Clicky

ธุกิจบริการภาครัฐ ใน จังหวัดปทุมธานี

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน จังหวัดปทุมธานีรวมรายชื่อ RmuttChannel. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

RmuttChannel

RmuttChannel

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่

A

โพสต์ล่าสุด

 • 05/26/22
  ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-17.00 น. ...
  > สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ม
 • 05/24/22
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวเปมิกา แซ่ลิ่ม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายกิตติ สงวนธรรม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ...
  > สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
 • 05/24/22
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 - 17.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ผู้อำ...
  > สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา