Clicky

ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Amphoe Khlong Luang

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Amphoe Khlong Luangรวมรายชื่อ เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธาน, กศน.อำเภอคลองหลวง, เทศบาลเมืองคลองหลวง, ร้านข้าราชการไทย, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธ และ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 - จังห. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 05/22/22
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้​ งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด - 19 ด้วยวิธี Antigen T...
  > เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธาน
 • 05/22/22
  วันอาทิตย์ที่22 พฤษภาคม 2565 เวลา09.00 น. นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง พร้อมด้วยนายสมหมาย โสนามิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบูรนา...
  > เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธาน
 • 05/22/22
  ประชาสัมพันธ์ 14 กลโกงที่มิจฉาชีพมักใช้หลอกเหยื่อบนโลกออนไลน์
  > สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง
 • 05/21/22
  วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 น. ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าโขลง จัดทำ "โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองท่าโขลง" โด...
  > เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธาน
 • 05/21/22
  วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้​ งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit ...
  > เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธาน
 • 05/21/22
  หนึ่งในวิชาปฏิบัติที่ได้ลงมือทำกันจริง ๆ เพื่อไปต่อยอดในอนาคต ขอบคุณ อ.ชาติชาย ไชยยนต์ วิทยากรทุกท่านและพันธุ์ทาง อาร์คเวิร์คที่มาให้ความรู้กับน้อง ๆ นักศึกษาภาควิชาภาพยนตร์
  > BUFILM
 • 05/20/22
  📣 ประชาสัมพันธ์ #เรื่องการหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว บริเวณซอยคชสาร1 หมู่18-20 คลองหนึ่ง ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม เวลา 22.00 น. ถึง 04.00 ของวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 (รวม 6 ชั่วโมง) เนื่องจากบ...
  > เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธาน
 • 05/20/22
  เปิดวันแรก และปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4
  > โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ -