กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล, หน่วยงานราชการ, 324/1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวด เทศบาลเมืองเมืองพล ถนนเสริมสวาดิ์ ตำบลเมืองพล อำเภอพล, Amphoe Phon.
(1)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2453 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเมืองพล ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ จากเ...
10/11/2020

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2453 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเมืองพล ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ จากเทศบาลตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

📢 เพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการ จากการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโ...
05/11/2020

📢 เพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการ จากการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในประเทศไทย เทศบาลฯ จึง *ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม* ในการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงขอให้ท่านเข้าไปติดต่อยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม หมายโทรศัพท์ ๐-๔๓๔๑-๔๕๐๐ หรือ ๐๙-๕๘๐๑-๙๓๘๓ ในวันและเวลาราชการ

📢 ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล

🔊🔊🔊 โรคติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) 🦠📍ผู้ปกครองควรสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ระวังป่วย...
03/11/2020

🔊🔊🔊 โรคติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) 🦠

📍ผู้ปกครองควรสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ระวังป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ซึ่งโรคนี้สามารถพบได้ในผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ แต่อาการจะรุนแรงในเด็กเล็ก เด็กที่คลอดก่อนกำหนด และกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติ เป็นต้น
👉🏻โรคนี้พบได้บ่อยในช่วงฤดูฝน🌧และฤดูหนาว🌨

📌โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะแสดงอาการหลังสัมผัสถูกเชื้อไวรัสในระยะเวลา 4-6 วัน และเมื่อป่วยจะสามารถแพร่กระจายเชื้อได้นาน 3-8 วัน

📌วิธีป้องกัน คือ ล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ส่วนการรักษาส่วนใหญ่ เป็นการรักษาตามอาการ หากไม่ดีขึ้นรีบไปพบแพทย์ทันที🚑

📢 กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561👉 สุขลักษณะ 4 ด้าน 👇👇👇   ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสุขาภิบาลและอนามัย...
29/10/2020

📢 กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561

👉 สุขลักษณะ 4 ด้าน 👇👇👇

ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล

👉ดื่มน้ำสะอาด ปลอดภัย ในช่วงน้ำท่วมเพื่อสุขภาพที่ดีของเรา   ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองส...
29/10/2020

👉ดื่มน้ำสะอาด ปลอดภัย ในช่วงน้ำท่วมเพื่อสุขภาพที่ดีของเรา

ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09:30 น. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเมืองพลได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน...
29/10/2020

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09:30 น. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเมืองพล
ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมรามราช อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพล

นางสุจิตรา สายแก้ว ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสุขลักษณะสถานประกอบ...
27/10/2020

นางสุจิตรา สายแก้ว ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสุขลักษณะสถานประกอบกิจการที่ควบคุมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

เทศบาลเมืองเมืองพล ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “31 ตุลาคม 2563 วันลอยกระทง ร่วมรักษาแหล่...
27/10/2020

เทศบาลเมืองเมืองพล ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ภายใต้แนวคิด
“31 ตุลาคม 2563 วันลอยกระทง ร่วมรักษาแหล่งน้ำ สืบสานประเพณี” ซึ่งมีแนวคิดที่สอดคล้องกับ
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และขอให้พิจารณาเลือกใช้กระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุที่เหมาะสมหรือวัสดุจากธรรมชาติ การลดขนาดของกระทงที่ใช้ ลดจำนวนชิ้น ตกแต่งแต่พอประมาณ และร่วมลดปริมาณกระทง ด้วยการลอยแบบ 1 คู่รักต่อ 1 กระทง หรือ 1 ครอบครัวต่อ 1 กระทง หรือ 1 แก๊งค์/กลุ่มต่อ 1 กระทง และลอยกระทงตามสถานที่ที่มีการจัดงานลอยกระทง หรือการลอยกระทงออนไลน์ เพื่อลดปริมาณขยะ นอกจากนี้การทิ้งขยะให้ถูกถัง ถูกที่ มีการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง ก็จะช่วยให้การลอยกระทง สร้างมลพิษน้อยที่สุด เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาวัฒนธรรมที่ดีตลอดไป

วันนี้เวลา 9.20 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเยี่ยมคุณสมจิตร นาราษฎร์ ชุมชนเมืองพล เพื่อเป็นกำลังใจ เนื่องจากเกิดเ...
09/10/2020

วันนี้เวลา 9.20 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเยี่ยมคุณสมจิตร นาราษฎร์ ชุมชนเมืองพล เพื่อเป็นกำลังใจ เนื่องจากเกิดเพลิงไหม้บ้านทั้งหลัง สู้สู้ๆๆ ✌🏻✌🏻

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล
08/10/2020

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล
08/10/2020

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล

📢 Rabies 101 แอพพลิเคชั่นใหม่ ใช้ง่าย แค่สไลด์เข้าสู่สื่อการเรียนรู้ ที่มีเลือกชมสื่อโรคพิษสุนัขบ้ากันถึง 4 ภาษา (ไทย ลา...
08/10/2020

📢 Rabies 101 แอพพลิเคชั่นใหม่ ใช้ง่าย แค่สไลด์เข้าสู่สื่อการเรียนรู้ ที่มีเลือกชมสื่อโรคพิษสุนัขบ้ากันถึง 4 ภาษา (ไทย ลาว พม่า เขมร) และยังมีกิจกรรมให้ร่วมอวดสัตว์เลี้ยงแสนรักใน แกลลอรี่ Hello my pets ...🐶🐱🐰🐹...

👉🏻โหลดแอพได้แล้ววันนี้ที่ Play Store 📱และ App Store 📱เพียงค้นหา Rabies 101 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด หรือกดที่ลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลย

ระบบ Android คลิก 👆🏻 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rabies_101

ระบบ Android คลิก 👆🏻 https://apps.apple.com/th/app/rabies-101/id1524187139?l=th

*** แอพพลิเคชั่น Rabies 101 เปิดให้บริการแล้วบนระบบ Android และ iOS

ในวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเมืองพล ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประก...
29/09/2020

ในวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเมืองพล ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมรามราช อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพล

ในวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเมืองพล ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการ...
29/09/2020

ในวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเมืองพล ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพลเรื่อง การจ้างเหมาบุคคลภายนอกฯประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กันยายน 2563ส่งเอกสารสมัคร ณ กองสาธารณสุข...
28/09/2020

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล
เรื่อง การจ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กันยายน 2563
ส่งเอกสารสมัคร ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมภายในวันที่ 28-29 กันยายน พ.ศ 2563
คณะกรรมการคัดเลือก ในวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09:00-12:00น. สอบถามทางโทรศัพท์ 043-414500

📣📣📣 ขอเชิญชวน หน่วยงาน กลุ่มองค์กร ภาค ประชาชน ชมรม กลุ่ม และคณะบุคคล ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนห...
24/09/2020

📣📣📣 ขอเชิญชวน หน่วยงาน กลุ่มองค์กร ภาค ประชาชน ชมรม กลุ่ม และคณะบุคคล ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเมืองพล ประจำปีงบประมาณ 2564 📝📝📝

วันที่ 24 กันยายน 2563 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเมืองพล ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริการจัดการกองทุนฯและงาน ...
24/09/2020

วันที่ 24 กันยายน 2563 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเมืองพล ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริการจัดการกองทุนฯและงาน LTC จากสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 23 กันยายน 2563 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเมืองพล ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ จากองค...
24/09/2020

วันที่ 23 กันยายน 2563 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเมืองพล ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ จากองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล...
15/09/2020

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล ได้มอบหมายให้นายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางสุจิตรา สายแก้ว ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเครือข่ายเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลที่ผ่านการประเมินระดับพื้นที่ ด้านเอกสาร ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล

ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวจากคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักง...
10/09/2020

ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวจากคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาสู่องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นางสุจิตรา สายแก้ว ผอ.กองสาธารณสุขฯ มอบหมายให้งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมสาธิตและฝ...
08/09/2020

นางสุจิตรา สายแก้ว ผอ.กองสาธารณสุขฯ มอบหมายให้งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารให้กับนักเรียน กลุ่ม อย.น้อย โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูลตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันความปลอดภัยของอาหารในโรงเรียน (อย.น้อย)
ซึ่งจัดขึ้นระวันหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2563

👉🏻ใส่ใจ ดูแล ป้องกัน ระมัดระวังไม่ให้เด็กป่วย👈🏻   โรคมือ🤲🏻 เท้า🦶🏻ปาก👄 เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส พบได้บ่อยในทารกและเด...
27/08/2020

👉🏻ใส่ใจ ดูแล ป้องกัน ระมัดระวังไม่ให้เด็กป่วย👈🏻

โรคมือ🤲🏻 เท้า🦶🏻ปาก👄 เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส พบได้บ่อยในทารกและเด็กเล็ก โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน ทำให้มีอาการไข้ เป็นแผลในปาก มีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า และลำตัว

เน้นเรื่องการล้างมือ ทำความสะอาดของเล่น ความสะอาดของน้ำดื่มและอาหาร หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะร่วมกันโดยเฉพาะ แก้วน้ำ ขวดนม ช้อน จานอาหาร ที่สำคัญควรให้เด็กที่ติดเชื้ออยู่บ้านไม่ควรให้ออกมาเล่นกับเด็กคนอื่นๆ เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ


ด้วยความปรารถนาดีจาก งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพล

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนต...
25/08/2020

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล และนายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ได้มอบหมายให้นางสุจิตรา สายแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและทิ้งขยะอย่างถูกวิธีให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนต...
21/08/2020

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล และนายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ได้มอบหมายให้นางสุจิตรา สายแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและทิ้งขยะอย่างถูกวิธีให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชาอุปถัมภ์

วันที่ 20 ส.ค. 2563เทศบาลเมืองเมืองพลดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะในชุมชนหนองแวง 3 ได้...
20/08/2020

วันที่ 20 ส.ค. 2563
เทศบาลเมืองเมืองพลดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะในชุมชนหนองแวง 3 ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีท่านวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเป็นประธาน และท่านสุจิตรา สายแก้ว ผอ.กองสาธารณสุขฯ ผู้รับผิดชอบโครงการและดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณภาคีเครือข่าย ชุมชนหนองแวง 3 คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทศบาลเมืองเมืองพล มา ณ โอกาสนี้ เพื่อมุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะ และชุมชนต้นแบบต่อไป.

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนต...
19/08/2020

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล และนายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ได้มอบหมายให้นางสุจิตรา สายแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและทิ้งขยะอย่างถูกวิธีให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์

วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 ออกแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน ครั้งที่2/2563 ทั้ง 19 แห่ง
19/08/2020

วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 ออกแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน ครั้งที่2/2563 ทั้ง 19 แห่ง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพ...
11/08/2020

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล และนายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะคุกคามสุขภาพนักเรียนและภาวะเสี่ยงต่อสารเสพติด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลเมืองเมืองพล ณ โรงเรียนกระแสพัฒนา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางสุจิตรา สายแกัว ผอ.กองสาธารณสุขฯ มอบหมายให้งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติ...
23/07/2020

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางสุจิตรา สายแกัว ผอ.กองสาธารณสุขฯ มอบหมายให้งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1 ปี 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล โดยมีนายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางสุจิตรา สายแกัว ผอ.กองสาธารณสุขฯ มอบหมายให้งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติ...
22/07/2020

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางสุจิตรา สายแกัว ผอ.กองสาธารณสุขฯ มอบหมายให้งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ รุ่นที่ 3 ปี 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล โดยมีนายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิด

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ รุ่นที่ 2 ปี 2563 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563...
21/07/2020

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ รุ่นที่ 2 ปี 2563 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

#เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล#                ...
16/07/2020

#เทศบาลเมืองเมืองพลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล#

วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองเมืองพล โดยนายปรีชา มาฆะเซ็นต์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี นายวสันต์ บุญหล้า รองปลัดเทศบาล และนางสุจิตรา สายแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำกับและอำนวยการสั่งการให้นายบุญธรรม แสงรัมย์ หัวหน้างานรักษาความสะอาดจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักปลัดเทศบาลเมืองเมืองพลดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองตามแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน และเพื่อสุขลักษณะที่ดีของตลาด

วันที่พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30น. เทศบาลเมืองเมืองพล จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาและยกระดับตลาดสดน่าซื้อเทศบาลเมืองเมื...
15/07/2020

วันที่พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30น. เทศบาลเมืองเมืองพล จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาและยกระดับตลาดสดน่าซื้อเทศบาลเมืองเมืองพลครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมรามราช ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ออกเก็บตัวอย่างน้ำในหนองน้ำ ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของแหล่งน...
14/07/2020

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ออกเก็บตัวอย่างน้ำในหนองน้ำ ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำผิวดินในเขตเทศบาล

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ออกเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งผลิตน้ำดื่ม และน้ำประปาในชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อส่งตรวจวิเคราะ...
14/07/2020

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ออกเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งผลิตน้ำดื่ม และน้ำประปาในชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยของของน้ำอุปโภคบริโภคในเขตเทศบาล

ที่อยู่

324/1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวด เทศบาลเมืองเมืองพล ถนนเสริมสวาดิ์ ตำบลเมืองพล อำเภอพล
Amphoe Phon
40120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

043414500

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองพลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

อัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่เป็นประจำ...จะดีมากครับ
ร้านต้นมะขาม ฝากส่งแบบตอบรับ อบรม ส อาหาร
แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าปี2561ครับ. 1.สุนัขจรจัด 19-23 มีนาคม 2.สุนัขในวัดต่างๆ2-6 เมษายน 3.สุนัขมีเจ้าของ ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 17-27 เมษายน ท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร043-414500 ครับ