Thai Trade Center, New Delhi - Office of Commercial Affairs

  • Home
  • India
  • Delhi
  • Thai Trade Center, New Delhi - Office of Commercial Affairs

Thai Trade Center, New Delhi - Office of Commercial Affairs An oversea office under Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand.

สรุปภาวะการค้าระหว่างประเทศของอินเดีย ประจำเดือนกันยายน 25661. การส่งออกสินค้าอินเดียเฉพาะเดือนกันยายน 2566 ลดต่ำลง 2.6%...
19/10/2023

สรุปภาวะการค้าระหว่างประเทศของอินเดีย ประจำเดือนกันยายน 2566

1. การส่งออกสินค้าอินเดียเฉพาะเดือนกันยายน 2566 ลดต่ำลง 2.6% ส่วนการนำเข้าสินค้าอินเดียในเดือนนี้ลดลงถึง 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าจึงทำให้อินเดียขาดดุลการค้าต่ำสุดในรอบ 5 เดือน หรือลดลงกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเป็นผลจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลง ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในประเทศคู่ค้าสำคัญ และการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม สินค้าส่งออกในหลายอุตสาหกรรมหลักของอินเดียมีมูลค่าส่งออกที่เพิ่มขึ้นซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกของเศรษฐกิจ เช่น สินค้าด้านวิศวกรรม เวชภัณฑ์ยา สิ่งทอ อาหารทะเล เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

2. จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-ปาเลสไตน์ ที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่หลายภาคส่วนเฝ้าติดตามในขณะนี้ ได้แก่ การปรับตัวของราคาน้ำมันที่สูงขึ้น เนื่องจากอินเดียนำเข้าน้ำมันถึง 85% ของการบริโภคในประเทศ และ 60% เป็นการนำเข้าจากประเทศในตะวันออกกลาง ซึ่งหากประเทศผู้ผลิตในตะวันออกกลางเกิดการชะงักการผลิตจากภาวะสงคราม ย่อมส่งผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพของคนในประเทศ เนื่องจากเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนในห่วงโซ่อุปทานของเกือบทุกอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและบริการในอินเดีย และอาจส่งผลกระทบต่อ GDP รวมของประเทศตามมา ทำให้ภาครัฐกำลังมองหาแหล่งนำเข้าน้ำมันทดแทนหากเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น หากสงครามยืดเยื้อและขยายวงกว้างอาจจะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศและการผลิตในประเทศ

รายละเอียดข่าว : https://www.ditp.go.th/post/149833

โลจิสติกส์ในอินเดียกำลังเติบโต คาดการณ์จะสร้างงานให้กว่า 10 ล้านคนในปี 20271. มูลค่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อินเดียในปี 2022...
17/10/2023

โลจิสติกส์ในอินเดียกำลังเติบโต คาดการณ์จะสร้างงานให้กว่า 10 ล้านคนในปี 2027

1. มูลค่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อินเดียในปี 2022 อยู่ที่ระดับ 259.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตและมีมูลค่าถึง 432.4 พันล้านเหรียณสหรัฐในปี 2028 โดยมีอัตราการเติบโต CAGR ที่ 8.8% รัฐบาลอินเดียมีการเปิดตัวนโยบายโลจิสติกส์แห่งชาติ National Logistics Policy (NPC) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งให้เกิดอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่บูรณาการกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขนาดต้นทุน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นไปอย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อให้เกิดการจ้างงานแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศ

2. หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เป็นความท้าทายในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อินเดีย ได้แก่ ปัญหาด้านระบบ cold storage เนื่องด้วยอินเดียเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก อาทิ นม ผักและผลไม้ สัตว์ปีก อาหารทะเล แต่เนื่องจากระบบ cold storage ที่ยังขาดแคลนและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้แต่ละปีสินค้าอาหารที่ผลิตได้ในอินเดียมีการเน่าเสียถึงประมาณ 1 ใน 3 ของอาหารทั้งหมดที่ผลิตได้ หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 8-15 พันล้านเหรียญสหรัฐ/ปี นอกจากสินค้าอาหารแล้ว อุตสาหกรรมยาของอินเดียเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ต้องการห่วงโซ่อุปทานความเย็นที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันประมาณ 92% ของผู้ให้บริการระบบ cold storage ในอินเดียดำเนินการโดยภาคเอกชน และ 60% ของทั้งหมดกระจายอยู่ในแค่ 4 รัฐหลักเท่านั้น ได้แก่ Uttar Pradesh, Gujrat, West Bengal และ Punjab ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ cold storage จึงเป็นโอกาสที่ยังเปิดกว้างในอินเดีย ไม่ว่าจะเป็น cold storage ที่ใช้ในระบบคลังสินค้าหรือระบบการขนส่งระหว่างพื้นที่ เทคโนโลยีหรือ AI ด้าน cold storage เป็นต้น นอกจากนี้ ภาครัฐอินเดียได้ให้การสนับสนุนผู้สนใจเข้ามาลงทุนในระบบ cold storage ผ่านรูปแบบต่างๆ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยจัดตั้ง Multi-Modal Logistics Parks จำนวนกว่า 35 แห่งทั่วอินเดีย การให้การสนับสนุนสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ผู้สนใจเข้ามาลงทุนด้านระบบโลจิสติกส์ในประเทศ เป็นต้น

รายละเอียดข่าว : https://www.ditp.go.th/post/149524

ระเบียงเศรษฐกิจอินเดีย-ตะวันออกกลาง-ยุโรป ส่อพับแผนจากเหตุความขัดแย้งอิสราเอล-ฮามาสอินเดียประสบความสำเร็จในการสร้างข้อตก...
12/10/2023

ระเบียงเศรษฐกิจอินเดีย-ตะวันออกกลาง-ยุโรป ส่อพับแผนจากเหตุความขัดแย้งอิสราเอล-ฮามาส

อินเดียประสบความสำเร็จในการสร้างข้อตกลงเชื่อมโยงอินเดียเข้ากับยุโรปภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอินเดีย-ตะวันออกกลาง-ยุโรป ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากสหรัฐอเมริกา โดยระเบียงเศรษฐกิจนี้ถูกมองว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำคัญนอกเหนือจากโครงการบีอาร์ไอของจีนที่ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงเอเชียเข้ากับยุโรป ซึ่งระเบียงเศรษฐกิจทั้งสองโครงการต่างเป็นโอกาสต่อผู้ประกอบการไทยและการลงทุนของไทยที่ตั้งอยู่ในอินเดียหรือประเทศจุดเชื่อมต่อ อย่างไรก็ดี ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางในขณะนี้อาจทำให้โครงการระเบียงเศรษฐกิจ IMEEC ต้องชะลอออกไปอย่างหลีกเลี่ยงมิได้

รายละเอียดข่าว : https://www.ditp.go.th/post/148709

India's rising 🇮🇳🇹🇭
29/09/2023

India's rising 🇮🇳🇹🇭

28.09.2023 ออกจากสนามบินเนปาลก็ตรงมาพบกับคุณราชา ราม เนปาล ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกับคุณสุรัชญา อัตธิการ์  ...
29/09/2023

28.09.2023 ออกจากสนามบินเนปาลก็ตรงมาพบกับคุณราชา ราม เนปาล ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกับคุณสุรัชญา อัตธิการ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Thulo.com ซึ่งเป็นหนึ่งในแพล็ตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยมของเนปาล โดยพูดคุยเรื่องความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือเชื่อมโยง Thulo.com กับ Thaitrade.com ของ DITP เพื่อเข้าถึงตลาดและธุรกิจ B2B ระหว่างผู้ประกอบการทั้งสองฝ่าย ซึ่งทั้ง Thulo.com และ Thaitrade.com ต่างมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อสนับสนุน SMEs เข้าสู่ตลาดสากลและผู้ซื้อสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการได้สะดวกและเพิ่มโอกาสการค้า ซึ่งคุณราชายังสนใจเรื่องสิทธิประโยชน์การลงทุนหากตั้งบริษัทในไทย 🇹🇭

DITP New Delhi Director, Khun Saithong Soiphet had a fruitful meeting with Mr.Raja Ram Nepal, Founder & CEO and Ms. Surakchya Adhikari, Co-Founder & COO of Thulo.com, one of the most popular on-line shopping plaforms in Nepal. Both sides expressed willingness to explore the possible link between Thulo.com and DITP's owned B2B online platform, Thaitrade.com to enable the SMEs to access oversea markets.
ThaiTrade.com

สรุปภาวะการค้าระหว่างประเทศของอินเดีย ประจำเดือนสิงหาคม 25661. การขาดดุลการค้าสินค้าของอินเดียในเดือนสิงหาคม 2566 มีมูลค...
25/09/2023

สรุปภาวะการค้าระหว่างประเทศของอินเดีย ประจำเดือนสิงหาคม 2566

1. การขาดดุลการค้าสินค้าของอินเดียในเดือนสิงหาคม 2566 มีมูลค่าสูงสุดในรอบ 10 เดือนสาเหตุหลักยังคงมาจากการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์หลายประเภทที่มีมูลค่าลดลงตามราคาตลาดโลก ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วสินค้าโภคภัณฑ์ส่งออกของอินเดียที่สำคัญถึง 13 ชนิดมีปริมาณการส่งออกที่มากขึ้น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่าเป็นสัญญาณบวกจากการที่มีอุปสงค์จากต่างชาติที่เริ่มกลับมา อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้มูลค่าการขาดดุลอินเดียเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ เกิดจากการนำเข้าทองคำในปริมาณมากถึงเกือบ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าถึงกว่า 38% เนื่องจากเข้าใกล้เทศกาล Diwali และเทศกาลแต่งงานช่วงปลายปี ซึ่งประชาชนจำนวนมากนิยมจับจ่ายใช้สอยสินค้าหลากหลายประเภทรวมถึงสินค้าเครื่องประดับ

2. อุปสงค์ภายนอกที่เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มการส่งออกของอินเดียในเดือนสิงหาคม โดยการส่งออกสินค้าโดยรวมลดลง 6.8% จากปีก่อนหน้าเหลือ 34.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการฟื้นตัวจากการลดลงเป็นเลขสองหลักที่เห็นตั้งแต่ต้นปีงบประมาณนี้ เพื่อบ่งชี้ถึงความต้องการในการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลการผลิตของ PMI ที่เผยแพร่เมื่อต้นเดือนนี้บ่งชี้ว่าประสิทธิภาพการส่งออกที่ดีขึ้นของผู้ผลิตในอินเดีย มีคำสั่งซื้อใหม่จากบังคลาเทศ จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์แสดงความกังวลว่าแนวโน้มภาวะถดถอยในยุโรปอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการส่งออกของอินเดียในอนาคต ซึ่งธนาคารกลางยุโรปเพิ่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4%

3. การปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าประเภทอาหารสดและอาหารแปรรูปของอินเดีย เช่น เนื้อไก่และเนื้อเป็ดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากบลูเบอรี่และแครนเบอร์รี่ลงเหลือ 5-10% จากผลการเจรจาไกล่เกลี่ยกับอินเดียภายใต้กรอบ WTO จึงอาจมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นจากประเทศอื่นมายังอินเดีย

รายละเอียดข่าว : https://www.ditp.go.th/post/146392

อินเดียนำเข้าน้ำมันพืชบริโภคเพิ่มขึ้น 35% หลังราคาน้ำมันพืชปรับตัวลดลงกระตุ้นความต้องการในประเทศ1. รัฐบาลอินเดียได้ดำเนิ...
20/09/2023

อินเดียนำเข้าน้ำมันพืชบริโภคเพิ่มขึ้น 35% หลังราคาน้ำมันพืชปรับตัวลดลงกระตุ้นความต้องการในประเทศ

1. รัฐบาลอินเดียได้ดำเนินมาตรการสำคัญการรับมือกับราคาน้ำมันบริโภคที่เพิ่มขึ้นในตลาดภายในประเทศในช่วงที่ผ่านมา เช่น การลดภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันถั่วเหลืองดิบ และน้ำมันดอกทานตะวันดิบเป็น 0% และภาษีนำเข้าสำหรับน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์และน้ำมันดอกทานตะวันบริสุทธิ์ลดลงจาก เหลือ 12.5% ในขณะที่ภาษีน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ลดลงเหลือ 12.5% ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงเดือนมีนาคม 2567 เพื่อรักษาอุปทานในประเทศที่มั่นคง จึงหนุนให้อินเดียนำเข้าอย่างต่อเนื่องและเป็นโอกาสให้ไทยแทรกตัวเป็นแหล่งนำเข้าใหม่ในตลาดน้ำมันพืชของอินเดีย

2. ความต้องการน้ำมันพืชบริโภคของอินเดียอย่างต่อเนื่องถือเป็นโอกาสของไทยในการส่งออกน้ำมันน้ำมันพืชบริโภคไปยังอินเดียโดยเฉพาะน้ำมันปาล์ม ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม-กรกฎาคม) อินเดียเป็นตลาดส่งออกพืชน้ำมันเป็นอันดับหนึ่งและส่งออกไปอินเดียกว่า 80% ของการส่งออกพืชน้ำมันทั้งหมด โดยไทยส่งออกเพิ่มขึ้น 14% เป็น 6 แสนตันคิดเป็นมูลค่า 569.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แบ่งเป็นการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ 5.3 แสนตัน และน้ำมันถั่วเหลืองดิบอีก 0.7 แสนตัน

รายละเอียดข่าว : https://www.ditp.go.th/post/146024

19/09/2023

𝗦𝗮𝘃𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝘀 𝗼𝗳 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗞𝗮𝘁𝗵𝗺𝗮𝗻𝗱𝘂!
Join us at the Thai Festival, where authentic Thai delicacies await to dance on your taste buds. The best part? Dive into a FREE food demonstration and treat yourself.

Date: Sep 30th and Oct 1st
Time: 12PM – 7PM

Walk in for FREE and walk out with delightful memories and surprise gifts!

,

19/09/2023

⏩️ DITP New Delhi will meet you in Kathmandu, Nepal for providing consultations of doing business and trade with Thailand.
🌐 SEE YOU SOON
⏰️ 30 Sep-1 Oct. 2023
🎈Chaaya Center, Thamel, Kathmandu

15/09/2023
Secure your space early for the 69th Bangkok Gems & Jewelry Fair in February 2024 💎Application for exhibitors will be op...
10/09/2023

Secure your space early for the 69th Bangkok Gems & Jewelry Fair in February 2024 💎

Application for exhibitors will be opened soon. Stay tune!

And it's a wrap! Thank you for joining and see you again next year!

อินเดียจ่อเลื่อนการขอใบอนุญาตนำเข้าแล็ปท็อป-แท็บเล็ต-พีซี หลังเอกชนกดดันหวั่นกระทบทางลบ1. รัฐบาลอินเดียมีแนวโน้มที่จะขยา...
08/09/2023

อินเดียจ่อเลื่อนการขอใบอนุญาตนำเข้าแล็ปท็อป-แท็บเล็ต-พีซี หลังเอกชนกดดันหวั่นกระทบทางลบ

1. รัฐบาลอินเดียมีแนวโน้มที่จะขยายกำหนดเวลาบังคับใช้มาตรการใบอนุญาตนำเช้าแล็ปท็อป แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเซิร์ฟเวอร์ออกไปอีกประมาณ 9-12 เดือนจากเดิมที่กำหนดจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยแหล่งข่าวกล่าวว่า การหารือระหว่างรัฐบาลอินเดียและอุตสาหกรรมไอทีขั้นสูงใกล้จะได้ข้อยุติแล้ว ซึ่งต่างเห็นว่ามาตรการจูงใจที่เชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ
(Product-Linked Incentive) ตามที่รัฐบาลให้การสนับสนุนมูลค่ากว่า 17,000 ล้านรูปีได้รับการตอบสนองจากภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก และบริษัทที่สมัครขอรับการสนับสนุนอาจจะต้องใช้เวลาในการลงทุนและยกระดับการผลิต จึงควรรอดูผลลัพธ์ของการผลิตภายในระยะเวลาหนึ่งปีข้างหน้า

2. อีกปัจจัยหนึ่งที่ค่อนข้างมีน้ำหนักต่อการพิจารณาเลื่อนกำหนดการบังคับใช้มาตรการใบอนุญาตนำเช้า คือ ประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา อาจจะใช้มาตรการตอบโต้กับอินเดียบนเหตุผลที่ว่าอินเดียส่งออกสมาร์ทโฟนและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2023 มูลค่ากว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 96% จากปีก่อนหน้า และส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปยังสหรัฐฯ
รวมทั้งสมาคมอุตสาหกรรมไอทีของอินเดียต่างมีสมาชิกที่เป็นบริษัทชั้นนำที่ลงทุนในอินเดีย เช่น Apple, Amazon, AMD, HP, Dell, Intel, Cisco, Samsung, IBM, Meta และ Micron ได้มีหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลอินเดียพิจารณาทบทวนการใช้มาตรการใบอนุญาตนำเข้า ซึ่งความเคลื่อนไหวตอบโต้ของสหรัฐฯ ต่ออินเดียย่อมส่งผลเสียต่อโครงการสนับสนุนการผลิตสมาร์ทโฟนของอินเดีย

3. อินเดียมีแนวโน้มออกมาตรการจำกัดและควบคุมการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายกลุ่มสินค้าเพื่อสนับสนุนและเพิ่มกำลังการผลิตภายในประเทศตามเป้าหมาย Make in India และลดการพึ่งพานำเข้าจากจีนโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์

รายละเอียดข่าว : https://www.ditp.go.th/post/144764

01/09/2023

Silver power! Discover the wide array of silver jewelry products at the 68th Bangkok Gems and Jewelry Fair. From tribal creations to contemporary pieces, we have everything under one roof. See you at the fair!

Bangkok Gems and Jewelry Fair will take place between 6-10 September 2023 at QSNCC.

Register now: https://zurl.co/Lrc8

Jewelry from Pretty Silver

❤️🇮🇳
30/08/2023

❤️🇮🇳

🇮🇳🤝🇹🇭

22/08/2023

Be dazzled ✨️💎✨️

สรุปภาวะการค้าระหว่างประเทศของอินเดีย ประจำเดือนกรกฎาคม 25661. มูลค่าการส่งออกสินค้าอินเดียในเดือนกรกฎาคม 2566 หดตัวลง 1...
18/08/2023

สรุปภาวะการค้าระหว่างประเทศของอินเดีย ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

1. มูลค่าการส่งออกสินค้าอินเดียในเดือนกรกฎาคม 2566 หดตัวลง 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกลดลงอย่างมีนัยสำคัญได้แก่ กลุ่มสินค้าปิโตรเลียม ซึ่งมูลค่าที่ลดลงมาจากราคาสินค้าที่ปรับตัวลงตามราคาโลก (การส่งออกไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักในเชิงปริมาณ) และสินค้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับที่ตลาดคู่ค้าหลักของอินเดีย ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ปริมาณความต้องการสินค้าดังกล่าวลดลง อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอินเดียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยขึ้นไปแตะที่ระดับ 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ใน 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ (เม.ย.-ก.ค. 66) และเฉพาะยอดการส่งออกโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น 125% หรือคิดเป็นมูลค่า 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ

2. อินเดียสามารถลดมูลค่าการนำเข้าจากประเทศคู่ค้าหลักอย่างจีน สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตได้ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ในขณะที่มีการนำเข้าจากรัสเซียในช่วง 4 เดือนแรกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญที่ระดับ 20.45 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทำให้รัสเซียก้าวขึ้นมาเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ 2 ของอินเดียรองจากจีน โดยสินค้าหลักที่อินเดียนำเข้าจากรัสเซียได้แก่ น้ำมันและปุ๋ย

3. อินเดียออกประกาศข้อบังคับใหม่สำหรับการนำเข้าสินค้าในหมวดคอมพิวเตอร์ 7 รายการอาทิ แล็ปท็อป แท็ปเล็ต คอมพิวเตอร์แบบ All in one และส่วนประกอบอื่นที่สำคัญ โดยผู้นำเข้าจะต้องมีใบอนุญาตตามที่หน่วยงาน Directorate General of Foreign Trade (DGFT) กำหนด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ข้อบังคับใหม่ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการผลิตสินค้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ในประเทศ เพิ่มอัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมดังกล่าว และให้ผู้ผลิตในประเทศหันมาใช้สิทธิประโยชน์จากนโยบาย Production Linked Incentive (PLI) สำหรับสินค้าหมวด IT hardware มากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากจีน (อินเดียนำเข้าสินค้า 7 รายการข้างต้นจากจีนราว 70-80%) การออกประกาศข้อบังคับใหม่ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกสินค้าหมวดดังกล่าวไปยังอินเดียรวมถึงประเทศไทย โดยในช่วง ม.ค.- มิ.ย. 66 ไทยส่งออกสินค้าหมวดคอมพิวเตอร์ อุปกรณและส่วนประกอบไปยังอินเดียมูลค่ารวม 156 ล้านเหรียญสหรัฐ

รายละเอียดข่าว
https://www.ditp.go.th/post/142488

18/08/2023
Discover the pinnacle of excellence and trusted quality with the prestigious Thailand Trust Mark! 🎖️✨Thailand Trust Mark...
14/08/2023

Discover the pinnacle of excellence and trusted quality with the prestigious Thailand Trust Mark! 🎖️✨

Thailand Trust Mark is a symbol that adds distinctive value to Thai products and services, assuring you of their exceptional quality. Supported by the Royal Thai Government, it represents world-class excellence, including labor standards, environmental responsibility, and social accountability. When you see the Thailand Trust Mark, rest assured that you're choosing the best of what Thailand has to offer. 🌍👌

Why settle for anything less when you can have the assurance of trusted quality? Thailand Trust Mark provides you with the finest selection of Thai products and services, ensuring a convenient and rewarding shopping experience. From goods to services, this mark guarantees excellence at every step. 🛍️🌟

Keep an eye out for the Thailand Trust Mark on labels or packaging of certified products. For certified services, you'll find it displayed as signage in the locations where those services are offered. It's a symbol that signifies the commitment to deliver the utmost in quality. 🔖💎

For more information about Thailand Trust Mark, visit our website at https://www.thailandtrustmark.com/about/.

Explore the world of exceptional Thai products and services, and elevate your shopping experience to new heights. Embrace the trusted quality that Thailand is renowned for! 🎊🇹🇭

13/08/2023

BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR 68th, the extraordinary event of exhibition showcasing. September 6-10, 2023, at the Queen Sirikit National Convention Center.

Discover the epitome of design excellence with Thailand's prestigious Design Excellence Award (DEmark) products! 🎖️✨DEma...
10/08/2023

Discover the epitome of design excellence with Thailand's prestigious Design Excellence Award (DEmark) products! 🎖️✨

DEmark recognizes outstanding product design and is presented annually by the Thailand Institute of Design and Promotion. Supported by the Ministry of Commerce, this award holds immense significance in promoting well-designed Thai products in the global market. 🌍🎉

Why settle for ordinary when you can indulge in extraordinary? Explore a wide array of exceptional offerings across various categories:
🏭 Industrial Process / Industrial Craft
🎁 Gift & Decorative Items / Household Items
👗 Creative & Innovative Fashion / Apparel / Jewelry / Textile
🏠 Home Appliances / Office Equipment and Facilities
📱 Digital Appliances / Equipment / IoT
📦 Packaging Design
🎨 Graphic Design
💻 Systems, Services, Digital Platform
🏡 Interior Design Related Products

These remarkable products, adorned with the DEmark logo, signify outstanding design and quality. By choosing DEmark products, you can enjoy innovative and well-crafted items. 🌟💎

For more information, visit https://demarkaward.net/en/about

Explore the world of DEmark products, witness the fusion of innovation, artistry, and functionality, and bring home the best that Thailand has to offer. Unleash your creativity and enjoy the benefits of well-designed products that enhance your lifestyle. 🌈🛍️ 🎊🇹🇭

📢Everyday Thai Rice 🍚!💰Show us how you enjoy Thai Rice Dinning and get a chance to win upto 550 USD voucher!(This campai...
04/08/2023

📢Everyday Thai Rice 🍚!
💰Show us how you enjoy Thai Rice Dinning and get a chance to win upto 550 USD voucher!
(This campaign only opens for participants outside of Thailand.)
➡️How to participate including Terms and Conditions, please see in banners attached
🕚 Sixth round (1-15 August 2023) is opening now !!
Think Rice Think Thailand
Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=613282420910743&set=p.613282420910743&type=3
Facebook: https://fb.watch/mbemXqwVTF/
Facebook: https://fb.watch/mbepAhn6m9/

Kl Foodie
Facebook: https://fb.watch/m7xnsI3gBw/?mibextid=qC1gEa

Discover the allure of Siamese Rubies at the 68th Bangkok Gems & Jewelry Fair! Our esteemed exhibitor brings you the fin...
01/08/2023

Discover the allure of Siamese Rubies at the 68th Bangkok Gems & Jewelry Fair! Our esteemed exhibitor brings you the finest selection of these coveted gemstones, renowned for their deep red hue and exceptional brilliance.Join us at the fair to witness their mesmerizing beauty firsthand. Don't miss out on this exclusive opportunity to own a true masterpiece!

⏰️ See you at the 68th Bangkok Gems and Jewelry Fair, 6-10 September 2023 at QSNCC.

🎈 For more information,
📧 Contact Thai Trade Center New Delhi at [email protected]

🌐 Visit www.bkkgems.com

สรุปภาวะการค้าระหว่างประเทศของอินเดีย ประจำเดือนมิถุนายน 25661. มูลค่าการนำเข้าสินค้าอินเดียในเดือนมิถุนายน 2566 ลดลงจาก...
21/07/2023

สรุปภาวะการค้าระหว่างประเทศของอินเดีย ประจำเดือนมิถุนายน 2566

1. มูลค่าการนำเข้าสินค้าอินเดียในเดือนมิถุนายน 2566 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุหลักมาจากราคาในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์มีการปรับตัวลดลง อาทิ ถ่านหิน สินค้าปิโตรเลียม ทำให้มูลค่าการนำเข้าลดลงตามมา เช่นเดียวกับมูลค่าการส่งออกในเดือนมิถุนายน 2566 ที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มปิโตรเลียมมีการปรับตัวลดลง

2. มูลค่าการส่งออกลดลงเนื่องจากยอดการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไปยังตลาดหลักน้อยลงจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เช่น สหรัฐอเมริกาและยุโรป อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าของอินเดียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าส่งออกมากกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน

3. หน่วยงาน the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ออกมาตรการสนับสนุนภาคการส่งออก โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกในการลดขั้นตอน/เวลาจากการดำเนินงานปกติสำหรับการขออนุญาตนำเข้าวัตถุดิบ รวมถึงยกเว้นค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสำหรับวัตถุดิบเพื่อผลิตและส่งออกบางรายการ เพื่อกระตุ้นมูลค่าการส่งออกของประเทศ

4. การนำเข้าจากจีนมีแนวโน้มลดลงในช่วงครึ่งปีแรก โดยมีมูลค่า 56.53 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 0.9% เทียบกับปีที่แล้ว ทำให้ลดการขาดดุลการค้ากับจีนจาก 67.08 พันล้านเหรียญสหรัฐในครึ่งปีที่แล้ว มาอยู่ที่ 47.04 พันล้านเหรียญสหรัฐในครึ่งปีนี้ สาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจของจีนกำลังอยู่ในสภาวะฟื้นตัวจากสถานการณ์ COVID-19 และจีนกำลังให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศเป็นลำดับต้น ทั้งนี้ จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของอินเดีย ในปีที่แล้วมูลค่าการค้าระหว่างอินเดีย-จีน ขึ้นไปแตะที่ระดับสูงสุดที่ 135.98 พันล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าหลักที่อินเดียนำเข้าจากจีน ได้แก่ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ พลาสติก และปุ๋ย การนำเข้าจากจีนที่ลดลงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างของอุปสงค์ในตลาดอินเดียสำหรับสินค้าหมวดดังกล่าว

รายละเอียดข่าว
https://www.ditp.go.th/post/139200

🎓🌏 Discover Thailand Education Fair 2023! 🌏🎓📅 Date: 2nd August 2023🏨 Venue: Shangri-La Eros Hotel, New Delhi🕒 Time: 9:30...
20/07/2023

🎓🌏 Discover Thailand Education Fair 2023! 🌏🎓

📅 Date: 2nd August 2023
🏨 Venue: Shangri-La Eros Hotel, New Delhi
🕒 Time: 9:30 a.m. - 5:30 p.m.

Are you ready to embark on an extraordinary educational journey? Look no further! The Thai Trade Center, New Delhi, proudly presents the Thailand Education Fair 2023, bringing together more than 10 prestigious Thai educational institutions all under one roof!

🎯 Why attend the Thailand Education Fair 2023?

📚 Explore World-Class Institutions: Meet representatives from over 10 renowned Thai universities and colleges, offering a diverse range of academic programs and disciplines.

🌐 Expand Your Global Horizons: Discover opportunities for international exchange programs and experience an enriching cross-cultural education.

🎓 Guidance and Counseling: Get expert advice on courses, scholarships, and career paths tailored to your aspirations.

🤝 Collaborate and Network: Educational institutions and agents seeking partnerships, this is your chance to connect and explore potential collaborations with Thai counterparts.

📅 Mark your calendars for the 2nd of August 2023, and join us at the Shangri-La Eros Hotel, New Delhi, for a day filled with exciting educational prospects and networking opportunities.

For more information and pre-registration, visit https://forms.gle/uuuGZwsg6ts7aWK9A 🌐📝
***Free entry***

📢Everyday Thai Rice 🍚!💰Show us how you enjoy Thai Rice Dinning and get a chance to win upto 550 USD voucher!(This campai...
17/07/2023

📢Everyday Thai Rice 🍚!
💰Show us how you enjoy Thai Rice Dinning and get a chance to win upto 550 USD voucher!
(This campaign only opens for participants outside of Thailand.)
➡️How to participate including Terms and Conditions, please see in banners attached
🕚 Fifth round (16-31 July 2023) is opening now !!
Think Rice Think Thailand
Facebook: https://fb.watch/lQnC03MMUF/
Facebook: https://fb.watch/lQnDVRTH88/
Facebook: https://www.facebook.com/photo/?fbid=604832468422405&set=pb.100066869726765.-2207520000.

SG Foodie
Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=672015541497758&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=YCRy0i&ref=sharing

WHY you shouldn't miss the 68th Bangkok Gems and Jewelry Fair❗️ 💎BGJF is one of the world's top destinations for colored...
14/07/2023

WHY you shouldn't miss the 68th Bangkok Gems and Jewelry Fair❗️

💎BGJF is one of the world's top destinations for colored gemstones and jewelry products

💍 BGJF is Asia's longest celebrated gems and jewelry fair

🔍BGJF is where you can expand your business opportunities with the industry's professionals

👑BGJF is your chance to experience the world-renowned Thai craftsmanship

🔔BGJF is the perfect time to stock up your inventories for the coming holiday seasons

⛱️ BGJF is a great excuse for visiting Thailand! 🇹🇭

⏰️ See you at the 68th Bangkok Gems and Jewelry Fair, 6-10 September 2023 at QSNCC.
🎈 For more information,
📧 contact Thai Trade Center New Delhi at [email protected]
🌐 or visit www.bkkgems.com

ร้าน Kirana คือใคร สำคัญอย่างไร และทิศทางในอนาคตสำหรับร้านค้าเหล่านี้ในอินเดียปัจจุบัน บริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมค้าปลี...
02/02/2023

ร้าน Kirana คือใคร สำคัญอย่างไร และทิศทางในอนาคตสำหรับร้านค้าเหล่านี้ในอินเดีย

ปัจจุบัน บริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมค้าปลีกอย่าง Reliance, Walmart และ Amazon กำลังเร่งพัฒนาร้านค้าปลีกขนาดเล็กของอินเดีย หรือที่รู้จักในนามของ “Kirana Store” ให้ดำเนินธุรกิจทันสมัยมากขึ้น โดย Kirana Store คือร้านค้าปลีกเล็กๆ หรือร้านขายของชำแบบดั้งเดิมหรือร้านโชว์ห่วย ที่มีมูลค่าตลาดรวมกันถึง 932 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในขณะที่มีการคาดการณ์มากมายเกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจค้าปลีกอินเดียว่าจะพัฒนาไปในรูปแบบอีคอมเมิร์ซหรือยกระดับเป็นธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ (เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างสรรพสินค้า) ร้าน Kirana ยังคงครองตลาดถึง 75-78% ของยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดในอินเดีย ปัจจุบัน ส่วนแบ่งการตลาดของร้าน Kirana ได้ลดลงพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของร้านค้าปลีกรูปแบบอื่นๆ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เราสังเกตเห็นในประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม ร้าน Kirana ยังคงครองตลาดค้าปลีกส่วนใหญ่ของอินเดีย โดยปัจจุบันมีร้านค้า Kirana อยู่ประมาณ 12-20 ล้านร้านค้าทั่วอินเดีย มูลค่ายอดขายรวมของร้านค้า Kirana อยู่ที่ประมาณ 10% ของ GDP อินเดีย และเกิดการสร้างงานในธุรกิจนี้มากถึง 8% ของแรงงานอินเดีย และในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ยอดขายกว่า 90% ของสินค้าอุปโภคบริโภคในอินเดียมาจากร้านค้า Kirana เหล่านี้ ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของธุรกิจนี้แก่ผู้บริโภคในพื้นที่ ด้วยเหตุนี้ผู้เล่นรายใหญ่อย่าง Reliance, Walmart และ Amazon จึงเห็นโอกาสและพร้อมที่จะเข้ามาเป็นคู่ค้าดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยสิ่งที่ผู้เล่นรายใหญ่เหล่านี้ได้ทำร่วมกับร้านค้า Kirana เหล่านี้ไปแล้ว อาทิ

Reliance – ดำเนินการให้บริษัทลูก Jio-Mart ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ สร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างร้าน Kirana กับคนในพื้นที่ โดยเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น สามารถไปรับสินค้าที่ร้านค้า Kirana ที่เลือกได้ รวมถึงการสนับสนุนด้านการวางแผนให้ร้านค้า Kirana สามารถซื้อสินค้าจากผู้ค้าส่งในราคาที่ถูกลง

Walmart – ดำเนินการเข้าไปมีส่วนร่วมกับร้านค้า Kirana ผ่านบริษัท Flipkart ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายและค้าส่งรายใหญ่ ซึ่ง Walmart ถือหุ้นอยู่กว่า 77% โดยให้ Flipkart เป็น supplier สินค้าให้แก่ร้านค้า Kirana ในราคาที่น่าดึงดูด อาทิ โปรแกรม “SaveEazy club loyalty” ในปัจุบัน

Amazon – ออกโปรแกรม “Local Shops” โดยให้ร้านค้า Kirana ลงทะเบียนร้านค้าในระบบของ Amazon และขายสินค้าให้กับลูกค้าท้องถิ่นซึ่งเป็นลูกค้าของ Amazon ซึ่งลูกค้าสามารถค้นหาสินค้า/ร้านค้า Kirana ได้อย่างสะดวก โดยในปี 2021 โปรแกรมดังกล่าวขยายไปถึง 50,000 ร้านค้า Kirana ใน 450 เมืองทั่วอินเดีย

ความน่าสนใจในการเข้ามาร่วมธุรกิจกับร้านค้า Kirana ยังรวมถึงบริษัทสตาร์ทอัพหลายรายที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากบริษัทชั้นนำอย่าง Sequoia Capital, Accel และ Tiger Global ที่ต่างก็พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในเรื่องการดำเนินธุรกิจ โดยเทคโนโลยีหรือระบบที่ร้านค้า Kirana เหล่านี้ต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ได้แก่ ระบบบริหารสินค้าคงคลัง การชำระเงินแบบดิจิทัล รูปแบบการจัดวางสินค้า ระบบอีคอมเมิร์ซในการสั่งซื้อ ระบบการส่งสินค้า เป็นต้น

ที่มา: cbinsights.com, January 25, 2023, Bigger than e-commerce? Digitizing the kirana store is the biggest opportunity in Indian retail

Be inspired, Be in STYLE Bangkok 2023 ❗️All set for business opportunities! Be ready to discover the latest fashion, fur...
31/01/2023

Be inspired, Be in STYLE Bangkok 2023 ❗️

All set for business opportunities! Be ready to discover the latest fashion, furniture, gifts and houseware products from leading Thai and global exhibitors in STYLE Bangkok 2023, 22-26 March 2023 at QSNCC Bangkok.

STYLE Bangkok 2023 is where you can find all lifestyle products in one place:
- Fashion & Leather Goods
- Gifts & Houseware
- Furniture
- BCG products


Happy Republic Day 🎉🎊
26/01/2023

Happy Republic Day 🎉🎊

🎈🛳 สรุปภาวะการค้าระหว่างประเทศของอินเดียประจำเดือน ธันวาคม 2565⬇️  มูลค่าส่งออกสินค้า -12.2% เทียบกับ ธ.ค. 64  โดยเฉพาะส...
23/01/2023

🎈🛳 สรุปภาวะการค้าระหว่างประเทศของอินเดียประจำเดือน ธันวาคม 2565
⬇️ มูลค่าส่งออกสินค้า -12.2% เทียบกับ ธ.ค. 64 โดยเฉพาะสินค้าสำคัญส่งออกลดลง เช่น สินค้าปิโตรเลียม สินค้าทางวิศวกรรม อัญมณีและเครื่องประดับ สิ่งทอและยา เป็นต้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของคู่ค้าในฝั่งยุโรปและสหรัฐอเมริกาชะลอตัวลง อุปสงค์ในการผลิตของจีนยังทรงตัว และสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน
⬇️ นำเข้าสินค้า -3.46% เทียบกับ ธ.ค. 64 เนื่องจากการบริโภคสินค้าภายในประเทศลดลง ประกอบกับมูลค่าสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกปรับตัวลดลง
⏫️ ขาดดุลเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขาดดุลกับจีนกว่า 100 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งอินเดียนำเข้าสินค้าจากจีนกว่า 14% ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดอีกทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อาจจะส่งผลให้อินเดียปรับขึ้นอัตราภาษีศุลกากรสินค้าบางรายการในปีงบประมาณ 2023 เพื่อลดการนำเข้าจากจีนเป็นหลักและจูงใจให้ผลิตในประเทศมากขึ้น
🟢 การเปิดประเทศของจีนในรอบกว่า 3 ปีอาจจะช่วยเพิ่มอุปสงค์สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะน้ำมันและเหล็ก เป็นต้น และดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นและกระทบต่อต้นทุนการผลิตตามมา รวมถึงเม็ดเงินลงทุนต่างชาติที่วางแผนจะลงทุนในอินเดียหรือประเทศอื่นอาจไหลกลับไปยังจีนแทน ซึ่งอาจทำให้การค้าของอินเดียขยายตัว
🌐 กดลิ้งค์อ่านต่อ https://ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/959232/959232.pdf&title=959232&cate=413&d=0

All set for business opportunities! Be ready to discover the latest fashion, furniture, gifts and houseware products fro...
18/01/2023

All set for business opportunities! Be ready to discover the latest fashion, furniture, gifts and houseware products from leading Thai and global exhibitors in STYLE Bangkok 2023, 22-26 March 2023 at QSNCC Bangkok.

STYLE Bangkok 2023 is where you can find all lifestyle products in one place:
- Fashion & Leather Goods
- Gifts & Houseware
- Furniture
- BCG products


13 ท่าเรือหลักในอินเดีย อินเดียมีท่าเรือหลัก 13 แห่ง และมีท่าเรือย่อยมากกว่า 180 แห่งที่รองรับการจราจรทางน้ำ หนึ่งในท่าเ...
17/01/2023

13 ท่าเรือหลักในอินเดีย

อินเดียมีท่าเรือหลัก 13 แห่ง และมีท่าเรือย่อยมากกว่า 180 แห่งที่รองรับการจราจรทางน้ำ หนึ่งในท่าเรือธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดคือท่าเรือมุมไบ (ชื่อเดิมคือท่าเรือบอมเบย์) นอกจากนี้ยังมีท่าเรือหลักอีก 12 แห่งที่มีความสำคัญ โดยท่าเรือหลักทั้ง 13 แห่งและสินค้าส่งออกที่สำคัญผ่านท่าเรือ ได้แก่

1. ท่าเรือโคจิ (Kochi Port)
ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะวิลลิงกาดันในเมืองเกรละ ประเทศอินเดีย เป็นท่าเรือธรรมชาติที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในอินเดีย เรียกอีกอย่างว่าประตูทางธรรมชาติสำหรับตลาดอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดีย เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการต่อเรือที่สำคัญ สินค้าที่ส่งออกจากท่าเรือโคจิ ได้แก่ เครื่องเทศ ชา และกาแฟ

2. ท่าเรือเอนนอร์ (Ennore Port)
ท่าเรือเอนนอร์ ตั้งอยู่บนชายฝั่ง โคโรเมนเดล รัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย ได้รับการยอมรับว่าเป็นท่าเรือนิติบุคคลแห่งแรกของอินเดีย ห่างจากท่าเรือเจนไนประมาณ 24 กม. และอยู่ในอันดับที่ 12 ของรายการท่าเรือหลัก สินค้าที่ส่งออกจากท่าเรือเอนนอร์ได้แก่ แร่เหล็ก ปิโตรเลียม ถ่านหิน และเคมีภัณฑ์

3. ท่าเรือฮัลดิยา (Haldia port)
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำฮูกลี รัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย ส่วนใหญ่ใช้เพื่อช่วยแบ่งระบายการส่งออกจากท่าเรือโกลกาตา สินค้าที่ส่งออกจากท่าเรือ ฮัลดียา ได้แก่ ปอกระเจา เหล็ก แร่เหล็ก เป็นต้น

4. ท่าเรือโกลกาตา (Kolkata Port)
ตั้งอยู่ในรัฐเบงกอลตะวันตกและเป็นท่าเรือหลักเพียงแห่งเดียวในอินเดีย ท่าเรือโกลกาตาและท่าเรือฮัลเดียร่วมกันสร้างระบบท่าเรือแฝดจากฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำฮูกลีตามลำดับ ซึ่งปริมาณปอกระเจาส่วนใหญ่ของประเทศจะถูกส่งออกจากท่าเรือโกลกาตา นอกจากนี้ยังมีสินค้าส่งออกอื่นๆ ได้แก่ แร่เหล็ก ชา ถ่านหิน และเหล็ก

5. ท่าเรือกันดลา (Kandla Port)
ตั้งอยู่ในอ่าวคุช รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย เรียกว่าท่าเรือน้ำขึ้นน้ำลง (Tidal port) และสร้างขึ้นหลังจากการแบ่งเขต ท่าเรือกันดลาใช้เพื่อระบายสินค้าส่งออกจากท่าเรือมุมไบ เป็นท่าเรือที่มีชื่อเสียงเนื่องจากได้รับการยอมรับว่าเป็นเขตปลอดการค้า

6. ท่าเรือมังกาลอร์ (Mangalore Port)
ตั้งอยู่ในรัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย เป็นท่าเรือน้ำลึกที่ใช้งานได้ตลอดปี ท่าเรือมังกาลอร์ เป็นท่าเรือหลักเพียงแห่งเดียวในกรณาฏกะ ส่วนใหญ่ใช้ส่งออกแร่เหล็ก

7. ท่าเรือมาชมาเกา (Marmagoa Port)
ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำจัวรี (Juari) ในรัฐกัว ประเทศอินเดีย นอกจากนี้ยังเป็นท่าเรือธรรมชาติและได้รับสถานะเป็นท่าเรือหลักในปี 2506 ท่าเรือมาชมาเกา เป็นท่าเรือส่งออกแร่เหล็กชั้นนำ

8. ท่าเรือมุมไบ (Mumbai Port)
ตั้งอยู่ในรัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย ก่อนหน้านี้ตั้งอยู่ข้างกองทัพเรือของศิวาจี (Shivaji) เป็นท่าเรือธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและท่าเรือที่พลุกพล่านที่สุดในอินเดีย ท่าเรือประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือปรินซ์ ท่าเรือวิกตอเรีย และท่าเรืออินทิรา สินค้าที่ส่งออกจากท่าเรือมุมไบ ได้แก่ สิ่งทอ แมงกานีส เครื่องจักร หนังสัตว์ ผลิตภัณฑ์เคมี และอื่นๆ

9. ท่าเรือเยาวหราล เนห์รู (Jawaharlal Nehru port)
ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของเมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย เป็นท่าเรือประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดและท่าเรือคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ท่าเรือนี้เรียกอีกอย่างว่าท่าเรือ (Nhava Sheva) เพราะมีหมู่บ้านชื่อนี้อยู่ในบริเวณนั้น สินค้าส่งออกจากท่าเรือเยาวหราล เนห์รู ได้แก่ สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ พรม และอื่นๆ

10. ท่าเรือปาราดิป (Paradip Port)
ตั้งอยู่ที่จุดเชื่อมต่อของแม่น้ำมาฮานาดี (Mahanadi) และอ่าวเบงกอลในรัฐโอดิซา (Odisha) ประเทศอินเดีย เป็นท่าเรือหลักแห่งแรกหลังจากได้รับเอกราช สินค้าที่ส่งออกจากท่าเรือปาราดิป ได้แก่ เหล็กและอลูมิเนียม ส่งออกสินค้าไปญี่ปุ่นเป็นหลัก

11. ท่าเรือทูติกอริน (Tuticorin Port)
ตั้งอยู่ในอ่าวมันนาร์ (Mannar) รัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย ชื่อเดิมของท่าเรือคือ ท่าเรือ วีโอ จิดัมบารานาร์ (V.O. Chidambaranar Port) เป็นท่าเรือเทียมและมีชื่อเสียงในด้านการประมงมุก เมืองทูติกอรินยังเป็นที่รู้จักกันในนามเมืองไข่มุกเนื่องจากการประมงมุกในอ่าวเบงกอล สินค้าที่ส่งออกจากท่าเรือท่าเรือทูติกอริน ได้แก่ เกลือ ปุ๋ย น้ำมัน ถ่านหิน และอื่นๆ

12. ท่าเรือวิสาขปัตนัม (Vishakhapatnam Port)
ตั้งอยู่ระหว่างท่าเรือเชนไนและท่าเรือโกลกาตา ในรัฐอานธรประเทศ ประเทศอินเดีย เป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในเชิงปริมาณการขนส่งสินค้าและยังเป็นท่าเรือธรรมชาติอีกด้วย สินค้าที่ส่งออกจากท่าเรือ วิสาขปัตนัม ได้แก่ อลูมินา น้ำมัน และถ่านหิน

13. ท่าเรือเจนไน (Chennai port)
ตั้งอยู่ในรัฐทมิฬนาฑู เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดบนชายฝั่งตะวันออกของอินเดีย และเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากท่าเรือเยาวหราล เนห์รู และเป็นท่าเรือเทียม สินค้าที่ส่งออกจากท่าเรือเชนไน ได้แก่ ข้าว สิ่งทอ เครื่องหนัง สินค้า และอื่นๆ

ที่มา: adda247.com, May 31, 2022, major-seaports-of-india

Address

78, Ground Floor, Paschimi Marg, Vasant Vihar
Delhi
110057

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Friday 9am - 5pm

Telephone

+911143268888

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thai Trade Center, New Delhi - Office of Commercial Affairs posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Thai Trade Center, New Delhi - Office of Commercial Affairs:

Videos

Share


Other Government Organizations in Delhi

Show All

Comments

माता महाकाली सिद्ध पंडित हरिश शास्त्री जी महाराज वशीकरण स्पेशलिस्ट गुरुजी समस्या कैसी भी --हो घर बैठे समाधान ★│
Cont no:- ((+ 91-9815386919))
(प्रेम-विवाह) (मनचाहा प्यार )◆ ( पति - पत्नी में अनबन); (अपने मन चाहे प्यार को पाना), (काम कारोबार), (सोतन से छुटकारा),( लव मैरिज);(शादी में रुकावट),;💐 (किया कराया) (गृह क्लेश,) (मनचाही शादी,)(विदेश यात्रा), (प्यार में धोखा,जादू टोना,)समस्या है तो समाधान भी है ;.पर समाधान सोचने से नही सम्पर्क करने से दूर होगा !!!@@@@!★_____((+91-9815386919))
Dispute in relationship, love breakup solution,
Husband- wife disturbance, Call ,
Arrange marriage, Control Your Husband / Wife Under Your Hand
Love problems solution ,
love marriage, Advice Your Love Life
Control your lover, Business Problems solution
Carrier related problems
One call can change your life.
CALL & WHATSAPP:->((+91-9815386919))
Thanks a lot Millennium Post for the nice coverage. I was there to inaugurate the Thai food fiesta at Spencer's Retail , along with สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา Royal Thai Consulate General, Kolkata and Thai Trade Center, New Delhi - Office of Commercial Affairs . The festival is on till 15th August.

Have you been there?
Bring the essence of Thailand to your home as you join the cookery class by Chef Zara Zara’s Kitchen. Fuel your culinary fire on 14th August at 5 PM. See you there!

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา Royal Thai Consulate General, Kolkata Thai Trade Center, New Delhi - Office of Commercial Affairs

At the heart of each Thai dish, there is a wonderful secret ingredient. Join Chef Zara Zara’s Kitchen Live on 7th August at 5 PM to indulge in the flavors of Thai cuisine. See you there!

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา Royal Thai Consulate General, Kolkata Thai Trade Center, New Delhi - Office of Commercial Affairs

I am Lucknow/India based business/trade/investment promotion consultant worked with German consulting firms in India and Thailand more than 12 years.As I saw your promo that Thai companies coming with their brands in India to promote their various products.I am willing to connect their cosmetic.food and beverage/home decor like Thai silk also.gems and jewellery as I visited in Bangkok many times.I am willing to work for such Thai companies in India if they want me to connect and promote their products in India market can connect with me via email: [email protected] whatsapp: +91 9793547246 Regards Anil Kumar Upadhyaya
Add a touch of authentic Thai flavors to treat your taste buds. The opening ceremony and webinar are going to take you closer to the Land of Smiles today at 4 PM, Quest Mall, Kolkata. See you there!

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา Royal Thai Consulate General, Kolkata Thai Trade Center, New Delhi - Office of Commercial Affairs Zara’s Kitchen

Thailand food and fruits fiesta is going on at Spencer's Retail till 15th august. The event is being organised in association with Thai Trade Center, New Delhi - Office of Commercial Affairs and สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา Royal Thai Consulate General, Kolkata .

And I'll be there to formally inaugurate the event on 30th July, at Quest Mall Spencer's outlet- from 4pm. Do join me for an incredible Thai culinary journey.

Let's share stories...Zara's Kitchen
Add a touch of authentic Thai flavors to treat your taste buds. The opening ceremony and webinar are going to take you closer to the Land of Smiles on 30 July at 4 PM, Quest Mall, Kolkata. See you there! Join our FB Live - https://fb.me/e/2lQy8Eqpy

Thai Trade Center, New Delhi - Office of Commercial Affairs สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา Royal Thai Consulate General, Kolkata Zara’s Kitchen

We are bringing Thai cuisine to your home with the best of Thai food ingredients and exotic fruits.
Get ready to treat your taste buds with authentic Thai flavors and avail amazing discounts using our special code THAI100 on https://bit.ly/3BzExVB

Thai Trade Center, New Delhi - Office of Commercial Affairs สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา Royal Thai Consulate General, Kolkata Zara’s Kitchen

คุณธราดล
พอดีซื้อท่อนั่งร้านจากบริษัท swastik pipe limited (west new delhi) india แล้วมีปัญหาท่อคด และเสียหายเกือบหมดเลย โทรคุยกับทางผู้ขายเค้าก็บอกว่าเค้าทำตามมาตรฐาน น่าจะเป็นที่การขนส่ง ส่งเมลล์ให้บริษัทประกันแล้วครับ รายละเอียดผมเมลล์ไปที่ [email protected]
และ [email protected] เรียบร้อยละครับ ยังไงฝากช่วยตามเรื่อง เคลมให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ