โรงเรียนภัทรบพิตร

โรงเรียนภัทรบพิตร เพจข่าวสารโรงเรียนภัทรบพิตร โรงเรียนภัทรบพิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
(15)

อบต.เสม็ดมอบถังขยะให้โรงเรียนภัทรบพิตร #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายธนกร นวลพริ้ง...
22/05/2024

อบต.เสม็ดมอบถังขยะให้โรงเรียนภัทรบพิตร #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบถังขยะจำนวน 15 ใบ และทรายอะเบทเคลือบสารเทมีฟอส จำนวน 2 ถัง ให้กับโรงเรียนภัทรบพิตร เพื่อสำหรับใช้งานภายในโรงเรียน โดยมีนายศุภฤกษ์ พลายงาม และคณะครูนักเรียนรับมอบหน้าเสาธง

อบต.เสม็ดมอบถังขยะให้โรงเรียนภัทรบพิตร #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายธนก....

วันวิสาขบูชาโรงเรียนภัทรบพิตร67 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 คณะครูนักเรียนร่วมฟ...
22/05/2024

วันวิสาขบูชาโรงเรียนภัทรบพิตร67 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 คณะครูนักเรียน
ร่วมฟังธรรม ถวายทาน เวียนเทียนไหว้พระ

วันวิสาขบูชาโรงเรียนภัทรบพิตร67 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 คณะครูนั...

วงภูกระโดงวันประชุม ผปค.67 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร การแสดงดนตรีวงโฟล์คซอง วงภูกระโดง ในการต้นรับผู้ปกครองวัน...
20/05/2024

วงภูกระโดงวันประชุม ผปค.67 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร
การแสดงดนตรีวงโฟล์คซอง วงภูกระโดง ในการต้นรับผู้ปกครองวันประชุมผู้ปกครอง ชั้น ม.2,ม.3,ม.5,และ ม.6 โดยนักเรียนชมนุมดนตรีสากลฝึกสอนโดยครูสวัสดิ์ คะรุรัมย์
อำนวยการฝึกโดยผู้อำนวยการศุภฤกษ์ พลายงาม วันที่ 19 พฤษภาคม 2567
ณ หอประชุมสุภัทรบพิตร

วงภูกระโดงวันประชุม ผปค.67 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร การแสดงดนตรีวงโฟล์คซอง วงภูกระโดง ในการต้นรั...

13/05/2024
ครูฝึกสอนภัทรบพิตร,67 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนภัทรบพิตรเปิดเรียน...
13/05/2024

ครูฝึกสอนภัทรบพิตร,67 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร
แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนภัทรบพิตร
เปิดเรียนวันแรกปีการศึกษา2567 วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ครูฝึกสอนภัทรบพิตร,67 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนภัท...

อบรมคุณธรรมฯ ภัทรบพิตร ม.4 ปี2567 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร การอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนภัทรบ...
10/05/2024

อบรมคุณธรรมฯ ภัทรบพิตร ม.4 ปี2567 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร
การอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนภัทรบพิตร ชั้น ม.4
นำโดยผู้อำนวยการศุภฤกษ์ พลายงามและคณะครูโรงเรียนภัทรบพิตร
วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 วิทยากรโดย เทรนเนอร์เพชร ชิยางคบุตรและคณะ

อบรมคุณธรรมฯ ภัทรบพิตร ม.4 ปี2567 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร การอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพนั...

ภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนค่ะ
09/05/2024

ภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
ขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนค่ะ

อบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนภัทรบพิตร #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร การอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศัก...
09/05/2024

อบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนภัทรบพิตร
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร
การอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนภัทรบพิตร ชั้น ม.1
นำโดยผู้อำนวยการศุภฤกษ์ พลายงามและคณะครูโรงเรียนภัทรบพิตร
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 วิทยากรโดย เทเนอร์เพชร ชิยางคบุตรและคณะ

อบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนภัทรบพิตร #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร การอบรมคุณธรรมจ....

06/05/2024
โรงเรียนภัทรบพิตร เปิดภาคเรียนที่1/2567 วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นักเรียนรับตารางเรียน เริ่มจัดการเรียนการสอน และเลื...
03/05/2024

โรงเรียนภัทรบพิตร เปิดภาคเรียนที่1/2567 วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567
นักเรียนรับตารางเรียน เริ่มจัดการเรียนการสอน และเลือกวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1/2567

28/04/2024
โรงเรียนภัทรบพิตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ กำหนดเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็น...
28/04/2024

โรงเรียนภัทรบพิตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ กำหนดเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมทัศนภัทร ตามเวลาในตารางสอบ
https://phatthara.ac.th/news/views/4.html

ต้วอย่างชุดนักเรียนครับ
23/04/2024

ต้วอย่างชุดนักเรียนครับ

โรงเรียนภัทรบพิตร มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา วุฒิการศึ...
22/04/2024

โรงเรียนภัทรบพิตร มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ มศ.3)
(มีความรู้ความสามารถงานช่างไม้ ช่างไฟฟ้า ช่างปูน และมีใบขับขี่รถยนต์) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท รับสมัครวันที่ 22 – 26 เมษายน 2567 สมัครด้วยตนเองที่ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนภัทรบพิตร สอบถามรายละเอียดที่งานบุคคล โทร. 044611984 , แฟนเพจ โรงเรียนภัทรบพิตร

กำหนดการรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร ในวันที่ 20 เมษายน 2567
รับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 27 เมษายน 2567
สอบคัดเลือก ในวันที่ 29 เมษายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567
รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567
https://phatthara.ac.th/news/views/3.html

เรือมอัปสรางานขึ้นเขาพนมรุ้ง67 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร #ดูดีได้ความรู้กับครูสวัสดิ์พาชม การแสดง "เรือมอัปสร...
08/04/2024

เรือมอัปสรางานขึ้นเขาพนมรุ้ง67 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร #ดูดีได้ความรู้กับครูสวัสดิ์พาชม
การแสดง "เรือมอัปสราบุรีรัมย์" งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งปี2567 วันที่ 7 เมษายน 2567
โดยโรงเรียนภัทรบพิตร ฝึกสอนโดยครูกรรณิกา แต้มฤทธิ์ อำนวยการฝึกสอนโดย ผอ.ศุภฤกษ์ พลายงาม

เรือมอัปสรางานขึ้นเขาพนมรุ้ง67 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร #ดูดีได้ความรู้กับครูสวัสดิ์พาชม การแส.....

ประกาศ เรื่อง การจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
02/04/2024

ประกาศ เรื่อง การจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ เรื่อง การจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
02/04/2024

ประกาศ เรื่อง การจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รายงานตัว ม.1ภัทรบพิตร2567 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร การรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปี 2567 วันที่ 30 มีนา...
31/03/2024

รายงานตัว ม.1ภัทรบพิตร2567 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร การรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปี 2567 วันที่ 30 มีนาคม 2567 เป็นปรากฎการณ์ที่ไม่ค่อยได้เจอมานาน ที่มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนเกินโควต้า320 คน ที่โรงเรียนเปิด 8 ห้องๆละ40 คน มีนักเรียนที่พลาดโอกาสเข้าเรียนยี่สิบกว่าคนในระดับชั้น ม.1 ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน ที่ไว้วางใจฝากบุตรหลานมาเรียนและขอบคุณทีมงานคณะผู้บริหาร คณะครูทุกท่านและนักเรียนทุกคน โรงเรียนภัทรบพิตรจะมุ่งมั่นพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป (ม.4 ยังพอรับได้รีบสมัครด่วนครับโทร044-613655)

รายงานตัว ม.1ภัทรบพิตร2567 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร การรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปี 2567 วันที่ 30 มี...

ประกาศโรงเรียนภัทรบพิตร เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนประเภทโควตา (นักเรียนเดิม) และนักเรียนสอบคัดเลือก ระดับชั้น...
28/03/2024

ประกาศโรงเรียนภัทรบพิตร เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนประเภทโควตา (นักเรียนเดิม) และนักเรียนสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ( ติดต่อสอบถามและสม้ครเพิ่มเติม 044-613655 )

ประกาศเรื่อง การรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
27/03/2024

ประกาศเรื่อง การรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
20/03/2024

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
20/03/2024

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

นักเรียนคนใดที่ลืมไว้หน้าห้องสอบ “สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 (วันนี้ 17 มีนาคม 2567) ติดต่อรับได้...
17/03/2024

นักเรียนคนใดที่ลืมไว้หน้าห้องสอบ “สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 (วันนี้ 17 มีนาคม 2567) ติดต่อรับได้ที่ห้องวิชาการครับ

ประกาศโรงเรียนภัทรบพิตร เรื่อง กำหนดปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
01/03/2024

ประกาศโรงเรียนภัทรบพิตร เรื่อง กำหนดปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนภัทรบพิตร ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ การแข่งขันการนำเสนอชมรม To Be Number One ที่จังหวัดขอนแก่น … ยินดีกับความตั้งใจ...
14/02/2024

โรงเรียนภัทรบพิตร ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ การแข่งขันการนำเสนอชมรม To Be Number One ที่จังหวัดขอนแก่น … ยินดีกับความตั้งใจและความพยายามของเด็กๆ และคุณครูทีมงาน TO BE NUMBER ด้วยนะคะ

พวกเราทำได้ ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนภัทรบพิตร ได้ผ่านเข้ารอบระดับประเทศในปีนี้ ขอขอบพระคุณทุกๆภาคส่วนที่มี่ส่วนเกี่ยวข้องทำให้เรามาถึงจุดนี้ และเป็นกำลังใจให้พวกเราในระดับประเทศด้วยนะครับ

บุรีรัมย์มาราธอน #8 นายศุภฤกษ์ พลายงาม ผอ.โรงเรียนและนางนภกานต์ วุฑฒยากร นางสาวสร้อยสน นพภารัมย์ นางสาวกัลย์วัญญ์ หฤทัยแ...
28/01/2024

บุรีรัมย์มาราธอน #8 นายศุภฤกษ์ พลายงาม ผอ.โรงเรียนและนางนภกานต์ วุฑฒยากร นางสาวสร้อยสน นพภารัมย์ นางสาวกัลย์วัญญ์ หฤทัยแจ่มจิต และคณะครูนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร ขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน ผ่านไปอย่างสนุกสนานมื่นซื่นทั้งนักวิ่งและคนเชียร์ บรรย ฝั่งโรงเรียนขอบคุณวงกันตรึมปะกาโดงและดาวเต้นท์อินดี้อิสาณทุกๆท่าน ฝั่งแขวงการทาง วงสตริงคอมโบโรงเรียนภัทรบพิตรและดารานางรำย้อนยุดเท้าไฟทุกท่าน ทีมตากล้อง ทีมงานทุกแผนกทุกฝ่าย ขอบคุณๆๆ เราจะพบกันใหม่ 25มกราคม2568 บุรีรัมย์มาราธอน #9
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร ชมทางยูทูปที่นี่เลย ฝั่งโรงเรียน https://youtu.be/r_h9yo07lWI ฝั่งทางหลวง https://youtu.be/r_h9yo07lWI

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1598263487586237&id=100022078022356&mibextid=Nif5oz
23/01/2024

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1598263487586237&id=100022078022356&mibextid=Nif5oz

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ รอบประเทศ
#กระบี่เกมส์
🧡💜แมทแรกทีมฟุตซอล จังหวัดบุรีรัมย์ทำได้สามารถเอาชนะทีมจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยสกอ 2 - 0 แมทต่อไปพบทีมจากจังหวัดตรัง
ผู้ทำประตู
ริว ยุทธกร
ต้า ทฤษฎี
#ฟุตซอลชาย
#บุรีรัมย์
🤟🏼ฝากกดไลก์ 🩷กดแชร์ ✅กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา ทีมฟุตซอลชาย จังหวัดบุรีรัมย์
📌ติดตามการแข่งขันได้ที่ เพจสุขศึกษาและพลศึกษา ภัทรบพิตร

ที่อยู่

137 ม. 11 ต. เสม็ด อ. เมือง
Amphoe Muang Buriram
31000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6644612974

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนภัทรบพิตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนภัทรบพิตร:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Muang Buriram บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด