โครงการชลประทานสงขลา

โครงการชลประทานสงขลา ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก โครงการชลประทานสงขลา, บริการสาธารณะหรือบริการภาครัฐ, 1394 หมู่5 ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่, Amphoe Hat Yai.

1) วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาของ โครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
2) ควบคุมและบริหารงานทั่วไปด้านพัสดุครุภัณฑ์งานธุรการและงานบัญชีการเงิน
3) ควบคุมดำเนินงานของกรมชลประทานภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ
4) ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ เพื่อเร่งรัดการปรับปรุงแหล่งน้ำ ส่งเสริมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดอุทกภัย
5) ให้คำแนะนำในการใช้เครื่องสูบน้ำ บำรุงรักษาเครื

่องสูบน้ำ และระบบส่งน้ำ
6) วางแผนงานส่งน้ำและบำรุงรักษา และระบายน้ำ
7) จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำท่า น้ำฝน และปริมาณน้ำที่ส่ง เข้าพื้นที่โครงการชลประทาน
8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

27/07/2023
โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 ลงพื้นที่ดูงานเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองภูมี อำเภอรัตภูมิ จ...
22/03/2023

โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
ลงพื้นที่ดูงานเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองภูมี อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชัชชัย หนูเจริญ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยนายไกรวุธ องคะลอย หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 16 นายอาคม คงทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองภูมี ณ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และการเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอรัตภูมิ และพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงฤดูน้ำหลากต่อไป

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบห...
22/08/2022

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายอรรคพล ผ่องสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) เพื่อให้การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน มีความต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งยังเป็นการประสานงาน แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำต่อไป ณ ห้องประชุมสงขลา 2 โครงการชลประทานสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบห...
18/08/2022

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้นายอรรคพล ผ่องสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานสงขลา เข้าร่วม ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่2ของจังหวัดสงขลา เขตตรวจราชการที่ 5 เพื่อร่วมแสดงความคิดและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom ณ ห้องประชุมสงขลา 2 โครงการชลประทานสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ที่อยู่

1394 หมู่5 ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่
Amphoe Hat Yai
90110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6674390060

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โครงการชลประทานสงขลาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โครงการชลประทานสงขลา:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะหรือบริการภาครัฐ อื่นๆใน Amphoe Hat Yai

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ