กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน

ว่าง 1 ตำแหน่ง เข้ากลุ่ม line ได้เลย รายละเอียดการสมัครจะแจ้งหลังปิดรับสมัครครับผม
03/04/2024

ว่าง 1 ตำแหน่ง เข้ากลุ่ม line ได้เลย รายละเอียดการสมัครจะแจ้งหลังปิดรับสมัครครับผม

27/03/2024
กรมประมงรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ...
18/03/2024

กรมประมงรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2567 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

JOB OCSC ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. Website ค้นหางานราชการ ที่รวมตำแหน่งงานราชการ .....

ประกาศ !! ❤️รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสังกัดกลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำศูนย์อำนวยกา...
12/03/2024

ประกาศ !! ❤️
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสังกัดกลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ครั้งที่ 5
รายละเอียดเพิ่มเติม 🫶
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1403/208995

ประกาศ !! ❤️แจ้งเวียนตำแหน่งข้าราชการว่าง จำนวน 75 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567รายละเอียดเพิ่มเติม 🫶htt...
12/03/2024

ประกาศ !! ❤️
แจ้งเวียนตำแหน่งข้าราชการว่าง จำนวน 75 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม 🫶
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1403/208906

01/03/2024

12 มีนาคม 2567 กรมประมง ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบริจาคโลหิต "เราทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 38" ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 15.00 น.

#บริการด้วยใจ_โปร่งใส_เป็นธรรม
#กองบริหารทรัพยากรบุคคล
#กรมประมง

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมทำกิจกรรม 5 สเพื่อมุ่งเน้นพัฒนางาน เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติ...
01/03/2024

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมทำกิจกรรม 5 ส
เพื่อมุ่งเน้นพัฒนางาน เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร เพื่อให้มีความสะอาดเรียบร้อยและมีความปลอดภัย
🧹🧹🧹🧹🧹🧹🧹🧹🧹🧹🧹🧹
#กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
#กองบริหารทรัพยากรบุคคล
#กรมประมง
#กิจกรรม5ส

23/02/2024

🫵🏻🫵🏻เปิดจริง ไม่จ้อจี้🫵🏻🫵🏻

เปิดรับสมัคร HiPPS 20 แล้ว🥳🥳🥳

สำหรับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 20 (Hight Performance and Potential System : HiPPS )สังกัดกรมประมง โครงการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการประเภทวิชาการให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ผ่านการเรียนรู้งานจริง Workplace learning สามารถเติบโตได้ในเลขที่ที่ครองอยู่ถึงระดับ #ชำนาญการพิเศษ แถมได้เงินตอบแทนพิเศษระหว่างที่อยู่ในระบบ

สำหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ในสังกัดกรมประมงที่สนใจสมัคร ปีนี้พิเศษกว่าทุกปี เพราะท่านสามารถศึกษาเส้นทางกรอบการสั่งสมประสบการณ์ของตำแหน่งของท่านได้จาก QR code ด้านล่างนี้
………………..

ลิงก์สำหรับสมัครในระบบสำนักงาน ก.พ.
https://www.ocsc.go.th/HiPPS .tab=0

วิดีโอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าสมัคร
https://youtu.be/a6cXO161fHA

สถานที่สอบทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล
http://file.fisheries.go.th/f/c80cfdf527/

กรอบการสั่งสมประสการณ์รายตำแหน่ง
http://file.fisheries.go.th/d/dc61956067/

22/02/2024

🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นางอุมาพร สำรวยผล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม
2. นายสุกนต์ธร ข้อร่วมคิด ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยและควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ
3. นายวันชนะ ประภาวิชา ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
4. นางสาวประภัสสร แสนธิ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
5. นางสาวพิมพ์ทิพย์ ภูวิโรจ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

📌สามารถดาวน์โหลดคำสั่งกรมประมง ที่ 103/2567 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20240222085415_1_file.pdf

22/02/2024

ตัวชี้วัดบังคับของผู้บริหาร เรื่อง ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัล รอบที่1/2567

📣📣 กรมประมงเรียกรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้🔹 นักวิชาการประมง ลำดับที่ 33 และสำรองลำดับที่ 34 - 3...
21/02/2024

📣📣 กรมประมงเรียกรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้
🔹 นักวิชาการประมง ลำดับที่ 33 และสำรองลำดับที่ 34 - 36
🔹 นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ลำดับที่ 18 และสำรองลำดับที่ 19 - 21
🔹 นักวิชาการเงินและบัญชี ลำดับที่ 9 และสำรองลำดับที่ 10 - 14
🔹 เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 6 และสำรองลำดับที่ 7

สามารถดูรายละเอียดการเรียกรายงานตัวเพิ่มเติมได้ที่
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1403/207529

ความเคลื่อนไหวบัญชีสอบแข่งขัน/คัดเลือก กรมประมง (ข้าราชการ)
20/02/2024

ความเคลื่อนไหวบัญชีสอบแข่งขัน/คัดเลือก
กรมประมง (ข้าราชการ)

💜
14/02/2024

💜

📌📌กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 52 อัตรารายงานตัวในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567เวลา 0...
12/02/2024

📌📌กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 52 อัตรา

รายงานตัวในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 08.30 - 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_blog2/1403/134399/3155

#บริการด้วยใจ_โปร่งใส_เป็นธรรม
#กองบริหารทรัพยากรบุคคล
#กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
#กรมประมง

📣 กรมประมงประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ📣 พ...
12/02/2024

📣 กรมประมงประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ
📣 พร้อมเรียกรายงานตัวตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ
ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 08.30-09.00 น.
ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

รายละเอียดเพิ่มเติม
👉🏻 https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/personnel-recruitment หรือ
👉🏻 https://fisheries.thaijobjob.com/

#บริการด้วยใจ_โปร่งใส_เป็นธรรม
#กองบริหารทรัพยากรบุคคล
#กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
#กรมประมง

📣📣 กรมประมงเรียกรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 26 อัตรา ดังนี้1. นักวิชาการประมง     (ลำดับที่ 30 และสำรอ...
01/02/2024

📣📣 กรมประมงเรียกรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 ตำแหน่ง 26 อัตรา ดังนี้
1. นักวิชาการประมง
(ลำดับที่ 30 และสำรองลำดับที่ 31 - 33)
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
(ลำดับที่ 6 และสำรองลำดับที่ 7 - 9)
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ลำดับที่ 1 - 2 และสำรองลำดับที่ 3 - 6)
4. นักวิชาการช่างศิลป์
(ลำดับที่ 1 และสำรองลำดับที่ 2 - 3)
5. วิศวกรโยธา
(ลำดับที่ 1 และสำรองลำดับที่ 2)
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลำดับที่ 1 - 2)
7. เจ้าพนักงานธุรการ
(ลำดับที่ 1 - 11 และสำรองลำดับที่ 12 - 15)
8. เจ้าพนักงานสื่อสาร
(ลำดับที่ 1)
9. พนักงานห้องทดลอง
(ลำดับที่ 1 - 3)
10. นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น 1
(ลำดับที่ 1 และสำรองลำดับที่ 2 - 3)
11. ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 2
(ลำดับที่ 1 - 2 และสำรองลำดับที่ 3 - 5)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1403/205588

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัต...
01/02/2024

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

รายละเอียดเพิ่มเติม
👉🏻 https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/personnel-recruitment หรือ
👉🏻 https://fisheries.thaijobjob.com/

#บริการด้วยใจ_โปร่งใส_เป็นธรรม
#กองบริหารทรัพยากรบุคคล
#กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
#กรมประมง

30/01/2024
30/01/2024

🫶🏼กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่🫶🏼

สำหรับโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Hight Performance and Potential System : HiPPS) ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสมัคร ได้ที่แฟนเพจ Facebook กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง เร็ว ๆ นี้

✍🏼✍🏼✍🏼✍🏼✍🏼✍🏼✍🏼✍🏼✍🏼✍🏼✍🏼✍🏼✍🏼
ใด ๆ คือสามารถเตรียมสอบทักษะทางภาษา และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไว้ได้เลย เพื่อที่จะได้สมัครผ่านทางกรมประมงต่อไป................... บอกเลยว่าปัง! 👀

26/01/2024

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานการประเมินผลโครงการฝึกอบรม ระดับผลลัพธ์ (Outcome) หลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2566 (ในรูปแบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 5 กรมประมง ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

26/01/2024

รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรมระดับ OUTPUT หลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2566(ในรูปแบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 และห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

26/01/2024

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุญาตลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1402/204792

📣📣 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ...
26/01/2024

📣📣 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป นักวิชาการช่างศิลป์ วิศวกรโยธา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานสื่อสาร พนักงานห้องทดลอง นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น 1 และช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1403/204940 หรือ https://fisheries.thaijobjob.com/

25/01/2024

ขอแสดงความยินดีกับนายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมงด้วยความยินดียิ่ง

#บริการด้วยใจ_โปร่งใส_เป็นธรรม
#กองบริหารทรัพยากรบุคคล
#กรมประมง

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567👨🏻‍💼 นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้มาดูแลและตรวจความเรียบร้อยในการประเม...
25/01/2024

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567
👨🏻‍💼 นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้มาดูแลและตรวจความเรียบร้อยในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป (สอบสัมภาษณ์) และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการประเมินฯ

#บริการด้วยใจ_โปร่งใส_เป็นธรรม
#กองบริหารทรัพยากรบุคคล
#กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
#กรมประมง

ที่อยู่

อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4 เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625620536

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน กทม

แสดงผลทั้งหมด