วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร *สาขาวิชานิติศาสตร์ *สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น *สาขาวิชาการบัญชี *สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ *สาขาวิชาการจัดการ ***บัดนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.วรรณา 081-7810370

เปิดเหมือนปกติ

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
29/01/2018

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
17/07/2017

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560      สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร*สาขาวิชานิติศา...
17/05/2017

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
*สาขาวิชานิติศาสตร์
*สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
*สาขาวิชาการบัญชี
*สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
*สาขาวิชาการจัดการ
***บัดนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.วรรณา 081-7810370

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560      สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร*สาขาวิชานิติศา...
17/04/2017

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
*สาขาวิชานิติศาสตร์
*สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
*สาขาวิชาการบัญชี
*สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
*สาขาวิชาการจัดการ
***บัดนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.วรรณา 081-7810370,084-8752728

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ดังต่อไปนี้1.หลักสูตร อาชีวอนามันและความ...
14/06/2016

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตร ดังต่อไปนี้
1.หลักสูตร อาชีวอนามันและความปลอดภัย
2.หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต
3.หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต
4.หลักสูตร บัญชีบัณฑิต
5.หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ
6.หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
20/04/2016

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง's cover photo
20/04/2016

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง's cover photo

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ดังต่อไปนี้1.หลักสูตร อาชีวอนามันและความ...
19/04/2016

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตร ดังต่อไปนี้
1.หลักสูตร อาชีวอนามันและความปลอดภัย
2.หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต
3.หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต
4.หลักสูตร บัญชีบัณฑิต
5.หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ
6.หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7.หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ดังต่อไปนี้1.หลักสูตร อาชีวอนามันและความ...
17/04/2016

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตร ดังต่อไปนี้
1.หลักสูตร อาชีวอนามันและความปลอดภัย
2.หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต
3.หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต
4.หลักสูตร บัญชีบัณฑิต
5.หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ
6.หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7.หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ดังต่อไปนี้1.หลักสูตร อาชีวอนามันและความ...
25/03/2016

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตร ดังต่อไปนี้
1.หลักสูตร อาชีวอนามันและความปลอดภัย
2.หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต
3.หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต
4.หลักสูตร บัญชีบัณฑิต
5.หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ
6.หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ดังต่อไปนี้1.หลักสูตร อาชีวอนามันและความ...
25/03/2016

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตร ดังต่อไปนี้
1.หลักสูตร อาชีวอนามันและความปลอดภัย
2.หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต
3.หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต
4.หลักสูตร บัญชีบัณฑิต
5.หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ
6.หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตร ดังต่อไปนี้1.หลักสูตร อาชีวอนามันและความ...
18/03/2016

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตร ดังต่อไปนี้
1.หลักสูตร อาชีวอนามันและความปลอดภัย
2.หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต
3.หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต
4.หลักสูตร บัญชีบัณฑิต
5.หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ
6.หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โควต้ารับตรง!!! สมัครเรียน สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วันนี้ - 30 พ.ย.58 รับทุนการศึกษาทันที 10,000 บาท จำนวนจำกัด เพ...
09/11/2015

โควต้ารับตรง!!! สมัครเรียน สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วันนี้ - 30 พ.ย.58 รับทุนการศึกษาทันที 10,000 บาท จำนวนจำกัด เพียง 100 ทุนเท่านั้น....

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง's cover photo
05/11/2015

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง's cover photo

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง's cover photo
05/11/2015

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง's cover photo

ด่วนสมัคเรียนกับเราวันนี้ รับทุนการศึกษา 10,000 บาท สำหรับปีการศึกษา 2559 ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT ทั้งภาคปกติ จันทร์ - ศุกร...
28/10/2015

ด่วนสมัคเรียนกับเราวันนี้ รับทุนการศึกษา 10,000 บาท สำหรับปีการศึกษา 2559 ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT ทั้งภาคปกติ จันทร์ - ศุกร์ และภาค พิเศษ เสาร์ - อาทิตย์
มีคณะและสาขาให้ น้อง ๆ เลือกเรียนหลากหลายสาขา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 สมัครวันนี้-30 พฤศจิกายน 2558 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
19/10/2015

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 สมัครวันนี้-30 พฤศจิกายน 2558 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

พิเศษสำหรับผู้สมัครเรียนนักศึกษาภาคปกติ
31/05/2015

พิเศษสำหรับผู้สมัครเรียนนักศึกษาภาคปกติ

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ประจำปีการศึกษา 2558
17/05/2015

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
ประจำปีการศึกษา 2558

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ประจำปีการศึกษา 2558
16/05/2015

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
ประจำปีการศึกษา 2558

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
14/05/2015

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
13/05/2015

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

Photos from วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง's post
26/04/2015

Photos from วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง's post

รับจำนวนจำกัด 100 ท่านแรก รับสิทธิการทำงานกับสถานประกอบการโดยตรง
03/04/2015

รับจำนวนจำกัด 100 ท่านแรก รับสิทธิการทำงานกับสถานประกอบการโดยตรง

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนารับสมัคร อาจารย์ฝ่ายแนะแนวการศึกษา(หลายอัตรา)คุณสมบัติ1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา2. มีมนุษย...
24/03/2015

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนารับสมัคร
อาจารย์ฝ่ายแนะแนวการศึกษา(หลายอัตรา)

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน
3. มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านการศึกษาและพร้อมที่จะร่วมพัฒนาองค์กร
4. มีความใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
5. มีความเชื่อและความศรัทธาในงานที่ทำและมีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร
6. เงินเดือนจะได้รับพิจารณา ตามประสบการณ์และความสามารถ
7. มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์
8. หากมีประสบการณ์ด้านการแนะแนวประชาสัมพันธ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อ.เล็ก (สุหฤท พิมพา) 090-038-1929
045-617971
email:[email protected]

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนารับสมัคร
อาจารย์ฝ่ายแนะแนวการศึกษา(หลายอัตรา)

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อดทน
3. มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านการศึกษาและพร้อมที่จะร่วมพัฒนาองค์กร
4. มีความใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
5. มีความเชื่อและความศรัทธาในงานที่ทำและมีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร
6. เงินเดือนจะได้รับพิจารณา ตามประสบการณ์และความสามารถ
7. มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์
8. หากมีประสบการณ์ด้านการแนะแนวประชาสัมพันธ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อ.เล็ก (สุหฤท พิมพา) 090-038-1929
045-617971
email:[email protected]
.

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง's cover photo
20/03/2015

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง's cover photo

Profile Pictures
20/03/2015

Profile Pictures

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
19/03/2015

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง

รู้ยัง!! เรียนโลจีสติกส์ จบมาทำอะไรได้บ้าง.....
19/03/2015

รู้ยัง!! เรียนโลจีสติกส์ จบมาทำอะไรได้บ้าง.....

โควตารับตรง วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง ปีการศึกษา 2558 รับจำนวนจำกัด.โทร.081-781-0370, 087-586-1644 อ.ขันทอง
19/03/2015

โควตารับตรง วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง ปีการศึกษา 2558 รับจำนวนจำกัด
.
โทร.081-781-0370, 087-586-1644 อ.ขันทอง

โควตารับตรง วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง ปีการศึกษา 2558 รับจำนวนจำกัด.โทร.081-781-0370, 087-586-1644 อ.ขันทอง
13/03/2015

โควตารับตรง วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง ปีการศึกษา 2558 รับจำนวนจำกัด
.
โทร.081-781-0370, 087-586-1644 อ.ขันทอง

13/03/2015

กว่าจะเป็นผู้พิพากษา

เนติ ไม่ใช่ ปริญญาโท และ ปริญญาโท ก็ไม่ใช่ เนติ

การเรียน เนติบัณฑิต ต้องลงทะเบียนกับ "เนติบัณฑิตยสภา" (จบ ป.ตรี จากมหาลัยที่เนติบัณฑิตยสภารับรองก็สมัครได้เลย ไม่มีการสอบเข้า)
สถานที่เรียนอยู่ตลิ่งชัน ถ.กาญจนาภิเษก ไม่จำเป็นต้องเข้าเรียน มีบริการส่งหนังสือคำบรรยายให้ทุกๆสัปดาห์ถึงบ้าน
หลักสูตร 1 ปี (ถ้าขยัน + เก่งก็จบปีเดียว)
ไม่มีสาขาให้เลือก ทุกคนต้องเรียนเหมือนกันหมดเรียกว่า 4 ขา
ต้องสอบผ่านทั้ง 4 ขา จึงจะถือว่าเรียนจบ คือ เทอม 1 ขาแพ่ง ขาอาญา เทอม 2 ขาวิ.แพ่ง ขาวิ.อาญา
การเรียนเนติ เน้นเรียนคำพิพากษาฎีกา เป็นการนำ 4 ปีที่เรียนจาก ป.ตรี มาสรุปอีกรอบในเวลา 1 ปี
หากพื้นฐาน ป.ตรี ดีก็จะได้เปรียบในการเรียนเนติ ข้อสอบ ขาละ 10 ข้อ รวม 100 คะแนน ได้เกิน 50 ถือว่าผ่าน
จบแล้วจะได้รับ วุฒิเนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) มีพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรวันที่ 7 ส.ค. ที่สวนอัมพร
การเรียน ปริญญาโท ต้องสมัคร + สอบเข้า ตาม "มหาวิทยาลัยต่างๆ" เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ รามคำแหง หรือ ม.เอกชนต่างๆ เป็นต้น
สถานที่เรียนก็ตามที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนั้นๆ และจำเป็นต้องเข้าเรียน
ส่วนมาก Check เวลาเรียน และส่วนมากตารางเรียนจะเป็นช่วงเย็นๆ หรือไม่ก็ ส-อา
หลักสูตรส่วนมากก็ 2 ปี (มีทั้งแบบทำ และ ไม่ทำวิทยานิพนธ์ แล้วแต่เราจะเลือก)
ปริญญาโทมีสาขาให้เลือกมากมายแล้วแต่มหาวิทยาลัย เช่น สาขากฎหมายมหาชน , สาขากฎหมายเอกชน , สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
หรืออยากเรียนหลักสูตรสองภาษา อินเตอร์ ก็มีให้เลือกในหลายๆมหาวิทยาลัย เช่นกัน
การเรียนปริญญาโท เน้นเรียนทฤษฎี แก่น ที่มาของกฎหมาย กฎหมายเปรียบเทียบ ไม่ได้เน้นคำพิพากษาฎีกามากนัก
เน้นการถกเถียงปัญหาใน Class เน้นการทำรายงาน ทำวิจัย และที่ยากคือทำวิทยานิพนธ์ (หากเลือกเรียนแบบทำวิทยานิพนธ์)
มีคะแนนเก็บ คะแนนสอบ คะแนนรายงาน แล้วแต่วิชา

จบแล้วจะได้รับ วุฒินิติศาสตร์มหาบัณฑิต (น.ม.) Master of Laws (LL.M.) รับปริญญาก็ตามมหาวิทยาลัยนั้นๆกำหนด

- เราสามารถเรียนเนติบัณฑิต กับ ปริญญาโท ควบกันได้ ถ้าเราไหว
- เส้นทางสู่การเป็น อัยการ ผู้พิพากษา ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาโท แต่ต้องจบเนติบัณฑิต
- แต่การเรียนปริญญาโท ทำให้โอกาสในการสอบเป็นผู้พิพากษา กับ อัยการของเรามากขึ้น
- ยิ่งเรียนปริญญาโทจากต่างประเทศ 2 ใบ โอกาสยิ่งมากขึ้นไปอีก
- การสอบผู้พิพากษาผมแทบไม่เคยได้ยินเรื่องเส้นสาย ข้อสอบรั่ว มั่นใจได้แทบ 100 % ว่าคนสอบได้มาจากความสามารถจริงๆ

- การสอบผู้พิพากษา มี 3 สนาม

1. สนามใหญ่
ป.ตรีนิติศาสตร์ + เนติ + ทำงานด้านกฎหมายในภาครัฐ 2 ปี หรือ เป็นทนายความว่าความตามจำนวนคดีที่เขากำหนด
สอบล่าสุด 4 สิงหาคม 2556 สมัคร 8000 คน ผ่าน 15 คน

2. สนามเล็ก
ป.ตรีนิติศาสตร์ + เนติ + ป.โท(ในไทย) + ทำงานด้านกฎหมายในภาครัฐ 1 ปี หรือ เป็นทนายความว่าความตามจำนวนที่เขากำหนด
สอบล่าสุด 8 มิถุนายน 2555 สมัคร 2,100 คน ผ่าน 35 คน

3. สนามจิ๋ว
ป.ตรีนิติศาสตร์ + เนติ + ป.โท 2 ใบ (เมืองนอก) + ทำงานด้านกฎหมายในภาครัฐ 1 ปี หรือ เป็นทนายความว่าความตามจำนวนที่เขากำหนด (ตรงนี้ไม่ชัวร์) สอบล่าสุด 18 กันยายน 2555 สมัคร 198 คน ผ่าน 46 คน

สู้ๆครับน้อง ตอนนี้พี่ก็เพิ่งจบ กำลังหางานนิติกร ราชการ + กำลังเรียนเนติ กะว่า ปีหน้าจะ เรียนปริญญาโท
ยินดีต้อนรับสู่วงการนิติศาสตร์ล่วงหน้าครับ

ที่อยู่

333/3 หมู่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง
Amphoe Klaeng
21110

เบอร์โทรศัพท์

081-7810370

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

เรียนจบมา 2 ปี จนป่านนี้ยังไม่ได้วุฒิหรือข้อมูลอะไรเลยจากทางสถาบันนี้ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
ืีิโสดอยู่นครสวรรค์
สวัสดีค่ะ ขอสอบถามค่ะว่าได้ชำระเงินค่าเรียนครบตามจำนวนพร้อมกับจ่ายค่าขึ้นทะเบียนบันฑิตเรียบร้อยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 จนปัจจุบันยังไม่ได้รับรบ. ใบปริญญาบัตรและ Transcript เลยค่ะ ติดตามเรื่องกับอาจารย์ขันทองมาตลอด 2 ปี ยังไม่ได้รับเอกสารใด ๆ เลยค่ะ จะต้องให้ทำอย่างไรคะ หรือจะต้องให้ไปร้องเรียนที่ใดคะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
#ขออนุญาติแอดมินครับ งานพาสทามออนไล์ผ่านอินเตอร์เน็ต รับทั่วประเทศ รายได้เริ่มต้นที่ 3,000 ถึง 5,000 บาท / สัปดาห์ ทำได้ทุกที่ ผ่านเฟส ไลน์ ไอจี ฯลฯ สามารถเริ่มสร้างรายได้ ได้เลยครับ รับ 18 ปีขึ้นไปคับ ฝากชื่อ @ID Line >> wikromgrom
วิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
โอกาสก้าวหน้าในชีวิตมาถึงท่านแล้ว จบ กศน. และคนทำงานสามารถเรียนได้ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 สนใจติดต่อได้ที่ อาจารย์วรรณา เจริญ 081-7810-370 มีคณะสาขาวิชาที่เปิดสอนดังนี้ 1. คณะรัฐศาสตร์ : รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) 2. คณะนิติศาสตร์ (เนติบัณฑิตสภา และสภาทนายความรับรอง) : นิติศาสตรบัณฑิต 3. คณะบริหารศาสตร์ 3.1 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 3.2 บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3.3 บัญชีบัณฑิต (สภาวิชาชีพบัญชี และกรมสรรพากร รับรอง) คุณสมบัติผู้สมัคร -เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า , ปวช. , ปวส. * จบ กศน. และคนทำงานสามารถเรียนได้ *ไม่มีเวลา* , *เวลาน้อย*, *ทำงานแล้ว*,*ปรับวุฒิให้ตรงสายงาน* ,*ปรับตำแหน่ง* มีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) มีสิทธิ์กู้ได้ 100% ในกรณี กู้ กยศ./ กรอ. ในช่วงระหว่างรออนุมัติเงินกู้ฯ เราสามารถชำระค่าเทอมที่เป็นเงินสด เทอมละ 5,000 บาท ซึ่งต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น หลักฐานในการสมัครเรียน 1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ 3.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ 4.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่น 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป 5.สำเนาเอกสารการชำระเงินที่ธนาคารจำนวน 1 ฉบับ ค่าสมัครเรียน - ค่าสมัครแรกเข้า 1,000 บาท (ชำระในวันสมัครแรกเข้า) - ค่ารายงานตัวลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา 4,000 บาท (ชำระในวันรายงานตัวลงทะเบียนตามที่วิทยาลัยฯกำหนด) -หรือสามารถยืนยันชำระค่าสมัครพร้อมค่ารายงานตัว 5,000 บาท ช่องทางการสมัครเรียน 1. มาสมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยฯ 2. อาจารย์ไปแนะนำหลักสูตรให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่บ้าน (ในเขตพื้นที่ 100 กิโลเมตร) 3. ดาวโหลดเอกสาร 4. รับเอกสารทางไปรษณีย์ สอบถามเพิ่มเติม โทร.081-7810370 อ.เล็ก Line : nabeer
โอกาสก้าวหน้าในชีวิตมาถึงท่านแล้ว จบ กศน. และคนทำงานสามารถเรียนได้ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 สนใจติดต่อได้ที่ อาจารย์วรรณา เจริญ 081-7810-370 มีคณะสาขาวิชาที่เปิดสอนดังนี้ 1. คณะรัฐศาสตร์ : รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) 2. คณะนิติศาสตร์ (เนติบัณฑิตสภา และสภาทนายความรับรอง) : นิติศาสตรบัณฑิต 3. คณะบริหารศาสตร์ 3.1 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 3.2 บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 3.3 บัญชีบัณฑิต (สภาวิชาชีพบัญชี และกรมสรรพากร รับรอง) คุณสมบัติผู้สมัคร -เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า , ปวช. , ปวส. * จบ กศน. และคนทำงานสามารถเรียนได้ *ไม่มีเวลา* , *เวลาน้อย*, *ทำงานแล้ว*,*ปรับวุฒิให้ตรงสายงาน* ,*ปรับตำแหน่ง* มีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) มีสิทธิ์กู้ได้ 100% ในกรณี กู้ กยศ./ กรอ. ในช่วงระหว่างรออนุมัติเงินกู้ฯ เราสามารถชำระค่าเทอมที่เป็นเงินสด เทอมละ 5,000 บาท ซึ่งต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น หลักฐานในการสมัครเรียน 1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ 3.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ 4.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่น 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป 5.สำเนาเอกสารการชำระเงินที่ธนาคารจำนวน 1 ฉบับ ค่าสมัครเรียน - ค่าสมัครแรกเข้า 1,000 บาท (ชำระในวันสมัครแรกเข้า) - ค่ารายงานตัวลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา 4,000 บาท (ชำระในวันรายงานตัวลงทะเบียนตามที่วิทยาลัยฯกำหนด) -หรือสามารถยืนยันชำระค่าสมัครพร้อมค่ารายงานตัว 5,000 บาท ช่องทางการสมัครเรียน 1. มาสมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยฯ 2. อาจารย์ไปแนะนำหลักสูตรให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่บ้าน (ในเขตพื้นที่ 100 กิโลเมตร) 3. ดาวโหลดเอกสาร 4. รับเอกสารทางไปรษณีย์ สอบถามเพิ่มเติม โทร.081-7810370 อ.เล็ก Line : nabeer
อยากทราบวันซ้อมรับปริญยา