โรงเรียนพระแก้ววิทยา

โรงเรียนพระแก้ววิทยา โรงเรียนพระแก้ววิทยา
(1)

เปิดเหมือนปกติ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม.6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 🎉🎉🥳 พระแก้ววิทยา สอพอมอสุรินท...
27/05/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม.6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 🎉🎉🥳 พระแก้ววิทยา สอพอมอสุรินทร์

📢📢ประกาศโรงเรียนพระแก้ววิทยา จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 1-11 มิถุนายน 2564 ขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมความพร้อมสำหร...
26/05/2021

📢📢ประกาศโรงเรียนพระแก้ววิทยา จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 1-11 มิถุนายน 2564 ขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ด้วยนะคะ ✌🏻😊

15/05/2021
Photos from โรงเรียนพระแก้ววิทยา's post
10/05/2021

Photos from โรงเรียนพระแก้ววิทยา's post

🎊#ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 🎊 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ✨🎉
29/04/2021

🎊#ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 🎊
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ✨🎉

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา 2563https://photos.app....
02/04/2021

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
ปีการศึกษา 2563
https://photos.app.goo.gl/mSiR4knEhxjt9ASC9

การสอบปลายภาคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6ปีการศึกษา 2563https://photos.app.goo.gl/9ZD4MUKkuvAgkPsJ6
31/03/2021

การสอบปลายภาค
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2563
https://photos.app.goo.gl/9ZD4MUKkuvAgkPsJ6

📢ประชาสัมพันธ์📢  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครตั้งแต่ วัน...
13/03/2021

📢ประชาสัมพันธ์📢
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 22 - 31 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนพระแก้ววิทยา

📢ประชาสัมพันธ์📢
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 22 - 31 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนพระแก้ววิทยา

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันศุกร์ ที่12 มีนาคม ...
12/03/2021

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันศุกร์ ที่12 มีนาคม 2564
https://photos.app.goo.gl/TLeQtxZ2DrSEUuSk7

#การสอบธรรมศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนพระแก้ววิทยาวันที่ 5 มีนาคม 2564 https://photos.app.goo.gl/VcoAZ5GcpeabnYuV8
05/03/2021

#การสอบธรรมศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนพระแก้ววิทยา
วันที่ 5 มีนาคม 2564
https://photos.app.goo.gl/VcoAZ5GcpeabnYuV8

22 กุมภาพันธ์ 2564 ต้อนรับผู้อำนวยการพรรณสินี เหมาะดีหวัง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิท...
01/03/2021

22 กุมภาพันธ์ 2564 ต้อนรับผู้อำนวยการพรรณสินี เหมาะดีหวัง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา

22 กุมภาพันธ์ 2564 ต้อนรับผู้อำนวยการพรรณสินี เหมาะดีหวัง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา

2 ปี 9 เดือน 9 วัน....17 กุมภาพันธ์ 2564 อำลานักเรียนและมอบทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน ขอบคุณทุกสิ่ง พระแก้ววิทยา...จะเก็บไ...
17/02/2021

2 ปี 9 เดือน 9 วัน....17 กุมภาพันธ์ 2564 อำลานักเรียนและมอบทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน ขอบคุณทุกสิ่ง พระแก้ววิทยา...จะเก็บไว้ในความทรงจำ...ตลอดไป

27 มกราคม 2564 รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จาก สพม.33
02/02/2021

27 มกราคม 2564 รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จาก สพม.33

27 มกราคม 2564 รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จาก สพม.33

ประกาศ...โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามปกติ (ON-SITE) ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
15/01/2021

ประกาศ...โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามปกติ (ON-SITE) ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ...โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามปกติ (ON-SITE) ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 11-15 มกราคม 2564
08/01/2021

ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 11-15 มกราคม 2564

05/01/2021
โรงเรียนพระแก้ววิทยาประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร...
02/01/2021

โรงเรียนพระแก้ววิทยาประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) และปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 4980/2563

ผ้าป่า New Normal เพราะ...“โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”....
29/12/2020

ผ้าป่า New Normal เพราะ...“โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”....

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนพระแก้ววิทยา ปีการศึกษา 2563 รูปภาพทั้งหมด ที่นี่...https://photos.app.goo.gl/X7JUt...
14/12/2020

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนพระแก้ววิทยา ปีการศึกษา 2563 รูปภาพทั้งหมด ที่นี่...https://photos.app.goo.gl/X7JUtj5ZmS7VBXZk8

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในโอกาสฉลองอาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพระแก้ววิทยา หมู่ ๑๓ ตำบลพระแ...
03/12/2020

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในโอกาสฉลองอาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพระแก้ววิทยา หมู่ ๑๓ ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมบุญผ้าป่า กองละ ๙๙๙ บาท วันที่ 1 มกราคม 2564

แจ้งตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 (แก้ไข วันที่ 9 พ.ย. 63 )
09/11/2020

แจ้งตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 (แก้ไข วันที่ 9 พ.ย. 63 )

15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระแก้ววิทยา ขอขอบพระคุณท่าน ดร.สำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีมอบโดมอเนกประสงค...
16/10/2020

15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระแก้ววิทยา ขอขอบพระคุณท่าน ดร.สำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีมอบโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพระแก้ววิทยา และขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขต 8 แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ครับ

เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพระแก้ววิทยา วันที่ 15 ตุลาคม 2563
07/10/2020

เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพระแก้ววิทยา วันที่ 15 ตุลาคม 2563

รับมอบคอมพิวเตอร์....8 กันยายน 63 นายเพียว พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เคร...
10/09/2020

รับมอบคอมพิวเตอร์....8 กันยายน 63 นายเพียว พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...ขอขอบคุณท่านคณบดี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้แก่พวกเรา..พระแก้ววิทยา #ขอบคุณคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันแม่'63....วันแม่ ปี 2563 ยิ่งใหญ่อลังการ ณ โดมอเนกประสงค์ พระแก้ววิทยา #ขอบคุณคุณแม่ทุกท่าน
10/09/2020

วันแม่'63....วันแม่ ปี 2563 ยิ่งใหญ่อลังการ ณ โดมอเนกประสงค์ พระแก้ววิทยา #ขอบคุณคุณแม่ทุกท่าน

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน...13 สิงหาคม 63 ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเจริญพระพุทธมน...
10/09/2020

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน...13 สิงหาคม 63 ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน #พระแก้ววิทยา

พิธีขึ้นโดมอเนกประสงค์....13 สิงหาคม 63 ประกอบพิธีพราหมณ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล "ขึ้นโดมอเนกประสงค์พระแก้ววิทยา"...แล้วเ...
10/09/2020

พิธีขึ้นโดมอเนกประสงค์....13 สิงหาคม 63 ประกอบพิธีพราหมณ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล "ขึ้นโดมอเนกประสงค์พระแก้ววิทยา"...แล้วเราจะมาฉลองความสำเร็จด้วยกัน #ขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ พ.ก.ว.

ยินดีต้อนรับ...8 สิงหาคม 63 คณะแรกที่มาเยือนโดมของเรา "กลุ่มก่อการดี" นำโดยคุณครูมนตรี และคณะทีมปั่นจักรยานจากโรงเรียนสิ...
10/09/2020

ยินดีต้อนรับ...8 สิงหาคม 63 คณะแรกที่มาเยือนโดมของเรา "กลุ่มก่อการดี" นำโดยคุณครูมนตรี และคณะทีมปั่นจักรยานจากโรงเรียนสิรินธร มาเยี่ยมและมอบทุนการศึกษาให้น้องๆนักเรียน ขอบคุณครับ

19 กรกฎาคม 63 เข้าแถวโดมวันแรก...@พระแก้ววิทยา
10/09/2020

19 กรกฎาคม 63 เข้าแถวโดมวันแรก[email protected]พระแก้ววิทยา

กว่าจะมาถึงวันนี้....ขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน ขอบคุณคุณครู นักเรียน ขอบคุณแรงงาน แรงกาย แรงใจ ทุกๆแรง...(เทพื้นโดม 11-12 ก...
10/09/2020

กว่าจะมาถึงวันนี้....ขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน ขอบคุณคุณครู นักเรียน ขอบคุณแรงงาน แรงกาย แรงใจ ทุกๆแรง...(เทพื้นโดม 11-12 กรกฎาคม 2563)

แจ้งตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2563 (แก้ไข วันที่ 26 สค 63 )
25/08/2020

แจ้งตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2563 (แก้ไข วันที่ 26 สค 63 )

แนวทางการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19...พระแก้ววิทยา
03/07/2020

แนวทางการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19...พระแก้ววิทยา

19/05/2020
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
https://www.youtube.com/watch?v=socMz2w7zws&feature=youtu.be

#มัธยมศึกษาตอนต้น คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองระดับชั้น ม.ต้น ในการจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV เรียนรู้อยู่ที่บ้าน สะด...

18/05/2020

การจัดการเรียนการสอนทางไกลและการสอนออนไลน์วันแรกผ่านไปด้วยดี ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในวันนี้...วันนี้อาจมีปัญหาอุปสรรคบ้างเนื่องจากเป็นวันแรก วันต่อๆไปพวกเราทุกคนจะทำได้ดียิ่งๆขึ้นไป ขอบคุณคุณครูและนักเรียนทุกคนครับ... "โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้"

ที่อยู่

หมู่13 บ้านธาตุเจริญ ต.พระแก้ว
Amphoe Sangkha
32150

เบอร์โทรศัพท์

044-060530

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนพระแก้ววิทยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนพระแก้ววิทยา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Sangkha

แสดงผลทั้งหมด