เทศบาลตำบลพุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

เทศบาลตำบลพุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ทางตอนเหนือ และทางตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะภูมิประเทศ เป็นป่าและภูเขาอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ทางตะวันตกและทางใต้ มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเป็นทรัพยากรป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และนอกจากนี้ยังมีทรัพยากรแร่ธาตุเป็นแหล่งแร่หินที่เหมาะแก่การทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ดินขาว และดินมาร์ล - แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ ชุมชน เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลพุกร่างทั้งหมด ได้แก่ ๑. ชุมชนบ้านพุ ๒. ชุมชนบ้านพุกร่าง ๓. ชุมชนบ้านหนองสองตอน ๔. ชุมชนบ้านหนองคณฑี ๕. ชุมชนบ้านเขาเลี้ยว ๖. ชุมชนบ้านศาลาเจ้าเณร ๗. ชุมชนบ้านหนองหลุม ๘. ชุมชนบ้านหนองโดก ๙. ชุมชนบ้านเจ้าพ่อเขาตก
(2)

เปิดเหมือนปกติ

📣📣 รู้แล้วบอกต่อ ✍✍ลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเบี้ยยังชีพปี 65 ได้แล้ววันนี้ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มี...
09/11/2020

📣📣 รู้แล้วบอกต่อ

✍✍ลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเบี้ยยังชีพปี 65 ได้แล้ววันนี้ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ
ภายในเดือนพ.ย. 63 และ เดือนม.ค. - ก.ย. 64
.
คุณสมบัติ
📌ผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
📌เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปี งปม. 2565 **เกิดก่อน 2 ก.ย. 2505**
.
💰เบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุ (/เดือน)
อายุ 60-69 ปี 600 บาท
อายุ 70-79 ปี 700 บาท
อายุ 80-89 ปี 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป 1,000 บาท

https://bit.ly/35aFXI0

Photos from เทศบาลตำบลพุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี's post
09/11/2020

Photos from เทศบาลตำบลพุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี's post

https://www.facebook.com/898178653558616/posts/3512057865504002/
04/11/2020

https://www.facebook.com/898178653558616/posts/3512057865504002/

โรงพยาบาลพระพุทธบาท
ขอรับบริจาคเลือด กรุ๊ป A.B,O และ AB
ขอเชิญบริจาคโลหิตได้ที่ ห้องธนาคารเลือด
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-268215-8 ต่อ 4028

ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564
01/11/2020

ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลพุกร่าง โดยนายบัญญัติ วงษ์ประยูร ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน ร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 วัตถุประสงค์โครงการฯ ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาแต่โบราณ ได้ถือปฏิบัติตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เพื่อเป็นการให้ความเคารพบูชาพระแม่คงคา และขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่างๆ ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งเป็นการขอขมา ที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ หรือทำความเสียหายแก่น้ำ ซึ่งประเพณีลอยกระทงของไทยจะตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี และเพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลพุกร่างให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงดนตรี การแสดงนาฎศิลป์ไทย การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ

เทศบาลตำบลพุกร่าง โดย นายบัญญัติ วงษ์ประยูร นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้สอนให้เด็กนักเรียน ร่ว...
30/10/2020

เทศบาลตำบลพุกร่าง โดย นายบัญญัติ วงษ์ประยูร นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้สอนให้เด็กนักเรียน ร่วมกันฝึกหัดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ อาทิ ต้นกล้วย ใบตอง ดอกไม้ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำกระทง จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ทำง่ายๆ แล้วตกแต่งด้วยดอกไม้ นักเรียนก็จะได้กระทงสวยงามจากฝีมือตนเอง ไว้ใช้ในวันลอยกระทง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของไทยและเป็นการใช้วัสดุเพื่อ ลดภาวะโลกร้อน โดยทางคุณครูได้สอนให้เด็กนักเรียนได้รู้จักการทำกระทงร่วมกัน ประกอบพิธีลอยกระทงในอ่างน้ำ ซึ่งมีคณะคุณครูคอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด โดยหนูน้อยเด็กเล็กแต่ละคนได้ใช้จินตนาการของตัวเองทำกระทงที่แตกต่างกันไป อีกทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือ และเพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา เทพผู้รักษาสายน้ำ ที่ให้เราได้ดื่มกิน ชำระล้างสิ่งสกปรก ตามความเชื่อโบราณ

เทศบาลตำบลพุกร่าง โดย นายบัญญัติ วงษ์ประยูร นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้สอนให้เด็กนักเรียน ร่วมกันฝึกหัดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ อาทิ ต้นกล้วย ใบตอง ดอกไม้ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำกระทง จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ทำง่ายๆ แล้วตกแต่งด้วยดอกไม้ นักเรียนก็จะได้กระทงสวยงามจากฝีมือตนเอง ไว้ใช้ในวันลอยกระทง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของไทยและเป็นการใช้วัสดุเพื่อ ลดภาวะโลกร้อน โดยทางคุณครูได้สอนให้เด็กนักเรียนได้รู้จักการทำกระทงร่วมกัน ประกอบพิธีลอยกระทงในอ่างน้ำ ซึ่งมีคณะคุณครูคอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด โดยหนูน้อยเด็กเล็กแต่ละคนได้ใช้จินตนาการของตัวเองทำกระทงที่แตกต่างกันไป อีกทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือ และเพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา เทพผู้รักษาสายน้ำ ที่ให้เราได้ดื่มกิน ชำระล้างสิ่งสกปรก ตามความเชื่อโบราณ

https://www.facebook.com/470988516420706/posts/1521283954724485/
29/10/2020

https://www.facebook.com/470988516420706/posts/1521283954724485/

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระมัดระวังอุบัติเหตุจากการจุดพลุ ประทัด และดอกไม้ไฟ ในช่วงวันลอยกระทง พร้อมเน้นย้ำเที่ยวลอยกระทงปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19 https://is.gd/5toXDc

https://www.facebook.com/139223596102079/posts/3731461436878259/
27/10/2020

https://www.facebook.com/139223596102079/posts/3731461436878259/

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1
เรื่อง พายุไต้ฝุ่น " โมลาเบ" (พายุระดับ 5)
(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28-30 ตุลาคม 2563)

(pencil)3 ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1 ชำระด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2 ชำระผ่านไปรษณีย์ลง...
26/10/2020

(pencil)3 ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1 ชำระด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 ชำระผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
3 ชำระผ่านธนาคาร
(phone)(phone) สายด่วนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โทร 020265800
(cellphone)(cellphone) แสกน QR code เข้าสู่คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่รวบรวมโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

#ภาษี #ที่ดิน #สิ่งปลูกสร้าง #สถ
#ภาษีที่ดิน #พัฒนาท้องถิ่น #พัฒนาชาติ

https://www.facebook.com/thongthinthai/photos/a.1038418702847154/3682969668392031/

วันที่ 23 ตุลาคม 2563  เทศบาลตำบลพุกร่าง โดย นายบัญญัติ วงษ์ประยูร นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ ส.ต.ต.นรเสฏฐ์ เจริญฤทธิ์ศักด...
23/10/2020

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลพุกร่าง โดย นายบัญญัติ วงษ์ประยูร นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ ส.ต.ต.นรเสฏฐ์ เจริญฤทธิ์ศักดิ์ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท เป็นประธานพิธีเข้าวางพวงมาลา และนำผู้ร่วมพิธีวันทยหัตถ์พร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลพุกร่าง โดย นายบัญญัติ วงษ์ประยูร นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ ส.ต.ต.นรเสฏฐ์ เจริญฤทธิ์ศักดิ์ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท เป็นประธานพิธีเข้าวางพวงมาลา และนำผู้ร่วมพิธีวันทยหัตถ์พร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

https://www.facebook.com/154553218343826/posts/1037595786706227/
22/10/2020

https://www.facebook.com/154553218343826/posts/1037595786706227/

#ไทยคู่ฟ้า ด่วน!! ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/248/T_0001.PDF

https://m.facebook.com/prmoithailand/photos/a.575076149348274/1589916521197560/
22/10/2020

https://m.facebook.com/prmoithailand/photos/a.575076149348274/1589916521197560/

🖊🖊เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน #คนละครึ่ง ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป
.
โครงการ “คนละครึ่ง” เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
.
📍📍สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com เริ่ม 16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. จำกัดไม่เกิน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะเต็ม
.
📱📱เมื่อลงทะเบียนและได้ SMS ยืนยันแล้ว ให้โหลดแอปฯ เป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิโครงการ ซึ่งจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2563
.
🏛🏛 เงื่อนไขการใช้สิทธิผ่านโครงการ
.
• รัฐจะช่วยจ่าย 50% ผู้เข้าร่วมโครงการจ่ายเอง 50%
• ใช้จ่ายได้วันละ 150 บาท รวมแล้วไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ
• ใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น. กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
• หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน ระบบจะตัดสิทธิตลอดโครงการ
.
☎️☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 021111144

วันที่ 21 ตุลาคม 2563  เทศบาลตำบลพุกร่าง โดย นายบัญญัติ วงษ์ประยูร นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้นายปณชัย กลิ่นพุล รองนายกฯ แล...
21/10/2020

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลพุกร่าง โดย นายบัญญัติ วงษ์ประยูร นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้นายปณชัย กลิ่นพุล รองนายกฯ และครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพุกร่าง นำเด็กเล็กศึกษาสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียน ณ ห้องสมุดไทคิด เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ และรักการอ่านมากยิ่งขึ้น

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลพุกร่าง โดย นายบัญญัติ วงษ์ประยูร นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ นางรัตนา เหมือนสิทธิ์ รองนายก...
21/10/2020

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลพุกร่าง โดย นายบัญญัติ วงษ์ประยูร นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ นางรัตนา เหมือนสิทธิ์ รองนายกฯ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระสงฆ์ จำนวน 25 รูป ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด(โทนสีแดงขาว) ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท

21/10/2020
ไทยคู่ฟ้า

https://www.facebook.com/154553218343826/posts/1036928356772970/

🇹🇭“ถอยคนละก้าว เข้าสภา ใช้สติและปัญญา แก้ปัญหาร่วมกัน”

#ไทยคู่ฟ้า นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์เรื่องสถานการณ์และการร่วมกันนำพาประเทศเดินต่อไปข้างหน้า เพื่อรักษาสมดุลระหว่างมุมมองความคิด และความต้องการที่แตกต่างกันในสังคม

ขอทุกคนร่วมกัน💕“ถอยกันคนละก้าว” และทำงานด้วยกันผ่านระบบรัฐสภา ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาปากท้องจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิดทั่วโลก และนำเอาประเด็นต่าง ๆ มาพูดคุยกัน เพื่อผลดีในระยะยาวของประเทศ🙏🏻

ช่วยกันรักษาบาดแผลของประเทศให้ทุเลาลง ก่อนที่จะบาดลึกมากไปกว่านี้🇹🇭🤟🏻

Photos from เทศบาลตำบลพุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี's post
19/10/2020

Photos from เทศบาลตำบลพุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี's post

18/10/2020
18/10/2020

📌”ช้อปดีมีคืน” ลดภาษีสูงสุด 30,000 บาท💰

มาแล้ววว🎉มาตรการช้อปดีมีคืน นำค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ จากร้านที่มีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ/e-book/OTOP ตั้งแต่ 23 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63 ไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท💸

❌ยกเว้น❌ค่าเหล้า บุหรี่ น้ำมัน ค่าซื้อยานพาหนะ ค่า นสพ. นิตยสาร (รูปเล่ม/ออนไลน์) ค่าบริการนำเที่ยว และค่าที่พักโรงแรม

⛔️ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้🖐🏻

#ไทยคู่ฟ้า
#รวมไทย สร้างชาติ

เทศบาลตำบลพุกร่าง โดยนายบัญญัติ วงษ์ประยูร ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายปณชัย กลิ่นพูล รองนายกฯ คณะผู้บริหาร และพน...
13/10/2020

เทศบาลตำบลพุกร่าง โดยนายบัญญัติ วงษ์ประยูร ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายปณชัย กลิ่นพูล รองนายกฯ คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมดอกเข้าพรรษา เทศบาลเมืองพระพุทธบาท

เทศบาลตำบลพุกร่าง โดยนายบัญญัติ วงษ์ประยูร ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายปณชัย กลิ่นพูล รองนายกฯ คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมดอกเข้าพรรษา เทศบาลเมืองพระพุทธบาท

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
12/10/2020

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

07/10/2020
07/10/2020

📌📌📌แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลพุกร่าง เปิดรับจองพื้นที่ขายของ งานประเพณีลอยกระทง พุกร่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เวลา 10.00 น.ณ บริเวณสระน้ำโยธาธิการ สาย 2 🎉🎉🎉

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=722683038328941&id=220816115182305
07/10/2020

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=722683038328941&id=220816115182305

นายแมนรัตน์. รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี แจ้งว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศฉบับที่ ๒ (๙๑/๒๕๖๓) ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง พายุระดับ (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชัน คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ หลังจากนั้น จะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกข้าสู่บริวณอ่าวไทยตอนบนในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยจะมีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่ ๗ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ขอให้ประชาชนที่อศัยในพื้นที่เสียงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วม
ฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ และระวังอันตรายจากลมแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วย

จังหวัดสระบุรี เห็นว่า เพื่อเป็นการตรียมพร้อมป้องกัน รับมือกับสถานการณ์ (วาตภัย ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง และน้ำป่าไหลหลาก) จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ สำหรับอำเภอ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ ปริมาณฝน และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย สถานการณ์ (วาตภัย ฝนฟ้าคะนอง
ลมกระโชกแรง และน้ำป่าไหลหลาก) ที่จะเกิดขึ้น โดยแนะนำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากพายุ ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของและหาสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร เป็นตัน หากมีข้อบ่งชี้จะเกิดสาธารณภัยดังกล่าว ให้รีบแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม Early Warm (กรมทรัพยกรน้ำ)ได้แก่ อำกอแก่งคอย (ท่ามะปราง ทับกวางห้วยแห้ง ท่าคล้อ) อำเภอพระพุทธบาท
(พุกร่าง เขาวง) อำเภอมวกเหล็ก (มวกเหล็ก ลำสมพุง ลำพญากลาง หนองย่างเสือ) วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อประสานบูรณาการหน่วยทหาร ภาคส่วนต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือประชาชน ต่อไป

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง(มีผล
05/10/2020
#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง(มีผล

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง(มีผล

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในวันพ.....

https://www.facebook.com/106036604348006/posts/185492699735729/
29/09/2020

https://www.facebook.com/106036604348006/posts/185492699735729/

‼ มติ ครม. ‼

ครม. มีมติ เห็นควรขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ออกไปอีก 1 เดือน วันที่ 1 - 31 ต.ค. 2563
เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และการรักษาสุขภาพของประชาชน

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=185238506427815&id=106036604348006
29/09/2020

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=185238506427815&id=106036604348006

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีความรุนแรง มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อฯ สะสมทั่วโลกมากกว่า 30 ล้านราย ทำให้คนต่างด้าวจำนวนหนึ่งยังคงตกค้างอยู่ในประเทศไทย เนื่องจากไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับประเทศได้ และไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา 35 และมาตรา 37 (5) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นได้ทันภายในวันที่ 26 กันยายน 2563 จึงเห็นควรจัดทำประกาศกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อขยายระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรา 35 และมาตรา 37 (5) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ของคนต่างด้าว โดยให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษไปพลางก่อน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยคนต่างด้าวที่ยังไม่สามารถเดินทางออกไปได้และประสงค์ขออยู่ต่อหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ให้ไปยื่นคำขอต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม:
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/A/028/45.PDF)

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

https://www.facebook.com/106036604348006/posts/185221356429530/
29/09/2020

https://www.facebook.com/106036604348006/posts/185221356429530/

😷 ผลสำรวจพบคนไทยการ์ดตก สวมหน้ากากลดลงกว่า 90% 😷
ศบค. ย้ำหน้ากากคือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุด
ขอประชาชนร่วมมือกันสวมหน้ากากในสัดส่วนที่มากกว่า 90%
จึงจะสามารถลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้

ผลสำรวจพฤติกรรมการป้องกันตนเองของคนไทย
ระหว่าง 15 พ.ค. - 10 ก.ย. 2563 โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ พบคนไทยการ์ดเริ่มตก ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักป้องกันโควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ศบค. จึงขอเน้นย้ำประชาชนให้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักอย่างเคร่งครัด : อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดไทยชนะ

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตำบลพุกร่างครั้งที่ 10/2563
27/09/2020

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตำบลพุกร่างครั้งที่ 10/2563

วันที่ 27 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลพุกร่าง โดยนายบัญญัติ วงษ์ประยูร ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้นายปณชัย กลิ่นพูล ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีฯ และนางรัตนา เหมือนสิทธิ์ ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีฯ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กตำบลพุกร่างครั้งที่ 10/2563 นัดพบกลุ่มให้ความรู้เรื่องสุขภาพทารกและเด็กก่อนวัยเรียน การฝากครรภ์คุณภาพ สัมพันธภาพในครอบครัว พัฒนาการเด็ก ประกวดหนูน้อยนมแม่

เทศบาลตำบลพุกร่าง โดย นายบัญญัติ วงษ์ประยูร  นายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลพุกร่าง พ...
23/09/2020

เทศบาลตำบลพุกร่าง โดย นายบัญญัติ วงษ์ประยูร นายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลพุกร่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ จัดโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพกาย – ใจ ผู้สูงวัยใส่ใจถือศีล” ประจำปี 2563 โดยมอบหมายให้ นายปณชัย กลิ่นพูล ตำแหน่ง รองนายกฯ และนางรัตนา เหมือนสิทธิ์ ตำแหน่ง รองนายกฯ เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ถือศีลตามโครงการฯได้เริ่มตั้งแต่ช่วงของการเข้าพรรษา ในเดือนกรกฎาคม เป็นต้นมา โดยการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมตามวัดต่างๆ ในเขตเทศบาล เช่น การนั่งสมาธิ การสวดมนต์ การถือศีล การสนทนาธรรม และการฟังเทศน์ รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน และในวันที่ 23 กันยายน 2563 นายบัญญัติ วงษ์ประยูร นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ ร้อยตรีสุเทพย์ อันประนิตย์ ที่ปรึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพุกร่าง ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก พระครูพิศาลสรกิจ เจ้าอาวาสวัดจั่นเสือ ในการสนทนาธรรม อาจารย์บำเพ็ญ รอดรัศมี อาจารย์พิเศษประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดย นายปณชัย กลิ่นพูล รองนายกฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้สูงอายุด้วยการปฏิบัติธรรม ลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนา

ที่อยู่

๑๐๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท
Amphoe Phra Phutthabat
18120

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลพุกร่าง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระยะทางห่างจากอำเภอพระพุทธบาทไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๒๒ (พระพุทธบาท – ท่าเรือ) ประมาณ ๖ กิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 36 733 166

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลพุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

ขอขอบคุณท่านรองและทีมงาน​ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง​ ในครั้งนี้ค่ะ​ ขอบคุณค่ะ
บริการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ ตามอาคาร บ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงงาน ฯลฯ บริการทำความสะอาดโรงาน อาคาร พื้นที่สูง ติดต่อ 0991141161 แอร์ ครับ Line : ekker [email protected] bestprotection #ป้องกันนกทั่วประเทศ https://www.facebook.com/Bestprotection2018/
ขออนุญาติ แอดมินครับ
ขอความอนุเคราะห์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับ 23 ก.ย. - 1 ต.ค. 60 นี้ มาพบกับ มหกรรมยานยนต์ยิ่งใหญ่แห่งปี เร้าทุกสัมผัส อัดโปรแรงกับค่ายรถชั้นนำ ในงาน “AYUTTHAYA CITY PARK AUTO SHOW #19” ที่สุดของ จัดแสดงรถยนต์, รถจักรยานยนต์, Big Bike และงานแสดงเครื่องเสียงและประดับยนต์ ในงานพบกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์หลากหลายรุ่นจากค่ายดังที่มาเปิดตัวและจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ อาทิ BMW, Mercedes-Benz, Honda, Toyota, Mitsubishi, Ford, Nissan, Chevrolet, MG, Vespa, Suzuki, IZUZU, Thairung, Ducati, Benelli, Yamaha, Kawasaki, x-speed, GPX Racing Harley Davidson และอีกมากมาย ตื่นตากับ Bunny Show จาก Playboy และสนุกกับมินิคอนเสิร์ต “Getsunova” ที่จะมาสร้างสีสันความสนุกกันอย่างเต็มอารมณ์ ที่ ชั้น 1 Event Park ลานจอดรถด้านหลัง **(เปิดจองพื้นที่แล้ววันนี้ โทร. 081-806-3554, 086-804-0780 เต็มพื้นที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค)**
แจ้งไฟแสงสว่างสาธารณะดับครับสามแยกหนองฅนฑีฝั่งเข้าบ้านโพธิ์ครับรบกวนแจ้งช่างไฟฟ้าให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ