ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Rangsit

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Rangsitรวมรายชื่อ NSM Thailand, Fruit Embassy, โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ว, คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญ, ภาษามือไทย Thai Sign Language และ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหา. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

Meet up house

Meet up house

802/41 ม.ริเวอร์ปาร์ควังทอง ต.คูคต อ.ลำลูก

M

โพสต์ล่าสุด

 • 01/21/22
  แจ้งการตัดไฟฟ้า ภายในพื้นที่ มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต
  > มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต
 • 01/21/22
  📢📢คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ) 💚🤍💛 เปิดรับจำนวน 5 สาขาดังนี้ ☘️สาขาการผลิตพืช 🌻สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน...
  > คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญ
 • 01/20/22
  📢📢คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565 💚🤍💛 ดูรายละเอียดเพิ่มเ...
  > คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญ
 • 01/18/22
  ช่วยกันนะคะ 😊
  > คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยา
 • 01/18/22
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในงานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บุคลากรดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 256...
  > คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญ
 • 01/18/22
  📢📢คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา รายละเอียดการรับสมัคร : http://www.agr.rmutt.ac.th/?p=84512 _________________________...
  > คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญ
 • 01/17/22
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ First S - curve ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565
  > คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญ
 • 01/17/22
  ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565
  > คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญ
 • 01/17/22
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อินทิรา ลิจันทร์พร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564 และ ผศ.ดร.นันท์ชนก นันทะไชย ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสาขาที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประ...
  > คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญ