Suunnitellaan Kivistö

Suunnitellaan Kivistö Hei, olemme Vantaan Kivistön asemakaavayksikkö. Tervetuloa suunnittelemaan kanssamme tulevaisuuden Kivistöä! Tervetuloa mukaan suunnittelemaan tulevaisuuden Kivistöä!
(1)

Hei, olemme Vantaan kaupunkisuunnittelun Kivistön asemakaavayksikkö. Vuoden 2017 merkittävin työmme on Kivistön vision ja keskustan kaavarungon laatiminen. Tämä facebook-sivu on tarkoitettu meidän kaikkien – koko Kivistön suuralueen asukkaiden, yrittäjien ja yrityksien, yhdistyksien ja muiden Kivistöstä kiinnostuneiden sekä suunnittelijoiden – yhteiseksi foorumiksi. Täällä voimme keskustella ja ja

Hei, olemme Vantaan kaupunkisuunnittelun Kivistön asemakaavayksikkö. Vuoden 2017 merkittävin työmme on Kivistön vision ja keskustan kaavarungon laatiminen. Tämä facebook-sivu on tarkoitettu meidän kaikkien – koko Kivistön suuralueen asukkaiden, yrittäjien ja yrityksien, yhdistyksien ja muiden Kivistöstä kiinnostuneiden sekä suunnittelijoiden – yhteiseksi foorumiksi. Täällä voimme keskustella ja ja

Avaa kuten tavallisesti

Kivistön Kvartsijuonen asemakaavan keväisen kyselyn tulokset ovat nyt valmistuneet ja ne ovat luettavissa täällä: https:...
02/07/2021

Kivistön Kvartsijuonen asemakaavan keväisen kyselyn tulokset ovat nyt valmistuneet ja ne ovat luettavissa täällä:https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/158228_kaupsu_233000_Kvartsijuonen_kyselyraportti_02072021.pdf

Kiitos vielä kaikille 125 vastaajalle! Saimme paljon asukkaiden ja Kivistön kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneiden mielipiteitä Kvartsijuonen suunnitelmista. Hyödynnämme kyselyn tuloksia osana suunnitteluprosessia.

Kvartsijuonen asemakaavan suunnittelualueen lähtötiedot ovat täydentyneet kevään aikana käynnissä olevien luontoselvitysten alustavilla tuloksilla. Näiden tulosten vuoksi asemakaavoituksen aikataulu muuttuu siten, että asemakaavaehdotus valmistuu vasta vuoden 2022 puolella. Pidämme teidät täällä ajan tasalla asemakaavan etenemisestä!

Kivistön keskustan alueen muista asemakaavahankkeista lisätietoa täällä: https://osallistuvavantaa.fi/p/3juh7sh4y6tt

Aurinkoista kesää!

Kivistön Kvartsijuonen asemakaavan keväisen kyselyn tulokset ovat nyt valmistuneet ja ne ovat luettavissa täällä:https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/158228_kaupsu_233000_Kvartsijuonen_kyselyraportti_02072021.pdf

Kiitos vielä kaikille 125 vastaajalle! Saimme paljon asukkaiden ja Kivistön kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneiden mielipiteitä Kvartsijuonen suunnitelmista. Hyödynnämme kyselyn tuloksia osana suunnitteluprosessia.

Kvartsijuonen asemakaavan suunnittelualueen lähtötiedot ovat täydentyneet kevään aikana käynnissä olevien luontoselvitysten alustavilla tuloksilla. Näiden tulosten vuoksi asemakaavoituksen aikataulu muuttuu siten, että asemakaavaehdotus valmistuu vasta vuoden 2022 puolella. Pidämme teidät täällä ajan tasalla asemakaavan etenemisestä!

Kivistön keskustan alueen muista asemakaavahankkeista lisätietoa täällä: https://osallistuvavantaa.fi/p/3juh7sh4y6tt

Aurinkoista kesää!

Kivistön asemakortteleiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa esittelevä video on julkaistu, käy katsomassa mitä alu...
01/07/2021
Kivistön kaavat

Kivistön asemakortteleiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa esittelevä video on julkaistu, käy katsomassa mitä alueelle suunnitellaan: https://dreambroker.com/channel/7b3wfvjg/bejnl7dd

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää mielipide 9.8. mennessä.

Muistathan, että nähtävillä ja kommentoitavana ovat myös Kvartsikulman ja Kivistön Lumikvartsin asemakaavaehdotukset!
Kvartsikulmasta toivomme muistutukset 15.8. mennessä ja Lumikvartsin asemakaavasta 30.8. mennessä.
Käy tutustumassa kaavahankkeisiin Vantaa.fi -sivuilla, Kivistön osiossa: https://www.vantaa.fi/uutisia/ajankohtaiset_kaavat/kiviston_kaavat

Sekä osallistuvaVantaa-sivustollamme, josta löydät ohjeet mielipiteiden ja muistutusten jättämiseen: https://osallistuvavantaa.fi/p/3juh7sh4y6tt

Kivistön asemakaavatiimi toivottaa kaikille aurinkoista kesää! 🌻

Kivistön Lumikvartsin asemakaavaehdotus on nyt nähtävillä!Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella laajennetaan Kivistön k...
30/06/2021
Kivistön kaavat arkisto

Kivistön Lumikvartsin asemakaavaehdotus on nyt nähtävillä!
Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella laajennetaan Kivistön keskustaa kohti tulevaa Lapinkylän asemaa Kehäradan eteläpuolen vielä rakentamattomalle alueelle ja mahdollistetaan koteja noin 1 200 asukkaalle, kaksi päiväkotia, koirapuisto sekä muita keskustapalveluita. Suunnitelmalla rakennetaan kestävää ja resurssiviisasta Vantaata: elävää ja urbaania keskusta-aluetta, jossa kävely-ympäristö ja vehreys tulevat ensin.
Asemakaavaehdotus on nähtävillä 30.6.2021-30.8.2021 välisenä aikana.
Asemakaavaselostuksen, kaavakartan ja muut kaavaan liittyvät aineistot löydät kaupungin nettisivuilta: https://www.vantaa.fi/uutisia/ajankohtaiset_kaavat/kiviston_kaavat/kiviston_kaavat_arkisto/101/0/148933
Asemakaavaehdotuksesta on tehty tarinakartta, jossa asemakaavan tavoitteita esitellään tarkemmin. Käy tutustumassa: https://storymaps.arcgis.com/stories/3d10c292412f4678856f689b1ffbb8da

Kivistön Lumikvartsin asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella laajennetaan Kivistön keskustaa kohti tulevaa Lapinkylän asemaa Kehäradan eteläpuolen vielä rakentamattomalle alueelle ja mahdollistetaan koteja noin 1 200 asukkaalle, kaksi päiväkotia, koirapuisto sekä muita keskustapalveluita. S...

Onnea Kivistö!"Palvelukeskuksen ensimmäisen vaiheen arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä."Kivistön kehity...
24/06/2021
Rakentaminen | Vantaan Kivistö saa vihdoin palveluita – Kauppakeskusta on odotettu jo 14 vuotta

Onnea Kivistö!

"Palvelukeskuksen ensimmäisen vaiheen arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä."

Kivistön kehitys otti merkittävän harppauksen Lehto Groupin startattua Kivistön kauppa- ja palvelukeskittymän rakentamisen. Parhaillaan alueella tehdään maanrakennustöitä. Toivotamme kaikkea hyvää hankkeen edistymiselle!

Uuden kauppa- ja palvelukeskuksen avajaisia vietetään mahdollisesti jouluna 2022.

Suomen ympäristökeskus SYKE toivottaa kaikki tervetulleeksi vastaamaan ”Vesi kaupungissa” -kyselyyn. Kyselyllä pyritään ...
21/06/2021
Webropolilla luotu kysely: Vesi kaupungissa

Suomen ympäristökeskus SYKE toivottaa kaikki tervetulleeksi vastaamaan ”Vesi kaupungissa” -kyselyyn. Kyselyllä pyritään kartoittamaan mielipiteitä kaupunkien vesielementeistä ja vedenhallinnasta, jotta kaupunkisuunnittelussa voitaisiin ottaa paremmin huomioon asukkaiden ajatuksia ja toiveita. Vastaamiseen ei tarvita asiantuntemusta tai aiempaa kokemusta, joten ihan kaikki voivat ottaa osaa - jokainen vastaus on tärkeä!

Kysely on toteutettu osana Water JPI Atenas -tutkimushanketta.

Kyselyyn pääset tästä linkistä:

https://link.webropolsurveys.com/S/D2E52EAA7269929B

Kvartsikulman asemakaavaehdotus on nähtävillä!Kvartsikulman asemakaavalla laajennetaan Kivistön keskustaa kohti Lapinkyl...
04/06/2021
Ajankohtaiset kaavat

Kvartsikulman asemakaavaehdotus on nähtävillä!
Kvartsikulman asemakaavalla laajennetaan Kivistön keskustaa kohti Lapinkylän asemaa ja mahdollistetaan koteja noin 1000 asukkaalle. Suunnitelma edistää kävelijäystävällisen, elävän ja urbaanin, laadukkaan keskusta-alueen toteutumista, jonka ratkaisuissa vehreys, ekologisuus ja resurssiviisaus ovat keskeisiä tekijöitä.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 26.5.-24.6.2021 välisenä aikana, muistutus tulee jättää 15.8.2021 mennessä.

Asemakaavaselostuksen, kaavakartan ja muut kaavaan liittyvät aineistot löydät kaupungin nettisivuilta: https://www.vantaa.fi/uutisia/ajankohtaiset_kaavat/101/0/143918

Asemakaavaehdotuksesta on tehty tarinakartta, jossa asemakaavan tavoitteita esitellään tarkemmin. Käy tutustumassa: https://storymaps.arcgis.com/stories/d3f587cfa00f4df69ea90a0678df5f8c

Kvartsikulman asemakaavalla laajennetaan Kivistön keskustaa kohti Lapinkylän asemaa ja mahdollistetaan koteja noin 1000 asukkaalle. Suunnitelma edistää kävelijäystävällisen, elävän ja urbaanin, laadukkaan keskusta-alueen toteutumista, jonka ratkaisuissa vehreys, ekologisuus ja resurssiviis...

Kivistön Lumikvartsin asemakaavaehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnassa tänään 25.5.2021! Asemakaavalla ja asemakaav...
25/05/2021
Kivistön kaavat arkisto

Kivistön Lumikvartsin asemakaavaehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnassa tänään 25.5.2021!
Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella laajennetaan Kivistön keskustaa kohti tulevaa Lapinkylän asemaa ja mahdollistetaan koteja noin 1 200 asukkaalle, kaksi päiväkotia, koirapuisto sekä muita keskustapalveluita. Suunnitelmalla rakennetaan kestävää ja resurssiviisasta Vantaata: elävää ja urbaania keskusta-aluetta, jossa kävely-ympäristö ja vehreys tulevat ensin.
Tutustu kaavaselostukseen ja muihin aineistoihin kaupungin nettisivuilla: https://www.vantaa.fi/uutisia/ajankohtaiset_kaavat/kiviston_kaavat/kiviston_kaavat_arkisto/101/0/148933

Kivistön Lumikvartsin asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella laajennetaan Kivistön keskustaa kohti tulevaa Lapinkylän asemaa Kehäradan eteläpuolen vielä rakentamattomalle alueelle ja mahdollistetaan koteja noin 1 200 asukkaalle, kaksi päiväkotia, koirapuisto sekä muita keskustapalveluita. S...

Kivistön asemakortteleiden asemakaavoitus käynnistyy!Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on julkaist...
18/05/2021
Kivistön kaavat arkisto

Kivistön asemakortteleiden asemakaavoitus käynnistyy!
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on julkaistu ja se on luettavissa osoitteessa:
https://www.vantaa.fi/uutisia/ajankohtaiset_kaavat/kiviston_kaavat/kiviston_kaavat_arkisto/101/0/157414

Suunnittelualue on keskeinen osa Kivistön keskustaa ja kaavarunkotyössä keskustakortteleiksi osoitettua aluetta. Keskustakortteleita kehitetään monipuolisena, toiminnoiltaan sekoittuneena tiiviinä kaupunkiympäristönä, jonka lähtökohtana on käveltävyys. Korttelit tukeutuvat joukkoliikenteen runkolinjastoon asemien ja pysäkkien lähikortteleina ja ne ovat pääosin liike- ja toimitilaa sekä julkisia palveluita.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollista jättää mielipide 9.8.2021 mennessä.
Ohjeet mielipiteen jättämiseen löydät OsallistuvaVantaa-sivustoltamme: https://osallistuvavantaa.fi/p/3juh7sh4y6tt

Suunnittelualue sijaitsee Kehäradan eteläpuolella. Asemalle alueen eteläosasta on noin 500 metriä. Alueen pinta-ala on noin 16 hehtaaria ja alueella on sekä yksityistä että kaupungin maanomistusta. Katuja lukuun ottamatta alue on rakentamaton. Keskustakortteleita kehitetään monipuolisena, t...

Olemme päässeet manifestin viimeiseen kohtaan! 10. Kivistössä luodaan kestävät puitteet elämiselle – Kestävä Kivistö Kiv...
07/05/2021

Olemme päässeet manifestin viimeiseen kohtaan!

10. Kivistössä luodaan kestävät puitteet elämiselle – Kestävä Kivistö

Kivistön keskustassa eletään kestävästi vauvasta vaariin. Arki sujuu hiilineutraalisti, esimerkiksi lähipalvelut tavoittaa kävellen tai pyöräillen. Pyöräilyä edistäviä palveluita on runsaasti, kuten huoltopisteitä, kaupunkipyöriä ja säilytyspaikkoja konttipyörille ja sähköpotkulaudoille. Kivistön asukasmäärän ja palveluiden lisääntyessä kivistöläinen ei arjessaan tarvitse yksityisautoa. Yhteiskäyttöisille sähköautoille on varattu paikkoja ja helposti saatavilla oleviin latauspisteisiin on panostettu.

Kestävä kivistöläinen lajittelee ja kierrättää jätteensä Kivistön keskustan putkijätejärjestelmään. Järjestelmä alentaa energiakustannuksia ja sen ympäristövaikutukset ovat pienemmät verrattuna perinteiseen jätteen keräykseen. Kodeissa on enemmän tilaa, kun osan tavaroista voi hakea lainauspisteestä, mikä edistää jakamistaloutta.

Kivistö on energiapositiivinen vuonna 2050. Uusiutuvaa energiaa tuotetaan muun muassa aurinkoenergian, maalämmön ja matalaenergiaverkon avulla. Kivistössä rakennetaan kierrätetyistä rakennusmateriaaleista. Kivistö on kiertotalouden edelläkävijä!

Olemme päässeet manifestin viimeiseen kohtaan!

10. Kivistössä luodaan kestävät puitteet elämiselle – Kestävä Kivistö

Kivistön keskustassa eletään kestävästi vauvasta vaariin. Arki sujuu hiilineutraalisti, esimerkiksi lähipalvelut tavoittaa kävellen tai pyöräillen. Pyöräilyä edistäviä palveluita on runsaasti, kuten huoltopisteitä, kaupunkipyöriä ja säilytyspaikkoja konttipyörille ja sähköpotkulaudoille. Kivistön asukasmäärän ja palveluiden lisääntyessä kivistöläinen ei arjessaan tarvitse yksityisautoa. Yhteiskäyttöisille sähköautoille on varattu paikkoja ja helposti saatavilla oleviin latauspisteisiin on panostettu.

Kestävä kivistöläinen lajittelee ja kierrättää jätteensä Kivistön keskustan putkijätejärjestelmään. Järjestelmä alentaa energiakustannuksia ja sen ympäristövaikutukset ovat pienemmät verrattuna perinteiseen jätteen keräykseen. Kodeissa on enemmän tilaa, kun osan tavaroista voi hakea lainauspisteestä, mikä edistää jakamistaloutta.

Kivistö on energiapositiivinen vuonna 2050. Uusiutuvaa energiaa tuotetaan muun muassa aurinkoenergian, maalämmön ja matalaenergiaverkon avulla. Kivistössä rakennetaan kierrätetyistä rakennusmateriaaleista. Kivistö on kiertotalouden edelläkävijä!

Kivistön yleisöillassa 22.4. saimme paljon kysymyksiä Kivistön keskustan kehittämisestä ja emme ehtineet vastata kaikkii...
06/05/2021

Kivistön yleisöillassa 22.4. saimme paljon kysymyksiä Kivistön keskustan kehittämisestä ja emme ehtineet vastata kaikkiin kysymyksiin tilaisuuden aikana. Nyt kaikkiin kysymyksiin on vastattu ja ne löytyvät tilaisuuden nettisivuilta: https://osallistuvavantaa.fi/p/9j2kr7oip8jb

Kivistön yleisöillassa 22.4. saimme paljon kysymyksiä Kivistön keskustan kehittämisestä ja emme ehtineet vastata kaikkiin kysymyksiin tilaisuuden aikana. Nyt kaikkiin kysymyksiin on vastattu ja ne löytyvät tilaisuuden nettisivuilta: https://osallistuvavantaa.fi/p/9j2kr7oip8jb

Tervetuloa Kivistön taidekaupunkiin! 9. Kivistö on värikäs kaikilla tasoilla – Kivistöläistä elämää vauvasta vaariin Kiv...
04/05/2021

Tervetuloa Kivistön taidekaupunkiin!

9. Kivistö on värikäs kaikilla tasoilla – Kivistöläistä elämää vauvasta vaariin

Kivistön keskustassa taide kaikissa muodoissaan luo alueelle kulttuurista identiteettiä ja edistävää asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Taidekaupunki muodostuu kolmesta eri kokonaisuudesta: julkisen tilan designista, korttelitaiteesta ja asukkaiden tekemästä taiteesta.

Kivistön keskustalla on vahva identiteetti, joka pohjautuu alueen kulttuurihistoriaan, identiteettimaisemiin ja uusiin alueellisiin identiteetteihin, kuten ekologisuuteen ja taiteeseen. Identiteetti vahvistaa paikan henkeä ja alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden sitoutumista paikkaan.

Tervetuloa Kivistön taidekaupunkiin!

9. Kivistö on värikäs kaikilla tasoilla – Kivistöläistä elämää vauvasta vaariin

Kivistön keskustassa taide kaikissa muodoissaan luo alueelle kulttuurista identiteettiä ja edistävää asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Taidekaupunki muodostuu kolmesta eri kokonaisuudesta: julkisen tilan designista, korttelitaiteesta ja asukkaiden tekemästä taiteesta.

Kivistön keskustalla on vahva identiteetti, joka pohjautuu alueen kulttuurihistoriaan, identiteettimaisemiin ja uusiin alueellisiin identiteetteihin, kuten ekologisuuteen ja taiteeseen. Identiteetti vahvistaa paikan henkeä ja alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden sitoutumista paikkaan.

Kivistön asemakaavatiimi toivottaa... 🎈
30/04/2021

Kivistön asemakaavatiimi toivottaa... 🎈

Kivistön asemakaavatiimi toivottaa... 🎈

Manifestimme kohta 8:Kivistön keskustassa ruoka kasvaa kaikkialla – Kulttuurimaiseman Kivistö Kivistön keskustassa kehit...
30/04/2021

Manifestimme kohta 8:

Kivistön keskustassa ruoka kasvaa kaikkialla – Kulttuurimaiseman Kivistö

Kivistön keskustassa kehitetään jatkuvasti uusia tapoja tuottaa ruokaa kaupunkiympäristössä. Katualueilla, puistoissa ja kortteleiden sisäpihoilla kasvaa hyötykasveja, kuten hedelmäpuita ja marjapensaita. Pysäköintilaitosten katoilla tuotetaan ruokaa viljelylaatikoissa ja kasvihuoneissa. Innovatiiviset ruoantuotantotavat, kuten älyteknologiaa hyödyntävät kasvihuoneet ja kerrosviljelylaitokset, ovat arkipäivää Kivistön keskustassa!

Manifestimme kohta 8:

Kivistön keskustassa ruoka kasvaa kaikkialla – Kulttuurimaiseman Kivistö

Kivistön keskustassa kehitetään jatkuvasti uusia tapoja tuottaa ruokaa kaupunkiympäristössä. Katualueilla, puistoissa ja kortteleiden sisäpihoilla kasvaa hyötykasveja, kuten hedelmäpuita ja marjapensaita. Pysäköintilaitosten katoilla tuotetaan ruokaa viljelylaatikoissa ja kasvihuoneissa. Innovatiiviset ruoantuotantotavat, kuten älyteknologiaa hyödyntävät kasvihuoneet ja kerrosviljelylaitokset, ovat arkipäivää Kivistön keskustassa!

Palataan vielä hetkeksi Kivistön manifestiin!7. Luontoretkellä Kivistön keskustassa – Metsäinen Kivistö Arvokkaat laajem...
28/04/2021

Palataan vielä hetkeksi Kivistön manifestiin!

7. Luontoretkellä Kivistön keskustassa – Metsäinen Kivistö

Arvokkaat laajemmat luonto- ja kulttuurikohteet, kuten Petikon metsät ja Vantaanjokilaakson kulttuurimaisema ovat kivenheiton päässä Kivistön keskustasta. Metsäisen Kivistön ja kulttuurimaiseman Kivistön identiteetit näkyvät viherrakenteessa. Jokaisesta Kivistön keskustan korttelista pääsee virkistysverkostoa pitkin laajemmille viheralueille. Viherrakenteen lähtökohtana on luonnon monimuotoisuuden tukeminen ja alueen luontoarvot, kuten liito-oravien elinympäristöt. Kivistön keskustan metsäreiteillä liikutaan pitkospuita pitkin ja pysähdytään laavulle tai nuotiolle metsän elämää ihmettelemään.

Palataan vielä hetkeksi Kivistön manifestiin!

7. Luontoretkellä Kivistön keskustassa – Metsäinen Kivistö

Arvokkaat laajemmat luonto- ja kulttuurikohteet, kuten Petikon metsät ja Vantaanjokilaakson kulttuurimaisema ovat kivenheiton päässä Kivistön keskustasta. Metsäisen Kivistön ja kulttuurimaiseman Kivistön identiteetit näkyvät viherrakenteessa. Jokaisesta Kivistön keskustan korttelista pääsee virkistysverkostoa pitkin laajemmille viheralueille. Viherrakenteen lähtökohtana on luonnon monimuotoisuuden tukeminen ja alueen luontoarvot, kuten liito-oravien elinympäristöt. Kivistön keskustan metsäreiteillä liikutaan pitkospuita pitkin ja pysähdytään laavulle tai nuotiolle metsän elämää ihmettelemään.

Kiitos kaikille Kivistön yleisöiltaan osallistuneille!Illan tallenne ja esitysmateriaali on lisätty OsallistuvaVantaa-si...
27/04/2021
osallistuvavantaa.fi

Kiitos kaikille Kivistön yleisöiltaan osallistuneille!
Illan tallenne ja esitysmateriaali on lisätty OsallistuvaVantaa-sivustollemme: https://osallistuvavantaa.fi/p/9j2kr7oip8jb
Tallenne on katsottavissa 11.5. asti.
Yleisötilaisuudessa esitettiin runsaasti kysymyksiä, kiitos niistä! Keräämme juuri vastauksia myös muilta kaupungin asiantuntijoilta, ja lisäämme vastaukset mahdollisimman pian OsallistuvaVantaa-sivustolle.

This page is intended for robots. It is used to provide meta-data, such as a title, description and image, for social sharing websites.

Kivistön yleisötilaisuus on ylihuomenna! Yleisöilta järjestetään Teams live-tapahtumana torstaina 22.4. klo 17.30-20.00....
20/04/2021

Kivistön yleisötilaisuus on ylihuomenna!
Yleisöilta järjestetään Teams live-tapahtumana torstaina 22.4. klo 17.30-20.00.
Tarkemman ohjelman ja ohjeet osallistumiseen löydät OsallistuvaVantaa-sivustoltamme:
https://osallistuvavantaa.fi/p/9j2kr7oip8jb

Tervetuloa!

Kivistön yleisötilaisuus on ylihuomenna!
Yleisöilta järjestetään Teams live-tapahtumana torstaina 22.4. klo 17.30-20.00.
Tarkemman ohjelman ja ohjeet osallistumiseen löydät OsallistuvaVantaa-sivustoltamme:
https://osallistuvavantaa.fi/p/9j2kr7oip8jb

Tervetuloa!

17/04/2021

6. Jokaisesta ikkunasta näkyy puu – Vehreiden ja aktiivisten kaupunkitilojen Kivistö

Kivistön keskustassa kaupunkitilat ovat mielenkiintoisia, pienimuotoisia ja vehreitä, mikä kannustaa viipyilyyn, pysähtelyyn ja ympärille katseluun. Kivijalkakerrokset ovat avointa ja toiminnallista tilaa, esimerkiksi kahviloita terasseineen tai koteja pienine etupuutarhoineen. Kivistössä on elämää: ihmisiä, lemmikkejä, penkkejä, puita, pensaita ja puistoja. Kivistön keskustan kaupunkitiloissa viihdytään!

Osoite

Vantaa
01700

Aukioloajat

Maanantai 09:00 - 17:00
Tiistai 09:00 - 17:00
Keskiviikko 09:00 - 17:00
Torstai 09:00 - 17:00
Perjantai 09:00 - 17:00

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Suunnitellaan Kivistö :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Videot

Tervetuloa mukaan suunnittelemaan tulevaisuuden Kivistöä!

Suunnitellaan Kivistö Facebook-sivun tarkoituksena on kertoa Kivistön ajankohtaisista suunnitteluasioista, kaupunkikehityksestä, tapahtumista, kyselyistä ja muista vaikuttamisen mahdollisuuksista.

Tämä facebook-sivu on tarkoitettu koko Kivistön suuralueen asukkaiden, toimijoiden, yrittäjien ja yrityksien, yhdistyksien ja muiden Kivistöstä kiinnostuneiden yhteiseksi foorumiksi. Täällä keskustellaan ja jaetaan tietoa Kivistön nykytilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Loukkaavat ja epäasialliset kommentit poistetaan.

Sivusto ei korvaa kaupungin virallisia palautekanavia, vaan asian luonteesta riippuen palautetta voi antaa Vantaan kaupungin verkkosivuilla: http://www.vantaa.fi/palaute Mikä on Kivistön visio ja kaavarunko? Visio on tavoitetila, joka eroaa nykytilasta; alueiden suunnittelussa visiolla on tärkeä rooli kokonaisuuksien hallinnassa – se auttaa meitä kaikkia työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen. Kivistön visio 2042 kattaa koko Kivistön suuralueen: Kivistön keskusta, Tiivistyvä Kivistö, Elinkeinojen Kivistö, Kulttuurimaiseman Kivistö ja Metsäinen Kivistö. Vision tavoitteita tuodaan konkreettisemmiksi Kivistön keskustan alueelle laadittavalla kaavarunkotyöllä ja kaavarunkotyön pohjalta laadittavilla asemakaavatöillä. Kivistön keskustan kaavarunkoluonnos valmistui elokuussa 2018 ja ehdotusaineistoa valmistellaan hallinnolliseen käsittelyyn vuodelle 2020.

Tämän sivun ylläpidosta vastaa Vantaan kaupungin Kivistön asemakaavayksikkö.

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Vantaa :ssa

Näytä Kaikki

Kommentit

Pysäköinnin haasteet kasvavst Kivistössä, kun rakentaminen edistyy: https://www.facebook.com/808781559203831/posts/3483304411751519/
Kuka vastaa Kivistön aseman siisteydestä?
Hei. Joku muukin on ehkä huomannut, että Ruusukvartsinkadun päädyssä olevassa metsän rippeessä on ihan tien vieressä palokärjen pesä vanhassa haavassa. En tiedä, miten alue on kaavoitettu tai missä aikataulussa siellä muutoksia tapahtuu, m***a toivoisin, että tikka saisi päättää edes tämän pesimäkauden rauhassa. Vanhat haavat, etenkin nuo kolopuut ovat oleellisen tärkeitä monille linnuille. Ehkä tuon metsän tai ainakin noiden hienoimpien puiden säästämistä voisi harkita? Tietääkseni alueella on myös liito-oravia, jotka hyödyntävät myös näitä isoja kolopuita.
”Onnellinen Kivistö”? https://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/mtv-seuraa-poliisilla-suuroperaatio-vantaalla-luotiliivit-ja-konepistoolit-esilla/6770848#gs.dge1vv8 Voisitte jättää edes jonkunlaisen suojavyöhykkeen vanhan Kivistön puolelle...
Olen esittänyt kysymykseni yksityisviestinä ja useampaan julkaisuun kommenttina, m***a vastausta en ole saanut. En ihmettele yhtään että Vantaan kaupunkia syytetään jyräämisestä ja ylimielisyydestä. Tässä vain muutama esimerkki; https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/607665-mielipide-onko-vantaan-kaupungin-paatoksenteko-kaava-asioissa-yksipuolista https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/stub-1439 Voisitteko siis ystävällisesti kertoa, minkälaisia ja kuinka korkeita taloja on tulossa Kivistön kirkon hautausmaaksi kaavoitetulle tontille?
Lipunkantajanraitin vierelle on jaspiskuja 14 kohdalle kaivettu nyt hurjan kokoinen oja. Ei kai se ole jäämässä tuollaiseksi? Aikaisemmin tästä oli erittäin mukava kävely-yhteys tuolle raitille ja puistoihin ja nyt siinä on vain syvä ja vähän vaarallinenkin oja.