Skolinspektionen

Skolinspektionen Välkommen till Skolinspektionen på Facebook! Du är välkommen att kommentera och diskutera våra inlägg, men tänk på att hålla dig till sakfrågan och att ha en god ton. Vi bevakar och svarar på frågor under vardagar.
Skolinspektionen har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Det betyder att myndigheten kontrollerar att kommuner och fristående skolor följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.

Välkommen till Skolinspektionen på Facebook! Du är välkommen att kommentera och diskutera våra inlägg, men tänk på att hålla dig till sakfrågan och att ha en god ton. Vi bevakar och svarar på frågor under vardagar. Vi har ingen möjlighet att svara på frågor om enskilda ärenden. Om vi anser det nödvändigt kan vi radera inlägg som: • bryter mot svensk lag eller mot Facebooks regler. • har ett ovårdat språk, är aggressiva eller innehåller personpåhopp • anses vara spam. Spam är när samma typ av inlägg återkommer med hög frekvens från en eller några få avsändare. • huvudsakligen är ett reklambudskap i marknadsföringssyfte från annan organisation. • Innehåller information som gör att det går att identifiera exempelvis lärare eller elever eller hänger ut enskilda medarbetare. Samtliga inlägg och kommentarer blir tillgängliga för alla användare, och blir allmänna handlingar, i och med att de postas. Vår webbplats: www.skolinspektionen.se Vi finns även på Twitter: https://twitter.com/skolinspektion

Uppdrag: En god utbildning i en trygg miljö.

Har ni haft koll på våra publiceringar och aktiviteter i år? Om inte så har ni chansen att ta igen det nu och läsa det s...
19/02/2020
Skolinspektionen nyhetsbrev

Har ni haft koll på våra publiceringar och aktiviteter i år? Om inte så har ni chansen att ta igen det nu och läsa det senaste från Skolinspektionen i årets första nyhetsbrev. På vår webb kan ni också prenumerera på alla kommande nyhetsbrev. 👍

Onsdagen den 26 februari kommer vi att anordna ett webbinarium om vår tillsyn Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i årskurserna 7–9. Där har du möjlighet att chatta och ställa frågor till oss. Varmt välkommen att delta!

WEBBINARIUM OM MINORITETSSPRÅKOnsdagen den 26 februari håller vi ett webbinarium om vår tillsyn ”Rätten till modersmålsu...
19/02/2020
Webbinarium: Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

WEBBINARIUM OM MINORITETSSPRÅK
Onsdagen den 26 februari håller vi ett webbinarium om vår tillsyn ”Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk”. Under webbinariet kommer du även att ha möjlighet att chatta och ställa frågor till en expertpanel. Varmt välkommen! 👇

Onsdagen den 26 februari kommer vi att anordna ett webbinarium om vår tillsyn Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i årskurserna 7–9. Varmt välkommen att delta!

I januari 2018 infördes etableringsprogrammet för nyanlända som ska stödja dem att så snabbt som möjligt komma in i arbe...
12/02/2020
Organisering och erbjudande av utbildningsplatser för vissa nyanlända invandrare

I januari 2018 infördes etableringsprogrammet för nyanlända som ska stödja dem att så snabbt som möjligt komma in i arbets- och samhällslivet. Vi har gjort en kartläggning av hur den kommunala vuxenutbildningens erbjudande av utbildning till dessa elever ser ut. Kartläggningen visar bland annat att det finns stora utvecklingsbehov hos kommunerna. 👇

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö.

📱 Idag är det Safer Internet Day – en dag instiftad för att främja kunskapen och informera om barns och ungas närvaro på...
11/02/2020
Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap

📱 Idag är det Safer Internet Day – en dag instiftad för att främja kunskapen och informera om barns och ungas närvaro på internet. Men dagen är även ett tillfälle att lära sig mer om säkerhet och källkritik på nätet. Vår rapport om källkritiskt förhållningssätt i undervisningen är ett utmärkt sätt att uppmärksamma dagen på och fördjupa sina kunskaper i ämnet. Du hittar den på vår webb! 👇

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö.

11 av 26 friskolor som startade upp verksamhet under höstterminen 2018 hade brister. Det visar vår statistik över första...
07/02/2020
Statistik över förstagångstillsyn läsåret 2018-2019

11 av 26 friskolor som startade upp verksamhet under höstterminen 2018 hade brister. Det visar vår statistik över förstagångstillsyn läsåret 2018-2019. De vanligaste bristerna fanns inom elevhälsan. 👇

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö.

💥 IDAG FIRAR VI SAMERNAS NATIONALDAG! 🥁🎉Idag firar vi att det är samernas nationaldag! Den samiska nationaldagen samlar ...
06/02/2020
Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i årskurserna 7–9

💥 IDAG FIRAR VI SAMERNAS NATIONALDAG! 🥁🎉
Idag firar vi att det är samernas nationaldag! Den samiska nationaldagen samlar alla med samiskt ursprung, oavsett om man bor i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland. Att man firar just idag är en hyllning till att det första samiska landsmötet hölls i Trondheim i Norge den 6 februari 1917. Förra veckan släppte vi rapporten "Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk". En passande dag att ta en titt i – om ni inte redan gjort det. 👇

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö.

Missade du måndagens webbinarium om Svenska som andraspråk? Nu kan du se hela webbinariet på vår webb i efterhand. 👍
05/02/2020
Webbinarium: Svenska som andraspråk årskurs 7-9

Missade du måndagens webbinarium om Svenska som andraspråk? Nu kan du se hela webbinariet på vår webb i efterhand. 👍

Måndagen den 3 februari anordnade vi ett webbinarium om vår granskning Svenska som andraspråk i årskurs 7-9. Nu har du möjlighet att se hela webbinariet i efterhand.

Nu finns resultaten från höstens skolenkät publicerade på vår och Skolverkets webb! Totalt deltog 298 skolhuvudmän och s...
03/02/2020
Skolenkäten HT 2019

Nu finns resultaten från höstens skolenkät publicerade på vår och Skolverkets webb! Totalt deltog 298 skolhuvudmän och skolor över hela riket från Jokkmokk till Simrishamn. 👇

Här kan du ta del av du resultatet för skolor och kommuner från Skolenkäten HT 2019. Höstens omgång av Skolenkäten omfattar 240 000 svar från elever, lärare och föräldrar.

Missa inte dagens webbinarium om "Svenska som andraspråk" som drar igång kl 15.00! Där kommer vi att diskutera resultate...
03/02/2020
Webbinarium: Svenska som andraspråk årskurs 7-9

Missa inte dagens webbinarium om "Svenska som andraspråk" som drar igång kl 15.00! Där kommer vi att diskutera resultaten från vår senaste rapport tillsammans med Skolverket och Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Varmt välkommen! 👍

Måndagen den 3 februari är du välkommen att delta i ett webbinarium om vår senaste granskning Svenska som andraspråk i årskurs 7-9.

Elever som hör till de fem nationella minoriteterna har sedan 2015 utökad rätt till modersmålsundervisning. Vi har i en ...
30/01/2020
Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i årskurserna 7–9

Elever som hör till de fem nationella minoriteterna har sedan 2015 utökad rätt till modersmålsundervisning. Vi har i en tematisk tillsyn tittat på om och hur huvudmännen anordnar och erbjuder modersmålsundervisning i minoritetsspråken för elever i årskurs 7-9. Tillsynen visar att många huvudmän brister i erbjudandet av minoritetsspråk i undervisningen.

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö.

Kommande webbinarium: Måndagen den 3 februari anordnar vi ett webbinarium om vår senaste granskning Svenska som andraspr...
28/01/2020
Webbinarium: Svenska som andraspråk årskurs 7-9

Kommande webbinarium: Måndagen den 3 februari anordnar vi ett webbinarium om vår senaste granskning Svenska som andraspråk i årskurs 7-9. Där kommer du även ha möjlighet att ställa frågor till oss och representanter från Skolverket och Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Varmt välkommen att delta! 👇

Måndagen den 3 februari är du välkommen att delta i ett webbinarium om vår senaste granskning Svenska som andraspråk i årskurs 7-9.

💥 Nu har vi öppnat vårterminens omgång av Skolenkäten! Enkäten är Sveriges största skolenkät där elever, föräldrar och p...
20/01/2020
Skolenkäten

💥 Nu har vi öppnat vårterminens omgång av Skolenkäten! Enkäten är Sveriges största skolenkät där elever, föräldrar och pedagogisk personal har möjlighet att berätta om vad de tycker om sin skola. Totalt medverkar 269 skolhuvudmän i vårterminens enkät. 👇

Nu har vårens omgång av Skolenkäten öppnat. Genom att svara på Skolenkäten ger du oss på Skolinspektionen viktig information om din skola.

Årets första rapport: Vi har tittat på undervisningen i svenska som andraspråk i årskurs 7-9. En anledning till granskni...
14/01/2020
Svenska som andraspråk i årskurs 7–9

Årets första rapport: Vi har tittat på undervisningen i svenska som andraspråk i årskurs 7-9. En anledning till granskningen är att resultaten i ämnet är låga. Rapporten visar bland annat att en majoritet av skolorna gör ofullständiga bedömningar av elevers behov och att över hälften av skolorna behöver utveckla sin undervisning. 👇

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö.

⭐️ SKOLINSPEKTIONENS NYHETSBREV Nr 9/2019 Då var det dags för decenniets sista nyhetsbrev och i det kan ni bland annat t...
19/12/2019
Skolinspektionen nyhetsbrev

⭐️ SKOLINSPEKTIONENS NYHETSBREV Nr 9/2019
Då var det dags för decenniets sista nyhetsbrev och i det kan ni bland annat ta del av det här:
- Ny GD-blogg: Viktigt med bättre kontroll av entreprenader inom komvux
- Vår senaste rapport om kommunal vuxenutbildning på entreprenad

Samtidigt vill vi passa på att önska alla våra följare och läsare en riktig God Jul och ett Gott Nytt År! 🎅🎄⭐️

Skolinspektionens GD Helén Ängmo inledde året med att skriva om vuxenutbildning. Då handlade det om att vi hade granskat flexibilitet och individanpassning inom komvux. Nu avslutar hon året med några ytterligare reflektioner om kvalitet i denna viktiga skolform i årets sista GD-blogg.

NY GD-BLOGG: Helén Ängmo inledde 2019 med att skriva om vuxenutbildning. Då handlade det om att vi hade granskat flexibi...
19/12/2019
Viktigt med bättre kontroll av entreprenader inom komvux

NY GD-BLOGG: Helén Ängmo inledde 2019 med att skriva om vuxenutbildning. Då handlade det om att vi hade granskat flexibilitet och individanpassning inom komvux. Nu avslutar hon året med några ytterligare reflektioner om kvalitet inom denna viktiga skolform. 👇

Jag inledde år 2019 med att skriva på GD-bloggen om vuxenutbildning. Det handlade då om att vi hade granskat flexibilitet och individanpassning inom komvux. Jag avslutar nu även året med några ytterligare reflektioner om kvalitet i denna viktiga skolform.

NY RAPPORT: I dag läser allt fler elever på Komvux och utbildningen sker allt oftare hos en annan anordnare än kommunen....
17/12/2019
Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad

NY RAPPORT: I dag läser allt fler elever på Komvux och utbildningen sker allt oftare hos en annan anordnare än kommunen. Vi har granskat hur huvudmännen följer upp och kontrollerar den yrkesinriktade vuxenutbildningen som läggs på entreprenad. Rapporten visar att kommuners kontroll behöver förbättras.

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö.

Nu finns inspelningen från måndagens webbinarium om Digitala verktyg i undervisningen uppe på vår webb. I webbinariet pr...
11/12/2019
Webbinarium om digitala verktyg i undervisningen

Nu finns inspelningen från måndagens webbinarium om Digitala verktyg i undervisningen uppe på vår webb. I webbinariet presenterade vi resultaten från vår granskning men gav även exempel på framgångsfaktorer. 👍

Skolinspektionen har granskat 27 grundskolor i hur de använder digitala verktyg i undervisningen gällande matematik och teknik, årskurs 7-9. Den 9 december anordnade vi ett webbinarium om granskningen som du kan se här i efterhand.

📱 Missa inte dagens webbinarium om digitala verktyg! I webbinariet kommer vi att diskutera vår granskning Digitala verkt...
09/12/2019

📱 Missa inte dagens webbinarium om digitala verktyg! I webbinariet kommer vi att diskutera vår granskning Digitala verktyg i undervisningen - matematik och teknik i årskurs 7-9. Du kommer också att ha möjlighet att ställa frågor till en expertpanel. Kl 15.00 drar vi igång. Hjärtligt välkommen! 👍

Sverige har genom Agenda 2030 förbundit sig att säkerställa att ”alla studerande får de kunskaper och färdigheter som be...
02/12/2019
Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling

Sverige har genom Agenda 2030 förbundit sig att säkerställa att ”alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling”. Nu inleder vi en granskning där vi tittar på hur skolor arbetar med lärande för hållbar utveckling. Idag saknas en samlad bild av hur utbildningen bedrivs men det finns indikationer på att elevernas intressen och engagemang inte alltid möts och stimuleras i tillräcklig utsträckning. Läs mer om granskningen på vår webb! 👇

Skolinspektionen granskar om skolor arbetar med lärande för hållbar utveckling på ett sätt som präglar utbildningen i sin helhet. Granskningen omfattar 30 grundskolor runt om i landet.

På Skolinspektionens dag gjorde vi några filmade intervjuer med föreläsarna samt en specialfilm med Arbetsförmedlingens ...
28/11/2019
Skolinspektionens dag 2019

På Skolinspektionens dag gjorde vi några filmade intervjuer med föreläsarna samt en specialfilm med Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg där han pratar om utbildning och arbetsmarknadens behov. Nu finns de alla upplagda på vår webb färdiga att titta på. 👇

Årets konferens lyfter kvalitetsarbetet i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Vi gör en djupdykning i hur organisation och styrning, undervisning och vägledning samverkar för att främja skolans viktiga roll i samhället – i en framtid med nya krav.

WEBBINARIUM: DIGITALA VERKTYG I UNDERVISNINGENMåndagen den 9 december kl 15 kommer vi att diskutera vår granskning Digit...
27/11/2019
Webbinarium: Digitala verktyg i undervisningen - matematik och teknik i årskurs 7-9

WEBBINARIUM: DIGITALA VERKTYG I UNDERVISNINGEN
Måndagen den 9 december kl 15 kommer vi att diskutera vår granskning Digitala verktyg i undervisningen - matematik och teknik i årskurs 7-9 i ett webbinarium. Hjärtligt välkommen att delta!

Måndag 9 december kl 15:00-16:00 kommer Skolinspektionen att diskutera granskningen: Digitala verktyg i undervisningen - matematik och teknik i årskurs 7-9 i ett webbinarium – välkommen att delta!

Kommande granskning: Svenska som andraspråk på KomvuxKomvux är viktig för integrationen och etableringen av nyanlända oc...
25/11/2019
Svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Kommande granskning: Svenska som andraspråk på Komvux
Komvux är viktig för integrationen och etableringen av nyanlända och andra utrikesfödda elever i det svenska samhället. Nu genomför vi en kvalitetsgranskning av undervisningen i svenska som andraspråk på Komvux på grundläggande nivå med fokus på textförståelse och källkritiskt förhållningssätt. Rapporten planeras att publiceras i september 2020.

Skolinspektionen genomför nu en tematisk kvalitetsgranskning av undervisningen i svenska som andraspråk inom den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå. Huvudfokus ligger på textförståelse och källkritiskt förhållningssätt.

Stort tack alla deltagare i Stockholm, Malmö och Göteborg för intressanta och engagerade dagar på #skolinspektionensdag!...
22/11/2019

Stort tack alla deltagare i Stockholm, Malmö och Göteborg för intressanta och engagerade dagar på #skolinspektionensdag! Besök gärna vår webbsida där det finns fördjupningsmaterial. Vi kommer att uppdatera med mer material nästa vecka. 👉 bit.ly/2qBNZIu

Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, på Skolinspektionens dag i Stockholm: "Vuxenutbildningen i Sverige är det mes...
22/11/2019

Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, på Skolinspektionens dag i Stockholm: "Vuxenutbildningen i Sverige är det mest omfattande utbildningssystem jag stött på i min forskning. Det bör vi vara stolta över". #skolinspektionensdag

Då var det dags för den sista dagen i vår konferensserie  Skolinspektionens dag. Hjärtligt välkomna alla deltagare i Sto...
22/11/2019

Då var det dags för den sista dagen i vår konferensserie Skolinspektionens dag. Hjärtligt välkomna alla deltagare i Stockholm! #skolinspektionensdag

Lena Nyberg GD på MUCF på Malmömässans scen: Mobbning och socialt utanförskap, brist på pedagogiskt stöd i skolan samt v...
21/11/2019

Lena Nyberg GD på MUCF på Malmömässans scen: Mobbning och socialt utanförskap, brist på pedagogiskt stöd i skolan samt vuxna som inte bryr sig är bland de viktigaste orsakerna till att unga hoppar av skolan. #skolinspektionensdag

Helén Ängmo inleder #skolinspektonensdag i Malmö: En tredjedel av eleverna klarar inte gymnasiet med fullständiga betyg....
21/11/2019

Helén Ängmo inleder #skolinspektonensdag i Malmö: En tredjedel av eleverna klarar inte gymnasiet med fullständiga betyg. Skolan som social mötesplats är central för elevernas prestationer. Läs mer om Skolinspektionens dag här: https://bit.ly/2OaxRGZ

20/11/2019

Nu är första dagen av Skolinspektionens dag i Göteborg snart slut. Tack alla deltagare! I morgon är det Malmös tur. Vi syns där! 👍 #skolinspektionensdag

💥 Nu har årets skolkonferens Skolinspektionens dag dragit igång i Göteborg. I årets konferens lyfter vi kvalitetsarbetet...
20/11/2019

💥 Nu har årets skolkonferens Skolinspektionens dag dragit igång i Göteborg. I årets konferens lyfter vi kvalitetsarbetet i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. I morgon är det Malmös tur och på fredag Stockholm. På scenen: Skolinspektionens GD Heléne Ängmo där hon bland annat berättar om utbildning ur ett historisk perspektiv. Läs mer om konferensen här: https://bit.ly/2D1Y448 #skolinspektionensdag

Tidigare idag medverkade vår projektledare Ulrika Rosengren i en webbsändning hos SKL med anledning av dagens rapport om...
19/11/2019
Webbsändning: Skolans kompetensförsörjning

Tidigare idag medverkade vår projektledare Ulrika Rosengren i en webbsändning hos SKL med anledning av dagens rapport om huvudmannens arbete för kontinuitet på skolor med många rektorsbyten. Nu har du möjlighet att se webbsändningen i efterhand. Ulrikas medverkan börjar ca 47.30 min in i sändningen.

I sändningen diskuterar vi behovet av lärare i skolan samt hur rektorer kan få stöd i sitt uppdrag.

NY RAPPORT: Det talas mycket om lärarbristen men inte lika mycket om den höga rektorsomsättningen. Idag släpper vi en ny...
19/11/2019
Huvudmannens arbete för kontinuitet på skolor med många rektorsbyten

NY RAPPORT: Det talas mycket om lärarbristen men inte lika mycket om den höga rektorsomsättningen. Idag släpper vi en ny rapport där vi har tittat på hur skolhuvudmän arbetar för att bibehålla hög kvalitet i elevernas utbildning på skolor som haft många rektorsbyten på kort tid. Rapporten visar bland annat att få huvudmän följer upp konsekvenserna på skolorna.

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö.

"Majoriteten elever känner sig trygga i skolan men en tredjedel upplever problem med studiero". Skolinspektionens GD Hel...
12/11/2019
Helén Ängmo om resultaten från Skolenkäten 2017-2018

"Majoriteten elever känner sig trygga i skolan men en tredjedel upplever problem med studiero". Skolinspektionens GD Helén Ängmo kommenterar dagens tvåårsrapport av Skolenkäten.

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö.

Nio av tio elever upplever att de är trygga i skolan och färre femteklassare än tidigare tycker att skolarbetet är rolig...
12/11/2019
Resultatrapport Skolenkäten 2017-2018

Nio av tio elever upplever att de är trygga i skolan och färre femteklassare än tidigare tycker att skolarbetet är roligt. Det visar några av resultaten från Skolenkätens tvåårsrapport 2017-2018 som publiceras idag. Rapporten hittar du på vår webb! 👇

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö.

2018 gjorde vi en granskning av undervisningen för högpresterande gymnasieelever som visade hur viktigt det är för dessa...
11/11/2019
Stimulerande undervisning för elever i årskurs 4

2018 gjorde vi en granskning av undervisningen för högpresterande gymnasieelever som visade hur viktigt det är för dessa elever att få en stimulerande undervisning. Nu inleder vi därför en ny granskning med fokus på undervisningen i årskurs 4 där vi kommer att titta på hur möjligheten till stimulans hos elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling ser ut. Läs mer om den kommande granskningen på vår webb! 👍

Skolinspektionen inleder en ny granskning om stimulerande undervisning för elever i årskurs 4. Vi kommer att undersöka om undervisningen genomförs på ett sådant sätt att elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling bibehåller sitt intresse för skolarbetet och får möjlighet att n...

Adress

Sveavägen 159
Stockholm
113 46

Öppettider

Måndag 08:30 - 16:30
Tisdag 08:30 - 16:30
Onsdag 08:30 - 16:30
Torsdag 08:30 - 16:30
Fredag 08:30 - 16:30

Telefon

08-586 080 00

Aviseringar

Var den första att veta och låt oss skicka ett mail när Skolinspektionen postar nyheter och kampanjer. Din e-postadress kommer inte att användas för något annat ändamål, och du kan när som helst avbryta prenumerationen.

Kontakta Affären

Skicka ett meddelande till Skolinspektionen:

Videor

Om

Närliggande statliga tjänster


Övriga Public & Government Service i Stockholm

Visa Alla