สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี เพจนี้สร้างขึ้นเพื่อ อัพเดทข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคณะและมหาวิทยาลัย

เปิดเหมือนปกติ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม CS NewGen Inspiration 2020 เพื่อสร้างเข้าใจในสายงานด้านการพัฒนาโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ ...
05/10/2020

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม CS NewGen Inspiration 2020 เพื่อสร้างเข้าใจในสายงานด้านการพัฒนาโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ บนพื้นฐานของการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบัณฑิตนวัตกร โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนุสรณ์ ทัพนาค บริษัท SCB และถอดบทเรียนเพื่อกำหนดแนวทางการเรียนสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรม STEAM โดย อาจารย์ประภาส ทองรัก และอาจารย์ปิยนันท์ เทียบศรไชย โดยจัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม CS NewGen Inspiration 2020 เพื่อสร้างเข้าใจในสายงานด้านการพัฒนาโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ ...
05/10/2020

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม CS NewGen Inspiration 2020 เพื่อสร้างเข้าใจในสายงานด้านการพัฒนาโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ บนพื้นฐานของการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบัณฑิตนวัตกร โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนุสรณ์ ทัพนาค บริษัท SCB และถอดบทเรียนเพื่อกำหนดแนวทางการเรียนสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรม STEAM โดย อาจารย์ประภาส ทองรัก และอาจารย์ปิยนันท์ เทียบศรไชย โดยจัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม CS NewGen Inspiration 2020 เพื่อสร้างเข้าใจในสายงานด้านการพัฒนาโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ ...
05/10/2020

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม CS NewGen Inspiration 2020 เพื่อสร้างเข้าใจในสายงานด้านการพัฒนาโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ บนพื้นฐานของการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบัณฑิตนวัตกร โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนุสรณ์ ทัพนาค บริษัท SCB และถอดบทเรียนเพื่อกำหนดแนวทางการเรียนสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรม STEAM โดย อาจารย์ประภาส ทองรัก และอาจารย์ปิยนันท์ เทียบศรไชย โดยจัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม CS NewGen Inspiration 2020 เพื่อสร้างเข้าใจในสายงานด้านการพัฒนาโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ ...
05/10/2020

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม CS NewGen Inspiration 2020 เพื่อสร้างเข้าใจในสายงานด้านการพัฒนาโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ บนพื้นฐานของการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบัณฑิตนวัตกร โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนุสรณ์ ทัพนาค บริษัท SCB และถอดบทเรียนเพื่อกำหนดแนวทางการเรียนสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรม STEAM โดย อาจารย์ประภาส ทองรัก และอาจารย์ปิยนันท์ เทียบศรไชย โดยจัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม CS NewGen Inspiration 2020 เพื่อสร้างเข้าใจในสายงานด้านการพัฒนาโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ ...
05/10/2020

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม CS NewGen Inspiration 2020 เพื่อสร้างเข้าใจในสายงานด้านการพัฒนาโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ บนพื้นฐานของการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบัณฑิตนวัตกร โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนุสรณ์ ทัพนาค บริษัท SCB และถอดบทเรียนเพื่อกำหนดแนวทางการเรียนสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรม STEAM โดย อาจารย์ประภาส ทองรัก และอาจารย์ปิยนันท์ เทียบศรไชย โดยจัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
04/10/2020

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ส่วนหนึ่งของโครงการปฐมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเกียรติจาก ดร.มรกต พุทธกาล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ของสาขาวิชา โดยมี คุณพลชา เจียกขจร ตำแหน่ง Project Manager บริษัท CPF IT เครือบริษัท CP Group เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ข้อคิด ตลอดจนแนะนำแนวทางการทำงานจริงด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์/โปรแกรมแบบบูรณาการการพัฒนาทั้งด้านของ Hard Skill และ Soft Skill รวมถึงสร้างความเข้าใจในเชิงธุรกิจเบื้องต้น จัดขึ้นวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

03/10/2020

นักศึกษาปี1 ส่งผลงานที่คอมเม้นต์
โพสนี้นะครับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
01/10/2020

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

https://www.oreg.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=1738
คู่มือนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ พรมทอง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท...
01/10/2020

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ พรมทอง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓#หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #ComSciRmutt 💻💻💻😍😍*เรียน 4 ปี 🏆🏆*มีฝึกงานและออก...
01/10/2020

👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓#หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #ComSciRmutt 💻💻💻
😍😍*เรียน 4 ปี
🏆🏆*มีฝึกงานและออกสหกิจ ที่สถานประกอบการชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ✈️✈️✈️
📁📁📁*กู้ กรอ. กยศ. ได้ ทุนให้เปล่าเพียบ ⏰⏰⏰
😃😃*สมัครเรียนผ่านระบบ TCAS 1- 4 😍😍
👩‍💼👩‍💼มาเรียนคอมซาย์คลองหกกันเยอะๆ นะ ❤️❤️

Cr. poster #CS63ทีม

📢📢📢...ประกาศ การจัดกิจกรรม "Student Life RMUTT 2020" (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่) ปีการศึกษา 2563 -------Face to Faceกำหนดการจ...
21/09/2020

📢📢📢...ประกาศ การจัดกิจกรรม "Student Life RMUTT 2020" (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่) ปีการศึกษา 2563 -------Face to Face
กำหนดการจัดกิจกรรม
- ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- มีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าหอประชุม
- ต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
👉👉นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
การต้อนรับนักศึกษากลับเข้าสู่มหาวิทยาลัยบันทึกลงสมุดกิจกรรมหมวดวิชาการ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร...
17/09/2020

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณคุณอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ภายในงานประกอบด้วย พิธีไหว้ครู พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ พิธีรับขวัญนักศึกษาใหม่ พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิชา นักศึกษาที่มีทักษะและศักยภาพดีเด่นทางด้านวิชา การประกวดทูตกิจกรรมสาขาวิชา และพิธีมอบทุนการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสัวสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวิทยบงกช

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาที่ได้ชนะเลิศการแข่งขัน
15/09/2020

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาที่ได้ชนะเลิศการแข่งขัน

๑๕ กันยายน วันพระราชทานนาม "ราชมงคล"#วันราชมงคล
15/09/2020

๑๕ กันยายน วันพระราชทานนาม "ราชมงคล"
#วันราชมงคล

ขอเเสดงความยินดีกับทูตกิจกรรมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คนใหม่ B2 บลู อภิพัฒน์ ศรีสมัย ด้วยคะเเนน 735 คะเเนน G2 ปาน ปานชีวา ...
12/09/2020

ขอเเสดงความยินดีกับทูตกิจกรรมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คนใหม่
B2 บลู อภิพัฒน์ ศรีสมัย ด้วยคะเเนน 735 คะเเนน
G2 ปาน ปานชีวา สุขารมย์ ด้วยคะเเนน 516 คะเเนน

ขอเชิญชวนนักศึกษาเเละคณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าร่วม"พิธีไหว้ครูเเละมอบตัวเป็นศิษย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเ...
12/09/2020

ขอเชิญชวน
นักศึกษาเเละคณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เข้าร่วม"พิธีไหว้ครูเเละมอบตัวเป็นศิษย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์" ประจำปีการศึกษา 2563
ในวัน พฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 11.00-13.00น
ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

** นักศึกษา ชุดพิธีการ
คณาจารย์ สูทมหาวิทยาลัย

ร่วมโหวตตัวเเทนนักศึกษากิจกรรม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นตัวเเทนสาขา ในการประกวด Atomic Boy&Girl 202...
03/09/2020

ร่วมโหวตตัวเเทนนักศึกษากิจกรรม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นตัวเเทนสาขา ในการประกวด Atomic Boy&Girl 2020

การโหวต เเบบ Popular vote
กดlike 1 คะเเนน
กด love 3 คะเเนน
เเชร์ 1คะเเนน

เริ่มโหวตได้เเล้ววันนี้-11ก.ย63 12.00น.

14/08/2020

มาร่วมเชียร์ให้กับทีมในดวงใจของคุณ ใครจะได้เป็นสุดยอดทีมในศึกเเชมป์ครั้งนี้ ติดตามการถ่ายทอดสดการเเข่งขัน RoV เวลา 19.00น เป็นต้นไป

13/08/2020
ประกาศ ด้วยมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาชาย คณะวิทยาศาสตร์และเทค...
13/08/2020

ประกาศ
ด้วยมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาชาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) มูลค่าทุนละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา โดยเป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และเป็นทุนต่อเนื่อง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตร รายละเอียดตามโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ คุณสมบัติเหมาะสมตรงตามเกณฑ์การขอรับทุน ดังนี้
1. เป็นนักศึกษาชายที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี)
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 4 ปี) ในปีการศึกษา 2562 ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. มีความประพฤติเรียบร้อย และปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของสถาบันอุดมศึกษา
5. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
6. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนจากสถาบันและ/หรือหน่วยงานอื่นใดในปีที่รับทุน
7. ไม่เป็นผู้ได้รับโทษหรือเคยถูกลงโทษทางวินัย หรือโทษอื่นใด

ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ คุณยุพิน ชั้น 2 หรือ ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 ภายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ก่อน 16.00 น.

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทีม "มาตามหารักแท้ครับ“ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนายศุภกร เอมชนานนท์...
12/08/2020

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทีม "มาตามหารักแท้ครับ“ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นายศุภกร เอมชนานนท์ นางสาวสุวิมล ทวนทอง นายโสภณ เงินสว่าง
นายณัฐกานต์ สิธนานันท์ และนายวิศรุต คงจำเนียร
ในการแข่งขัน CPF HACKATHON 2020: ภายใต้หัวข้อ Chatbot for CRM
งาน CPE DEV DAY 2020 "พลิกโฉมธุรกิจค้าปลีก โดย DEVELOPER ยุค 4.0"
ระหว่างวันที่ 8-23 กรกฎาคม 2563

นักศึกษาชั้นปี 1 (รหัส 63) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่อัพโหลดเอกสาร หรืออัพโหลดเอกสารไม่สมบูรณ์ ให้รีบดำเนินการ...
12/08/2020

นักศึกษาชั้นปี 1 (รหัส 63) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ที่ยังไม่อัพโหลดเอกสาร หรืออัพโหลดเอกสารไม่สมบูรณ์
ให้รีบดำเนินการให้เสร็จภายใน 20 สิงหาคม เท่านั้น

ประกาศ ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่มีผลคะแนน TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป   มหา...
12/08/2020

ประกาศ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่มีผลคะแนน TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายในการส่งเสริมนักศึกษาที่มีแนวโน้มการสอบ TOEIC ได้คะแนนสูง ให้ได้รับทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบเพื่อนำผลมายื่นขอยกเว้นการเรียน โดยจะให้โอกาสแก่นักศึกษาที่มีผลสอบ SPEEXX Placement Test (การสอบครั้งแรก) อยู่ในระดับ B1.1 – B2.2 เข้าสอบ Mock1TOEIC1ที่จะจัดโดยคณะศิลปศาสตร์ก่อน แล้วคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลสอบสูงกว่า 550 ไปเข้าสอบ TOEIC จริง โดยนักศึกษาจะได้รับเงินทุนจากมหาวิทยาลัย รายละ 950 บาท ในการเข้าสอบและผลสอบจะใช้ขอยกเว้นรายวิชาดังนี้
TOEIC 400-499 คะแนน ได้รับเกรด A วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
TOEIC 500-549 คะแนน ได้รับเกรด A วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป ได้รับเกรด A วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 , ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 และ A สนทนาภาษาอังกฤษ

จึงขอให้นักศึกษาตามรายชื่อต่อไปนี้เข้าร่วมไลน์กลุ่มนี้ เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไป
https://line.me/R/ti/g/BbjIxaxJgc

12/08/2020
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนางศิวพร เหลืองอมรศักดิ์ คุณแม่ของนายปรมินทร์ เหลืองอมรศักดิ์ นักศึกษาชั้น...
12/08/2020

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนางศิวพร เหลืองอมรศักดิ์ คุณแม่ของนายปรมินทร์ เหลืองอมรศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓
ที่ได้รับรางวัลแม่ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พานักศึกษาชั้นปีที่ 31เยี่ยมชม และศึกษาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 25631(Thailand Research E...
12/08/2020

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พานักศึกษาชั้นปีที่ 31เยี่ยมชม และศึกษาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 25631(Thailand Research Expo 2020) ภายในงานนำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยจัดกิจกรรม อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 91ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” การแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษาด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพมหานคร

11/08/2020

เอาใจเชียร์ทีมในดวงใจของคุณ
ใครคือผู้ที่จะได้ผ่านเข้ารอบไปสู่สังเวียนเเชมป์
ติดตามการถ่ายทอดสดการเเข่งขัน VALORANT ในรอบ 4 ทีม สุดท้าย CS ARENA TOURNAMENT 2020
12 ส.ค 63 เวลา 19.00น เป็นต้นไป

ประกาศนักศึกษาที่ลงเรียนปรับพื้นคณิตศาสตร์ (GE0002) ไม่ผ่านจะไม่สามารถลงเรียนวิชาแคลคูลลัส 1 ได้ ให้นักศึกษาเรียนผ่านระบ...
07/08/2020

ประกาศ
นักศึกษาที่ลงเรียนปรับพื้นคณิตศาสตร์ (GE0002) ไม่ผ่านจะไม่สามารถลงเรียนวิชาแคลคูลลัส 1 ได้ ให้นักศึกษาเรียนผ่านระบบ D-learn ซึ่งมีอาจารย์จัดการเรียนการสอนใน วันเสาร์/วันอาทิตย์ เวลา 17.00- 20.00 น. หรือให้นักศึกษาเรียนด้วย ตนเอง โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดสอบทางออนไลน์ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

AUCC Conference
02/08/2020

AUCC Conference

AUCC ปีนี้มีประกวดนวัตกรรมด้วยนะ 🏆🏆🏆
เตรียมพบกับการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในงาน AUCC2021 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล หัวหิน
#ประกวดนวัตกรรม #นวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ #AUCC2021

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
31/07/2020

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

สายการเเข่งขัน Rov รอบรองชนะเลิศชนะ2ใน3เกม-โดยจะเป็นการเเข่งขันมีไลฟ์สด ในวันที่3/8/63 ***หมายเหตุ ส่งผลการเเข่งกันทาง d...
24/07/2020

สายการเเข่งขัน Rov รอบรองชนะเลิศชนะ2ใน3เกม
-โดยจะเป็นการเเข่งขันมีไลฟ์สด ในวันที่3/8/63
***หมายเหตุ ส่งผลการเเข่งกันทาง discord ของเพจ****
เวลาการเเข่งขันจะเริ่มเเข่งตั้งเเต่ 18.00 น เป็นต้นไปของวันที่มีการเเข่งขันเเละรบกวนหัวหน้าทีมเเต่ละทีม คอมเม้นใต้โพสเพื่อเข้าดิส.

สายการเเข่งขัน Valorant รอบที่1 กลุ่ม B-โดยจะเป็นการเเข่งขันกันเองไม่มีไลฟ์สดเเต่ต้องส่งผลการเเข่งขันหลังจากเเข่งขันเสร็...
24/07/2020

สายการเเข่งขัน Valorant รอบที่1 กลุ่ม B
-โดยจะเป็นการเเข่งขันกันเองไม่มีไลฟ์สด
เเต่ต้องส่งผลการเเข่งขันหลังจากเเข่งขันเสร็จทันที
***หมายเหตุ ส่งผลการเเข่งกันทาง discord ของเพจ****
เวลาการเเข่งขันจะเริ่มเเข่งตั้งเเต่ 18.00 น เป็นต้นไปของวันที่มีการเเข่งขันเเละรบกวนหัวหน้าทีมเเต่ละทีม คอมเม้นใต้โพสเพื่อเข้าดิส.

สายการเเข่งขัน Valorant รอบที่1 กลุ่ม A-โดยจะเป็นการเเข่งขันกันเองไม่มีไลฟ์สดเเต่ต้องส่งผลการเเข่งขันหลังจากเเข่งขันเสร็...
24/07/2020

สายการเเข่งขัน Valorant รอบที่1 กลุ่ม A
-โดยจะเป็นการเเข่งขันกันเองไม่มีไลฟ์สด
เเต่ต้องส่งผลการเเข่งขันหลังจากเเข่งขันเสร็จทันที
***หมายเหตุ ส่งผลการเเข่งกันทาง discord ของเพจ****
เวลาการเเข่งขันจะเริ่มเเข่งตั้งเเต่ 18.00 น เป็นต้นไปของวันที่มีการเเข่งขันเเละรบกวนหัวหน้าทีมเเต่ละทีม คอมเม้นใต้โพสเพื่อเข้าดิส.

ที่อยู่

Rangsit
12110

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Rangsit

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ แป้ม Digital Marketing Executive จาก Aware Corporation ค่ะ จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ 2 งาน งานแรกเป็น Open House: เปิดบ้านรับสมัครงาน และอีกงานเป็น Super Referral Program โปรแกรมพิเศษสำหรับผู้ที่สามารถแนะนำบุคลากรทาง IT มาทำงานให้ Aware ได้ ตอนนี้ Aware Corporation สาขากรุงเทพฯ กำลังมี Open House เปิดบ้านรับสมัครงาน ที่นี่เปิดรับเด็กๆสายคอมพิวเตอร์/ IT ที่เพิ่งเรียนจบและเพื่อนๆที่ทำงานสาย IT มาทำ IT Outsource หลากหลายตำแหน่งและความเชี่ยวชาญ ได้แก่: Automate Tester Software Tester Java Programmer C# .Net Programmer PL/SQL Programmer C Programmer Mobile Developer (IOS, Android) System Engineer Technical Support/Application Support Systems Analyst ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ที่ Aware Corporation ตึกพหลโยธินเพลส ชั้น 24 ในวันงานจะได้สัมภาษณ์กับบริษัทผู้ว่าจ้างและทีมที่คุณจะได้ร่วมงานโดยตรง ใช้เวลากระชับและรู้ผลเร็ว แนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะคะ https://www.aware.co.th/superhero-openhouse/ นอกเหนือจากนี้ยังมี Super Referral Program โปรแกรมพิเศษสำหรับผู้ที่สามารถแนะนำบุคลากรทาง IT มาทำงานให้ Aware ได้ ใครก็ได้แนะนำคนทำงานให้เรา รับเงินสดทันที 8,000 บาท รายละเอียดตามนี้ค่ะ https://www.aware.co.th/referral-program/ พร้อมกันนี้แป้มแนบโปสเตอร์ขนาด A4 มาประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ [email protected] แป้ม
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ เคมีทั่วไป เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ แคลคูลัส 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
เชิญชวนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษาในเช้าวัน พฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้นะครับ
นศ.ท่านใด สนใจขอทุนให้เปล่า ติดต่อ อ.มาทาง inbox ได้นะคะ ด่วน!
มานะครับผม
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ เคมีอินทรีย์ เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"