Mc m2 ใช้ติดต่อ แจ้งข่าวสาร สื่อสารระหว่างครู โรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน

เปิดเหมือนปกติ

แนวการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 4 - 15 มกราคม 2565
02/01/2022

แนวการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 4 - 15 มกราคม 2565

แนวการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 4 - 15 มกราคม 2565

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นประจำปี 2563 อย่าลืมเข้ารับชมกันด้วยนะครับ
19/12/2021

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นประจำปี 2563 อย่าลืมเข้ารับชมกันด้วยนะครับ

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นประจำปี 2563 อย่าลืมเข้ารับชมกันด้วยนะครับ

Link พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางช่อง Youtube ขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียน...
18/12/2021
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกาษา 2563

Link พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางช่อง Youtube ขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2 ร่วมรับชมในเวลา 09.00 น. - 09.40 น ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564
https://youtu.be/oVRW0IQGf5c

รูปแบบของการเรียนเสริมเสาร์ ( เสาร์สร้างเสริม) ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่า...
16/12/2021

รูปแบบของการเรียนเสริมเสาร์ ( เสาร์สร้างเสริม) ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ประกาศของทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรื่อง การเปิดเรียนในรูปแบบ Flexible blened learning ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม ...
10/12/2021

ประกาศของทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรื่อง การเปิดเรียนในรูปแบบ Flexible blened learning ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (ตามคำสั่งอนุญาตเปิดเรียน On site ของกรมควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่)

ประกาศของทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการขยายเวลาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Hybrid learning ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 10 ธ....
25/11/2021

ประกาศของทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการขยายเวลาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Hybrid learning ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2564

ประกาศของทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการขยายเวลาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Hybrid learning ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2564

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 15 - 27 พ.ย. 64
12/11/2021

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 15 - 27 พ.ย. 64

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 15 - 27 พ.ย. 64

📆 ปฎิทินโรงเรียน วันที่ 1-13 พ.ย 64  มาแล้ว..📣 Online Classroom Week 3-4 และเข้ารับวัคซีน Pfizer เข็ม 2💉💉 ในวันที่ 2และ ...
28/10/2021

📆 ปฎิทินโรงเรียน วันที่ 1-13 พ.ย 64 มาแล้ว..📣 Online Classroom Week 3-4 และเข้ารับวัคซีน Pfizer เข็ม 2💉💉 ในวันที่ 2และ 4 พ.ย 64 ณ หอประชุม มช. 👩‍⚕️👨‍⚕️เตรียมตัวให้พร้อม⚡⚡ สำคัญอย่าลืมใบคัดกรองและบัตรประชนไปด้วยครับ..🙏🙏🙏

Photos from Montfort College Secondary Section's post
21/10/2021

Photos from Montfort College Secondary Section's post

ประมวลภาพ นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีคไฟเซอร์
14/10/2021

ประมวลภาพ นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีคไฟเซอร์

นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็มแรก โดยกรมควบคุมโรค ...
14/10/2021
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็มแรก โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยวันพฤหัสบดี ที่ 14 ต.ค. 2564 ภายใต้การดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=1z5Pk7v4bDs&ab_channel=MontfortCollege

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ- เสาร์สร้างเสริม ภาคเรียนที่ 2/64 ระดับ ม. 1-3- Tutorial class ภา...
12/10/2021
MC Academic course

ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ

- เสาร์สร้างเสริม ภาคเรียนที่ 2/64 ระดับ ม. 1-3

- Tutorial class ภาคเรียนที่ 2/64 ระดับ ม. 3

ระหว่างวันที่ 12 - 19 ตุลาคม 2564

รายละเอียดโครงการและวิธีการสมัคร --> https://sites.google.com/montfort.ac.th/mc-academic-course

ขั้นตอนการลงทะเบียนเสาร์สร้างเสริม ภาคเรียนที่ 2/64 ระดับ ม. 1-3 และ Tutorial class ภาคเรียนที่ 2/64 ระดับ ม. 3

แจ้งปฏิทินการเปิดภาคเรียนที่ 2/64 และแนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
11/10/2021

แจ้งปฏิทินการเปิดภาคเรียนที่ 2/64 และแนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

คลิปวิดีโอ คลิป รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย https://youtu.be/KVH3lkLbV0Y
16/09/2021
คลิป รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

คลิปวิดีโอ คลิป รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย https://youtu.be/KVH3lkLbV0Y

คลิป รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

16/09/2021
www.montfort.ac.th

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เรื่อง ขออนุญาตสำรวจความประสงค์ในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 หรือเทียบเท่า
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบสำรวจและเอกสารแสดงความประสงค์รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน/ นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1 ชุด (ผู้ปกครอกไปกรอกในเมนูตอบแบบสอบถาม)
2. แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1 แผ่น
ดาวน์โหลด :https://www.montfort.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/MCS-Student-Covid-19.pdf
3. คลิปวิดีโอ คลิป รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย https://youtu.be/KVH3lkLbV0Y
ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง อย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงมีนโยบายให้วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษาซึ่งศึกษาใน ระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโร นา 2019 ในสถานศึกษา
ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีนโยบายที่จะให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองในการแจ้งความประสงค์ให้บุตรหลานของท่านได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เพื่อ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 โดยให้ตอบกลับความประสงค์ผ่านระบบ Student Dashboard ภายในวันที่ 18 กันยายน 2564
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ลิ้ง กรอกแบบสำรวจ https://swis.montfort.ac.th/student/login.php

ประกาศของทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย.ฉบับที่ 19/2564
14/09/2021

ประกาศของทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย.ฉบับที่ 19/2564

07/09/2021

เรียน ผู้ปกครองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (มัธยม) ทุกท่าน
เรื่อง รายงานการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การขอรับเงินจากรัฐบาล 2,000 บาท ขณะนี้มีผู้ปกครองตอบแบบรายงานและแนบหลักฐาน จำนวน 1867 คน คงเหลือ 1403 คน. ซึ่งขณะนี้ ผปค สามารถกรอกและแก้ไขข้อมูล ได้จนถึงวันที่ 10 ก.ย 2564 เวลา 24.00 น.
โดยขณะนี้ขอชี้แจงเพิ่มเติม สำหรับ ผปค สามารถใช้บัญชีได้ทุกธนาคารแล้ว โดยกรอกชื่อ ธนาคาร ตามด้วยชื่อบัญชีของท่าน
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ มาสเตอร์สรพงษ์ สมธรรม งานการเงิน โทร 0979246889

ประกาศจากทางโรงเรียนเรื่องการรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐ
07/09/2021

ประกาศจากทางโรงเรียนเรื่องการรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐ

ประกาศของทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฉบับที่ 17/2564
31/08/2021

ประกาศของทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฉบับที่ 17/2564

ประกาศของทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ฉบับที่ 17/2564

ประกาศจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564
30/07/2021

ประกาศจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย        ร่วมประเมินการจัดการเรียนรู้ #Phase 4 - 5 ของนักเรีย...
26/07/2021
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนมง

ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ร่วมประเมินการจัดการเรียนรู้ #Phase 4 - 5 ของนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ด้วยลิ้งค์ https://forms.gle/gFQiTkfoUVkQWY6P7 (เก็บข้อมูล 26 - 31 ก.ค.64)

งานวิจัยและพัฒนา สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

คำชี้แจง : ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์กา...

- ขอแจ้งข่าวการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนมาเป็นรูปแบบ on-hand 5 วันนะครับ ตั้งแต่วันที่ 26-30 ก.ค. งดเรียน online ได้เวลาเคลี...
22/07/2021

- ขอแจ้งข่าวการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนมาเป็นรูปแบบ on-hand 5 วันนะครับ ตั้งแต่วันที่ 26-30 ก.ค. งดเรียน online ได้เวลาเคลียร์งานกันสักที 📲📠📚

https://youtu.be/Xi8mvOKi5Vgครู ภัชรี
22/07/2021
ชมรม MMORPG up skillsรารับคนที่เล่นเกมสายนี้ทุกเกม และมีตัวละครอยู่แล้ว

https://youtu.be/Xi8mvOKi5Vg

ครู ภัชรี

ชมรม MMORPG up skills สามารถเปลี่ยนตัวละครที่คุณเล่น มาเป็นคะแนนได้ แค่ส่งรูปรายละเอียดตัวละครมีการอัพเดตแคป มาให้...

รายงานสถานการณ์ Covid -19 วันที่ 12 ก.ค. 64 ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ช่วงที่ประกาศเรียนออนไลน์ขอความร่วมมือนักเรียนทุ...
12/07/2021

รายงานสถานการณ์ Covid -19 วันที่ 12 ก.ค. 64 ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ช่วงที่ประกาศเรียนออนไลน์ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคน งดไปในสถานที่ ที่มีคนแออัด และสถานที่เสี่ยงตามจุดต่าง ๆ ที่ทางจังหวัดได้ออกประกาศไว้ หากมีความจำเป็นต้องเดินทางขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอเวลา เพื่อลดอัตราเสี่ยงในการแพร่เชื้อ covid-19 ✌️

รายงานสถานการณ์ Covid -19 วันที่ 12 ก.ค. 64 ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ช่วงที่ประกาศเรียนออนไลน์ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคน งดไปในสถานที่ ที่มีคนแออัด และสถานที่เสี่ยงตามจุดต่าง ๆ ที่ทางจังหวัดได้ออกประกาศไว้ หากมีความจำเป็นต้องเดินทางขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอเวลา เพื่อลดอัตราเสี่ยงในการแพร่เชื้อ covid-19 ✌️

ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 กรกฏาคม 2564 ตามคำสั่งของกรมควบคุมโรคจังหวัดเชียง...
12/07/2021

ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 กรกฏาคม 2564 ตามคำสั่งของกรมควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ และประกาศเลื่อนกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ออกไป

ที่อยู่

Montfort College 19/1 ต. ท่าศาลา
Amphoe Muang Chiang Mai
50000

เบอร์โทรศัพท์

053245570

เว็บไซต์

http://Www.montfort.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Mc m2ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Muang Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📯📯รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันท่องกลอนภาษาจีน 📯📯 ⭕️⭕️คุณสมบัติ ⭕️⭕️ 📯นักเรียนระดับชั้นม.2 (ห้อง 2/1 - 2/9 ห้องละ 1-2 คน ) 📯มีความสนใจแสดงออกทางด้านภาษาจีน 📯ต้องการเสริมประสบการณ์ทางด้านภาษาจีน การประกวด ⭕️⭕️หัวข้อการแข่งขัน : ท่องกลอนจีนวันแม่ ประเภทสั้น สถานที่แข่งขัน : ห้องเรียน ม.2/7 เวลาแข่งขัน : 23 - 26 กรกฏาคม 2562 ( 11.00 - 12.00 ) ⭕️⭕️เกณฑ์การตัดสิน⭕️⭕️ ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ร้อยละ 70 – 79 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ ร้อยละ 60 – 69 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย การตัดสินของคณะกรรมการทุกประเภทถือเป็นที่สุด เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์การอ่านออกเสียง (อ่านผิด 1 ครั้ง หัก 2 คะแนน ) คะแนนเต็ม 50 คะแนน 1) อักขรวิธี ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การออกเสียง 15 คะแนน 2) น้ำเสียงในการสื่อความหมาย 10 คะแนน 3) ใช้ท่าทางประกอบอย่างสร้างสรรค์ 10 คะแนน 4) การเว้นวรรคตอน จังหวะ และน้ำหนักคำ 15 คะแนน 👉👉👉ขอแต่ละห้องแจ้งใต้ comment นี้ได้เลยค่ะ
🌺🌺อย่าลืมกันนะคะเด็กๆ 🌺🌺 แบบฝึกฟัง Speaking Test ของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.2 เป็นการสอบตามมาตรฐาน Cambridge KET การทดสอบ Speaking Test เป็นการสอบกลางภาคเรียนของนักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นะคะ 👉ชั้น ม.2 สอบวันอังคารที่ 4 ธันวาคม เวลา 14.00-15.30 น.