เทศบาลเมืองพิมลราช

เทศบาลเมืองพิมลราช หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองพิมลราช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดงานกิจกรรม "ชม ชิม ช๊อป แชะ...
26/11/2021

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลเมืองพิมลราช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดงานกิจกรรม "ชม ชิม ช๊อป แชะ แชร์ งานตลาดสีเขียวชุมชนพิมลราช" ณ เทศบาลเมืองพิมลราช ตามโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและเพิ่มศักยภาพการตลาดแบบ New Normal ของตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เวลา 10.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช นายลำพอง นามพันธ์ กล่าวต้อนรับนายอำเภอบางบัวทอง นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม "ชม ชิม ช๊อป แชะ แชร์ งานตลาดสีเขียวชุมชนพิมลราช" จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิมลราช ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน

--------------------------------------------
☎️ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์
02-592-6040 ต่อ 405

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสวัสดิการสังคม
#งานประชาสัมพันธ์

📢📢 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม " ชม ชิม ช็อป แชะ แชร์ " ภายในงาน" ตลาดสีเขียวชุมชนพิมลราช "พบกับสินค้านานาชนิด ✅ เกษตรอินทร...
25/11/2021

📢📢 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม
" ชม ชิม ช็อป แชะ แชร์ " ภายในงาน
" ตลาดสีเขียวชุมชนพิมลราช "
พบกับสินค้านานาชนิด

✅ เกษตรอินทรีย์
✅ เกษตรปลอดภัย
✅ อาหารเพื่อสุขภาพ
✅ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
✅ และสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด

ร่วมลุ้นรับของรางวัล และร่วมรับชม
การละเล่นและการแสดงของชุมชน
ภายในงานตลาดสีเขียวชุมชนพิมลราช

📌 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2564
🕘 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.
ณ เทศบาลเมืองพิมลราช

--------------------------------------------
☎️ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์
02-592-6040 ต่อ 405

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสวัสดิการสังคม
#งานประชาสัมพันธ์

📢📢 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม
" ชม ชิม ช็อป แชะ แชร์ " ภายในงาน
" ตลาดสีเขียวชุมชนพิมลราช "
พบกับสินค้านานาชนิด

✅ เกษตรอินทรีย์
✅ เกษตรปลอดภัย
✅ อาหารเพื่อสุขภาพ
✅ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
✅ และสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด

ร่วมลุ้นรับของรางวัล และร่วมรับชม
การละเล่นและการแสดงของชุมชน
ภายในงานตลาดสีเขียวชุมชนพิมลราช

📌 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2564
🕘 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.
ณ เทศบาลเมืองพิมลราช

--------------------------------------------
☎️ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์
02-592-6040 ต่อ 405

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสวัสดิการสังคม
#งานประชาสัมพันธ์

24/11/2021

📢 "นนท์พร้อม ready to work" สูตรวัคซีน AstraZeneca + Pfizer

💉จัดฉีดวัคซีนเข็ม 1 เป็น AstraZeneca (เข็ม 2 เป็น Pfizer) สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป จำนวน 12,000 คน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต

‼️ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เป็น Sinovac ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 มานานเกิน 2 เดือน
‼️ ไม่จำกัดเชื้อชาติ และที่พักอาศัย

📲 เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันทีร24-26 พฤศจิกายน 2564 ก่อนเวลา 17:00 น.
https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/ready-to-work-no8th
(รวมถึงผู้ที่เคยลงทะเบียนเดิมและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนขอให้ลงทะเบียนใหม่ตามลิงค์นี้)

‼️ เป็นการลงทะเบียนแบบเลือกวันนัด และสนามฉีดแจ้งชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันทีหลังลงทะเบียนสำเร็จ (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองพิมลราช นำโดย นายลำพอง นามพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา...
23/11/2021

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองพิมลราช นำโดย นายลำพอง นามพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองพิมลราช ได้จัดสถานที่ให้ประชาชนร่วมกันลอยกระทงเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ตลอดไป

📣📣 ประกาศรายชื่อร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรมตลาดสีเขียวชุมชนพิมลราช 📣📣ขอเรียนเชิญร้านที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารวมประชุม...
18/11/2021

📣📣 ประกาศรายชื่อร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก
กิจกรรมตลาดสีเขียวชุมชนพิมลราช 📣📣
ขอเรียนเชิญร้านที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารวมประชุมพร้อมกัน
ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5
เทศบาลเมืองพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ หากร้านใดไม่เข้าร่วมประชุมในวันเวลา
ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
📌ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. หรือทักทางอินบล็อคเฟสบุ๊ค
📞 0922549915 ( น้องแนน)
📞 0800677842 (น้องแอมป์)

📣📣 ประกาศรายชื่อร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก
กิจกรรมตลาดสีเขียวชุมชนพิมลราช 📣📣
ขอเรียนเชิญร้านที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารวมประชุมพร้อมกัน
ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5
เทศบาลเมืองพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ หากร้านใดไม่เข้าร่วมประชุมในวันเวลา
ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
📌ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. หรือทักทางอินบล็อคเฟสบุ๊ค
📞 0922549915 ( น้องแนน)
📞 0800677842 (น้องแอมป์)

15/11/2021

📢 ขอให้นายจ้างหรือผู้รับผิดชอบ แคมป์ก่อสร้าง / โรงงาน / สถานประกอบการ ที่รับแรงงานใหม่ หรือ มีแรงงานที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ นำแรงงานไปฉีดวัคซีน

🟥 ตามมติ ที่ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 80/2564 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

📲 โดยประสานงานติดต่อขอรับวัคซีนโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลรัฐ (โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโรงพยาบาลชุมชน) หรือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ พร้อมทั้งแจ้งจำนวนของแรงงานที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2564 ก่อนเวลา 16.00 น.

💥 แม้ว่าจังหวัดนนทบุรีจะมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครอบคลุมเกินกว่า ร้อยละ 70 ของประชากรแล้ว แต่เพื่อให้การเปิดเมืองมีความปลอดภัยสูง ลดโอกาสในการเจ็บป่วยและเสียชีวิต กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการควบคุมโรคดำเนินควบคู่ไปด้วยกันได้ จึงขอให้นายจ้างหรือผู้รับผิดชอบ แคมป์ก่อสร้าง /โรงงาน/สถานประกอบการดำเนินการตามข้างต้นต่อไปด้วย

📍 ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จะจัดสรรวัคซีนให้ตามจำนวนที่ต้องการ และดำเนินการฉีด เข็ม 1 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

15/11/2021

📢 นนท์ Student "Final Call" เปิดลงทะเบียนครั้งสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 พ.ย. 64 ก่อน 17.00 น.

‼️ ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับผู้มีอายุ 12 - 20 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใด ๆ มาก่อนเท่านั้น

🚧 เงื่อนไข : เฉพาะคนนนทบุรี (มีทะเบียนบ้าน หรือ พักอาศัย) ที่ศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ ที่ศึกษานอกจังหวัด เท่านั้น
👉 กรณีผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ให้แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Pfizer ผ่านสถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่ ‼️

‼️ ถ้าพักอาศัยใน จ.นนทบุรี แต่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ใน จ.นนทบุรี ให้แสดงหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัยจริงในจังหวัดนนทบุรี และให้เจ้าบ้านเซนต์รับรองในสำเนาทะเบียนบ้านที่อาศัยจริงว่า ... “ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นายอยู่ แฝงนนท์ ได้อาศัยอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าจริง เป็นเวลาเกินกว่า 6 เดือนจริง” พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าบ้าน

📲 ช่องทางลงทะเบียน
https://forms.gle/oAbgMarbaBowfpv56

📌 หมายเหตุ : สถานที่ฉีด และวันเวลานัดหมายในการฉีดวัคซีนจะเเจ้งให้ทราบภายหลัง เพื่อตรวจสอบรายชื่อ ยืนยัน และ รับเอกสารการเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป

🚧 การฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการยินยอมและอนุญาตจากผู้ปกครอง

📢  เทศบาลเมืองพิมลราช ขอเชิญชาวพิมลราชร่วมสืบสานประเพณี "วันลอยกระทง"19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปณ แพไม้ท่า...
15/11/2021

📢 เทศบาลเมืองพิมลราช ขอเชิญชาวพิมลราช
ร่วมสืบสานประเพณี "วันลอยกระทง"
19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ณ แพไม้ท่าน้ำ ริมคลองหลังเทศบาล

📢 ลอยกระทงวิถีใหม่ New Normal
ลอยกระทงปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้องกัน
โรคโควิด 19 ยึดหลัก D-M-H-T-T-A
ปลอดภัย อุ่นใจแน่นอน

🎯 D-M-H-T-T-A ได้แก่
D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล
M : Mask wearing สวมหน้ากากอนามัย
H : Hand washing หมั่นล้างมือบ่อยๆ
T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19
A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน
“ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”
ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง

-----------------------------------------------
☎️ เทศบาลเมืองพิมลราช โทร. 02-592-6040
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#งานประชาสัมพันธ์
#ลอยกระทง

📢 เทศบาลเมืองพิมลราช ขอเชิญชาวพิมลราช
ร่วมสืบสานประเพณี "วันลอยกระทง"
19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ณ แพไม้ท่าน้ำ ริมคลองหลังเทศบาล

📢 ลอยกระทงวิถีใหม่ New Normal
ลอยกระทงปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้องกัน
โรคโควิด 19 ยึดหลัก D-M-H-T-T-A
ปลอดภัย อุ่นใจแน่นอน

🎯 D-M-H-T-T-A ได้แก่
D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล
M : Mask wearing สวมหน้ากากอนามัย
H : Hand washing หมั่นล้างมือบ่อยๆ
T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19
A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน
“ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”
ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง

-----------------------------------------------
☎️ เทศบาลเมืองพิมลราช โทร. 02-592-6040
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#งานประชาสัมพันธ์
#ลอยกระทง

15/11/2021

🌊 สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 14 พ.ย. 64

💦 บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่

💦 ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ. ชุมพร (289 มม.) และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (141 มม.)

💦 ปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำทั้งประเทศทุกขนาด 39,119 ล้าน ลบ.ม. (67%) ขนาดใหญ่ 31,528 ล้าน ลบ.ม. (66%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง (เขื่อนแม่กวงฯ แม่งัด ภูมิพล แม่จาง และสิริกิติ์)

💦 คุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ณ จุดเฝ้าระวัง ในแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง ค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ แม่น้ำท่าจีน มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

💦 เกิดสถานการณ์น้ำหลาก เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคใต้ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้ตั้งแต่วันที่ 10–14 พ.ย. 64 เกิดสถานการณ์น้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.ชุมพร (อ.หลังสวน อ.ทุ่งตะโก อ.สวี และ อ.พะโต๊ะ) จ.สุราษฎร์ธานี (อ.พระแสง และ อ.ดอนสัก) จ.ระนอง (อ.กระบุรี และ อ.ละอุ่น) จ.นครศรีธรรมราช (อ.เมือง อ.พระพรหม อ.สิชล อ.ร่อนพิบูลย์ และ อ.นบพิตำ) จ.สงขลา (อ.เมือง อ.ระโนด อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ อ.ควนเนียง อ.สะเดา และ อ.คลองหอยโข่ง) 26 อ. 66 ต. 256 หมู่บ้าน

💦 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ติดตามการบริหารจัดการน้ำ และความก้าวหน้าแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

👉 สทนช. กำกับและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาหนองหาร เร่งตรวจสอบรายละเอียดแผนงาน/โครงการเตรียมความพร้อมเสนอเข้าแผนงบประมาณในปี 2566

👉 จังหวัดสกลนคร กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดแผนงานแก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากบรรเทาปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทฯน้ำ 20 ปี

👉 ทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนแผนงานการปรับปรุง ฟื้นฟู และอนุรักษ์หนองหารอย่างเคร่งครัด พร้อมบูรณาการแผนงานที่ต้องเร่งดำเนินการได้ในพื้นที่หนองหาร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่รับน้ำ เพื่อให้แก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วมในพื้นที่

📌 ทั้งนี้ รองนายกฯ ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในระยะยาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด

15/11/2021

#walkin #ซิโนแวค #แอสตร้า #ไฟเซอร์

📌📌📌 เปิดรับฉีดวัคซีนโควิด-19 Waik in
เข้ามารับบริการทางโรงพยาบาลโดยตรง
วันที่ 15 - 19 และ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. หรือ

📌📌📌สำหรับท่านใดมีความประสงค์ที่ต้องการจองคิว วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้ดังนี้...⏩
https://pranangklao.go.th/vc_pranangklao/

❗️ ติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ณ.ห้องบัตรชั้น 1 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

#sinovac #AstraZeneca #pfizer

ขยะล้นคลอง ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์!!ฝนตก น้ำท่วม ลำคลองเต็มไปด้วยขยะอาทิ เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวดน้ำ ฯลฯ แม้กระทั่งที่...
10/11/2021

ขยะล้นคลอง ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์!!

ฝนตก น้ำท่วม ลำคลองเต็มไปด้วยขยะ
อาทิ เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวดน้ำ ฯลฯ
แม้กระทั่งที่นอน โทรทัศน์ ตู้เย็น ...

เทศบาลเมืองพิมลราช ขอเชิญชวน
ชาวพิมลราชทุกท่าน ร่วมกันรักษาความสะอาด
ไม่ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อป้องกันปัญหา
ขยะอุดตันท่อระบายน้ำ อันเป็นสาเหตุให้เกิด
น้ำท่วมขัง และเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค
....................................................................
เทศบาลเมืองพิมลราช โทร. 02-592-6040
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#งานประชาสัมพันธ์

ขยะล้นคลอง ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์!!

ฝนตก น้ำท่วม ลำคลองเต็มไปด้วยขยะ
อาทิ เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวดน้ำ ฯลฯ
แม้กระทั่งที่นอน โทรทัศน์ ตู้เย็น ...

เทศบาลเมืองพิมลราช ขอเชิญชวน
ชาวพิมลราชทุกท่าน ร่วมกันรักษาความสะอาด
ไม่ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลอง เพื่อป้องกันปัญหา
ขยะอุดตันท่อระบายน้ำ อันเป็นสาเหตุให้เกิด
น้ำท่วมขัง และเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค
....................................................................
เทศบาลเมืองพิมลราช โทร. 02-592-6040
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เทศลาลเมืองพิมลราช นำโดย นายลำพอง นามพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก...
10/11/2021

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เทศลาลเมืองพิมลราช นำโดย นายลำพอง นามพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิมลราช ร่วมมือกันกรอกทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากมีการเปิดประตูระบายน้ำทำให้มีมวลน้ำจำนวนมากไหลผ่านคลองพระพิมลราชา ซึ่งตำบลพิมลราชเป็นด่านหน้าที่จะได้รับผลกระทบหากไม่สามารถป้องกันได้จะส่งผลกระทบไปยังพื้นที่ข้างเคียง เช่น ตำบลบางคูรัด ตำบลบางรักพัฒนา ตำบลเสาธงหิน ตำบลบางใหญ่ เป็นต้น ดังนั้นเทศบาลเมืองพิมลราช จึงได้เร่งดำเนินการป้องกันน้ำท่วมเพื่อพี่น้องประชาชนตำบลพิมลราช และพื้นที่ใกล้เคียงมิให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแต่อย่างใด
-------------------------------------------------------
สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 02-592-6120
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#งานประชาสัมพันธ์

📢📢   แจ้งเตือนประชาชน !!ผู้อาศัยตามแนวริมคลองตลิ่งต่ำ📢📢  เฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมขนของขึ้นที่สูงโครงการส่งน้ำและบำรุงร...
09/11/2021

📢📢 แจ้งเตือนประชาชน !!
ผู้อาศัยตามแนวริมคลองตลิ่งต่ำ

📢📢 เฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมขนของขึ้นที่สูง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ต้องเร่งระบายน้ำ
ในพื้นที่ตอนบนจังหวัดอยุธยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง ผ่านพื้นที่ จ.นครปฐม และ
จ.นนทบุรี ในปริมาณ 100 ลบ.ม./วินาที ผ่านประตูระบายน้ำ
คลองบางภาษี, คลองรางทรงกระเทียม, คลองลัดศรีนวล,
คลองสถาพร, คลองมะสงค์, และคลองตาชม โดยมีแผน
เปิดบานรับน้ำแต่ละประตู ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

จึงขอแจ้งเตือนมายังประชาชนผู้อาศัยอยู่ตามริมคลอง
ดังกล่าวข้างต้น เตรียมขนสิ่งของขึ้นที่สูง

-------------------------------------------------------
สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 02-592-6120
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#งานป้องกันและรักษาความสงบ
#งานประชาสัมพันธ์

📢📢 แจ้งเตือนประชาชน !!
ผู้อาศัยตามแนวริมคลองตลิ่งต่ำ

📢📢 เฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมขนของขึ้นที่สูง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ต้องเร่งระบายน้ำ
ในพื้นที่ตอนบนจังหวัดอยุธยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง ผ่านพื้นที่ จ.นครปฐม และ
จ.นนทบุรี ในปริมาณ 100 ลบ.ม./วินาที ผ่านประตูระบายน้ำ
คลองบางภาษี, คลองรางทรงกระเทียม, คลองลัดศรีนวล,
คลองสถาพร, คลองมะสงค์, และคลองตาชม โดยมีแผน
เปิดบานรับน้ำแต่ละประตู ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

จึงขอแจ้งเตือนมายังประชาชนผู้อาศัยอยู่ตามริมคลอง
ดังกล่าวข้างต้น เตรียมขนสิ่งของขึ้นที่สูง

-------------------------------------------------------
สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 02-592-6120
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#งานป้องกันและรักษาความสงบ
#งานประชาสัมพันธ์

09/11/2021
09/11/2021
เทศบาลเมืองพิมลราช รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564ที่มาโดย : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระยาบรรลือ------...
09/11/2021

เทศบาลเมืองพิมลราช รายงานสถานการณ์น้ำ
ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
ที่มาโดย : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระยาบรรลือ
-------------------------------------------------------
สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 02-592-6120
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#งานป้องกันและรักษาความสงบ
#งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564🙏 ขอขอบคุณทุกธารน้ำใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 🙏นายอร่าม มามีเกตุ เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนนายล...
08/11/2021

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

🙏 ขอขอบคุณทุกธารน้ำใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 🙏

นายอร่าม มามีเกตุ เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทน
นายลำพอง นามพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช
รับมอบน้ำดื่มบริจาค จำนวน 50 แพ็ค จากบริษัท โซเฟีย
อุตสาหกรรมน้ำดื่ม จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ เทศบาลเมืองพิมลราช
…………………………..
ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสิ่งของ, อาหาร,
และเครื่องดื่ม สามารถติดต่อได้ที่ เทศบาลเมืองพิมลราช
หมายเลขโทรศัพท์ 02-592-6040

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

🙏 ขอขอบคุณทุกธารน้ำใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 🙏

นายอร่าม มามีเกตุ เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทน
นายลำพอง นามพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช
รับมอบน้ำดื่มบริจาค จำนวน 50 แพ็ค จากบริษัท โซเฟีย
อุตสาหกรรมน้ำดื่ม จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ เทศบาลเมืองพิมลราช
…………………………..
ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ติดต่อบริจาคสิ่งของ, อาหาร,
และเครื่องดื่ม สามารถติดต่อได้ที่ เทศบาลเมืองพิมลราช
หมายเลขโทรศัพท์ 02-592-6040

เทศบาลเมืองพิมลราช รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564ที่มาโดย : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระยาบรรลือ------...
08/11/2021

เทศบาลเมืองพิมลราช รายงานสถานการณ์น้ำ
ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
ที่มาโดย : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระยาบรรลือ
-------------------------------------------------------
สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 02-592-6120
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#งานป้องกันและรักษาความสงบ
#งานประชาสัมพันธ์

Photos from เทศบาลเมืองพิมลราช's post
08/11/2021

Photos from เทศบาลเมืองพิมลราช's post

08/11/2021
พิธีเปิดกิจกรรม “การอภิปรายเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาตลาดสีเขียวพิมลราช” ในหัวข้อ“สรรสร้างตลาดสีเขียวพิมลราช สู่วิถี New Norm...
05/11/2021

พิธีเปิดกิจกรรม “การอภิปรายเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาตลาดสีเขียวพิมลราช” ในหัวข้อ
“สรรสร้างตลาดสีเขียวพิมลราช สู่วิถี New Normal”
ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัย สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลพิมลราช
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายลำพอง นามพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช นายสหภพ แอบสระน้อย ประธานสภาเทศบาลเมืองพิมลราช นายนิรันดร นาคประดิษฐ์ รองปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองพิมลราช พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองพิมลราช ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “การอภิปรายเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาตลาดสีเขียวพิมลราช” ในหัวข้อ “สรรสร้างตลาดสีเขียวพิมลราช สู่วิถี New Normal” ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลพิมลราช โดยการจัดโครงการครั้งนี้เป็นการหา ข้อแลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการทดลองเปิดตลาดสีเขียวพิมลราช เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชุมชนตอบสนองความต้องการของตลาดแบบ New Normal

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองพิมลราช 📢📢 เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมขายสินค้าภายใน "ตลาดสีเขียวชุมชนพิมลราช"Green Market ...
05/11/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองพิมลราช
📢📢 เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมขายสินค้า
ภายใน "ตลาดสีเขียวชุมชนพิมลราช"
Green Market @Pimolrach
ตั้งแต่วันที่ 1 - 13 พฤศจิกายน 2564
รับสมัครโดยการสแกนผ่านคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

📢📢 เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สินค้าธงฟ้า การลุ้นรับของรางวัลต่าง ๆ มากมาย
พร้อมรับชมการละเล่นและการแสดงของชุมชน
ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ เทศบาลเมืองพิมลราช

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิมลราช
หมายเลขโทรศัพท์ 02-592-6040 ต่อ 405

ที่อยู่

88/8 ม.4
Amphoe Bang Bua Thong
11110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-592-6040

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองพิมลราชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองพิมลราช:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Bang Bua Thong

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#ขอชื่นชมและชมเชยพนักงานเทศบาลฯฝ่ายป้องกันฯเทศบาลเมืองพิมลราช เช้าวันนี้ (13 พ.ย.64) ดิฉันได้โทรฯไปขอความช่วยเหลือ เรื่อง มีลูกงูเหลือมนอนขดตัวอยู่หลังแท็งค์น้ำในบ้าน พนักงานฯ 3 ท่าน ได้ไปจับให้เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
มีเบอร์ติดต่อตรงแบบไม่ผ่าน 02 และเจ้าหน้าที่แชททางเฟซบุ๊คมั๊ยคะ
อัพเดท แจ้งเตือนเรื่องน้ำท่วมให้ประชาชนรับทราบ พร้อมแนวทางแก้ไขด้วยนะครับ
รบกวน แจ้ง สถานะปริมาณของน้ำ ในคลองพิมลราช ด้วย ว่าแนวโน้ม จะขึ้น หรือ ลงครับ
🙏🏽ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาส และประสพปัญหาทางสังคม ในวันนี้... ♻️ #สำนักนายกรัฐมนตรี มอบถุงกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ♻️(พม.) #พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี / ♻️(พม.) #อำเภอบางบัวทอง / ♻️ #ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม #กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองพิมลราช ♻️ #กองสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองพิมลราช 👉นำโดย นายลำพอง นามพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช พร้อมด้วย นายอร่าม มามีเกตุ เลขานุการนายก สมาชิกสภาเทศบาล นางสุวรรณา หะยีรอมาน พมจ.นนทบุรี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองพิมลราช ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบาง และมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในเขต... เทศบาลเมืองพิมลราช 🤝👬👫👭🤝
วันนี้ ครอบครัวไวจรรยา และ ร้าน Love Cups Cafe นำน้ำดื่ม 50 แพ็ค ไปบริจาคให้กับศูนย์พักคอยในชุมชน ของ เทศบาลเมืองพิมลราช พวกเราขอเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยโควิด ให้หายไวๆ และ เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกๆคนด้วยนะคะ 😊❤️🙏🌷 สุวัฒน์ ไวจรรยา Sripraphai Waijanya Poohkan Waijanya Mong Saelee
รบกวนทางเทศบาลพิมลราช ตัดต้นไม้ริมทางติดหลังบ้าน ของมบ.มนวดีเอ็กซคลูชี หมู่ที่ 5พถนนซ.โต๊ะกล่อม ปิดบังวิสัยทัศน์การขับขี่ และมีสัตว์เลื้อยคลานเข้าบ้านประชาชน ขอบคุณอย่างสูงคับ
ล่งทะเบียนรับเยียวยากันตอนไหนไม่รู้เรื่อง คนทำงานจะไปรู้ได้ยังไงแทนทีจะมีใบปิวมาแจกทีหน้าบ้าน
คุณลำพอง นายกเศบาลเมีองพิราชค่ะ ชั้นประชากรในคว่มดูแลของท่านและทุกๆคนในซ.วาก๊าฟม.5ชั้นรุ้สึกไม่ได้ความเป็นธรรมในการบริหารของหน่วยงานท่านหลายๆอย่างหรีอทุกอย่างเลยก็ว่าได้ของแจกสาระพัดอย่างที่คนข้างบ้านชั้นได้แต่เว้นบ้านชั้นและอีกหลายๆบ้านที่ลิ้วล้อของท่านเห็นแต่เหมีอนมองไม่เห็นเรี่องที่สมควรทำไม่ทำแต่เรี่องไม่สมควรทำแต่ขชอบขยันทำเข้าเรี่องเลยละกันเรี่องวัคซีนท่านให้ใครหรีออ.ส.มท่านใหนดูแลในซอยเราจนจะหมดโควิดแล้วทางพวกเรายังไม่ได้เห็นพนักงานของท่านเลยเงียบเหมีอนไม่มีพวกท่านเลยร้องเรียนท่านลำพองให้ด๔แลเราด้วยนะค่ะเพราะทางเราเดีอดร้อนคนอี่นได้ฉีดแต่เราไท่ได้ฉีดมันยังไงเลีอกปติบัตหรอเงียบทุกโครงการให้ทำป้ายบรอตแจ้งพวกเราด้วยว่ามีโครงการอะไรเอามาติดตามคลองก็ได้เดี่ยวพวกเราไปอ่านเองงานราชการทำแบบกะซิบๆไม่ได้นะคะเรียนมาเพี่อทราบด้วยความเคารพ
สวัสดีค่ะ ซ.วากั๊ฟ หมู่.5 พิมลราช ยังไม่ได้รับช่วยเหลือใดๆจากพวกท่านเลย การแจ้งเตือน ข่าวสารประชาสัมพันธ์อะไรก็ไม่มีเลย มีชาวบ้านกันเองมาเดินแจกแบบสอบถามรอบนึงแล้ว กรอกไปแล้วก็หายกริบ ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ที่ไหน อะไรยังไง ชาวบ้านก็ไม่รู้ โทรไปก็สายไม่เคยว่างเลย ชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือ ตอนนี้ทุกหลังคาเรือนเดือดร้อนมาก ตอนมาหาเสียงลงพื้นที่มากันเป็นคันรถเลยนะคะ อบต.บางบัวทองเค้าฉีดซิโนฟาร์มกันแล้ว แจกถุงยังชีพอีก พวกเราไว้ใจเลือกพวกกท่านมาดูแล ต่อไปนี้อย่ามาขอเสียงจากพวกเราอีกเลย ไม่มีศักยภาพ
ดิฉันเป็นลูกบ้านในโครงการโมดิวิลล่า ทาวน์โฮม-ชัยพฤกษ์ ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของมลภาวะทางเสียงและกลิ่นควัน จากการขายอาหารตามสั่งและอาหารอีสาน ภายในบ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จัดสรรเป็นทีอยู่่อาศัย อยากขอให้ทางเทศบาลเข้าตรวจสอบ ในเรื่องนี้ด่วน เพราะว่ามีผลกระทบเพื่อนบ้านเป็นอย่างมาก
สวัสดีครับ รบกวนสอบถามครับ พิมลราชมีลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนซิโนฟาร์ม หรือเปล่าครับ