Nettikonsuli

Nettikonsuli Kysy matkustusturvallisuudesta ulkoministeriön Nettikonsulilta. Nettikonsuli on ulkoministeriön tarjoama palvelu kansalaisille. Nettikonsuli muistuttaa ajankohtaisista matkustusturvallisuuteen liittyvistä asioista ja antaa matkustusturvallisuusvinkkejä ja neuvoja.
(13)

Voit esittää palvelun kautta kysymyksiä, jotka liittyvät matkustusturvallisuuteen tai Suomen ulkomailla olevien edustustojen ja ulkoministeriön konsulipalveluihin. Nettikonsuli neuvoo, mitä Suomen kansalainen tai pysyvästi Suomessa asuva ulkomaalainen voi tehdä, jos hän on joutunut ulkomailla hätään sairauden, tapaturman, onnettomuuden, rikoksen kohteeksi joutumisen tai muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi. Nettikonsuli vastaa kysymyksiin mahdollisimman pian. Vastauksissa voimme antaa yleistä tietoa konsulipalveluista ja kertoa, miten vastaavanlaisissa tapauksissa tavallisesti toimitaan. Yksityishenkilöä koskevat asiat ovat luottamuksellisia. Henkilöiden nimiä, terveydentilaa tms. yksityisyydensuojan alaisia asioita ei voida käsitellä julkisesti. Piilotamme kaikki yksityisyydensuojan alaiset asiat seinältä ja vastaamme niihin yksityisviestillä. Kiireellisissä tapauksissa ota yhteyttä ulkoministeriön päivystyskeskukseen joko puhelimitse tai sähköpostitse. Päivystyskeskus neuvoo ulkomailla hätään joutuneita Suomen kansalaisia 24/7 vuoden jokaisena päivänä puh. + 358 9 160 55555, sähköpostiosoite: [email protected]. Keskustelu on tervetullutta, kunhan siinä noudatetaan Suomen lakeja ja hyviä tapoja. Poistamme viestit, jotka kiihottavat kansanryhmää vastaan, saattavat suomalaiset vaaraan, esittävät asiattomia ja loukkaavia kommentteja muista keskustelijoista, ovat Suomen lakien tai hyvien tapojen vastaisia tai sisältävät mainoksia. Ulkoministeriö pidättää itsellään oikeuden poistaa asiattomat lausunnot ja linkitykset eikä vastaa ulkopuolisten keskusteluissa, seinäkirjoituksissa ja kommenteissa esittämistä väitteistä/mielipiteistä, linkityksen kohteista tai niiden aiheuttamista seurauksista. Vastauskieliä ovat suomi ja ruotsi. Nätkonsuln (Nettikonsuli) är en tjänst som utrikesministeriet erbjuder allmänheten. Nätkonsuln tar upp aktuella ärenden som rör resesäkerhet och ger tips och råd om resesäkerhet. Genom tjänsten kan du ställa frågor om resesäkerhet, om Finlands ambassader och konsulat utomlands eller om utrikesministeriets konsulära tjänster. Nätkonsuln ge råd om vad du som finsk medborgare eller permanent bosatt i Finland kan göra om du stöter på problem utomlands på grund av sjukdom, en olycka, om du blir offer för ett brott eller något liknande. Nätkonsuln besvarar frågor så snabbt som möjligt. I svaren kan vi ge allmän information om konsulära tjänster och berätta om hur man vanligtvis går till väga i motsvarande situationer. Ärenden som rör privatpersoner är konfidentiella. Personers namn, hälsotillstånd och dylikt som omfattas av integritetsskyddet kan inte behandlas offentligt. Vi döljer alla meddelanden på väggen som faller under integritetsskyddet och besvarar dem med ett privat meddelande. I brådskande fall kan du kontakta utrikesministerets jourcenter per telefon eller e-post, tfn + 358 9 160 55555, e-post [email protected]. Jourcentret hjälper finländare i nöd utomlands dygnet runt, alla dagar på året. Diskussion är välkommen så länge som den följer Finlands lag och god sed. Vi tar bort meddelanden som innehåller hets mot folkgrupp, kan försätta finländare i fara, innehåller osakliga och sårande kommentarer om andra deltagare i diskussionen, som strider mot lagen eller mot god sed eller innehåller reklam. Utrikesministeriet förbehåller sig rätten att ta bort osakliga kommentarer och länkar och svarar inte för påståenden eller åsikter som framställs av andra i diskussioner, meddelanden och kommentarer, för innehållet på sidor som det länkas till eller följderna av dessa. Nätkonsuln betjänar på finska och svenska.

Avaa kuten tavallisesti

Traficom jatkaa matkustajalentoliikenteen keskeytystä Isosta-Britanniasta Suomeen 18.1.2021 asti. Myös suora matkustajal...
08/01/2021
Ison-Britannian matkustajalentojen keskeytys jatkuu - Ulkoministeriö

Traficom jatkaa matkustajalentoliikenteen keskeytystä Isosta-Britanniasta Suomeen 18.1.2021 asti. Myös suora matkustajalentoliikenne Irlannista ja Etelä-Afrikasta Suomeen keskeytetään 11.-18.1.2021 väliseksi ajaksi.

https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/ison-britannian-matkustajalentojen-keskeytys-jatkuu

Suomen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päättänyt jatkaa matkustajalentoliikenteen keskeytystä...

08/01/2021

IRLANTI

Suomeen saapuvat matkustajalennot Irlannista keskeytetään ajalla 11.-18.1.2021. Seuraa suurlähetystön verkkosivuja ja Facebookia. Hätätapauksissa ole yhteydessä UM:n 24/7 päivystykseen: p. +358 9 160 55555, [email protected].

IRLAND

Alla passagerarflyg från Irland till Finland stoppas mellan 11.-18.1.2021.
Följ ambassadens webbsida och Facebook. I nöd fall kontakta UM 24/7 konsulära jour: +358 9 160 55555, [email protected].

ISO-BRITANNIALiikenne- ja viestintävirasto Traficom on päättänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n lausunnon perust...
08/01/2021
Suomeen saapuvien matkustajalentojen keskeytys laajenee koskemaan Ison-Britannian lisäksi Irlantia ja Etelä-Afrikkaa ajalla 11.-18.1.2021 | Traficom

ISO-BRITANNIA

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päättänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n lausunnon perusteella jatkaa matkustajalentoliikenteen keskeytystä Isosta-Britanniasta Suomeen 18.1.2021 asti.

STORBRITANNIEN

På basis av Institutet för hälsa och välfärds uttalande har Transport- och kommunikationsverket Traficom beslutat att förlänga avbrottet i passagerartrafiken från Storbritannien till Finland fram till 18.1.2021.

https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/suomeen-saapuvien-matkustajalentojen-keskeytys-laajenee-koskemaan-ison-britannian

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom keskeyttää Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneestä kuningaskunnasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta Suomeen saapuvan matkustajalentoliikenteen 11.1.2021 - 18.1.2021 väliseksi ajaksi. Päätös ei koske ylilentoja, teknisiä välilaskuja, siirtole...

ISO-BRITANNIATärkeää tietoa Suomen kansalaisille Britanniassa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päättänyt Terve...
31/12/2020
Ambassaden följer resesituationen i Storbritannien: Alla passagerarflyg från Storbritannien till Finland avbryts till 11.1.2021. - Storbritannien

ISO-BRITANNIA
Tärkeää tietoa Suomen kansalaisille Britanniassa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päättänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n lausunnon perusteella jatkaa matkustajalentoliikenteen keskeytystä Isosta-Britanniasta Suomeen 11.1.2021 asti.

Ohjeita ja neuvoja Suomen kansalaisille löytyy Suomen Lontoon-suurlähetystön verkkosivuilta: https://finlandabroad.fi/web/gbr/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/suomen-suurl-c3-a4hetyst-c3-b6-seuraa-britannian-matkustustilannetta./384951?fbclid=IwAR31SXAh4-z15bMU8qDTTM4N_mv2bzzgnCbA-2wE82JsEnRyfkKYc_kyHRc

STORBRITANNIEN
Viktig information för finska medborgare i Storbritannien:
På basis av Institutet fötr hälsa och välfärds uttalande har Transport- och kommunikationsverket Traficom beslutat att förlänga avbrottet i passagerartrafiken från Storbritannien till Finland fram till 11.1.2021.

Anvisningar och råd för finska medborgare finns på Finlands ambassads webbplats: https://finlandabroad.fi/web/gbr/aktuellt/-/asset_publisher/9qjSXeqw3isu/content/suomen-suurl-c3-a4hetyst-c3-b6-seuraa-britannian-matkustustilannetta./384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_9qjSXeqw3isu_assetEntryId=33566439

På basis av Institutet fötr hälsa och välfärds uttalande har Transport- och kommunikationsverket Traficom beslutat...

30/12/2020

KROATIA
Eilisen Kroatiassa tapahtuneen ison maanjäristyksen jälkeen jälkijäristykset ovat mahdollisia. Seuraa paikallisviranomaisten ohjeita, ilmoita tilanteestasi läheisillesi. Hätätapauksessa UM 24/7 päivystys +358916055555, [email protected]

KROATIEN
Efter gårdagens stora jordbävning i Kroatien är efterskalv möjliga. Följ de lokala myndigheternas anvisningar, informera dina närstående om din situation. I nödfall ring UM:s 24/7 konsulära jour +358916055555, [email protected]

29/12/2020

KROATIA
Kroatiassa n. 60 km Zagrebista on tapahtunut 6,2 magnitudin maanjäristys. Seuraa paikallisviranomaisten ohjeita, ilmoita tilanteestasi läheisillesi. Hätätapauksessa UM 24/7 päivystys +358916055555, [email protected].

KROATIEN
Det har skett en jordbävning med magnituden 6,2 i Kroatien cirka 60 km från Zagreb. Följ de lokala myndigheternas anvisningar, informera dina närstående om din situation. I nödfall ring UM:s 24/7 konsulära jour +358916055555, [email protected].

ISRAEL Israeliin on määrätty poikkeustila 27.12.2020 klo 17:00 alkaen. Kiristyneet rajoitukset jatkuvat ainakin 9.1.2021...
28/12/2020
Joint Prime Minister's Office-Health Ministry-Finance Ministry Statement

ISRAEL

Israeliin on määrätty poikkeustila 27.12.2020 klo 17:00 alkaen. Kiristyneet rajoitukset jatkuvat ainakin 9.1.2021. saakka. Tuona aikana vain välttämätön liikkuminen on sallittua. Tarkemmat ohjeet https://www.gov.il/en/Departments/news/spoke_regulations251220.
Suurlähetystön asiakaspalvelu on tämän ajan suljettu hätätapauksia lukuun ottamatta. Seuraa tiedotusvälineitä ja noudata viranomaisten ohjeita. Hätätapauksessa virka-ajan ulkopuolella UM Päivystys +358 9 160 55555.

Ett undantagstillstånd har utfärdats i Israel från 27.12 kl. 17.00. De strängare begränsningarna fortsätter åtminstone tills 9.1.2021. Under den här tiden är endast oundviklig rörlighet tillåten. För mer detaljerad information https://www.gov.il/en/Departments/news/spoke_regulations251220.
Ambassadens kundbetjäning är stängd under den här tiden förutom i fråga om nödfall. Följ med nyhetsmedier och iaktta myndigheternas instruktioner. I nödfall utanför tjänstetid ring UM:s jour på +358 9 160 55555.

This website provides government information and enables users to perform government-related transactions online

28/12/2020

MOSAMBIK

INAM:n mukaan trooppinen hirmumyrsky Chalane rantautuu 30.12 Mosambikin rannikolle, erityisesti Sofalan ja Manican alueelle. Seuraa paikallisviranomaisten ohjeita, ilmoita tilanteestasi läheisillesi. Hätätapauksessa UM 24/7 päivystys +358916055555, [email protected]

Den tropiska orkanen Chalane förväntas nå de av Moçambique den 30.12. Följ de lokala myndigheternas anvisningar, informera dina närstående om din situation. I nödfall ring UM:s 24/7 konsulära jour +358916055555, [email protected]

28/12/2020

KROATIA
Kroatiassa n. 50 km Zagrebista on tapahtunut 5,2 magnitudin maanjäristys. Seuraa paikallisviranomaisten ohjeita, ilmoita tilanteestasi läheisillesi. Hätätapauksessa UM 24/7 päivystys +358916055555, [email protected].

KROATIEN
Det har skett en jordbävning med magnituden 5,2 i Kroatien cirka 50 km från Zagreb. Följ de lokala myndigheternas anvisningar, informera dina närstående om din situation. I nödfall ring UM:s 24/7 konsulära jour +358916055555, [email protected].

27/12/2020

ISO-BRITANNIA
UK:ssa rankkasateita ja tulvia. Seuratkaa säätiedotuksia ja paikallisviranomaisten ohjeita.

STORBRITANNIEN
Ett störtregn orsakar oversväming I UK. Följa väderrapport och lokala myndigheternas anvisningar

23/12/2020
Komenda Główna Straży Granicznej

PUOLA
Puola tiukentaa rajoituksia 28.12.2020–17.1.2021:
-10 päivän karanteenivelvoite Puolaan joukkoliikenteellä (esim. lento) saapuville. Poikkeukset Puolan rajan sivuilla: https://www.strazgraniczna.pl/
-hotellit, ravintolat, ostoskeskukset, kulttuurikohteet kiinni
-ulkonaliikkumiskielto 31.12.2020 klo 19.00–1.1.2021 klo 6.00

POLEN
***
Polen inför strängare restriktioner mellan 28.12.2020–17.1.2021:
-krav på obligatorisk karantän (tio dagar) om man reser in i Polen med kollektivtrafik (t.ex. flyg). Information om ondantagar: https://www.strazgraniczna.pl/
-hotell, restauranger, köpcentrum, kulturinstitutioner håller stängt
-utegångsförbud 31.12.2020 kl. 19.00–1.1.2021 kl. 6.00

Najważniejsze wstecz Najważniejsze pauza Najważniejsze dalej Najważniejsze Kwarantanna po przekroczeniu granicy - informacje Przypominamy! Obywatele Polski oraz cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski, lub pozostają pod ich stałą opieką są zwolnieni z obowiązku...

ETELÄ -AFRIKKAUseampi maa on rajoittanut maahanpääsyä Etelä-Afrikasta täältä löytyneen uuden COVID-virusmuodon takia. Os...
22/12/2020
Koronavirusuutiset Etelä-Afrikassa - Etelä-Afrikka

ETELÄ -AFRIKKA
Useampi maa on rajoittanut maahanpääsyä Etelä-Afrikasta täältä löytyneen uuden COVID-virusmuodon takia. Osa lentoyhtiöistä (ainakin Lufthansa, KLM, Swiss, Turkish) ovat ilmoittaneet keskeyttävänsä lennot Etelä-Afrikasta/Etelä-Afrikkaan. Mikäli suunnittelet matkustamista, olethan yhteydessä lentoyhtiöösi varmistaaksesi ajantasaiset tiedot.

SYDAFRIKA
Efter ett ny form av COVID virus har identifierats i Sydafrika, några länder började begränsa inresan från Sydafrika. Några flybålag (bl.a. KLM, Lufthansa, Swiss, Turkish) har meddelat at avbryta flyg till/från Sydafrika. Om du har ett flyg bokat, kontakta flygbolaget att ha senaste information.

https://finlandabroad.fi/web/zaf/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/covid-19-virus-ja-etel-c3-a4-afrikka/384951

Etelä-Afrikassa on 20.9. lähtien voimassa rajoitetaso yksi. 21.12. osa lentoyhtiöistä ilmoitti keskeyttävänsä lennot...

ISO-BRITANNIASuurlähetystö seuraa Britannian rajoitustilannetta, ja päivitämme tietoa verkkosivuillemme ja sosiaalisen m...
21/12/2020
Suurlähetystö seuraa Britannian matkustustilannetta: Kaikki matkustajalennot Iso-Britanniasta Suomeen keskeytetään kahdeksi viikoksi - Iso-Britannia

ISO-BRITANNIA
Suurlähetystö seuraa Britannian rajoitustilannetta, ja päivitämme tietoa verkkosivuillemme ja sosiaalisen median kanavillemme. Tarkistathan ajankohtaiset lentotiedot aina suoraan lentoyhtiöltäsi.

Katso kootut ohjeet ja neuvot Suomen kansalaisille suurlähetystön verkkosivuilta: https://finlandabroad.fi/web/gbr/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/suomen-suurl-c3-a4hetyst-c3-b6-seuraa-britannian-matkustustilannetta./384951

STORBRITANNIEN
Ambassaden följer Storbritanniens begränsningssituation och uppdaterar informationen på vår webbplats och via våra kanaler i sociala medier. Kontrollera alltid aktuell flyginformation direkt från ditt flygbolag.

Se de samlade anvisningarna och råden för finländare på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/gbr/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/suomen-suurl-c3-a4hetyst-c3-b6-seuraa-britannian-matkustustilannetta./384951

Traficom tiedottaa: Kaikki matkustajalennot Iso-Britanniasta Suomeen keskeytetään kahdeksi viikoksi, 4. tammikuuta asti.

21/12/2020

ISO-BRITANNIA:

Matkustajalentoliikenne Iso-Britannian ja Suomen välillä on keskeytetty 4.1.2021 saakka. Tee matkustusilmoitus ja seuraa suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa. Tarkista lentotiedot suoraan lentoyhtiöltäsi.
Passagerartrafiken mellan Storbritannien och Finland avbrytas fram till 4.1.2021. Gör en reseanmälan och följ ambassadens webbplats och sociala medier. Kontrollera flyginformation direkt från ditt flygbolag

20/12/2020
Embassy of Finland in London

Embassy of Finland in London

ℹ️ Suurlähetystö seuraa Britannian koronatilannetta, ja päivitämme tietoa uusista rajoituksista verkkosivuillemme ja sosiaalisen median kanavillemme. Tarkista ajankohtaiset lentotiedot aina suoraan lentoyhtiöltäsi.

Britanniassa oleskelevia suomalaisia (myös maassa pysyvästi asuvia) kehotetaan tekemään matkustusilmoitus, sitä kautta välitämme tilannetietoa tekstiviesteillä: www.matkustusilmoitus.fi

ℹ️ Ambassaden följer coronasituationen i Storbritannien och uppdaterar information om nya begränsningar på vår webbplats och våra kanaler i sociala medier. Kontrollera alltid aktuell flyginformation direkt från ditt flygbolag.

Finländare som befinner sig i Storbritannien (även permanent bosatta) uppmanas att göra en reseanmälan, och på så sätt förmedlar vi information om läget genom textmeddelanden: www.reseanmalan.fi

ENGLANTI:Englannissa astuvat 20.12. alkaen voimaan uudet alueelliset Tier4:n mukaiset rajoitukset. Seuraa paikallisviran...
19/12/2020
Coronavirus (COVID-19): guidance and support

ENGLANTI:

Englannissa astuvat 20.12. alkaen voimaan uudet alueelliset Tier4:n mukaiset rajoitukset. Seuraa paikallisviranomaisten ohjeita ja tiedotusvälineitä. Lisätietoja löydät täältä https://www.gov.uk/coronavirus.

Nya regionala begränsningar enligt Tier4 planeras träda i kraft i England från och med 20 december. Följ de lokala myndigheternas anvisnigar och nyheter. Ytterligare information: https://www.gov.uk/coronavirus.

Find information on coronavirus, including guidance, support, announcements and statistics.

17/12/2020

FIDZI:

Vaarallisuusluokan 5 hirmumyrsky YASA lähestyy Fidzhiä. Seuratkaa paikallisviranomaisten ohjeita ja ilmoittakaa tilanteestanne läheisillenne. Hätätapauksessa ottakaa yhteyttä UM 24/7 päivystykseen +358916055555, [email protected]

Stormen YASA i farlighetsklass 5 närmar sig Fidz. Följ de lokala myndigheternas anvisningar och informera era närstående om situationen.
I nödfall kontakta UM 24/7 jour +358916055555, [email protected]

22/11/2020

SOMALIA:

Voimakas trooppinen hirmumyrsky Gati, kategoria 3, saapuu tietojen mukaan Somaliaan sunnuntaina 22.11.2020.
Seuraa paikallisviranomaisten ohjeita, ilmoita tilanteestasi läheisillesi. Hätätapauksessa UM 24/7 päivystys +358916055555, [email protected]

Den kraftiga tropiska orkanen Gati, 3-kategorien, beräknas enligt uppgift nå Somalia på söndagen 22.11.2020.
Följ de lokala myndigheternas anvisningar, informera dina närstående om din situation. I nödfall ring UM:s 24/7 konsulära jour +358916055555, [email protected]

21/11/2020

AFGANISTAN:

Afganistanissa, Kabulissa, on tänään aikaisin aamulla tehty raketti-isku ja tapahtunut kaksi räjähdystä.
Seuraa paikallisviranomaisten ohjeita, ilmoita tilanteestasi läheisillesi. Hätätapauksessa UM 24/7 päivystys +358916055555, [email protected]

En raketattack och två explosioner har inträffat på Kabul Afghanistan i dag tidigt på morgonen.
Följ de lokala myndigheternas anvisningar, informera dina närstående om din situation. I nödfall ring UM:s 24/7 konsulära jour +358916055555, [email protected]

15/11/2020

Nicaragua

IOTA-hirmumyrskyn ennustetaan voimistuvan nopeasti 1. kategorian hurrikaanista 3.- tai 4. kategorian hurrikaaniksi ennen rantautumistaan Nicaraguan pohjoisosaan tiistain vastaisena yönä paikallista aikaa. Rankkasateita, äkkitulvia ja mutavyöryjä on odotettavissa Nicaraguan lisäksi etenkin Hondurasissa ja Guatemalassa. Seuratkaa säätiedotuksia ja paikallisviranomaisten ohjeita.

Orkanen IOTA förväntas på natten till tisdagen röra sig norr om Nicaragua mot inland och vuxa snabbt från klass 1-orkan till orkan av klass 3-4. Det orsakar kraftig nederbörd, översvämningar och jordskred speciellt i Nicaragua, Honduras och Guatemala. Följ väderrapporterna och de lokala myndigheternas anvisningar.

12/11/2020

PERU

Torstaina 12.11.2020 on odotettavassa mielenosoituksia ympäri Perua maan poliittisen tilanteen vuoksi. Kehotamme välttämään suuria väkijoukkoja sekä noudattamaan paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa tiedotusvälineitä ja varaudu viiveisiin paikallisessa liikenteessä. Seuraa paikallisviranomaisten ohjeita, ilmoita tilanteestasi läheisillesi. Hätätapauksessa UM 24/7 päivystys +358916055555, [email protected]

På grund av den politiska situationen i Peru förväntas demonstrationer runt om i landet på torsdag 12.11.2020. Vi uppmanar människor att undvika demonstrationer och stora folksamlingar och att följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ lokala medier och bered dig på förseningar i trafiken. Följ de lokala myndigheternas anvisningar, informera dina närstående om din situation. I nödfall ring UM:s 24/7 konsulära jour +358916055555, [email protected]

11/11/2020

FILIPPIINIT

Taifuuni Ulysses voimistuu mahdollisesti kategoria 2-3 taifuuniksi lähestyessään Filippiinien itärannikkoa. Häiriöitä odotettavissa Luzon, Metro Manilan alueella. Seuraa paikallisviranomaisten ohjeita, ilmoita tilanteestasi läheisillesi. Hätätapauksessa UM 24/7 päivystys +358916055555, [email protected]

Taifunen Ulysses kommer antagligen att växa till kategori 2 eller 3 då den når Filippinernas östkust. Störningar är att vänta på ön Luzon och i Manila. Följ de lokala myndigheternas anvisningar, informera dina näraste om din situation. I nödfall UM:s 24/7 konsulära jour +358916055555, [email protected]

Puola:Puolan hallitus on ilmoittanut tiukentuneista rajoituksista, mm. hotellit suljetaan (pl. liikematkustus) 7.11. alk...
05/11/2020
Koronavirusuutiset Puolassa - Puola

Puola:

Puolan hallitus on ilmoittanut tiukentuneista rajoituksista, mm. hotellit suljetaan (pl. liikematkustus) 7.11. alkaen. Lisätietoa suurlähetystön kotisivulla. https://finlandabroad.fi/web/pol/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronauutiset-puolassa/384951
***
Den polska regeringen har informerat om strängare restriktionerna, bl.a. hotell stängs (tjänsteresor undantags) fr.o.m. 7.11. Mer information på ambassadens nätsida. https://finlandabroad.fi/web/pol/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronauutiset-puolassa/384951

Puola on luopunut rajavalvonnasta ja karanteenivelvoitteesta EU:n sisärajoilla 13.6. Käytä kasvomaskia julkisilla...

Iso-BritanniaEnglannissa on määrä astua voimaan uusia rajoituksia 5.11. alkaen. Vain välttämätön liikkuminen ulkona sall...
03/11/2020
Coronavirus (COVID-19): guidance and support

Iso-Britannia

Englannissa on määrä astua voimaan uusia rajoituksia 5.11. alkaen. Vain välttämätön liikkuminen ulkona sallitaan, ml ruoka- ja lääkeostokset, lääkärissä käynti, kuntoilu ja välttämätön töihin kulku. Rajoitukset ovat voimassa ainakin 2.12. saakka. Seuraa paikallisviranomaisten ohjeita sekä tiedotusvälineitä. Lisätietoja ja muiden alueiden rajoitukset löydät:
https://www.gov.uk/coronavirus

Nya begränsningar planeras träda i kraft i England från och med den 5 november. Endast nödvändig vistelse utomhus tillåts, inkl. mat och läkemedelsköp, läkarbesök, träning och helt nödvändigt tillträde till arbetet. Begränsningarna gäller åtminstone till den 2 december. Följ de lokala myndigheternas anvisningar och nyheter. Ytterligare information och begränsningar gällande de andra områdena: https://www.gov.uk/coronavirus.

Find information on coronavirus, including guidance, support, announcements and statistics.

Osoite

Laivastokatu 22
Helsinki
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin

+358 9 16055555

Nettisivu

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Nettikonsuli :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Nettikonsuli :lle:

Videot

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki

Kommentit

Onko matkustusrajoituksia kun matkustaa Espanjasta (Andalusia) Portugaliin?
Millaisia rajoituksia on Suomesta Madeiralle matkustaville? Onko koronatesti lähtiessä pakollinen?
Hei, saanko matkustaa Turkkiin ja jos saa, sitten millaisilla ehdoilla?
minkälaisia rajoitteita on espanjaan menevillä ja sieltä palaavilla tällä hetkellä
Hei! Suunnittelen golfmatkaa 22.11.20 -29.11.20 TurkkiinBelekiin. Sairastan astmaa ja kehkoahtaumaa. Onko Turkkiin silloin turvallistamatkustaa?
Hei Olen jumissa Riadissa/SA. Onko kenelläkään tietoa muiden EU-maiden evakuointilennoista? Suomi ei UM:n mukaan sellaista suunnittele eikä paikallinen lähetystö pysty auttamaan.
Ulkoministeriöllä ei ole yhteyssivua virallisella nettisivuilla. Ongelmana on, että Venäjällä naisilla eläkeikä on 50 vuotta.. ja kerran vuodessa pitää käydä Venöläisessä " KELASSa" jota voi todistaa että on hengissä. Vasta sitten eläkkeen maksu jatkuu. Nyt pannaan rajat kiinni eikä ole mahdollista päästä ko toimistoon ilmoittautumaan. Eläkkeen maksu loppuu. Mikä neuvoksi?????
Hei, miten tulisi suhtautua ulkomailla yliopistossa opiskeleviin, tyttäreni opiskelee Skotlannissa. Koskeeko heitä ohje palata pikaisesti Suomeen, voidaanko taata että he pääsevät Suomeen myöhemmin?
Hei! pääseekö omalla autolla Espanjasta Ranskaan ?
Netistä löytämäni tiedon mukaan Italian hallitus pyytää, mahdollisuuksien mukaan, kaikkia yli 75 vuotiaita olemaan sisätiloissa. Ohje koskee koko Italiaa. Olemme 76 ja 79 vuotiaita ja kahden viikon kuluttua lähdössä kolmeksi viikoksi Taorminaan. Mielellämme peruisimme matkan, mutta onko mitään keinoa saada maksetut matkarahat takaisin? Emme halua maksaa 3 viikon hotellissa oleskelusta.
Terve Mikä on korona-viruksen tilanne Venäjällä? Paljonko on todettu tartuntoja ja missä kaupungeissa? Onko turvallista matkustaa lentäen Moskovan kautta Volgogradiin?
Koronavirusepidemian tilanne on muuttunut viime päivinä ja tartuntariski on suurentunut Manner-Kiinan lisäksi Iranissa, Etelä-Koreassa sekä Italian Veneton, Lombardian, Piemonten ja Emilia-Romagnan alueilla. Läget för coronavirusepidemin har förändrats under de senaste dagarna och risken för smitta är förhöjd förutom i Fastlandskina, också i Iran, Sydkorea samt i de italienska regionerna Vento, Lombardiet, Piemonte och Emilia-Romagna. https://thl.fi/fi/-/koronavirustilanne-on-muuttunut-thl-on-paivittanyt-ohjeet-?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Fajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19