Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Koulutuskeskus antaa rikosseuraamusalaan liittyvää tutkintokoulutusta sekä ammattitaitoa ylläpitävää, täydentävää ja lisäävää koulutusta.

Avaa kuten tavallisesti

Kriminologisen kirjaston kuukauden kirja: elokuu 2021. Krisse Lipponen: Resilienssi arjessa. Docendo 2021.Kullakin ajall...
24/08/2021

Kriminologisen kirjaston kuukauden kirja: elokuu 2021.
Krisse Lipponen: Resilienssi arjessa. Docendo 2021.

Kullakin ajalla on omat terminsä ja nykyään kuulee usein puhuttavan resilienssistä. Vierasperäinen sana kätkee taakseen ikiaikaisen viisauden. Elämä tuo eteen kaikenlaisia tilanteita, ja pahimmillaan kriisejä, joista on jotenkin selvittävä. Resilienssillä tarkoitetaankin henkistä kapasiteettia, jonka avulla ihminen pystyy, usein tiedostamattomasti, hyödyntämään niitä voimavaroja ja vahvuuksia, jotka ylläpitävät hänen hyvinvointiaan erilaisissa tilanteissa.

Resilienssi muodostuu ihmisen sisäisistä, että ulkoisista resursseista. Sisäisillä resursseilla viitataan geneettisiin taipumuksiin, jotka antavat pohjan muun muassa ihmisten kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen muodostumiselle. Resilienssiä vaaditaan paitsi yksilötasolla, se koskee myös ryhmiä ja kokonaisia yhteiskuntia. Esimerkkinä Lipponen mainitsee kiinalaiset, jotka ovat kansana kokeneet mullistavia vaiheita ja kokeneet kärsimyksiä myös lähihistoriassa, joten heillä on resilienssiä kohdata uusia vaikeuksia niin yksilöinä kuin kansana.

Osin resilienssissä on Lipposen mukaan kyse paineensietokyvystä. Hyvä stressisietokyky on osin geneettinen, m***a hyvän paineensietokyvyn taustalla on Lipposen mukaan usein melko tasapainoinen kasvuympäristö sekä sopivan kokoisia arkisia haasteita. Helpottavaa on, että ominaisuus ei ole pysyvä, vaan omaa resilienssiä voi kehittää. Toinen keskeinen resilienssin taso on vaikeudesta toipuminen. Lipposen mukaan keskeisiä ominaisuuksia resilienssissä ovat joustava ajattelu ja toiminta. Näin voi haastaa omaa ajattelua ja avartaa omia näkökulmiaan.

Kriminologisen kirjaston kuukauden kirja: elokuu 2021.
Krisse Lipponen: Resilienssi arjessa. Docendo 2021.

Kullakin ajalla on omat terminsä ja nykyään kuulee usein puhuttavan resilienssistä. Vierasperäinen sana kätkee taakseen ikiaikaisen viisauden. Elämä tuo eteen kaikenlaisia tilanteita, ja pahimmillaan kriisejä, joista on jotenkin selvittävä. Resilienssillä tarkoitetaankin henkistä kapasiteettia, jonka avulla ihminen pystyy, usein tiedostamattomasti, hyödyntämään niitä voimavaroja ja vahvuuksia, jotka ylläpitävät hänen hyvinvointiaan erilaisissa tilanteissa.

Resilienssi muodostuu ihmisen sisäisistä, että ulkoisista resursseista. Sisäisillä resursseilla viitataan geneettisiin taipumuksiin, jotka antavat pohjan muun muassa ihmisten kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen muodostumiselle. Resilienssiä vaaditaan paitsi yksilötasolla, se koskee myös ryhmiä ja kokonaisia yhteiskuntia. Esimerkkinä Lipponen mainitsee kiinalaiset, jotka ovat kansana kokeneet mullistavia vaiheita ja kokeneet kärsimyksiä myös lähihistoriassa, joten heillä on resilienssiä kohdata uusia vaikeuksia niin yksilöinä kuin kansana.

Osin resilienssissä on Lipposen mukaan kyse paineensietokyvystä. Hyvä stressisietokyky on osin geneettinen, m***a hyvän paineensietokyvyn taustalla on Lipposen mukaan usein melko tasapainoinen kasvuympäristö sekä sopivan kokoisia arkisia haasteita. Helpottavaa on, että ominaisuus ei ole pysyvä, vaan omaa resilienssiä voi kehittää. Toinen keskeinen resilienssin taso on vaikeudesta toipuminen. Lipposen mukaan keskeisiä ominaisuuksia resilienssissä ovat joustava ajattelu ja toiminta. Näin voi haastaa omaa ajattelua ja avartaa omia näkökulmiaan.

Kriminologisen kirjaston kuukauden kirja: toukokuu 2021.Aurora Airaskorpi: Riittävän hyvä. Selviytymisopas työelämään. S...
20/05/2021

Kriminologisen kirjaston kuukauden kirja: toukokuu 2021.
Aurora Airaskorpi: Riittävän hyvä. Selviytymisopas työelämään. S&S 2020.

Yhteiskuntatieteilijä, viestinnän ammattilainen sekä joogaopettaja Aurora Airaskorpi on tehnyt kirjan siitä, mitä on tuntea itsensä riittämättömäksi työssään ja työelämässä. Opuksen painopiste on naisten roolin aiheuttamissa paineissa suhteessa työelämään, m***a kyllä tässä riittää molemmille sukupuolille pohdittavaa ja punnittavaa.

Kaikki eivät suinkaan pode riittämättömyyden tunnetta työelämässä, m***a ilmiö on monelle tuttu. On käytetty mm. käsitettä huijarisyndrooma, joka suurin piirtein tarkoittaa sitä, että henkilö kokee tulleensa jotenkin huijauksen tai valitsijoiden erehdyksen takia valituksi tehtäväänsä paljon itseä pätevämpien hakijoiden joukosta. Nyt kun maailmanlaajuinen koronaepidemia on vielä lisännyt vettä myllyyn vähentäen kohtaamisia ja vähentäen monen työstä palkitsevia ja konkreettisia aineksia, turhautuminen, itseensä väsyminen ja jopa toivottomuuden tunne lienee yleistä työelämässä.

Miksi jotkut sitten vaativat itseltään liikaa? Airaskorven mukaan vaativuus ei aina johdu siitä, että meiltä olisi vaadittu paljon lapsena. Vanhempamme ovat saattaneet käyttäytyä epäjohdonmukaisesti, jolloin on ollut epäselvää, milloin olemme onnistuneet. Ylipäätään Airaskorpi näkee riittämättömyyden tunteeseen sekoittuvan aina epämääräisyyden tunnetta, eikä tätä varmasti yhtään vähennä korona-ajan toimintaympäristöjen hämärtyminen.

Akateemiset tekstit ja oman alan kielelliset salakoodit lisäävät Airaskorven mielestä ahdistuksen tunnetta työpaikoilla. Tätä ajatusta on helppoa soveltaa omaankin toimintaympäristöön , sillä esimerkiksi ICT-kieli ja erilaisiin organisaatiouudistuksiin liittyvä erityisviestintä saattaa kadottaa otteensa ymmärrettävään todellisuuteen, ja ellet ymmärrä vaikeita otsikointeja, tunnet itsesi tyhmäksi.

Tärkeänä laajempana yhteiskunnallisena tekijänä Airaskorpi näkee yhteiskunnassa vallitsevan mielikuvan vapaudesta. Uusliberalistisen talous- ja yhteiskuntanäkemyksen mukaan ihmisten hyvinvointia edistää parhaiten vapaus omistaa ja tehdä kauppaa vapailla markkinoilla – myös omista työsuoritteista. Tämä on myös monelle ansa, sillä ajatus näennäisestä vapaudesta syöttää loputtoman määrän mahdollisia elämäntarinoita ja määritelmiä menestyksestä. Ajan mantrana on "lisää, lisää, lisää”.

Kriminologisen kirjaston kuukauden kirja: toukokuu 2021.
Aurora Airaskorpi: Riittävän hyvä. Selviytymisopas työelämään. S&S 2020.

Yhteiskuntatieteilijä, viestinnän ammattilainen sekä joogaopettaja Aurora Airaskorpi on tehnyt kirjan siitä, mitä on tuntea itsensä riittämättömäksi työssään ja työelämässä. Opuksen painopiste on naisten roolin aiheuttamissa paineissa suhteessa työelämään, m***a kyllä tässä riittää molemmille sukupuolille pohdittavaa ja punnittavaa.

Kaikki eivät suinkaan pode riittämättömyyden tunnetta työelämässä, m***a ilmiö on monelle tuttu. On käytetty mm. käsitettä huijarisyndrooma, joka suurin piirtein tarkoittaa sitä, että henkilö kokee tulleensa jotenkin huijauksen tai valitsijoiden erehdyksen takia valituksi tehtäväänsä paljon itseä pätevämpien hakijoiden joukosta. Nyt kun maailmanlaajuinen koronaepidemia on vielä lisännyt vettä myllyyn vähentäen kohtaamisia ja vähentäen monen työstä palkitsevia ja konkreettisia aineksia, turhautuminen, itseensä väsyminen ja jopa toivottomuuden tunne lienee yleistä työelämässä.

Miksi jotkut sitten vaativat itseltään liikaa? Airaskorven mukaan vaativuus ei aina johdu siitä, että meiltä olisi vaadittu paljon lapsena. Vanhempamme ovat saattaneet käyttäytyä epäjohdonmukaisesti, jolloin on ollut epäselvää, milloin olemme onnistuneet. Ylipäätään Airaskorpi näkee riittämättömyyden tunteeseen sekoittuvan aina epämääräisyyden tunnetta, eikä tätä varmasti yhtään vähennä korona-ajan toimintaympäristöjen hämärtyminen.

Akateemiset tekstit ja oman alan kielelliset salakoodit lisäävät Airaskorven mielestä ahdistuksen tunnetta työpaikoilla. Tätä ajatusta on helppoa soveltaa omaankin toimintaympäristöön , sillä esimerkiksi ICT-kieli ja erilaisiin organisaatiouudistuksiin liittyvä erityisviestintä saattaa kadottaa otteensa ymmärrettävään todellisuuteen, ja ellet ymmärrä vaikeita otsikointeja, tunnet itsesi tyhmäksi.

Tärkeänä laajempana yhteiskunnallisena tekijänä Airaskorpi näkee yhteiskunnassa vallitsevan mielikuvan vapaudesta. Uusliberalistisen talous- ja yhteiskuntanäkemyksen mukaan ihmisten hyvinvointia edistää parhaiten vapaus omistaa ja tehdä kauppaa vapailla markkinoilla – myös omista työsuoritteista. Tämä on myös monelle ansa, sillä ajatus näennäisestä vapaudesta syöttää loputtoman määrän mahdollisia elämäntarinoita ja määritelmiä menestyksestä. Ajan mantrana on "lisää, lisää, lisää”.

Kriminologisen kirjaston kirjastojärjestelmä vaihtuu 21.5.-7.6.2021. PrettyLib -järjestelmä korvautuu Axiellin Aurora-ki...
20/05/2021

Kriminologisen kirjaston kirjastojärjestelmä vaihtuu 21.5.-7.6.2021. PrettyLib -järjestelmä korvautuu Axiellin Aurora-kirjastojärjestelmällä. Uuden järjestelmän uusista käyttömahdollisuuksista tiedotetaan asiakkaillemme käyttöönoton valmistuttua.

Uuden järjestelmän ja asiakasliittymän käyttöönotto vie muutaman viikon ja toimintojen hienosäätö tehdään kesän aikana. Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme siirtymäaikana mahdollisimman hyvin, vaikka lainauksia, palautuksia, eikä varauksia suoriteta siirtymäaikana reaaliaikaisesti kummankaan järjestelmän kautta.

Aineistohakuja voi edelleen tehdä Kriminologisen kirjaston aineistotietokannasta vanhan asiakasliittymän kautta. Kirjojen saatavuustiedot eivät ole ajan tasalla siirtymäaikana.
https://www.rskk.fi/fi/index/kirjasto-jatietopalvelut/aineistohaku.html

Kriminologisen kirjaston kirjastojärjestelmä vaihtuu 21.5.-7.6.2021. PrettyLib -järjestelmä korvautuu Axiellin Aurora-kirjastojärjestelmällä. Uuden järjestelmän uusista käyttömahdollisuuksista tiedotetaan asiakkaillemme käyttöönoton valmistuttua.

Uuden järjestelmän ja asiakasliittymän käyttöönotto vie muutaman viikon ja toimintojen hienosäätö tehdään kesän aikana. Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme siirtymäaikana mahdollisimman hyvin, vaikka lainauksia, palautuksia, eikä varauksia suoriteta siirtymäaikana reaaliaikaisesti kummankaan järjestelmän kautta.

Aineistohakuja voi edelleen tehdä Kriminologisen kirjaston aineistotietokannasta vanhan asiakasliittymän kautta. Kirjojen saatavuustiedot eivät ole ajan tasalla siirtymäaikana.
https://www.rskk.fi/fi/index/kirjasto-jatietopalvelut/aineistohaku.html

REKRY: Vartijaksi RikosseuraamuslaitokselleTo 20.5.2021, klo 10:00Keski-SuomiPohjois-Savo+6Hakuaika päättyy: 31.5. klo: ...
19/05/2021

REKRY: Vartijaksi Rikosseuraamuslaitokselle
To 20.5.2021, klo 10:00
Keski-SuomiPohjois-Savo+6
Hakuaika päättyy: 31.5. klo: 00:00
Rikosseuraamuslaitos (RISE) hakee vartijoita Vantaalle, Ouluun, Jyväskylään, Hämeenlinnaan ja Sonkajärvelle.

Lähetyksessä työstä ovat kertomassa Helsingin vankilan apulaisjohtaja Tero Uuranmäki, suunnittelija Mikko Sinkkonen ja vartija Mikko Kiiskilä. Osallistu keskusteluun chatin kautta!

Uudenmaan aluella haku vartijan tehtävään / Vantaa: https://haku.valtiolle.fi/Public/Assignment.aspx?guidAssignment=fde5876e-ce08-4f21-85c5-c626548b46d8 (Hakuaika 31.5 asti).

RISE: https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index.html

RISE:n kaikki avoimet työpaikat TE-sivuilla: https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/?searchPhrase=rikosseuraamuslaitos&announced=0&leasing=0&english=false&sort=1

Avoimet Työpaikat RISE: https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/rikosseuraamuslaitos/tyojakoulutus/avoimettyopaikat.html

Voit seurata lähetyksiämme TE-live.fi -sivuilla, YouTube-kanavallamme "Uudenmaan TE-palvelut" sekä Facebook-sivullamme "TE-palvelut Uusimaa". Kaikki lähetykset voit myös katsoa milloin vain jälkitallenteina YouTubesta ja TE-live.fi -sivuilta

REKRY: Vartijaksi Rikosseuraamuslaitokselle
To 20.5.2021, klo 10:00
Keski-SuomiPohjois-Savo+6
Hakuaika päättyy: 31.5. klo: 00:00
Rikosseuraamuslaitos (RISE) hakee vartijoita Vantaalle, Ouluun, Jyväskylään, Hämeenlinnaan ja Sonkajärvelle.

Lähetyksessä työstä ovat kertomassa Helsingin vankilan apulaisjohtaja Tero Uuranmäki, suunnittelija Mikko Sinkkonen ja vartija Mikko Kiiskilä. Osallistu keskusteluun chatin kautta!

Uudenmaan aluella haku vartijan tehtävään / Vantaa: https://haku.valtiolle.fi/Public/Assignment.aspx?guidAssignment=fde5876e-ce08-4f21-85c5-c626548b46d8 (Hakuaika 31.5 asti).

RISE: https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index.html

RISE:n kaikki avoimet työpaikat TE-sivuilla: https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/?searchPhrase=rikosseuraamuslaitos&announced=0&leasing=0&english=false&sort=1

Avoimet Työpaikat RISE: https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/rikosseuraamuslaitos/tyojakoulutus/avoimettyopaikat.html

Voit seurata lähetyksiämme TE-live.fi -sivuilla, YouTube-kanavallamme "Uudenmaan TE-palvelut" sekä Facebook-sivullamme "TE-palvelut Uusimaa". Kaikki lähetykset voit myös katsoa milloin vain jälkitallenteina YouTubesta ja TE-live.fi -sivuilta

Harjoituskelit tulevaan RSKK:n liikuntakoitokseen näyttävät mitä otollisimmilta! Pakko päästä ulos!
11/05/2021

Harjoituskelit tulevaan RSKK:n liikuntakoitokseen näyttävät mitä otollisimmilta! Pakko päästä ulos!

Kriminologian päivät 2021 – ilmoittautuminen menossa!Kriminologian kotimainen päätapahtuma Kriminologian päivät järjeste...
04/05/2021

Kriminologian päivät 2021 – ilmoittautuminen menossa!

Kriminologian kotimainen päätapahtuma Kriminologian päivät järjestetään tänä vuonna 24.5.-25.5. Päivien teemana on tällä kertaa Kriminologian kahdet kasvot – perustutkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Teema kattaa koko kriminologian kirjon, niin teoreettisesti kuin metodisestikin. Myös seuraamusten ja rikosseuraamusalan tutkimus sekä oikeustieteellisen tutkimuksen näkökulma ovat keskeisesti päivillä mukana.

Kriminologian päivien ohjelma on nyt julkaistu kokonaisuudessaan. Päivät järjestetään koronapandemian vuoksi sähköisesti Zoom-videopalvelun kautta. Zoom-linkit lähetetään kaikille osallistujille ennen päivien alkua.

Ilmoittautumisaika on 10.5. saakka. Vuoden 2021 jäsenmaksun maksaneille Suomen Kriminologisen Yhdistyksen jäsenille päiville osallistuminen on ilmaista. Rikosseuraamuslaitos kustantaa myös osallistumismaksun osalle työntekijöistään – kysy asiasta esihenkilöltäsi ennen Risen kiintiön kautta ilmoittautumista. Muille osallistujille on päiville 70 € suuruinen osallistumismaksu.

Kriminologian päivien pääjärjestäjät ovat Suomen Kriminologinen Yhdistys ry sekä Helsingin yliopisto ja sen Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Päivät toteutetaan yhteistoiminnassa Rikoksentorjuntaneuvoston, Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:
https://www2.helsinki.fi/en/conferences/kriminologian-paivat-2021

[email protected]

Ystävällisin terveisin,
Suomen Kriminologinen Yhdistys ry

Kriminologian päivät 2021 – ilmoittautuminen menossa!

Kriminologian kotimainen päätapahtuma Kriminologian päivät järjestetään tänä vuonna 24.5.-25.5. Päivien teemana on tällä kertaa Kriminologian kahdet kasvot – perustutkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Teema kattaa koko kriminologian kirjon, niin teoreettisesti kuin metodisestikin. Myös seuraamusten ja rikosseuraamusalan tutkimus sekä oikeustieteellisen tutkimuksen näkökulma ovat keskeisesti päivillä mukana.

Kriminologian päivien ohjelma on nyt julkaistu kokonaisuudessaan. Päivät järjestetään koronapandemian vuoksi sähköisesti Zoom-videopalvelun kautta. Zoom-linkit lähetetään kaikille osallistujille ennen päivien alkua.

Ilmoittautumisaika on 10.5. saakka. Vuoden 2021 jäsenmaksun maksaneille Suomen Kriminologisen Yhdistyksen jäsenille päiville osallistuminen on ilmaista. Rikosseuraamuslaitos kustantaa myös osallistumismaksun osalle työntekijöistään – kysy asiasta esihenkilöltäsi ennen Risen kiintiön kautta ilmoittautumista. Muille osallistujille on päiville 70 € suuruinen osallistumismaksu.

Kriminologian päivien pääjärjestäjät ovat Suomen Kriminologinen Yhdistys ry sekä Helsingin yliopisto ja sen Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Päivät toteutetaan yhteistoiminnassa Rikoksentorjuntaneuvoston, Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:
https://www2.helsinki.fi/en/conferences/kriminologian-paivat-2021

[email protected]

Ystävällisin terveisin,
Suomen Kriminologinen Yhdistys ry

Toukokuun lopulla hiki lentää! Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen opettajat haastavat kaikki liikkumaan virtuaaliseen ...
20/04/2021

Toukokuun lopulla hiki lentää! Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen opettajat haastavat kaikki liikkumaan virtuaaliseen juoksutapahtumaan kellon aikaan katsomatta lauantaina 29.5.2021.

Ideana on osallistua tapahtumaan itsenäisesti ja päivittää Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen Facebook sivulle kesäterveisten merkeissä (kuva/video/teksti/) päivän aikana kävellyt tai juostut kilometrit joko yksilötasolla tai yksikkönsä puolesta kootusti. Katsotaan sitten, kuinka m***a saimme liikkeelle ja kuinka paljon saimme liikuttua yhteensä päivän aikana! Tapahtumaan pystyy ottamaan osaa kuka vaan, missä vaan ja erityisesti haluamme haastaa mukaan eri turvallisuusviranomaiset ja rikosseuraamusalan henkilökunnan.

Pidetään yllä hyvää kuntoa ja mennään ilon kautta kesää kohden! Tsemppiä kaikille, vinkkaa kaverillesikin ja jaa tapahtumasta tietoa sopiviksi katsomillesi tahoille!

Tapahtuman ovat suunnitelleet RSKK:n omat pojat Eero Komulainen, Antti Hamari, Vesa Jäntti, Olli Kaarakka ja Asko Hattuniemi. Kuva ja grafiikka: Petteri Huttunen.

Toukokuun lopulla hiki lentää! Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen opettajat haastavat kaikki liikkumaan virtuaaliseen juoksutapahtumaan kellon aikaan katsomatta lauantaina 29.5.2021.

Ideana on osallistua tapahtumaan itsenäisesti ja päivittää Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen Facebook sivulle kesäterveisten merkeissä (kuva/video/teksti/) päivän aikana kävellyt tai juostut kilometrit joko yksilötasolla tai yksikkönsä puolesta kootusti. Katsotaan sitten, kuinka m***a saimme liikkeelle ja kuinka paljon saimme liikuttua yhteensä päivän aikana! Tapahtumaan pystyy ottamaan osaa kuka vaan, missä vaan ja erityisesti haluamme haastaa mukaan eri turvallisuusviranomaiset ja rikosseuraamusalan henkilökunnan.

Pidetään yllä hyvää kuntoa ja mennään ilon kautta kesää kohden! Tsemppiä kaikille, vinkkaa kaverillesikin ja jaa tapahtumasta tietoa sopiviksi katsomillesi tahoille!

Tapahtuman ovat suunnitelleet RSKK:n omat pojat Eero Komulainen, Antti Hamari, Vesa Jäntti, Olli Kaarakka ja Asko Hattuniemi. Kuva ja grafiikka: Petteri Huttunen.

Osoite

Vernissakatu 2
Vantaa
01300

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:00
Tiistai 08:00 - 16:00
Keskiviikko 08:00 - 16:00
Torstai 08:00 - 16:00
Perjantai 08:00 - 16:00

Puhelin

029 56 65068

Nettisivu

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Rikosseuraamusalan koulutuskeskus :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Rikosseuraamusalan koulutuskeskus :lle:

Videot

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Vantaa :ssa

Näytä Kaikki

Kommentit

Tiedätkö reippaan ja ystävällisen nuoren, joka on kesätöitä vailla? Toki tästä saa vinkata työttömille kavereille myös. Meillä on nyt kesäduunia tarjolla ja tasaisesti eri puolilla Suomea.:
Hei. 3.12. 2020 järjestetään Autismisäätiön Oikeusturva ja kuntoutus kuntoon 2020 -hankkeen päätöswebinaari. Ilmoittautumisaikaa on perjantaihin 27.11.2020.
Moikka! Oletteko te järjestäneet:Järjestyksenvalvoja /jatkokursseja eli kertauskurssi ja???? ❤️ ❤️ ❤️ ❤️
Verkko sivuja,ei ole saatavissa,kun koitin teidan omia,sivuja niin ei toiminut!!!
Kirjavinkiksi Minna Strömberg-Jakka & Hanna Kiuru (toim.) Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä. Unipressin kustantamassa julkaisussa on kuvattu seksuaalisuuden tabuja eri konteksteissa. Allekirjoittaneen artikkeli käsittelee seksuaalisuutta ja maskuliinisuutta vankiloissa kansainvälisen tutkimuksen kautta.