โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรี โรงพยาบาลสังขละบุรี

เปิดเหมือนปกติ

31/08/2020
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี             ขอแสดงความยินดีเนื่องด้วย       เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 63 ...
14/08/2020

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
ขอแสดงความยินดีเนื่องด้วย
เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 63 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีการพิจารณาและเห็นชอบตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คนใหม่แทน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ.ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนก.ย.63 นี้
โดยว่าที่ปลัด สธ.ที่จะรับตำแหน่งในวันที่ 1 ต.ค.63 นั้น คือ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต

.....ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ.....

12/08/2020
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายแพทย์ไชยวัฒน์  เพชรพรรณงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี ...
28/07/2020

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายแพทย์ไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
ร่วมพิธิถวายพระพรเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี

28/07/2020
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลสังขละบุรี นำโดยคุณหวานเพ็ญ สาลี หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ พระครูป...
22/07/2020

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลสังขละบุรี นำโดยคุณหวานเพ็ญ สาลี หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ พระครูปลัดสุนทร สุนทโร เจ้าอาวาสวัดถ้ำศรีสรรเพชญ และคณะอุบาสก อุบาสิกา เดินทางมาบริจาคชุด PPE ป้องกัน COVID -19 เพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับแพทย์และพยาบาลปฏิบัติภารกิจ โดยทางโรงพยาบาลสังขละบุรีนำเสนอบริบทของโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมสามประสบ

21/07/2020
21/07/2020
โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณอรุณรัตน์ วิวรณ์ชุษณะ และคุณ หฤทัย แสงรุ่ง มอบ face shield เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุ...
21/07/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณอรุณรัตน์ วิวรณ์ชุษณะ และคุณ หฤทัย แสงรุ่ง มอบ face shield เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ บจก.เอเชีย เลเธอร์ โปรดักส์ และคุณครูสุนิสา ทองสุข คุณลุม ปานประเสริฐ คุณสมเกียรติ  เทศ...
09/07/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ บจก.เอเชีย เลเธอร์ โปรดักส์ และคุณครูสุนิสา ทองสุข คุณลุม ปานประเสริฐ คุณสมเกียรติ เทศัชบุตร มอบรองเท้า และเวชภัณฑ์มิใช่ยาเพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

09/07/2020
วันที่ 26/6/63 โรงพยาบาลสังขละบุรี นำโดย นายแพทย์ไชยวัฒน์  เพชรพรรณงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโ...
30/06/2020

วันที่ 26/6/63 โรงพยาบาลสังขละบุรี นำโดย นายแพทย์ไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านไล่โว่ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี ได้ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม ส่งเสริมป้องกันโรค แจกยาคุมกำเนิด งานแพทย์แผนไทย งานให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ หน่วยปฐมพยาบาล รวมทั้ง ได้เยี่ยม โรงเรือนอนามัยบ้านไล่โว่ เพื่อส่งเสริมกำลังใจและประสานระบบการส่งต่อผู้ป่วย

22/06/2020
โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ มูลนิธิสายธาร ในโครงการ เพื่อฮีโร่ไทยสู้โควิด 19 มอบ Surgical mask และชุด PPE เพื่อใช้ในภาร...
22/06/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ มูลนิธิสายธาร ในโครงการ เพื่อฮีโร่ไทยสู้โควิด 19 มอบ Surgical mask และชุด PPE เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

22/06/2020
โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณณัฐวุธ หวังพิมล และผองเพื่อน มอบ Alcoholl และหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออน...
19/06/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณณัฐวุธ หวังพิมล และผองเพื่อน มอบ Alcoholl และหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ ท่านประธานและที่ปรึกษาสภาวิศวกรรมภาคตะวันตก มอบเปล negative pressure เพื่อการส่งต่อผู้ป่วยใ...
10/06/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ ท่านประธานและที่ปรึกษาสภาวิศวกรรมภาคตะวันตก มอบเปล negative pressure เพื่อการส่งต่อผู้ป่วยในรถ refer จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลสังขละบุรี โดยนายไชยวัฒน์  เพชรพรรณงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่...
09/06/2020

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลสังขละบุรี โดยนายไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับทีมล้านเก้าและ charity run for hospital2 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในภารกิจของโรงพยาบาล

08/06/2020
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลสังขละบุรีนำทีมโดยนายแพทย์ไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรี พร้อม...
08/06/2020

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลสังขละบุรีนำทีมโดยนายแพทย์ไชยวัฒน์ เพชรพรรณงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทั้งร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ณ หมู่บ้านสะละวะ -ไล่โว่

04/06/2020
วันที่ 29 พ.ค. 63 โรงพยาบาลสังขละบุรี นำทีมโดยคุณหวานเพ็ญ สาลี หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ออกหน่วยเยียวยาผู้ประสบภัยอัคคีภั...
29/05/2020

วันที่ 29 พ.ค. 63 โรงพยาบาลสังขละบุรี นำทีมโดยคุณหวานเพ็ญ สาลี หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ออกหน่วยเยียวยาผู้ประสบภัยอัคคีภัย ณ ตลาดเทศบาลตำบลวังกะ

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณณฐิสิณี เต็งเที่ย (พรไพลินริเวอร์ไซค์) มอบ อุปกรณ์ป้องกันโรค Face shield เพื่อใช้ในภารก...
29/05/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณณฐิสิณี เต็งเที่ย (พรไพลินริเวอร์ไซค์) มอบ อุปกรณ์ป้องกันโรค Face shield เพื่อใช้ในภารกิจของโรงพยาบาล จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณณฐนน มอบเทอร์โมมิเตอร์ จำนวน 2 เครื่องเพื่อใช้ในภารกิจของโรงพยาบาล จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลใ...
28/05/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณณฐนน มอบเทอร์โมมิเตอร์ จำนวน 2 เครื่องเพื่อใช้ในภารกิจของโรงพยาบาล จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ บริษัท แมสมาร์เกตติ้ง จำกัด (ผู้ผลิตยาสีฟันเทพไทย) มอบยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นให้โรงพยาบาลส...
18/05/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ บริษัท แมสมาร์เกตติ้ง จำกัด (ผู้ผลิตยาสีฟันเทพไทย) มอบยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นให้โรงพยาบาลสังขละบุรี จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณปฏิเวธ ศลิษฏ์อรรถกร รองกรรมการผู้จัดการบริษัทยงคอนกรีตจำกัด มอบเครื่องอุโภคบริโภคให้กับ ต...
18/05/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณปฏิเวธ ศลิษฏ์อรรถกร รองกรรมการผู้จัดการบริษัทยงคอนกรีตจำกัด มอบเครื่องอุโภคบริโภคให้กับ ตู้ปันสุข รพ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณขวัญชัย หาญสมัย นายกสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี และชมรมของดีของอร่อยกาญจนบุรี พร้อม...
18/05/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณขวัญชัย หาญสมัย นายกสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี และชมรมของดีของอร่อยกาญจนบุรี พร้อมด้วยคุณแจ๊ค ณัฐสิณี เต็งเที่ยง พรไพลิน ริเวอร์ไซต์รีสอร์ท สังขละบุรี ได้เดินทางมามอบอาหารคาวหวาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังขละบุรี จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดีดี ไอเดียร์ กรุ๊ป มอบชุดกาวน์แขนสั้นและแขนยาว เพื่อใช้ในภารกิจของโรงพ...
14/05/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดีดี ไอเดียร์ กรุ๊ป มอบชุดกาวน์แขนสั้นและแขนยาว เพื่อใช้ในภารกิจของโรงพยาบาล จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ ทีม "ไม้จิ้มฟัน กู้โลก" บริจาคอุปกรณ์ป้องกันโรค หน้ากากอนามัย N95 เพื่อใช้ในภารกิจของโรงพยาบ...
14/05/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ ทีม "ไม้จิ้มฟัน กู้โลก" บริจาคอุปกรณ์ป้องกันโรค หน้ากากอนามัย N95 เพื่อใช้ในภารกิจของโรงพยาบาล จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณ อรณิชา ธาราธิติ มอบ อุปกรณ์ป้องกันโรค Face shieldให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เ...
14/05/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณ อรณิชา ธาราธิติ มอบ อุปกรณ์ป้องกันโรค Face shieldให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อใช้ในภารกิจของโรงพยาบาล จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

12/05/2020
โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ มูลนิธิใจถึงใจ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อใช้ในภารกิจของโรงพยาบาล...
12/05/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ มูลนิธิใจถึงใจ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อใช้ในภารกิจของโรงพยาบาล จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ บริษัท โกลด์ วิน แอพพาเรล (คุณฌานิญญา) มอบหน้ากาก Nano Zinc Mask เพื่อใช้ในภารกิจของโรงพยา...
12/05/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ บริษัท โกลด์ วิน แอพพาเรล (คุณฌานิญญา) มอบหน้ากาก Nano Zinc Mask เพื่อใช้ในภารกิจของโรงพยาบาล จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขื่อนวชิราลงกรณ์ มอบน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ เพื่อใช้ในภาร...
29/04/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขื่อนวชิราลงกรณ์ มอบน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ เพื่อใช้ในภารกิจของโรงพยาบาล จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ กรมสรรพสามิตร่วมกับกลุ่มน้ำตาลไทย มอบแอลกอฮอร์สำหรับฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ในภารกิจของโรงพยาบาล จึ...
29/04/2020

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ กรมสรรพสามิตร่วมกับกลุ่มน้ำตาลไทย มอบแอลกอฮอร์สำหรับฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ในภารกิจของโรงพยาบาล จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️❤️

ที่อยู่

190 หมูที่ 3
Amphoe Sangkhla Buri
71240

เบอร์โทรศัพท์

+6634595030

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลสังขละบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลสังขละบุรี:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ วันนี้แม่ไปโรงพยาบาลด้วยอาการอาเจียน ท้องเสีย แต่ไปถึงโรงพยาบาล พยาบาลที่ชั่งน้ำหนักส่วนสูงพูดจาตะคอกใส่ มีอาการสะบัดหน้าหนี ถึงเวลาหาหมอ หมอไม่แม้แต่ตรวจท้อง แค่ถามอาการ หมอพูดจาเหมือนถูกบังคับให้ต้องมาทำงาน แล้วจัดยาแอนตาซิลให้ทั้งๆที่คนไข้มีอาการท้องเสียและอาเจียนรุนแรง เข้าใจว่าใช้สิทธิ์ 30 บาทแต่นี่หรอคะคือการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐที่เป็นที่พึ่งเดียวของคนทั้งอำเภอ สงสัยอะไรติดต่อกลับมาได้นะคะ ที่เบอร์ 087-118-4886 ค่ะ