Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor samt följer upp och utvärderar folkbildningens verksamhet.
(14)

Folkbildningsrådet är en ideell förening med tre medlemmar: Folkbildningsförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO). Folkbildningsrådet har vissa myndighetsuppdrag och fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor. Vi följer även upp och utvärderar folkbildningens verksamhet.

– Det är inte traditionen och platsen som är den avgörande frågan om bra folkhögskoleverksamhet, säger rektor Lars Forsm...
08/05/2020
Folkbildning i fokus när folkhögskolorna Västerås och Bergslagen slogs samman - Folkbildningsrådet

– Det är inte traditionen och platsen som är den avgörande frågan om bra folkhögskoleverksamhet, säger rektor Lars Forsmark. Det är vår idé om folkhögskola och hur verksamheten utformas som är den viktiga frågan.

I början av året slogs Västerås folkhögskola ihop med Bergslagens folkhögskola. Folkhögskolorna hade haft ett nära samarbete i över tio år och verksamheten var redan väl integrerad. Nu ser organisationen fram emot att fokusera på att göra folkbildning tillsammans.

Den 1 januari 2020 gick Västerås folkhögskola och Bergslagen folkhögskola samman till en skola. Folkhögskolorna har haft ett nära samarbete i över tio...

På Ersta Sköndal Bräcke högskola har man nyligen invigt den nya forskningsmiljön Centrum för civilsamhällesforskning. Dä...
30/04/2020
Nytt forskningscenter för civilsamhällesforskning - Folkbildningsrådet

På Ersta Sköndal Bräcke högskola har man nyligen invigt den nya forskningsmiljön Centrum för civilsamhällesforskning. Där hoppas man kunna erbjuda ett möte mellan forskning och praktik i nära samarbete med ideell sektor. Även folkbildningens roll i civilsamhället är något som forskarna kommer titta närmare på.

– Vi har alltid haft många projekt riktade mot civilsamhället, berättar Pelle Åberg, lektor och docent på centret. Men nu blir det arbetet än mer fokuserat.

På Ersta Sköndal Bräcke högskola har man nyligen invigt den nya forskningsmiljön Centrum för civilsamhällesforskning. Där hoppas man kunna erbjuda ett...

Folkbildningen når och engagerar stora delar av befolkningen varje år, 2019 deltog över 1,2 miljoner personer i folkbild...
29/04/2020
Folkbildningen är avgörande för att leva upp till målen i Agenda 2030 - Folkbildningsrådet

Folkbildningen når och engagerar stora delar av befolkningen varje år, 2019 deltog över 1,2 miljoner personer i folkbildningens verksamhet. Folkbildningen är dessutom avgörande för att vi i Sverige ska kunna leva upp till flera av målen i Agenda 2030. Det visar rapporten Folkbildningens betydelse för samhället – Folkbildningsrådets samlade bedömning 2019.

– Folkbildningen är en rikstäckande arena som kan mobiliseras för stöd och informationsinsatser i tider av oro och förändring, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Varje dag över hela landet erbjuder studieförbund och folkhögskolor mötesplatser och mångfald, kunskap, bildning och insikter.

Folkbildningen når och engagerar stora delar av befolkningen varje år, 2019 deltog över 1,2 miljoner personer i folkbildningens verksamhet....

Är du Folkbildningsrådets nya handläggare? Ansök senast 22 maj via länk nedan.Som handläggare kommer du främst att arbet...
29/04/2020
Handläggare statsbidragsfrågor på Folkbildningsrådet

Är du Folkbildningsrådets nya handläggare? Ansök senast 22 maj via länk nedan.

Som handläggare kommer du främst att arbeta med hanteringen av statsbidrag till särskilda utbildningsinsatser och handläggning av projektmedel. Ett av statsbidragen gäller folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända.

Folkbildningsrådet formulerar villkor och fördelningskriterier samt fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor. Folkbildningsrådet följer också upp statsbidragens användning och den rapporterade verksamheten. Vi söker nu en handläggare för statsbidragsfrågor till vår enh

Studieförbunden
27/04/2020

Studieförbunden

CECILIA PALM VALD TILL GLOBAL ORGANISATION FÖR VUXENUTBILDNING: "HEDRAD ÖVER UPPDRAGET"

Folkbildaren Cecilia Palm blev under april månad vald till styrelseledamot för den globala organisationen för vuxenutbildning och folkbildning ICAE (International Council for Adult Education).

- Jag är hedrad över uppdraget och ser fram emot att arbeta för vuxenutbildning på ett internationellt plan. Det ska verkligen bli spännande att i styrelsen arbeta med representanter för olika länder och delar av världen. Även om vi i Norden har ett väl utvecklat system för vuxenutbildning i olika former, finns det alltid mycket att lära av andra, säger Cecilia Palm.

Cecilia har i snart 40 år arbetat för folkbildning och vuxenutbildning i Sverige och är i dag generalsekreterare för Folkuniversitetet och styrelseledamot i studieförbundens intresseorganisation Studieförbunden. Vi önskar Cecilia stort grattis och lycka till i uppdraget!

Läs mer om Cecilia Palms motivering och ICAE här:
https://www.mynewsdesk.com/se/studieforbunden/pressreleases/cecilia-palm-vald-till-global-organisation-foer-vuxenutbildning-hedrad-oever-uppdraget-2992282

Folkhögskolor och studieförbund har drabbats hårt ekonomiskt under coronakrisen. För att värna folkbildningens möjlighet...
24/04/2020
Statsbidraget till folkbildningen betalas ut tidigare - Folkbildningsrådet

Folkhögskolor och studieförbund har drabbats hårt ekonomiskt under coronakrisen. För att värna folkbildningens möjligheter att fortsätta att genomföra och stärka sin verksamhet har regeringen beslutat att tidigarelägga nästa utbetalning av statsbidraget till folkbildningen med två månader.

– Genom historien har folkbildningen ofta tagit ett stort ansvar vid särskilda händelser. Folkhögskolor och studieförbund tar ett stort ansvar även i detta läge, skriver folkbildningsminister Anna Ekström i en kommentar.

Folkhögskolor och studieförbund har drabbats hårt ekonomiskt under coronakrisen. För att värna folkbildningens möjligheter att fortsätta att genomföra...

Anna Ekström
23/04/2020

Anna Ekström

FOLKBILDNINGEN – VIKTIG ATT VÄRNA – DÄRFÖR TIDIGARELÄGGS UTBETALNING TILL MAJ

Folkbildningen - folkhögskolorna och studieförbunden – är en oerhört viktig samhällskraft, som årligen når fler än en miljon personer i vårt land.

Genom historien har folkbildningen ofta tagit ett stort ansvar vid särskilda händelser. Folkhögskolor och studieförbund tar ett stort ansvar även i detta läge.

Oavsett om det handlar om att få fler unga att klara gymnasiet, att hjälpa nyanlända till sitt första jobb eller att erbjuda möjligheter att vidga vyer och bilda sig tillsammans i studiecirklar möter folkbildningen samhällets utmaningar.

Samtidigt kämpar folkbildningens aktörer, framförallt folkhögskolor, med sin ekonomiska situation på grund av Coronaläget.

I dag har regeringen fattat beslut om att tidigarelägga nästa utbetalning av bidraget till folkbildningen, som skulle ske senast den 5 juli, till senast den 5 maj, för att värna folkbildningens möjligheter att fortsätta att genomföra och stärka sin verksamhet under rådande omständigheter. Läs mer här:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/bidraget-till-folkbildningen-betalas-ut-tidigare--folkhogskolor-och-studieforbund-far-pengar-redan-i-maj/

Foto: tidigare i år, i en annan tid, när vi kunde vara nära varandra, återinvigde jag Brunnsviks folkhögskolas bokstuga.

I samband med vårens representantskap undertecknade Folkbildningsrådets ordförande Catharina Håkansson Boman deklaration...
23/04/2020
Folkbildningsrådet undertecknar demokratideklaration - Folkbildningsrådet

I samband med vårens representantskap undertecknade Folkbildningsrådets ordförande Catharina Håkansson Boman deklarationen för en stark demokrati. Den har tagits fram av kommittén demokratin 100 år och är en del i den nationella samlingen Vår demokrati - värd att värna varje dag. I ett anförande under mötet beskrev kommitténs ordförande Peter Örn hur folkbildningen är som ett vaccin för demokratin.

I samband med vårens representantskap undertecknade Folkbildningsrådets ordförande Catharina Håkansson Boman deklarationen för en stark demokrati. Den...

Regeringen har lämnat ett förslag som innebär att ansvaret för den officiella statistiken för studieförbunden ska tas öv...
22/04/2020
SCB föreslås bli ansvarig myndighet för studieförbundens officiella statistik - Folkbildningsrådet

Regeringen har lämnat ett förslag som innebär att ansvaret för den officiella statistiken för studieförbunden ska tas över av SCB från och med 1 juli i år. Tidigare har ansvaret legat på Myndigheten för kulturanalys. Det är en förändring som kommer att ge bättre förutsättningar för att utveckla statistiken och göra den mer tillgänglig.

– Lättillgänglig statistik är ett viktigt verktyg för att öka kännedomen om studieförbundens verksamhet och om på vilket sätt statsbidraget används, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Regeringen har lämnat ett förslag som innebär att ansvaret för den officiella statistiken för studieförbunden ska tas över av SCB från och med 1 juli...

Studieförbunden
20/04/2020
Studieförbunden

Studieförbunden

Folkbildaren Gösta Vestlund, 106 år, har genomlevt fyra pandemier. Han ser fortsatt positivt på framtiden:

- Även om det är svårt nu tror jag att coronakrisen kan leda till flera positiva samhällsförändringar, det har vi sett tidigare, säger Gösta.

Läs hela intervjun med Gösta här: https://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/a/EWM2wP/gosta-106-har-overlevt-fyra-pandemier-kan-leda-till-nagot-positivt?fbclid=IwAR16etk9wDDGhINc1cHla-Atgf5_L9s3rOhIgel0uAXftnCo7dcfj0Bj2Vo

Folkbildningen är en viktig resurs i arbetet med Agenda 2030 med sin förmåga att snabbt ställa om för att möta nya behov...
20/04/2020
Folkbildningen är en kraftfull resurs och experimentverkstad i arbetet med Agenda 2030 - Folkbildningsrådet

Folkbildningen är en viktig resurs i arbetet med Agenda 2030 med sin förmåga att snabbt ställa om för att möta nya behov i samhället. Folkhögskolor och studieförbund tar sig an en mängd olika utmaningar för att bidra till att lösa flera av agendans mål. Men folkbildningens frihet och särart måste värnas för att inte begränsa framväxten av nya kreativa lösningar. Det skriver Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner i ett blogginlägg.

"Framgångsreceptet ligger i folkhögskolornas och studieförbundens dynamiska och värderingsdrivna verksamhet, deras pedagogiska syn och tron på människans inneboende kraft att utvecklas, själv och tillsammans med andra."

Folkbildningen är en viktig resurs i arbetet med Agenda 2030 med sin förmåga att snabbt ställa om för att möta nya behov i samhället. Folkhögskolor...

Brunnsviks folkhögskola fick nyligen tillstånd att examinera på högskolenivå, som första folkhögskola i Sverige. Utbildn...
15/04/2020
Brunnsviks folkhögskola först i Sverige med att kunna utfärda akademisk examen - Folkbildningsrådet

Brunnsviks folkhögskola fick nyligen tillstånd att examinera på högskolenivå, som första folkhögskola i Sverige. Utbildningens huvudsakliga inriktning ska vara musikskapande. Förhoppningen är att folkhögskolans unika miljö och perspektiv ska inspirera nya grupper att söka sig till en akademisk konstnärlig utbildning.

Brunnsviks folkhögskola fick nyligen tillstånd att examinera på högskolenivå, som första folkhögskola i Sverige. Utbildningens huvudsakliga inriktning...

Studieförbunden och folkhögskolorna nådde förra året drygt 18 000 asylsökande med sin verksamhet i 166 kommuner. Folkbil...
07/04/2020
Folkbildningen fortsätter nå många asylsökande kvinnor - Folkbildningsrådet

Studieförbunden och folkhögskolorna nådde förra året drygt 18 000 asylsökande med sin verksamhet i 166 kommuner. Folkbildningen fortsätter nå ut till fler kvinnor tack vare aktivt rekryteringsarbete. Detta visar en ny rapport om folkbildning med asylsökande under 2019, som nu lämnats till regeringen.

Studieförbunden och folkhögskolorna nådde förra året drygt 18 000 asylsökande med sin verksamhet i 166 kommuner. Folkbildningen fortsätter nå ut till...

"Folkhögskolorna är en unik och fantastiskt resurs i Sverige. De finns i hela landet och ger människor möjlighet att for...
06/04/2020

"Folkhögskolorna är en unik och fantastiskt resurs i Sverige. De finns i hela landet och ger människor möjlighet att forma sina liv och bilda sig."

Folkbildningsministern Anna Ekström skriver idag om regeringens
satsning på 500 nya platser på folkhögskola under 2020, en åtgärd för att möta ett ökat utbildningsbehov hos vuxna som följd av coronakrisen.

På Folkbildningsrådets hemsida kan du läsa mer om hur folkbildningen anpassar sin verksamhet just nu och vad som gäller för distansverksamhet med mera. https://www.folkbildningsradet.se/corona

KUNSKAP OCH BILDNING VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN

I en tid av oro och förändring är möjligheten att lära sig nytt - i hela landet, för alla människor - viktigare än någonsin. Bättre utbildningsmöjligheter ska finnas i yrkesvux, folkhögskola, yrkeshögskola och högskola, med såväl korta kurser som längre utbildningar.

Folkhögskolorna är en unik och fantastiskt resurs i Sverige. De finns i hela landet och ger människor möjlighet att forma sina liv och bilda sig. De har också stora erfarenheter av uppsökande och studieförberedande verksamhet för att samhällets utbildnings- och bildningsinsatser ska nå människor med kort formell utbildningsbakgrund.

Regeringen föreslår därför nya satsningar på folkhögskolan: Fler utbildningsplatser på allmän kurs för de som behöver lösa in grundskole- eller gymnasiekompetens, och på yrkesutbildningar till bland annat vårdbiträde, undersköterska, fritidsledare och lärarassistent. Folkhögskolorna får medel motsvarande ca 500 helårsplatser på folkhögskolans allmänna kurs samt yrkesutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Staten står för hela kostnaden för dessa platser och ingen regional medfinansiering kommer att behövas.

Det ger fler människor runt om i landet möjlighet att använda den tuffa tid vi har framför oss för kompetensutveckling eller att utbilda sig till ett bristyrke som samhället behöver.

Folkhögskolorna rustar helt enkelt människor och bygger ett starkare samhälle.

Möt Tjorven, blivande skolhund på Strömbäcks folkhögskola. I en gästblogg skriver folkhögskolläraren Anna Valbäck om hur...
06/04/2020
Strömbäcks folkhögskola tar hjälp av en lurvig pedagog med fyra tassar - Folkbildningsrådet

Möt Tjorven, blivande skolhund på Strömbäcks folkhögskola. I en gästblogg skriver folkhögskolläraren Anna Valbäck om hur Tjorven med sin närvaro sprider glädje och trygghet på skolan och hjälper deltagare till studiero.

Strömbäcks folkhögskola medverkar i projektet FAMN som bland annat syftar till att ta fram metoder för att nyanlända ska fullfölja sina studier på...

Folkhögskolorna
03/04/2020
Folkhögskolorna

Folkhögskolorna

Administrativa dagarna blir digitala och öppna för alla!

Under fyra onsdagar i april bjuder Folkbildningsrådet och Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, in till en rad webbinarium där allt från rapportering av ekonomi och statistik till studeranderättsliga frågor diskuteras. Ingen anmälan krävs - du ansluter direkt till sändningarna via respektive länk.

Läs mer och kolla in programmet här 👉 https://www.sverigesfolkhogskolor.se/adminwebbinarium2020

Reflektioner om civilsamhällets viktiga demokratiuppdrag av Erik Amnå i senaste Kurage - om civilsamhället."Det svenska ...
02/04/2020
När tilliten prövas - sex dygder av Erik Amnå - Idealistas

Reflektioner om civilsamhällets viktiga demokratiuppdrag av Erik Amnå i senaste Kurage - om civilsamhället.

"Det svenska civilsamhället är inte bara beroende av den svenska demokratin med alla dess friheter och rättigheter. Utan i lika hög grad gäller det omvända: den svenska demokratins utveckling är beroende av det svenska civilsamhällets uthålliga kamp för att bevaras och fördjupas."

Ökande populism och krympande utrymme för civilsamhället är frågor som idag står på fler och fler organisationers dagordningar. Nu är hög tid att reflektera över civilsamhällets roll för att bevara...

Regeringen presenterade idag ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den pågående coronapand...
30/03/2020
Satsning på folkbildningen för att möta coronakrisen - Folkbildningsrådet

Regeringen presenterade idag ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den pågående coronapandemin. Det innebär drygt 100 miljoner till bland annat nya platser på folkhögskola och en satsning på distanskurser från studieförbunden.

– Folkbildningen är en viktig resurs för den omställning som samhället nu behöver göra, säger Maria Graner, generalsekreterare på Folkbildningsrådet. Folkbildningen har många gånger visat hur den kan kraftsamla och snabbt lägga om för att möta samhällets extraordinära behov och såväl folkhögskolor som studieförbund står redo att göra det även den här gången.

Regeringen presenterade idag ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den pågående coronapandemin. Det innebär drygt 100...

Vägen till arbetsmarknaden via yrkesutbildning på folkhögskolaUnder hösten planerar Eslövs folkhögskola att starta en yr...
27/03/2020
Vägen till arbetsmarknaden via yrkesutbildning på folkhögskola - Folkbildningsrådet

Vägen till arbetsmarknaden via yrkesutbildning på folkhögskola

Under hösten planerar Eslövs folkhögskola att starta en yrkesutbildning till fastighetsskötare på grundnivå för att möta behov hos både fastighetsbranschen och de många människor som idag saknar behörighet till högre studier. Utbildningen görs i samarbete med Eslövs Bostads AB.

Idén till utbildningen väcktes i samband med Folkbildningsrådets ESF-projekt FAMN som drivs tillsammans med bland annat Eslövs folkhögskola.

Under hösten planerar Eslövs folkhögskola att starta en yrkesutbildning till fastighetsskötare på grundnivå. Utbildningen görs i samarbete med Eslövs...

Folkbildningsrådet släpper handledning för jämställdhetsarbeteKvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och ...
25/03/2020
Folkbildningsrådet släpper handledning för jämställdhetsarbete - Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet släpper handledning för jämställdhetsarbete

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, det framgår av målet för jämställd­hetspolitiken. Inom folkbildningen sker mycket viktigt jämställdhetsarbete. Men för att det ska få bäst effekt är det är viktigt att det integreras i den ordinarie verksamheten och inte ses som ett separat sidospår. Nu publicerar Folkbildningsrådet en handledning för att stärka folkbildningens aktörer i deras arbete med jämställdhet.

Inom folkbildningen sker mycket viktigt jämställdhetsarbete. Men för att det ska få bäst effekt är det är viktigt att det integreras i den ordinarie...

Tillfällig ändring av statsbidragssystemen ska underlätta för studieförbundenStudieförbunden påverkas kraftigt av den på...
24/03/2020
Tillfällig ändring av statsbidragssystemen ska underlätta för studieförbunden - Folkbildningsrådet

Tillfällig ändring av statsbidragssystemen ska underlätta för studieförbunden

Studieförbunden påverkas kraftigt av den pågående Coronapandemin och ställer nu om för att kunna genomföra verksamheten digitalt och på distans. Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att göra en tillfällig ändring av statsbidragssystemet så att 2020 års verksamhet inte påverkar fördelningen av kommande statsbidrag.

Studieförbunden påverkas kraftigt av den pågående Coronapandemin och ställer nu om för att kunna genomföra verksamheten digitalt och på distans....

Adress

Ringvägen 100
Stockholm
118 60

Aviseringar

Var den första att veta och låt oss skicka ett mail när Folkbildningsrådet postar nyheter och kampanjer. Din e-postadress kommer inte att användas för något annat ändamål, och du kan när som helst avbryta prenumerationen.

Kontakta Affären

Skicka ett meddelande till Folkbildningsrådet:

Videor

Our Story

Folkbildningsrådet är en ideell förening med tre medlemmar: Studieförbunden i samverkan, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO). Folkbildningsrådet har vissa myndighetsuppdrag och fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor. Vi följer även upp och utvärderar folkbildningens verksamhet.

Närliggande statliga tjänster