โรงพยาบาลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

  • Home
  • Philippines
  • Payao
  • โรงพยาบาลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

โรงพยาบาลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ให้บริการด้านสุขภาพ รักษา ส่งเสริม ?

11/04/2024
คำชี้แจงจากโรงพยาบาลดอกคำใต้กรณีที่มีการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องการให้บริการของบุคลากรโรงพยาบาลดอกคำใต้
26/03/2024

คำชี้แจงจากโรงพยาบาลดอกคำใต้
กรณีที่มีการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องการให้บริการของบุคลากรโรงพยาบาลดอกคำใต้

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณ...
19/03/2024

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 และคณะผู้บริหาร ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข อาทิ หน่วยบริการฟอกไต 12 ยูนิต , การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อประหยัดพลังงาน, สวัสดิการบ้านพักเจ้าหน้าที่ เป็นต้น รวมถึงเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ที่ โรงพยาบาลดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยมี นพ.เอกชัย คำลือ นพ. สสจ.พะเยา นพ.สุรวัฒน์ กุลศรี ผอ.รพ.ดอกคำใต้ และผู้บริหารรพ. ให้การต้อนรับ

รพ.ดอกคำใต้และ สสอ.ดอกคำใต้จัดทีมดูแลความปลอดภัยทางการแพทย์ ครม.สัญจร บริเวณจุดหมายที่ 1 สถานที่ก่อสร้าง สนามบินพะเยา
18/03/2024

รพ.ดอกคำใต้และ สสอ.ดอกคำใต้
จัดทีมดูแลความปลอดภัยทางการแพทย์ ครม.สัญจร
บริเวณจุดหมายที่ 1 สถานที่ก่อสร้าง สนามบินพะเยา

ประกาศ โรงพยาบาลดอกคำใต้เรื่อง รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ
15/03/2024

ประกาศ โรงพยาบาลดอกคำใต้
เรื่อง รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

รพ.ดอกคำใต้ ขอเชิญชวนประชาชน ในพื้นที่ตำบลดอนศรีชุม นำบัตรประชาชน มารับการยืนยันตัวตนผ่านแอพ หมอพร้อม ตามนโยบาย 30 บาทรั...
13/03/2024

รพ.ดอกคำใต้ ขอเชิญชวนประชาชน ในพื้นที่ตำบลดอนศรีชุม
นำบัตรประชาชน มารับการยืนยันตัวตนผ่านแอพ หมอพร้อม
ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว
*** ซึ่งสามารถมายืนยันตัวตนได้ทุกสิทธิ์การรักษา ***
*** สิ่งที่ต้องนำมาด้วย
1.โทรศัพท์
2.บัตรประชาชน
3.ท่านใดมีสมาร์ทโฟนให้โหลดแอพหมอพร้อมมาด้วย (ท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ต้องนำโทรศัพท์มาด้วย)
*** ตามวัน/เวลา ดังกล่าว
วันที่ 14 มีนาคม 2567 - หมู่ 1/5/7 ที่ศาลาประชาคม วัดดอนเหล็ก หมู่ 1
วันที่ 15 มีนาคม 2567 - หมู่ 2 ที่ศาลาประชาคม หมู่ 2
วันที่ 18 มีนาคม 2567 - หมู่ 3/4 ที่ศาลาวัดบ้านทุ่ง หมู่ 4
วันที่ 19 มีนาคม 2567 - หมู่ 6 ที่ศาลาวัดจำปาหลวง หมู่ 6
วันที่ 20 มีนาคม 2567 - หมู่ 8/9/10 ที่ศาลาวัดบุญเรือง หมู่ 9

ประกาศ โรงพยาบาลดอกคำใต้เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความรู็ความสามารถฯ ในตำแหน่ง พนักงานบริการในวันที่ 13...
11/03/2024

ประกาศ โรงพยาบาลดอกคำใต้
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความรู็ความสามารถฯ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ

ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ ห้องประชุม 3 โรงพยาบาลดอกคำใต้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

ประกาศ โรงพยาบาลดอกคำใต้เรื่อง เชิญชวน ชาวดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ ลงทะเบียน Health ID เพื่อเข้าร่วมโครงการบัตรประชาชนใบเด...
08/03/2024

ประกาศ โรงพยาบาลดอกคำใต้
เรื่อง เชิญชวน ชาวดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ ลงทะเบียน Health ID เพื่อเข้าร่วมโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

โดยนำ บัตรประชาชน และสมาร์ทโฟน ที่ติดตั้งแอป "หมอพร้อม" ยืนยัน ลงทะเบียน Health ID ได้ที่ โรงพยาบาลดอกคำใต้ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้

ประกาศ โรงพยาบาลดอกคำใต้เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ 2 ตำแหน่งรับสมัครด้...
04/03/2024

ประกาศ โรงพยาบาลดอกคำใต้
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานบริการ 2 ตำแหน่ง
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
ในวันและเวลาราชการ 08:30 - 16:00 น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 อาคารบริการผู้ป่วยนอก 33 ปี โรงพยาบาล

ประกาศ โรงพยาบาลดอกคำใต้เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
13/02/2024

ประกาศ โรงพยาบาลดอกคำใต้
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศ โรงพยาบาลดอกคำใต้เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา...
06/02/2024

ประกาศ โรงพยาบาลดอกคำใต้
เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น.
ณ ห้องประชุม 3 อาคารผู้ป่วยนอก 33 ปี โรงพยาบาลดอกคำใต้

ประกาศ โรงพยาบาลดอกคำใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลื...
29/01/2024

ประกาศ โรงพยาบาลดอกคำใต้
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 อาคารผู้ป่วยนอก 33 ปี โรงพยาบาลดอกคำใต้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย

17/01/2024
10/12/2023

ขอประชาสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนวันเวลาที่สิ้นสุดการรับสมัคร
สามารถสมัครงานวิ่งเพื่อนกยูงครั้งที่ 2
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 ธันวาคม 2566

10/12/2023

สโมสรไลออนส์ดอกคำใต้-พะเยาและสโมสรโรตารีนกยูงพะเยา ขอเชิญชวน ร่วมงาน วิ่งเพื่อ นกยูง ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่ 6 โมงเช้าเป็นต้นไป
วัตถุประสงค์ของการจัดงานวิ่งในครั้งนี้
- เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของนกยูงไทย
- เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลดอกคำใต้
- เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
โดยระยะทางวิ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
1. FUNRUN ระยะทาง 2 กม.
2. FUNRUN ระยะทาง 5.2 กม.
3. MINI MARATHON ระยะทาง 11.2 กม.
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ในราคา 399 บาท ท่านจะได้รับเสื้อ พร้อมเหรียญ งานวิ่ง หรือสมัครในราคา VIP 1000 บาท ท่านจะได้รับเสื้อ เหรียญพิเศษ และใบประกาศ อีกทั้งยังสามารถนำไปลดย้อนภาษีได้ สามารถสมัครได้ที่ www.dokkhamtaihos.com:8080/run

30/10/2023

Save Peafowl Phayao ครั้งที่ 2
📣 กลับมาอีกครั้งกับ วิ่งเพื่อนกยูงครั้งที่ 2
วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และ นกยูง
เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลดอกคำใต้
เพื่อทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

📢 จัดโดยความร่วมมือ สโมสรโรตารีนกยูงพะเยากับสโมสรไลออนส์ดอกคำใต้-พะเยา

เปิดรับสมัครแล้วที่ : http://www.dokkhamtaihos.com:8080/run

📌 แล้วพบกันในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

กดติดตาม กดไลไลค์ กดแชร์ Peafowl Phayao ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

Address

๒๒๕ หมู่ ๔ ถนนพะเยา-เชียงคำ ตำบลดอนศรีชุม
Payao
๕๖๑๒๐

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when โรงพยาบาลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share


Other Government Organizations in Payao

Show All