โรงพยาบาลบุรีรัมย์

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม/ความรู้ด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์

📣📣📣ด้วยหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3 และ 4 โรงพยาบาลบุรีรัมย์กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องใน #วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567ในวันศุกร์ท...
05/01/2024

📣📣📣
ด้วยหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3 และ 4 โรงพยาบาลบุรีรัมย์
กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องใน #วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567

🌟✨ ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน
ร่วมมอบความสุขให้กับผู้ป่วยเด็ก รพ.บุรีรัมย์
โดยร่วมบริจาคสิ่งของ 🍟🍔🍨🍧🥤⚽️🏀🎨🎁
เช่น ของขวัญ ขนม อาหาร/เครื่องดื่ม ทุนการศึกษา

🟢 ผู้สนใจบริจาคได้ที่ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3, 4
อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย

📣 Buriram Blood Bankตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เดือนมกราคม 2567➡️ การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลห...
05/01/2024

📣 Buriram Blood Bank
ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เดือนมกราคม 2567

➡️ การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต
1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในเวลานอนปกติของตนเองก่อนบริจาคโลหิต
2. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บป่วย หรืออยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค
3. งดรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนบริจาคโลหิต
4. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนบริจาคโลหิต 24 ชั่วโมง
5. งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี#สามัคคีคือพลังให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์
#ด้วยการบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสวมใส่ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ทุกวันศุกร์ #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #สืบสานอนุร...
05/01/2024

โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ขอเชิญชวนทุกท่าน
ร่วมสวมใส่ผ้าไทย
ผ้าท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
ทุกวันศุกร์

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#สืบสานอนุรักษ์ศิลป์
#ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน

📣📣📣โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม"โรงเรียนสร้างสุขสูงวัย" รุ่นที่ 2ประจำปีการศึกษา 2567(กำหนดเปิดภาคเรีย...
04/01/2024

📣📣📣
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม
"โรงเรียนสร้างสุขสูงวัย" รุ่นที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2567
(กำหนดเปิดภาคเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2567)

🟢 คุณสมบัติของนักเรียน
1) อายุ 60 ปีขึ้นไป
2) สามารถเรียนครบหลักสูตร 48 ชั่วโมง

🟢 ช่องทางรับสมัคร
1) สมัครทางออนไลน์
https://forms.gle/8nkD3Ugqom4eaz8u7

2) สมัครด้วยตนเองที่ งานประชาสัมพันธ์
อาคารอำนวยการเก่า ชั้น 2
(ในวันและเวลาราชการ)

วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น.คุณณัฐวุฒิ จรดรัมย์บริจาค ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ มูลค่า 1,539 บาท (หนึ่งพัน...
03/01/2024

วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น.

คุณณัฐวุฒิ จรดรัมย์

บริจาค ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่
มูลค่า 1,539 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

มอบให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์

ในนามโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ 🙏🙏

วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 13.20 น.คุณเรณู เพ็ชรเลิศบริจาค เงิน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)เพื่อซื้ออุปกรณ์...
03/01/2024

วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 13.20 น.

คุณเรณู เพ็ชรเลิศ

บริจาค เงิน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์

โดยมี นางมยุรา นิธิเกตุกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ

ในนามโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 🙏🙏

03/01/2024
วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 15.50 น.นพ.ศุภภณ กอปรกิตติกุลบริจาคเงิน จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)เพื่อซื้ออุปกรณ...
02/01/2024

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 15.50 น.

นพ.ศุภภณ กอปรกิตติกุล

บริจาคเงิน จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์

โดยมี คุณศิวาพร เขียนนิลศิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ

ในนามโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 🙏🙏

รพ.บุรีรัมย์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/2...
01/01/2024

รพ.บุรีรัมย์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/204917/

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วย พญ.ภัคภร ปรีฐนัทธ์ รองผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ และคณะบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 167 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าสนามช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์

🎉🎉🎉 สวัสดีปีใหม่ 2567
01/01/2024

🎉🎉🎉 สวัสดีปีใหม่ 2567

🎉🎊 สวัสดีปีใหม่ 2567ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบพบเจอแต่ความสุขสวัสดิ์ประ...
01/01/2024

🎉🎊 สวัสดีปีใหม่ 2567

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบพบเจอแต่ความสุขสวัสดิ์
ประสบความสำเร็จ และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ........

#สวัสดีปีใหม่2567

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 19.30 น.ร้านคลาส คอฟฟี่ จำกัดบริจาค กาแฟอเมริกาโน่เย็น จำนวน 20 แก้วมอบเพื่อเป็นกำลัง...
31/12/2023

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 19.30 น.

ร้านคลาส คอฟฟี่ จำกัด

บริจาค กาแฟอเมริกาโน่เย็น จำนวน 20 แก้ว

มอบเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ในนามโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 🙏🙏

🎉 ปีใหม่ 2567เดินทางปลอดภัย...รักษาวินัยจราจร❌ ง่วง-เมา-ไม่ขับ-ไม่รับ-ไม่โทร“Drink Don’t Drive”ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ.......
31/12/2023

🎉 ปีใหม่ 2567
เดินทางปลอดภัย...รักษาวินัยจราจร
❌ ง่วง-เมา-ไม่ขับ-ไม่รับ-ไม่โทร
“Drink Don’t Drive”
ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ....
ด้วยความห่วงใย
จากโรงพยาบาลบุรีรัมย์

#เดินทางปลอดภัยรักษาวินัยจราจร
#สวัสดีปีใหม่2567
’tDrive
#ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ

📣 ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิตณ แผนกคลังเลือด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์/วันหยุ...
30/12/2023

📣 ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต
ณ แผนกคลังเลือด ชั้น 5
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
✅ การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต
1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในเวลานอนปกติของตนเองก่อนบริจาคโลหิต
2. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บป่วย หรืออยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค
3. งดรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนบริจาคโลหิต
4. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนบริจาคโลหิต 24 ชั่วโมง
5. งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี

🎉 ปีใหม่ 2567“Drink Don’t Drive”ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับทุกคนจะได้กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างปลอดภัย....ด้วยความห่วงใยจา...
30/12/2023

🎉 ปีใหม่ 2567
“Drink Don’t Drive”
ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ
ทุกคนจะได้กลับสู่อ้อมกอด
ของครอบครัวอย่างปลอดภัย....
ด้วยความห่วงใย
จากโรงพยาบาลบุรีรัมย์

#สวัสดีปีใหม่2567
’tDrive
#ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.คุณพีรภัทร์ โชติกเสถียร   และครอบครัวคุณพลอย  พิพัฒน์ติวากุล  และครอบครั...
29/12/2023

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.

คุณพีรภัทร์ โชติกเสถียร และครอบครัว
คุณพลอย พิพัฒน์ติวากุล และครอบครัว

บริจาค ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่
จำนวน 11 ลัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์

โดยมีคุณสุจริตพันธ์ รัตนาพร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ

ในนามโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ 🙏🏼🙏🏼

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 08.20 น.คุณธนัญดา วิริยะบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)เพื่อซื้ออุป...
28/12/2023

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 08.20 น.

คุณธนัญดา วิริยะ

บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์

โดยมี นางมยุรา นิธิเกตุกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ

ในนามโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 🙏🙏

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.บริษัท เบียร์สมบูรณ์สุข จำกัดบริจาค น้ำสิงห์โซดา จำนวน 2,400 กระป๋อง มูลค่า ...
28/12/2023

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

บริษัท เบียร์สมบูรณ์สุข จำกัด

บริจาค น้ำสิงห์โซดา จำนวน 2,400 กระป๋อง
มูลค่า 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

โดยมี นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นผู้รับมอบ

ในนามโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 🙏🙏

รพ.บุรีรัมย์ เปิดศูนย์ชีวาภิบาลhttps://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/204589/เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น...
27/12/2023

รพ.บุรีรัมย์ เปิดศูนย์ชีวาภิบาล
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/204589/
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางสาวสมจิตร์ จำปาแดง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล นพ.วิธวินท์ ฝักเจริญผล นายแพทย์ชำนาญการ นำทีมแพทย์ พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพ ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์” เพื่อให้บริการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องระยะยาว (Long term care) ผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative care) ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และบริการคำปรึกษาคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการดูแลแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับการจัดตั้งศูนย์ชีวาภิบาลเป็นหนึ่งในนโยบาย Quick win ของกระทรวงสาธารณสุข


สำหรับศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เปิดบริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4461 5002 ต่อ 4727
📸 ภาพประกอบข่าวโดย งานเวชนิทัศน์
🟢 ช่องติดตามข่าวสาร
เว็บไซต์ : https://brh.moph.go.th
BRH Connect : appbrh.moph.go.th

รพ.บุรีรัมย์ รณรงค์ร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 “Drink Don’t Drive : ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”https://pr...
27/12/2023

รพ.บุรีรัมย์ รณรงค์ร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 “Drink Don’t Drive : ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/204587/
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน งานประชาสัมพันธ์ งานรักษาความปลอดภัย และงานปฏิคมฯ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ความปลอดภัยในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2567 (วันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567) ภายใต้การณรงค์ Drink Don’t Drive : ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ตั้งเป้าลดอัตราการบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพื่อทุกคนจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ 10 รสขม อย่างเคร่งครัด โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์การให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุและการขอความช่วยเหลือสายด่วน 1669 แจกแผ่นพับ และแจกของที่ระลึกแก่ผู้ที่ร่วมตอบคำถาม
🟢 ช่องติดตามข่าวสาร
เว็บไซต์ : https://brh.moph.go.th
BRH Connect : appbrh.moph.go.th

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 14.54 น.คุณนาตาลี ดวงประโคนบริจาเงินจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)เพื่อซื้ออุปกรณ...
26/12/2023

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 14.54 น.

คุณนาตาลี ดวงประโคน

บริจาเงินจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์

โดยมี นางสาวสุนันทา จำปาเมือง เป็นตัวแทนรับมอบ

ในนามโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 🙏🙏

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสวมใส่ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ทุกวันศุกร์ #ผ้าไทยใส่ให้สนุก #สืบสานอนุร...
26/12/2023

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนทุกท่าน
ร่วมสวมใส่ผ้าไทย
ผ้าท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
ทุกวันศุกร์

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.คุณขวัญใจ เพ็ชร์ศรี บริจาคเงิน จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)เพื่อซื้ออุปก...
26/12/2023

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น.

คุณขวัญใจ เพ็ชร์ศรี

บริจาคเงิน จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์

โดยมี นพ.ศุภภณ กอปรกิตติกุล เป็นตัวแทนรับมอบ

ในนามโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ 🙏🙏

 #ข่าวประชาสัมพันธ์คลินิกจักษุ นอกเวลาราชการ (SMC)❌งดให้บริการ 2 มกราคม 2567☎ ช่องทางติดต่อโทร. 0812495313หรือโทร. 04461...
26/12/2023

#ข่าวประชาสัมพันธ์
คลินิกจักษุ นอกเวลาราชการ (SMC)
❌งดให้บริการ 2 มกราคม 2567

☎ ช่องทางติดต่อ
โทร. 0812495313
หรือโทร. 044615002 ต่อ 3412

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ประกาศแจ้งวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลปีใหม่วันที่ 29 ธ.ค 66 - 1 ม.ค. 67❌ งดให้บริการคลินิกเฉพาะทางในเวลา...
26/12/2023

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ประกาศแจ้งวันหยุดราชการ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
วันที่ 29 ธ.ค 66 - 1 ม.ค. 67
❌ งดให้บริการคลินิกเฉพาะทางในเวลาราชการ
และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (SMC)

✅ แผนกที่เปิดให้บริการ
- ห้องตรวจโรคทั่วไป เวลา 08.00 - 20.00 น.
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
- ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
- ศูนย์ตรวจสุขภาพ เวลา 08.00 - 16.00 น.

ประกาศโรงพยาบาลบุรีรัมย์เปิดประมูลให้ใช้พื้นที่เพื่อประกอบการ ตามโครงการสวัสดิการ รพ.บุรีรัมย์ดูรายละเอียดเพิ่มเติม⬇️⬇️⬇...
24/12/2023

ประกาศโรงพยาบาลบุรีรัมย์
เปิดประมูลให้ใช้พื้นที่เพื่อประกอบการ ตามโครงการสวัสดิการ รพ.บุรีรัมย์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
⬇️⬇️⬇️
https://brh.moph.go.th/index.php/9-2018-12-09-10-40-16/1352-itap-22126604
ด้วยโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จะดำเนินการเปิดประมูลให้ใช้พื้นที่เพื่อประกอบการโครงการสวัสดิการ(เชิงธุรกิจ) ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณพื้นที่ชั้น 2 ส่วนหน้าของอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขนาดพื้นที่ ประมาณ 133 ตารางเมตร

23/12/2023

วันพรุ่งนี้แล้วนะ ❗️
เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน
เป็นคณะกรรมการประกันสังคม 👩‍💼
👩‍💼 ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันด้วยนะ ❗️
ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 📌
⏰ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
🏢 ณ สถานที่เลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ
📌 ต้องเตรียมตัวและมีวิธีการเลือกตั้งอย่างไรบ้าง มาดูกันเลย 👇
1️⃣ตรวจสอบรายชื่อ
-เว็บไซต์ www.sso.go.th
-ณ สถานที่เลือกตั้ง (คูหา)
2️⃣ยื่นหลักฐานแสดงตัวตน
ยื่นบัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง
หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่มีภาพถ่ายและหมายเลขบัตรประชาชนชัดเจน
3️⃣รับบัตรเลือกตั้ง
ลงชื่อในต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง
กรณีไม่สามารถเขียนได้ให้ใช้
👉 ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้าย
และลายพิมพ์นิ้วอื่น ตามลำดับ
4️⃣ลงคะแนน
ให้เขียนเลขอารบิกในช่องเขียนหมายเลข
และสามารถเขียนได้ไม่เกิน 7 หมายเลข
❗️ ห้ามผู้ใช้สิทธิลงคะแนนนำเอกสารเข้าไปในที่เลือกตั้ง ❗️
5️⃣หย่อนบัตรลงหีบ
พับบัตรและหย่อนลงหีบด้วยตนเอง
ทำครบ 5 ขั้นตอนก็เสร็จสิ้นการใช้สิทธิแล้ว 💙
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่าลืมจำเบอร์ที่ใช่
เข้าคูหาเขียนอย่างแม่นยำกันนะ ไปเลือกตั้งกันเยอะ ๆ น้า 📌
📞 หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียด
ในการจัดการเลือกตั้งเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้ง โทร.02-956-2222
เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

รพ.บุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง ต.หนองปล่อง อ.ชำนิhttps://pr.moph.go.th/?url=pr/de...
22/12/2023

รพ.บุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/204398/
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 คณะบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง หมู่ที่ 4 บ้านตาเหล็ง ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงให้คำแนะนำด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นร่วมออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในครั้งนี้
🟢 ช่องติดตามข่าวสาร
เว็บไซต์ : https://brh.moph.go.th
BRH Connect : appbrh.moph.go.th

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น. คุณภัทรพร วงศ์สัมพันธ์ และคุณจิดรานุช เต็มบัณฑิตบริจาคข้าวกล่อง จำนวน 53 กล่อง...
22/12/2023

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น.

คุณภัทรพร วงศ์สัมพันธ์ และคุณจิดรานุช เต็มบัณฑิต

บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 53 กล่อง
เพื่อมอบให้บุคลากรและผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์

โดยมีคุณศิวาภรณ์ เขียนนิลศิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ

ในนามโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 🙏🙏

22/12/2023

🔴 ขอเชิญติดตามฟัง
รายการ เที่ยงวันกับงานประชาสัมพันธ์
ประจำวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566
ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 - 13.00 น.

👉 ดำเนินรายการโดย คุณอรรถพล เพ็ชรเลิศ
นักประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์

👉 ชวนฟังเรื่อง
- การดูแลตนเองในฤดูหนาว
- 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2567 และเบอร์ฉุกเฉิน
- สุขภาพที่ดี..คือของขวัญที่ดีที่สุด
- มาตรการ 10 รสขม ป้องกันอุบัติเหตุ

รพ.บุรีรัมย์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่นการรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมhttps://pr.moph.go...
21/12/2023

รพ.บุรีรัมย์ ได้รับรางวัลระดับดีเด่นการรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/204242/
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยตัวแทนจากกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม (แทน นพ.อนันต์ มุ่งเจริญสันติกุล หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม) เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติระดับดีเด่น โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 โดยกรมควบคุมโรค ในงานเวทีวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ สำหรับกลุ่มวัยแรงงาน และเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ “โลกเปลี่ยน คนปรับ ยกระดับสุขภาพคนทำงาน” โดยมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการมอบโล่รางวัล ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204-205 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
🟢 ช่องติดตามข่าวสาร
เว็บไซต์ : https://brh.moph.go.th
BRH Connect : appbrh.moph.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 11.50 น.บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)บริจาค หน้ากากอนามัยทางการแพทย์จำนวน...
21/12/2023

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 11.50 น.

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

บริจาค หน้ากากอนามัยทางการแพทย์
จำนวน 40 กล่อง 2,000 ชิ้น
มูลค่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

มอบให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์

โดยมี พญ.ภัคภร ปรีฐนัทธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษเป็นตัวแทนรับมอบ

ในนามโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ🙏🙏

ที่อยู่

10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง
Amphoe Muang Buriram
31000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 20:00
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
ศุกร์ 08:00 - 20:00
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6644615002

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Buriram

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ