sivulla Hyväpuhe-somekampanja.
Hei, kiinnostaako taidekasvatuksen mahdollisuudet ja rohkeat uudet avaukset varhaiskasvatuksessa? Nyt saatavilla
http://www.teatterikesa.fi/ajankohtaista/ennakkoluuloton-off-tampere-juhlii-teatterikesaa-runsaalla-monitaiteisella-ohjelmistolla/
OFF Tampere ohjelma on julkistettu ja Taike:en tukema Minnan henkiin herätys on mukana ohjelmistossa. Lukemalla lisää muusta ohjelmistosta ja lisätäksenne 8 metrisen Minna Canth esityksen näkyvyyttä käykää rohkeasti tykkäämässä OFF Tampere -sivusta.
Helsingin Taiteilijaseura etsii kuraattoria kansainväliseen näyttelyvaihtoprojektiin.
TÖITÄ PERFORMANSSITAITEILIJALLE!
Vielä ehtii osallistua avoimeen hakuun (DL 30.4.) ja ehdottaa teosta Vantaan taidemuseo Artsiin Performanssipäiville. Palkkio!

https://www.facebook.com/notes/performanssipankki-performance-art-bank/performanssipankki-etsii-performanssia-artsiin/1703887019694371/
#}