โรงเรียนวัดเปรมประชากร

โรงเรียนวัดเปรมประชากร โรงเรียนวัดเปรมประชากร จ.ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประวัติ: โรงเรียนวัดเปรมประชากร เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2476 โดยใช้ศาลา การเปรียญของวัดเปรมประชา เมื่อปี พ.ศ. 2482 มีอาคารเรียนและในปี พ.ศ. 2545 มีการสร้างอาคารเรียนใหม่แทนอาคารหลังเก่าได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ลักษณะเป็นตึก 3 ชั้น และยังเป็นอาคารเรียนจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบัน : โรงเรียนวัดเปรมประชากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนชาย-หญิง 776 คน ครูประจำการ 33 คน ครูอัตราจ้าง 8 คน มีนางยุพิน ประเสริฐกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน (1 ตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน)
(2)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดเปรมประชากรได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดค...
21/10/2020

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดเปรมประชากรได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้แก่นักเรียน

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดเปรมประชากรได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จังห...
16/10/2020

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดเปรมประชากรได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดเปรมประชากรได้จัดพิธีบำเพ็ญกุลศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด...
12/10/2020

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดเปรมประชากรได้จัดพิธีบำเพ็ญกุลศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดเปรมประชากรเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมพัฒนายกระดับเป็นสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการปลูกพลั...
12/10/2020

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดเปรมประชากรเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมพัฒนายกระดับเป็นสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) มีโรงเรียนตัวแทนในโครงการเข้าร่วมการประชุม

โรงเรียนวัดเปรมประชากรจัดพิธีอำลาครูที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2563 ทั้ง 2 ท่าน คือ1.คุณครูวิภาวัลย์ นบนอบ2.คุณค...
12/10/2020

โรงเรียนวัดเปรมประชากรจัดพิธีอำลาครูที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2563 ทั้ง 2 ท่าน คือ
1.คุณครูวิภาวัลย์ นบนอบ
2.คุณครูพัชราภรณ์ เกตุวรชัย
และอำลาคุณครูที่จะได้ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 2 ท่าน คือ
1.คุณครูสุรเชษฐ์ วงศ์ประชา
2.คุณครูพิมทิพย์ ปัญญาบุญ

วันที่ 25 -26 กันยายน 2563 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเปรมประชากร เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนเอกชั...
12/10/2020

วันที่ 25 -26 กันยายน 2563 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเปรมประชากร เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร

วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม เรียนชุดเชย อย่าลืมนะครับ
02/10/2020

วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม เรียนชุดเชย อย่าลืมนะครับ

Photos from โรงเรียนวัดเปรมประชากร's post
24/09/2020

Photos from โรงเรียนวัดเปรมประชากร's post

วันที่ 12 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดเปรมประชากรได้จัดกิจกรรม "เรียงร้อยรัก..ถักทอใจ น้อมหทัย..มุทิตา" แด่คุณครูที่จะเกษียณ...
22/09/2020

วันที่ 12 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดเปรมประชากรได้จัดกิจกรรม "เรียงร้อยรัก..ถักทอใจ น้อมหทัย..มุทิตา" แด่คุณครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2563 ทั้ง 2 ท่าน คือ
1.คุณครูวิภาวัลย์ นบนอบ
2.คุณครูพัชราภรณ์ เกตุวรชัย

Photos from โรงเรียนวัดเปรมประชากร's post
31/08/2020

Photos from โรงเรียนวัดเปรมประชากร's post

๑๒ สิงหาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอจงทรงพระเจริญด้ว...
12/08/2020

๑๒ สิงหาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนวัดเปรมประชากร

วันนี้ (11 ส.ค. 63) เวลา 9.30 น. นางยุพิน ประเสริฐกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากร นำคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนนโ...
11/08/2020

วันนี้ (11 ส.ค. 63) เวลา 9.30 น. นางยุพิน ประเสริฐกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากร นำคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนนโรงเรียนวัดเปรมประชากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่ไทย และร่วมลงนามถวายพระพรฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วันนี้ (11 ส.ค. 63) เวลา 9.30 น. นางยุพิน ประเสริฐกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากร นำคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนนโรงเรียนวัดเปรมประชากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่ไทย และร่วมลงนามถวายพระพรฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
11/08/2020

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2563
11/08/2020

วันภาษาไทยแห่งชาติ 2563

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
11/08/2020

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

#ประกาศผลการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง (งบ อบจ.ปทุมธานี) โรงเรียนวัดเปรมประชากรตามที่โรงเรียนวัดเปรมประชากร ได้ประกาศรับสมัคร...
01/08/2020

#ประกาศผลการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง (งบ อบจ.ปทุมธานี) โรงเรียนวัดเปรมประชากร

ตามที่โรงเรียนวัดเปรมประชากร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 22-29 กรกรฎาคม 2563 และมีการคัดเลือกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือก ได้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม เหมาะสมกับตำแหน่ง และเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้

#ลำดับที่ 1 นางสาวภัทราพร แก้วสองสี
#สำรอง นางสาวธิดารัตน์ แกมขุนทด

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 7.30 น. ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่า สละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศนี้

*หมายเหตุ การพิจารณาและตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ขอขอบคุณผู้สมัครทุกท่านที่ให้ความสนใจในการคัดเลือกครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อมและโชคดีในการสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป ขอบคุณครับ

#สรุปยอดผู้สมัคร ผู้สมัครครูอัตราจ้าง (งบ อบจ.ปทุมธานี) โรงเรียนวัดเปรมประชากร ปิดรับสมัครวันที่ 29 ก.ค.2563 เวลา 16.30 ...
30/07/2020

#สรุปยอดผู้สมัคร ผู้สมัครครูอัตราจ้าง (งบ อบจ.ปทุมธานี) โรงเรียนวัดเปรมประชากร ปิดรับสมัครวันที่ 29 ก.ค.2563 เวลา 16.30 น.จำนวนผู้สมัคร 18 ท่าน #รายชื่อแนบท้ายประกาศ

#คุณสมบัติ วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดเอก (มีใบประกอบกอบวิชาชีพครู) ทำหน้าที่สอน ป.1 เงินเดือน 15,000 บาท (งบ อบจ.ปทุมธานี)

#การคัดเลือก ใช้วิธีการสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น.ณ ห้องเกตุวรชัย โรงเรียนวัดเปรมประชากร (ผู้สมัครควรมาถึงสถานที่ก่อนเวลาสัมภาษณ์)

#เอกสารประกอบ ขอให้นำแผ่นพับแนะนำตัวเองมาประกอบการสัมภาษณ์ จำนวน 5 ชุด เท่านั้น (กรรมการสัมภาษณ์ 5 ท่าน) ไม่ต้องนำแฟ้มสะสมผลงานหรือเอกสารอื่นใดนอกเหนือจากนี้เข้ารับการสัมภาษณ์

#รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิงค์ประกาศนี้ https://1th.me/hxO5T

#สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อข้อความในเพจ หรือ คุณครูอัจฉรา ดีสูงเนิน (ครูอ้อม) หัวหน้างานบริหารบุคคล โทร.084-9134686

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ข...
28/07/2020

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนวัดเปรมประชากร

#สถิติผู้สมัคร ผู้สมัครครูอัตราจ้าง (งบ อบจ.ปทุมธานี) โรงเรียนวัดเปรมประชากร อัพเดตวันที่ 24 ก.ค.2563 เวลา 16.30 น.#รับส...
25/07/2020

#สถิติผู้สมัคร ผู้สมัครครูอัตราจ้าง (งบ อบจ.ปทุมธานี) โรงเรียนวัดเปรมประชากร อัพเดตวันที่ 24 ก.ค.2563 เวลา 16.30 น.

#รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดเอก (มีใบประกอบกอบวิชาชีพครู) ทำหน้าที่สอน ป.1 เงินเดือน 15,000 บาท (งบ อบจ.ปทุมธานี)
#รับสมัครระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2563 เฉพาะวันและเวลาราชการ 8.30-16.30 น. (22-24 และ 29 ก.ค.63) #เหลือวันที่29วันสุดท้าย
#รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิงค์ประกาศนี้ https://1th.me/hxO5T
#สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อข้อความในเพจ หรือ คุณครูอัจฉรา ดีสูงเนิน (ครูอ้อม) หัวหน้างานบริหารบุคคล โทร.084-9134686

วันที่ 24 ก.ค.2563 ผอ.ยุพิน ประเสริฐกุลนำคณะครูและนักเรียน ถวายพระพร ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื...
24/07/2020

วันที่ 24 ก.ค.2563 ผอ.ยุพิน ประเสริฐกุลนำคณะครูและนักเรียน ถวายพระพร ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

วันที่ 24 ก.ค.2563 ผอ.ยุพิน ประเสริฐกุลนำคณะครูและนักเรียน ถวายพระพร ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

วันที่ 24 ก.ค.2563 โครงการบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดเพื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้...
24/07/2020

วันที่ 24 ก.ค.2563 โครงการบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดเพื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 24 ก.ค.2563 โครงการบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดเพื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

#สถิติผู้สมัคร ผู้สมัครครูอัตราจ้าง (งบ อบจ.ปทุมธานี) โรงเรียนวัดเปรมประชากร อัพเดตวันที่ 23 ก.ค.2563#รับสมัครครูอัตราจ้...
23/07/2020

#สถิติผู้สมัคร ผู้สมัครครูอัตราจ้าง (งบ อบจ.ปทุมธานี) โรงเรียนวัดเปรมประชากร อัพเดตวันที่ 23 ก.ค.2563

#รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดเอก (มีใบประกอบกอบวิชาชีพครู) ทำหน้าที่สอน ป.1 เงินเดือน 15,000 บาท (งบ อบจ.ปทุมธานี)
#รับสมัครระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2563 เฉพาะวันและเวลาราชการ 8.30-16.30 น. (22-24 และ 29 ก.ค.63)
#รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิงค์ประกาศนี้ https://1th.me/hxO5T
#สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อข้อความในเพจ หรือ คุณครูอัจฉรา ดีสูงเนิน (ครูอ้อม) หัวหน้างานบริหารบุคคล โทร.084-9134686

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประ...
23/07/2020

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ความว่า

"รักเอยรักลูก
แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา
รดความรักพรวนความดีมีเมตตา
ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน"

#คำขวัญวันแม่แห่งชาติปี2563
ที่มา : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#ประกาศ โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป.ปทุมธานี เขต 1#รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดเอก (มีใบประกอบกอบวิชา...
22/07/2020

#ประกาศ โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป.ปทุมธานี เขต 1
#รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดเอก (มีใบประกอบกอบวิชาชีพครู) ทำหน้าที่สอน ป.1 เงินเดือน 15,000 บาท (งบ อบจ.ปทุมธานี)
#รับสมัครระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2563 เฉพาะวันและเวลาราชการ 8.30-16.30 น. (22-24 และ 29 ก.ค.63)
#รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิงค์ประกาศนี้
http://www.pathum1.go.th/index.php?option=com_attachments&task=download&id=3061
#สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อข้อความในเพจ หรือ คุณครูอัจฉรา ดีสูงเนิน (ครูอ้อม) หัวหน้างานบริหารบุคคล โทร.084-9134686

16/07/2020
อ่านไลน์อ้ายแหน่ อั้ม ธนากร ไมค์ทองคำ

ฝากผลงานเพลงซิงเกิ้ลแรกของ "น้องอั้ม" เด็กชายธนากร ดรประทุม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเปรมประชากร กับผลงานเพลง "อ่านไลน์อ้ายแหน่" ด้วยนะครับ !!!

คำร้อง/ทำนอง/ โบ้ย ณัฐพงษ์ ห้องอัดเสียง/ แฮปปี่สตูดีโอ บางบัวทอง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ผอ.ยุพิน ประเสริฐกุล นำคณะครูไหว้เจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลให้การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แล้วเ...
03/07/2020

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ผอ.ยุพิน ประเสริฐกุล นำคณะครูไหว้เจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลให้การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แล้วเสร็จ ไม่มีอุปสรรคใดๆ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563มูลนิธิเวิร์คพอยท์ นำอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนามามอบให้โรงเรียน รับมอบโดยผอ.ยุพิน ประเสริ...
03/07/2020

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563มูลนิธิเวิร์คพอยท์ นำอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนามามอบให้โรงเรียน รับมอบโดยผอ.ยุพิน ประเสริฐกุล ครูและนักเรียน

30/06/2020

พรุ่งนี้ (1 ก.ค.63)
เปิดเทอม
อ.3 ป.1 ป.3 ป.5
มาโรงเรียนนะครับ 😷

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคม  มาตรา40 ผู้กระกันตนอกระบบ รวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ตอนนี้ขยายอายุผู้สมัค...
26/06/2020

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคม มาตรา40 ผู้กระกันตนอกระบบ รวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ตอนนี้ขยายอายุผู้สมัคร เป็นตั้งแต่15ปีถึงไม่เกิน65ปีแล้วนะคะ

แบบลงทะเบียนออนไลน์และสอบถามความพึงพอใจการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563          https://forms.gle/P7qP4Q...
26/06/2020

แบบลงทะเบียนออนไลน์และสอบถามความพึงพอใจการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
https://forms.gle/P7qP4QtNPA3r7RPz9

โรงเรียนวัดเปรมประชากร's cover photo
26/06/2020

โรงเรียนวัดเปรมประชากร's cover photo

โรงเรียนวัดเปรมประชากร's cover photo
25/06/2020

โรงเรียนวัดเปรมประชากร's cover photo

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แบบผสมผสาน (Blended Learning) การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบส...
25/06/2020

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แบบผสมผสาน (Blended Learning) การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันเรียน
อนุบาล 2 มาเรียน วันอังคาร และวันพฤหัสบดี
อนุบาล 3 มาเรียน วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
ประถมศึกษาปีที่ 1 มาเรียน วันจันทร์ และ วันพุธ
ประถมศึกษาปีที่ 2 มาเรียน วันอังคาร และวันพฤหัสบดี
ประถมศึกษาปีที่ 3 มาเรียน วันจันทร์ และ วันพุธ
ประถมศึกษาปีที่ 4 มาเรียน วันอังคาร วันพฤหัสบดี และ ศุกร์
ประถมศึกษาปีที่ 5 มาเรียน วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
ประถมศึกษาปีที่ 6 มาเรียน วันอังคาร วันพฤหัสบดี และ ศุกร์
***วันที่ไม่ได้มาเรียน ครูจะมอบหมาย ใบงาน / การบ้าน / แบบฝึก /DLTV ให้นักเรียนและจะมีคุณครูออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อช่วยให้คำปรึกษางานที่ได้รับมอบหมาย

รบกวนนักเรียนช่วยทำแบบประเมินความพร้อมในการมาเรียนหน่อยนะครับ (จากกรมอนามัย)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH...
25/06/2020
แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน

รบกวนนักเรียนช่วยทำแบบประเมินความพร้อมในการมาเรียนหน่อยนะครับ (จากกรมอนามัย)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHrLfZ-GOR6OrWxPAkLSA_JFAzGyoubIIbZ_TORe29SP2UFw/viewform

ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

24/06/2020

ที่อยู่

78 ม.2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
Amphoe Muang Pathum Thani
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 06:00 - 17:00
อังคาร 06:00 - 17:00
พุธ 06:00 - 17:00
พฤหัสบดี 06:00 - 17:00
ศุกร์ 06:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

025674931

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดเปรมประชากรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดเปรมประชากร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


โรงเรียนประถม อื่นๆใน Amphoe Muang Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่เห็นมีให้ดูว่าเครื่องแบบนักเรียนแต่งแบบไหนปักอักษรยังไง
ถ้าเป็นไปได้คืนการแสดงรอบกองไฟ ไลฟ์สดเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ ^_^
อีกรูป กับท้องฟ้า สวยๆ #โรงเรียนวัดเปรมประชากร
ฟ้าหลังฝน งดงามเสมอ รอลูกชายเลิกเล่นกีฬา #โรงเรียนวัดเปรมประชากร
สวัสดีค่ะ จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ ปีนี้เรือนนอนลูกเสือเนตรนารีติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องในราคาสุดประหยัด จองช่วงนี้รับคูปองโปรโมชั่นพิเศษสนใจจองด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
ข้อสอบ O-NET Online คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2560 ---------------------------------------------- คะแนนสอบ O-NET ของชั้นป.6 ถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2560 ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบและวิธีทำทุกข้อ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วทำข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com/screen-size.php?url=/onet-p6-60/maths/onet-p6-60-m-start-s.php
อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเด็กอนุบาลหน่อยค่ะ ลงรายละเอียดให้ดูหน่อยค่ะ
งานด้านจราจรดูแลเด็กๆนักเรียน
📣📣ข่าวดี ข่าวด่วน‼️ ขอเชิญอาจารย์ สังกัด สพฐ ระดับประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการ มศว อบรม O-NET 5 กลุ่มสาระ และปฐมวัย เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ☑☑📚📖 เปิดรับจำนวนจำกัด✅✅ รีบส่งใบสมัคร เพื่อสำรองที่นั่ง สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน‼️ 📝📝ได้วุฒิบัตรและสื่อการสอนทุกท่าน ✳️✳️สะสมหน่วยกิตการอบรม สามารถสะท้อนการพัฒนาตนเอง นำไปประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ และต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ✳️✳️ ✅✅สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📱 064-1454514,082-6262926 https://www.facebook.com/onetswutraining/ E-mail : [email protected] 📌📌 ผู้เข้าอบรมท่านใดที่ประสงค์จะขอไฟล์ใบสมัคร และหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม กรุณาแจ้งได้ทาง INBOX ระบบจะจัดส่งให้ ขอบคุณค่ะ👍👍
https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/?ref=aymt_homepage_panel แนะนำค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ค่ะ สนใจกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิงค์นี้เลยนะค่ะ ตอนนี้ทางค่ายมีโปรโมชั่น นักเรียน 20 คน ฟรี ครู 1 ท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ