Clicky

ธุกิจบริการภาครัฐ ใน จังหวัดปทุมธานี

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน จังหวัดปทุมธานีรวมรายชื่อ เทศบาลนครรังสิต, RmuttChannel, เทศบาลเมืองบางกะดี, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดป และ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ . คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

RmuttChannel

RmuttChannel

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค, จังหวัดปทุมธาน

B
VRUBI

VRUBI

เลขที่ 1 หมุ่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ, จังหวัดปท

J

โพสต์ล่าสุด

 • 06/09/23
  🤩วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุษกรภิรมย์ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3 เทศบาลเมืองบางกะดี ได้เข้าร่วม ประชุมรับฟังแนวทางการตรวจประเมิน ประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้...
  > เทศบาลเมืองบางกะดี
 • 06/08/23
  📣เชิญชมสุดยอดสินค้าที่มีศักยภาพ (Local Plus) ในรูปแบบ E-Catalog เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของจังหวัดบุรีรัมย์ 👉E-Catalog ภาษาอังกฤษ https://anyflip.c...
  > สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
 • 06/08/23
  วันที่ 8 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Testing System สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 จำนวน 34 คน ณ คณะครุศาส...
  > สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
 • 06/08/23
  วันที่ 8 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 16 คน จากสถานประกอบกิจการ ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบั...
  > สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
 • 06/07/23
  🏬เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งาน “ INTO THE WOODS " ตะลุยโอเอซิสกลางทะเลทราย กับสัตว์เลื้อยคลานสุดอัศจรรย์ ในวันที่ 8 - 14 มิ.ย. 66 ที่ลานกิจกรรม Center Zone ชวนเพื่อนบ้านทุกครอบ...
  > เทศบาลเมืองบางกะดี
 • 06/07/23
  ⏰วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุ (บริเวณภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี) 🏣เทศบาลเมืองกะดี กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร...
  > เทศบาลเมืองบางกะดี
 • 06/07/23
  💚วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 🏡นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ได้เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบายให้กับแกนนำสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองบางกะดี (ภายใต้โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเส...
  > เทศบาลเมืองบางกะดี
 • 06/07/23
  🏨สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี 📣ประชาสชัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย 👉รุ่นที่ 6 ⭐️แบ่งกิจกรรมเสวนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด จัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2566...
  > สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี