แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน 56

แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน 56 ยินดีต้อนรับสู่แฟนเพจใหม่ของ ผกร.บน.56
(4)

สํานักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่...
12/08/2023

สํานักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566

➡️ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2566

10/08/2023
👀🔎สร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน✨ #โครงการค่ายเยาวชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ น้องๆจาก โรงเรียนวัดโคกม่วง โรงเรี...
08/08/2023

👀🔎สร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน✨
#โครงการค่ายเยาวชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ น้องๆจาก โรงเรียนวัดโคกม่วง โรงเรียนวัดเลียบ โรงเรียนวัดบางศาลา และเยาวชนข้าราชการกองบิน 56
🙏😊ขอขอบคุณคุณครูและผู้ปกครองที่สนับสนุนให้น้องๆ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ #รวงผึ้งรวมใจ #จอมทัพไทย #สืบสานรัก...
28/07/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
#รวงผึ้งรวมใจ
#จอมทัพไทย
#สืบสานรักษาต่อยอด

"Wing 56 Open House" น้องๆจากโรงเรียนแสงทองวิทยา(โครงการพิเศษเตรียมนักเรียนนายร้อย) มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานกองบิน 56
27/07/2023

"Wing 56 Open House" น้องๆจากโรงเรียนแสงทองวิทยา(โครงการพิเศษเตรียมนักเรียนนายร้อย) มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานกองบิน 56

๓ มิถุนายน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้...
03/06/2023

๓ มิถุนายน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖

🎉ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นด้วยค่ะ 🥳
30/05/2023

🎉ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นด้วยค่ะ 🥳

๑๗ พ.ค.๖๖ เป็น  #วันพืชมงคล วันสำคัญซึ่งมีประวัติพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณ ตั้งแต่สุโขทัยเป็นราชธานี เพื่อความเป็นสิริมง...
17/05/2023

๑๗ พ.ค.๖๖ เป็น #วันพืชมงคล วันสำคัญซึ่งมีประวัติพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณ ตั้งแต่สุโขทัยเป็นราชธานี เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร นั่นคือ #พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วย ๒ พิธีรวมกัน
▪️ "พระราชพิธีพืชมงคล" เป็นพิธีสงฆ์ ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัยและอุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี
▪️ "พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ" เป็นพิธีพราหมณ์ จะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ ท้องสนามหลวง เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายให้เป็นสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว
👨‍🌾👩‍🌾 นอกจากนี้วันพืชมงคล ยังถูกกำหนดให้เป็น #วันเกษตรกร อีกด้วย เพื่อให้ผู้ทำอาชีพทางเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร และร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนนั่นเอง

🌞 วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566 อย่าลืมไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตนเองตั้งแต่ เวลา 08.00 - 17.00 น.✅♥️เลือกพรรคที่ชอบ กาค...
12/05/2023

🌞 วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566 อย่าลืมไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตนเอง
ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 17.00 น.
✅♥️เลือกพรรคที่ชอบ กาคนที่ใช่
**** ค้นหาหน่วยเลือกตั้ง และเช็กสิทธิเลือกตั้งของตัวเองได้ที่
https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/

04/05/2023

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

28/04/2023

สถานเด็กเล็กกองบิน 56 เปิดรับสมัครน้องๆ อายุ 1 ขวบครึ่ง ถึง 3 ขวบ เข้าเรียนในระดับเตรียมอนุบาล โดยเปิดทำการ วันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 0800-1600 น.
☎️ ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร 0997916910

25/04/2023
25/04/2023

"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
ตรงกับวันที่ 25 เมษายน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึง เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ ซึ่งกิจกรรมในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จะมีการจัดกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

“หน้าบ้านน่ามองคูคลองสะอาดภายในเก็บกวาดเรียบร้อยสวยงาม”ขอขอบคุณในน้ำพักน้ำแรงของข้าราชการและทหารกองประจำการกองบิน 56 ที่...
24/04/2023

“หน้าบ้านน่ามองคูคลองสะอาด
ภายในเก็บกวาดเรียบร้อยสวยงาม”
ขอขอบคุณในน้ำพักน้ำแรงของข้าราชการและทหารกองประจำการกองบิน 56 ที่ช่วยกันพัฒนาบ้านหลังใหญ่หลังนี้ให้ภาพรวมสวยงาม ถูกต้อง เหมาะควร

09/04/2023

9 เมษายน "วันกองทัพอากาศ"

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2480 กระทรวงกลาโหมได้ยกฐานะ​ "กรมทหารอากาศ" เป็น​ "กองทัพอากาศ" โดยมี​ นาวาอากาศเอก พระเวชยันตรังสฤษฏ์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรก กองทัพอากาศจึงได้ถือเอาวันที่ 9 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันกองทัพอากาศ"
#วันกองทัพอากาศ

#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

สาดน้ำ💦… ชื่นกาย สาดรัก… ชื่นใจ♥️สืบสานประเพณีสงกรานต์ กองบิน 56
07/04/2023

สาดน้ำ💦… ชื่นกาย สาดรัก… ชื่นใจ♥️
สืบสานประเพณีสงกรานต์ กองบิน 56

05/04/2023

" วันจักรี " #6เมษายน
==============================
วันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี อีกทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนาม กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ ที่นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ถัดจากกรุงธนบุรี ซึ่งเมื่อครั้งที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั้น มีอาณาบริเวณรวมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้เป็นเมืองหลวงที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเปลี่ยนนามใหม่ จาก กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ เป็น กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ ซึ่งช่วงเวลาตั้งแต่ก่อตั้งกรุงเทพมหานครฯ เมื่อปี พ.ศ. 2325 มักเรียกกันว่า สมัยรัตนโกสินทร์ เช่นเดียวกันกับที่เคยเรียกยุคสมัยที่ผ่านมาในสยาม
#วันจักรี

02/04/2023

๒​ เมษายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี​ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ
#กรมสมเด็จพระเทพ

จิตอาสา904 ภาค4 รุ่น2 Ep.1:
19/03/2023

จิตอาสา904 ภาค4 รุ่น2 Ep.1:

15/03/2023

บรรยายกาศกิจกรรมให้ความรู้ ลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าอากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนพัฒนศึกษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๓ มี.ค.๖๖ ที่ผ่านมา😀😀😀

09/03/2023

กองบิน ๕๖ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
นาวาอากาศเอก ระวิ เจิมสุวรรณ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมรับฟังการบรรยายจากคณะวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ จังหวัดสงขลา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕๖ เข้าร่วมรับฟัง ณ หอประชุม กองบิน ๕๖ เมื่อ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ทำบุญอิ่มใจ ทำอะไรก็ไม่สุขใจเท่าทำบุญ 😊 #พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข
03/03/2023

ทำบุญอิ่มใจ ทำอะไรก็ไม่สุขใจเท่าทำบุญ 😊
#พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข

28/02/2023

กองบิน ๕๖ จัดโครงการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดให้กับเยาวชน โดยครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

"ช็อต ที่สำคัญที่สุดในกีฬา กอล์ฟ คือ ช็อตถัดไป"🏌️⛳📸 ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา "กอล์ฟการกุศล กองบิน 56" 🏆
28/02/2023

"ช็อต ที่สำคัญที่สุดในกีฬา กอล์ฟ คือ ช็อตถัดไป"🏌️⛳

📸 ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา "กอล์ฟการกุศล กองบิน 56" 🏆

16/02/2023

กองทัพอากาศ จัดเที่ยวบินพิเศษ เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 (Airbus 340-500) จำนวน 1 เครื่อง เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปยังสาธารณรัฐตุรกี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรง โดยกำหนดออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง คืนนี้ (วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 23.20 น. ไปยังสนามบินอังการ่า สาธารณรัฐตุรกี

สำหรับในเที่ยวบินขากลับ จะรับคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ และลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทย ตามที่ได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 21.10 น. ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง

ขอบคุณภาพจากคุณ Kittikun Yoksap

“บทพิสูจน์ ความทุ่มเท การฝึกฝน และความพยายาม เริ่มต้นขึ้นแล้ว” พวกเราทำได้ คุณก็ทำได้ โอกาสมาถึงพวกคุณแล้ว มาเป็นส่วนหนึ...
06/02/2023

“บทพิสูจน์ ความทุ่มเท การฝึกฝน และความพยายาม เริ่มต้นขึ้นแล้ว”
พวกเราทำได้ คุณก็ทำได้
โอกาสมาถึงพวกคุณแล้ว มาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา
𝓝𝓮𝔀 𝓰𝓮𝓷𝓪𝓻𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷 𝓼𝓶𝓪𝓻𝓽 𝓪𝓲𝓻𝓶𝓮𝓷📌เปิดรับสมัครแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. - 28 ก.พ.2566
📌รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
📌รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ⬇️
www.admission.nkrafa.com
https://youtu.be/a8uiBeds2hg

“บทพิสูจน์ ความทุ่มเท การฝึกฝน และความพยายาม เริ่มต้นขึ้นแล้ว” พวกเราทำได้ คุณก็ทำได้ โอกาสมาถึงพวกคุณแล.....

ยินดีกับผู้ที่ได้รับยศสูงขึ้นด้วยค่ะ 🎉
03/02/2023

ยินดีกับผู้ที่ได้รับยศสูงขึ้นด้วยค่ะ 🎉

กิจกรรม “ลานจอดปลอดภัย FOD WALK”     กองบิน 56 จัดกิจกรรม “ลานจอดปลอดภัย FOD WALK” เพื่อกำจัดวัสดุแปลกปลอมในลานจอดที่อาจ...
30/01/2023

กิจกรรม “ลานจอดปลอดภัย FOD WALK”
กองบิน 56 จัดกิจกรรม “ลานจอดปลอดภัย FOD WALK” เพื่อกำจัดวัสดุแปลกปลอมในลานจอดที่อาจเป็นอันตรายต่อการบิน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ข้าราชการ โดยมีผู้บังคับฝูงบิน 561 กองบิน 56 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูง.501 เมื่อ 30 มกราคม 2566

20/01/2023

คณะวิทยากรลูกเสือ-เนตรนารีอากาศ กองบิน 56
บรรยายให้ความรู้ วิชาเฉพาะสำหรับ ลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าอากาศ
ให้กับ ลูกเสือ-เนตรนารีอากาศโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ณ หอประชุมราชาวดี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566

18/01/2023

18 มกราคม "วันกองทัพไทย"
วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ.954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2135 (บางตำรา พ.ศ.2136)
เดิมกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายน ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันกองทัพไทยและวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ลง 13 มิ.ย.2523 ต่อมาภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่าน ได้ตรวจสอบและพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าวทางราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคมเป็นวันกองทัพไทยต่อไป จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2549 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม เป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหม ตามหลักการเดิม ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันกองทัพไทยและวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ลง 23 ส.ค.2549 ในปัจจุบัน วันที่ 18 มกราคม จึงถือเป็น “วันยุทธหัตถี” “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หรือ “วันกองทัพไทย”
#วันกองทัพไทย

💙 ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่นำบุตรหลาน มาเที่ยว  #งานวันเด็กแห่งชาติกองบิน56 ประจำปี 66 👋แล้วพบกันใหม่ในปีหน้านะคะ
16/01/2023

💙 ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่นำบุตรหลาน มาเที่ยว #งานวันเด็กแห่งชาติกองบิน56 ประจำปี 66
👋แล้วพบกันใหม่ในปีหน้านะคะ

👶เด็กในวันนี้คืออนาคตของวันข้างหน้า👍"รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"📸 ภาพกิจกรรมน่ารักของน้องๆตัวจิ๋ว #งานวันเด็กแห่งชาติก...
15/01/2023

👶เด็กในวันนี้คืออนาคตของวันข้างหน้า
👍"รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"
📸 ภาพกิจกรรมน่ารักของน้องๆตัวจิ๋ว
#งานวันเด็กแห่งชาติกองบิน56

14/01/2023

วันนี้พบกับ "พี่ปกป้อง" ได้ที่งานวันเด็ก ที่กองบิน 56 นะครับ
แล้วพบกันครับ💙

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบของขวัญเพื่อมาแจกเด็กๆ ในงานวันเด็กกองบิน 56 ค่ะ 😊
13/01/2023

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบของขวัญเพื่อมาแจกเด็กๆ ในงานวันเด็กกองบิน 56 ค่ะ 😊

ปันรัก ❤️  สร้างสุข 😊 พี่ๆ กองบิน 56 ขอส่งกำลังใจ 💙 ให้น้องๆ รร.การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ และขอขอบคุณน้องๆ ที่สร้าง...
11/01/2023

ปันรัก ❤️ สร้างสุข 😊
พี่ๆ กองบิน 56 ขอส่งกำลังใจ 💙 ให้น้องๆ รร.การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ และขอขอบคุณน้องๆ ที่สร้างความสุขขับร้องเพลงอวยพร
ปีใหม่ ในครั้งนี้

05/01/2023

"รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"
กองบิน 56 ขอเชิญชวนน้องๆหนูๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ
ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
เวลา 07.00 - 13.00 น.
นะครับน้องๆ

#รู้หน้าที่_มีวินัย_ใฝ่ความดี

#งานวันเด็กแห่งชาติกองบิน_56

สวัสดีปีใหม่ 2566 🚙  เดินทางปลอดภัย 👪ครอบครัวมีสุข ห่างไกลโควิด💙 ด้วยความห่วงใย จากกองบิน 56 💙
30/12/2022

สวัสดีปีใหม่ 2566
🚙 เดินทางปลอดภัย
👪ครอบครัวมีสุข ห่างไกลโควิด
💙 ด้วยความห่วงใย จากกองบิน 56 💙

👍👍👍 นอกจากได้รับความรู้แล้ว ยังได้ของรางวัลกลับบ้านอีกด้วย🌟🌟 กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เส้นทางสู่กองทัพอากาศ  & ความรู้ด้าน...
28/12/2022

👍👍👍 นอกจากได้รับความรู้แล้ว ยังได้ของรางวัลกลับบ้านอีกด้วย
🌟🌟 กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เส้นทางสู่กองทัพอากาศ & ความรู้ด้านยาเสพติด ให้กับน้องๆ รร.ปากจ่าวิทยา
#ปจว.ครั้ง1 รร.ปากจ่าวิทยา

11/11/2022

ที่อยู่

99 หมู่ 8 ถ. ชูพันธ์ ต. โคกม่วง อ. คลองหอยโข่ง จว. สงขลา
Amphoe Hat Yai
90115

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6674278037

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน 56ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Hat Yai

แสดงผลทั้งหมด