โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ยินดีต้อนรับสู่ แหล่งรวมข้อมูลกิจกรรมและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
(1)

เปิดเหมือนปกติ

29/06/2020
♠️♣️♥️♦️🃏
23/03/2020

♠️♣️♥️♦️🃏

ประกาศรับสมัครงานเป็นพนักงานโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต1. หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด จำนวน 1 ตำแหน่ง2. เจ้าหน้าที่สารสน...
04/03/2020
ข่าวรับสมัครงาน | โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ประกาศรับสมัครงานเป็นพนักงานโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
1. หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง
3. เจ้าหน้าที่การพิมพ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
4. พนักงานสนับสนุนการผลิต จำนวน 1 ตำแหน่ง
https://www.playingcard.or.th/th/job/view.php?_did=295

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ไพ่ไทย
19/12/2019

ไพ่ไทย

การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กร โดย นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม (ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต) https://www.playingcard...
04/12/2019

การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กร
โดย นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม
(ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต)
https://www.playingcard.or.th/th/organization-direction/

เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงงานไพ่ ได้มีการจัดประชุมเรื่อง ทิศทางและนโยบายการด...
03/10/2019

เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงงานไพ่ ได้มีการจัดประชุมเรื่อง ทิศทางและนโยบายการดำเนินธุรกิจขององค์กรในอนาคต โดย นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธ์ุงาม (ผู้อำนวยการโรงงานไพ่) และนายกนิษฐ์ ศิริวัฒน์ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงงานไพ่ ได้แถลงนโยบายถึงการบริหารงานเชิงรุกของธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงให้กับพนักงานในองค์กรทั้งหมดได้รับทราบทิศทางการดำเนินงานดังกล่าว

ประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปี 2563************************************วิสัยทัศ...
02/10/2019

ประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจำปี 2563
************************************
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส”
*************************************
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตและจัดหาเครื่องหมายการจัดเก็บภาษีทุกประเภท และบริการเกี่ยวเนื่อง เพื่อรองรับการ จัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต
2. ให้บริการงานพิมพ์ครบวงจรเพื่อการจัดเก็บรายได้แก่หน่วยงานภาครัฐ
3. ครอบครองตลาดไพ่ในประเทศทั้งหมด และขยายสู่ธุรกิจไพ่คาสิโนในภูมิภาค
4. บริหารจัดการทุนมนุษย์ และองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
5. ผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
*************************************
ยุทธศาสตร์ (Strategy)
1. การยกบทบาทสู่ Operator ในธุรกิจงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และมุ่งสนับสนุนงานบริการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
2. การบริหารตลาดไพ่ในประเทศ ในฐานะ Regulator ของรัฐอย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. การบริหารทรัพยากรองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
--------------------------------------------------------------
ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2562
โดย (นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม) ผู้อำนวยการโรงงานไพ่
--------------------------------------------------------------

📣ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต♠️♥️♣️♦️ เปิดรับสมัครงานค่ะ....ท่านไหนที่มีความสามารถ หรือมีความสนใจขอเรียนเชิญมาสมัครกันได...
06/07/2019

📣ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต♠️♥️♣️♦️ เปิดรับสมัครงานค่ะ
....ท่านไหนที่มีความสามารถ หรือมีความสนใจขอเรียนเชิญมาสมัครกันได้นะคะ "คลิกที่ลิงก์" ด้านล่างได้เลยค่ะ
https://www.playingcard.or.th/th/job/view.php?_did=276
1. เจ้าหน้าที่แผนงานและกลยุทธ์ จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่การพิมพ์ จำนวน 5 อัตรา

♣️♦️♥️♠️🃏
27/06/2019

♣️♦️♥️♠️🃏

บริดจ์ เป็นเกมไพ่ชนิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก และบรรจุเป็นประเภทเกมส์กีฬา วัดผลแพ้ชนะด้านสติปัญญา การวิเคราะห์ การวางแผนโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็นและหลักตรรกศาสตร์ มีงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกา ระบุว่า การเล่นบริดจ์จะสามารถฝึกสมาธิและช่วยป้องกันผู้สูงอายุจากโรคอัลไซเมอร์ สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย เคยส่งนักกีฬาอายุกว่า 70 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์มาแล้ว

ที่มาของไพ่บริดจ์มีมานานกว่า 100 ปีในประเทศแถบยุโรป และในช่วงปี 1860 ก็แพร่หลายในประเทศอังกฤษ
ไพ่บริดจ์เข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยครั้งแรก ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในขณะนั้น ซึ่งก็คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้เสด็จไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นช่วงที่ไพ่บริดจ์แพร่หลายและเป็นกีฬายอดนิยม ได้ทรงนำมาเล่นในวัง ต่อมาได้แพร่หลายออกมานอกวัง ในหมู่นิสิต นักศึกษา และประชาชน และปัจจุบันได้บรรจุเป็นกีฬาที่มีการแข่งขัน เช่น กีฬาแห่งชาติ กีฬามหาวิทยาลัย กีฬาซีเกมส์ รวมไปถึงกีฬาเอเชียนเกมส์
ไพ่บริดจ์ มีไพ่เป็นอุปกรณ์การเล่น โดยจะต้องเล่นเป็นคู่ ในหนึ่งโต๊ะของการเล่นบริดจ์จะมีผู้เล่น 4 คน ผู้เล่นที่นั่งฝั่งตรงข้ามจะถือว่าอยู่ฝ่ายเดียวกัน โดยจะเรียกว่า “คู่ขา” (Partner) และผู้เล่นที่นั่งด้านข้างจะเรียกว่า “ปรปักษ์” (Opponent) โดยบนโต๊ะแข่งขันจะมีฉากกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นทีมเดียวกัน ส่งสัญญาณช่วยเหลือกัน เวลาการแข่งขันประมาณ 15 นาที ต่อสำรับ และเวลาต่อการแข่งขันมีตั้งแต่ 3 – 18 ชั่วโมงต่อเกมส์ ทั้งสองทีมจะต้องใช้ความคิดร่วมกันวางแผน ชิงไหวชิงพริบและตัดสินใจว่าจะขัดขวางอีกทีม หรือ พลิกเกมเพื่อให้การเดินไพ่ทีมตัวเองสำเร็จตามเป้าหมายอย่างไร
เสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้ คือ การที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมเล่นได้โดยไม่จำกัดอายุ เพราะทุกคะแนนล้วนวัดกันด้วยสติปัญญา ที่ไม่จำกัดความแข็งแรงของร่างกาย หากแต่ท้าทายความสามารถด้านความคิด และการตัดสินใจ

ถ้าเริ่มสนใจ เริ่มต้นจากกฎกติกาจาก http://www.thailandbridgeleague.com/data/content/34/pdf_th/11-25-02.pdf
และไปเข้าร่วม ชมรมบริดจ์ต่างๆ เช่น http://www.thailandbridgeleague.com/ หรือ
https://www.facebook.com/bridgeofthailand/
หรือถ้าจะเล่นคนเดียวบนมือถือก็มี app หลายตัว เช่ น Bridge V+ หรือ Fun Bridge เป็นต้น

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ส่วนแผนงานและกลยุทธ์ พร้อมด้วยฝ่ายตรวจสอบภายใน โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เข้าพบดร.ธัชพล กาญจนก...
21/06/2019

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ส่วนแผนงานและกลยุทธ์ พร้อมด้วยฝ่ายตรวจสอบภายใน โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เข้าพบดร.ธัชพล กาญจนกูล (ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ) และนายสัญญา หวะสุวรรณ (รองผู้ว่าการ)เพื่อเชิญเป็นเกียรติเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ ครบรอบ 80 ปีที่จะถึงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นี้

18/05/2019
โบราณนานมา
07/05/2019

โบราณนานมา

วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ดังนี้

๑. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๒. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

๓. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๔. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

๕. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

๖. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

๗. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

๘. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

๙. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

๑๐. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

๑๑. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ทรงพระเจริญ
05/05/2019

ทรงพระเจริญ

05/05/2019
สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดังนี้

• พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

• สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักข่าวไทย
05/05/2019

สำนักข่าวไทย

พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอบคุณภาพจาก #โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

05/05/2019
สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

#พระปฐมบรมราชโองการ #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #ThaiCoronation

ไพ่ไทย (ไพ่ผ่องไทย)
09/04/2019

ไพ่ไทย (ไพ่ผ่องไทย)

ประมวลภาพการอบรมงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 62 โดยวิทยากรจาก บ. ทริส ฯ
01/03/2019

ประมวลภาพการอบรมงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 62 โดยวิทยากรจาก บ. ทริส ฯ

♠️♦️♥️♣️🃏
14/02/2019

♠️♦️♥️♣️🃏

Thai PBS
22/01/2019

Thai PBS

#วันนี้ในอดีต 22 มกราคม พ.ศ.2486 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศให้ใช้คำว่า สวัสดี เป็นคำทักทาย #ThaiPBS

รู้ไหม ... เราคือใคร
30/11/2018

รู้ไหม ... เราคือใคร

มารู้จักตำนานของไพ่ป๊อกกันเถอะคะ ♠️♦️♣️♥️🃏
29/11/2018

มารู้จักตำนานของไพ่ป๊อกกันเถอะคะ ♠️♦️♣️♥️🃏

Loy Krathong is a Siamese festival celebrated annually throughout the Kingdom of Thailand. Traditionally, Thai people ga...
22/11/2018

Loy Krathong is a Siamese festival celebrated annually throughout the Kingdom of Thailand. Traditionally, Thai people gather together around lakes, rivers, and canals to pay respects to the goddess of water by releasing beautiful lotus shaped rafts, decorated with candles, incense and flower onto the water.
HAPPY LOY KRATHONG FESTIVAL 2018.

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตประกาศรับสมัคร "หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน" จำนวน 1 อัตราค่ะผู้ใดสนใจดูข้อมูลได้ที่ลิ้งก์ด้านล่างนี้เ...
15/11/2018
ข่าวรับสมัครงาน | โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ประกาศรับสมัคร "หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน" จำนวน 1 อัตราค่ะ
ผู้ใดสนใจดูข้อมูลได้ที่ลิ้งก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ
👇👇👇👇👇👇👇👇

ด้วยโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีความประสงค์จะรับบุคลากรภายนอกเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจ....

13/10/2018
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้ทบทวนแผนวิสาหกิจ ประจำปี 2561 – 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โ...
26/09/2018

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้ทบทวนแผนวิสาหกิจ ประจำปี 2561 – 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยมุ่งเน้นให้บริการด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแก่หน่วยงานภาครัฐและปรับปรุงกระบวนการผลิตและจำหน่ายไพ่ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงาน การรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการผลิตที่รักษาสภาพแวดล้อม
ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน ดังนี้

24/09/2018
สคร.จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2561“รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ซึ่งได้รับเกียรติจ...
25/08/2018

สคร.จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2561
“รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย
ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลในงาน

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต นำทีมโดยฝ่ายบริหารและพนักงานเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ที่ผ่านมา

โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) เพื่อเป็นการผลักดัน ส่งเสริม และให้กำลังใจรัฐวิสาหกิจในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในปีต่อ ๆ ไป ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดงานดังกล่าวมีขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่และประกาศผลงานที่โดดเด่นของรัฐวิสาหกิจให้สาธารณชนและสังคมได้รับรู้รับทราบ นอกจากนี้ SOE Award ยังเป็นการสร้างกระบวนการและช่องทางให้ประชาชนและสังคมได้มีส่วนในการติดตามการดำเนินงานขอรัฐวิสาหกิจ โดยในปี 2561 สคร. ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นภายใต้แนวคิด “รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน”เพื่อแสดงให้เห็นการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ ประชาชน และภาคส่วนอื่นๆโดยรัฐวิสาหกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่คอยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ส่วนแผนงานและกลยุทธ์พร้อมทีมงานได้เชิญผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้า...
25/08/2018

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
ส่วนแผนงานและกลยุทธ์พร้อมทีมงานได้เชิญผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำรูปแบบรายงานต่างๆ ของระบบงานการควบคุมภายใน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

♠️โครงการสัมมนาประจำปี ๒๕๖๑ (Happy workplace)♥️เมื่อวันที่ 19 -21 กรกฎาคม โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตได้จัดโครงการ สัมมนาประจ...
26/07/2018

♠️โครงการสัมมนาประจำปี ๒๕๖๑ (Happy workplace)♥️
เมื่อวันที่ 19 -21 กรกฎาคม โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตได้จัดโครงการ สัมมนาประจำปี ๒๕๖๑ (Happy workplace) เป็นโครงการให้บุคลากรทุกส่วนงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อลดความเครียดจากการทำงานด้วยการทำกิจกรรมนอกสถานที่และเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน จิตใจเบิกบาน ผ่อนคลายจากการทำงาน และยังสอดแทรกความรู้ในหัวข้ออบรมเรื่อง Thailand 4.0 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานต่อไป

20/06/2018
กิจกรรมวันความปลอดภัยในการทำงาน (safety day) ประจำปี 2561

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้จัดกิจกรรมวันความปลอดภัยในการทำงาน (safety day) ประจำปี 2561 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมความปลอดภัยและเพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความตระหนักในการร่วมมือร่วมใจ ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

คุณรู้หรือไม่?? 🤗♣️♦️♥️♠️🃏🤔 #PlayingcardFactory
13/06/2018

คุณรู้หรือไม่?? 🤗♣️♦️♥️♠️🃏🤔 #PlayingcardFactory

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายวิรัช เศวตปรีชานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงการเคหะแห่งชาติ และ นางสาวพรพรรณ วิเศษ...
04/06/2018

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายวิรัช เศวตปรีชานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
การเคหะแห่งชาติ และ
นางสาวพรพรรณ วิเศษกิจ หัวหน้าส่วนแผนงานและกลยุทธ์ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ร่วมประชุมแผนยกระดับการบริหารความเสี่ยง ภายใต้โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กรคู่มิตร โดยการเคหะแห่งชาติ มีการ coaching แนวทาง การจัดทำ Risk Map การวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยความเสี่ยง เกณฑ์บริหารความเสี่ยง ฯลฯ ให้กับโรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต เพื่อนำไปทบทวนแผนก่อนนำเสนอคณะกรรมการโรงงานไพ่ ภายในปลายเดือนมิถุนายน 2561 โดยมี คณะทำงาน
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายนโยบายและแผน การเคหะแห่งชาติ และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธ์ุงาม)  ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ พร้อมฝ่ายบริหารได้จัดโครงการธรรมะสามัคคี...
31/05/2018

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธ์ุงาม) ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ พร้อมฝ่ายบริหารได้จัดโครงการธรรมะสามัคคี โดยพระอาจารย์ สมพงษ์ โมฆรัตน์ ฉายา รตนวโส แห่งวัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในการทำงานของพนักงานโรงงานไพ่ พร้อมกันนี้ได้รับประทานอาหารร่วมกับพนักงานด้วยความเป็นกันเอง

ที่อยู่

1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
Amphoe Dusit
10300

สาย 14

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622410777

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Dusit

แสดงผลทั้งหมด