สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม Office of Defence Public Sector Development

สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม Office of Defence Public Sector Development สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็นหน่วยขึ้นตรงของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
(1)

08/04/2024

🌟๘ เมษายน ๒๕๖๗ วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบรอบ ๑๓๗ ปี “กลาโหมเทิดราชา รักษ์ราษฎร์ ชาติมั่นคง”🌟

#วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม #กระทรวงกลาโหม #สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #กองทัพไทย #กองบัญชาการกองทัพไทย #กองทัพบก #กองทัพเรือ #กองทัพอากาศ #ทหารบก #ทหารเรือ #ทหารอากาศ #เหล่าทัพ

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.66, 09.00 น. สพร.กห. จัดการประชุมเตรียมการสัมมนา เรื่อง "กรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ นข...
21/08/2023

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.66, 09.00 น. สพร.กห. จัดการประชุมเตรียมการสัมมนา เรื่อง "กรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ นขต.กห. และเหล่าทัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ณ ห้องประชุม สพร.กห.ชั้น2 อาคาร สป.(ศรีสมาน) โดยมี พล.ท.สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ ผอ.สพร.กห. เป็นประธานการประชุมฯ

เมื่อวันที่ 15-16 ส.ค.66 พล.ท สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ ผอ.สพร.กห. เป็นหัวหน้าคณะเดินทางติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามต...
21/08/2023

เมื่อวันที่ 15-16 ส.ค.66 พล.ท สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ ผอ.สพร.กห. เป็นหัวหน้าคณะเดินทางติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของ นขต.สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 9 เดือน) ณ รวท.อท.ศอพท. และ ศอว.ศอพท. ในพื้นที่ จว.น.ว. และ จว.ล.บ.

12/08/2023
11/08/2023

💙 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 💙

#กระทรวงกลาโหม #สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #กองทัพไทย #กองบัญชาการกองทัพไทย #กองทัพบก #กองทัพเรือ #กองทัพอากาศ #ทหารบก #ทหารเรือ #ทหารอากาศ #เหล่าทัพ

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2566พล.ท สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ ผอ.สพร.กห. พร้อมด้วยข้าราชการ สพร.กห. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสา...
10/08/2023

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2566
พล.ท สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ ผอ.สพร.กห. พร้อมด้วยข้าราชการ สพร.กห. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา
ณ บริเวณหน้าห้องโถง หน้าห้องยุทธนาธิการ ในศาลาว่าการกลาโหม

07/08/2023

สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

#ทรงพระเจริญ
#ลงนามถวายพระพร

27/07/2023

💛28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว💛

#กระทรวงกลาโหม #สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #กองทัพไทย #กองบัญชาการกองทัพไทย #กองทัพบก #กองทัพเรือ #กองทัพอากาศ #ทหารบก #ทหารเรือ #ทหารอากาศ #เหล่าทัพ

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2566 เวลา 09.00 น. สพร.กห. จัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการติดตามคำรับรองการปฏิบัติ...
26/07/2023

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2566 เวลา 09.00 น.
สพร.กห. จัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สป. ทบ. ทอ. ทร. และ สทป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 9 เดือน ณ ห้องประชุม สพร.กห. ชั้น2 อาคาร สป.(ศรีสมาน) โดยมี พล.ท.สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ ผอ.สพร.กห. เป็นประธานการประชุมฯ

10/07/2023

🙏🏻 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

💥 ขอเชิญข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตลอดเดือนกรกฎาคม

🌐 ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. : http://web.ocsc.go.th/forking

#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#ถวายสัตย์ปฏิญาณ

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2566 สพร.กห. ได้จัดให้มีการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าตามพระราชนิยม เพื่อให้กำลังพลของ สพร.กห. มีบุคลิกลั...
07/07/2023

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2566 สพร.กห. ได้จัดให้มีการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าตามพระราชนิยม
เพื่อให้กำลังพลของ สพร.กห. มีบุคลิกลักษณะทางทหารที่เข้มแข็ง มีระเบียบวินัย และปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2566  สพร.กห. จัดประชุม นขต.สพร.กห. (ประจำเดือน ก.ค.) ครั้งที่ 7/2566เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่าน...
07/07/2023

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2566 สพร.กห. จัดประชุม นขต.สพร.กห. (ประจำเดือน ก.ค.) ครั้งที่ 7/2566
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และชี้แจงในเรื่องที่สำคัญ ณ ห้องประชุม สพร.กห. ชั้น 2 อาคาร สป.(ศรีสมาน) โดยมี พล.ท.สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ ผอ.สพร.กห. เป็นประธานการประชุมฯ

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2566 พล.ท.สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ ผอ.สพร.กห. ได้กรุณามอบประกาศนียบัตรให้แก่กำลังพลที่มีผลการเรียนดีเยี่ย...
07/07/2023

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2566 พล.ท.สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ ผอ.สพร.กห. ได้กรุณามอบประกาศนียบัตรให้แก่กำลังพลที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมหลักสูตรนายทหารสารบรรณชั้นนายพันของ สป. รวมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการดีเด่นของ สพร.กห. และทุนการศึกษาบุตรของข้าราชการฯ ณ บริเวณหน้าห้องประชุม สพร.กห. ชั้น 2 อาคาร สป.(ศรีสมาน)

04/07/2023

🧡 ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 🧡

#กระทรวงกลาโหม #สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #กองทัพไทย #กองบัญชาการกองทัพไทย #กองทัพบก #กองทัพเรือ #กองทัพอากาศ #ทหารบก #ทหารเรือ #ทหารอากาศ #เหล่าทัพ

03/07/2023
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศ...
30/06/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พล.ท.สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์  ผอ.สพร.กห.พร้อมด้วยกำลังพล  สพร.กห. ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารและผ้าไตรจีวร แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อ...
30/06/2023

พล.ท.สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ ผอ.สพร.กห.พร้อมด้วยกำลังพล สพร.กห. ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารและผ้าไตรจีวร แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม 30 มิ.ย. 2566 ครบรอบปีที่ 9 ณ วัดช่องลม จ.นนทบุรี

พล.ท.สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์  ผอ.สพร.กห. พร้อมด้วยข้าราชการ สพร.กห. เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภา...
28/06/2023

พล.ท.สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ ผอ.สพร.กห. พร้อมด้วยข้าราชการ สพร.กห. เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) และเยี่ยมชมห้องศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2566 เวลา 13.00 น. พล.ท.สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ ผอ.สพร.กห. พร้อมด้วยข้าราชการ สพร.กห. จำนวน 16 นาย เดิ...
14/06/2023

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2566 เวลา 13.00 น. พล.ท.สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ ผอ.สพร.กห. พร้อมด้วยข้าราชการ สพร.กห. จำนวน 16 นาย เดินทางไปศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี นายวิบูณ จำปาเงิน รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะฯ ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2566 เวลา 09.00 น. พล.ต.กฤษณ์  กิจวิวัฒนกุล รอง ผอ.สพร.กห.และข้าราชการ สพร.กห. ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ใ...
13/06/2023

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2566 เวลา 09.00 น. พล.ต.กฤษณ์ กิจวิวัฒนกุล รอง ผอ.สพร.กห.และข้าราชการ สพร.กห. ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ณ วัดช่องลม จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2566 พล.ท สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ ผอ.สพร.กห. พร้อมด้วยข้าราชการ สพร.กห. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์...
13/06/2023

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2566 พล.ท สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ ผอ.สพร.กห. พร้อมด้วยข้าราชการ สพร.กห. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 45 พรรษา (3 มิ.ย.66) ณ บริเวณหน้าห้องโถง หน้าห้องยุทธนาธิการ ในศาลาว่าการกลาโหม

03/06/2023

💜 #ทรงพระเจริญ 💜
๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

#กระทรวงกลาโหม #สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #กองทัพไทย #กองบัญชาการกองทัพไทย #กองทัพบก #กองทัพเรือ #กองทัพอากาศ #ทหารบก #ทหารเรือ #ทหารอากาศ #เหล่าทัพ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที...
01/06/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ การนี้ ในวันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ดังนี้
– พระบรมมหาราชวัง (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.)
– พระราชวังบางปะอิน
– วังไกลกังวล
– พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
– พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์
– พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์

#กระทรวงกลาโหม #สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #กองทัพไทย #กองบัญชาการกองทัพไทย #กองทัพบก #กองทัพเรือ #กองทัพอากาศ #ทหารบก #ทหารเรือ #ทหารอากาศ #เหล่าทัพ

วันที่ 26 พ.ค.2566  สพร.กห. จัดพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนยศที่สูงขึ้น จำนวน 3 นาย  ณ ห้องประชุม สพร....
26/05/2023

วันที่ 26 พ.ค.2566 สพร.กห. จัดพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนยศที่สูงขึ้น จำนวน 3 นาย ณ ห้องประชุม สพร.กห. ชั้น 2 อาคาร สป.(ศรีสมาน) โดยมี พล.ท.สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ ผอ.สพร.กห. ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศ พร้อมทั้งให้โอวาท เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางในการรับราชการต่อไป

เมื่อวันที่ 23 และ 25 พ.ค.2566, สพร.กห. จัดประชุมแถลงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 7 ''ระดับความสำเร็จของการจัดความรู้(k...
25/05/2023

เมื่อวันที่ 23 และ 25 พ.ค.2566, สพร.กห. จัดประชุมแถลงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 7 ''ระดับความสำเร็จของการจัดความรู้(km)'' รอบ 6 เดือน สำหรับประกอบการพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัดและพิจารณาการประเมินองค์ความรู้ที่ดีเด่นประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม สพร.กห.โดยมี พล.ท.สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ ผอ.สพร.กห. เป็นประธานการประชุมฯ

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2566 ที่ผ่านมาโดย พล.ต.กฤษณ์  กิจวิวัฒนกุล รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็นหัวหน้าคณะเดิ...
19/05/2023

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2566 ที่ผ่านมา
โดย พล.ต.กฤษณ์ กิจวิวัฒนกุล รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของ กห. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้
1. คณะ อตผ.กห. เข้าร่วมคณะกับ ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) และการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2566 ณ สนามฝึกยิงอาวุธ กองการฝึก กองเรือยุทธการ หาดยาวทุ่งโปรง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

2. รับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของ ทร. ณ ห้องประชุม ทัพเรือภาคที่ 1

3. เยี่ยมชมเรือหลวงอ่างทอง ในการเข้าร่วมปฏิบัติการการฝึกของกองทัพเรือตามแผนป้องกันประเทศ

ที่อยู่

เลขที่127 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ชั้น 2 ถ. ศรีสมาน ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625605641

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม Office of Defence Public Sector Developmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม Office of Defence Public Sector Development:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน นนทบุรี

แสดงผลทั้งหมด