โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรี โรงพยาบาลสังขละบุรี

เปิดเหมือนปกติ

18/11/2020
วันที่23​ ตุลาคม​ 2563​ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี​  ร่วมจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช" ประจำปี 2563​ เพื่อน้อมรำลึงถึงพ...
23/10/2020

วันที่23​ ตุลาคม​ 2563​ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี​ ร่วมจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช" ประจำปี 2563​ เพื่อน้อมรำลึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ​ ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลสังขละบุรีนำโดยคุณหวานเพ็ญ  สาลี หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลพร้อมด้วยทีมพยาบาลจัดกิจกรรม "...
21/10/2020

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลสังขละบุรีนำโดยคุณหวานเพ็ญ สาลี หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลพร้อมด้วยทีมพยาบาลจัดกิจกรรม "วันพยาบาลแห่งชาติ" โดยมีกิจกรรมการทำบุญใส่บาตรในช่วงเช้า เยี่ยมผู้ป่วยในหอผู้ป่วยใน และออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณพิไลพร ดิษฐบรรจง มอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั...
19/10/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณพิไลพร ดิษฐบรรจง มอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ ครอบครับบารมีพิพัฒน์ มอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในคร...
19/10/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ ครอบครับบารมีพิพัฒน์ มอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณพิศุทธิ์  เกิดปัญญา มอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลใ...
19/10/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณพิศุทธิ์ เกิดปัญญา มอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณชัยลดา ตันติเวชกุล มอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลใน...
19/10/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณชัยลดา ตันติเวชกุล มอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณอัญชลี ภักดีงามสอน มอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลใน...
19/10/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณอัญชลี ภักดีงามสอน มอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ พนักงานเรนโบว์ RS และญาติมิตร มอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่ว...
19/10/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ พนักงานเรนโบว์ RS และญาติมิตร มอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย มอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนก...
19/10/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย มอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

01/10/2020
18/09/2020
www.baac.or.th

ประชาสัมพันธ์ ธ.ก.ส.ได้เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4” จำนวน 1,200 ล้านหน่วย หน่วยละ 100 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.baac.or.th/th/content-news.php?content_id=14579&content_group_sub=1&content_group=3&content_group_semi=0001&inside=1

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทองผาภูมิ มอบ น้ำดื่ม เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออน...
18/09/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทองผาภูมิ มอบ น้ำดื่ม เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณตุลยา สีตสุวรรณ อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อโรงพยาบาลศิริราช มอบ ชุดกันฝนและหน้าก...
17/09/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณตุลยา สีตสุวรรณ อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อโรงพยาบาลศิริราช มอบ ชุดกันฝนและหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

31/08/2020
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี             ขอแสดงความยินดีเนื่องด้วย       เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 63 ...
14/08/2020

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
ขอแสดงความยินดีเนื่องด้วย
เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 63 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีการพิจารณาและเห็นชอบตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คนใหม่แทน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ.ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนก.ย.63 นี้
โดยว่าที่ปลัด สธ.ที่จะรับตำแหน่งในวันที่ 1 ต.ค.63 นั้น คือ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต

.....ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ.....

12/08/2020
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายแพทย์ไชยวัฒน์  เพชรพรรณงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี ...
28/07/2020

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายแพทย์ไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
ร่วมพิธิถวายพระพรเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี

28/07/2020
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลสังขละบุรี นำโดยคุณหวานเพ็ญ สาลี หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ พระครูป...
22/07/2020

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลสังขละบุรี นำโดยคุณหวานเพ็ญ สาลี หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ พระครูปลัดสุนทร สุนทโร เจ้าอาวาสวัดถ้ำศรีสรรเพชญ และคณะอุบาสก อุบาสิกา เดินทางมาบริจาคชุด PPE ป้องกัน COVID -19 เพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับแพทย์และพยาบาลปฏิบัติภารกิจ โดยทางโรงพยาบาลสังขละบุรีนำเสนอบริบทของโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมสามประสบ

21/07/2020
21/07/2020
โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณอรุณรัตน์ วิวรณ์ชุษณะ และคุณ หฤทัย แสงรุ่ง มอบ face shield เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุ...
21/07/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณอรุณรัตน์ วิวรณ์ชุษณะ และคุณ หฤทัย แสงรุ่ง มอบ face shield เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ บจก.เอเชีย เลเธอร์ โปรดักส์ และคุณครูสุนิสา ทองสุข คุณลุม ปานประเสริฐ คุณสมเกียรติ  เทศ...
09/07/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ บจก.เอเชีย เลเธอร์ โปรดักส์ และคุณครูสุนิสา ทองสุข คุณลุม ปานประเสริฐ คุณสมเกียรติ เทศัชบุตร มอบรองเท้า และเวชภัณฑ์มิใช่ยาเพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

09/07/2020
วันที่ 26/6/63 โรงพยาบาลสังขละบุรี นำโดย นายแพทย์ไชยวัฒน์  เพชรพรรณงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโ...
30/06/2020

วันที่ 26/6/63 โรงพยาบาลสังขละบุรี นำโดย นายแพทย์ไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านไล่โว่ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี ได้ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม ส่งเสริมป้องกันโรค แจกยาคุมกำเนิด งานแพทย์แผนไทย งานให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ หน่วยปฐมพยาบาล รวมทั้ง ได้เยี่ยม โรงเรือนอนามัยบ้านไล่โว่ เพื่อส่งเสริมกำลังใจและประสานระบบการส่งต่อผู้ป่วย

22/06/2020
โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ มูลนิธิสายธาร ในโครงการ เพื่อฮีโร่ไทยสู้โควิด 19 มอบ Surgical mask และชุด PPE เพื่อใช้ในภาร...
22/06/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ มูลนิธิสายธาร ในโครงการ เพื่อฮีโร่ไทยสู้โควิด 19 มอบ Surgical mask และชุด PPE เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

22/06/2020
โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณณัฐวุธ หวังพิมล และผองเพื่อน มอบ Alcoholl และหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออน...
19/06/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณณัฐวุธ หวังพิมล และผองเพื่อน มอบ Alcoholl และหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ ท่านประธานและที่ปรึกษาสภาวิศวกรรมภาคตะวันตก มอบเปล negative pressure เพื่อการส่งต่อผู้ป่วยใ...
10/06/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ ท่านประธานและที่ปรึกษาสภาวิศวกรรมภาคตะวันตก มอบเปล negative pressure เพื่อการส่งต่อผู้ป่วยในรถ refer จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลสังขละบุรี โดยนายไชยวัฒน์  เพชรพรรณงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่...
09/06/2020

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลสังขละบุรี โดยนายไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับทีมล้านเก้าและ charity run for hospital2 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในภารกิจของโรงพยาบาล

08/06/2020
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลสังขละบุรีนำทีมโดยนายแพทย์ไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรี พร้อม...
08/06/2020

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลสังขละบุรีนำทีมโดยนายแพทย์ไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทั้งร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ณ หมู่บ้านสะละวะ -ไล่โว่

04/06/2020

ที่อยู่

190 หมูที่ 3
Amphoe Sangkhla Buri
71240

เบอร์โทรศัพท์

+6634595030

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลสังขละบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลสังขละบุรี:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ วันนี้แม่ไปโรงพยาบาลด้วยอาการอาเจียน ท้องเสีย แต่ไปถึงโรงพยาบาล พยาบาลที่ชั่งน้ำหนักส่วนสูงพูดจาตะคอกใส่ มีอาการสะบัดหน้าหนี ถึงเวลาหาหมอ หมอไม่แม้แต่ตรวจท้อง แค่ถามอาการ หมอพูดจาเหมือนถูกบังคับให้ต้องมาทำงาน แล้วจัดยาแอนตาซิลให้ทั้งๆที่คนไข้มีอาการท้องเสียและอาเจียนรุนแรง เข้าใจว่าใช้สิทธิ์ 30 บาทแต่นี่หรอคะคือการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐที่เป็นที่พึ่งเดียวของคนทั้งอำเภอ สงสัยอะไรติดต่อกลับมาได้นะคะ ที่เบอร์ 087-118-4886 ค่ะ