שגרירות הונגריה תל אביב / Embassy of Hungary in Tel-Aviv

  • Home
  • Israel
  • Tel Aviv
  • שגרירות הונגריה תל אביב / Embassy of Hungary in Tel-Aviv

שגרירות הונגריה תל אביב / Embassy of Hungary in Tel-Aviv שגרירות הונגריה ,תל אביב
Magyarország Nagykövetsége, Tel-Aviv
Embassy of Hungary in Tel-Aviv, Israel

National Day reception at the Hungarian Days - photos by Lilla László
02/11/2018

National Day reception at the Hungarian Days - photos by Lilla László

HAPPENING NOW: Presentation of Mr János Deák, expert of the Institution for Transportation Science at the Fuel Choices...
29/10/2018

HAPPENING NOW: Presentation of Mr János Deák, expert of the Institution for Transportation Science at the Fuel Choices and Smart Mobility conference - introducing the aims and projects of the Hungarian government. // Deák János úr, a KTI szakértőjének előadása az okos közlekedésről szóló nemzetközi konferencián Tel-Avivban. Bemutatásra kerültek Magyarország Kormánya céljai és projektjei, amelyeket a közlekedés jövőjének megteremtése érdekében indított el a közelmúltban.

Photos by Zoltán Tardos
28/10/2018

Photos by Zoltán Tardos

25/10/2018

A BULI HOLNAP IS FOLYTATÓDIK!!! Gyertek!!!

25/10/2018

A buli holnap is folytatódik!!!! Gyertek!!!!

25/10/2018

Happening now: FERGETEGES HANGULAT A MAGYAR NAPOKON

Ma Benkő Levente nagykövet átadta a megbízólevelét Őexcellenciája Reuven Rivlin úrnak, Izrael Állam elnökéne...
25/10/2018

Ma Benkő Levente nagykövet átadta a megbízólevelét Őexcellenciája Reuven Rivlin úrnak, Izrael Állam elnökének. A nagykövet elmondta: a Magyarország és Izrael közötti barátság további elmélyítésén fog dolgozni.
//
Today Ambassador Levente Benkő presented his credentials to His Excellency Reuven Rivlin, President of the State of Israel. The Ambassador emphasised that he was going to work to deepen the friendship between Hungary and Israel.

Gyertek, senki ne maradjon le!!! :)Nobody should miss it!!! :)2018.10.25. 18.00-tól 2018.10.26. 10.00-tólTel Aviv, HaT...
22/10/2018

Gyertek, senki ne maradjon le!!! :)
Nobody should miss it!!! :)
2018.10.25. 18.00-tól
2018.10.26. 10.00-tól
Tel Aviv, HaTachana (Old Train Station)

Happening nowAmong his first high-level official duties in the State of Israel, today Ambassador Levente Benkő had a me...
08/10/2018

Happening now

Among his first high-level official duties in the State of Israel, today Ambassador Levente Benkő had a meeting with H. E. Ayelet Shaked, Minister of Juctice, in preparation of an upcoming visit in Israel by Mr László Trócsányi, Hungarian Minister of Justice.

Egyik első magas rangú hivatalos izraeli programjaként Benkő Levente nagykövet ma találkozott Ayelet Shaked igazságügyminiszter asszonnyal, előkészítendő Trócsányi László igazságügyminiszter úr közelgő izraeli látogatását.

2018. október 22-ig lehet jelentkezni arra a pályázatra, amelynek keretében a V4-ekből 28, országonként 7 startup...
28/09/2018

2018. október 22-ig lehet jelentkezni arra a pályázatra, amelynek keretében a V4-ekből 28, országonként 7 startupper és inkubátor menedzser 3 hetes képzésen vehet részt az Izraelben// Partners are launching a call for applications. V4 Innovators in Israel Training Program supports start-ups in evaluating market potential for their innovative ideas through a training between December 3–19. Link: https://www.visegradfund.org/news/call-applications-v4-innovators-israel-training-program/

Kellemes ünnepeket kíván Magyarország tel-aviv-i nagykövetsége!
17/09/2018

Kellemes ünnepeket kíván Magyarország tel-aviv-i nagykövetsége!

Megjelent a V4-es startupok izraeli szerepléséről és a visegrádi külképviseletek által szervezett szakmai progra...
15/09/2018
Izraelbe érkezett a Startup Campus V4 Global Tour

Megjelent a V4-es startupok izraeli szerepléséről és a visegrádi külképviseletek által szervezett szakmai programokról szóló beszámoló. // The summary of the startup delegation visit of the V4 countries to Israel has just been published. Link: http://m.uzletresz.hu/sikerek/20180911-4-magyar-startup-mutatkozott-be-telavivban.html #startupcampus #v4globaltour #scienceandtechdiplomacy

4 magyar startup mutatkozott be Tel-Avivban.

HAPPENING NOW: We have just ended our V4-Israel innovation  networking event where more than 100 brilliant startup, inve...
05/09/2018

HAPPENING NOW: We have just ended our V4-Israel innovation networking event where more than 100 brilliant startup, investor and expert showed up. // Késő estébe nyúlt a V4-Izrael innovációs kapcsolatépítő eseményünk, amelyre 100-nál is több vállalkozó, befektető és szakértő volt kíváncsi.

HAPPENING NOW: Full day training for V4 startups on investment stategies, doing business with MNCs, marketing. | HU: 6 k...
04/09/2018

HAPPENING NOW: Full day training for V4 startups on investment stategies, doing business with MNCs, marketing. | HU: 6 kiváló szakértő készíti fel a V4-es startupokat üzleti tárgyalásaikra olyan témákban, mint a befektetési stratégiák, a nagyvállalatokkal való üzleti együttműködés és a marketing.

HAPPENING NOW: Experiencing the Old City's vibrant atmosphere after the business meetings, V4 group guided by Lászlò B...
03/09/2018

HAPPENING NOW: Experiencing the Old City's vibrant atmosphere after the business meetings, V4 group guided by Lászlò Berényi, Cultural and Educational Affairs Diplomat. | A V4 Startup küldöttségét Nagykövetségünk kulturális attaséja vezette körbe az óvárosban.

HAPPENING NOW: 40 amazing V4 -Czech, Hungarian, Polish and Slovakian startups visiting OurCrowd HQ in Jerusalem // HU: a...
03/09/2018

HAPPENING NOW: 40 amazing V4 -
Czech, Hungarian, Polish and Slovakian startups visiting OurCrowd HQ in Jerusalem // HU: a Visegrádi országok 40 fős delegációjának látogatása az egyik legjelentősebb izraeli befektető cégnél.

HU| V4-es startupokkal és innovációs vezetőkkel való találkozásra hívunk minden érdeklődőt! Részetek a linkr...
28/08/2018
Meet & Partner European Startups and Ecosystem Managers: 05/Sept @Mindspace

HU| V4-es startupokkal és innovációs vezetőkkel való találkozásra hívunk minden érdeklődőt! Részetek a linkre kattintva. EN| Do not miss it! Bi-national funds, Horizon 2020, business opportunities and many more to discuss w/ top EU start-ups from the Visegrad Group - Hungary, Slovakia, Czech Republic and Poland on 05/Sept @Mindspace TLV. RSVP: https://networking-visegrad-group.eventbrite.com/

Networking Event for Top Startups, VCs, Entrepreneurs and Young Professionals! With whom you can meet? around 100 delegates from: Czech Republic; Hungary; Poland and Slovakia (Visegrad Group or V4). entrepreneurs; managers of innovation governmental representatives responsible for innovation policy....

HAPPENING NOW: Partner finding and workshop on consortium building for the Hungarian-Israeli 1+1 million bilateral indus...
16/08/2018

HAPPENING NOW: Partner finding and workshop on consortium building for the Hungarian-Israeli 1+1 million bilateral industrial R&D tender. Zsigmond Perényi minister’s commissioner holding his opening speech.

06/08/2018

A Talk-A-Bot startup cég a V4-es verseny magyar nyerteseként részt vehetett a Google Campus üzleti és kommunikációs képzésein Tel-Avivban!

We arrived @Tel Aviv Google Campus to participate in the Google Launchpad program. This program helps Talk-A-Bot to achieve the next milestone! Great program, great mentors, great city! Of course, we visited our friend @Viber as well! ;)

EN: Companies are invited from Israel and Hungary to meet each other, learn more about the opportunity and discuss joint...
03/08/2018
1+1 M EUR Joint Hungary&Israel RDI projects – Partner Search and Info Event

EN: Companies are invited from Israel and Hungary to meet each other, learn more about the opportunity and discuss joint project ideas. // HU: Minden olyan magyar és izraeli céget várunk augusztus 16-án, aki érdeklődik a közös kutatás-fejlesztési pályázati lehetőség iránt.

https://hungary-israel-rdi-partner-search-event.eventbrite.com/

Hungary and Israel are pleased to launch the 6th Call for Proposals for joint R&D projects which provides 1+1 M EUR non-refundable funding for the successful applicants. Applicants are expected to develop ready to market solutions or projects which have strong market potential for both Hungary and I...

HU: Startup pályázat a 2018. évi Digital Life Design Festival-on és kísérő eseményein való részvételre // EN:...
26/07/2018

HU: Startup pályázat a 2018. évi Digital Life Design Festival-on és kísérő eseményein való részvételre // EN: Call for startup applications to participate at the DLD Tel Aviv innovation exhibition and side events.

Calling #medtech & #lifescience #startups from 🇨🇿️Czech Republic 🇵🇱Poland, 🇸🇰️ Slovakia and 🇭🇺️️Hungary
👉🏻Apply now for the Startup Campus V4 Global Tour to Tel-Aviv! 🇮🇱Represent your startup at one of the biggest events in the Israeli startup capital - DLD Tel Aviv. Startups, innovators, investors and companies will take part in a multi-day event. Apply here: https://www.f6s.com/startupcampusv4globaltourtelaviv/apply

Múlt pénteken, július 20-án bennsőséges hangulatban búcsuztattuk el követségünk három munkatársát: Nagy And...
24/07/2018

Múlt pénteken, július 20-án bennsőséges hangulatban búcsuztattuk el követségünk három munkatársát: Nagy Andor nagykövetet, Horváth Péter gazdasági felelőst és Végh Roland konzult! Köszönjük eddigi áldozatos munkájukat és kívánunk sok örömteli sikert új feladataikhoz!

21/07/2018
Hungary - Israel 6th Call for Proposals

Following the signing and ratification of the bilateral cooperation agreement in joint R&D between Hungary and the State of Israel, the two parties are pleased to launch the sixth Call for Proposals for joint R&D projects.

This call aims at developing innovative products and applications. Applicants are expected to develop ready to market solutions or projects which have strong market potential for both Hungary and Israel.

http://www.iserd.org.il/?CategoryID=326&ArticleID=1391&SearchParam=Hungary

‎‏בישראל Viktor Orbán ביקור ראש הממשלה - Orbán Viktor miniszterelnök látogatása Izraelben -...
21/07/2018

‎‏בישראל Viktor Orbán ביקור ראש הממשלה - Orbán Viktor miniszterelnök látogatása Izraelben - Visit of Prime Minister Viktor Orbán to Israel‏‎

‎שגרירות הונגריה תל אביב / Embassy of Hungary in Tel-Aviv‎'s cover photo
21/07/2018

‎שגרירות הונגריה תל אביב / Embassy of Hungary in Tel-Aviv‎'s cover photo

HU: Megjelent a 6. Magyar-izraeli ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat! 1+1 millió euró keretöss...
17/07/2018

HU: Megjelent a 6. Magyar-izraeli ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat! 1+1 millió euró keretösszeggel ipari (alkalmazott) kutatás, kísérleti fejlesztést támogat. Több információért és izraeli partner keresésben történő támogatásért írjon a "[email protected]" email címre.

EN: the 6th Hungarian-Israeli industrial research and development call for poposals has just been published! Contact the Embassy for more details and for support in partner search.

http://nkfih.gov.hu/english-2017/nrdi-fund/hungarian-israel-cooperation-2018/2018-2116-2018-tet-il

Dear Clients, We kindly inform you that on the 17th and 20th of July the Embassy of Hungary can not receive and complete...
16/07/2018

Dear Clients,

We kindly inform you that on the 17th and 20th of July the Embassy of Hungary can not receive and complete requests of the following cases:
· authentication of signatures
· authentication of copies
· authentication of translations
· Ügyfélkapu registration / data reconciliation.

Thank you for your understanding.

Az Ecomotion Smart Transportation Community által a járműipar jövőjéről szóló globális konferencián az E-Mobi...
04/07/2018

Az Ecomotion Smart Transportation Community által a járműipar jövőjéről szóló globális konferencián az E-Mobi Nonprofit Kft. és a Zone Klaszter Nonprofit Kft. vett rész. A magyar küldöttség tagjai előadást tartottak, továbbá céges és kormányzati szereplőkkel találkoztak. // The Embassy has organized meetings for the delegation members who were also speakers at the Ecomotion Conference.

http://tdf.kormany.hu/az-e-mobi-nonprofit-kft-es-a-zone-klaszter-nonprofit-kft-delegacios-latogatasa-es-bemutatkozasa-az-ecomotion-smart-transportation-jarmuipari-innovacios-konferencian

Képzési programot indítanak a Visegrádi országok és Izrael fiatal tehetségek és startupok részvételével.  // ...
03/07/2018
Tudománydiplomáciai Főosztály

Képzési programot indítanak a Visegrádi országok és Izrael fiatal tehetségek és startupok részvételével. // Visegrád countires and Israel soon will launch a unique training program for young emerging talents and start-ups.

http://tdf.kormany.hu/the-v4-and-israel-launching-training-program-for-innovative-entrepreneurs

A Memorandum of Understanding on Training Cooperation in the Field of Innovation between the Visegrad countries (V4), the State of Israel and the International Visegrad Fund was signed in Jerusalem on 18 June 2018.

HAPPENING NOW: We have the honour to be here at Graduation Ceremony of the Holon Institute of Technology - excellent hig...
26/06/2018

HAPPENING NOW: We have the honour to be here at Graduation Ceremony of the Holon Institute of Technology - excellent higher education institution and good partner of Hungarian universities'. // igazán megtisztelő számunkra hogy meghívást kaptunk a Holon Technológiai Intézet Diplomaosztó Ünnepségére.

"Culture and science - holding hands" - acclaimed virtuoso performers have made unforgettable the cultural event of the ...
20/06/2018

"Culture and science - holding hands" - acclaimed virtuoso performers have made unforgettable the cultural event of the "Visegrád countries" in Israel. In the framework of the evening the Hungarian ambassador, Andor Nagy has symbolically handled over the presidency to his Slovakian colleague, ambassador Peter Hulenyi. At the event there was present Rodica Radian-Gordon, director of the department of European affairs at the Israel Ministry of Foreign Affairs.

HAPPENING NOW: Opening remarks of H.E. Dr. Andor Nagy Ambassador of Hungary and H.E. Peter Hulenyi Ambassador of Slovaki...
19/06/2018

HAPPENING NOW: Opening remarks of H.E. Dr. Andor Nagy Ambassador of Hungary and H.E. Peter Hulenyi Ambassador of Slovakia at the 2 days V4 Technology Transfer Seminar by Yissum at the Embassy of Hungary in Tel Aviv. // Dr. Nagy Andor magyar és Peter Hulenyi szlovák nagykövet megnyitó beszéde a V4 Technológia Transzfer képzésen, amelyet a Yissum szakértői tartanak Magyarország Tel-Avivi Nagykövetségen.

HAPPENING NOW: Levente Magyar Deputy Minister hosting a dinner for the biggest Israeli investors in Hungary.
17/06/2018

HAPPENING NOW: Levente Magyar Deputy Minister hosting a dinner for the biggest Israeli investors in Hungary.

HAPPENING NOW: Levente Magyar Deputy Minister heading the delegation visit to Volcani Institute.
17/06/2018

HAPPENING NOW: Levente Magyar Deputy Minister heading the delegation visit to Volcani Institute.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt egy felejthetetlen komolyzenei estre, a "Visegrádi országok" külképviselete...
17/06/2018

Szeretettel várunk minden érdeklődőt egy felejthetetlen komolyzenei estre, a "Visegrádi országok" külképviseleteinek közös programjának keretén belül.

Az est folyamán olyan neves izraeli előadók lépnek fel, mint Hagai Shaham (hegedű) és Arnon Erez (zongora), illetve Magyarországról a budapesti Zeneakadémia feltörekvő tehetségei, Farkas Eszter (cimbalom) és Farkas Mira (hárfa) fognak magyar unikumokat előadni.

Felcsendülnek Hubay, Bartók, Chopin, Dvorak, Jurovsky, Weiner, Allaga, Vecsey szebbnél szebb művei.

Időpont: 2018. június 19, 18:00 (érkezés 17:45-ig)
Helyszín, Ramat Gan, Bar-Ilan Egyetem, Music auditorium (10-es kapu bejáratnál).
A belépés ingyenes!

BREAKING NEWS: INVISIBLY, the short film of Áron Szentpéteri,  has won the Tel Aviv Student Film Festival 2018! We are...
16/06/2018

BREAKING NEWS: INVISIBLY, the short film of Áron Szentpéteri, has won the Tel Aviv Student Film Festival 2018! We are proud of the featured Hungarian presence supported by our embassy, and we warmly congratulate on the victory!

Ne feledjétek! Kiemelt magyar jelenlét az idei Tel-Aviv-i Diákfilm-fesztiválon (Cinematheque)!!! Holnap (06.12 - 12:...
11/06/2018

Ne feledjétek! Kiemelt magyar jelenlét az idei Tel-Aviv-i Diákfilm-fesztiválon (Cinematheque)!!!
Holnap (06.12 - 12:30) Freund Ádám, Földiek című rövidfilmje kerül bemutatásra, szombaton (06.16 - 16:30) pedig Mundruczó Kornél tart masterclass előadást rendezésről és a forgatókönyvek születésének varázslatos világáról.
Ne hagyd ki!!!
Bővebb információk:
http://www.taufilmfest.com/?lang=en

HAPPENING NOW: Zoltán Balaicz major of Zalegerszeg and the Joint Economic Committee chairmen Minister László Palkovic...
11/06/2018

HAPPENING NOW: Zoltán Balaicz major of Zalegerszeg and the Joint Economic Committee chairmen Minister László Palkovics and Ohad Cohen giving their opening speeches.

HAPPENING NOW: The 5th Hungarian-Israeli Joint Economic Committee, opened by by Dr László György State Secretary for ...
11/06/2018

HAPPENING NOW: The 5th Hungarian-Israeli Joint Economic Committee, opened by by Dr László György State Secretary for Economic Strategy and Regulation.

04/06/2018

Teltház, vastaps, fergeteges produkció a Magyar Állami Népi Együttes / Hungarian State Folk Ensemble tel-aviv-i előadásán.
A haifai előadásra még talán van jegy. Ne hagyd ki!

04/06/2018
Zappa זאפה

HAPPENING NOW: Second day of selection for Sziget festival at Zappa זאפה!

Ma can a Sziget Fesztivál kiválasztás második napja a Zappa klubban.

אירוע 'שואוקייס סיגט ישראל'- במסגרתו יתחרו 10 להקות והרכבים ישראליים על הסיכוי להופיע בפסטיבל Sziget בבודפשט מול מאות אלפי אנשים מרחבי העולם. מי יהיה האחד שיופיע על במת סיגט?
הערב: Water Knives | JONZ | ABRAO | ACOLLECTIVE | THE WHITE SCREEN

Address

18 Pinkas St. (POB 22197)
Tel Aviv
6266108

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when שגרירות הונגריה תל אביב / Embassy of Hungary in Tel-Aviv posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to שגרירות הונגריה תל אביב / Embassy of Hungary in Tel-Aviv:

Videos


Other Government Organizations in Tel Aviv

Show All