Clicky

ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Amphoe Muang Pathum Thani

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Amphoe Muang Pathum Thaniรวมรายชื่อ Rangsit University, สำนักงานจัดหางาน จังหวัดปทุ, โรงรับจำนำสยามปทุมธานี, โรงเรียนวัดเปรมประชากร, Air&Gases For Life และ รับทำเว็บไซต์. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 05/19/22
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มีสถานศึกษาใน สังกัด อบต.คลองห้า จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศพด.บ้านเอื้ออาทร5/1 ศพด.อบต.คลองห้า หมู่ที่ 8 ศพด.อบต.คลองห้า หมู่...
  > องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห
 • 05/18/22
  วิธีการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์สำหรับนักเรียน มทป
  > โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเม
 • 05/17/22
  ภาพบรรยากาศ "เปิดเรียนวันแรก" แบบ On-Site ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองห้า ทั้ง 3 ศูนย์
  > องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห
 • 05/17/22
  รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพ...
  > สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ม
 • 05/15/22
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและเข้าร่วมกลุ่ม Line ห้องเรียน ตาม QR code ที่ปรากฏ เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสาร และพูดคุยสอบถามกับทางโรงเรียนครับ
  > โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเม
 • 05/15/22
  “วันวิสาขบูชา” ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา #วันวิสาขบูชา65
  > โรงเรียนวัดเปรมประชากร
 • 05/15/22
  วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค.65 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนวัดเปรมประชากรแจกชุดตรวจ ATK ให้แก่นักเรียนคนละ 1 ชุด โดยได้รับการสนับสนุนชุดตรวจจากเทศบาลบางพูน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สำหรับใช้ตรวจก่...
  > โรงเรียนวัดเปรมประชากร