Clicky

โรงเรียนวัดเปรมประชากร

โรงเรียนวัดเปรมประชากร โรงเรียนวัดเปรมประชากร จ.ปทุมธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ประวัติ: โรงเรียนวัดเปรมประชากร เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2476 โดยใช้ศาลา การเปรียญของวัดเปรมประชา เมื่อปี พ.ศ. 2482 มีอาคารเรียนและในปี พ.ศ. 2545 มีการสร้างอาคารเรียนใหม่แทนอาคารหลังเก่าได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ลักษณะเป็นตึก 3 ชั้น และยังเป็นอาคารเรียนจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน : โรงเรียนวัดเปรมประชากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ

ประวัติ: โรงเรียนวัดเปรมประชากร เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2476 โดยใช้ศาลา การเปรียญของวัดเปรมประชา เมื่อปี พ.ศ. 2482 มีอาคารเรียนและในปี พ.ศ. 2545 มีการสร้างอาคารเรียนใหม่แทนอาคารหลังเก่าได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ลักษณะเป็นตึก 3 ชั้น และยังเป็นอาคารเรียนจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน : โรงเรียนวัดเปรมประชากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from โรงเรียนวัดเปรมประชากร's post
17/05/2022

Photos from โรงเรียนวัดเปรมประชากร's post

Photos from โรงเรียนวัดเปรมประชากร's post
17/05/2022

Photos from โรงเรียนวัดเปรมประชากร's post

Photos from โรงเรียนวัดเปรมประชากร's post
17/05/2022

Photos from โรงเรียนวัดเปรมประชากร's post

“วันวิสาขบูชา”ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพ...
15/05/2022

“วันวิสาขบูชา”
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น
เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
#วันวิสาขบูชา65

วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค.65เวลา 09.00-12.00 น.โรงเรียนวัดเปรมประชากรแจกชุดตรวจ ATK ให้แก่นักเรียนคนละ 1 ชุด โดยได้รับการสนับ...
15/05/2022

วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค.65
เวลา 09.00-12.00 น.
โรงเรียนวัดเปรมประชากรแจกชุดตรวจ ATK ให้แก่นักเรียนคนละ 1 ชุด โดยได้รับการสนับสนุนชุดตรวจจากเทศบาลบางพูน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สำหรับใช้ตรวจก่อนมา โรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

บรรยากาศ ร้านสหกรณ์โรงเรียนจำหน่ายชุดพละและเครื่องแบบลูกเสือ-ยุวกาชาด
15/05/2022

บรรยากาศ ร้านสหกรณ์โรงเรียนจำหน่ายชุดพละและเครื่องแบบลูกเสือ-ยุวกาชาด

ผู้บริหาร คณะครูเเละบุคลากร ร่วมเเรงร่วมใจ จัดเตรียมความพร้อมในบริเวณต่างของรร. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่...
11/05/2022

ผู้บริหาร คณะครูเเละบุคลากร ร่วมเเรงร่วมใจ จัดเตรียมความพร้อมในบริเวณต่างของรร. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1/2565 โรงเรียนพร้อม ครูพร้อม รอรับลูกๆรร.วัดเปรมประชากรที่น่ารัก Welcome to school เเล้วพบกันนะเด็กๆ

วันนี้คณะครู รร.วัดเปรมประชากร ได้ติดตามดูเเล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวน 30 คน ไปเข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่2 ไฟ...
10/05/2022

วันนี้คณะครู รร.วัดเปรมประชากร ได้ติดตามดูเเล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวน 30 คน ไปเข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่2 ไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ที่ รร.หอวังปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน เเบบonsite เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดเปรมประชากร  ร่วม"กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู คลองเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมือง...
10/05/2022

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดเปรมประชากร ร่วม"กิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู คลองเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "
ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณลานจัดงานพิธี โรงเรียนวัดเปรมประชากร และกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟู บริเวณถนนเลียบคลองเปรมประชากร และริมคลองเปรมประชากร

Photos from โรงเรียนวัดเปรมประชากร's post
09/05/2022

Photos from โรงเรียนวัดเปรมประชากร's post

04/05/2022
โรงเรียนวัดเปรมประชากร กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565   😃😁ปล. สหกรณ์ร้านค้าโรงเรี...
02/05/2022

โรงเรียนวัดเปรมประชากร กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 😃😁ปล. สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน เปิดจำหน่าย เครื่องเเบบ เครื่องหมายต่างๆ อุปกรณ์การเรียนในวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565 😆😍

Photos from โรงเรียนวัดเปรมประชากร's post
02/05/2022

Photos from โรงเรียนวัดเปรมประชากร's post

Photos from โรงเรียนวัดเปรมประชากร's post
02/05/2022

Photos from โรงเรียนวัดเปรมประชากร's post

Photos from โรงเรียนวัดเปรมประชากร's post
02/05/2022

Photos from โรงเรียนวัดเปรมประชากร's post

Photos from โรงเรียนวัดเปรมประชากร's post
02/05/2022

Photos from โรงเรียนวัดเปรมประชากร's post

📢📢📢ทางโรงเรียนวัดเปรมประชากร จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 📌📌ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาค...
28/04/2022

📢📢📢ทางโรงเรียนวัดเปรมประชากร จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 📌📌ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00-12.00น.📌📌 ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองอย่างดียิ่งเหมือนเช่นที่ผ่านมา ......เเล้วพบกันนะคะ🏫🏫🏫

ขอชื่นชมเเละเเสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ที่มีผลการสอบ NT ระดับโรงเรียน สูงสุด จำ...
27/04/2022

ขอชื่นชมเเละเเสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ที่มีผลการสอบ NT ระดับโรงเรียน สูงสุด จำเเนกรายด้าน เเละ ผู้ที่มีคะเเนนเฉลี่ยรวมสูงสุด 3 อันดับ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ใน ลำดับที่ ...
27/04/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ใน ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร เวลา ๐๙.๐๐ น. ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่า สละสิทธิ์

ประกาศแล้ว‼️ ผลการทดสอบระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ลิงก์สำหรับนักเรียน-ผู้ปกครอง✅ NT-Server (04) : ...
27/04/2022

ประกาศแล้ว‼️ ผลการทดสอบระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ลิงก์สำหรับนักเรียน-ผู้ปกครอง
✅ NT-Server (04) : http://180.180.244.43/.../FrPrintAnnounceExams.aspx...
✅ NT-Server (05) : http://180.180.244.56/.../FrPrintAnnounceExams.aspx...
✅ NT-Server (03) : http://180.180.244.42/.../FrPrintAnnounceExams.aspx...
✅ NT-Server (02) : http://180.180.244.45/.../FrPrintAnnounceExams.aspx...
✅ NT-Server (01) : http://180.180.244.48/.../FrPrintAnnounceExams.aspx...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ...
25/04/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มาสอบที่ ห้องประชุมเกตุวรขัย ชั้น ๑ อาคารเจริญสุขเกษมบุญโชติ โรงเรียนวัดเปรมประชากร เวลา ๙.๐๐ น. รายละเอียดตามประกาศ

🧑‍🏫🧑‍🏫สรุปยอดผู้สมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูอัตราจ้าง เอกประถมศึกษา 1 ตำเเหน่ง  ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษาย...
22/04/2022

🧑‍🏫🧑‍🏫สรุปยอดผู้สมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูอัตราจ้าง เอกประถมศึกษา 1 ตำเเหน่ง ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2565 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12-24 เมษายน 2565 👩‍🏫👨‍🏫

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ปีกา...
20/04/2022

🎉🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน ✅

🙋‍♂️🙋‍♀️โดยนักเรียนที่เข้าสอบเป็นนักเรียนที่เข้าเรียนแบบ On-Hand On-Demand และ On-Line

➡️ผู้ปกครองสามารถดูคะแนนรายบุคคลของนักเรียนได้ที่ลิ้งค์นี้👇🏻 http://180.180.244.48/NT/ExamWeb/FrPrintAnnounceExams.aspx?gradeCode=P1

🌷🌷บรรยากาศการรับสมัครครูอัตราจ้าง และรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565🌷🌷🧑‍🎓👩‍🎓ครูอัตราจ้าง งบ อบจ. วุฒิ ป.ตรี เอ...
20/04/2022

🌷🌷บรรยากาศการรับสมัครครูอัตราจ้าง และรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565🌷🌷

🧑‍🎓👩‍🎓ครูอัตราจ้าง งบ อบจ. วุฒิ ป.ตรี
เอกการประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
📌สมัครด้วยตนเอง ถึง 24 เม.ย. 2565
📌สอบสัมภาษณ์ 26 เม.ย. 2565
📌ประกาศผล 27 เม.ย. 2565
📌เริ่มงาน 1 พ.ค. 2565
🙋‍♂️🙋‍♀️นักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น อนุบาล 2 - ป.6

✏รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ณ ลานโดม หน้าอาคารเจริญสุข

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
**************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

🌷วันพุธที่ 20 เมษายน 2565🌷นางยุพิน ประเสริฐกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากร พร้อมด้วยนางสาวสิริพร เอี่ยมสำลี รองผู้...
20/04/2022

🌷วันพุธที่ 20 เมษายน 2565🌷
นางยุพิน ประเสริฐกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากร พร้อมด้วยนางสาวสิริพร เอี่ยมสำลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากร เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการ " จิตอาสารักษ์แม่น้ำ คลองเปรมประชากร ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี " ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้แม่น้ำลำคลองมีคุณภาพดีและสวยงาม ดั่งเช่นอดีต โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมบูรณาการดำเนินโครงการกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม เกตุวรชัย โรงเรียนวัดเปรมประชากร

รับสมัครครูอัตราจ้าง #เอกประถมศึกษา 1 อัตรา ถึง 24 เม.ย.65 นี้
19/04/2022

รับสมัครครูอัตราจ้าง #เอกประถมศึกษา 1 อัตรา ถึง 24 เม.ย.65 นี้

#ประกาศ โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป.ปทุมธานี เขต 1

#รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา #เอกประถมศึกษา
- เงินเดือน 15,000 บาท (งบ อบจ.ปทุมธานี)
- วุฒิ ป.ตรี (มีใบประกอบกอบวิชาชีพครู)

#รับสมัครระหว่างวันที่ 12-24 เมษายน 2565
สมัครด้วยตนเอง ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร
#สอบสัมภาษณ์ 26 เม.ย. 65
#ประกาศผล 27 เม.ย. 65
#เริ่มงาน 1 พ.ค. 65
***การคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด***

#รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิงค์ประกาศนี้
https://drive.google.com/drive/folders/1MRBGKjAYvrDBd1VEIB_JpgOmRPDEtKa7?usp=sharing

#สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-567-4931, ผอ.ยุพิน ประเสริฐกุล (086-3866705) ครูอัจฉรา (084-9134686)

************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th ดูน้อยลง

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร🗓วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2565🔹นักเรียนชั้นอนุบาล 2 - 3 และชั้นประถมศึกษาป...
12/04/2022

📢ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
🗓วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2565

🔹นักเรียนชั้นอนุบาล 2 - 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี

📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📣ขอแสดงความยินดีและชื่นชม📣กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคนที่ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมั...
11/04/2022

📣ขอแสดงความยินดีและชื่นชม📣
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน
ที่ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี ในรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📣ขอแสดงความยินดีและชื่นชม📣กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคนที่ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมั...
11/04/2022

📣ขอแสดงความยินดีและชื่นชม📣
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน
ที่ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี ในรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📣ขอแสดงความยินดีและชื่นชม📣กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคนที่ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมั...
11/04/2022

📣ขอแสดงความยินดีและชื่นชม📣
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน
ที่ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปทุมวิไล ในรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📣ขอแสดงความยินดีและชื่นชม📣กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคนที่ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมั...
11/04/2022

📣ขอแสดงความยินดีและชื่นชม📣
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน
ที่ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนธัญบุรี ในรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

📣ขอแสดงความยินดีและชื่นชม📣กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคนที่ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมั...
11/04/2022

📣ขอแสดงความยินดีและชื่นชม📣
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน
ที่ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสายปัญญารังสิต ในรอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
📌รายละเอียดคลิกที่ภาพ
************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th

#ประกาศ โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป.ปทุมธานี เขต 1#รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา #เอกประถมศึกษา- เงินเดือน 15,000 บาท (งบ ...
11/04/2022

#ประกาศ โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป.ปทุมธานี เขต 1

#รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา #เอกประถมศึกษา
- เงินเดือน 15,000 บาท (งบ อบจ.ปทุมธานี)
- วุฒิ ป.ตรี (มีใบประกอบกอบวิชาชีพครู)

#รับสมัครระหว่างวันที่ 12-24 เมษายน 2565
สมัครด้วยตนเอง ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร
#สอบสัมภาษณ์ 26 เม.ย. 65
#ประกาศผล 27 เม.ย. 65
#เริ่มงาน 1 พ.ค. 65
***การคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด***

#รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิงค์ประกาศนี้
https://drive.google.com/drive/folders/1MRBGKjAYvrDBd1VEIB_JpgOmRPDEtKa7?usp=sharing

#สอบถามเพิ่มเติม สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-567-4931, ผอ.ยุพิน ประเสริฐกุล (086-3866705) ครูอัจฉรา (084-9134686)

************************************************
🏫โรงเรียนวัดเปรมประชากร
📮 78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
☎️ โทรศัพท์ 02-567-4931
💻 www.ppck.ac.th ดูน้อยลง

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 นางยุพิน ประเสริฐกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากร คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเปรม...
08/04/2022

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 นางยุพิน ประเสริฐกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากร คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเปรมประชากร
💚ยินดีต้อนรับ💚
💐นางสาวสุฑารัตน์ นามภักดี วิชาเอก ภาษาไทย
💐นางสาวธนัชชา แสงนาค วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย
เข้าบรรจุรับราชการ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดเปรมประชากร ด้วยความยินดียิ่ง💛

ที่อยู่

78 หมู่ที่ 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุ
Amphoe Muang Pathum Thani
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 06:00 - 17:00
อังคาร 06:00 - 17:00
พุธ 06:00 - 17:00
พฤหัสบดี 06:00 - 17:00
ศุกร์ 06:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625674931

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดเปรมประชากรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดเปรมประชากร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Muang Pathum Thani บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่เห็นมีให้ดูว่าเครื่องแบบนักเรียนแต่งแบบไหนปักอักษรยังไง
x

Amphoe Muang Pathum Thani บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

Fruit Embassy ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภา โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ว Proud asia ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี ภาษามือไทย Thai Sign Language ทิวา-สื่อการสอน คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบ มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต Rangsit University Air&Gases For Life ศูนย์ประสานงานโครงการอันเน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กร กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กร ศูนย์ Digital Marketing คลองสาม