โรงเรียนวัดเปรมประชากร

โรงเรียนวัดเปรมประชากร โรงเรียนวัดเปรมประชากร จ.ปทุมธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประวัติ: โรงเรียนวัดเปรมประชากร เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2476 โดยใช้ศาลา การเปรียญของวัดเปรมประชา เมื่อปี พ.ศ. 2482 มีอาคารเรียนและในปี พ.ศ. 2545 มีการสร้างอาคารเรียนใหม่แทนอาคารหลังเก่าได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ลักษณะเป็นตึก 3 ชั้น และยังเป็นอาคารเรียนจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน : โรงเรียนวัดเปรมประชากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนชาย-หญิง 776 คน ครูประจำการ 33 คน ครูอัตราจ้าง 8 คน มีนางยุพิน ประเสริฐกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน (1 ตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน)

เปิดเหมือนปกติ

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร🗓วันที่ 28 ตุลาคม 2564🔹ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมการอบรมวิจัยในชั้นเ...
30/10/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 28 ตุลาคม 2564

🔹ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมการอบรมวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดย ศน.อมรัชญา ชินศรี เป็นวิทยากร

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 28 ตุลาคม 2564

🔹ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมการอบรมวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดย ศน.อมรัชญา ชินศรี เป็นวิทยากร

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร🗓วันที่ 26 ตุลาคม 2564🔹ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติก...
30/10/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 26 ตุลาคม 2564

🔹ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 26 ตุลาคม 2564

🔹ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร🗓วันที่ 25 ตุลาคม 2564🔹ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกา...
30/10/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 25 ตุลาคม 2564

🔹ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 25 ตุลาคม 2564

🔹ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร🗓วันที่ 19-20 ตุลาคม 2564🔹รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากร ทั้ง 2 ...
30/10/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 19-20 ตุลาคม 2564

🔹รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากร ทั้ง 2 ท่าน เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ประกาศโรงเรียนวัดเปรมประชากร เรื่องเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564🔹เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 256...
27/10/2021

📢ประกาศโรงเรียนวัดเปรมประชากร เรื่องเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
🔹เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ด้วยการเรียน 3 รูปแบบได้แก่ 1.OnLine 2.On-Demand 3.On-Hand
🔹ผู้ปกครองรับใบงานสัปดาห์ที่ 1 รับเงินค่าอาหารกลางวัน และรับผลการเรียนภาคเรียนที่1 ของนักเรียนในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ โดมโรงเรียนวัดเปรมประชากร
📌เน้นย้ำผู้ปกครองเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ ต่อนักเรียน 1 คน เพื่อประกอบเอกสารการรับเงินค่าอาหารกลางวัน
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ประกาศโรงเรียนวัดเปรมประชากร เรื่องเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
🔹เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ด้วยการเรียน 3 รูปแบบได้แก่ 1.OnLine 2.On-Demand 3.On-Hand
🔹ผู้ปกครองรับใบงานสัปดาห์ที่ 1 รับเงินค่าอาหารกลางวัน และรับผลการเรียนภาคเรียนที่1 ของนักเรียนในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ โดมโรงเรียนวัดเปรมประชากร
📌เน้นย้ำผู้ปกครองเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ ต่อนักเรียน 1 คน เพื่อประกอบเอกสารการรับเงินค่าอาหารกลางวัน
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร🗓วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564🔹คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนวัดเปรมประชากร ทำกิ...
15/10/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564

🔹คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนวัดเปรมประชากร ทำกิจกรรมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564

🔹คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนวัดเปรมประชากร ทำกิจกรรมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร🔹คณะครูเข้ารับการประเมินเพื่อขอเลื่อนและมีวิทยฐานะชำนาญการ ตามเกณฑ์ ว....
15/10/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร

🔹คณะครูเข้ารับการประเมินเพื่อขอเลื่อนและมีวิทยฐานะชำนาญการ ตามเกณฑ์ ว.17
ครูฐากูร เรือนสิงห์ (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
ครูขวัญละมัย ใจสุข (วิชาเอกคณิตศาสตร์)
ครูสุรดิษ สุวรรณลา (วิชาเอกสังคมศึกษา)

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร

🔹คณะครูเข้ารับการประเมินเพื่อขอเลื่อนและมีวิทยฐานะชำนาญการ ตามเกณฑ์ ว.17
ครูฐากูร เรือนสิงห์ (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
ครูขวัญละมัย ใจสุข (วิชาเอกคณิตศาสตร์)
ครูสุรดิษ สุวรรณลา (วิชาเอกสังคมศึกษา)

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร🔹คณะครูเข้ารับการประเมินเพื่อขอเลื่อนและมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามเกณ...
15/10/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร

🔹คณะครูเข้ารับการประเมินเพื่อขอเลื่อนและมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามเกณฑ์ ว.21

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร

🔹คณะครูเข้ารับการประเมินเพื่อขอเลื่อนและมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามเกณฑ์ ว.21

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร🗓วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564🔹คณะผู้บริหารเข้าอบรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงตา...
15/10/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

🔹คณะผู้บริหารเข้าอบรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงตามเกณฑ์ PA ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

🔹คณะผู้บริหารเข้าอบรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงตามเกณฑ์ PA ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร🗓วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564🔹ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแ...
15/10/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

🔹ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

🔹ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร🗓วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564🔹รับใบงานจากนักเรียน-มอบอาหารกลางวันและอาหา...
15/10/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

🔹รับใบงานจากนักเรียน-มอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

🔹รับใบงานจากนักเรียน-มอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร🗓วันพุธที่ 29 กันยายน 2564🔹อบรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงตามเกณฑ์ PA ของผู้...
15/10/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

🔹อบรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงตามเกณฑ์ PA ของผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวัดเปรมประชากร

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

🔹อบรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงตามเกณฑ์ PA ของผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวัดเปรมประชากร

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

13 ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้บริหาร ข้าราชการ...
13/10/2021

13 ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนวัดเปรมประชากร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

13 ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนวัดเปรมประชากร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร🗓วันที่ 6 กันยายน 2564🔹รายงานการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 12🔹รับ-ส่ง...
07/09/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 6 กันยายน 2564

🔹รายงานการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 12
🔹รับ-ส่งใบงาน มอบเงินเยียวยา 2,000 บาท และค่าอาหารกลางวัน 420 บาท

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร🗓วันที่ 30 สิงหาคม 2564🔹คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมอ...
30/08/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 30 สิงหาคม 2564

🔹คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 30 สิงหาคม 2564

🔹คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร🗓วันที่ 29 สิงหาคม 2564🔹รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สัปดาห์ที่...
30/08/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 29 สิงหาคม 2564

🔹รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 11

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 29 สิงหาคม 2564

🔹รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 11

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร🗓วันที่ 27 สิงหาคม 2564🔹รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจ...
29/08/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 27 สิงหาคม 2564

🔹รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนต์สั้น) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
🔹รายงานผลการจัดกิจกรรม "โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า"
🔹รายงานผลการจัดกิจกรรม "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"
🔹ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรเข้าร่วมฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ขอเชิญชวนนักเรียน ป.1-6 เข้าร่วมกิจกรรม "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์" ประจำปีการศึกษา  โดยมีกิจกรรมดังนี้✅ กิจกรรม ป.1-ป.3 ระ...
18/08/2021

📢ขอเชิญชวนนักเรียน ป.1-6 เข้าร่วมกิจกรรม "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์" ประจำปีการศึกษา โดยมีกิจกรรมดังนี้

✅ กิจกรรม ป.1-ป.3 ระบายสีภาพ
✅ กิจกรรม ป.4-ป.6 วาดภาพระบายสีตามจินตนาการ
✅ กิจกรรม ตอบคำถามออนไลน์
✅ กิจกรรม บันทึกวิดีโอการทดลองวิทยาศาสตร์
✅ กิจกรรม สาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์
✅ กิจกรรม ทัศนศึกษาออนไลน์ "เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เกษตร" ผ่านระบบ Zoom (ลิงค์อยู่ในคอมเม้นต์)

📌 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในโพสต์
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ขอเชิญชวนนักเรียน ป.1-6 เข้าร่วมกิจกรรม "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์" ประจำปีการศึกษา โดยมีกิจกรรมดังนี้

✅ กิจกรรม ป.1-ป.3 ระบายสีภาพ
✅ กิจกรรม ป.4-ป.6 วาดภาพระบายสีตามจินตนาการ
✅ กิจกรรม ตอบคำถามออนไลน์
✅ กิจกรรม บันทึกวิดีโอการทดลองวิทยาศาสตร์
✅ กิจกรรม สาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์
✅ กิจกรรม ทัศนศึกษาออนไลน์ "เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เกษตร" ผ่านระบบ Zoom (ลิงค์อยู่ในคอมเม้นต์)

📌 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในโพสต์
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร🗓วันที่ 15 สิงหาคม 2564🔹รายงานผลการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 9📌รายละ...
15/08/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 15 สิงหาคม 2564

🔹รายงานผลการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 9

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 15 สิงหาคม 2564

🔹รายงานผลการจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 9

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร🗓วันที่ 13 สิงหาคม 2564🔹คณะผู้บริหาร คณะครู อบรมการสร้างเสริมความปลอดภ...
15/08/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 13 สิงหาคม 2564

🔹คณะผู้บริหาร คณะครู อบรมการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคมและสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยระบบแนะแนว และ School Health HERO

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 13 สิงหาคม 2564

🔹คณะผู้บริหาร คณะครู อบรมการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคมและสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยระบบแนะแนว และ School Health HERO

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร🗓วันที่ 13 สิงหาคม 2564🔹รายงานการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพ...
15/08/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 13 สิงหาคม 2564

🔹รายงานการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 13 สิงหาคม 2564

🔹รายงานการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร🗓วันที่ 13 สิงหาคม 2564🔹รายงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ผ่านระบบออนไ...
15/08/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 13 สิงหาคม 2564

🔹รายงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ผ่านระบบออนไลน์

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 13 สิงหาคม 2564

🔹รายงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ผ่านระบบออนไลน์

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร🗓วันที่ 13 สิงหาคม 2564🔹รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสื่อสร้าง...
15/08/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 13 สิงหาคม 2564

🔹รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต ภาพยนตร์สั้น
เรื่อง "หยดน้ำแห่งความดี"
*ยังไม่มีเผยแพร่ สามารถเผยแพร่หลังสิ้นสุดโครงการ

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 13 สิงหาคม 2564

🔹รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต ภาพยนตร์สั้น
เรื่อง "หยดน้ำแห่งความดี"
*ยังไม่มีเผยแพร่ สามารถเผยแพร่หลังสิ้นสุดโครงการ

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร🗓วันที่ 11 สิงหาคม 2564🔹รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบชุดอุปโภคบริ...
12/08/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 11 สิงหาคม 2564

🔹รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบชุดอุปโภคบริโภคแก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดเปรมประชากร ณ วัดเปรมประชา จำนวน 10 ชุด

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 11 สิงหาคม 2564

🔹รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบชุดอุปโภคบริโภคแก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดเปรมประชากร ณ วัดเปรมประชา จำนวน 10 ชุด

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

ที่อยู่

78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
Amphoe Muang Pathum Thani
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 06:00 - 17:00
อังคาร 06:00 - 17:00
พุธ 06:00 - 17:00
พฤหัสบดี 06:00 - 17:00
ศุกร์ 06:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดเปรมประชากรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดเปรมประชากร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Muang Pathum Thani บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่เห็นมีให้ดูว่าเครื่องแบบนักเรียนแต่งแบบไหนปักอักษรยังไง
ถ้าเป็นไปได้คืนการแสดงรอบกองไฟ ไลฟ์สดเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ ^_^
อีกรูป กับท้องฟ้า สวยๆ #โรงเรียนวัดเปรมประชากร
ฟ้าหลังฝน งดงามเสมอ รอลูกชายเลิกเล่นกีฬา #โรงเรียนวัดเปรมประชากร
สวัสดีค่ะ จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ ปีนี้เรือนนอนลูกเสือเนตรนารีติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องในราคาสุดประหยัด จองช่วงนี้รับคูปองโปรโมชั่นพิเศษสนใจจองด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
ข้อสอบ O-NET Online คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2560 ---------------------------------------------- คะแนนสอบ O-NET ของชั้นป.6 ถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2560 ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบและวิธีทำทุกข้อ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วทำข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com/screen-size.php?url=/onet-p6-60/maths/onet-p6-60-m-start-s.php
อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเด็กอนุบาลหน่อยค่ะ ลงรายละเอียดให้ดูหน่อยค่ะ
งานด้านจราจรดูแลเด็กๆนักเรียน
📣📣ข่าวดี ข่าวด่วน‼️ ขอเชิญอาจารย์ สังกัด สพฐ ระดับประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการ มศว อบรม O-NET 5 กลุ่มสาระ และปฐมวัย เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ☑☑📚📖 เปิดรับจำนวนจำกัด✅✅ รีบส่งใบสมัคร เพื่อสำรองที่นั่ง สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน‼️ 📝📝ได้วุฒิบัตรและสื่อการสอนทุกท่าน ✳️✳️สะสมหน่วยกิตการอบรม สามารถสะท้อนการพัฒนาตนเอง นำไปประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ และต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ✳️✳️ ✅✅สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📱 064-1454514,082-6262926 https://www.facebook.com/onetswutraining/ E-mail : [email protected] 📌📌 ผู้เข้าอบรมท่านใดที่ประสงค์จะขอไฟล์ใบสมัคร และหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม กรุณาแจ้งได้ทาง INBOX ระบบจะจัดส่งให้ ขอบคุณค่ะ👍👍
https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/?ref=aymt_homepage_panel แนะนำค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ค่ะ สนใจกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิงค์นี้เลยนะค่ะ ตอนนี้ทางค่ายมีโปรโมชั่น นักเรียน 20 คน ฟรี ครู 1 ท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ