องค์การบริหารส่วนตำบลโสน

องค์การบริหารส่วนตำบลโสน ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
(8)

เปิดเหมือนปกติ

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายแสงจันทร์ เทศขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสน จ่าเอกสมพร สำเภาพ่อค้า ปลัดองค์การบริหารส...
14/05/2021

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564
นายแสงจันทร์ เทศขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสน จ่าเอกสมพร สำเภาพ่อค้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสน พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานในสังกัด ออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากภัยเชื้อโรคร้ายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโสน จำนวน 23 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันตัวจากภัยโควิด 19 และดูแลสังคมให้ปลอดจากภัยโควิด 19

ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนชาวตำบลโสน ด้วยกองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลโสน  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการออกบริการรับชำระ...
11/05/2021

ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนชาวตำบลโสน ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโสน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการออกบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 ตามแผนปฏิบัติงาน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึง 14 มิถุนายน 2564 รวม 23 หมู่บ้าน ซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการเป็นวันแรก สถานที่ดำเนินงานศาลาประชาคมบ้านโสนหมู่ที่ 1

เมื่อคืนของวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ได้มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกอย่างแรง ทำให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนหลายหมู่บ้านในเขตตำบ...
11/05/2021

เมื่อคืนของวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ได้มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกอย่างแรง ทำให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนหลายหมู่บ้านในเขตตำบลโสนพังเสียหาย บ้านของชาวบ้านสี่แยกนาเจริญ บ้านขนุนเหนือ ทำให้ต้นไม้หักทับสายไฟฟ้าขาดบริเวณวัดปา่หนองโพธ์ รวมทั้งคอกวัวและโรงเก็บฟาง ขณะนี้ทาง อบต.โสน ได้ดำเนินการออกสำรวจและดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการของนายแสงจันทร์ เทศขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสน จ่าเอ...
11/05/2021

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการของนายแสงจันทร์ เทศขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสน จ่าเอกสมพร สำเภาพ่อค้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสน ได้มอบหมายให้นายพงศ์ศิริ ม่วงมนตรี หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การต่อเติมบ้านคนไร้ที่พึ่ง ม.23 ราย เด็กชายธนกฤต ไสยจิต ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจาก พมจ.ศรีสะเกษ โดยมี ท่านสง่า พันทอง ส.อบต.ม.23 ท่านประดิษฐ์ บัวศรี ส.อบต.ม.8 จ่าเอกสาคร สมบัติหอม นักป้องกันฯ นายสุวิทย์ โพธิ์ไพร ผช.จพง.พัฒนาชุมชน นายผจญ สิงหชาติ ผช.จพง.การเกษตรน.ส.ศศิธร อ่อนคำ ผช.จพง.ธุรการนายสมเกียรติ เทพแสง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ นายอภิสิทธิ์ ยอดเอื้อ ลจ.สป. นายประสิทธิ์ กุมรีจิตร ลจ.สป. น.ส.อนุชธิดา คงสุขา ลจ.สป.นายสนอง กำเนิด พนักงานกู้ชีพ และนายเถือน พรมสุภะ พนักงานกู้ชีพ เป็นช่างก่อสร้างจิตอาสา ขณะนี้การต่อเติมได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายแสงจันทร์ เทศขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโส...
11/05/2021

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายแสงจันทร์ เทศขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสน ได้มอบหมายให้ จ่าเอกสมพร สำเภาพ่อค้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสน นายพงศ์ศิริ ม่วงมนตรี หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานในสังกัด ร่วมออกพื้นที่ให้กำลังใจ นายสมเดช สดใส ราษฎรบ้านอาวอยพัฒนา ม.21 ต.โสน ที่หายป่ายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 พร้อมนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ป่วยรายนี้เพื่อใช้ในการดำรงชีพ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวไม่ให้กลับมาติดโรคนี้อีก และเน้นให้เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานได้ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน  โดยเข้าไปสแกนคิวอาร์โค้ด
28/04/2021

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน โดยเข้าไปสแกนคิวอาร์โค้ด

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน โดยเข้าไปสแกนคิวอาร์โค้ด

การจ่ายเบี้ยประจำเดือนกันยายน 2563 จะล่าช้ากว่าปกติ แต่ประชาชนจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการภายในเดือนกันยาย...
10/09/2020

การจ่ายเบี้ยประจำเดือนกันยายน 2563
จะล่าช้ากว่าปกติ แต่ประชาชนจะได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ภายในเดือนกันยายน 2563
แจ้งให้ประชาชนชาวตำบลโสนทราบโดยทั่วกัน

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ...
03/06/2020

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอปท. ข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการครู พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบลโสน นำโดยจ่าเอกสมพร สำเภาพ่อค้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขุขันธ์
28/05/2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขุขันธ์

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโสน ร่วมมือ ร่วมใจช่วยกันผลิต Face Shield😷
30/03/2020

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโสน ร่วมมือ ร่วมใจช่วยกันผลิต Face Shield😷

ข้อควรปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคโคโรนา ( COVID-19)#ด้วยความห่วงใยจาก_อบต.โสน😷✌️
26/03/2020

ข้อควรปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคโคโรนา ( COVID-19)
#ด้วยความห่วงใยจาก_อบต.โสน😷✌️

12/03/2020

เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด 19 ผู้นำชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลโสน จึงเลื่อนการแข่งขันกีฬา อบต.โสนคัพ ครั้งที่ 20 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น..

เพจขุขันธ์ทูเดย์
22/02/2020

เพจขุขันธ์ทูเดย์

👉 เช็กเงิน อุดหนุน บุตรได้ด้วยตนเอง กับ 4 ขั้นตอนง่ายๆ แค่กรอก-คลิกเท่านั้น! http://csgcheck.dcy.go.th เดือนละ 600 บาท หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0 2651 6534 หรือ 0 2651 6920 หรือ 0 2651 6920 https://www.facebook.com/CSGProjectOfficial/posts/1020969074962944

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ฯ
06/02/2020

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ฯ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
08/11/2019

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการพัฒนาที่ดิน " หลักสูตร การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน"ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
08/11/2019

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการพัฒนาที่ดิน
" หลักสูตร การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน"
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการพัฒนาที่ดิน
" หลักสูตร การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน"
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

คนขุขันธ์
04/11/2019

คนขุขันธ์

ประสานญาติ นายสำรวญ วงเพ็ง 59ปี ที่อยู่36 ม.7 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เจ้าตัวป่วยหนักเข้าห้องไอซียู รพ. นวมินทร์1 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร สาเหตุเส้นเลือดในสมองแตก อาการไม่สู้ดีนักติดต่อใครไม่ได้ มีเพียงบัตรประจำตัวประชาชน จึงประสานมายังเพจ ให้ประสานญาติให้ หากท่านใดรู้จัก กรุณาโทร 095 5307573 คุณกิ๊บ ผู้ประสานมา ขอบคุณค่ะ 04/11/62

11/10/2019

ขอชี้แจงกรณีเพจกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) แจ้งว่า กรณีเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดไม่เข้าให้ติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่ อปท (อบต / เทศบาล)

ขอเรียนว่า อบตและเทศบาล มีหน้าที่ รับเอกสารการลงทะเบียน แล้วตรวจสอบความถูกต้องของเองสาร หลังจากนั้น ประกาศ 15 วัน เมื่อครบแล้ว บันทึกอย่างย่อเบื้องต้น...นำเอกสารทั้งหมดให้ พมจ (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) เพื่อบันทึกข้อมูลทั้งหมด....

อบต / เทศบาล ไม่สามารถ เข้าไปแก้ไขข้อมูลใดๆในระบบตามที่เพจ กรม ดย.โพตส์แจ้ง....และไม่สิทธิพิจารณาว่า แม่ๆรายใดจะได้รับเงินหรือไม่

หากเงินไม่เข้า หรือไม่มีรายชื่อ ให้ติดต่อ พมจ แต่ละจังหวัดเท่านั้น....#หรือโทรไปตามเบอร์ในภาพนี้ค่ะ...

#ย้ำนะคะ ถ้ามาที่ อบต /เทศบาล...เราทำได้แค่แจกเบอร์ พมจ ให้ไปติดต่อสอบถามที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องเท่านั้น...

....แอดมินไวไว

11/10/2019

ฝากแจ้งข่าวดีถึงผู้ปกครองหนูน้อยด้วยน่ะค่ะ (ตามรายละเอียดข้างล่าง)
พม. พร้อมจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 10 ตุลาคม นี้

วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ กรมกิจการเด็กและเยาวชน แถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยในเดือนตุลาคมนี้ จะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ให้กับผู้มีสิทธิที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ

นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี และขยายฐานรายได้เฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยให้เด็กเดือนละ 600 บาท เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 ให้สอดรับกับ มติคณะรัฐมนตรีฯ พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้รองรับกับปริมาณงานเพิ่มขึ้น

นางภาวินี สุมลตรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กล่าวเพิ่มเติมว่า การขยายหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการมีมาเป็นลำดับ ได้แก่
1) ขยายเรื่องอายุเด็กจาก 3 ขวบ เพิ่มเป็น 6 ขวบ สำหรับเด็กที่เกิดเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
2) ปรับเพิ่มวงเงินจาก 400 บาท เพิ่มเป็น 600 บาท ต่อเดือน
3) ขยายสิทธิผู้ถือบัตรประกันสังคมร่วมโครงการได้ 4) ปรับเพิ่มคุณสมบัติเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในครัวเรือนไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี เป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี 5) ขยายสิทธิการคุ้มครองผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กให้ยื่นขอรับสิทธิไม่จำเป็นต้องเป็นบิดาหรือมารดาและสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เด็กอาศัยอยู่จริง ไม่จำเป็นต้องใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงานรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิตามที่ได้ยื่นลงทะเบียนไว้ ในวันที่ 10 ตุลาคม นี้ เป็นการจ่ายเงินย้อนหลังให้กับผู้มีสิทธิเป็นรายกรณี จนถึงเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 561,086 คน ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,674 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินในรอบเดือนตุลาคมนี้ ยังมีผู้ไม่ได้รับเงินจำนวนหนึ่ง เนื่องจากต้องมาให้ข้อมูลสถานะของครัวเรือนเพิ่มเติม ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูลฯ เช่น วันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง บัญชีธนาคารปิด บัญชีธนาคารผิดประเภท เป็นต้น โดยผู้ลงทะเบียนต้องไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ณ สถานที่ที่ลงทะเบียน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และ การเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิในรอบเดือนถัดไป

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 หรือสายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำบลโสน "Sano  Number One "Cr.บูรณะ
01/10/2019

ตำบลโสน "Sano Number One "
Cr.บูรณะ

ขบวนแห่ "ประเพณีแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์" ประจำปี 2562 ทั้ง 23 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานรำลึกพระยาไกรภักดี
ประเพณีแซนโฎนตา
บูชาหลักเมือง
ลือเลื่องกล้วยแสนหวี

ผลการตัดสินการประกวดขบวนแห่สำรับเครื่องเซ่นไหว้ #งานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแซนโฎนตาบูชาหลักเมืองลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2562

- รางวัลชนะเลิศ เงินสด 15,000 บาท ได้แก่ อบต.โสน
- รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 เงินสด 12,000 บาท ได้แก่ อบต.นิคมพัฒนา
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 10,000 บาท ได้แก่ อบต.สะเดาใหญ่
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินสด 8,000 บาท ได้แก่ อบต.กันทรารมย์

ผลการตัดสินการประกวดสำรับเครื่องเซ่นไหว้ #งานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแซนโฎนตาบูชาหลักเมืองลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2562"

- รางวัลชนะเลิศ เงินสด 12,000 บาท ได้แก่ อบต.สะเดาใหญ่
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 10,000 บาท
ได้แก่ อบต.ลมศักดิ์
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 8,000 บาท ได้แก่ เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3 เงินสด 6,000 บาท ได้แก่ อบต.ห้วยสำราญ

#ขุขันธ์
#ศรีสะเกษ
#แซนโฎนตา2019
#ประเพณีแซนโฏนตาเมืองขุขันธ์2562

ขอบคุณภาพสวยๆๆจาก ช่างภาพ คนตำบลโสนค่ะCr.บูรณะ
01/10/2019

ขอบคุณภาพสวยๆๆจาก ช่างภาพ คนตำบลโสนค่ะ
Cr.บูรณะ

ขบวนแห่ "ประเพณีแซนโฎนตาเมืองขุขันธ์" ประจำปี 2562 ทั้ง 23 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานรำลึกพระยาไกรภักดี
ประเพณีแซนโฎนตา
บูชาหลักเมือง
ลือเลื่องกล้วยแสนหวี

ผลการตัดสินการประกวดขบวนแห่สำรับเครื่องเซ่นไหว้ #งานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแซนโฎนตาบูชาหลักเมืองลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2562

- รางวัลชนะเลิศ เงินสด 15,000 บาท ได้แก่ อบต.โสน
- รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 เงินสด 12,000 บาท ได้แก่ อบต.นิคมพัฒนา
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 10,000 บาท ได้แก่ อบต.สะเดาใหญ่
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินสด 8,000 บาท ได้แก่ อบต.กันทรารมย์

ผลการตัดสินการประกวดสำรับเครื่องเซ่นไหว้ #งานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแซนโฎนตาบูชาหลักเมืองลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2562"

- รางวัลชนะเลิศ เงินสด 12,000 บาท ได้แก่ อบต.สะเดาใหญ่
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 10,000 บาท
ได้แก่ อบต.ลมศักดิ์
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 8,000 บาท ได้แก่ เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3 เงินสด 6,000 บาท ได้แก่ อบต.ห้วยสำราญ

#ขุขันธ์
#ศรีสะเกษ
#แซนโฎนตา2019
#ประเพณีแซนโฏนตาเมืองขุขันธ์2562

เช้านี้วิถีไทย : สารทแห่งความกตัญญู ประเพณีแซนโฎนตา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
27/09/2019
เช้านี้วิถีไทย : สารทแห่งความกตัญญู ประเพณีแซนโฎนตา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

เช้านี้วิถีไทย : สารทแห่งความกตัญญู ประเพณีแซนโฎนตา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

เช้านี้ที่หมอชิต - กลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเ.....

Cr.bussaya Cr.Thanacon IAiCr.Rong UthumpornCr.เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
26/09/2019

Cr.bussaya
Cr.Thanacon IAi
Cr.Rong Uthumporn
Cr.เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์

Cr.bussaya
Cr.Thanacon IAi
Cr.Rong Uthumporn
Cr.เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์

Cr.bussaya Cr.Thanacon IAiCr.Rong UthumpornCr.เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
26/09/2019

Cr.bussaya
Cr.Thanacon IAi
Cr.Rong Uthumporn
Cr.เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์

Cr.bussaya
Cr.Thanacon IAi
Cr.Rong Uthumporn
Cr.เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน#วันแม่แห่งชาติ#ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเด...
11/08/2019

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2562
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
#วันแม่แห่งชาติ#
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เพจองค์การบริหารส่วนตำบลโสน

27/07/2019
ศรีสะเกษ-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

ศรีสะเกษ-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

ศรีสะเกษ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรร....

16/07/2019
บริการฉีดพ่นยุ่ง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
26/06/2019

บริการฉีดพ่นยุ่ง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

แตงโมปลอดสารพิษ ปลูกเอง กินเอง ขายกันเอง @ที่นี่ อบต.โสน
25/06/2019

แตงโมปลอดสารพิษ ปลูกเอง กินเอง ขายกันเอง @ที่นี่ อบต.โสน

เคารพธงชาติ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายแสงจันทร์ เทศขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสน จ่าเอก สมพร สำเภาพ่อค้า ปลัดองค์ก...
17/06/2019

เคารพธงชาติ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายแสงจันทร์ เทศขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสน จ่าเอก สมพร สำเภาพ่อค้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสน พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโสน ร่วมกันร้องเพลงชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึง การนับถือชาติ ศาสนา และพระมหากษัติริย์ พร้อมทั้ง การนำกล่าวคำปฏิญาณตน ของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ลูกจ้าง

เคารพธงชาติ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายแสงจันทร์ เทศขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสน จ่าเอก สมพร สำเภาพ่อค้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสน พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโสน ร่วมกันร้องเพลงชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึง การนับถือชาติ ศาสนา และพระมหากษัติริย์ พร้อมทั้ง การนำกล่าวคำปฏิญาณตน ของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ลูกจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโสน ได้เข้ารับการตรวจประเมิน Local Performance Assessment (LPA) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนท้องถิ...
15/06/2019

องค์การบริหารส่วนตำบลโสน ได้เข้ารับการตรวจประเมิน Local Performance Assessment (LPA) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลโสน วันที่ 13 มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโสน ได้เข้ารับการตรวจประเมิน Local Performance Assessment (LPA) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลโสน วันที่ 13 มิถุนายน 2562

เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วยตำบลโสน พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์ และอาสาสมัครปศุสัตว์...
07/05/2019

เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วยตำบลโสน พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์ และอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลโสน ออกให้บริการฉีดวัคซีน ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562

เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วยตำบลโสน พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์ และอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลโสน ออกให้บริการฉีดวัคซีน ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลโสน's post
07/05/2019

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลโสน's post

" ให้ความรัก พิทักษ์ อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน"
11/04/2019

" ให้ความรัก พิทักษ์ อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน"

" ให้ความรัก พิทักษ์ อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน"

ที่อยู่

ตำบลโสน
Amphoe Khukhan
33140

เบอร์โทรศัพท์

045814102

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Khukhan บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่ทราบว่าพรุ่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของ.อ.บ.ต.โสนออกมาให้บริการเก็บค่าน้ำประปาที่ศาลาประชาคมหมู่ที่3ใช่ไหมครับ
บ้านบักกันเนียวนี่ อยู่ตำบลโสนไหมครับ
เบลล์กับสิ่งที่ตามหา
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1129565543844387&id=384682118332737
เลิกมาเก็บขยะ ที่ แฮปปี้โฮม บ้านปูนแล้วใช่มั้ยครับ ถามให้ชัด จะได้จัดการตัวเองและคนในชุมชนส่วนนี้ต่อได้
“แฮปปี้แลนด์ แมนชั่น” ห้องพักแสนสบาย ใจกลางบางกะปิ จัดโปรโมชั่นทั้งลดทั้งแถมทันที สำหรับลูกค้าที่มาเป็นกรุ๊ป เมื่อจอง 20 ห้องขึ้นไป ลดทันที 20% และแถมฟรี 1 ห้อง สนใจสอบถามโทร. 090-090-3619 / 061-823-7965 ------------------------------------------------------------------- #บริการระบบจานดาวเทียมเคเบิ้ลทีวีมากกว่า50ช่อง #บรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง #ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายให้บริการฟรีทุกห้อง #ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง #ที่จอดรถกว้างขวางสะดวกจอดได้มากกว่า50คัน #บริการสั่งอาหารส่งตรงถึงห้องพัก #เส้นทางคมนาคมสะดวกใจกลางบางกะปิ ดูห้องพักเพิ่มเติมได้ที่: http://www.happylandmansion.com หรือ Line @: @happymansion ------------------------------------------------------------------- “ให้เราเป็นจุดหมายของคุณหากคุณต้องการ ที่พักคุณภาพเยี่ยม ใจกลางบางกะปิ” 1. ห้อง Standard 400.-/วัน 2. ห้อง Deluxe (เตียงเดี่ยว) 500.-/วัน 3. ห้อง Twin (เตียงคู่) 500.-/วัน 4. ห้องประเภท VIP (ชั้น 8) 600.-/วัน 5. ห้องประเภท VIP (ชั้น 11) 650.-/วัน
“แฮปปี้แลนด์ แมนชั่น” ห้องพักแสนสบาย ใจกลางบางกะปิ จัดโปรโมชั่นทั้งลดทั้งแถมทันที สำหรับลูกค้าที่มาเป็นกรุ๊ป เมื่อจอง 20 ห้องขึ้นไป ลดทันที 20% และแถมฟรี 1 ห้อง สนใจสอบถามโทร. 090-090-3619 / 061-823-7965 ------------------------------------------------------------------- #บริการระบบจานดาวเทียมเคเบิ้ลทีวีมากกว่า50ช่อง #บรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง #ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายให้บริการฟรีทุกห้อง #ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง #ที่จอดรถกว้างขวางสะดวกจอดได้มากกว่า50คัน #บริการสั่งอาหารส่งตรงถึงห้องพัก #เส้นทางคมนาคมสะดวกใจกลางบางกะปิ ดูห้องพักเพิ่มเติมได้ที่: http://www.happylandmansion.com หรือ Line @: @happymansion ------------------------------------------------------------------- “ให้เราเป็นจุดหมายของคุณหากคุณต้องการ ที่พักคุณภาพเยี่ยม ใจกลางบางกะปิ” 1. ห้อง Standard 400.-/วัน 2. ห้อง Deluxe (เตียงเดี่ยว) 500.-/วัน 3. ห้อง Twin (เตียงคู่) 500.-/วัน 4. ห้องประเภท VIP (ชั้น 8) 600.-/วัน 5. ห้องประเภท VIP (ชั้น 11) 650.-/วัน