ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Bang Phun

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Bang Phunรวมรายชื่อ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภา. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 01/20/22
  วันที่ 20 มกราคม 2565 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (Screening committee) ครั้งที่ 1/2565 นำโดยนายแพทย์ประทีป โภคะกุล ประธานคณะ-อนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพค...
  > ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภา
 • 01/19/22
  วันที่ 19 มกราคม 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 พร้อมด้วยนายชูเดช ผิวสอาด นักวิชาการประกันสังคม 4 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแ...
  > ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภา
 • 01/19/22
  วันที่ 18 มกราคม 2565 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน เดินทางไปตรวจเยี่ยม และประชา...
  > ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภา