คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี วิสัยทัศน์ (Vision) “ผลิตนวัตกรและนวัตกรรมทางการเกษตร ที่สร้างคุณค่าสู่สังคม และประเทศ” Mission : พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพทางการเกษตร คิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางการเกษตร สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เปิดเหมือนปกติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
22/10/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธี ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ มทร.ธัญบุรี 22 ตุลาคม 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
22/10/2020

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

นักศึกษาและบุคลากร อบรมออนไลน์เรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ที่ https://ic3.rmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
22/10/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โควตา Portfolio (ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/48613

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) จัดโครงการอบรม จำนวน 5 โครง...
22/10/2020
โครงการอบรมของสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) จัดโครงการอบรม จำนวน 5 โครงการ ตามรายการ ต่างๆ ดังนี้

•โครงการดูแลรักษาภูมิทัศน์
•โครงการระบบให้น้ำในงานภูมิทัศน์
•โครงการจัดสร้างสวนน้ำตกแบบธรรมชาติ
•โครงการตรวจรับงานก่อสร้างภูมิทัศน์
•โครงการจัดสวนในขวดแก้ว

ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพงศกร สุขแสงแก้ว 089-1694051 หรือ คุณทองมี เหมาะสม 062-6016961
https://www.rmutt.ac.th/content/48614

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) จะจัดโครงกา...

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี
22/10/2020

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ศึกษาดูงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อฝึกปฏิบัติลงสีน้ำ ในรายวิชาองค์ประกอบและหลักการออกแบบภูมิทัศน์ และฝึกการนำเสนอผลงานวิดิทัศน์ ในรายวิชาแนวคิดและการนำเสนอผลงานการออกแบบทางภูมิทัศน์
ควบคุมโดย อาจารย์ดนุพล มากผ่อง และอาจารย์ชนกนันท์ ปิ่นตบแต่ง

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี
22/10/2020

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี

ผลงานฝึกปฏิบัติลงสีน้ำ ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 1
ในรายวิชาองค์ประกอบและหลักการออกแบบภูมิทัศน์
โดยอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ดนุพล มากผ่อง และอาจารย์ชนกนันท์ ปิ่นตบแต่ง

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
19/10/2020

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

👩‍🔬นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร​ ชั้นปี2👨‍🔬
🔹ฝึกทักษะการตรวจสอบคุณภาพผลไม้
🔹รายวิชาทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1
👨‍🏫 อาจารย์ผู้สอน​ : ดร.ศศธร​ ศรีวิเชียร

✨เปิดรับสมัครแล้วจ้า ปี64✨
รอบโควตา Portfolio (ปวช.) รับสมัครถึง 8 พ.ย. 63 นี้
สมัครเลย👉 https://apply.rmutt.ac.th/register.php?fbclid=IwAR1i-nIZtL1PnsVK8ocD9aQwXpYem_wtIxa4gn0-FvujjUJ_X7h0kI9W7lE

โควต้า MOU (ม.6/ปวช.) รับสมัครถึง 23 ต.ค. 63 ฟรีไม่มีค่าสมัคร
สมัครเลย👉https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebNxpvPrQUSbuFG_vR3rYZjXoAVBpGvVbWBnfvlzeLRRLXKw/viewform
ตรวจสอบชื่อสถานศึกษาที่ทำ MOU👉 https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=11934

มาเป็นพี่น้อง FoodScienceRMUTT ด้วยกันนะคะ 😉

#FoodScienceRMUTT
#คณะเทคโนโลยีการเกษตร
#มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
16/10/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/49123

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
16/10/2020

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

👩‍🔬นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร​ ชั้นปี4👨‍🔬
🔹เข้าศึกษาดูงาน​ ณ​ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง​ แจ้งวัฒนะ​ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจและ​ได้เห็นถึงกระบวนการผลิต​ วัตถุดิบ​ และผลิตภัณฑ์เบียร์ต่างๆ​ ของโรงงาน​
🔹รายวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่ม
👨‍🏫 อาจารย์ผู้สอน​ : ผศ.ดร.เจริญ​ เจริญชัย

#FoodScienceRMUTT
#คณะเทคโนโลยีการเกษตร
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มทร.ธัญบุรี
16/10/2020

สาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการผลิตพืช ฝึกปฏิบัติการฟอกฆ่าเชื้อและเพาะเลี้ยงตายอดและตาข้างของกุหลาบ ในรายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผู้สอนโดย ดร.พันทิพา ลิ้มสงวน

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
16/10/2020

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

👩‍🔬นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร​ ชั้นปี3👨‍🔬
🔹ศึกษาการบรรจุภัณฑ์ในสภาพดัดแปลงบรรยากาศ
🔹รายวิชาบรรจุภัณฑ์อาหาร
👨‍🏫 อาจารย์ผู้สอน​ : ผศ.ดร.วรินธร พูลศรี

✨เปิดรับสมัครแล้วจ้า ปี64✨
รอบโควตา Portfolio (ปวช.) รับสมัครถึง 8 พ.ย. 63 นี้
สมัครเลย👉 https://apply.rmutt.ac.th/register.php?fbclid=IwAR1i-nIZtL1PnsVK8ocD9aQwXpYem_wtIxa4gn0-FvujjUJ_X7h0kI9W7lE

โควต้า MOU (ม.6/ปวช.) รับสมัครถึง 23 ต.ค. 63 ฟรีไม่มีค่าสมัคร
สมัครเลย👉https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebNxpvPrQUSbuFG_vR3rYZjXoAVBpGvVbWBnfvlzeLRRLXKw/viewform
ตรวจสอบชื่อสถานศึกษาที่ทำ MOU👉 https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=11934

มาเป็นพี่น้อง FoodScienceRMUTT ด้วยกันนะคะ 😉

#FoodScienceRMUTT
#คณะเทคโนโลยีการเกษตร
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
16/10/2020

สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

📌 ชั่วโมงปฏิบัติการ รายวิชาคุณภาพน้ำทางประมง
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตรวจหาค่าแอมโมเนียในน้ำ
เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

📌 สอนโดย
ผศ.ดร.กิตติมา วานิชกูล

#fisheriesrmutt #rmuttcity 🐬🌊🦭🐟🌧

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15/10/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมของสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต
•โครงการดูแลรักษาภูมิทัศน์
•โครงการระบบให้น้ำในงานภูมิทัศน์
•โครงการจัดสร้างสวนน้ำตกแบบธรรมชาติ
•โครงการตรวจรับงานก่อสร้างภูมิทัศน์
•โครงการจัดสวนในขวดแก้ว
รายละเอียดจากเว็บไซต์ www.agr.rmutt.ac.th และสามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์ พร้อมโอนเงินเข้าบัญชี : ธนาคารทหารไทย จำกัต (มหาชน) สาขาเมืองเอก รังสิต ชื่อบัญชี : ศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 099-2-48455-0 และส่งใบ pay in ที่
Email: [email protected]
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณพงศกร สุขแสงแก้ว 089-1694051
คุณทองมี เหมาะสม 062-6016961

#ราชมงคลธัญบุรี #คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
15/10/2020

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

👩‍🔬นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร​ ชั้นปี3👨‍🔬

🔹ศึกษากระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Thermal processing)

🔹รายวิชาหลักวิศวกรรมอาหาร

👨‍🏫 อาจารย์ผู้สอน​ : ดร.​พีรพงศ์​ งามนิคม

✨เปิดรับสมัครแล้วจ้า ปี64✨
รอบโควตา Portfolio (ปวช.) รับสมัครถึง 8 พ.ย. 63 นี้
สมัครเลย👉 https://apply.rmutt.ac.th/register.php...
โควต้า MOU (ม.6/ปวช.) รับสมัครถึง 23 ต.ค. 63 ฟรีไม่มีค่าสมัคร
สมัครเลย👉https://docs.google.com/.../1FAIpQLSebNxpvPrQUSb.../viewform
ตรวจสอบชื่อสถานศึกษาที่ทำ MOU👉 https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=11934
มาเป็นพี่น้อง FoodScienceRMUTT ด้วยกันนะคะ 😉

#FoodScienceRMUTT
#คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
15/10/2020

สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

15.10.2020 | รายวิชามีนวิทยา

📌 ศึกษาลักษณะภายในของปลานิล โดยให้ นศ. ทำการปฏิบัติผ่าช่องท้องของปลาเปิดดูเพื่อศึกษาอวัยวะต่าง ๆ ภายในตัวปลานิล

📌 สอนโดย.
ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม

#fisheriesrmutt #rmuttcity 🐟🦭🐬

สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
15/10/2020

สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

15.10.2020 | ประชุมอาจารย์สาขาประมง

สาขาประมงจัดการประชุมสาขาและหลักสูตร ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจง แจ้งข่าวสาร และกำหนดรายวิชาทวนสอบของภาคเรียนที่ 1

#fisheriesrmutt #rmuttcity

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี
15/10/2020

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และศึกษาตลาดต้นไม้จตุจักร ในรายวิชาการจำแนกวัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้ (1/2563)
อาจารย์ผู้สอน ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์ ,ผศ.อรัญญา ภู่รอด และอาจารย์พิศาล ตันสิน

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15/10/2020

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ต.ค. 2563
อ่านรายละเอียด : https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=6960

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครบุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวั...
14/10/2020

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครบุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุ ทั้งที่สำเร็จการศึกษาป.ตรี กำลังศึกษาป.ตรี และไม่สำเร็จการศึกษาป.ตรี เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : CREDITS BANK) สำหรับ ภาคเรียนที่ 2/2563
สนใจอ่านรายละเอียดและสมัครผ่าน https://www.oreg.rmutt.ac.th/CreditBank/
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-549-3613 , 02-549-3614 , 02-549-3615

แจ้งให้ทราบ ทางบริษัท ภูคอนสทรัคชั่น จำกัด ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิจัยพัฒนาบัณฑิตศึกษา มทร...
14/10/2020

แจ้งให้ทราบ ทางบริษัท ภูคอนสทรัคชั่น จำกัด ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิจัยพัฒนาบัณฑิตศึกษา มทร.ธัญบุรี ศุนย์รังสิต จะมีการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น.

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่งhttp://www.agr.rmutt.ac.th/?p=...
14/10/2020
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 6 ตำแหน่ง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
http://www.agr.rmutt.ac.th/?p=82259

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือ....

13/10/2020
ลำตัด ถวายความอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ ๙

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

https://youtu.be/_tvyxr4xDpM

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะลำตัด ชูรัก-สุภาพร คณะลำตัด รุ่งลิขิต ไทรนิ่ม.....

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13/10/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (กลุ่ม ปวช.) จำนวน 5 สาขา• สาขาการผลิตพืช ☘️🌱🍄• สาขาเทคโน...
12/10/2020

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (กลุ่ม ปวช.) จำนวน 5 สาขา
• สาขาการผลิตพืช ☘️🌱🍄
• สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 🌺🌷🌲
• สาขาสัตวศาสตร์ 🐷🐮🐣
• สาขาประมง 🐟🦐🐠
• สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 🍞🥖🍶

***รอบโควตา Portfolio***
👉21 ก.ย.-8 พ.ย. 63 รับสมัคร
👉21 พ.ย. 63 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สถานที่สอบ
👉28 พ.ย. 63 สอบสัมภาษณ์
👉5 ธ.ค. 63 ประกาศผลสัมภาษณ์

สมัครได้ที่ : https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=20

#คณะเทคโนโลยีการเกษตร
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #RMUTT
#dek64

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
09/10/2020

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

👩‍🔬นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร​ ชั้นปีที่3👨‍🔬
🔷นักศึกษาฝึกวางแผนและจัดทำผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย​
🔷รายวิชา ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3
👩‍🏫 อาจารย์ผู้สอน​ : ผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์

✨เปิดรับสมัครแล้วจ้า ปี64✨
รอบโควตา Portfolio (ปวช.) รับสมัครถึง 8 พ.ย. 63 นี้
สมัครเลย👉 https://apply.rmutt.ac.th/register.php...
โควต้า MOU (ม.6/ปวช.) รับสมัครถึง 23 ต.ค. 63 ฟรีไม่มีค่าสมัคร
สมัครเลย👉https://docs.google.com/.../1FAIpQLSebNxpvPrQUSb.../viewform
ตรวจสอบชื่อสถานศึกษาที่ทำ MOU👉 https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=11934
มาเป็นพี่น้อง FoodScienceRMUTT ด้วยกันนะคะ 😉

#FoodScienceRMUTT
#คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ค...
09/10/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว - คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
http://www.agr.rmutt.ac.th/?p=82240

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ...

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี
09/10/2020

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ชั้นปีที่ 2 ฝึกปฏิบัติจริงการทำวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในงานภูมิทัศน์ ในรายวิชาวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ และการเลือกใช้ ประจำปีการศึกษา 2563
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิศาล ตันสิน ,อาจารย์บุญญาพร บุญศรี

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี
08/10/2020

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563

สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
08/10/2020

สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

8.10.2020 | สาขาประมง จัดประชุมนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4
ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย และชี้แจงในเรื่องต่าง ๆ ทั้งกิจกรรม และการเรียนการสอน
ของสาขาประมง

#fisheriesrmutt #rmuttcity

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
08/10/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

#ทรงพระเจริญ

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
07/10/2020

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

👩‍🔬นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร​ ชั้นปีที่3👨‍🔬
🔷ฝึกปฏิบัติการผลิตเคซีน​ และการผลิตนมข้นหวาน
🔷รายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
👩‍🏫 อาจารย์ผู้สอน​ : ดร.นวพร​ ลาภส่งผล

✨เปิดรับสมัครแล้วจ้า ปี64✨
รอบโควตา Portfolio (ปวช.) รับสมัครถึง 8 พ.ย. 63 นี้
สมัครเลย👉 https://apply.rmutt.ac.th/register.php...
โควต้า MOU (ม.6/ปวช.) รับสมัครถึง 23 ต.ค. 63 ฟรีไม่มีค่าสมัคร
สมัครเลย👉https://docs.google.com/.../1FAIpQLSebNxpvPrQUSb.../viewform
ตรวจสอบชื่อสถานศึกษาที่ทำ MOU👉 https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=11934
มาเป็นพี่น้อง FoodScienceRMUTT ด้วยกันนะคะ 😉

#FoodScienceRMUTT
#คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี
07/10/2020

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
รอบโควตา MOU ระดับชั้น ม.6 และ ปวช.ปี 3
คุณสมบัติผู้สมัคร สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ม.6 ทุกแผนการเรียน และ ปวช.ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป เฉพาะโรงเรียนในเครือข่าย MOU เท่านั้น
ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาในเครือข่าย
https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=11934

==APPLY NOW==
- แจ้งความจำนงการสมัครที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebNxpvPrQUSbuFG_vR3rYZjXoAVBpGvVbWBnfvlzeLRRLXKw/viewform
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 23 ต.ค. 63 ฟรีไม่มีค่าสมัคร
- 5 พ.ย. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์
- 5-12 พ.ย. 63 สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ ค่าสมัครสอบ 500 บาท
- 21 พ.ย. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
- 28 พ.ย. 63 สอบสัมภาษณ์ (เริ่มเวลา 09.00 น.)
- 5 ธ.ค. 63 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

ระเบียบการรับสมัครฉบับเต็ม https://drive.google.com/file/d/11JZdOoA8UrMkrpRiSf5JbX9HSkQ5-Ctw/view

#สาขาเทคโนโลภูมิทัศน์
#คณะเทคโนโลยีการเกษตร
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #RMUTT
#ภูมิทัศน์ปทุม
#landscape
#dek64

สาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มทร.ธัญบุรี
07/10/2020

สาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาการผลิตพืช ฝึกปฏิบัติการเตรียมวัสดุปลูก สำหรับการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ และการวัดค่า EC ของน้ำ ในรายวิชาการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (ไฮโดรโปรนิกส์) ผู้สอนโดย ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล และอาจารย์ปิยะภรณ์ จิตรเอก

สาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มทร.ธัญบุรี
07/10/2020

สาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการผลิตพืช ฝึกปฏิบัติการ subculture (เป็นการหั่น แยก และคัดขนาดของต้นพืช เพื่อเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่อาหารใหม่ เพื่อให้พืชมีขนาด จำนวน ที่เพิ่มขึ้น)ในรายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผู้สอนโดย ดร.พันทิพา ลิ้มสงวน

ที่อยู่

เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์
Rangsit
12130

ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญาการจัดการศึกษา (Philosophy) “ นวัตกรรมเกษตรสร้างชาติ ” ปณิธาน (Determination) “ มุ่งมั่นจัดการศึกษาและวิจัย ผลิตนวัตกรและนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ”

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-25921955

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

Mission : พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพทางการเกษตร คิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางการเกษตร สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Rangsit บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โครงการโน้ตบุ๊คเพื่อการศึกษา โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ IT City จัดโครงการนี้ขึ้นมาในราคาพิเศษ ซึ่งโครงการนี้สำหรับนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ซึ่ง "ในการผ่อนชำระ ผ่านบัตรเครดิต 0%" ระยะเวลา 10 เดือน โดยโครงการนี้ มี 15 รุ่นให้เลือก ตามลิงค์
รับสมัครงานด่วน จบสาขาประมง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลเลี้ยงปลาทับทิม เป็นฟาร์มปลาขนาดใหญ่ เลี้ยงปลาทับทิมส่ง บริษัท CP. ค่ะ ค่ณสมบัติมีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาทับทิม 2-3 ปี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ ต่อรองได้ วุฒิไม่ได้จำกัด ปวส. ตรี ได้ค่ะ ฟาร์มทับทิมสยาม อ.เลาขวัญ กาญจนบุรี ติดต่อได้ที่ คุณวันเพ็ญ ( กบ ) โทร.0899198684 ค่ะ
ห้องพักรายวัน-รายเดือนที่ถูกที่สุด คลอง4 ลำลูกกา ปทุมธานี รายวัน 250 - 400 บาท/คืน รายเดือนเริ่มต้นที่ 1800บาท/เดือน เท่านั้น มีชุดเครื่องนอนพร้อม ห้องพักรายวัน-รายเดือนที่ถูกที่สุด คลอง4 รังสิต-ลำลูกกา จะจ่ายค่าห้องพัก แพงทำไม สถานที่ใกล้เคียง 1ตลาดเอซี 2ตลาดกลางลาดสวาย 3โรงเรียนแย้มสะอาด 4.วัดกลางคลอง4 #มาทำงาน #มาเยี่ยมญาติ #มาหาคนรัก #รับปริญญามหาวิทยาลัยเวสเทริ์น #มางานแต่งงานบวช #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญ ห้องพักราคาถูกที่นี่ คุณธนัชชา 0814488471 ติดต่อได้ตั้งแต่ 13:00-23:00 น. ทุกวัน คุณจันจิรา 062-6327096 คุณปุ๊ก 064-0310311 หรือ [https://line.me/ti/p/bZRKs20Q-J]แอดไลน์มาได้เลย ยินดีบริการทันที ยินดีตอนรับค่ะ [https://www.google.co.th/]…/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x9038c…