โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรี โรงพยาบาลสังขละบุรี
(1)

เปิดเหมือนปกติ

29/06/2021
โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ กลุ่มปันยิ้มอิ่มสุข มอบชุด PPE  ให้กับทางโรงพยาบาลสังขละบุรี  เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้...
17/06/2021

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ กลุ่มปันยิ้มอิ่มสุข มอบชุด PPE ให้กับทางโรงพยาบาลสังขละบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในภารกิจต้านภัย COVID -19 จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ กลุ่มปันยิ้มอิ่มสุข มอบชุด PPE ให้กับทางโรงพยาบาลสังขละบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในภารกิจต้านภัย COVID -19 จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

Photos from โรงพยาบาลสังขละบุรี's post
16/06/2021

Photos from โรงพยาบาลสังขละบุรี's post

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้พร มอบก๋วยเตี๋ยว 150 ห่อและน้ำกระเจี้ยบ ให้กับทางโรงพยาบาลสังขละบุรี  เ...
15/06/2021

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้พร มอบก๋วยเตี๋ยว 150 ห่อและน้ำกระเจี้ยบ ให้กับทางโรงพยาบาลสังขละบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในภารกิจต้านภัย COVID -19 จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณประนอม ศรีจันทรามาศ และคุณเอกชัย จีนพวด มอบน้ำดื่ม ให้กับทางโรงพยาบาลสังขละบุรี  เพื่...
15/06/2021

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณประนอม ศรีจันทรามาศ และคุณเอกชัย จีนพวด มอบน้ำดื่ม ให้กับทางโรงพยาบาลสังขละบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในภารกิจต้านภัย COVID -19 จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ หมู่บ้าน ศุภวรรณ โดยบริษัท อู่เงิน จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับทางโรงพยาบาลสังขละบุรี ...
14/06/2021

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ หมู่บ้าน ศุภวรรณ โดยบริษัท อู่เงิน จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับทางโรงพยาบาลสังขละบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในภารกิจต้านภัย COVID -19 จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ หมู่บ้าน ศุภวรรณ โดยบริษัท อู่เงิน จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับทางโรงพยาบาลสังขละบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในภารกิจต้านภัย COVID -19 จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณสุทธีรา ใหม่เนียม และคุณเบญจพร อุดมรังสิมัน มอบเงาะจากสวน ให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสังขละบ...
12/06/2021

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณสุทธีรา ใหม่เนียม และคุณเบญจพร อุดมรังสิมัน มอบเงาะจากสวน ให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสังขละบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในภารกิจต้านภัย COVID -19 จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณสุทธีรา ใหม่เนียม และคุณเบญจพร อุดมรังสิมัน มอบเงาะจากสวน ให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสังขละบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในภารกิจต้านภัย COVID -19 จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

12/06/2021

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบขณะนี้ โทรศัพท์ รพ.สังขละบุรี (มีเหตุขัดข้อง)
- 034595030 (มีเหตุขัดข้อง)
- 034595538 (มีเหตุขัดข้อง)
ขณะนี้ทาง รพ.สังขละบุรีได้เร่งดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม สัญญาณและการเชื่อมต่อ โดยในขณะนี้สามารถใช้เบอร์ศัพท์ฉุกเฉินคือ 034-595636 ทาง รพ.สังขละบุรีจึงแจ้งให้ทุกๆท่านให้รับทราบและขอประทานอภัยหากไม่ได้รับความสะดวก

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ พรไพลิน ริเวอร์ไซต์ ,โอมคเณศนาคินทร์ และเป๋าตุง ฟุ๊ด ร้านเฮง เฮง มอบ ขนมจีบ ซาลาเปา ให้เจ้า...
12/06/2021

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ พรไพลิน ริเวอร์ไซต์ ,โอมคเณศนาคินทร์ และเป๋าตุง ฟุ๊ด ร้านเฮง เฮง มอบ ขนมจีบ ซาลาเปา ให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสังขละบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในภารกิจต้านภัย COVID -19 จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณสุวรรณา แสงขำ คุณพลอย เกิดเรณู และคุณ ธนกร จานแก้ว มอบขนมหวานแสนอร่อย 150 ชุดให้เจ้าหน้าท...
11/06/2021

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณสุวรรณา แสงขำ คุณพลอย เกิดเรณู และคุณ ธนกร จานแก้ว มอบขนมหวานแสนอร่อย 150 ชุดให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสังขละบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในภารกิจต้านภัย COVID -19 จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ ชาวสังขละบุรี นำโดย คุณ พีพี วันดี เปียวซา มอบข้าวกล่อง 150 กล่อง ให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสั...
11/06/2021

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ ชาวสังขละบุรี นำโดย คุณ พีพี วันดี เปียวซา มอบข้าวกล่อง 150 กล่อง ให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสังขละบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในภารกิจต้านภัย COVID -19 จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

11/06/2021
Photos from โรงพยาบาลสังขละบุรี's post
11/06/2021

Photos from โรงพยาบาลสังขละบุรี's post

10/06/2021
Photos from โรงพยาบาลสังขละบุรี's post
10/06/2021

Photos from โรงพยาบาลสังขละบุรี's post

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ ท่านนายอำเภอ ปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี และคุณเขมิกา ประเสริฐสม นายกกิ่งกาชาดอำเภอสั...
09/06/2021

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ ท่านนายอำเภอ ปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี และคุณเขมิกา ประเสริฐสม นายกกิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรี ได้มามอบอาหารและผลไม้ สำหรับ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสังขละบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในภารกิจต้านภัย COVID -19 จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ ท่านนายอำเภอ ปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี และคุณเขมิกา ประเสริฐสม นายกกิ่งกาชาดอำเภอสังขละบุรี ได้มามอบอาหารและผลไม้ สำหรับ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสังขละบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในภารกิจต้านภัย COVID -19 จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

8 มิ.ย. 2564 นายแพทย์กฤษดา วุธยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรีและคณะ ได้เข้าร่วมประชุมการจัดประชาคม รับฟังปัญหาและควา...
09/06/2021

8 มิ.ย. 2564 นายแพทย์กฤษดา วุธยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรีและคณะ ได้เข้าร่วมประชุมการจัดประชาคม รับฟังปัญหาและความต้องการ ของประชาชนในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้นำเสนอข้อมูล และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเพิ่มเติม และแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566- 2570 ในหัวข้อ" ศูนย์แจ้งเหตุและสั่งการทางการแพทย์ 1669" ณ จุดชมวิวเทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณรตณเพชร ยิ้มละมัย และครอบครัวมอบเครื่องดื่มกระชายน้ำผึ้งมะนาว เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้...
09/06/2021

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณรตณเพชร ยิ้มละมัย และครอบครัวมอบเครื่องดื่มกระชายน้ำผึ้งมะนาว เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณรตณเพชร ยิ้มละมัย และครอบครัวมอบเครื่องดื่มกระชายน้ำผึ้งมะนาว เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณคุณตวงทิพย์ รวีโชติภัคนันท์และครอบครัวมอบมังคุด เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่...
07/06/2021

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณคุณตวงทิพย์ รวีโชติภัคนันท์และครอบครัวมอบมังคุด เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีนำทีมโดย นายแพทย์กฤษดา วุธยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรีเป็นตัวแทนขอบคุณและรับมอบตู้เก็บสิ่งส่ง...
07/06/2021

โรงพยาบาลสังขละบุรีนำทีมโดย นายแพทย์กฤษดา วุธยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรีเป็นตัวแทนขอบคุณและรับมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก จำนวน 1ตู้ และน้ำดื่ม จากการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในอำเภอสังขละบุรีต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณร้านเจดีย์ภัณฑ์ สวนแมกไม้รีสอร์ทและร้านอาหารโกดังอิ่มอร่อย มอบข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง เพื่...
07/06/2021

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณร้านเจดีย์ภัณฑ์ สวนแมกไม้รีสอร์ทและร้านอาหารโกดังอิ่มอร่อย มอบข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณร้านเจดีย์ภัณฑ์ สวนแมกไม้รีสอร์ทและร้านอาหารโกดังอิ่มอร่อย มอบข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ. คุณภูวนาท(น๊อต) รัศมีฤกษ์เศรษฐ์และ คุณธวัช(ตี๋) ไตรรุ่งตระกูล ที่บริจาค หน้ากากอนามัย(Mask)...
05/06/2021

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ. คุณภูวนาท(น๊อต) รัศมีฤกษ์เศรษฐ์และ คุณธวัช(ตี๋) ไตรรุ่งตระกูล ที่บริจาค หน้ากากอนามัย(Mask) ให้โรงพยาบาลสังขละบุรีและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี จำนวน 4 ลัง 200 กล่อง เพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในอำเภอสังขละบุรีต่อไป. ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับจึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ. คุณภูวนาท(น๊อต) รัศมีฤกษ์เศรษฐ์และ คุณธวัช(ตี๋) ไตรรุ่งตระกูล ที่บริจาค หน้ากากอนามัย(Mask) ให้โรงพยาบาลสังขละบุรีและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี จำนวน 4 ลัง 200 กล่อง เพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในอำเภอสังขละบุรีต่อไป. ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับจึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ P. GUEST HOUSE มอบเงาะปลอดสารพิษ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของรพ.จึงขออนุโมทนาส่...
05/06/2021

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ P. GUEST HOUSE มอบเงาะปลอดสารพิษ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ P. GUEST HOUSE มอบเงาะปลอดสารพิษ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณคณะคุณครูโรงพยาบาลบ้านห้วยมาลัย มอบน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของรพ.จึงขอ...
05/06/2021

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณคณะคุณครูโรงพยาบาลบ้านห้วยมาลัย มอบน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณคณะคุณครูโรงพยาบาลบ้านห้วยมาลัย มอบน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณร้านชาขุนพล มอบพิซซ่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั...
05/06/2021

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณร้านชาขุนพล มอบพิซซ่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณร้านชาขุนพล มอบพิซซ่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณนิชากร  สุขอุดมกอบกุล มอบแซนวิช เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของรพ.จึงขออนุโมทนาส่ว...
05/06/2021

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณนิชากร สุขอุดมกอบกุล มอบแซนวิช เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณนิชากร สุขอุดมกอบกุล มอบแซนวิช เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณคุณเรนิตา ธนะภิรมย์กุลและครอบครัว มอบข้าวกล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของรพ....
05/06/2021

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณคุณเรนิตา ธนะภิรมย์กุลและครอบครัว มอบข้าวกล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณคุณเรนิตา ธนะภิรมย์กุลและครอบครัว มอบข้าวกล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณดร.ทมิตา. วนาพิทักษ์กุล ผู้บริหารบริษัท HomeShop TSW จำกัด แบ่งกำไรส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุน กิจกร...
01/06/2021

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณดร.ทมิตา. วนาพิทักษ์กุล ผู้บริหารบริษัท HomeShop TSW จำกัด แบ่งกำไรส่วนหนึ่ง
ร่วมสมทบทุน กิจกรรมทางโรงพยาบาล เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️

Photos from โรงพยาบาลสังขละบุรี's post
29/05/2021

Photos from โรงพยาบาลสังขละบุรี's post

18/05/2021
https://youtu.be/LQoFKfixn0Q
18/05/2021
LINE Official Account หมอพร้อม

https://youtu.be/LQoFKfixn0Q

มาทำความรู้จัก LINE Official Account หมอพร้อม ที่จะดูแลเราตั้งแต่ก่อน และหลังการฉีดวัคซีน เหมือนมีหมอติดตัวอยู่ตลอดเว....

13/05/2021
Photos from โรงพยาบาลสังขละบุรี's post
11/05/2021

Photos from โรงพยาบาลสังขละบุรี's post

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณคุณพิชัย คุณบุญเรือง คุณสุภาพ ล้ำเลิศ และคุณบังอร ก๋งแก้ว บริจาคเครื่องบันทึกการบีบตัวของม...
06/05/2021

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณคุณพิชัย คุณบุญเรือง คุณสุภาพ ล้ำเลิศ และคุณบังอร ก๋งแก้ว บริจาคเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณดร.ทมิตา. วนาพิทักษ์กุล ผู้บริหารบริษัท HomeShop TSW จำกัด แบ่งกำไรส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุน กิจกร...
03/05/2021

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณดร.ทมิตา. วนาพิทักษ์กุล ผู้บริหารบริษัท HomeShop TSW จำกัด แบ่งกำไรส่วนหนึ่ง
ร่วมสมทบทุน กิจกรรมทางโรงพยาบาล เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป
#ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย
#จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
❤️❤️

ที่อยู่

190 หมูที่ 3
Amphoe Sangkhla Buri
71240

เบอร์โทรศัพท์

+6634595030

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลสังขละบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลสังขละบุรี:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Sangkhla Buri บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ คุณสุวรรณา แสงขำ คุณพลอย เกิดเรณู และคุณ ธนกร จานแก้ว มอบขนมหวานแสนอร่อย 150 ชุด ให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสังขละบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในภารกิจต้านภัย COVID -19 จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป #ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย #จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ P. GUEST HOUSE มอบเงาะปลอดสารพิษ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป #ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย #จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณคุณนิชากร สุขอุดมกอบกุล มอบแซนวิช เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป #ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย #จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณร้านชาขุนพล มอบพิซซ่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป #ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย #จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี
โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ ประนอม ศรีจันทรามาศและคุณราตรี จันพาด มอบ พัดลมตั้งพื้นให้รพ. เพื่ออุทิศให้คุณกนก ศรีจันทรามาศ จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป #ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย #จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี ❤️❤️❤️
โรงพยาบาลสังขละบุรีขอขอบคุณ ในนาม "เพจแก้วเสียงธรรม" ร่วมบริจาค ❤️ 1. เครื่องให้ออกซิเจน 1 เครื่อง ❤️ 2. เครื่องวัดระดับออกซิเจนปลายนิ้ว 1 เครื่อง ❤️ 3. ชุดอุปกรณ์ให้ออกซิเจน 1 ชุด ❤️ 4. เครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง ❤️ 5. ธรรมะของหลวงพ่อจรัญ เพื่อใช้ในภารกิจของรพ.จึงขออนุโมทนาส่วนกุศลในครั้งนี้ และขอให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป #ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใย #จากใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขละบุรี ❤️❤️❤️
สวัสดีค่ะ วันนี้แม่ไปโรงพยาบาลด้วยอาการอาเจียน ท้องเสีย แต่ไปถึงโรงพยาบาล พยาบาลที่ชั่งน้ำหนักส่วนสูงพูดจาตะคอกใส่ มีอาการสะบัดหน้าหนี ถึงเวลาหาหมอ หมอไม่แม้แต่ตรวจท้อง แค่ถามอาการ หมอพูดจาเหมือนถูกบังคับให้ต้องมาทำงาน แล้วจัดยาแอนตาซิลให้ทั้งๆที่คนไข้มีอาการท้องเสียและอาเจียนรุนแรง เข้าใจว่าใช้สิทธิ์ 30 บาทแต่นี่หรอคะคือการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐที่เป็นที่พึ่งเดียวของคนทั้งอำเภอ สงสัยอะไรติดต่อกลับมาได้นะคะ ที่เบอร์ 087-118-4886 ค่ะ