เทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดำรงซึ่งพหุวัฒนธรรม พัฒนาสู่เมืองเทคโนโลยีอัจฉริยะ
(32)

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส่งทีมช่างพร้อมเครื่องจักร และวัสดุลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปร...
04/01/2024

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส่งทีมช่างพร้อมเครื่องจักร และวัสดุลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสายคลองแห – คูเต่า (ฝั่งขาเข้าเมืองหาดใหญ่) ตามที่เทศบาลเมืองคลองแห โดยนายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้ประสานไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง เนื่องจากเป็นถนนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีสภาพชำรุด เป็นหลุม/บ่อ และเกิดอุบัติเหตุต่อพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้ง โดยการซ่อมแซมในครั้งนี้ ทาง อบจ.สงขลา ได้ใช้ยางมะตอยปูทับและบดอัดผิวถนนในส่วนที่ชำรุด เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้น.

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ นายประจักษ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้รับมอบหมายจากนายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีฯ ให้เ...
03/01/2024

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗ นายประจักษ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้รับมอบหมายจากนายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีฯ ให้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)/คณะกรรมการ ศป.ปส.อ./ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อ.หาดใหญ่ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในที่ประชุมประธานได้แจ้งทุกกิจกรรมห้วงเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้มอบหมายให้นายหมัดแสละ บิลหล๊ะ ที่ปรึกษา...
02/01/2024

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้มอบหมายให้นายหมัดแสละ บิลหล๊ะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ และ นายสน บิลโตะเตะ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นำพนักงานกองช่างพร้อมเครื่องจักรกล ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาขยะ ที่ประชาชนลักลอบนำมาทั้งในที่สาธารณะ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ ณ บริเวณริมคลอง ร.๔ ตัดกับถนนลพบุรีราเมศวร์ (สายเลี่ยงเมืองสงขลา) ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ...
02/01/2024

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองคลองแห เข้าเยี่ยมเยียนและอวยพรปีใหม่ แก่นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายอภิชาติ สาราบรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัด, และนายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗     วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสันติ เหมมันต...
02/01/2024

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมี นายวิลาศ วุ่นแก้ว ผอ.กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองคลองแห เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเสน่ห์คลองแห (ชั้น ๕) สนง.เทศบาลเมืองคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณชาทัส สวัสดิกุล นักกายภาพบำบัดชำนาญการ รพ.หาดใหญ่มาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สำหรับผู้สูงอายุ ” แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ผมนายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ขอขอบคุณพี่น้องชาวคลองแหทุกท่าน ที่อยู่เคียงข้าง...
01/01/2024

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ผมนายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ขอขอบคุณพี่น้องชาวคลองแหทุกท่าน ที่อยู่เคียงข้างกันตลอดปีที่ผ่านมา สำหรับปีใหม่นี้ ผมขอให้ ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสำเร็จ สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการ

“สวัสดีปีใหม่ 2567 ครับ”

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้...
31/12/2023

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์พร้อมกล่าวอวยพรให้กับพี่น้องชาวชุมชนเมืองใหม่ ๖ นรินทร์ธร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ ชุมชนเมืองใหม่ 6 นรินทร์ธร ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห นำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่...
31/12/2023

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห นำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลร่วมให้โอวาท แก่ผู้ประกอบการตลาดน้ำคลองแห และนักท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗ “New Year’s Dragon Party 2024” โดยภายในงานได้มีการแสดงบาสโลบชุมชนบ้านคลองแห ,การแสดงมโนราห์ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห และการแสดงดนตรีของศิลปิน ณ ตลาดน้ำคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

31/12/2023

🐉 สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ 🐉

🐲 HAPPY NEW YEAR 2024 🐲

"ขออำนวยพรให้พี่น้องประชาชนชาวคลองแหมี
แต่ความสุขตลอดปี"

นายสันติ เหมมันต์
นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายประจักษ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้รับมอบหมายจากนายสันติ เหมมันต์ นา...
30/12/2023

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายประจักษ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้รับมอบหมายจากนายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของตลาดน้ำคลองแห ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ทั้งด้านสถานที่ ความพร้อมของผู้ประกอบการ รวมถึงคุณภาพของสินค้าที่ขายในตลาดน้ำฯ พร้อมมอบหมายให้นางสาวทัชชา บำเรอจิต รองปลัดเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาล ในการลงพื้นที่ตลาดน้ำฯ เพื่อดูความเรียบร้อยในเรื่องของกิจกรรมการแสดงในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗ “NEW YEAR’S DRAGON PARTY ๒๐๒๔”
โดยภายในงานวันนี้ ได้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย จากสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา จำนวน ๒ ชุด ได้แก่ ชุดที่ ๑ การแสดงรำอวยพร และชุดที่ ๒ การแสดงกะลากันตรึม และการแสดงมโนราห์ จากศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ณ ตลาดน้ำคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายประจักษ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ไ...
29/12/2023

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายประจักษ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้รับมอบหมายจากนายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองแห ตรวจสอบความเรียบร้อยของตลาดน้ำฯ ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ทั้งด้านสถานที่ ความพร้อมของผู้ประกอบการ รวมถึงคุณภาพของสินค้าที่ขายในตลาดน้ำฯ พร้อมหารือประเด็นความต้องการต่างๆและตรวจเยี่ยมสถานีรักษ์สุขภาพตลาดน้ำคลองแห ในการพัฒนาตลาดน้ำฯ ในอนาคต เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอรุณ บุญรัศมี รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้รับมอบหมายจาก นายสันติ เหมมันต์ นายก...
29/12/2023

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอรุณ บุญรัศมี รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้รับมอบหมายจาก นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีฯ เข้าให้การต้อนรับ นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ , นายณัฏฐ์ชวิศ ไชยวรรณ ปลัดอำเภอประจำตำบลคลองแห นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณถนนลพบุรีราเมศวร์ พื้นที่ใกล้ปั๊ม ปตท ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำหรับจุดตรวจดังกล่าว เทศบาลเมืองคลองแหได้จัดตั้งขึ้น เพื่อบริการในการเดินทางของประชาชน รวมทั้งเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในเส้นทาง และเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ภายใต้ชื่อ “ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” โดยได้บูรณาการร่วมกันกับหลายภาคส่วนที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอด ๗ วัน

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติ...
28/12/2023

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้ชื่อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยมีนายอรุณ บุญรัศมี รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอหาดใหญ่ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อส. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิดฯ ณ บริเวณพื้นที่ใกล้ปั้ม ปตท.คลองแห (ฝั่งขาออก) ถนนลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สำหรับการเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการเกิดอุบัติภัยอื่นๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ นำไปเป็นแนวทางอย่างเป็นระบบ รวมถึงนำไปกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะต่อไป อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีแนวทางดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน ๓ ช่วง ระหว่างวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑.ช่วงก่อนรณรงค์เข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๒ -วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๒.ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ และ ๓.ช่วงหลังรณรงค์เข้มข้น ระหว่างวันที่ ๕ - วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองคลองแหขอความร่วมมือประชาชนและผู้ขับขี่ยานพาหนะ ให้มีการเตรียมตัว และวางแผนการเดินทางให้พร้อมสำหรับที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวทั้งขาไปและกลับ และขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถและประชาชนได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎจราจร และลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยไม่ขับเร็ว คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกนิรภัย ดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับ และไม่ขับรถย้อนศร เพื่อร่วมกันในการป้องกันอุบัติเหตุ และให้ทุกการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ นี้ เปี่ยมไปด้วยความสุขและถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

เทศบาลเมืองคลองแห ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 "New Year's Dragon Party 2...
28/12/2023

เทศบาลเมืองคลองแห ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 "New Year's Dragon Party 2024" ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2566 ณ เวทีสีสันตลาดน้ำคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เทศบาลเมืองคลองแห ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 "ปีใหม่นี้ไปไหน ขับขี่ปลอดภัยได้เปล่...
28/12/2023

เทศบาลเมืองคลองแห ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 "ปีใหม่นี้ไปไหน ขับขี่ปลอดภัยได้เปล่า?"

ขอเชิญพี่น้อง "ชุมชนท่าไทร ๑" และ "ชุมชนแก้วสว่าง" ร่วมประชุมประชาคมเพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์...
28/12/2023

ขอเชิญพี่น้อง "ชุมชนท่าไทร ๑" และ "ชุมชนแก้วสว่าง" ร่วมประชุมประชาคมเพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง
ในวันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลาลงทะเบียน ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ วัดแก้วสว่างวนาราม

ขอเชิญพี่น้องชุมชนประชาสรรค์ ร่วมประชุมประชาคมเพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา...
28/12/2023

ขอเชิญพี่น้องชุมชนประชาสรรค์ ร่วมประชุมประชาคมเพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง
ในวันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลาลงทะเบียน ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ศูนย์ฟิตเนส โครงการ SML ซอย นวบุญ

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห นำ คณะผู้บริหาร และประธานสภาเทศบาลฯ ร่วมใ...
27/12/2023

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห นำ คณะผู้บริหาร และประธานสภาเทศบาลฯ ร่วมให้โอวาท แก่หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๖๗ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และสร้างสานสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ตึก ๒ ชั้น สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประจักษ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้รับมอบหมายจาก นายสันติ เหมมันต์ นา...
27/12/2023

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประจักษ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้รับมอบหมายจาก นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ ร่วมให้ความรู้ แก่ตัวแทนผู้จัดเก็บข้อมูลฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมเสน่ห์คลองแห (ชั้น ๕) สนง.เทศบาลเมืองคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลคลองแหเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม ...
26/12/2023

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลคลองแหเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองคลองแหสำนักงานเทสบาลเมืองคลองแห ติดต่อสอบถาม โทร 074-305337

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ดำเนินโครง...
26/12/2023

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมี นายวิลาศ วุ่นแก้ว ผอ.กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองคลองแห เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเสน่ห์คลองแห (ชั้น ๕) สนง.เทศบาลเมืองคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา มาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “สิทธิประโยชน์” และเจ้าหน้าที่ กศน.ตำบลคลองแห สังกัด กศน. อำเภอหาดใหญ่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำเต้าหู้ พร้อมจัดงานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗ โดยมีนายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานอย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งกล่าวอวยพร และมอบของขวัญ เป็นกำลังใจแก่นักเรียนผู้สูงอายุฯ

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ...
26/12/2023

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานฝ่ายนิติการ ร่วมให้การต้อนรับนางสาวเบญจรัตน์ เนติโพธิ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา และคณะ ที่ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนของเทศบาลเมืองคลองแห เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน

นอกจากนี้ ทางคณะได้เข้าเยี่ยมเยียนการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ของเทศบาลฯ เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย.

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พร้อมด้วย นายสน บิลโตะเตะ เลขานุการนายกเท...
25/12/2023

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พร้อมด้วย นายสน บิลโตะเตะ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และนางสาวทัชชา บำเรอจิต รองปลัดเทศบาลฯ ร่วมเป็นเกียรติภายในงานวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ ครบรอบปีที่ ๖๓ ภายใต้แนวคิด “PRD ๖ Generate D ทันโลกดิจิทัล” โดยมีพิธีทางศาสนา ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม การมอบโล่รางวัลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่น และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดีเด่นของสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจากนายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห (ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ) ได้ประชุมคณะกรรมกา...
22/12/2023

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห (ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ) ได้ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเมืองคลองแห ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อวางแผนงานการดำเนินกิจกรรมของกองทุนฯ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วย หัวหน้าหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.คลองแห และตัวแทนชุมชน ร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ตึกอาคาร ๒ ชั้น สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ ๑.รับรองรายงานการรับ-จ่ายเงิน ของกองทุนฯ ๒.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองคลองแห ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ...
21/12/2023

เทศบาลเมืองคลองแห ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ ตลาดน้ำคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่ 4 (83/2566)เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภ...
20/12/2023

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ฉบับที่ 4 (83/2566)
เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
(ช่วงวันที่ 22-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566)

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประจักษ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแหได้รับมอบหมายจากนายสันติ เหมมันต์ นาย...
19/12/2023

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประจักษ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแหได้รับมอบหมายจากนายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เพื่อบูรณาการ และประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองคลองแห กับผู้นำชุมชน ทั้ง ๔๐ ชุมชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการ รวมถึงการรับฟังปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ และผู้นำชุมชนทั้ง ๔๐ ชุมชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเสน่ห์คลองแห ชั้น ๕ สนง.เทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ๑.การนำเสนอกิจกรรมเด่นที่ดำเนินการในชุมชน จำนวน ๔ กิจกรรม คือ ๑.๑ ชุมชนเมืองใหม่ ๑๐๐ วัน ร้อยดวงใจ ชุมชนเมืองใหม่รักสะอาด ๑.๒ ชุมชนหนองนายขุ้ยออก สายใยชุมชน ใส่ใจสุขภาพด้วยสมุนไพรลูกประคบ ๑.๓ ชุมชนป่ากัน ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพ ๑.๔ ชุมชนท่าไทร การคัดแยกขยะในชุมชนและปลูกผักกระถางในครัวเรือน ๒.กิจกรรมแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนวัดคลองแห ๓.การจัดประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๔.โครงการหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน และการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ประจำปี ๒๕๖๗ ๕.การสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ Thai QM

19/12/2023

เรื่องเด่นชุมชน "การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคลองควาย ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬา"

ดูผ่าน Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=zZnYwfTrHwk

📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ "น้ำไม่ไหล" ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ทั้งหมด และหมู่ที่ 4 (ฝั่งตรงขาม Big C คลองแห ทั้งหมด)🔴 วันพุธ ที่ 20...
19/12/2023

📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ "น้ำไม่ไหล" ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ทั้งหมด และหมู่ที่ 4 (ฝั่งตรงขาม Big C คลองแห ทั้งหมด)

🔴 วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.
🚱 ในการนี้ เทศบาลเมืองคลองแห ขอท่าน ทำการสำรองน้ำไว้ใช้ สำหรับวันและเวลาดังกล่าวด้วยครับ/ค่ะ🙏🙏

***ข้อมูลจาก : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖         วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสัน...
19/12/2023

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมี นายวิลาศ วุ่นแก้ว ผอ.กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองคลองแห เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเสน่ห์คลองแห (ชั้น ๕) สนง.เทศบาลเมืองคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยในกิจกรรมวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลหาดใหญ่ ร่วมส่งเจ้าหน้าที่ มาให้ความรู้ในหัวข้อ เรื่อง “การใช้ยาในผู้สูงอายุ” แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้มอบหมายให้นางสาวสิรินาถ สัตยายุทย์ ที่ปรึกษาพิเ...
19/12/2023

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้มอบหมายให้นางสาวสิรินาถ สัตยายุทย์ ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสำนักงานภาคใต้ และเจ้าหน้าที่สถาปนิก ร่วมชี้แจงความคืบหน้าของโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมรางรถไฟ สำหรับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของการรถไฟ พร้อมให้สมาชิกที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้เลือกแบบบ้าน และรับฟังรายละเอียดข้อดีข้อเสียและงบประมาณของบ้านแต่ละแบบ จากทางสถาปนิกของ พอช. ณ บ้านนายสุวรรณ หมัดสมัน ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายประจักษ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้รับมอบหมายจากนายสันติ เหมมันต์ นาย...
17/12/2023

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายประจักษ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้รับมอบหมายจากนายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของตลาดน้ำคลองแห พร้อมมอบหมายให้นายวิลาศ วุ่นแก้ว ผู้อำนวนการกองสวัสดิการสังคม และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ที่ได้กำหนดลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองแหเพื่อสำรวจศักยภาพและความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนพื้นที่ไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายประจักษ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ไ...
16/12/2023

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายประจักษ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้รับมอบหมายจากนายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองแห ตรวจสอบความเรียบร้อยของตลาดน้ำฯ ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ทั้งด้านสถานที่ ความพร้อมของผู้ประกอบการ รวมถึงคุณภาพของสินค้าที่ขายในตลาดน้ำฯ พร้อมหารือประเด็นความต้องการต่างๆและตรวจเยี่ยมสถานีรักษ์สุขภาพตลาดน้ำคลองแห ในการพัฒนาตลาดน้ำฯ ในอนาคต เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห เป็นประธานการประชุมโครงการจัดงานวันเด็กแ...
15/12/2023

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห เป็นประธานการประชุมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อร่วมปรึกษาหารือการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ตลาดน้ำคลองแห โดยมีนายอรุณ บุญรัศมี รองนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสน่ห์คลองแห ชั้น ๕ สนง.เทศบาลเมืองคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๔๐ น. นายประจักษ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้รับมอบหมายจากนายสันติ เหมมันต์ นาย...
15/12/2023

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๔๐ น. นายประจักษ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้รับมอบหมายจากนายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีฯ ลงตรวจสอบ/หารือ การเตรียมความพร้อมสำหรับการขายสินค้าของผู้ประกอบการตลาดน้ำทางเรือ เนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงอาจส่งผลให้น้ำในลำคลองขึ้นสูง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการในการขายสินค้าทางเรือได้ จากการตรวจสอบและหารือร่วมกับผู้ประกอบทางเรือในเบื้องต้น สภาพน้ำในลำคลองยังอยู่ในระดับที่สามารถขายสิ้นค้าได้ แต่หากสภาพน้ำในลำคลองขึ้นสูงทางคณะผู้บริหารอนุมัติให้ผู้ประกอบการนำสินค้ามาขายบนบกได้ในทันที ณ ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประจักษ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้รับมอบหมายจากนายสันติ เหมมันต์ นาย...
14/12/2023

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประจักษ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้รับมอบหมายจากนายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีฯ ดำเนินการประชุมประจำเดือน คณะกรรมการประสานงานตลาดน้ำคลองแห ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๗ เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานจากคณะผู้บริหาร ชี้แจงและร่วมพิจารณาการดำเนินงานต่างๆ ของตลาดน้ำฯ ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมี นายวิลาศ วุ่นแก้ว ผอ.กองสวัสดิการสังคม พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการประสานงานตลาดน้ำฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสน่ห์คลองแห (ชั้น ๕) สนง.เทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สำหรับการประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย การประกาศประมูลล็อคที่ว่างในตลาดน้ำคลองแห แนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลาดน้ำ โครงการการแข่งขันกีฬาผู้ประกอบการ หารือการลากรณีต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (คูปองสมนาคุณไกด์) รวมถึงการชี้แจงเงินสมทบกองทุนพัฒนาตลาดน้ำคลองแห การบริหารจัดการน้ำดื่ม และการเสนอปัญหา หรือข้อเสนอแนะต่างๆ อีกด้วย.

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห มอบหมายให้ นายสินชัย บุญช่วย หัวหน้าสำนัก...
13/12/2023

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห มอบหมายให้ นายสินชัย บุญช่วย หัวหน้าสำนักปลัด นำพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก โดยมีนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทานอำเภอหาดใหญ่ กำลังพล จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยภายในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่ ณ บริเวณฝายสะพานพลับ หมู่ที่ ๓ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม ด...
12/12/2023

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ได้มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) โดยมีเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองคลองแห ร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเสน่ห์คลองแห (ชั้น ๕) สนง.เทศบาลเมืองคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

10/12/2023

งานรถคุณปู่บุกเมืองคาวบอย “Old Cars Invade Cowboy Town” ณ ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ที่อยู่

เทศบาลเมืองคลองแห ถนนคลองแห-คูเต่า ตำบลคลองแห
Amphoe Hat Yai
90110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6674305333

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Hat Yai

แสดงผลทั้งหมด