Vantaan Maahanmuuttajapalvelut

Vantaan Maahanmuuttajapalvelut Maahanmuuttajapalvelut vastaa Vantaalle muuttavien pakolaisten ja paluumuuttajien kuntalaisten alkuv

Maahanmuuttajapalvelut vastaa Vantaalle muuttavien pakolaisten ja paluumuuttajien kuntalaisten alkuvaiheen sosiaali- ja terveyspalveluista, palveluihin perehdytyksestä sekä asiakas- ja potilasohjauksesta. Asiakkaita ovat Vantaalle muuttavat pakolaiset, ihmiskaupan uhrit, entisen NL-alueelta muuttavat uudet paluumuuttajat sekä alkukartoitukseen oikeutetut henkilöt. Tarjoamme myös kotouttavaa jälkihuoltoa ilman huoltajaa maahan tulleille ja oleskeluluvan saaneille 18-24-vuotiaille nuorille.

04/01/2023

Vantaan maahanmuuttajapalvelut siirtyi 1.1.2023 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Nyt yksikkömme on nimeltään Kotoutumista tukevat sosiaalipalvelut.

Toimistomme on edelleen samassa paikassa kuin aiemmin (Vernissakatu 6, 2. kerros tai Kielotie 7A, 4. kerros). Uudet sähköpostiosoitteemme ovat muotoa [email protected]

Tilapäisen suojelun perusteella myönnetty oleskelulupa on voimassa koko sen ajan, kun tilapäinen suojelu jatkuu EU:ssa.
03/01/2023
Ukrainasta paenneiden tilapäistä suojelua savien oleskelulupia jatketaan ilman erillistä hakua | Kotoutuminen

Tilapäisen suojelun perusteella myönnetty oleskelulupa on voimassa koko sen ajan, kun tilapäinen suojelu jatkuu EU:ssa.

Ulkomaalaislakiin tehdään väliaikainen muutos, jolla varmistetaan, että tilapäisen suojelun perusteella myönnetty oleskelulupa on voimassa koko sen ajan, kun tilapäinen suojelu jatkuu EU:ssa. Tilapäisen suojelun oleskelulupia jatketaan 4.3.2024 asti automaattisesti. Jatkossa kaikki uudet til...

Verkkokurssi islamin perusteista:
02/01/2023
Väärinymmärretty uskonto? Tunne islamin perusteet

Verkkokurssi islamin perusteista:

Kuulostavatko sharia, suura ja jihad tutuilta termeiltä? Haluaisitko tuntea tarkemmin näiden ja muiden islamin peruskäsitteiden merkityksiä? Tällä kurssilla saat keskeisimmät tiedot islamista ja opit soveltamaan saamaasi tietoa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Aihetta tarkastell...

21/12/2022
TEM:n työvoimatutkimuksen mukaan ulkomailla syntynteiden työllisyysasteen trendi on kasvanut voimakkaasti ja on nyt huip...
21/12/2022

TEM:n työvoimatutkimuksen mukaan ulkomailla syntynteiden työllisyysasteen trendi on kasvanut voimakkaasti ja on nyt huippulukemissa ollen yli seitsmänkymmentä prosenttia. Eroa Suomessa syntyneiden työllisyysasteeseen on vain 4 prosenttiyksikköä.

Myös ulkomaalaisten pitkäaikaistyöttömyys on työvoimatutkimuksen mukaan harvinaisempaa kuin suomalaisten.

Linkki tutkimukseen: https://kotoutuminen.fi/documents/56901608/110806308/Ulkomaalaisten-tyottomyys-ja-palveluihin-osallistuminen-joulukuu-2022.pdf/f159bba9-5a99-052a-d7ca-23fd1dd1de14/Ulkomaalaisten-tyottomyys-ja-palveluihin-osallistuminen-joulukuu-2022.pdf?t=1671544820594&fbclid=IwAR1FDYOx48sclo_afucfXPHJOM23ziCjKiz6wyEjxFndUk4e0gglIa9QOQI

Maahanmuuttajapalvelujen yksikkö siirtyy 1.1.2023 lähtien Vantaan-Keravan hyvinvointialueelle. Samalla yksikön nimi muut...
21/12/2022

Maahanmuuttajapalvelujen yksikkö siirtyy 1.1.2023 lähtien Vantaan-Keravan hyvinvointialueelle. Samalla yksikön nimi muuttuu. Uusi nimi on Kotoutumista tukevat sosiaalipalvelut. Yksikön työ kuitenkin jatkuu pääosin aivan ennallaan.

1.1. lähtien sähköpostiosoitteemme ovat muotoa [email protected]

Myös yksikön asiakaspalvelunumero vaihtuu, uusi numero 1.1. alkaen on 09 4191 7030. Numeroon vastataan arkisin klo 10-12.

15/12/2022

Suomen Pakolaisavun ja Julius Töyrylän valokuvanäyttely Koko kuva – tarinoita maahanmuuton takaa nähdään kulttuurikeskus Stoassa Helsingin Itäkeskuksessa 11.1.–26.2.2023. Näyttelyyn on vapaa pääsy Stoan aukiolojen puitteissa.

💙 Valokuvanäyttely pohtii suomalaiseen yhteiskuntaan kuulumista ja ihmisten välisten suhteiden merkitystä uuteen maahan kotoutumiselle. Näyttely pyrkii monipuolistamaan maahanmuuton yksipuolista kuvastoa ja julkista keskustelua; lukujen takana on kokonaisia ihmisiä ja yksilöllisiä elämäntarinoita, jotka eivät usein kuitenkaan tule nähdyiksi ja kuulluiksi. Näyttely kysyy, mitä tapahtuu Suomeen saapumisen jälkeen, ja mitkä asiat saavat uuden kotimaan tuntumaan kodilta.

💙 Koko kuva – tarinoita maahanmuuton takaa on kuuden inhimillisen tarinan ympärille rakentuva näyttely, jossa valokuvat ja henkilöhaastatteluiden pohjalta kirjoitetut tarinat muodostavat keskustelevan kokonaisuuden.

Näyttely on osa laajempaa Koko Kuva -kampanjaa. Valokuvanäyttelyn lisäksi kampanja levittäytyy näyttävästi Pakolaisavun verkkosivuille ja sosiaalisen median kanaviin 11.1.2023 alkaen. Pysy siis kuulolla! 🤩

13/12/2022
Perjantaina vietettiin kotouttavan jälkihuollon nuorten pikkujouluja; ohjelmassa oli yhteistä jouluista tekemistä kuten ...
12/12/2022

Perjantaina vietettiin kotouttavan jälkihuollon nuorten pikkujouluja; ohjelmassa oli yhteistä jouluista tekemistä kuten leipomista, lautapelejä ja herkuttelua.

Uusiniityntien perheryhmäkotiin haetaan sijaisuuteen sosiaaliohjaajaa tekemään kotouttavaa työtä mahtavien nuorten paris...
09/12/2022
Sosiaaliohjaaja, Uusiniityntien perheryhmäkoti

Uusiniityntien perheryhmäkotiin haetaan sijaisuuteen sosiaaliohjaajaa tekemään kotouttavaa työtä mahtavien nuorten parissa!

Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala, Aikuissosiaalityön palvelutUusiniityntien perheryhmäkoti Uusiniityntie 6A , 01350 Vantaa

TEM on julkaissut tietoa sähköpulasta ja mm. mahdollisista sähkökatkoista seitsemällä vieraalla kielellä, mm. arabiaksi:
30/11/2022
Information on electricity shortages - Ministry of Economic Affairs and Employment

TEM on julkaissut tietoa sähköpulasta ja mm. mahdollisista sähkökatkoista seitsemällä vieraalla kielellä, mm. arabiaksi:

Russia’s war of aggression in Ukraine has affected the energy situation in the entire EU. Energy consumption increases in the autumn and winter. The energy situation will be particularly challenging in Central Europe, but also in Finland where the energy crisis is reflected in rising prices. 

30/11/2022

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut siirtyvät vuodenvaihteessa kunnilta hyvinvointialueille. Osa nykyisistä palvelunumeroista vaihtuu hyvinvointialueen palvelunumeroiksi jo joulukuussa. 📞📱

Joulukuussa numerot vaihtuvat:
🔹 terveysasemilla
🔹 suun terveydenhuollossa
🔹 äitiys- ja lastenneuvolassa
🔹 diabetesyksikössä
🔹 ehkäisyneuvolassa
🔹 mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä
🔹 hoitotarvikejakelussa.

Loput sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelunumerot vaihtuvat vuodenvaihteessa, kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa.

Lue lisää ja katso numeroiden vaihtumisen aikataulu linkin takaa. ⬇️
https://www.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/sosiaali-ja-terveyspalveluiden-palvelunumerot-vaihtuvat-hyvinvointialueen-palvelunumeroiksi

25/11/2022

SV: seksuaalinen väkivalta

Tänään vietetään kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Globaalisti jopa joka kolmas nainen on kokenut seksuaalista väkivaltaa tai lähisuhdeväkivaltaa elämänsä aikana. Sukupuoleen kohdistuva väkivalta uhkaa naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia, hyvinvointia ja henkeä kaikkialla maailmassa. 💔

Siirtolaisuus lisää naisten ja tyttöjen riskiä sukupuoleen perustuvan väkivallan eri muodoille, ja erityisessä riskissä ovat pakkomuuton koskettamat naiset ja tytöt. Kotinsa jättäneet naiset kohtaavat väkivaltaa pakomatkan kaikissa vaiheissa, myös turvallisimpiin maihin saapumisen jälkeen. Siirtolaisnaiset ilmoittavat harvemmin kohtaamastaan väkivallasta pelätessään menettävänsä oleskelulupansa, työpaikkansa tai kumppaninsa.

Sukupuoleen perustuvan väkivallan uhka tai kokemus on tekijä, joka sekä pakottaa naiset jättämään kotinsa että estää heitä lähtemästä. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on linjannut, että sukupuoleen kohdistuva väkivalta voi olla peruste turvapaikalle, m***a väkivaltaa kohdanneet naiset eivät usein tiedä tästä. Väkivaltaan liittyvä pelko ja häpeä voivat estää naisia kertomasta väkivallan kokemuksista turvapaikkaprosessin aikana, vaikka tiedolla voi olla merkittävä vaikutus turvapaikkapäätökseen.

Laillisten ja turvallisten reittien puuttuminen lisää väkivaltaa, hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa. Toiset reitit ovat naisille vaarallisempia kuin toiset; Välimeren kautta Pohjois-Afrikasta Italiaan kulkeneista siirtolaisnaisista ja -tytöistä järkyttävät 90 % kertoi tulleensa raiskatuksi jossain vaiheessa matkaansa. Turvallisten ja laillisten maahanmuuttoväylien kehittäminen haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille on erityisen tärkeää myös sukupuolittuneen väkivallan ehkäisemisen kannalta.

Mitä kotoutuminen on ja miten pitkään se jatkuu? Mitä kotoutumispalvelut pitävät sisällän ja minkälainen on hyvä kohtaam...
25/11/2022

Mitä kotoutuminen on ja miten pitkään se jatkuu? Mitä kotoutumispalvelut pitävät sisällän ja minkälainen on hyvä kohtaaminen? Mistä syistä Suomeen muutetaan? Muun muassa näitä asioita käsitellään TEM:n Opi kotoutumisesta -verkkokoulutuksessa: https://kotoutuminen.fi/opikotoutumisesta

Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle - Suomen Pakolaisapu
24/11/2022
Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle - Suomen Pakolaisapu

Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle - Suomen Pakolaisapu

Suomessa on tapahtunut paljon hyvää kehitystä lapsen oikeuksien sopimuksen voimaantulon (1991) jälkeen. Lasten kuolleisuus on laskenut. Lapsiin kohdistuva kuritusväkivalta on vähentynyt. Lasten alkoholinkäyttö ja tupakointi ovat vähentyneet ja niin edelleen. ...

Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille - THL
24/11/2022
Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille - THL

Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille - THL

Hankkeessa suunnitellaan ja tuotetaan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattu laadukas verkkokoulutuspaketti antirasismista ja antirasistisesta työotteesta.

24/11/2022

Sote-päättäjä, tarvitsetko tietoa pakolaistaustaisen väestön mielenterveydestä ja tuen tarpeesta?

Uusi lyhytvideomme tarjoaa tietoa pakolaistaustaisen väestön
🔷 mielenterveydestä
🔷 mielenterveyspalveluiden käytöstä
🔷 mielenterveyttä mahdollisesti kuormittavista tekijöistä
🔷 mielenterveyttä edistävistä tekijöistä.
Edistämällä pakolaistaustaisen väestön mielenterveyttä tuemme myös osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja hyviä väestösuhteita.

🎥 Katso video verkkosivuillamme ⬇️
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/maahanmuuttaneiden-mielenterveys/pakolaisuus-ja-mielenterveys

24/11/2022

Info on peruttu ja siirtyy toiseen ajankohtaan.

----

TE-palvelut info darin kielellä ℹ️

🔹 Missä? Koivukylän asukastila (Hakopolku 2, 2. krs)
🔹 Milloin? maanantaina 28.11. klo 17.30-19.00

Infossa tutustutaan TE-palveluiden verkkopalveluun. Oma asiointi -palvelussa voit esimerkiksi aloittaa työnhaun, tarkistaa omat tiedot ja vastata selvityspyyntöön. Info on ilmainen. Jos sinulla on oma tietokone, ota se mukaan. 💻

Ilmoittaudu infoon: Momeni Ziaulhag, [email protected], p. 0406259599

TEM:n järjestöavustus kotoutumista tukevaan toimintaan on nyt haussa.
16/11/2022
Hae TEM:n järjestöavustusta 12.12.2022 mennessä | Kotoutuminen

TEM:n järjestöavustus kotoutumista tukevaan toimintaan on nyt haussa.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) jakaa vuodelle 2023 valtionavustuksen erityisavustuksena järjestörahoitusta, jonka avulla tehostetaan kolmannen sektorin kotoutumista tukevaa toimintaa. Vuoden 2023 hankehaussa rahoitetaan yhtä koordinoivaa hanketta, jonka toiminnan avulla vahvistetaan kotoutum...

15/11/2022

Lämpimästi tervetuloa monikulttuuriseen itsenäisyyspäiväjuhlaan Kulttuuritalo Martinukseen tiistaina 6.12. klo 14.00. Ilmoittaudu juhlaan 25.11. mennessä. 🇫🇮 ✨

Jo 16. kertaa järjestettävä maksuton juhla kutsuu kaikkia vantaalaisia juhlistamaan Suomen itsenäisyyspäivää. Vantaalla juhlitaan itsenäisyyspäivänä toista kertaa uusia Suomen kansalaisia! 💙

Juhlan motoksi sopivatkin Zacharias Topeliuksen Maamme-kirjan sanat vuodelta 1875:
"Tässä maassa asuu kansaa erilaisista sukuperistä ja eri kielistä, ja he kantavat suonissaan erilaisten kansakuntien verta. M***a se on sanottu, että kaikki, jotka tunnustavat tämän maan isänmaakseen ja rakastavat tätä sellaisena - kaikki, jotka tottelevat tämän maan lakia ja tekevät työtä tämän hyväksi - ovat yksi kansa."

OHJELMASSA:
🔹 Ukrainalaiset muusikot Iryna Gorkun-Silén (huilu) ja Kirill Kozlovski (piano):
Zhanna Kolodub: Nocturne huilulle ja pianolle sekä Myroslav Skorykin: Melody, joka on sävelletty
elokuvaan The High Pass.
🔹 Middle East Music Co. esittää kimaran juutalaista, arabialaista ja suomalaista kansanmusiikkia.
Esiintyjät: Jenny Liebkind, joka on juutalainen laulaja, Burhan Hamdon puolestaan muslimi, laulaja-muusikko, Mouafak Barafi, muslimi, laulaja ja viulunisti sekä ja Matti Turunen, kristitty suomalainen laulaja.
🔹 Itämaista tanssia esittävät Laura Zaray Dancers
🔹 Vaskivuoren lukion SATB-kvartettikuoro esittää Finlandia-hymnin ja Suomen laulun
🔹 Vantaalaisten lasten ja nuorten Strings and Things -instrumentaaliyhtye esiintyy kahdella numerolla.

Ohjelman jälkeen tarjotaan lämpiössä kakkukahvit.

📍 Kulttuuritalo Martinus Martinlaaksontie 36, Martinlaakso, Vantaa.

Ilmoittaudu osallistujaksi juhlaan Pirjo Kivimäelle viimeistään perjantaina 25.11.

Pirjo Kivimäki
[email protected]
p. 040 705 0002

Lisätietoa juhlasta: https://tapahtumat.vantaa.fi/fi-FI/page/6362e279f162670edaf6d20e

Vantaan kaupunki - Vanda Stad - City of Vantaa

11/11/2022

Kotoutumisen tukena -valokuvanäyttely on esillä Vantaan kaupungintalon aulatilassa (Asematie 7, Vantaa) 14.11.–1.12.2022.

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan näyttelyyn! 🧡

Kotoutumisessa uuteen ympäristöön osaa joskus parhaiten tukea sellainen, joka on kokenut muuton vieraaseen maahan itse.

Dokumentaarisesti v. 2021-2022 toteutettu valokuvanäyttely kertoo maahanmuuttaneiden perustamien järjestöjen toiminnasta Helsingissä, Vantaalla, Jyväskylässä ja Rovaniemellä.

Näyttelyn valokuvaajat ovat Elina Kutramoinen ja Kaisa Sunimento. 📸

Kaupungintalo on avoinna ma-pe klo 8-16.

Lue lisää näyttelystä: https://tapahtumat.vantaa.fi/fi-FI/page/635a17b268f80f0913075f9d

Kuva: Kaisa Sunimento

11/11/2022

Marraskuun seuraavassa ryhmäinfossa tutustutaan TE-palveluiden verkkopalveluun viroksi. 📄💻

🔹 Missä? Tikkurilan asukastila (Lummetie 2 A, 4 krs.)
🔹 Milloin? tiistaina 29.11. klo 17-18.30

Oma asiointi -palvelussa voit esimerkiksi:
- Aloittaa työnhaun.
- Ilmoittaa työnhakuun ja omien tietojen muutoksista.
- Tarkastella omaa työllistymissuunnitelmaasi.
- Tarkistaa omaan työttömyysturvaan liittyvät tiedot.

Info on ilmainen. Jos sinulla on oma tietokone, ota se mukaan.

Ilmoittaudu:
[email protected]
p. 040 540 0253

Tervetuloa mukaan!

Ryhdy iäkkään ulkoiluystäväksi koirasi kanssa
09/11/2022
Ryhdy iäkkään ulkoiluystäväksi koirasi kanssa

Ryhdy iäkkään ulkoiluystäväksi koirasi kanssa

Ikäinstituutin Tossut ja tassut liikkeelle -hanke yhdistää ulkoiluseuraa kaipaavat ikäihmiset ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet koiranomistajat. Vapaaehtoiset ulkoiluystävät koirineen tarjoavat ulkoiluapua ja -seuraa iäkkäille.

Sosiaalityöntekijäksi kotouttavaan jälkihuoltoon mukavaan työyhteisöön?
03/11/2022
Sosiaalityöntekijä kotouttavaan jälkihuoltoon

Sosiaalityöntekijäksi kotouttavaan jälkihuoltoon mukavaan työyhteisöön?

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelutMaahanmuuttajapalvelut Kielotie 7 A, 01300 Vantaa Työsuhteen kesto: Vakituinen 16.11.2022 tai sopimuksen mukaan - 

03/11/2022

Tiesitkö, että Suomessa johtajina työskentelevistä
🔷suomalaistaustaisista naisia on vain 35 % ja miehiä 65 %
🔷ulkomaalaistaustaisista naisia on ainoastaan 27 % ja miehiä 73 %.
Tutustu uusiin tasa-arvoinfograafeihimme ja hyödynnä tietoa myös omassa työssäsi⬇️
http://thl.fi/segregaatioinfograafit

Tasa-arvotiedon keskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Ammattibarometri: Työvoimapulan kasvu on hidastunut – pulan kärjessä jatkavat sosiaali- ja terveysalan ammatit - Työ- ja...
02/11/2022
Ammattibarometri: Työvoimapulan kasvu on hidastunut – pulan kärjessä jatkavat sosiaali- ja terveysalan ammatit - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu

Ammattibarometri: Työvoimapulan kasvu on hidastunut – pulan kärjessä jatkavat sosiaali- ja terveysalan ammatit - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu

Tämän syksyn Ammattibarometri kertoo työvoimapulan kasvun lievästä taittumisesta. Valtakunnantasolla työvoimapula-ammateiksi määriteltiin tämän syksyn Ammattibarometrissa silti vieläkin yhteensä 56 ammattia 200 keskeisestä ammatista.

Tarvitaan asennemuutos, jotta Suomessa jo asuvat, suomen kieltä osaavat ja suomalaista kulttuuria tuntevat pakolaistaust...
28/10/2022
Lukijan mielipide | Työllistyminen ei ole yksin tulijoiden käsissä

Tarvitaan asennemuutos, jotta Suomessa jo asuvat, suomen kieltä osaavat ja suomalaista kulttuuria tuntevat pakolaistaustaiset henkilöt voivat työllistyä ja työtä tekemällä osallistua tähän
yhteiskuntaan.

Työnantajat päättävät, keitä ne haluavat palkata ja keitä eivät.

Osoite

VernissaKatu 8 C
Vantaa

Aukioloajat

Maanantai 08:15 - 16:00
Tiistai 08:15 - 16:00
Keskiviikko 08:15 - 16:00
Torstai 08:15 - 16:00
Perjantai 08:15 - 16:00

Puhelin

+358941917030

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Vantaan Maahanmuuttajapalvelut :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Videot

Jaa

Lähellä hallituksen palvelut


#}