สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ สอบถามรายละเอียด

15/04/2024

รณรงค์ต่อเนื่องตลอดเทศกาลวันสงกรานต์

🎀..วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 🎀...นางสาวจันทกร ดำเนินผลผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางณั...
11/04/2024

🎀..วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 🎀...
นางสาวจันทกร ดำเนินผล
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
มอบหมายให้นางณัฐฐิญา โถสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ศิริฉาย ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ คณะเจ้าหน้าที่ และ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชนบริเวณสี่แยกกระสัง...ทางแยกบ้านด่าน และ ทางแยกห้วยราษฎร์
✨✨ ร่วมกับ นายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ..เพื่อให้กำลังใจและร่วมรณรงค์ความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ " สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ เมาแล้วขับ ถูกจับคุมประพฤติ เมาไม่ขับ ดื่มไม่ขับ "📢📢🎉🎉🎉🎉🎉

🎇สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย🎇...วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 นางจันทกร ดำเนินพล ผู้อ...
11/04/2024

🎇สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย🎇...วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 นางจันทกร ดำเนินพล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์...
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ..สรงน้ำพระ .. รดน้ำขอพรท่านผู้อำนวยการสำนักงานและอาสาสมัครคุมประพฤติ 🙏🙏
เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
" สงกรานต์สุขใจ ..
ขับขี่ปลอดภัย
เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ...
เมาแล้วขับถูกจับคุมประพฤติ...
ขับไม่ดื่ม..ดื่มไม่ขับ..
และรับประทานอาหารร่วมกัน .....ถือเป็นองค์กรแห่งความผาสุข...สร้างความรักความผูกพันให้กับบุคลากรและอาสาสมัครคุมประพฤติ 🌹🌹❤️❤️
เนื่องในวันสงกรานต์ ปี
พ.ศ 2567 🎉🎉🎉🌹🌹

10/04/2024

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
✨สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมสืบสานประเพณีไทย
💦สงกรานต์ปีใหม่ไทย💦

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ✨สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมสืบสานประเพณีไทย 💦สงกรานต์ปีใหม่ไทย💦
10/04/2024

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
✨สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมสืบสานประเพณีไทย
💦สงกรานต์ปีใหม่ไทย💦

ดูวิดีโอของ คุมประพฤติบุรีรัมย์

✨กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม✨👉 โดย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ วันอังคารที่ 9 เมษายน  2567 เวลา 13.00 นาฬิก...
10/04/2024

✨กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม✨
👉 โดย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.00 นาฬิกา นางสาวจันทกร ดำเนินผล ผู้อำนวยการสำนักคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางณัฐฐิญา โถสุวรรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมขับเคลื่อนการสรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี2567 โดยมีประธานอาสาสมัครคุมประพฤติระดับจังหวัดนายพงศักดิ์ ศิริฉาย และคณะอาสาสมัครระดับอำเภอเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์

09/04/2024

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ยึดมั่นและปฏิบัติเป็นองค์กรคุณธรรม✨

#กรมคุมประพฤติ
#กระทรวงยุติธรรม

09/04/2024

✨สำนักงานคุมประพฤติบุรีรัมย์ ขอยึดถือและปฏิบัติตามเจตนารมณ์เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรคุณธรรม

#กรมคุมประพฤติ
#กระทรวงยุติธรรม

06/04/2024

๖ เมษายน วันจักรี

น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ ๑ ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์
แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ๕ เมษายน ๒๕๖๗ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรด...
04/04/2024

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
๕ เมษายน ๒๕๖๗
ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
#สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

๕ เมษายน ๒๕๖๗
ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

💦สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย🚦🛣️เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ เมาแล้วขับ ถูกจับคุมประพฤติขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ🥴https://www.tik...
03/04/2024

💦สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย🚦🛣️
เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ เมาแล้วขับ
ถูกจับคุมประพฤติ
ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ🥴
https://www.tiktok.com//video/7353661009514499344?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7275680150837839362

#สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
#อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์

ดูวิดีโอของ คุมประพฤติบุรีรัมย์

01/04/2024

💜💜💜ถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าจอมฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
ขอทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

✨เริ่มสมัครได้แล้ววันนี้👉ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์🏃‍♂️🏃‍♀️วิ่งการกุศลเพื่ออาสา  คืนคนดีสู่สังคม🏃‍♂️🏃‍♀️"พนม...
01/04/2024

✨เริ่มสมัครได้แล้ววันนี้
👉ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์

🏃‍♂️🏃‍♀️วิ่งการกุศลเพื่ออาสา คืนคนดีสู่สังคม🏃‍♂️🏃‍♀️
"พนมรุ้งมินิมาราธอน"
2 มิถุนายน 2567

ประเภทการแข่งขัน
🏃‍♂️มินิมาราธอนระยะ 10.5 กิโลเมตร
🏃‍♂️fun run ระยะทาง 5 กิโลเมตร

#พนมรุ้งมินิมาราธอน2024
#สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
#สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรอง
#อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์

31/03/2024
30/03/2024

📣✨สัปดาห์ของการบริการประชาชน ✨
👉ขยายเวลาการให้บริการ 16.30-18.00 น.✨

#สำนักงานคุมประพฤกษ์จังหวัดบุรีรัมย์
#กลุ่มคุณประยุทธ์
#กระทรวงยุติธรรม

✨สัปดาห์บริการประชาชน👉สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ #สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
29/03/2024

✨สัปดาห์บริการประชาชน👉สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์

#สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์

ดูวิดีโอของ คุมประพฤติบุรีรัมย์

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์                                           ...
26/03/2024

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ✨กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวจันทกร ดำเนินผล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด
👉กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสืบเสาะและพินิจผู้กระทำความผิดหญิง ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคู่มือการสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดหญิง
ระหว่างวันที่ 25 ถึง วันที่ 26 มีนาคม 2567
โดยมีวิทยากรนางณัฐฐิญา โถสุวรรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ
✨บรรยายในหัวข้อวิชา แนวทางการปฏิบัตงานสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิง

นางสาววนิดา ทัศนานุตรีย์ พนักงานงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติ
พื้นที่ 1
✨บรรยายในหัวข้อวิชาการวิเคราะข้อมูลและประเมินจำเลย การจัดทำรายงานเสนอความเห็นต่อศาล

นายวัชรพันธุ์ เจือจันทร์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2
✨บรรยายในหัวข้อวิชาการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจำเลยผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิง

นายสมมาทร ฆ้องสระน้อย เจ้าพนักงานธุรการ
✨บรรยายในหัวข้อวิชาแนวทางการบริหารจัดการคดีสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิง

📌ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานการสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดหญิงตามคู่มือการสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดหญิง
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

#กรมคุมประพฤติ #กระทรวงยุติธรรม

25/03/2024

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนากระทรวงยุติธรรม 133 ปี

ที่อยู่

ต. เสม็ด อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์
Amphoe Muang Buriram
31000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6644666885

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Buriram

แสดงผลทั้งหมด