NCDK Sverige - Kurdiska Demokratiska Samhällscentret

NCDK Sverige - Kurdiska Demokratiska Samhällscentret Driva frågor kring etnicitet och att hjälpa till med integrationen in i det svenska samhället samt verka för en fred, demokrati och jämställdhet
(12)

CENTRETS VERKSAMHET OCH SYFTE I samarbete med lokala distriktföreningar och centrets styrelse driva frågor kring etnicitet och att hjälpa till med integrationen in i det svenska samhället samt verka för en fred, demokrati och jämställdhet mellan män och kvinnor. Distriktföreningarna bygger upp NCDK-Sverige och arbetar i enlighet med deras stadgar och riktlinjer. Har fokus på kvinnor och ungdomars svårigheter i att integreras in i det svenska samhället samt utöka deras rättigheter i samhället. Barn och unga med annat modersmål än svenska ha rätt till modersmålsundervisning i skolan. Alla människor, oavsett kultur och religion, är födda fria och har samma värde och rättigheter. För att synliggöra denna ståndpunk har centret en stor öppenhet till att samarbeta med andra organisationer som har samma värdegrunder för att förbättra människors sociala lägen. Öka förståelsen och respektera naturen omkring oss mer. Att skapa med kännedom kring ekologisk hållbarhet. Att arbeta mot diskriminering där kvinnor och man ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället Att bidra till en positiv behandling utav kvinnor och ungdomar. Att arbeta för att motverka alla former utav fysisk och psykiskt våld samt förtryck som sker mot kvinnor. Centret har ett stort samarbete med olika kvinnoföreningar/organisationer runt om i landet. Att förvara könsfördelningen och ha en balans mellan kvinnor och män, vilket innebär att på alla beslutande och rådgivande organ bör kvinnor vara representerade med minst 40% Att stärka, stödja och ge barn och ungdomar en trygg och utvecklande miljö. Att aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdomar. Skapa samarbete med olika behandlingshem för att barn och ungdomar får det stöd och skydd det behöver. Att hjälpa personer med funktionsnedsättning till att kunna få såväl medborgerliga, politiska som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Centret ser det som sin kkulturella och politiska uppgift att arbeta emot fotbollsvåld. Fotboll har en värdefull funktion i att knyta ihop olika folkgrupper och människor. Centret ser det som sin sociala uppgift i att motivera ungdomar till att fortsätta sina studier, att ge dom råd och stöd för studieteknik och engagera dom i kulturella aktiviteter. Att arbeta för att hjälpa asylsökande till att hitta rätt i samhället genom vägledning och stöd Centret representeras främst utav kurder från Turkiet, Syrien, Irak och iran Centret genomför historiska och kulturella forskningar samt bidrar till utveckling av skolor genom att samarbeta med olika organisationer/föreningar i andra länder Centret arbetar aktivt med sina distriktföreningar runt om i landet och genomför projekt/aktiviteter tillsammans.

Adress

Fridhemsgatan 44
Stockholm
112 40

Aviseringar

Var den första att veta och låt oss skicka ett mail när NCDK Sverige - Kurdiska Demokratiska Samhällscentret postar nyheter och kampanjer. Din e-postadress kommer inte att användas för något annat ändamål, och du kan när som helst avbryta prenumerationen.

Närliggande statliga tjänster


Övriga statliga tjänster i Stockholm

Visa Alla