Kulturminnefondet

Kulturminnefondet Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal være en forkjemper for bevaring av verneverdige kulturminner i Norge.
(24)

Norsk kulturminnefond er et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner. Kulturminnefondet er et statlig forvaltningsorgan med formål om å bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Misjon: Kulturminnefondet skal være en forkjemper for bevaring av verneverdige kulturminner i Norge.

Vestland fylke, tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane fylker, har gode tradisjoner når det gjelder bevaring av kulturm...
17/07/2020
Kulturminner får stor oppmerksomhet i Vestland fylke

Vestland fylke, tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane fylker, har gode tradisjoner når det gjelder bevaring av kulturminner!👍👏
Dette er noe Kulturminnefondet registrerer ved mange søknader fra dette storfylket i 2020.

Vestland fylke, tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane fylke, har gode tradisjoner når det gjelder bevaring av kulturminner. Dette er noe Kulturminnefondet registrerer ved mange søknader fra dette storfylket i 2020.

Kulturminnefondet har i dag gjort vedtak om tilsagn på 255.000 kroner til Helsetsaga fra 1808! 🙌 Saga skal brukes til å ...
16/07/2020

Kulturminnefondet har i dag gjort vedtak om tilsagn på 255.000 kroner til Helsetsaga fra 1808! 🙌 Saga skal brukes til å formidle gamle håndverkstradisjoner, forvaltning av trevirke og hvordan industrien har utviklet seg.
Kulturminnet ligger i Hustadvika kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune
Foto: Privat/fra søknad

Notsasjåa på Tungodden i Solund skal settes i stand med midler fra Kulturminnefondet👏 👉Her vil søker involvere arkitekts...
15/07/2020

Notsasjåa på Tungodden i Solund skal settes i stand med midler fra Kulturminnefondet👏
👉Her vil søker involvere arkitektstudenter, slik at de kommende arkitektene kan få førstehåndserfaring fra arbeid med et verneverdig bygg. Notasjåa er ei sjøbu fra 1800-tallet som er en del av et godt bevart kulturmiljø på Tungodden.

Søk om støtte til ditt kulturminne her: https://kulturminnefondet.no/

Bli inspirert av söta bror! 🇸🇪 Opplev svensk historie og kulturmiljø gjennom initiativet "Jag räddade ett ödehus" som vi...
14/07/2020

Bli inspirert av söta bror! 🇸🇪 Opplev svensk historie og kulturmiljø gjennom initiativet "Jag räddade ett ödehus" som viser istandsetting og bygningsvern av det svenskene kaller "ødehus". Robert Danielsson som står bak initiativet har gjestespill på kontoen LYS I GAMLE HUS denne uken.

Att få såg ödehus som en oanvänd resurs var klart.
Som jag såg det, fanns det ingen som tog de tomma husens parti. Och om ingen annan gjorde det kanske jag själv måste göra det.
Dessutom hade jag upptäckt att det saknades en gemensam plats för de som ville rädda ödehus. Hur hittar man ett ödehus att rädda? Mäklarna var ointresserade av ruckel annat än för rivning. Man var hänvisad till att själv åka runt och leta efter husen och söka efter fastighetsägarna.
Det fanns heller ingen plats för att byta erfarenheter i denna extremsport av renovering. Hur gör man när bärande delar av byggnaden slutat fungera, när man har drabbats av hussvamp eller helt enkelt hur man ska prioritera. Jag ville skapa en grupp där man kunde byta erfarenheter, inspireras och få tips om hus att rädda. Den 6 januari 2016 gjorde jag ett inlägg i ett byggnadsvårdsforum om det fanns något intresse för en sån grupp. Redan innan hade jag bestämt att lägga ned om vi inte nådde 300 medlemmar på tre månader. Hur det gick? Inom ett par timmar första kvällen hade vi mer än 200 medlemmar.

En av de som inspirerade tidigt var Bellevue gård utanför Svedala. https://www.bellevuegard.se/

Støtte til sikring av Drengestua på Nordre Ammerud gård!👏Drengestua er fra 1800-tallet og ligger på Nordre Ammerud gård ...
13/07/2020

Støtte til sikring av Drengestua på Nordre Ammerud gård!👏

Drengestua er fra 1800-tallet og ligger på Nordre Ammerud gård i Oslo som en av Akergårdene med lang historie og høy verneverdi. Tunet er godt bevart med våningshus, stabbur, melkebu, driftsbygning, smie, dukkestue, og et fjøs i tillegg til stabburet. Planen til eierne er å sette i stand drengestua slik at den kan fungere som gårdsbutikk og arbeidstue.
Bygget har høy kulturminneverdi, og vil ved å settes i stand bidra til sosial- og kulturell verdiskapning!

Heng opp et banner som viser at du har fått støtte til ditt prosjekt fra Kulturminnefondet! Vi har nå både stillasbanner...
09/07/2020
Banner til ditt prosjekt

Heng opp et banner som viser at du har fått støtte til ditt prosjekt fra Kulturminnefondet! Vi har nå både stillasbanner og stoffbanner og har dermed noe for både store og små prosjekter ^_^
Del gjerne om du kjenner noen som kunne tenkt seg et banner til sitt kulturminne.

Heng opp et banner som viser at du har fått støtte fra Kulturminnefondet! Banneret passer på vegg og stillas, og kommer i to størrelser.

04/07/2020
2. Tromøy

Se filmen om flotte Sophienlund! 🎬
👉Hovedhuset fra 1809 har nylig fått tilsagn om tilskudd fra Kulturminnefondet til å sette i stand taket.

Vi besøker Signe Marie Stray Ryssdal i sitt hjem Sofienlund utenfor Arendal. Både hun og huset har en spennende historie.

Så langt i 2020 har Kulturminnefondet gitt tilsagn om tilskudd på mer enn 12 millioner kroner til kulturminner i Innland...
01/07/2020
Kulturminnefondet hjelper private eiere av kulturminner i Innlandet

Så langt i 2020 har Kulturminnefondet gitt tilsagn om tilskudd på mer enn 12 millioner kroner til kulturminner i Innlandet!

Les om to av prosjektene som har fått støtte her:

Så langt i 2020 har Kulturminnefondet gitt tilsagn om tilskudd på mer enn 12 millioner kroner til kulturminner i Innlandet.

Sikring av stabburet på Nordre Ammerud gård i Oslo!Før eierne av stabburet kan gå i gang med arbeidet med å sette det i ...
27/06/2020

Sikring av stabburet på Nordre Ammerud gård i Oslo!

Før eierne av stabburet kan gå i gang med arbeidet med å sette det i stand, må det sikres. Til dette har de fått tilsagn om tilskudd på inntil kroner 100 000.
Stabburet inngår i et helhetlig kulturmiljø som er godt bevart med våningshus, drengestue, melkebu, driftsbygning, smie, dukkestue, et gammelt fjøs i tillegg til stabburet. De fleste byggene er fra 1800- tallet.
Foto: Privat/Fra søknad

I dag var det offisiell åpning av "låven", Kulturminnefondets utvidede lokaler i Bergmannsgata på Røros. Ordføreren i Rø...
26/06/2020

I dag var det offisiell åpning av "låven", Kulturminnefondets utvidede lokaler i Bergmannsgata på Røros. Ordføreren i Røros kommune - Isak V Busch klipte snora, som ble holdt av Tormod Salberg fra huseier ForrBo og Kjetil Reinskou, styremedlem Kulturminnefondet. Takk til Kirsti Sæter for vakker sang i de nye lokalene! I det som tidligere har vært låve, fjøs og fraukjeller passet det godt med en kulokk 🤩 I dag er lokalene tatt i bruk til kontorer og to romslige møterom, et godt eksempel på vern gjennom bruk når et uthus har stått ubrukt atter blir fylt med liv og aktivitet.
Trond Ole Schjølberg deltok fra entreprenør Kjellmark, og fra Røros kommune kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås og byantikvar Magnus Borgos. Grunnet smittevernhensyn kan vi ikke arrangere en åpen dag for publikum, og vi oppfordrer til å følge med i lokale medier for flere bilder og video fra lokalene: Fjell-Ljom Arbeidets Rett Rørosnytt Nea Radio

Foto: Line Lyngstad/Kulturminnefondet

24/06/2020
Kulturminneprat med Kulturvernforbundet

Neste år inkluderer Kulturminnefondet rullende kulturminner som veteranbiler og -busser i sin tilskuddsordning. Dette har Kulturvernforbundet jobbet lenge for å få til.

I Kulturminneprat med Kulturvernforbundet snakker Simen Bjørgen i Kulturminnefondet med Toril Skjetne i Kulturvernforbundet om betydningen av rullende og bevegelige kulturminner, og hvilke historier som kan fortelles ved at flere rullende og bevegelige kulturminner bevares.

24/06/2020

Neste år inkluderer Kulturminnefondet rullende kulturminner som veteranbiler og -busser i sin tilskuddsordning. Dette har Kulturvernforbundet jobbet lenge for å få til.

I Kulturminneprat med Kulturvernforbundet snakker Simen Bjørgen i Kulturminnefondet med Toril Skjetne i Kulturvernforbundet om betydningen av rullende og bevegelige kulturminner, og hvilke historier som kan fortelles ved at flere rullende og bevegelige kulturminner bevares.

Kulturminnefondet har i dag løyvd midlar til badstoga på Vesaas i Vinje kommune. Vi gler oss til å fylgja arbeidet. Det ...
22/06/2020

Kulturminnefondet har i dag løyvd midlar til badstoga på Vesaas i Vinje kommune. Vi gler oss til å fylgja arbeidet. Det er så positivt at dette viktige kulturmiljøet vert teke vare på.

Forfattar Tarjei Vesaas voks opp her og hans ord gjeld framleis også for alle som arbeider med kulturmiljø.

Foto: Privat/fra søknad

Bu fra midten av 1800-tallet på Nyhuus Østre – Eriks har fått tilsagn!Gården har opprinnelse i skogfinsk bosetning på ti...
22/06/2020

Bu fra midten av 1800-tallet på Nyhuus Østre – Eriks har fått tilsagn!
Gården har opprinnelse i skogfinsk bosetning på tidlig 1700-tall. Det er planlagt bruk av bua og gården som vil komme allmennheten til gode i form av kulturarrangementer.
Eierne har nylig fått tilskudd om tilsagn på inntil kroner 450 000 til tiltakene å drenere, legge om grøft, sette i stand natursteinsmur, skifte skadd og ødelagt tømmer, og reparere hjørner.

Ved siden av å ha en viktig verdi som del av et godt bevart kulturmiljø, har bua særlig kulturminneverdi ved at den har spor innrissinger med årstall, initialer og merker som ifølge Hedmark fylkeskommune har skogfinsk opprinnelser.

Foto: Privat/ fra søknad

Samisk fjøs berges! 👏Fjøset tilhører Smukgården i Lille Ropelv, Sør- Varanger. Fjøset inngår i et kulturmiljø bestående ...
20/06/2020

Samisk fjøs berges! 👏
Fjøset tilhører Smukgården i Lille Ropelv, Sør- Varanger. Fjøset inngår i et kulturmiljø bestående av fjorten bygninger, fire av disse er automatisk fredet kulturminner. Bygningen som er satt opp omkring år 1925 har nylig fått tilsagn om tilskudd på inntil kroner 186 000 av Kulturminnefondet!

Foto: Privat/ fra søknad

Nå kan du som eier av et kulturminne melde inn ditt ønske om en digital befaring med saksbehandler i Kulturminnefondet. ...
18/06/2020
Ønsker du å invitere oss på digital befaring?

Nå kan du som eier av et kulturminne melde inn ditt ønske om en digital befaring med saksbehandler i Kulturminnefondet. 📱🖥📞 Sammen finner vi en løsning som gjør det mulig å komme med gode innspill og konstruktive tilbakemeldinger som vil hjelpe deg i søknadsprosessen.

Eiere som ønsker å søke Kulturminnefondet om støtte til sitt prosjekt kan registrere ønske om en digital befaring med saksbehandler i Kulturminnefondet.

Neste år inkluderer Kulturminnefondet rullende og bevegelige kulturminner som veteranbiler og -busser i sin tilskuddsord...
16/06/2020

Neste år inkluderer Kulturminnefondet rullende og bevegelige kulturminner som veteranbiler og -busser i sin tilskuddsordning. Kjenner du noen som bør søke oss om støtte? 🚌🚗🚂
Kulturvernforbundet sier det er en sterk anerkjennelse av disse kulturminnenes betydning og de tusenvis av frivillige som jobber med å bevare, istandsette og tilgjengeliggjøre historiske kjøretøy og transportmidler 🙌 Les mer på: https://kulturminnefondet.no/kulturminnefondet-lanserer-stotte-til-rullende-kulturminner/
Foto: Nora Hansen/Kulturvernforbundet

rutebilhistorisk forening avd. sunnmøre Rutebilhistorisk Forening avd. Rogaland. Norsk Jernbaneklubb Landsforbundet av Motorhistoriske kjøretøyklubber RutebilHistorisk Forening avd Lillehammer og Gudbrandsdal. Rutebilhistorisk Forening avd Sør-Troms LMK Motorhistorisk

Tilskudd til brygge på Igerøy i Vega!Som eneste gjenværende av sitt slag i havnemiljøet er brygga fra 1900-tallet viktig...
13/06/2020

Tilskudd til brygge på Igerøy i Vega!
Som eneste gjenværende av sitt slag i havnemiljøet er brygga fra 1900-tallet viktig å bevare.
Brygga og kulturmiljøet er en god representant for den varierte byggeskikken langs kysten.
Nå har eierne av brygga fått tilsagn om tilskudd på inntil kroner 230 000 fra Kulturminnefondet.
Tilskuddet skal gå til å sette i stand tak, vinduer og dører på brygge på Igerøy.

Foto: Privat/fra søknad

Les mer om prosjekter som har fått støtte av Kulturminnefondet her: https://kulturminnefondet.no/til-inspirasjon/

Flaten Husmannsplass har fått tilsagn om tilskudd!Husmannsplassen tilhører gården Tveiten, Frolands Verk i Agder Fylke. ...
12/06/2020

Flaten Husmannsplass har fått tilsagn om tilskudd!
Husmannsplassen tilhører gården Tveiten, Frolands Verk i Agder Fylke.
Som andre husmannsplasser er en stor del av huset bygd av resirkulerte bygningsdeler og bærer preg av at det har vært lite muligheter for påkostninger.
Til arbeidet med å sette husmannsplassen i stand har Kulturminnefondet gitt inntil kroner 36 000 til restaurering av vinduer og dører. 7 vinduer, 1 ytterdør og 4 innvendige dører.

Foto: Privat/fra søknad

10/06/2020
Kulturminneprat med Rønneberghuset

Direktesendt kulturminneprat med Thorstein Jenssen, som sammen med Inger-Anne Almestad eier Rønneberghuset.

Rønneberghuset ligger sentralt plassert på Larsnes i Sande kommune. Rønneberggården er en av de eldste handelsstedene på Sunnmøre og kan spores tilbake til 1600-tallet.

Dagens eiere jobber med å sette i stand stedet, som nå består av et hovedhus, stabbur og eldhus. Hovedhuset fra 1879 brukes som selskapslokale og Inger-Anne og Thorstein har spennende planer for eldhuset og stabburet.

Kulturminnefondet har gitt tilsagn om 1,2 millioner kroner til skifertaket på handelsbrygga fra 1828 ved Svinøya Rorbuer...
09/06/2020

Kulturminnefondet har gitt tilsagn om 1,2 millioner kroner til skifertaket på handelsbrygga fra 1828 ved Svinøya Rorbuer - BaseCamp Lofoten. 🙌 Brygga, væreierboligen og flere rorbuer rundt benyttes til reiselivsvirksomhet, og brygga rommer blant annet resepsjon og restaurant. Kanskje dette blir årets feriemål? 🤩
Foto: Privat/fra søknad

Oscarsgate 33 består av to bygg fra 1860 og 1887 i henholvdsvis berlinerklassisistisk - og nyrenessansestil.👉Eierne har ...
08/06/2020

Oscarsgate 33 består av to bygg fra 1860 og 1887 i henholvdsvis berlinerklassisistisk - og nyrenessansestil.

👉Eierne har i dag fått tilagn om tilskudd på kroner 385 000 til å sette i stand gavl - og bakgårdsfasade med kalkmørtel og kalkmaling!

Murgårdene har høy verneverdi som del av Homansbyen. Området ble bygget ut fra midten av 1800 – tallet og husene består av frittliggende murvillaer og leiegårder.

Den gamle stallen fra 1780 på gardshotellet Sygard Grytting i Gudbrandsdalen blir reparert med støtte fra Kulturminnefon...
07/06/2020

Den gamle stallen fra 1780 på gardshotellet Sygard Grytting i Gudbrandsdalen blir reparert med støtte fra Kulturminnefondet, og her blir det losji i fremtiden 👏

Sygard Grytting - gardshotell i Gudbrandsdalen er ein levande gard i Gudbrandsdalen, Sør-Fron kommune med 700 års samanhengande losjitradisjon. No skal den gamle stallen frå 1780 reparerast og gå inn i den same gjesteverksemda. Søknaden til Kulturminnefondet er avgjort, og tildelingsbrev på kr 120 000 er sendt frå Røros til eigaren av dette vakre anlegget i Innlandet fylkeskommune. Kunne du tenke deg å overnatte i ein eldgamal stall i Gudbrandsdalen i summar?

Botn skysstasjon ligger like ved Europavei 134 i Vinje kommune og er et naturlig stoppested og fotoobjekt med stor opple...
06/06/2020

Botn skysstasjon ligger like ved Europavei 134 i Vinje kommune og er et naturlig stoppested og fotoobjekt med stor opplevelsesverdi!
Nå skal hovedhuset settes i stand og brukes til næringsutvikling med overnatting, kursdrift og verdiskapning gjennom gårdsturisme. Til dette arbeidet har Kulturminnefondet gitt 700.000 kroner.

Tidligere har stabburet på stedet blitt satt i stand på en så god måte at de ble belønnet med Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid,: https://kulturminnefondet.no/kulturminnefondets-nasjonale-plakett-for-godt-bevaringsarbeid-til-botn-skysstasjon/ 👏

03/06/2020
Kulturminneprat med Husmannsplassen Lia

Kulturminneprat med Torgrim Landsverk og Nancy Ciancio, eierne av Husmannsplassen Lia i Gjerstad i Agder. Paret tilbringer hverdagene på andre siden av Atlanterhavet, i Denver, Colorado, men tilknytningen til Norge og Gjerstad er stor. Så stor at de i flere år har lagt ned en formidabel jobb for at husmannsplassen Lia ikke skulle gå tapt.

03/06/2020
I kveld: Kulturminneprat med Husmannsplassen Lia

I kveld klokken 19 er det klart for Kulturminneprat med Husmannsplassen Lia!
Torgrim Landsverk og Nancy Ciancio tilbringer hverdagene på andre siden av Atlanterhavet, i Denver, Colorado, men tilknytningen til Norge og Gjerstad er stor. Så stor at de i flere år har lagt ned en formidabel jobb for at husmannsplassen Lia ikke skulle gå tapt.
Se samtalen mellom Husmannsplassen og Simen Bjørgen i Kulturminnefondet direkte på Facebook i kveld.

I morgen kl.19.00 er det klart for Kulturminneprat med Husmannsplassen Lia!Torgrim Landsverk og Nancy Ciancio tilbringer...
02/06/2020

I morgen kl.19.00 er det klart for Kulturminneprat med Husmannsplassen Lia!
Torgrim Landsverk og Nancy Ciancio tilbringer hverdagene på andre siden av Atlanterhavet, i Denver, Colorado, men tilknytningen til Norge og Gjerstad er stor. Så stor at de i flere år har lagt ned en formidabel jobb for at husmannsplassen Lia ikke skulle gå tapt.
Se samtalen mellom Husmannsplassen og Simen Bjørgen i Kulturminnefondet direkte på Facebook!

31/05/2020
Gratangen kommune

Lance kom "hjem" til Lancebrygga! Se den flotte filmen fra Gratangen kommune i Troms. ⚓️🚢
Lancebrygga er en av 7 ishavsbrygger som står igjen i Gratangen, og anlegget har fått tilsagn om 200.000 kroner i støtte fra Kulturminnefondet til tiltak som vil bevare kulturminneverdier for framtiden.

Takk for besøket Lance!

Det ble en begivenhetsrik dag for mange da Lance besøkte "hjemkaia" på Åkenes i Gratangen etter cirka 40 år. Både kaia og Lance (1978) ble i sin tid bygget i regi av reder og ishavsskipper Enok Martinsen (1928-1994). 25. mai 2020 ble derfor en historisk dag og et rørende øyeblikk for mange Gratangsværinger!

Det ble en varm velkomst med taler, gaver og blomster til redere, båt og mannskap, samt familien Martinsen. Ronald Forsaa sørget for trekkspilltoner, og folk koset seg denne minnerike dagen på kaia. Det ble også salg av selkjøtt fra fangstbåten.

Gamle tradisjoner holdes ved like i kystkulturkommunen Gratangen, takket være lokale aktører med Geir Lundberg i spissen, som fikk til dette samarbeidet med rederne Korneliussen og familien Martinsen. Vi håper på gjensyn til neste år!

Næringskonsulent Linda Klausen
Ordfører Anita Karlsen

Boen gård hotell, nord for Kristiansand i Agder, har satt i stand treskelåven, kornmagasinet og ishuset. Nå tas bygninge...
30/05/2020

Boen gård hotell, nord for Kristiansand i Agder, har satt i stand treskelåven, kornmagasinet og ishuset. Nå tas bygningene i bruk som overnattings- og møtelokale og lakselodge. Et godt eksempel på vern gjennom bruk, sier Kulturminnefondets styreleder Tine Sundtoft på besøk hos Boen gård.

Boen gård fikk tilsagn om 1,3 millioner kroner fra Kulturminnefondet til arbeidet.

Foto: Boen Gård og Tine Sundtoft.

Stiftelsen Karen og Adolf Øiens aldershjem har fått tilsagn om 550.000 kroner fra Kulturminnefondet til å sette i stand ...
28/05/2020

Stiftelsen Karen og Adolf Øiens aldershjem har fått tilsagn om 550.000 kroner fra Kulturminnefondet til å sette i stand "biljardstabburet" fra 1916 på Midtsand gård, Malvik kommune i Trøndelag.

Stabburet er tegnet av Karl Norum og ble oppført som del av sveitserstilbygningene på Adolf og Karen Øien sitt landsted. Bygningen ble trolig aldri brukt som stabbur:

– Stabburet er en spesiell bygning som sannsynligvis har vært brukt som biljardsalong, og hvor det er en peis i andre etasje. Bygningen er den eneste gjenværende bygningen fra Adolf og Karen Øiens landsted og har dermed tilknytning til lokalt viktige historiske personer i regionen, sier Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Foto: privat/fra søknad

Adresse

Bergmannsgata 17
Røros
7374

Generell informasjon

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner.

Åpningstider

Mandag 08:00 - 16:00
Tirsdag 08:00 - 16:00
Onsdag 08:00 - 16:00
Torsdag 08:00 - 16:00
Fredag 08:00 - 16:00

Telefon

73 10 36 00

Varslinger

Vær den første som vet og la oss sende deg en e-post når Kulturminnefondet legger inn nyheter og kampanjer. Din e-postadresse vil ikke bli brukt til noe annet formål, og du kan når som helst melde deg av.

Kontakt Bedriften

Send en melding til Kulturminnefondet:

Videoer

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Formålet er å bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss, og det er Kulturminnefondets styre som forvalter midlene, og treffer vedtak om tildeling av tilskudd.

Søknadsfristen er løpende, og søknad sendes elektronisk på www.kulturminnefondet.no/soknad

Offentlige Tjenester i nærheten


Andre Statlig organisasjon i Røros

Vis Alle

Kommentarer

Stabburet fikk nytt tak .Nå står det i 100 år til. Det ble bygd ca 1850 og ble brukt til korn og mat .
Endelig har man forstått hva dette har og kan bety. Å sikre, bevare og formidle historien Norske karosserifabrikker. Håndverk på hjul.
Hornkjøltårnet i Eidskog - skogbranntårn fra 1942 under restaurering, på den høyeste toppen i Eidskog, 434 m.o.h Tårnet var bemannet fram til 1972.
Grønn kulturarv er i vinden og eiere av grøntanlegg og parker ser viktigheten av å ha denne kompetanse. Ta kontakt med skolen hvis du kunne tenke deg mer informasjon om fagskolestudiet; Gartner med antikvarisk kompetanse.
Då er me i gang. Garden Foss i Suldal frå tidleg 1700 tale er eit gardstun med ein eldre tunstruktur. Bygnigane står slik som opprinneleg. Våningshus,stabbur,eldhus,smie, kvernus med korntørke. Alle husa vurdert i SEFRAT-klasse A. Me er glade for å fått vedtak frå Kukturminnefondet om tilskot til Våningshuset. Me var på skogen og henta tømmer. Har barka og stabla og håper nå på god tørk før restaureringa kan starte.
Spesiell grunnmur under stova i Nauteskreda i Balestrand.
Arbeidet med Rima 1 tillhørende Åkrehamn Fartøyvernforening går videre. Nye hudplang monteres. Vi takker Kulturminnefondet som hjelper oss økonomisk med arbeidet.
Vi var så heldig og overta et gammelt hus fra 1869 som var fikset på utsiden, men innvendig var alt til forfall. Startet 6 april 2019 med godt mot, mye makk og råte så det har tatt sin tid. Oppdaget ganske tidlig at taket ikke var tett og fant fort ut grunnen, gammel takstein som var lagt på holdt på og gå i oppløsning. Siden dette er en kostbar reperasjon fikk jeg tips om å søke Kulturminnefondet, noe som ble gjort. Tilsagn fikk jeg og jobben kunne starte. Jeg fikk inn tilbud fra IT Bygg Tungland som til nå har gjort en fantastisk jobb med å rette opp og tette, takstein som brukes er Randers 806 som er lik den pannen som var. Den følelsen å vite at taket er tett er ubeskrivelig
Dugnad med opprydning ombord på Rima 1 den 6 februar. Fint med ein del nye spand som er perfekt gjort av båtbyggeren. Takk til Kulturminnefondet med flere som hjelper oss økonomisk.
Skogskoiene i Trysil
Demontering av det 200 år gamle kvernhuset ved Eintveit i Åkrafjorden sommaren 2019. No skal dei ulike delane transporterast til Åkra i Sunnhordland med sikte på restaurering av mølla. Trygve Øvstebø står for fagarbeidet!
Endelig, årets største julegave er under utpakking,- rehabilitering av stupetårnet på Sydstranda, Ulvøya. Nå gjenstår rekkverk og maling. Tusen takk for støtten , hilsen fra Ulvøy vel.