เทศบาลเมืองบางคูรัด

เทศบาลเมืองบางคูรัด เทศบาลเมืองบางคูรัด 8/88 หมู่ที่ 4 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
(3)

 #นายกเอ๋จัดให้ #ปรับปรุงภูมิทัศน์  #ทางเข้าวัดเต็มรักสามัคคี 📆วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดย ...
17/11/2023

#นายกเอ๋จัดให้
#ปรับปรุงภูมิทัศน์ #ทางเข้าวัดเต็มรักสามัคคี
📆วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบงานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด ดำเนินการตัดหญ้าและตกแต่งกิ่งไม้ บริเวณ #ทางเข้าวัดเต็มรักสามัคคี เพื่อความสะอาด และปลอดภัย ให้กับประชาชน
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #นายกเอ๋จัดให้ #ตัดต้นไม้ตามคำร้องของประชาชนพื้นที่ถนนเลียบคลองโต๊ะใหม่ #อย่างต่อเนื่อง📆วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566"...
17/11/2023

#นายกเอ๋จัดให้
#ตัดต้นไม้ตามคำร้องของประชาชนพื้นที่ถนนเลียบคลองโต๊ะใหม่ #อย่างต่อเนื่อง
📆วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบนายบุญเลี้ยง พ่วงเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี งานตัดต้นไม้ สำนักปลัด ดำเนินการตัดตกแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามคำร้องของประชาชน บริเวณถนนเลียบคลองโต๊ะใหม่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะอาด สวยงาม และปลอดภัยให้กับประชาชน
📌หากท่านต้องการให้ดำเนินการ สามารถเขียนคำร้องออนไลน์ได้ที่นี่ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/form/id/180/menu/0
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #คณะผู้บริหารร่วมกิจกรรม #จิตอาสาเราทําความดีเพื่อชาติ_ศาสน์_กษัตริย์ #กำนัน_ผู้ใหญ่บ้านบางคูรัด📆วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิก...
17/11/2023

#คณะผู้บริหารร่วมกิจกรรม
#จิตอาสาเราทําความดีเพื่อชาติ_ศาสน์_กษัตริย์ #กำนัน_ผู้ใหญ่บ้านบางคูรัด
📆วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบมอบกนกพรรธน์ ชัยสมิทธิวงศ์ ,นายบุญเลี้ยง พ่วงเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี นางสาวยุพิน โภชน์พันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีเพื่อชาติ_ ศาสน์_ กษัตริย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางคูรัด ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดเต็มรักสามัคคี
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #คณะผู้บริหารลงพื้นที่ #ตัดต้นไม้ตามคำร้องของประชาชนพื้นที่ถนนเลียบคลองนายหลีก #อย่างต่อเนื่อง📆วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกาย...
17/11/2023

#คณะผู้บริหารลงพื้นที่
#ตัดต้นไม้ตามคำร้องของประชาชนพื้นที่ถนนเลียบคลองนายหลีก #อย่างต่อเนื่อง
📆วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบกนกพรรธน์ ชัยสมิทธิวงศ์ ,นายบุญเลี้ยง พ่วงเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี นางสาวยุพิน โภชน์พันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้า การตัดตกแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามคำร้องของประชาชน บริเวณถนนเลียบคลองนายหลีกฝั่งตะวันตก อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชน
📌หากท่านต้องการให้ดำเนินการ สามารถเขียนคำร้องออนไลน์ได้ที่นี่ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/form/id/180/menu/0
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #คณะผู้บริหารร่วมเปิดงานกีฬาเชื่อมความสามัคคีโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา📆วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โ...
17/11/2023

#คณะผู้บริหารร่วมเปิดงานกีฬาเชื่อมความสามัคคีโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา
📆วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบนางกนกพรรธน์ ชัยสมิทธิวงศ์ ,นายบุญเลี้ยง พ่วงเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี นางสาวยุพิน โภชน์พันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายสุธี ทองสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสามัคคี ของโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ และมีการประกวดกองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรง และเชื่อมความสัมพันธ์กันภายในสถานศึกษา
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #นายกเอ๋ห่วงใย #หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉินเทศบาลเมืองบางคูรัดออกช่วยเหลือประชาชน📆วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 1...
17/11/2023

#นายกเอ๋ห่วงใย
#หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉินเทศบาลเมืองบางคูรัดออกช่วยเหลือประชาชน
📆วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.20 น.
"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริเวณใกล้เคียงร้านเปี่ยมศักดิ์ 99 ถนนบางไผ่ - หนองเพรางาย เหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถแท็กซี่ มีผู้บาดเจ็บเป็นชาย 2 ราย มีแผลถลอกตามร่างกายและใบหน้า อีกหนึ่งรายมีอาการเจ็บปวดหัวเข่าข้างขวา หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉินปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้การช่วยเหลือนำส่งรงพยาบาลบางบัวทอง 2 เรียบร้อย เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 1669 หรือ BLS บางคูรัด โทร 082-583-0349
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #นายกเอ๋สั่งลุย #ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน #รวดเร็ว #แจ้งกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง #ไฟฟ้า #ประปา #ถนน #ขยะ ...
17/11/2023

#นายกเอ๋สั่งลุย #ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน #รวดเร็ว #แจ้งกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง #ไฟฟ้า #ประปา #ถนน #ขยะ #อื่นๆ
📢📢ยื่นคำร้องออนไลน์ได้ 📢📢ได้ที่นี่👇👇📲📲
https://landing.traffy.in.th?key=bMMeZHJL

#ช่องทาง #ร้องเรียน #ร้องทุกข์ #เต็มรูปแบบ #ติดตามเรื่องร้องเรียนได้
#สะดวก #รวดเร็ว #ปลอดภัย #ไม่ต้องเดินทาง
เต็มใจให้บริการ โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #นายกเอ๋จัดให้ #ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดกระจกนำโค้งที่ชำรุด #หมู่ที่1 #หมู่ที่10 #ถนนเลียบคลองนายบางฝั่งเหนื...
17/11/2023

#นายกเอ๋จัดให้
#ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดกระจกนำโค้งที่ชำรุด #หมู่ที่1 #หมู่ที่10 #ถนนเลียบคลองนายบางฝั่งเหนือ
📆วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดยดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบนายบุญเลี้ยง พ่วงเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการติดตั้งกระจกนำโค้ง ตามคำร้องของประชาชน บริเวณ #หมู่ที่1 #หมู่ที่10 #ถนนเลียบคลองนายบางฝั่งเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #นายกเอ๋จัดให้🌐จุดบริการ WIFI Free ‼️สำหรับประชาชน ของเทศบาลเมืองบางคูรัด⭕️ใช้งาน🆓⭕️จุดที่1️⃣บริเวณซอย 13 หมู่บ้านพฤกษา...
17/11/2023

#นายกเอ๋จัดให้
🌐จุดบริการ WIFI Free ‼️สำหรับประชาชน ของเทศบาลเมืองบางคูรัด
⭕️ใช้งาน🆓⭕️
จุดที่1️⃣บริเวณซอย 13 หมู่บ้านพฤกษา 3
📶ชื่อ WIFI Bangkurud-1
📌พิกัด https://goo.gl/maps/F17YUR7bLzwVGCFCA
จุดที่2️⃣บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ซอย 32 หมู่บ้านพฤกษา 3
📶ชื่อ WIFI Bangkurud-2
📌 พิกัด https://goo.gl/maps/abMKxPhDAR2YPjTT8
จุดที่3️⃣บริเวณอาคารอเนกประสงค์ (สระน้ำ) ซอย 55 หมู่บ้านพฤกษา 3
📶ชื่อ WIFI Bangkurud-3
📌 พิกัด https://goo.gl/maps/oPMzDmFGu93FKesr6
จุดที่4️⃣บริเวณสวนสาธารณะ (องค์พระ) หมู่บ้านบัวทอง 4
📶ชื่อ WIFI Bangkurud-4
📌 พิกัด https://goo.gl/maps/o5yRdPkZb69yzAbu7
จุดที่5️⃣บริเวณสวนสาธารณะ หมู่บ้านร่มเงาไม้
📶ชื่อ WIFI Bangkurud-5
📌 พิกัด https://goo.gl/maps/A9uLu49AoScfV7Nf9
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง #เทศบาลเมืองบางคูรัด #ประจำปี2566 #กิจกรรมลอยประทีปบูชาวารีสืบสานประเพณีสู่วิถีถิ่นบางคูรัด📆...
17/11/2023

#ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง #เทศบาลเมืองบางคูรัด #ประจำปี2566
#กิจกรรมลอยประทีปบูชาวารีสืบสานประเพณีสู่วิถีถิ่นบางคูรัด
📆วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ เทศบาลเมืองบางคูรัด
⭕️กิจกรรมภายในงาน⭕️
⛔️ร่วมลอยกระทงในสระน้ำขนาดใหญ่ สวยงามวิจิตรตระการตา
⛔️ประกวดหนูน้อย และนางนพมาศ เงินรางวัลรวม 60,000 บาท
⛔️พบกับศิลปินมากมาย อาทิ ปังปอนด์ สาวน้อยรถแห่ ,เอิร์นนี่ ไหทองคำ ,ไอซ์ ข้าวสารซาวด์ ฯลฯ อีกมากมาย แสง สี เสียง ตระการตา
⛔️การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงร่วมสมัย
⛔️กิจกรรมสาธิตการประดิษฐกระทง
⛔️ชมกระทงยักษ์กลางน้ำ
⛔️ชิม ช้อป สินค้ามากมาย
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #นายกเอ๋ยินดีให้บริการ #อีกช่องทางการติดต่อสื่อสารของเทศบาลเมืองบางคูรัด 📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagr...
17/11/2023

#นายกเอ๋ยินดีให้บริการ
#อีกช่องทางการติดต่อสื่อสารของเทศบาลเมืองบางคูรัด
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #นายกเอ๋จัดให้ #ตัดต้นไม้ตามคำร้องของประชาชนพื้นที่ถนนเลียบคลองโต๊ะใหม่📆วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566"เทศบาลเมืองบาง...
16/11/2023

#นายกเอ๋จัดให้
#ตัดต้นไม้ตามคำร้องของประชาชนพื้นที่ถนนเลียบคลองโต๊ะใหม่
📆วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบนายบุญเลี้ยง พ่วงเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี งานตัดต้นไม้ สำนักปลัด ดำเนินการตัดตกแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามคำร้องของประชาชน บริเวณถนนเลียบคลองโต๊ะใหม่ เพื่อความสะอาด สวยงาม และปลอดภัยให้กับประชาชน
📌หากท่านต้องการให้ดำเนินการ สามารถเขียนคำร้องออนไลน์ได้ที่นี่ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/form/id/180/menu/0
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #นายกเอ๋จัดให้ #ปรับปรุงภูมิทัศน์  #สวนสาธารณะหมู่บ้านร่มเงาไม้ #อย่างต่อเนื่อง📆วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566"เทศ...
16/11/2023

#นายกเอ๋จัดให้
#ปรับปรุงภูมิทัศน์ #สวนสาธารณะหมู่บ้านร่มเงาไม้ #อย่างต่อเนื่อง
📆วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบงานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด ดำเนินการตัดหญ้าและตกแต่งกิ่งไม้ บริเวณ #สวนสาธารณะหมู่บ้านร่มเงาไม้ #อย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะอาด และปลอดภัย ให้กับประชาชน
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาโรงเรียนบางบัวทอง📆วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 "เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดยดร.พ...
16/11/2023

#ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาโรงเรียนบางบัวทอง
📆วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดยดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบนางสาวยุพิน โภชน์พันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาโรงเรียนบางบัวทอง ให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ประชำปี 2566 ณ ห้องประชุมกษีรานุสรณ์ โรงเรียนบางบัวทอง
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #ตัดต้นไม้ตามคำร้องของประชาชนพื้นที่ถนนเลียบคลองนายหลีก #อย่างต่อเนื่อง📆วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566"เทศบาลเมืองบา...
16/11/2023

#ตัดต้นไม้ตามคำร้องของประชาชนพื้นที่ถนนเลียบคลองนายหลีก #อย่างต่อเนื่อง
📆วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบนายบุญเลี้ยง พ่วงเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี งานตัดต้นไม้ สำนักปลัด ดำเนินการตัดตกแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามคำร้องของประชาชน บริเวณถนนเลียบคลองนายหลีกฝั่งตะวันตก อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชน
📌หากท่านต้องการให้ดำเนินการ สามารถเขียนคำร้องออนไลน์ได้ที่นี่ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/form/id/180/menu/0
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเต็มรัก-----------------------------------------------ช่องทางการติดต่อเทศบา...
16/11/2023

#ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเต็มรัก
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #อปพร. #เทศบาลเมืองบางคูรัดออกพื้นที่ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครอง📆เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 "เทศบาลเมืองบางคู...
16/11/2023

#อปพร. #เทศบาลเมืองบางคูรัดออกพื้นที่ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครอง
📆เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ อปพร. เทศบาลเมืองบางคูรัด ออกพื้นที่ร่วมกับตำรวจ ฝ่ายปกครอง ออกตรวจพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางคูรัด เพื่อปัองกันเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ และรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางคูรัด อย่างต่อเนื่อง
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #นายกเอ๋จัดให้ #ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดกระจกนำโค้งที่ชำรุด #หมู่ที่1 #หมู่ที่10📆วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน ...
16/11/2023

#นายกเอ๋จัดให้
#ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดกระจกนำโค้งที่ชำรุด #หมู่ที่1 #หมู่ที่10
📆วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดยดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบนายบุญเลี้ยง พ่วงเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการติดตั้งกระจกนำโค้ง ตามคำร้องของประชาชน บริเวณ #หมู่ที่1 #หมู่ที่10 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #นายกเอ๋จัดให้ #ธนาคารอุปกรณ์ช่วยเหลือ📆วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุ...
16/11/2023

#นายกเอ๋จัดให้
#ธนาคารอุปกรณ์ช่วยเหลือ
📆วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ให้บริการประชาชน ตามโครงการธนาคารอุปกรณ์ช่วยเหลือ มอบกายอุปกรณ์ที่ประชาชนบริจาค เพื่อผู้ป่วยนำไปใช้ บริเวณหมู่บ้านพฤกษา 3 และหมู่บ้านมนวดี โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และ อสม. ร่วมบริการประชาชน
⭕️หากท่านต้องการยืมกายอุปกรณ์ หรือบริจาค สามารถติดต่อได้ที่ อาคารอเนกประสงค์สระน้ำ หมู่บ้านพฤกษา 3 และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบางคูรัด โทร 02-963-4007-9 ต่อ 406
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

16/11/2023
 #ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยว...
16/11/2023

#ประกาศประชาวิจารณ์
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2,500,000 บาท
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #นายกเอ๋จัดให้ #ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด #ตามคำร้องของประชาชน #หมู่บ้านพฤกษา3 #ซอย71📆วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566"เทศบาลเมื...
15/11/2023

#นายกเอ๋จัดให้
#ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด #ตามคำร้องของประชาชน #หมู่บ้านพฤกษา3 #ซอย71
📆วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566
"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดยดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบกองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ตามคำร้องของประชาชน บริเวณ #หมู่บ้านพฤกษา3 #ซอย71 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง โดยมีนายวัฒนา เพ็ชรล้วน สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 3 ออกพื้นที่บริการประชาชนร่วมด้วย
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #นายกเอ๋จัดให้ #ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดกระจกนำโค้งที่ชำรุด #หมู่บ้านบัวทอง4 #ถนนเลียบคลองนายบางฝั่งเหนือ📆วัน...
15/11/2023

#นายกเอ๋จัดให้
#ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดกระจกนำโค้งที่ชำรุด #หมู่บ้านบัวทอง4 #ถนนเลียบคลองนายบางฝั่งเหนือ
📆วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566
"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดยดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบนายบุญเลี้ยง พ่วงเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการติดตั้งกระจกนำโค้ง ตามคำร้องของประชาชน บริเวณ #หมู่บ้านบัวทอง4 #ถนนเลียบคลองนายบางฝั่งเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #นายกเอ๋ห่วงใย #ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย #หมู่บ้านบัวทอง4 #พื้นที่หมู่ที่7📆วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 "เทศบาลเมืองบ...
15/11/2023

#นายกเอ๋ห่วงใย
#ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย #หมู่บ้านบัวทอง4 #พื้นที่หมู่ที่7
📆วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566
"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการตามคำร้องของประชาชน ฉีดพ่นหมอกควันกำลัดยุงลาย กรณีเกิดโรคไข้เลือดออก บริเวณพื้นที่ #หมู่บ้านบัวทอง4 #พื้นที่หมู่ที่7 เพื่อป้องกันและกำจัดยุงลายในพื้นที่ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
หากพื้นที่ใดต้องการให้ดำเนินการสามารถสอบถามรายละเอียด โทร 029634007 ต่อ 406 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #ตัดต้นไม้ตามคำร้องของประชาชนพื้นที่ถนนเลียบคลองนายหลีก #อย่างต่อเนื่อง📆วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566"เทศบาลเมืองบางคูรั...
15/11/2023

#ตัดต้นไม้ตามคำร้องของประชาชนพื้นที่ถนนเลียบคลองนายหลีก #อย่างต่อเนื่อง
📆วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566
"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบนายบุญเลี้ยง พ่วงเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี งานตัดต้นไม้ สำนักปลัด ดำเนินการตัดตกแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามคำร้องของประชาชน บริเวณถนนเลียบคลองนายหลีกฝั่งตะวันตก อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชน
📌หากท่านต้องการให้ดำเนินการ สามารถเขียนคำร้องออนไลน์ได้ที่นี่ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/form/id/180/menu/0
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #นายกเอ๋จัดให้ #ปรับปรุงภูมิทัศน์  #สวนสาธารณะหมู่บ้านร่มเงาไม้📆วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดย ...
15/11/2023

#นายกเอ๋จัดให้
#ปรับปรุงภูมิทัศน์ #สวนสาธารณะหมู่บ้านร่มเงาไม้
📆วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566
"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบงานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด ดำเนินการตัดหญ้าและตกแต่งกิ่งไม้ บริเวณ #สวนสาธารณะหมู่บ้านร่มเงาไม้ เพื่อความสะอาด และปลอดภัย ให้กับประชาชน
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #นายกเอ๋จัดให้ #ตัดต้นไม้ตามคำร้องของประชาชนพื้นที่ถนนเลียบคลองโต๊ะใหม่📆เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566"เทศบาลเมือง...
15/11/2023

#นายกเอ๋จัดให้
#ตัดต้นไม้ตามคำร้องของประชาชนพื้นที่ถนนเลียบคลองโต๊ะใหม่
📆เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566
"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบนายบุญเลี้ยง พ่วงเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี งานตัดต้นไม้ สำนักปลัด ดำเนินการตัดตกแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามคำร้องของประชาชน บริเวณถนนเลียบคลองโต๊ะใหม่ เพื่อความสะอาด สวยงาม และปลอดภัยให้กับประชาชน
📌หากท่านต้องการให้ดำเนินการ สามารถเขียนคำร้องออนไลน์ได้ที่นี่ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/form/id/180/menu/0
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #นายกเอ๋เดินหน้าเต็มระบบตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียน #ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการต่อเติมร้านขายสินค้าบริเวณริมคลองนายแฉ...
15/11/2023

#นายกเอ๋เดินหน้าเต็มระบบตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียน
#ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการต่อเติมร้านขายสินค้าบริเวณริมคลองนายแฉ่ง
📆เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566
"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดยดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบนายสุธี ทองสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และคณะทำงานและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลเมืองบางคูรัด ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามที่ประชาชนแจ้งผ่านช่องทางร้องเรียนของเทศบาลเมืองบางคูรัด เรื่องมีการร้องเรียนการต่อเติมเพิงขายของริมคลองนายแฉ่ง หมู่ที่ 4 จากการตรวจสอบพบว่ามีการสร้างเพิงขายของรุกล้ำบนคันคลองจริง จึงได้ชี้แจ้งข้อกฏหมายให้ผู้ถูกร้องทราบ เบื่องต้นให้เคลื่อนย้าย รื้อถอนไปที่อื่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาจากการจอดรถซื้อของ บริเวณดังกล่าว
#ร้องเรียน #ร้องทุกข์
📢📢ยื่นคำร้องออนไลน์ได้ 📢📢ได้ที่นี่👇👇📲📲
https://landing.traffy.in.th?key=bMMeZHJL
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

‼‼อยู่ที่ไหนก็ยื่นเรื่องได้‼‼ ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาลให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยระบบ E - Service ได้แล้ววันนี้📢📢ยื่นคำร...
15/11/2023

‼‼อยู่ที่ไหนก็ยื่นเรื่องได้‼‼ ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล
ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยระบบ E - Service ได้แล้ววันนี้
📢📢ยื่นคำร้องออนไลน์ได้แล้ว 📢📢
ได้ที่นี่👇👇📲📲
https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
ท่านสามารถ แจ้งเรื่องต่าง ๆ เช่น
- คำร้องทั่วไป
- คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป
- คำร้องเเจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ
- คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
- คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ
- แบบเสนอความต้องการบริการสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
- ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการที่ดิน
- ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย
- คำร้องทะเบียนพาณิชย์
- คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1 คำขอ:1 เว็บไซต์)
- คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์
- (แบบ ข.1) คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
- (แบบ ข.6) คำขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร
- (แบบ ขร.1) การขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร
- (แบบ ท.ร. 900) แบบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน
- (แบบ ข.😎 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
- แบบคำขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม
- แบบฟอร์มแจ้งความชำรุดของถนน
- ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
- แบบคำขอรับใบอนุญาต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- (แบบ สอ.😎 คำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
- คำร้องขอใช้รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ
- คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
- คำร้องขอถังขยะ
- คำร้องทั่วไป (พ่นหมอกควัน)
- คำร้องขออุปกรณ์กีฬา
- ใบสมัครเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางคูรัด
❗️❗️กรอกข้อมูล ที่สำคัญ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อกลับ สถานที่และเรื่องที่จะให้ดำเนินการ ให้ครบถ้วน ❗️❗️
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

📱LINE Official Account อีก 1️⃣ ช่องทางบริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/------...
15/11/2023

📱LINE Official Account
อีก 1️⃣ ช่องทางบริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱INSTAGRAM หรือกดที่ลิงค์นี้ https://instagram.com/bangkurud_nonthaburi?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

 #คณะผู้บริหารลงพื้นที่ #ติดตามความคืบหน้าการดูดลอกท่อระบายน้ำทั้งระบบ #หมู่บ้านพฤกษา3 #อย่างต่อเนื่อง 📆วันอังคารที่...
14/11/2023

#คณะผู้บริหารลงพื้นที่
#ติดตามความคืบหน้าการดูดลอกท่อระบายน้ำทั้งระบบ #หมู่บ้านพฤกษา3 #อย่างต่อเนื่อง
📆วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566
"เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบนายบุญเลี้ยง พ่วงเพ็ชร นางกนกพรรธน์ ชัยสมิทธิวงศ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวยุพิน โภชน์พันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายสุธี ทองสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบความคืบหน้าโครงการดูดลอกท่อระบายน้ำ พร้อมซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำอย่างเต็มระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน บริเวณหมู่บ้านพฤกษา 3 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่บริการประชาชน
⭕️ขอความร่วมมือดำเนินการจัดเก็บสิ่งของหรือวัสดุที่กีดขวางฝาท่อระบายน้ำ เพื่อดำเนินการดูดลอกท่อระบายน้ำด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง พร้อมซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ
-----------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองบางคูรัด
🌐www.bangkurud.go.th
📱 สายตรงนายกเอ๋ โทร 084-789-3991
💻ยื่นคำร้องออนไลน์ https://bangkurud.oss.in.th/public/oss/data/list/
📲facebook https://www.facebook.com/bangkurud.go.th
📱LINE ID: หรือกดที่ลิงค์นี้ http://line.me/ti/p/
☎️โทร 02-963-4007-9

ที่อยู่

8/88 หมู่ที่ 4
Amphoe Bang Bua Thong

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629634007

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองบางคูรัดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองบางคูรัด:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Bang Bua Thong

แสดงผลทั้งหมด
#}