เทศบาลเมืองบางกะดี

เทศบาลเมืองบางกะดี ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก เทศบาลเมืองบางกะดี, หน่วยงานราชการ, เลขที่ 195 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดปทุมธานี.

🚒👩🏻‍🚒🔥วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น. 🚨🚨          🏆นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางก...
24/08/2023

🚒👩🏻‍🚒🔥วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น. 🚨🚨

🏆นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ได้มอบหมายให้นายสิงหา รอดวงษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วม ซ้อมแผนฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซระดับ 1 (ท้องถิ่น) (สาธารณภัยขนาดเล็ก)
ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6
ณ ทางเข้าโรงงานไฟฟ้า บี กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1,2 (ถนนบางบัวทอง-บางพูน 345 ) ตำบลบางกะดี อำเมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี

:::credit-ภาพ::: งานป้องกัน
❤️🚨👨‍👩‍👧🏡🚒💨💨
#เทศบาลเมืองบางกะดี
#ทีมงานป้องกันเทศบาลเมืองบางกะดี
…………………………………………………..
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

🔹เทศบาลเมืองบางกะดี🔸ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส😃ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2566ได้คะแนน = 95.66 ...
24/08/2023

🔹เทศบาลเมืองบางกะดี🔸
ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส😃
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2566
ได้คะแนน = 95.66 คะแนน🏆🎖
อยู่ในเกณฑ์ = ผ่านดี 🎈

…………………………………………………..
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00น. 🚨🚨🏆นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ได้มอบหมายให้ นางศุภนิจ ...
23/08/2023

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00น. 🚨🚨
🏆นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ได้มอบหมายให้ นางศุภนิจ ศรีพระราม รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี เป็นประธานเปิดโครงการ "หนูน้อยปลอดภัยไว้ก่อน" (อพยพหนีไฟ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกะดีและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี
โดยมีนางโสภา สีลาแยง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง
🏅นายเฉลียว วิเศษศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา
🏅นายสิงหา รอดวงษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
และนางสาวจีรนันท์ โพธิ์เขียว ครู รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกะดี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
:::credit-ภาพ::: งานป้องกัน
❤️🚨👨‍👩‍👧🏡🚒💨💨
#เทศบาลเมืองบางกะดี
#ทีมงานป้องกันเทศบาลเมืองบางกะดี
…………………………………………………..
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

💎เทศบาลเมืองบางกะดี ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ🧩และประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกะดี🎏🎀เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดกิจกรรม...
21/08/2023

💎เทศบาลเมืองบางกะดี ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ🧩
และประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกะดี

🎏🎀เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลบางกะดี

ในวันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566
🧰ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป⌚️
**หัวข้อกิจกรรม "อาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย"
ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางกะดี
(บริเวณภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี)🔋.……………………………………………………
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

📆 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ อาคารริมน้ำวัดสังลาน หมู่ที่ 3🏪เทศบาลเมืองบางกะดี งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กอ...
21/08/2023

📆 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ อาคารริมน้ำวัดสังลาน หมู่ที่ 3
🏪เทศบาลเมืองบางกะดี งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดทำ #โครงการประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 ให้กับประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 1 (หมู่ที่ 1,2,3) โดยนายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล" นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี เป็นประธานในพิธีพร้อมยังได้รับฟังและตอบข้อปัญหา,ข้อร้องเรียนที่ประชาชนได้ซักถาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกะดี ทั้ง 3 เขต หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ผู้แทนชุมชน และประชาชนที่อาศัยอยู่เขตเทศบาลเมืองบางกะดี หมู่ที่ 1,2,3 มาร่วมฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาและความต้องการในชุมชนร่วมกันอีกด้วย.……………………………………………………
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

🎯วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ อาคารริมน้ำวัดสังลาน หมู่ที่ 3⚖️⚖️เทศบาลเมืองบางกะดี งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโ...
21/08/2023

🎯วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ อาคารริมน้ำวัดสังลาน หมู่ที่ 3
⚖️⚖️เทศบาลเมืองบางกะดี งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 1 (หมู่ที่ 1,2,3) เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแก่ประชาชนและบุคคลผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหรือนำไปใช้ในการดำเนินการต่างๆ โดยภายในงานมีกิจกรรมแจกเอกสาร แผ่นพับ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เคลื่อนที่ ในการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ของประชาชน อีกด้วย ⚖️⚖️
#ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองบางกะดี
#อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกะดี
#ชั้น2 #งานนิติกร Tel.02-0196030-6 ต่อ 419
ติดต่อได้วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ.……………………………………………………
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

📆 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ อาคารริมน้ำวัดสังลาน หมู่ที่ 3🏣กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกะดี ได้จัดทำโค...
21/08/2023

📆 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ อาคารริมน้ำวัดสังลาน หมู่ที่ 3
🏣กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกะดี ได้จัดทำโครงการ
#เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับประชาชน
ในเขตเลือกตั้งที่ 1 (หมู่ที่ 1,2,3) โดยมีนายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล
นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกะดี
ทั้ง 3 เขต หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชนต่างๆ
**เทศบาลเมืองบางกะดี ได้มีบริการต่าง ๆ อาทิเช่น
- บริการตัดผมคุณโจ (ฟรี)
- บริการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลปทุมธานี (ฟรี)
- บริการตัดแว่น (ฟรี)
- บริการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน
- บริการน้ำดื่ม บริษัท อายิโน๊ะโมะโต๊ะ บริษัท ชาบาบางกอก (ฟรี)
- บริษัท BIP จัดบูทเล่นเกมส์เพิ่มทักษะมอบของที่ระลึกให้กับผู้ชนะในเกมส์
- แจกอุปกรณ์กีฬาชุมชน ทั้งหมด 8 ชุมชนในวันนี้
- โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 2 หลักสูตร 1.หลักสูตรการทำโมจิหยดน้ำสมุนไพร 2. การทำลูกประคบสมุนไพร
- แจกข้าวสาร (ฟรี) ซึ่งทางเทศบาลเมืองบางกะดี ได้รับการสนับสนุน
จาก "บริษัท บี กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1,2 จำกัด" ให้กับประชาชนใน
เขตเลือกตั้งที่ 1 (หมู่ที่ 1,2,3) หลังจากจบงานเทศบาลเคลื่อนในวันนี้……………………………………………………
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

📣เปิดรับสมัครผู้สูงอายุ คนพิการ สตรีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลบางกะดี เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบาง...
18/08/2023

📣เปิดรับสมัครผู้สูงอายุ คนพิการ สตรีและประชาชนทั่วไป
ในพื้นที่ตำบลบางกะดี เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองบางกะดี รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566-มีนาคม 2567
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป🔻🔻

📢เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยสามารถขอรับใบสมัคร
ได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกะดี

🟩หรือสมัครแบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
และจะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้เข้าร่วมโครงการครบ 30 คน
…………………………………………………..
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

💚วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. 🕙**นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ได้มอบหมายให้ นางวาร...
17/08/2023

💚วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. 🕙
**นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ได้มอบหมายให้ นางวารุณี ลำใย รองนายกเทศมนตรีฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 59 จำนวน 83 คน จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนสถานศึกษา เทศบาลเมืองบางกะดี
**โดยนางวารุณี ลำใย รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานพัฒนารายได้/เจ้าหน้าที่งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ได้เป็นผู้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การเร่งรัดภาษีค้างชำระ และการลดปัญหาความเลื่อมล้ำทางสังคมในมิติด้านต่าง ๆ การศึกษา ความยากจน การสาธารณสุข และมิติอื่นๆ ณ ห้องประชุมบุษกรภิรมย์ ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-----
🏡เทศบาลเมืองบางกะดีรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ที่ให้ความสนใจการบริหารงานของเทศบาลเมืองบางกะดีในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติต้อนรับท่านอีกในครั้งต่อไป🎊
…………………………………………………..
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม "บุษกรภิรมย์" ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบ...
15/08/2023

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
"บุษกรภิรมย์" ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองบางกะดี ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกะดี
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนางปราณี
อินทวงศ์ ประธานสภาฯ เป็นประธานในที่ประชุมสภาฯ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกะดี
ทั้ง 3 เขต หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา ประธานกรรมการชุมชน
ทั้ง 20 ชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
……………………………………………………
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

📆 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 4🏣กองสวัสดิการสังคม เทศบ...
13/08/2023

📆 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ ลานเอนกประสงค์
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 4
🏣กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกะดี ได้จัดทำโครงการ
#เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับประชาชน
ในเขตเลือกตั้งที่ 2 (หมู่ที่ 4,5) โดยมีนายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล
นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกะดี
ทั้ง 3 เขต หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชนต่างๆ
**เทศบาลเมืองบางกะดี ได้มีบริการต่าง ๆ อาทิเช่น
- บริการตัดผมคุณโจ (ฟรี)
- บริการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลปทุมธานี (ฟรี)
- บริการตัดแว่น (ฟรี)
- บริการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน
- บริการน้ำดื่ม บริษัท อายิโน๊ะโมะโต๊ะ บริษัท ชาบาบางกอก (ฟรี)
- บริษัท BIP จัดบูทเล่นเกมส์เพิ่มทักษะมอบของที่ระลึกให้กับผู้ชนะในเกมส์
- แจกอุปกรณ์กีฬาชุมชน ทั้งหมด 8 ชุมชนในวันนี้
- โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 2 หลักสูตร 1.หลักสูตรการปลูกผัก
2. การทำพรมเช็คเท้าจากเศษถุงเท้า
- แจกข้าวสาร (ฟรี) ซึ่งทางเทศบาลเมืองบางกะดี ได้รับการสนับสนุน
จาก "บริษัท บี กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1,2 จำกัด" ให้กับประชาชนใน
เขตเลือกตั้งที่ 2 (หมู่ที่ 4,5) หลังจากจบงานเทศบาลเคลื่อนในวันนี้……………………………………………………
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

🎯เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 4⚖️⚖️เทศบาลเมืองบางกะดี งานน...
13/08/2023

🎯เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ ลานเอนกประสงค์
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 4
⚖️⚖️เทศบาลเมืองบางกะดี งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 2 (หมู่ที่ 4,5) เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแก่ประชาชนและบุคคลผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหรือนำไปใช้ในการดำเนินการต่างๆ โดยภายในงานมีกิจกรรมแจกเอกสาร แผ่นพับ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เคลื่อนที่ ในการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ของประชาชน อีกด้วย ⚖️⚖️
.……………………………………………………
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

📆 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 4🏪เทศบาลเมืองบางกะดี งา...
13/08/2023

📆 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ ลานเอนกประสงค์
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 4
🏪เทศบาลเมืองบางกะดี งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดทำ #โครงการประชาคมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 โดยนายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล" นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี
เป็นประธานในพิธีพร้อมยังได้รับฟังและตอบข้อปัญหา,ข้อร้องเรียน
ที่ประชาชนได้ซักถาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกะดี ทั้ง 3 เขต หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ผู้แทนชุมชน และประชาชนที่อาศัยอยู่เขตเทศบาลเมืองบางกะดี หมู่ที่ 4,5 มาร่วมฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาและความต้องการในชุมชนร่วมกันอีกด้วย
.……………………………………………………
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

📆 เมื่อในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 4........................
13/08/2023

📆 เมื่อในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ ลานเอนกประสงค์
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 4....................................................................................
👨‍⚕️นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี
เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกะดี ทั้ง 3 เขต หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ผู้แทนชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน หน่วยงานเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ……………………………………………………
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

12 สิงหาคม 2566เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง🙏🏼ขอพระอ...
12/08/2023

12 สิงหาคม 2566
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

🙏🏼ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏🏼

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตลอดจนพสกนิกรชาวเมืองบางกะดี

11/08/2023

บริษัทสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
รายงานคุณภาพน้ำทิ้งจากโครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

🤩วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาม 2566 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมบุษกรภิรมย์ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3 **เทศบาลเมือ...
11/08/2023

🤩วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาม 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมบุษกรภิรมย์ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3
**เทศบาลเมืองบางกะดี ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ #ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
……………………………………………………
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

🤩วันพุธที่ 9 สิงหาม 2566 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมบุษกรภิรมย์ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3 เทศบาลเมืองบางกะดี ไ...
09/08/2023

🤩วันพุธที่ 9 สิงหาม 2566 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมบุษกรภิรมย์
อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3
เทศบาลเมืองบางกะดี ได้เข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ประจำปี 2566 (ระดับประเทศ) เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) โดย Application Zoom Cloud Meeting 🖥
(ประเมินตามขั้นตอน)……………………………………………………
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

⏰วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุ (บริเวณภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี)🏣เทศบาลเมืองกะดี ...
09/08/2023

⏰วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุ
(บริเวณภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี)
🏣เทศบาลเมืองกะดี กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 4 #ในชั้นเรียนผู้สูงอายุครั้งนี้สอนเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างถูกต้องและอันตรายจากอาหารเสริมและการปฐม
**โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางกะดี รุ่นที่ 4 จะมีการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 - 30 สิงหาคม 2566
…………………………………………………..
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม "บุษกรภิรมย์" ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย **เทศบาลเมืองบางกะดี กอง...
07/08/2023

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม "บุษกรภิรมย์"
ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
**เทศบาลเมืองบางกะดี กองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมกรรมการชุมชน โดยมีนายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบใบประกาศเกียรติบัตรกรรมการชุมชน ทั้ง 20 ชุมชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทั้ง 3 เขต หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ทั้งนี้ นางสาวช่อผกา ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ชี้แจงแนวทาง บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนอีกด้วย
…………………………………………………..
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

💙ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม💙โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื...
07/08/2023

💙ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม💙
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป💙
ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 4

✨จึงขอเชิญประชาชนชาวเมืองบางกะดี✨
ร่วมกิจกรรมถวายพระพร ในวันและเวลาดังกล่าว

พร้อมทั้งขอเชิญชวนประดับธงชาติคู่กับธงตราสัญญาลักษณ์
ตามอาคารบ้านเรือน และขอเชิญชวนพร้อมใจกัน
แต่งกายหรือสวมใส่เสื้อผ้า💙 #โทนสีฟ้า💙
ตลอดเดือนสิงหาคม 2566

💎เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว🧚‍♂️

เทศบาลเมืองบางกะดี🤩ประชาสัมพันธ์🤩เทศบาลเมืองบางกะดี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม"โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2566"- ใ...
07/08/2023

เทศบาลเมืองบางกะดี
🤩ประชาสัมพันธ์🤩
เทศบาลเมืองบางกะดี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม
"โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2566"
- ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์บริเวณสวน
สาธารณเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 สำหรับประชาชน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5
- ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ อาคารริมน้ำวัดสังลาน หมู่ที่ 3
สำหรับประชาชน หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3
- ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ สวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา
63/1 หมู่ที่ 3 สำหรับประชาชน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4
…………………………………………………..
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

✍️ รพ.สต.2 เปิดให้บริการฉีดวัคซีน“ ไ ฟ เ ซ อ ร์ ” ( P f i z e r ) ฟรี‼️แบบทุกเข็มการฉีด #โดยไม่ต้องลงทะเบียนในวันพุธที่...
07/08/2023

✍️ รพ.สต.2 เปิดให้บริการฉีดวัคซีน
“ ไ ฟ เ ซ อ ร์ ” ( P f i z e r ) ฟรี‼️
แบบทุกเข็มการฉีด #โดยไม่ต้องลงทะเบียน
ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 2566 เวลา 08.30-12.00 น.⌛
🏬ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี 2

🤩ประชาสัมพันธ์🤩เทศบาลเมืองบางกะดี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมา...
04/08/2023

🤩ประชาสัมพันธ์🤩
เทศบาลเมืองบางกะดี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประชาคมท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โดยจัดทำประชาคมท้องถิ่นในงาน
เทศบาลเคลื่อนที่
- ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์บริเวณสวน
สาธารณเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 สำหรับประชาชน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5
- ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ อาคารริมน้ำวัดสังลาน หมู่ที่ 3
สำหรับประชาชน หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3
- ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ สวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา
63/1 หมู่ที่ 3 สำหรับประชาชน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4

…………………………………………………..
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

📣📣เทศบาลเมืองบางกะดี #ขยายวันรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ✨จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา ✨จากเดิม ระหว่างวันท...
03/08/2023

📣📣เทศบาลเมืองบางกะดี #ขยายวันรับสมัครพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
✨จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา ✨

จากเดิม ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2566
ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ⏲

⏰เป็น ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2566
ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2566

ในวันและเวลาราชการ💚
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bangkadi.go.th/public/list/data/detail/id/4955/menu/1554
…………………………………………………..
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

🕯️วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566🕯️💡กองการศึกษา เทศบาลเมืองบางกะดี ได้จัดทำโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566🙏โด...
31/07/2023

🕯️วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566🕯️
💡กองการศึกษา เทศบาลเมืองบางกะดี ได้จัดทำ
โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
🙏โดยนายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี เป็นผู้ถวายเทียนพรรษา กองผ้าป่าสามัคคี และเครื่องไทยธรรม พร้อมด้วยนางวารุณี ลำใย รองนายกเทศมนตรีฯ
นางศุภนิจ ศรีพระราม รองนายกเทศมนตรีฯ
นายสุรชัย โชว์วิวัฒนา รองนายกเทศมนตรีฯ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทั้ง 3 เขต ข้าราชการ
ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน ตัวแทนจากสถานประกอบการภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางกะดี และประชาชนชาวเทศบาลเมืองบางกะดี
🙏การจัดประเพณีแห่เทียนในครั้งนี้ เพื่อให้ร่วมกันส่งเสริม
ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การสร้างสัมพันธภาพที่ดี และได้
ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา วัดในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกะดี ได้แก่ วัดบางกะดี วัดสังลาน วัดบางกุฎีทอง วัดเกริน ตามลำดับ

🕗วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566🕗 เวลา 18.00 น.ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 4*นายธวัชชัย อึ้งอั...
28/07/2023

🕗วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566🕗 เวลา 18.00 น.
ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 4
*นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี
เป็นประธานพิธีนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล โดยมี
นางวารุณี ลำใย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี
นางศุภนิจ ศรีพระราม รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี
นายสุรชัย โชว์วิวัฒนา รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี
นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี
นายสมบัติ เสาวรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกะดี ทั้ง 3 เขต หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานเทศบาลฯ ผู้แทนชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน
หน่วยงานเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะ
วางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
……………………………………………………
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

28/07/2023

V.D.O. กิจกรรมจิตอาสา ❤️เราทำความดี ด้วยหัวใจ❤️
บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่เมืองบางกะดี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

🕗วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566🕗 เวลา 08.30 น.ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 4 นายธวัชชัย อึ้งอ...
28/07/2023

🕗วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566🕗 เวลา 08.30 น.
ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 4
นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่เมืองบางกะดี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พร้อมด้วยนางวารุณี ลำใย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี
นางศุภนิจ ศรีพระราม รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี
นายสุรชัย โชว์วิวัฒนา รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี
นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี
นายสมบัติ เสาวรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี
ร.อ.ปิ่นทอง ลัดดาแย้ม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกะดี ทั้ง 3 เขต หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานเทศบาลฯ โรงเรียน หน่วยงานเอกชน ประธานกรรมการชุมชน กรรมการชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางกะดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนสร้างเสริมจิตสำนึกให้กับประชาชน
ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความสำคัญ ในการช่วยกันดูแลรักษา
พื้นที่สาธารณประโยชน์ให้สะอาดอยู่เสมอ……………………………………………………
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

ประชาสัมพันธ์สำนักทะเบียนเทศบาลเมืองบางกะดี เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนราษฎรในวันที่ 28,29,30,31 ก...
27/07/2023

ประชาสัมพันธ์
สำนักทะเบียนเทศบาลเมืองบางกะดี เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนราษฎร
ในวันที่ 28,29,30,31 กรกฎาคม วันที่ 1,2 สิงหาคม 2566
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.……………………………………………………
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป**เทศบาลเมืองบางกะดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการ...
27/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
**เทศบาลเมืองบางกะดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุุคคลที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และกองทุน CSR.บางกะดี
**รพสต.1 จำนวน 26 ราย
**รพสต.2 จำนวน 19 ราย……………………………………………………
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม "บุษกรภิรมย์" ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย **เทศบา...
27/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
"บุษกรภิรมย์" ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
**เทศบาลเมืองบางกะดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ
โครงการอบรมผู้ประกอบการสุขาภิบาลอาหารและตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร "สำหรับผู้ประกอบกิจการ" เทศบาลเมืองบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จากวิทยากร นายวิเชษฐ จินานุรักษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี ในหัวข้อภาคทฤษฎี...
1. สุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด
2. มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
3. สุขวิทยาส่วนบุุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
5. การบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
6. การสาธิตและการฝึกปฏิบัติ
……………………………………………………
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

📣ประกาศวันหยุดเทศบาลเมืองบางกะดี📣• วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน...
27/07/2023

📣ประกาศวันหยุดเทศบาลเมืองบางกะดี📣
• วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
• วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 วันหยุดพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี
• วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา
• วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา
📍เปิดทำการตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566
#เทศบาลเมืองบางกะดี

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม "บุษกรภิรมย์" ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย **เทศบาลเมือ...
25/07/2023

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
"บุษกรภิรมย์" ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
**เทศบาลเมืองบางกะดี สำนักปลัดเทศบาลเมืองบางกะดี ได้จัดทำ
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยจากวิทยากรท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
ในหัวข้อเรื่อง วิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารและการพัฒนาสู่ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
……………………………………………………
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

เมื่อวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดชลบุรี **สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองบางกะดี ได้จัดทำโครงการพัฒนาศ...
24/07/2023

เมื่อวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2566 ณ จังหวัดชลบุรี
**สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองบางกะดี ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสิทธิภาพของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบางกะดี ประจำปีงบประมาณ 2566
- ศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน การบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชลบุรี
- ศึกษาดูงาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี
- ศึกษาดูงาน ด้านงานศิลปะ เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ และนำไปใช้การปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กร ณ พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ท อิน พาราไดซ์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
- ฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร ณ โรงแรม เบย์ บีช รีสอร์ท
- สรุปความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- ศึกษาดูงาน ด้านวัฒนธรรมไทยที่นำเสนอตำนานและอารยธรรมอันน่าภาคภูมิใจของสยามประเทศในยุคสมัยต่างๆ เพื่อให้เกิดความเรียนรู้ทางวัฒนธรรมไทยช่วยกันสืบสานเผยแพร่และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ณ เลเจนด์ สยาม พัทยา จังหวัดชลบุรี
- ศึกษาดูงาน ด้านเศรษฐกิจการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน สินค้าประมงและสินค้าอื่นให้ประสบความสำเร็จ ณ ตลาดอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
……………………………………………………
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

⏰วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุ (บริเวณภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี)🏣เทศบาลเมืองกะด...
19/07/2023

⏰วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุ (บริเวณภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี)
🏣เทศบาลเมืองกะดี กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 4 #ในชั้นเรียนผู้สูงอายุครั้งนี้สอนเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อสุขภาพการทำอาหารสมุนไพร
**โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางกะดี รุ่นที่ 4 จะมีการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 - 30 สิงหาคม 2566
…………………………………………………..
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม "บุษกรภิรมย์" ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบา...
19/07/2023

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม "บุษกรภิรมย์" ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลเมืองบางกะดี ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสิทธิภาพของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบางกะดี ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยนายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ได้ให้โอวาทแก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบางกะดี พร้อมได้กล่าวถึงการปฎิบัติหน้าที่ การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและบริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน มุ่งเน้นส่งเสริมความเข้าใจอันดีงามระหว่างเทศบาลฯ และประชาชน เพื่อให้เกิดความสามัคคีในท้องถิ่นต่อไป
และในเวลาต่อมาผู้เข้าอบรมได้ฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การลดความขัดแย้งในองค์กร เสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร การแก้ไขปัญหาการทุจริตและความโปร่งใสในการทำงาน" จากวิทยากรท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี นายมนัส สุวรรณรินทร์ และนางเฉลารัตน์ ซ้ายเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "คุณธรรมจริยธรรมและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"
……………………………………………………
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

📅วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุ🏢เทศบาลเมืองบางกะดี กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการพัฒนาค...
18/07/2023

📅วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุ
🏢เทศบาลเมืองบางกะดี กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนในเมืองบางกะดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 #ประจำเดือนกรกฎาคม🎀
บรรยายในหัวข้อเรื่อง.. ้างตัวตนชุมชนยั่งยืน🎁
🍰หลังจากจบการบรรยายและจัดกิจกรรมกลุ่มทางเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
ได้จัดงานวันเกิดและเป่าเค๊กให้กับผู้สูงอายุและประชาชนที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคมนี้อีกด้วย……………………………………………………
☎️ 02-019-6030-6 เทศบาลเมืองบางกะดี
☎️ 02-019-6038 เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
📢📢 เพิ่มเพื่อน LINE เทศบาลเมืองบางกะดี 📢📢
💚 LINE OA ID : -BKD ( เติม @ ด้านหน้า )
👉 กดคลิก : https://bit.ly/BangkadiMunicipalityy
🌍 : www.bangkadi.go.th

ที่อยู่

เลขที่ 195 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองบางกะดีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน จังหวัดปทุมธานี

แสดงผลทั้งหมด
#}